Отиди на
Форум "Наука"

Български език - граматика, поставяне на тире


Recommended Posts

 • Потребител

Здравейте,

Като за начало се надявам да ме извините, ако не съм поставила темата в подходящия раздел.

Напоследък търся в интернет някой да е написал малко повече за правилата по отношение на поставяне и непоставяне на тире на (някои ги наричат) сложно съставни думи. Аз към момента не мога да ги определя, но по посочените по-долу примери, може би ще кажете как се наричат.

По професия съм инженер и български език и литература не са ми били най-силните предмети, но винаги съм имала желание най-малкото да пиша правилно.

Думичките, които ме ме мъчат за поставянето и непоставяне на тире са следните:

организатор производство

моделиер-констуктор

икономист-труд

мениджър продажби

Както виждате и аз на някои от тях към поставила тире, на някои - не, но това е само защото така ми "изглеждат" правилно написани.

Сигурна съм, че най-вероятно има правило, което обаче не успях да намеря по форумите, или поне не съм попаднала на такъв.

Ще съм благодарна, ако някой може да сподели нещо по темата, за което се надявам да бъдем полезни и други чудещи се като мен.

С уважение

И.Иванова

ПП: Сега започнах да се чудя дали "непоставяне" се пише с тире :-)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Слято, полуслято и разделно писане в българския език

- Разделно писане

* Когато съставните думи получават собствени окончания за множествено число, става въпрос не - за сложна дума, а - за словосъчетания. Такива се пишат разделно, без тире. Пример: „студент първокурсник“ („студенти първокурсници“), „майстор зидар“ („майстори зидари“).

* Според новия правописен речник , гласуван и приет от академичен състав през 2003 година, всички съчетания с първа основа „ски“ се пишат разделно. Например ски автомат, ски състезание, ски надпревара и други. Същото се отнася и за ястия от турски произход - тахан халва, боб чорба, тас кебап и т.н.

Изключения: имамбаялдъ, тюрлюгювеч, кускус, шамфъстък

* Всички словосъчетания с първа основа : бизнес, бинго, блок, бокс, бънджи, влак, гей, град, голф, денс, рап, поп, джаз, денс, диско, дерби, допинг, държава, жп, интернет, кавър, кеш, космонавт, концерт, крекинг, кънки, кърлинг, кънтри, майстор, мач, младши, офис, поло, поп, рали, ревю, ретро, рок, ски, соло, стриптийз, студент, старши, тв, тенис, факс, фирма, фитнес, флопи, хард диск, храм, чейндж, шах, се пишат разделно!

Изключения: шоупрограма, кешмаркет, дом-паметник, храм-паметник.

- Сложни думи

Когато не всички съставни думи получават собствено окончание за множествено число, става въпрос за сложни думи, такива се пишат слято или с тире.

- Полуслято писане

* Ако съставните думи са равноправни (т.е. сякаш са свързани с „и“), тогава се използва тире. Пример: „Асен-Палеолог“, „търговско-промишлен“, „касиер-домакин“, „минута-две“, „телеграфо-пощенски“. Думи, производни от такива думи, също се пишат с тире, например „телеграфо-пощенец“, „Джек-Лондонов (разказ)“.

* Частиците по- и най- се пишат полуслято с прилагателните имена и наречията за образуването на тяхната сравнителна и превъзходна степен.

* Ако съставните думи не са равноправни, като първата дума е главната, а втората — поясняваща, уточняваща или изобщо с подчинена роля по някакъв начин, тогава също използваме тире. Пример: „генерал-лейтенант“ — генерал от тип „лейтенант“, „кандидат-студент“ — кандидат, който може да стане „студент“.

Изключение. Ако има опасност да се промени смисълът на сложната дума, тирето се изпуска. Например „сърбохърватски (език)“ и „сърбо-хърватски“.

Слято писане

Ако съставните думи не са равноправни, като втората дума е главната, тогава пишем слято, без тире. Пример: „тонрежисьор“, „генералмайорски“ (тук „майорски“ е главната дума, защото е прилагателно, също като цялата дума, но: „генерал-майор“).

1. Слято се пишат наречия, образувани от съчетанието на предлог и наречие:

откога, докога, откъде, докъде, отсега, досега, отскоро, доскоро, оттам, дотам, оттук, дотук, оттогава, дотогава, отвсякъде, навсякъде, откакто, отрано, поотделно

Изключение 1. Тире се използва, ако първата дума е буква, число или изобщо по някакъв начин особена. Например: „гама-лъч“, „5-годишен„.

