Отиди на
Форум "Наука"

“Rex Caldeorum” реална титла на българския владетел /”Keiser von Bulgarien”/ от 1414-1417 г.


Recommended Posts

 • Потребител

І. По въпроса за титлата “Rex Caldeorum” в “Хрониката на Констанцкия събор” /1420г./

Най-старото известно изображение на български герб се среща в съчинението на Улрих Рихентал -“Хроника на Констанцкия събор”, писано около 1420 г. В хрониката е изрисуван герб във форма на щит с три лъва, разположени един над друг, над щита има императорска /царска/ корона. Същият герб е известен и от Второто Българско царство – “Keiser von Bulgarien” /Цар на българите/. До него е изрисуван друг герб отново във форма на щит с един изправен лъв, над щита има кралска корона и надпис “Rex Caldeorum”, т.е. крал на Халдея. Под двата герба стои още следното изречение ”Императорът на България, който има за пълномощие един представител от ордата и владее също кралство Халдея”.

Надписът и титулатурата се отнасят, най-вероятно за цар Константин ІІ Асен Страцимир /1397-1425 г./ и участието му лично или чрез пълномощници на Константцкия събор. Не забравяме, че водач на друга делегация, тази на Киевско-Литовската митрополия, е българина митрополит Григорий Цамблак.

Keiser von Bulgarien (Цар на българите) и Rex Caldeorum (Крал на халдеите).

a2ddba654bbet.jpg

ІІ. Ситуиране на тема /дукство/ “Chaldea” в административната система на Източната римска империя /Константинопол/

0ba8c6a9369ct.jpg

Административно деление на Източна римска империя /Константинопол/ - ХІ век

dc0925396e99t.jpg

Фрагмент, локализиране на тема “Халдея” със столица Трапезунд към ХІ век. След 1204 г. тази тема и владетелите й се смятат за продължители на империята на Константинопол, затова се именуват “императори в Трапезунд”.

ІІІ. Връзки по линията български владетели – Caldeorum /Трапезунд/.

1/ цар “Йоан Комнин Дука Ангел Врана Палеолог” или “Смилец ІІ” /1298-1299 г./

По майка е Комнин и Палеолог. Родовите владения на Комнини са в “Халдея” /Трапезунд/, а Палеолог са управляващата династия в Константинопол. Отделно е и Врана, а това е един от видните родове на Халдея /Трапезунд/. Интересното е, че връзка на българския владетел с права над “Халдея” /Трапезунд/ спокойно може да се съдържа по линията цар “Смилец ІІ” /Йоан Комнин Дука Ангел Врана Палеолог/ - “Смилцена”, неговата майка, която е издънка на родове пряко свързани със земите на тема “Халдея” /Трапезундска империя/ .

2/ цар Теодор Светослав /1300-1321 г./

Първи брак:

Женен за Ефросина, дъщеря на приятеля на хан Ногай и богат търговец Пантолеон. Владенията на Ногай са в северното Черноморие. Кримското крайбрежие се държи от императорите на Трапезунд към 1300 г. Пантолеон търгува през кримските морски портове държани от Трапезунд. Очевидно същия е еднакво близък и с Ногай и с Комнини в Трапезунд. Теодор Светослав по сватовство влиза в тези връзки, в частност по линията към Халдея /Трапезунд/, което ни интересува тук.

Втори брак

с Теодора Палеологина, дъщеря на съимператора Михаил ІХ Палеолог и Рита Арменска. Майка й е арменска принцеса от Арменска Киликия. Възможна е нейна връзка с “Халдея” /Трапезунд/, оттам на цар Теодор Светослав, както по линия на баща й Палеолог, така и по линия на майка й арменска принцеса /дъщеря на арменския киликийски цар Левон ІІ/ от приграничен на “Халдея” /Трапезунд/ район. По-късно Теодора Палеологина е омъжена за приемника на Теодор Светослав на българския трон Михаил ІІІ Шишман.

e2070f23723ft.jpg

Владение на Трапезунд към 1300 г. – “Халдея” /Трапезунд/ и Крим.

