Отиди на
Форум "Наука"

Семейство Котки (Felidae)


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Ще разгледаме накратко всички представители на сем. котки (Felidae). ТУК ще намерите малко обща информация за семейството, както и класификация на семейството, която според последните научни данни не е много актуална. В тази тема класификацията ще бъде разгледана така както се приема в момента:

СЕМЙСТВО FELIDAE

Подсемейство Същински котки Felinae

Род Felis

Китайска планинска котка (Felis bieti)

Домашна котка (Felis catus)

Хаус (Felis chaus)

Пясъчна котка (Felis margarita)

Чернолапа котка (Felis nigripes)

Дива котка (Felis silvestris)

Род Otocolobus

Манул (Otocolobus manul)

Род Prionailurus

Бенгалска котка (Prionailurus bengalensis)

Ириомотска котка (Prionailurus iriomotensis)*

Плоскоглава котка (Prionailurus planiceps)

Ръждивопетниста котка (Prionailurus rubiginosus)

Котка рибар (Prionailurus viverrinus)

Род Puma

Пума (Puma concolor)

Ягуарунди (Puma yagouaroundi)

Род Lynx

Канадски рис(Lynx canadensis)

Евроазиатски рис (Lynx lynx)

Иберийски рис (Lynx pardinus)

Червен рис (Lynx rufus)

Род Leopardus

Пантаналска котка (Leopardus braccatus)*

Колоколо (Leopardus colocolo)

Котка на Жофруа (Leopardus geoffroyi)

Кодкод (Leopardus guigna)

Андска котка (Leopardus jacobitus)

Пампаска котка (Leopardus pajeros)*

Оцелот (Leopardus pardalis)

Онцила (Leopardus tigrinus)

Дългоопашата котка (Leopardus wiedii)

Род Leptailurus

Сервал (Leptailurus serval)

Род Caracal

Каракал (Caracal caracal)

Род Profelis

Африканска златна котка (Profelis aurata)

Род Catopuma

Борнейска котка (Catopuma badia)

Азиатска златна котка (Catopuma temminckii)

Род Pardofelis

Мраморна котка (Pardofelis marmorata)

Род Acinonyx

Гепард (Acinonyx jubatus)

Подсемейство Pantherinae

Род Neofelis

Димен леопард (Neofelis nebulosa)

Борнейски димен леопард (Neofelis diardi)

Род Panthera

Лъв(Panthera leo)

Ягуар (Panthera onca)

Леопард (Panthera pardus)

Тигър (Panthera tigris)

Род Uncia

Снежен леопард (Uncia uncia)

По настоящем семейството се състои от 37 вида ( домашната котка се смята за подвид на дивата котка). Смята се, че всички днешни котки са произлезли от един общ предшественик преди около 11 млн. години.

Няколко интересни факти: Интересно е, че повечето котки имат 18 или 19 двойки хромозоми, като за тези с 18 ( представители от Централна и Южна Америка) се смята, че тази редукция се е получила при сливане на две малки хромозоми в една голяма.

Интересно е, че за няколко вида се смята, че не могат да прибират ноктите си. Това са Гепарда (Acinonyx jubatus), сервала (Leptailurus serval) ( Wild Cats of the Worl; Mel Sunquist & Fiona Sunquist ), котката рибар (Prionailurus viverrinus), плоскоглавата котка (Prionailurus planiceps), ириомотинската котка (Prionailurus iriomotensis), според някой източници и котката на Жофруа (Leopardus geoffroyi). Това всъщност не е много коректно, защото и тези видове имат същия мускулен механизъм за прибиране на ноктите, както и другите котки, но при тях все пак една част от ноктите остават да стърчат навън не напълно прибрани.

на фиг. 1 е дадено теглото на някои видове котки

post-331-1255193899_thumb.jpg

на фиг. 2 е дадена дължината на тялото ( без опашката ) за някои видове котки

post-331-1255193860_thumb.jpg

*На базата на нови ДНК анализи, Пантаналската котка (Leopardus braccatus) и Пампаската котка (Leopardus pajeros) отново са върнати като подвидове на Колоколо (Leopardus colocolo),а Ириомотската котка (Prionailurus iriomotensis) е представена като подвид на Бенгалската котка (Prionailurus bengalensis). Благодаря за тази информация на Voland.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Китайска планинска котка (Felis bieti)

Понякога е наричана китайска планинска котка.