Изключение 2. Фразеологични съчетания от две съществителни, независимо кое е подчиненото, се записват с тире. Например: „гайтан-вежди“, „жар-птица“, „очи-череши“.

wikipedia

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

ЗА ПРАВОПИСА НА НОВИТЕ СЛОЖНИ ДУМИ И СЪСТАВНИ НАИМЕНОВАНИЯ

Владко Мурдаров

В книжовния български език има много сложни съществителни имена, състоящи се от две основи, които обикновено са от чужд произход. Особеното при повечето от тях е, че едната основа е подчинена на другата, като е свързана с нея без съединителна гласна. Такива са сложни думи като бизнесцентър, блоксхема, вакуумапарат, дербисреща, джемсешън, допингконтрол, киносалон, офистехника, пресконференция, радиопредаване, скисъоръжение, сноуборд, тенискорт, тестпрограма, фитнесцентър, фолкпевец. Днес тези думи се употребяват много често, а служат и като образец за много нови образувания под влияние на чуждите езици, с които сме били или сме в контакт.

Отделна група образуват сложните съществителни имена, в които подчинената основа, обикновено чужда по произход, е съкратена и се свързва с основната също без съединителна гласна. Към тази група се числят случаи като автомивка, демозапис, евроинтеграция, екосистема, електроуред, масмедии, микропроцесор, миникалкулатор, спецслужби, телекомуникации, хидромелиорация.

Когато в началото на 80-те години на миналия век се приемаше първият нормативен правописен речник на българския книжовен език, се наложи начинът на записване на тези думи да бъде точно определен, тъй като броят им изведнъж значително започна да нараства. Макар че тогава беше дадена категоричната препоръка те да се пишат слято, в масовата практика продължи да цари колебание.

То се изразяваше в това, че думите от първата група се оформяха или с малко тиренце между частите, или, много по-често, двете им съставки се пишеха отделно и така превръщаха сложните думи в съставни.

При втората група думи положението беше по-различно, като само в отделни случаи се срещаше колебание в правописа им. Така ставаше например при думи, съдържащи видео - видеоцентър, порно - порноиндустрия, супер - суперзвезда, фолк - фолкизпълнител, фото - фотосесия и др., където влияеше фактът, че съкратената основа също беше започнала да се употребява като самостоятелна дума и ги изравнява със случаите от първата група.

Поради колебанията в записването естествено се наложи мнението, че би било разумно онова, което се случва в речта ни, непременно да намери отражение, като се стигне до промяна (или поне до отваряне) на действащото правило, регламентиращо правописа на думите от първата група, за да отговаря той на писмената практика на съвременния българин.

Изборът, който беше направен в академичния правописен речник от 2002 година, е да се допусне отварянето на правилото. Това означава, че продължава да се препоръчва слятото писане на думите, но едновременно с това се допуска и разделното им писане. Следователно днес е еднакво правилно да се пише и бизнесцентър, и бизнес център, и офистехника, и офис техника.

(В скоби ще посоча, че само в отделни случаи трябва да се запази единствено слятото писане, за да не се достигне до двусмислие вследствие на разделното. Заради това например е единствено правилно да се пише голмайстор или поппевец.

Независимо от дадената свобода при някои от сложните думи разделното писане е много рядко. Това важи преди всичко за случаи със съставка радио - радиопрограма, кино - кинопрожекция, и някои други, които са се наложили по-отдавна в езика и с чието слято писане българинът е свикнал.)

Припомням, че даваната препоръка важи преди всичко за случаите, когато първите съставки на сложните думи съществуват в българския език като самостоятелни думи и това се съзнава от всички. По този начин тези бивши сложни думи на пръв поглед се превръщат в съставни наименования, в които едната дума поема функциите на приложение към другата.

Извършеното отваряне на правописното правило, което беше съобразено с масовата писмена практика, засяга доста думи и то беше прието с облекчение от обществото. Заради това днес в писмените материали, с които се сблъскваме всеки ден, ще видите изписани преди всичко бинго зала, брейди облигации, бънджи скокове, дерби среща, домино ефект, допинг контрол, интернет програма, нето премия, паник бутон, секс робиня, соло изпълнение, стерео микроскоп, тенис клуб, тото печалба, фитнес център, чалга изпълнител, чейндж бюро, шах турнир, макар нормата да препоръчва и слятото им писане.