3/ цар Михаил ІІІ Шишман /1323-1330 г./

Има втори брак с Теодора Палеологина, вдовица на цар Теодор Светослав и дъщеря на съимператора Михаил ІХ Палеолог и Рита Арменска. Майка й е арменска принцеса от Арменска Киликия. Възможна е нейна връзка с “Халдея” /Трапезунд/, оттам на цар Михаил ІІІ Шишман, както по линия на баща й Палеолог, така и по линия на майка й арменска принцеса /дъщеря на арменския киликийски цар Левон ІІ/ от приграничен на “Халдея” /Трапезунд/ район.

А на следващото просто сме задължени да се спрем по-подробно:

4/ деспот Добротица, или царя му Йоан Александър /1331-1371 г./, респ. царя му Йоан Страцимир /1371-1397г./ чрез владетеля на Карвуна.

“DESPOTUM BULGARORUM DOBROTICAM” – “деспот на българите”, “български деспот”

"PARTES ZAGORAE SUBDITAS DOBROTICAE” – “част от Загора подчинена на Добротица”

/титулатура на Добротица във венециански документи/

Владетелите на Карвунското деспотство принадлежат към странична клонка на царската родова династия Тертер /Тертер-оба/. След смъртта на цар Теодор Светослав /1300-1321 г./ и на сина му цар Георги ІІ Тертер /1321-1322 г./, Балик придобива автономия в рамките на Царство България, в родовите земи на Тертеровци в “Малка Скития” /Източно крайбрежие на “Загора или България”/. През 1346 г. императрица Анна Савойска от Константинопол иска от карвунския деспот помощ срещу узурпатора Йоан Кантакузин. Следва да отбележим, че към този момент партията на Анна Савойска има сключен договор за взаимопомощ с цар Йоан Александър /1331-1371 г./ насочен срещу узурпатора Йоан Кантакузин. Балик, очевидно със санкция на царя си Йоан Александър, изпраща войска от 1000 души, водена от двамата му братя Теодор и Добротица. Водещ в тандема е Добротица. Първоначалните успехи бързо са заместени с редица неуспешни кампании и в крайна сметка Йоан Кантакузин надделява благодарение на османска помощ след успешна решителна битка при Силимрия. През 1348 г. година Добротица се установява в крепостта Мидия, като носи титлата “архонт на Мидия”. Скоро е принуден да предаде крепостта на новия император в Константинопол и да се завърне във владенията си в България. Въпреки това, от участието си в гражданската междуособица в Константинопол, Добротица излиза с успешен династичен брак с дъщерята на мегадукса Алексий Апокавк – командир на императорската флота и водач на партията, подкрепяща малолетния Йоан V Палеолог и майка му Анна Комнина в борбата за престола. През 1357 г. към владението на Добротица са включени Емона /при нос Емине/ и Козяк /днес гр. Обзор/. По-късно Добротица придобива права над Варна и премества седалището си там. Създава силен боен флот. Да си спомним, че той е зет на мегадукса Алексий Апокавк – командир на императорската константинополска флота към средата на ХІV в. В този смисъл е повече от логично умението му да поддържа свой собствен боен флот, в широк смисъл флот на българското царство.

Между 1370 и 1375 г., в съюз с Венеция, той оспорва генуезката власт в Черно море. Фиксирана е негова морска кампания срещу генуезките колонии в Крим /да не забравяме, че към 1300 г. колонии в Крим поддържат и владетелите на Трапезунд, което несъмнено е продължавало и след този период/.