Ареала и обхваща част от Монголия, Тибет и западен Китай. Обитава от каменни степи до планински гори до надморска височина около 3800 м.

post-331-1255275123.gif

През 2007 г. след проучване на китайската планинска котка се изказаха предложения тя да бъде включена като подвид към дивата котка (Felis silvestris) под името Felis silvestris bieti. От друга страна тя е много близка и до джунгловата котка ( хаус) (Felis chaus). За сега тази котка остава една от най- малко проучените котки в света.

post-331-1255275819_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хаус (джунглова котка) (Felis chaus)

Понякога се нарича блатен рис или тръстикова котка. Това е най- големия представител на род Felis. Тялото достига до 750 мм + 200 мм опашка, а едрите мъжки екземпляри достигат до около 16 кг тегло.

Срещат се десет подвида, които са разпространени в един широк географски ареал от Египет, средния изток, част от южна азия до западен Китай.

post-331-1255632273.gif

Felis chaus chaus -- Югоизточна Турция, голяма част от Кавказ, северозападна Йордания, части от Ливан, Израел, Иран, Ирак, Пакистан, Авганистан, югозападна Русия и голяма част от централна Азия

Felis chaus affinis -- Кашмир, Непал, Бутан и югозападен Индо- Китай

Felis chaus fulvidina -- Тайланд и Бирма

Felis chaus furax -- Южна Сирия и Ирак

Felis chaus kelaarti -- Шри Ланка

Felis chaus kutas -- Северна Индия (Бенгалия) и Пакистан

Felis chaus nilotica -- Египет по долината на Нил

Felis chaus oxiana -- Югозападна Русия

Felis chaus prateri -- Западна Индия

Felis chaus maimanah

post-331-1255632244_thumb.jpg

post-331-1255632260_thumb.jpg

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Пясъчна котка (Felis margarita)

post-331-1256660038.gif

Обитава пясъчни пустини в Африка и Азия. Поради това, че ареала на тази котка е доста разпокъсан и трудно се набират научни данни класификацията не е уточнена. Срещат се няколко подвида:

Felis margarita margarita - Сахара

Felis margarita airensis - Нигер

Felis margarita harrisoni - Арабия

Felis margarita meinertzhageni - Сахара

Felis margarita thinobia - Иран, някой автори я разглеждат като самостоятелен вид

Felis margarita scheffeli - Пакистан

На дължина тялото и достига 450- 570 мм, а на тегло от 1 до 3 кг. Отличителна черта на тази котка са големите триъгълни уши, които са много чувствителни и долавят и най- тихите звуци. Интересно е, че за сервала, който също има големи уши се смята, че може да долавя и ултра звуци, което може да се окаже валидно и за пясъчната котка.

post-331-1256660753_thumb.jpg post-331-1256660774_thumb.jpg

post-331-1256660792_thumb.jpg post-331-1256660804_thumb.jpg

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

Чернолапа котка (Felis nigripes)

post-331-1262884476.gif

Това е една от най- малките диви котки. Женските достигат до 1.3 кг тегло, а мъжките до към 1.9 кг. Дължината на тялото е 36- 52 см плюс 13 - 20 см за опашката.

Срещат се два подвида:

Felis nigripes nigripes - северните части на ареала за вида ( Ангола, Намибия, Ботсвана)

Felis nigripes thomasi - южните и източни части на ареала

post-331-1262885451_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Дива котка (Felis silvestris)

Дължината й е от 45 до 80 см (91), височина до 43 см, опашка 29-34 см, тегло от 3 до 8 кг.

Доста разпространен вид, като има различни класификации, според които и се разглегдат различни подвидове. Среща се в Европа, Азия и Африка. Има три големи групи, които обитават трите континенти и включват по няколко различни подвида.