Както многократно е отбелязвано, допускането на (правописни) дублети в книжовната норма води до това, по-късно да се наложи само една от двете препоръчани форми. Изводите ми от развоя до този момент са, че много скоро ще трябва отново да се извърши промяна в правописното правило и при разглежданите сложни думи ще се утвърди като единствено възможно разделното писане, което действително ще ги превърне в съставни наименования. За това обаче ще са ни нужни още наблюдения във всички области на писмените изяви на българина.

(Допускането на правописни дублети води до особено затруднение при съставянето на новите правописни речници, защото при тях в словника обикновено се включват само думи, но не и словосъчетания. Неотбелязването на възможността за разделното писане на такова място обаче подвежда читателя и той решава, че то не се допуска. Това налага да се намери някакво решение по въпроса и в подготвяното ново, преработено издание на нормативния правописен речник. Възможно би било при всяка от отделните първи съставки в словника да се въведе специална статия, където да се отбележи с примери предоставената свобода на графично оформяне.)

2. В нашия правопис още преди първия нормативен правописен речник практиката е наложила сложните съществителни имена, при които за подчинена основа е използвано съкратено прилагателно име (предимно от чужд произход), да се пишат слято. Поради тази причина в масовата практика (почти) няма колебания как да се оформят сложни имена като аудиосистема, биомеханика, геополитика, еврокомисар, енергооборудване, етнополитика, зоосвят, компактдиск, космофизика, магнитоносител, мотоклуб, националдемократ, порноиндустрия, психотерапия, термоизолация, турбогенератор, хидросистема.

(От тази група трябва да бъдат разграничени отделни по-особени съчетания, използвани в момента в езика ни, в които подчинената част може да се разглежда като съкращение на прилагателно име, образувано от различни видове чужди съкращения или съчетания. Такива са например комбинации като имейл съобщения или онлайн режим. Действително те се срещат рядко в речта, но за тях трябва да се знае, че отделните им съставки се пишат разделено.)

По-особен случай в речта ни днес представляват особени съчетания, наложили се през последните години, в които подчинената част може да се разглежда като съкращение от прилагателни имена, представяни с различни буквени съкращения, писани с главни или малки букви. Правилото за тяхното писане беше утвърдено в нормативния правописен речник от 2002 г. и гласи, че те трябва да се пишат разделно. Такова е например положението при АГ отделение, ВиК части, ДНК фактор, ЕКГ данни, жп възел, ЕС лидер, МВР център, СДВР шеф, СДС депутат, ТБЦ бактерия, тв репортер, УКВ програма.

Мотивът за това решение беше, че повечето съвременни българи не възприемат първата съставка в посочените примери като част от някаква сложна дума, а като съвършено самостоятелна дума, участваща всъщност в съставно наименование. Понякога при този тип съчетания поради незнание използваното съкращение при писане погрешно се свързва със следващата дума чрез малко тире, за да напомни сложна дума, макар тук структурата да е много по-различна и да изисква различно решение.

Днес понякога като подчинена част в съставните наименования може да се появят и съкращения, изписани не с кирилица, а с латиница. Такива са например често срещани комбинации като CD плейер, DJ парти, GSM оператор, GPS система, HIV вирус, PIN код, PR агенция, PVC дограма, SIM карта, SMS съобщение, TIR карнет, US президент, VIP гости. За тях също важи правилото, че трябва да бъдат писани отделно от следващата съставка, а свързването им с малко тире, наблюдавано понякога, е неоснователно.

(Броят на съчетанията, които съдържат в себе си като първа съставка BG - BG гражданин, BG паспорт, BG политика, постоянно расте, като при тях почти не се допуска грешно записване, но те дразнят със своята маниерност, която обаче трябва да бъде обект на друга оценка.)

http://liternet.bg/publish22/vl_murdarov/za_pravopisa.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4413

Кратък справочник за правопис и пунктуация

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Думичките, които ме ме мъчат за поставянето и непоставяне на тире са следните:

организатор производство

моделиер-констуктор

икономист-труд

мениджър продажби

Както виждате и аз на някои от тях към поставила тире, на някои - не, но това е само защото така ми "изглеждат" правилно написани.

Сигурна съм, че най-вероятно има правило, което обаче не успях да намеря по форумите, или поне не съм попаднала на такъв.