Добротица е бил въвлечен във война и със съседа си Михаил Палеолог, господар на Загорското деспотство, но впоследствие двамата сключват мир скрепен с брак между дъщерята на Добротица и Михаил Палеолог – четвърти син на император Йоан V Палеолог. Съюзът на двамата деспоти е насочен срещу Трапезунд, като целта е да се наложи Михаил за император в отцепилата се от Константинопол област – “Халдея” /Трапезунд/. Логично е обещаната награда за Добротица да е титлата “дукс/ крал на Халдея” при условие, че зет му Михаил Палеолог успее да заеме властта в империята в Константинопол. Преди осъществяването на такава кампания Добротица несъмнено се е е договорил за смисъла /”цената”/ на участието си, за наградата си за подкрепата на Михаил Палеолог. Следва обаче да отбележим, че към този период в българската държавност е налице разцепление на две партии. “България с център Видин”, чрез цар Йоан Страцимир /1371-1397 г./, ведно с васалите му Добротица и Владислав Влайко, представлява т.нар. “небагрянородна партия” за престолонаследие на трона след смъртта на Йоан Александър, като поддържат политика на признаване за цар на България в лицето на първородния, макар и “небагрянороден” Йоан Страцимир. “България с център Търново”, чрез цар Йоан Шишман /1371-1393 г./, представлява т.нар. “багрянородна” партия за престолонаследие на трона, като застъпва политика на признаване за цар на България на първородния “при царско достойнство” на бащата Йоан Александър Йоан Шишман. В крайна сметка към периода, който разглеждаме /70-те г. ХІV в./ е налице вътрешно-държавен и вътрешно-териториален разрив по линията “Видин-Търговище-Карвуна” от една страна и “Търново” от друга страна.на едното цяло – Царство България. В този смисъл се връщаме към евентуалната договорка на деспот Добротица и подкрепяния от него Михаил Палеолог, по силата на която последния да му признае титла и владение на “Халдея” /Трапезунд/ при условие, че общата им кампания завърши успешно. Предвид йерархичната подчиненост на Добротица спрямо признавания от него за цар България Йоан Страцимир е ясно, че плановете на двамата деспоти са били подкрепяни от него. А оттам, вероятно, обещаната на Добротица титла “дукс/ крал на Халдея” е била от името или в името на сюзерена му цар Йоан Страцимир /това е важен момент, който би дал отговор защо в титулатурата на “императора на България” от 1414-1417 г. фигурира и втора титла “крал на Халдея/. В изпълнение на плана около 1376 г. е осъществен морски поход към Трапезунд, но така или иначе Михаил Палеолог не е успял да заеме императорския престол на “Imperium Romanorum”. Върнал се в земите на Добротица, където след около година, през 1377 г. бил убит от “брата на своята жена, така наречения Тертер”/бел.: “Тертер”, вероятно родово име/, според “Анонимна хроника” /ватикански ръкопис/ и “Месемврийска хроника”. Добротица се включва и в започналата след няколко години гражданска война за трона в Константинопол. Той подкрепя Йоан V Палелог /баща на убития му зет/ срещу сина му Андроник ІV Палеолог /той пък е зет на Йоан Александър/. През 1379 г. флота на Добротица участва във военната коалиция осъществяваща блокада на Константинопол, като била в противостояние на генуезкия флот /генуезците подкрепяли Андроник ІV Палеолог/. Това е т.нар. "Морската битка на народите" пред Константинопол. След смъртта си Добротица е наследен от сина си Иванко Тертер /дали не е той описания “Тертер” убил зет си Михаил Палеолог в “Тристрия”?/. Може би първото му външно-политическо действие е подписването на договор с генуезците през 1387 г., с което двете страни спират многогодишното си морско военно противостояние в Черно море – включително със сигурност по югоизточното крайбрежие на морето, точно в района на Трапезунд /Халдея-Лазика/.