Група Силвестрис (Silvestris Group)

F.s.caucasica - Кавказ и Турция

F.s.grampia - Северна Шотландия

F.s.silvestris - Европа

post-331-1264871033.gif

Група Орната (Ornata Group)

F.s.caudata - Каспийския регион

F.s.ornata - От Индия о Иран

F.s.shawiana - Китай и Монголия

post-331-1264871056.gif

Група Либика (Lybica Group)

F.s.foxi - Западна Африка

F.s.cafra - Южна Африка

F.s.griselda - Централна Африка

F.s.lybica - Северна Африка

F.s.mellandi - Централна Африка

F.s.ocreata - Источно- централна Африка

F.s.pyrrhus - Западно- централна Африка

F.s.sarda - Северно- западна Африка

F.s.ugandae - Източна Африка

F.s.brockmani - Източна Африка

post-331-1264871088.gif

След ДНК анализ от 2007 г. се счита, че днес съществуват само 5 подвида диви котки.

Felis silvestris silvestris (Европа и Турция)

Felis silvestris lybica (Северна Африка, средния Изток и Източна Азия до Аралско море)

Felis silvestris catus (Домашна котка, световно разпространена)

Felis silvestris cafra (Южна Африка)

Felis silvestris ornata (Пакистан, северо- западна Индия, Монголия и северен Китай)

Felis silvestris bieti (Китай)

post-331-1264871170_thumb.jpg

Felis Silvestris Caucasica

post-331-1264871253_thumb.jpg

Felis silvestris lybica

post-331-1264871592_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Манул (котка на Палас) (Otocolobus manul)

Средно голяма котка - дължина на тялото от 500 до 650 мм. Тази котка има доста сложна класификация. След като беше отделена в самостоятелен род Otocolobus се прецени, че манула е доста близък до род Felis. По- късно се прецени, че е близък както с Felis така и с род Prionailurus и като резултат отново се върна род Otocolobus.

post-331-1267037970.gif

Смята се, че има три подвида:

O.m.ferrugineus - Каспийския регийон и Пакистан

O.m.manul - Монголия и Китай

O.m.nigripectus - Кашмир, Тибет, Непал

post-331-1267038226_thumb.jpg post-331-1267038271_thumb.jpg post-331-1267038287_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 5 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

Бенгалска котка (Prionailurus bengalensis)

Наричат я още леопардова котка. Това е една от най- широко разпространените азиатски котки, което пък обуславя и многото подвидове на бенгалската котка. Накой специалисти смятат дори, че някой подвидове е редно да бъдат класифицирани като отделни видове. От друга страна пък някои смятат, че ириомотинската котка (Prionailurus iriomotensis) трябва да бъде класифицирана като подвид на бенгалската котка, като Prionailurus bengalensis iriomotensis.

post-331-074782600 1282345189_thumb.gif

P.b.alleni - обитава китайския о. Хайнан

P.b.bengalensis - Индия, Индокитай

P.b.borneoensis - Борнео

P.b.chinensis - Китай

P.b.euptilurus - Корея, източен Сибир

P.b.horsfieldi - южен Кашмир

P.b.javanensis - Ява, Бали

P.b.sumatranus - Суматра

P.b.trevelyni - северен Кашмир

post-331-032459500 1282345454_thumb.jpg post-331-030432000 1282345483_thumb.jpg post-331-080773200 1282345500_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 9 years later...
 • Глобален Модератор

 След повече от десетилетие застой на темата, ще има "лек" ъпдейт...най - накрая! И докато ние си почивахме, таксономията хич не стоеше на едно място, а фелинолозите имат какво да кажат относно тази на котките. Предполагам е било мъка голяма, докато се стигне до настоящата ревизирана таксономия, но тя все пак е факт. Немалък екип от учени и специалисти в областта успяха да стигнат до единно мнение относно Felidae:

2 подсемейства, 8 линии, 14 рода, 41 вида и 77 подвида

 Китайската котка (Felis bieti) отново е самостоятелен вид. Felis silvestris е разделена два вида - Европейска дива котка (Felis silvestris) и Африканска дива котка (F. lybica) - така сякаш нещата си идват на местата. Домашната котка (Felis catus) е самостоятелен таксон, произлязла от Felis lybica lybica (някъде в месопотоамия). Лека изненада с тигрите и лъвовете, където подвидовете са орязани - по два за всеки вид. И не, азиатския лъв не е самостоятелен подвид, той е азиатска популация на Panthera leo leo. Има разбира се и други изменения, които всеки сам може да види.