Езикът наистина е набор от правила, но той се изменя много бързо и тези, които откриват правилата и ги описват, а също откриват изключенията и ги описват, често вървят след промените с тояжка. Въпреки това, човек има някакви ориентири, които не са правила, но помагат ефективно. А в ситуации, когато старите правила са зачертани от нови, по-прогресивни и по-адекватни, вече става кофти. Правила и ориентири не са едно и също нещо, затова аз ти предлагам някои ориентири. В случая ориентирите са членуването и поставянето в множествено число, тоест гледаш какво поведение имат различните форми.

Един от ориентирите за разделно и полуслято писане е членуването. Когато се членува втората дума, тогава се поставя тире. Например опозицията: майка героиня и кандидат-студент...

"Поздравиха майкиТЕ героини с концерт."

но

"Поздравиха кандидат-студентиТЕ с концерт."

Тоест, след като членът се поставя на втората дума е логично първата дума да е прикачена с тире, още повече, че първата дума пояснява втората. Например:

"Младши-лейтенантът ухажваше едновременно старшата сестра на гастроентерологичното отделение и лаборант-техничката на "Лабораторията по стомашно-чревни заболявания". Кой ще ми отговори защо гастроентерологичен е слято, а стомашно-чревен е полуслято, при условие, че двете имат едно и също значение и първите думи от цялата съставна дума завършват на "о" (обединяваща, сливаща гласна). Отговорът на специалистите по език беше, че разликата е заради това, че в единия случай участват български думи и към тях се отнася едно правило, а в другия случай участват латински думи и към тях се отнася друго правило.

В твоя случай:

"Поздравиха майсториТЕ зидари с фолк концерт. Фолкконцертът беше страхотен!"

но

"Поздравиха зидаромазачите с концерт от етномузика. Етномузиката беше толкова екзотична, колкото и шоу програмата при най-изчанчените гей партита!

Моделиер-конструкторите бяха измислили бамбашка костюми. Мениджърите продажби регистрираха огромни приходи!"

Тоест "мениджър продажби" веднага отива в категорията на "майка героиня" и "майстор зидар", но не и в категорията на "кандидат-студент". Въпросът обаче е защо "кандидат-студент" не е от категорията на "шоу програма" и "гей парти". На него ти е отговорил Владко Мурдаров... Излиза, че е еднакво вярно да се напише и шоупрограма и гейпарти и бизнесцентър, но вероятно не е така... :bigwink:

Ами кафе-бар как се пише по тази логика... Би трябвало да е "Кафе-барът не работи!"... Дори и да знаем правилата невинаги е лесно да се ориентираме, защото в случая има една малка забележчица в правилото, че когато съставките на сложносъставното съществително име се употребяват и като самостоятелни думи, то те се пишат разделно... Следователно изречението става "Кафе барът не работи!" (ама че щуротия!)

Значи:

Организаторите производство и икономистите труд и работна заплата се отчетоха пред шеф бизнесмениджъра.

Последният пример е от сферата на административният език и самият език не може така лесно да кодифицира съкращенията, правени с оглед на краткост - организатор ПО производство и икономист ПО труда...

Затова знай, че няма винаги яснота... Неслучайно се казва, че човек има чувство към езика.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Много благодаря на ISTORIK и Самолет 005 за изчерпателните отговори.

Обяснението на Самолет 005 ми беше особено полезно, и написано като за нелитератори, т.е. такива като мен.

Хубав ден!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Между другото препинателният знак, за който питаш, се нарича чертица, за да се отграничи от дългата чертица (известна като тире). Тирето задължително се обгражда в интервали...

Това го казвам и заради хумореската, и заради точността... :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • 10 месеца по късно...
 • Потребител

Между другото препинателният знак, за който питаш, се нарича чертица, за да се отграничи от дългата чертица (известна като тире). Тирето задължително се обгражда в интервали...

Това го казвам и заради хумореската, и заради точността... :bigwink:

Или иначе казано 'дефис' : ) !

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Потребител

Здравейте,

За да не откривам нова тема, а и да съживя тази, ще споделя с вас един въпрос, който ме вълнува и който също е свързан с пунктуацията. Да ме извини колежката ivanova.i, ако по този начин оспамвам темата и, а модераторите да преместят писанията ми на по-подходящо място!

В случая става въпрос за използването на многоточие и ето правилата за това.

10.1.9. Многоточие

Многоточието се пише в рамките или в края на изречението, за да се отбележи пауза, недоизказване, прекъсване на мисълта.