5/ цар Константин ІІ Асен Страцимир /1397-1425 г./

Споменатия в Констанцката хроника “Keiser von Bulgarien и Rex Caldeorum”. Поддържам становище, че споменатия български владетел в този пасаж от Констанцката хроника е Константин ІІ Асен Страцимир. Това е така защото в този период /1404 г./ е фиксирана признаваната му титулатурата спомената от Сигизмунд “император на България”. В същото време, братовчед му Фружин е “господар на Загора”. Освен това, следва да се има предвид и статута на праводателите на двамата. В периода 1991-1393 г. е постигнато съглашение между двете партии в царство България – “багрянородната” /начело с Йоан Шишман”/ и “небагрянородната” /начело с Йоан Страцимир/. По силата на това съглашение, “император на България” или “Цар на българите” еднолично остава първородния “небагрянороден” син на Йоан Александър Йоан Страцимир. Брат му Йоан Шишман остава с титлата “господар на Загора или България” или “господин Търновски”, която е фиксирана и в негови писма от 1395 г. до останалите му верни воеводи. По тази линия и приемниците им получават титлите на бащите си – Фружин е "господар на Загора", а Константин ІІ Асен Страцимир – “император на България” и възможно “крал на Халдея” /ако не му е призната за пръв път на него от Златната орда например/. Към 1400 г. Трапезунд е данник на Ордата, а в Констанцката хроника /1414-1417г./ е указано, че “императора на България” има за представител “и един пълномощник на Ордата” и владее и кралство Халдея. Наличието на връзки на цар Константин ІІ Асен с представители на Златната орда, нещо повече, размяната на представителна пълномощна власт между тях, не е за пренебрегване тук и трябва да се има предвид при изучаване въпроса по темата.

Други сродявания на български владетели с управляващата константинополска династия “Палеолог”, за евентуална връзка с признаване на титла “Rех Caldeorum”:

Династия Палеолог - The Palaiologos family

Андроник ІV Палеолог – Мария Кераца Българска /1348-1390 г./

Andronikos IV Palaiologos, Emp of Byzantium (12.8.1376-VII.1379) -cr St.Sophia 18.10.1377, *Constantinople 11.4.1348, +28.6.1385; m.ca 1365 Maria (Keratza) of Bulgaria (*ca 1348 +1390)

Ирина Палеологина – Михаил Асен Български /+1354 г./

Eirene Palaiologina, *1327, +after 1356; m.Adrianople 1336 Michael Asen of Bulgaria (+1354)

Ирина Палеологина – Йоан Асен ІІІ Български /+1302 г./

Eirene Palaiologina; m.1278 Tsar Ivan Asen III of Bulgaria (+ca 1302)

ІV. ИСТОРИЯ НА ТРАПЕЗУНД /ЛАЗИКА, ХАЛДЕЯ/

по С.П.Карпов

Хроника на Евсевий отнася основаването на Трапезунд към 756 г. до н.е.. Схилакс Крианденски /521-485 пр.н.е./ го знае, като гръцки град. Гекатей към VІ век пр.н.е. назовава Ермонаса /Ermwnassa/, като колония на Трапезунд. Ксенофонт в своя Анабазис описва самия Трапезунд /TrapezouV/ колония на Синоп. Населението на Трапезунд се отличавало с крайна пъстрота. Имало не само гърци, но и пришълци от Кавказ. Страбон описва: “Над Трапезунд живеят тибарени, халдеи, сани /преди това наричани макрони/”. Прокопий и Агафий утвърждават, че колхите впоследствие започнали да се наричат лази, а страната лазия или Лазика. Лазите под това име са известни от І век. Мемнон указва, че по бреговете на вътрешния Понт живеят санеги /Sanhgai/ и лази /Lazoi/. Плиний в І век посочва саните /санеги/ и лазите, като живущи по брега. В началото на ІІ век лазите са познати на Ариан /Periplus/. За саните той пише, че са много воинствени и неприязнени към трапезундците. Цар на лазите нарича Малас, който получил царство от римския император Клавдий Птоломей във ІІ век. Посочва, че лазите живеят около колхите и манралите /мингрелите/. Името Лазика се среща освен при византийските, но и при арменските писатели /инджинджиян, Минас Бжушкян/. В грузинската история този термин се заменя с Мингрелия, понякога с Одиши, но най-често Джанети, т.е.страна на джаните или лази.