Благодарности на Voland, който изкъсо следи новостите в таксономията на бозайниците.

Няма да променям съдаржание или да вкарвам поправки в текстовете по- горе ( не само поради липса на време и лек мързел ), за да може да се проследи и самата промяна в таксономията.

 Ето ги и Felidae в цялото им великолепие:

 

Subfamily Pantherinae

 

 Panthera lineage (2 genera, 7 species, 14 subspecies)

Panthera leo leo (Linnaeus, 1758)

melanochaita (Hamilton Smith, 1842)

Panthera onca (Linnaeus, 1758)

Panthera pardus pardus (Linnaeus, 1758)

nimr (Hemprich and Ehrenberg, 1832)

delacouri Pocock, 1930

fusca (Meyer, 1794)

kotiya Deraniyagala, 1949

melas (Cuvier, 1809)

orientalis (Schlegel, 1857)

tulliana (Valenciennes, 1856)

Panthera tigris tigris (Linnaeus, 1758)

sondaica (Temminck, 1844)

Panthera uncia (Schreber, 1775)

Neofelis diardi diardi (Cuvier, 1923)

borneensis Wilting, Christiansen, Kitchener,

Kemp, Ambu and Fickel, 2011

Neofelis nebulosa (Griffith, 1821)

 

 

Subfamily Felinae

 

 Caracal lineage (2 genera, 3 species, 8 subspecies)

Caracal aurata aurata (Temminck, 1827)

celidogaster (Temminck, 1827)

Caracal caracal caracal (Schreber, 1776)

nubicus (J. B. Fischer, 1829)

schmitzi (Matschie, 1912)

Leptailurus serval serval (Schreber, 1777)

constantina (Forster, 1780)

lipostictus (Pocock, 1907)

 

 Ocelot lineage (1 genus, 8 species, 16 subspecies)

Leopardus colocola colocola (Molina, 1782)

braccatus (Cope, 1889)

munoai (Ximenez, 1961)

budini (Pocock, 1941)

garleppi (Matschie, 1912)

pajeros (Desmarest, 1816)

wolffsohni (Garcia-Perea, 1994)

Leopardus geoffroyi (dOrbigny and Gervais, 1844)

Leopardus guigna guigna (Molina, 1782)

tigrillo (Schinz, 1844)

Leopardus guttulus (Hensel, 1872)

Leopardus jacobita (Cornalia, 1865)

Leopardus pardalis pardalis (Linnaeus, 1758)

mitis (Cuvier, 1820)

Leopardus tigrinus tigrinus (Schreber, 1775)

oncilla (Thomas, 1903)

Leopardus wiedii wiedii (Schinz, 1821)

glauculus (Thomas, 1903)

vigens (Thomas, 1904)

 

 Bay Cat lineage (2 genera, 3 species, 4 subspecies)

Catopuma badia (Gray, 1874)

Catopuma temminckii temminckii (Vigors and Horsfield, 1827)

moormensis (Hodgson, 1831)

Pardofelis marmorata marmorata (Martin, 1837)

longicaudata (Blainville, 1843)

 

 Lynx lineage (1 genus, 4 species, 8 subspecies)

Lynx canadensis (Kerr, 1792)

Lynx lynx lynx (Linnaeus, 1758)

balcanicus (Bureš, 1941)

carpathicus Heptner, 1972

dinniki Satunin, 1915

isabellinus (Blyth, 1847)

wrangeli Ognev, 1928

Lynx pardinus (Temminck, 1827)

Lynx rufus rufus (Schreber, 1777)

fasciatus (Rafinesque, 1817)

 

 Puma lineage (3 genera, 3 species, 6 subspecies)

Puma concolor concolor (Linnaeus, 1771)

couguar (Kerr, 1792)