Когато многоточието показва една или повече изпуснати думи в изречението, преди него и след него се поставя шпация:

Разпоредбите на настоящата директива относно … се прилагат по отношение на продуктите за растителна защита.

Когато знакът е ограден със скоби, това означава пропусната част в цитиран текст:

„Що се отнася до несъвместимостта на дейността на агенциите за събиране на вземания с други дейности […], те нямат право да извършват финансови сделки."

Когато изречението започва с многоточие, след него се поставя шпация:

… Договорът за Европейския съюз предвижда държавите членки да се съобразят с тези изисквания.

Ако многоточието е в края на изречението, след него не се пише точка:

По отношение на износа към страните се прилага споменатата процедура за контрол…

В текстообработваща програма клавишната комбинация за многоточие е Alt + 0133.

Трябва да напишем пряка реч между двама души. Единият от тях изказва някаква мисъл и в определен момент другият го прекъсва, вмъквайки своя фраза, обяснение или коментар, след което първият продължава мисълта си от мястото, където е бил прекъснат. При такава ситуация ме интересува дали е удачно да се използва многоточие и как точно ще стане това. Също така искам да знам, как ще започне пунктуационно доизказването на мисълта от преждеговорившия.

За целта ще използвам пример, в който на възловите места с препинателни знаци, вместо тях ще поставя скоби.

„- Изкачих се до билото по северния склон, където още имаше твърде много сняг и това ( )

- През този сезон винаги е така.

( ) ми струваше огромни усилия и двойно повече време."

Надявам се да съм обяснил разбираемо това, което искам да знам и посоченият пример да е удачен.

Ще ми бъде много полезно и интересно да се запозная с вашите мнения и коментари по конкретния казус.

Благодаря ви предварително!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ще ви представя моето виждане за използване на многоточие в случая, а вие кажете дали е правилно или не.

„- Изкачих се до билото по северния склон, където още имаше твърде много сняг и това...

- През този сезон винаги е така.

- ... ми струваше огромни усилия и двойно повече време."

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не е неправилно. Но, когато изречението започва с многоточие, то трябва да бъде залепено...

...за първата дума от това изречение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря ви за мнението и коментара, ISTORIK! Бих искал да знам, дали има по-правилен начин или въобще друг вариант, различен от този, който съм посочил.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Многоточието (…) е препинателен знак, представляващ три последователни, водоравно разположени точки.

В българския език многоточието изпълнява различни функции.

Може да обозначава незавършеност на изказа, предизвикана от вълнение, шок, раздразнение, тревога или отвраюение у говорещия. Може също така да сочи обрат в логическото развитие на мисълта или - външна намеса.

- „Йоцо беше ненадейно издъхнал, поздравявайки нова България…“

- „Спрете там, чедо, и се позабавете повечко, та дано ми замирише на топли милинки за последен път…“

(За намеса и прекъсване на изказа/монолога ти си дал удачен пример)

Може да обозначава пауза вътре в изречението, предизвикана по същите причини.

- „Няколко стълби надолу, една каменна полукръгла ограда… и - Ниагарският водопад!“

Може да обозначава изпускане на думи в цитиран текст.

- "Бащата […] живее в едно село в Северна България."

- „Днес… се представи на Н. Ц. Височество президент-министърът и министър на вътрешните дела г-н д-р К. Стоилов.“

Може да обозначава изпусната дума (име на улица, напр.)

- Иван живее на улица... в гр. Варна.

Може да означава неизказана алтернатива.

- Когато граф Дракула казва: "Аз никога не пия... вино...", това означава, че той трябва да пие нещо друго (кръв).

В други езици, като руския и английския, за многоточие се използват също три точки, но в китайския език за многоточие се използват цели 6 точки - две групи от по три точки (... ...).

В математиката многоточието също се използва. Тук то означава „и така нататък“. В следните (и други) случаи се използва многоточие:

- При изпускане на елементи от поредица, например 1, 2, 3,..., 100, където многоточието между запетаите обозначава числата от 4 до 99, които липсват в редицата. Друг пример за същото: 1 + 2 + ... + 100, което означава сумата на числата от 1 до 100.

- За трансцендентни числа, например стойността на числото "Пи" е следната: 3,14159265…

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря още веднъж!

Полезно е човек да вникне и да е запознат с тънкостите на пунктуацията, защото това позволява по-голяма свобода и по-богата изразителност при писане.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, така е. Овладяването на пунктуацията е част от овладяването на писмената реч на книжовния език.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...