Трапезунд се развивал бързо и се обогатявал, като неговото цветущо състояние, от древни времена привличало погледа на различни завоеватели от Бактрия, Персеполия, Ниневия, впоследствие бил обект на разорителни нашествия на кимерийците. Във време на войната на Източната римска империя с Анушиван Персийски в VІ век и настъпателните движения на арабите в VІІ век, Трапезунд оживява и става оперативен център за военните действия. Към това се отнася колонизацията на страната от тчаните, грузинско племе. Тези събития и обстоятелства повшили значението на Трапезунд и послужили за повод да бъде признат за център на отново организираната от тцаните или тчаните, които са известни под името лази, тема Халдея, погранична с Грузия. От този момент до ХІ век префектите на Халдея се стремили към отделянето от Източната римска империя и се титулували “князе на трапезундската земя”. До времената на Юстиниан се подчинявали на императорите в Константинопол и Лазика имала за империята значение на пригранична провинция, на която се стоварвали нашествията на северните варвари и народи. При Юстиниан за Лазика се разразила константинополско-персийска война, като лазите подкрепяли ту едната, ту другата страна. Стълкновенията на грузинците с константинополската власт заради пограничната област се отнасят към началото на ХІІ век, като воюват Василий Българоубиец и Георгий І, цар на Абхазия и Грузия. През 1022 г. Георгий І искал да заеме трапезундския порт, но бил отблъснат от Василий Българоубиец. Стълкновенията се усилили през ХІ-ХІІ век. Цар Давид Възобновител /-Строител/ опусташавал неведнъж крайбрежието на трапезундската тема. Царица Тамара също се опитала да подчини Трапезунд на грузинския трон. Към средата на ХІІІ век Рубрук отбелязва, че сваните и грузините живеят в независима държава, а Трапезунд се явява васално подчинено владение на татарите /да си спомним, че в 1414-1417 в Констанцка хроника е отбелязано, че българския император има за пълномощник един представител на Ордата и владее кралството на Халдеите. Тук съвпада доста добре връзката “български владетел – Златна орда – Халдея”. Дали не е призната от Златната орда тази титла за българските владетели, пред това че и те и Трапезунд в ХІІІ век са данници на Ордата и са, така да се каже, “част или части от едно цяло в международен план”?!/. Иверийците преди това верни съюзници на трапезундските императори, по – късно се сражавали и в редовете на селджуките. Тимур наложил нов данък на Трапезунд, след похода си към Грузия в 1400 г., а във времето на своя сблъсък с Баязид І, той заповядал на трапезундския император лично да се яви в лагера му. В 1404 г. държавата на Мануил - император в Трапезунд се простирала по дължина на 70 часа път, а на ширина малко повече от повече от 1 час. В 1420 г. Трапезунд престанал да плаща данък на Ордата. При Алексей ІV /1416 – 1429 г./ са направени първите нападения на османските турци срещу Трапезунд. През 1461 г. Трапезунд се предава на Мехмед ІІ и бил превърнат в османски град.

Списък владетели на Трапезунд:

ХІ век –

Теодор Гавра /- след 02.10.1098 г./, “dux of Trebizond”

The Alexeiad records that "Theodore Gabras…from Chaldea, an aristocrat" was made "duke of Trapezus