Acinonyx jubatus jubatus (Schreber, 1775)

hecki Hilzheimer, 1913

soemmeringii (Fitzinger, 1855)

venaticus (Griffith, 1821)

Herpailurus yagouaroundi (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

 

Leopard Cat lineage (2 genera, 6 species, 11 subspecies)

Prionailurus bengalensis bengalensis (Kerr, 1792)

euptilurus (Elliot, 1871)

Prionailurus javanensis javanensis (Desmarest, 1816)

sumatranus (Horsfield, 1821)

Prionailurus planiceps (Vigors and Horsfield, 1827)

Prionailurus rubiginosus rubiginosus (I. Geoffroy Saint-Hilaire,

1831).

koladivius Deraniyagala, 1956

phillipsi Pocock, 1939

Prionailurus viverrinus viverrinus (Bennett, 1833)

rhizophoreus Sody ,1936

Otocolobus manul manul (Pallas, 1776)

nigripectus (Hodgson, 1842)

 

Domestic Cat lineage (1 genus, 7 species, 10 subspecies)

Felis bieti Milne-Edwards, 1892

Felis catus Linnaeus, 1758

Felis chaus chaus Schreber, 1777

affinis Gray, 1830

fulvidina Thomas, 1928

Felis lybica lybica Forster, 1780

cafra Desmarest, 1822

ornata Gray, 1830

Felis margarita margarita Loche, 1858

thinobia (Ognev, 1927)

Felis nigripes Burchell, 1824

Felis silvestris silvestris Schreber, 1777

caucasica Satunin, 1905

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Преди два дни Voland ми изпрати следното съобщение :) :  "Днес се събудихме с 4 нови вида котки"!

Мда, хората ( и по специално Fabio Oliveira Do Nascimento, Jilong Cheng и Anderson Feijó ) действат. Тяхната ревизия е на комплекса пампаска котка Leopardus colocola. Публикацията е от 28.05.2020 в оксфорското Zoological Journal of the Linnean Society.

Четири от подвидовете на Leopardus colocola стават самостоятелни видове, така пампаските котки стават общо 5 вида:

Leopardus colocola

Leopardus braccatus

Leopardus munoai

Leopardus pajeros

Leopardus garleppi ( тук се включват budini и wolffsohni, който по - рано са определяни като подвидове на Leopardus colocola, като синоними на L. garleppi )

Авторите не разпознават отделни подвидове на тези 5 вида.

 

EZMPOkfVcAgl5gO.jpg

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 9 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

Преди няколко месеца излезе Felids and Hyenas of the World, José R. Castelló

fel.png

Автора ( уж) изцяло се придържа към горепосочената класификация. Все пак има един добавен нов вид - самият Castello казва, че е добавил Leopardus emiliae , като самостоятелен нов вид. Така в книгата вече има:

2 подсемейства, 8 линии, 14 рода, 42 вида и 77 подвида

Добавям и новите видове отделени от пампаската котка, за които и самия Castello сподели, че не е имал възможност да ги включи, защото тяхната ревизия е излязла малко след като книгата е влязла за печат.

Subfamily Pantherinae

 

 Panthera lineage (2 genera, 7 species, 14 subspecies)

Panthera leo leo (Linnaeus, 1758)

  melanochaita (Hamilton Smith, 1842)

Panthera onca (Linnaeus, 1758)

Panthera pardus pardus (Linnaeus, 1758)

  nimr (Hemprich and Ehrenberg, 1832)

  delacouri Pocock, 1930

  fusca (Meyer, 1794)

  kotiya Deraniyagala, 1949

  melas (Cuvier, 1809)

  orientalis (Schlegel, 1857)

  tulliana (Valenciennes, 1856)

Panthera tigris tigris (Linnaeus, 1758)

  sondaica (Temminck, 1844)

Panthera uncia (Schreber, 1775)

Neofelis diardi diardi (Cuvier, 1923)

  borneensis Wilting, Christiansen, Kitchener,

Kemp, Ambu and Fickel, 2011

Neofelis nebulosa (Griffith, 1821)

 

 

Subfamily Felinae

 