ХІІІ век

Алексий I Комнин Трапезундски 1204 - 1222

Давид I Комнин Трапезундски 1204 - 1214

Андроник I Комнин Трпезундски 1222 - 1235

Иоан I Комнин Трапезундски 1235 - 1238

Мануил I Комнин Трапезундски 1238 - 1263

Андроник II Комнин Трапезундски 1263 - 1266

Георги Комнин Трапезундски 1266 - 1280

Иоан II Комнин Трапезундски 1280 - 1284

Теодора Комнина Трапезундска 1284 - 1285

Иоан II Комнин Трапезундски (отново) 1285 – 1297

ХІV век

Алексий II Комнин Трапезундски 1297 - 1330

Андроник III Комнин Трапезундски 1330 - 1332

Мануил II Комнин Трапезундски 1332

Василий Комнин Трапезундски 1332 - 1340

Ирина Палеологина Трапезундска 1340 - 1341

Ана Комнина Трапезундска 1341

Михаил Комнин Трапезундски 1341

Ана Комнина Трапезундска (отново) 1341 - 1342

Иоан III Комнин Трапезундски 1342 - 1344

Михаил Комнин Трапезундски (отново) 1344 - 1349

Алексий III Комнин Трапезундски 1349 – 1390

ХV век

Мануил III Комнин Трапезундски 1390 - 1416

Алексий IV Комнин Трапезундски 1416 - 1429

Иоан IV Комнин Трапезундски 1429 - 1459

Давид II Комнин Трапезундски 1459 – 1461

V. ЛАЗИ – НАСЕЛЕНИЕТО НА ЛАЗИКА /ХАЛДЕЯ/

1. Расов тип - Колхидски: ”Абхази, абазини, мегрели, лечхумци, лази, гурийци, имеретинци, имерхевци”

- Ръст: лази - 166-167 см, останали - 164-165 см.

- Широк нос с плосък гръб /понякога вдлъбнат/.

- Широко лице.

- Срещат се светли коси и сиви очи, предимно при абхазите и абазините

- Развито окосмяване

- Плосък тил

2. Вероизповедание – Прокопий Кесарийски отбелязва, че лазите са приели християнството през 522 г.

3. Описание на лази от Матей Парижки /1200-1259 г./

“...Одно только добавлю и этим кончу, что, как явствует, существуют многие великие народы, которые веруют, как и мы, и с нами, греками, схожи во всем. Во-первых, те, что живут в ближней части Востока: эфиопы, затем сирийцы и прочие, еще более значительные и сильные, а именно: иберы 2, лазы 3, аланы 4, готы 5, хазары 5, неисчислимый народ Русии и победоносное королевство улгар 6. И все они как будто послушны матери нашей [церкви], до сих пор пребывая неизменно в древней ортодоксии....”

“Велика Хроника” / Chronica Majora/

В близката част на Изтока населяват следните изброени от Матей Парижки народи:етиопи, после сирийци и прочие, после още по-значителните и силни, а именно: ибери /=ивери/, лази, алани, готи, хазари, неизчислимия народ на Русия и победоносното кралство на българите /”улгар”/. Лазите са ситуирани географски точно в областта Халдея – югоизточно крайбрежие на Черно море.

4. Описание на лази и Лазика /обл. Халдея/ от Михаил Панарет – протонотарий на императора в Трапезунд от края на ХІV- нач. ХV век.

“…В пятницу 5 июля месяца, индикт. IX, 6849 г. (1341) умер кир-Андроник Палеолог, император ромейский. В том же месяце того же года казнены архонты в Лимнии. Опять в этом же году, в среду, 4 июля пришли турки из Амидии и ромеи без борьбы бежали, [26] было убито много христиан и весь Трапезунд вне и внутри крепости предан огню. Много народу, жен и детей погибло в пламени, и после этого несчастья произошла моровая язва от зловония сожженных лошадей, мулов и людей. Но до этого дочь великого Комнена кир-Алексея, кира-Анна, называемая Анахутлу, сняв монашескую рясу, отправилась в Лазику, где и укрепилась. После же того как миновали пожары в Трапезунд и нападение (туркменов), Анахутлу вернулась и имея лазское войско, овладела царством, в среду 17 июля месяца того же года. Принцесса же Палеолог, процарствовав один год и три месяца, была низложена.

В июне месяце индикт. V, 6875 г. (1367) отправились в Лазику с сухопутным и морским войском, в сопровождении императора, матери его царицы, также дочери императора, великой Комненой кирой-Анной, которая сочеталась браком с царем иверов и абазгов кир-Панкратием Панкратоани 58 в области Макро-Айгиалу. На возвратном пути император вынужден был отправиться из Ларахоны в Пархари чрез Лимнию и достиг до Халдии.

6 августа месяца отправились мы чрез Лазику и к концу месяца, в начале 6881 г. (1372—1373) встретились с царем Багратом. Потом отправились в Бату 62, поставили на пол палатки; мы имели 9 [39] галер и 40 барок. Здесь. мы вели переговоры с Гуриели 63, который пришел выразить императору преданность и через 6 дней вернулся назад, индикт. XI. [40]

Когда сватовство это благоприятно сложилось, император и мы с ним, 10 мая месяца, индикт. XV, 6885 г. /=1377 г./ отправились из Трапезунда и прибыли в Лазику, где мы целое лето 65 до 15 августа остались в Макpeгиале. Тогда царевна (грузинская) прибыла из Гонии 68 в Макрегиал, на следующий день мы отправились и в воскресенье 30 августа вернулись в Трапезунд.