 Caracal lineage (2 genera, 3 species, 8 subspecies)

Caracal aurata aurata (Temminck, 1827)

  celidogaster (Temminck, 1827)

Caracal caracal caracal (Schreber, 1776)

  nubicus (J. B. Fischer, 1829)

  schmitzi (Matschie, 1912)

Leptailurus serval serval (Schreber, 1777)

  constantina (Forster, 1780)

  lipostictus (Pocock, 1907)

 

 Ocelot lineage (1 genus, 13 species, 9 subspecies)

Leopardus colocola  (Molina, 1782)

Leopardus braccatus (Cope, 1889)

Leopardus munoai (Ximenez, 1961)

Leopardus garleppi (Matschie, 1912)

Leopardus pajeros (Desmarest, 1816)

Leopardus geoffroyi (dOrbigny and Gervais, 1844)

Leopardus emiliae (Thomas, 1914)

Leopardus guigna guigna (Molina, 1782)

  tigrillo (Schinz, 1844)

Leopardus guttulus (Hensel, 1872)

Leopardus jacobita (Cornalia, 1865)

Leopardus pardalis pardalis (Linnaeus, 1758)

  mitis (Cuvier, 1820)

Leopardus tigrinus tigrinus (Schreber, 1775)

  oncilla (Thomas, 1903)

Leopardus wiedii wiedii (Schinz, 1821)

  glauculus (Thomas, 1903)

  vigens (Thomas, 1904)

 

 Bay Cat lineage (2 genera, 3 species, 4 subspecies)

Catopuma badia (Gray, 1874)

Catopuma temminckii temminckii (Vigors and Horsfield, 1827)

  moormensis (Hodgson, 1831)

Pardofelis marmorata marmorata (Martin, 1837)

  longicaudata (Blainville, 1843)

 

 Lynx lineage (1 genus, 4 species, 8 subspecies)

Lynx canadensis (Kerr, 1792)

Lynx lynx lynx (Linnaeus, 1758)

  balcanicus (Bureš, 1941)

  carpathicus (Heptner, 1972)

  dinniki (Satunin, 1915)

  isabellinus (Blyth, 1847)

  wrangeli (Ognev, 1928)

Lynx pardinus (Temminck, 1827)

Lynx rufus rufus (Schreber, 1777)

  fasciatus (Rafinesque, 1817)

 

 Puma lineage (3 genera, 3 species, 6 subspecies)

Puma concolor concolor (Linnaeus, 1771)

  couguar (Kerr, 1792)

Acinonyx jubatus jubatus (Schreber, 1775)

  hecki Hilzheimer, 1913

  soemmeringii (Fitzinger, 1855)

  venaticus (Griffith, 1821)

Herpailurus yagouaroundi (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

 

Leopard Cat lineage (2 genera, 6 species, 11 subspecies)

Prionailurus bengalensis bengalensis (Kerr, 1792)

  euptilurus (Elliot, 1871)

Prionailurus javanensis javanensis (Desmarest, 1816)

  sumatranus (Horsfield, 1821)

Prionailurus planiceps (Vigors and Horsfield, 1827)

Prionailurus rubiginosus rubiginosus (I. Geoffroy Saint-Hilaire,

1831).

  koladivius Deraniyagala, 1956

  phillipsi Pocock, 1939

Prionailurus viverrinus viverrinus (Bennett, 1833)

  rhizophoreus Sody ,1936

Otocolobus manul manul (Pallas, 1776)

  nigripectus (Hodgson, 1842)

 

Domestic Cat lineage (1 genus, 7 species, 10 subspecies)

Felis bieti Milne-Edwards, 1892

Felis catus Linnaeus, 1758

Felis chaus chaus Schreber, 1777

  affinis Gray, 1830

  fulvidina Thomas, 1928

Felis lybica lybica Forster, 1780

  cafra Desmarest, 1822

  ornata Gray, 1830

Felis margarita margarita Loche, 1858

  thinobia (Ognev, 1927)

Felis nigripes Burchell, 1824

Felis silvestris silvestris Schreber, 1777

  caucasica Satunin, 1905

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...