50. В феврале месяце император отправился морем и сушей против Дчанетии (т. е. Лазики). В воскресенье 4 марта месяца, индикт. III, 6888 (1380) разделил свое войско на две части. Пеших около 500 человек он послал из крепости Петрома 69. Царь лично взял кавалерию и в большем числе остальных пеших преследовал вверх по всему течению реки Филобонитис до зимних стоянок (тчанов). Напал на их палатки, перебил, сжег и опустошил их; он освободил многих из наших ими захваченных 70 и вернулся в Селавопиаст 71 где ненадолго остановился; 600 человек, которые отправились из Петромы, достигли до Котцанты и причинили огромное бегство огнем и мечом. В июне месяце индикт. V, 6890 г. (1382) у кир-Мануила, сына царя кир-Алексея, родился от иверской кир-Евдокии сын, которого дед и император кир-Алексей, бабка, царица кира-Ирина и митрополит кир-Федосий назвали при крещении его по прадеду Василием 72”.

“Трапезундска хроника”

Лазите населяват югоизточното крайбрежие на Черно море, на тяхно име е кръстена областта Лазика, известна още и като Халдея. От част от нея е образувано дукство/ тема Халдея с главен град Трапезунд. На нейно място след 1204 г. се образува т.нар. “Трапезундска империя”, всъщност “Imperium Romanorum с резиденция на императора в град Трапезунд”, просъществувала до падането й под османска власт през 1461 г.

5. Описание на лази от Евлия Челеби /ХVІІ в./

Цялото население на Трабзон /Халдея/ е съставено от лази-чхетия, но и има и гърци.

“Это красивое место на землях Трабзона, на берегу моря, имеет виноградники и сады. Все население — лазы-чхетиа, а часть греки.”

Описание на град Лвов /в дн. Украйна/ и региона. Сред търговците в града има и лази.

“Крепость Львов… Все рабочие — евреи, ибо нет в этом городе народа многочисленнее евреев. Много также армян, но цыган и хорватов нет. Однако среди торговцев есть лазы, персы, венгры, франки и представители различных народов.”

В армията на Сейди Ахмед Паша от Батумския санджак е призван отрядсъставен от лази. Те дошли въоръжени с огнестрелно оръжие и пики, имали бели знамена и свирели на свирки, наричани “зиголе”.

“После трех приступов около семидесяти мусульманских газиев испили чашу мученической смерти. Тогда Сейди Ахмед-паша, учитывая положение, разослал капуджибаши в разные стороны Батумского санджака для сбора войск. Из окружных нахие отряд за отрядом подошли лазы, вооруженные ружьями и пиками, с белыми знаменами, играя на дудках, называемых «зиголе», и стали на берегу реки Чорохи.”

Описание на южния бряг на Крим. Освен татари /”тати”/, тази страна се населявала също от гърци и преселени от Кавказ – лази.

“…о стране татов на Южном берегу Крыма…Населяли эту страну также греки и выходцы с Кавказа — лазы.”

Э. Челеби, Книга путешествий /Сейхатнаме/

Евлия Челеби към ХVІІ в. намира и описва лази /произждащи от областта Халдея, Трапезунд/ в Трабзон и Батуми – в областта им, но и във Лвов и Крим – извън областта им, преселени - отново да отчитаме, че към 1300 г. колонии в Крим държат владетелите на Трапезунд, като основните им поданици в областта Халдея са именно лазите. Последните две места са доста близо до българските земи, да не кажа, че към ХІV-ХV век, са си български етнически земи. В землището на средновековното воеводство Молдова /днес – източна част на Румъния/ се съдържат множество топоними с произход от името на лазите, съхранени и досега. Все пак, имало ли е лази в самите държавни граници на царство България към периода непосредствено преди или след известието от 1414-1420 г. за титулатурата на българския владетел и “крал на Халдея”?

VІ. ЛАЗИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В УКАЗАНИЯ ПЕРИОД

1. Лази в София - 1385 г. Отново източника е Евлия Челеби, като същия е цитиран от Бистра Цветкова. София през ХV–ХVІІІ век. – сб. София през вековете. Том 1. С., 1989, с. 77.

В него се описва първото завладяване на София от османците през 1385 г.

“…Индже Балабан обсажда града 70 дни и го заставя в края на краищата да се предаде. Капитулацията е резултат от поражението, нанесено на изпратената в помощ на обсадените християнска войска, вероятно българска. Докато трае битката с тази помощна армия, “латините”, вероятно дубровнишките и западните търговци, излизат от крепостта и се предават, като поискват от Индже Балабан да останат в града. И други народности тогава капитулират и предали ключовете на голямата крепост. Османският военачалник определя българите да останат да живеят в София, а гърците и лазите да бъдат преселени в Плевен”.

Значи имаме към 1385 г. население на София съставено от българи, латини /вероятно дубровнишки търговци/, гърци и лази. След първото превземане на София българите останали да живеят там, а гърците и лазите били преселени от османския военоначалник в Плевенския край.

2. Лази в българския фолклор.

“…българският фолклор. В него се говори за българи, турци, татари. лази, черкези, гърци, евреи, арменци, власи, цигани, гюпти и агюпти” /проф. Емил Боев, 1996 г./

3. Кои са братя Бакуриани основатели на Бачковския манастир от ХІ век?

“По вероизповедание Григорий Бакуриани е арменец – халкедонит според известния руски учен Н.Я. Марр. Това гледище се поддържа и от съвременната руска византоложка В. А. Арутюнова-Фиданян…

Поддържниците на грузинската версия за произхода на Бакуриани се позовават главно на това, че той в текст на препис на типика на Бачковския манастир се представя като “ивириец”. Във Византия през ХІ век ивирийска националност не съществува, а има източно-византийска административно-военна област “Ивирия” (en:Theme of Iberia), наричана също “Ивирия и Армения” или “Ивирия и Ани”, в която Бакуриани е служил.” – В този смисъл Бакуриани произхожда от земи в непосредствена близост до “дукство Халдея” от административната система от ХІ в. на Константинопол, като самата географска област Халдея по принцип е обхващала и земи извън владяните от Константинопол и образулаи “дукство/ тема Халдея”. Грузински /или арменски/ аристократи в периода ХІ-ХІІ в. са насочвани в български земи за управители и обратно, български аристократи /Пресиян, Алусиан и др./ в ХІ-ХІІ в. са назначавани за управители в източните константинополски провинции, вкл. в град Ани и областта Халдея – в широкия смисъл, географската област. Може ли да се търси още тук, по тази линия, някаква предпоставка за претенции от българските владетели от ХІІІ-ХV век, очевидно признати от западния свят /справка Констанцкия събор 1414-1417г./, че са и “крале на Халдея”?!

VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В заключение ще спомена, че българските владетели очевидно са имали предпоставки за титулуване с “Rex Caldeorum”, като според приписката на Улрих Рихентал и “владеят” кралство Халдея. Въпросът е кога и на кой от владетелите ни е призната тази титла и дали е само по международно юридическо право от този владетел насетне или е и по историческо право, от някои негови доста по-стари и даже древни “деди на царството му”?!

Източници:

“Един арменски извор за падането на Ловеч под турска власт в контекста на османското завоевание на българските земи” – сб."Градът – история, етнология, култура", Троян, 2007.

“София през ХV–ХVІІІ век”. – сб. “София през вековете”. Том 1. С., 1989, с. 77.

http://wapedia.mobi/bg/%D0%98%D0%BC%D0%BF%...%D0%B8%D1%8F#16.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%...%B0%D0%BD%D0%B8

http://en.wikipedia.org/wiki/Chaldia

http://fmg.ac/Projects/MedLands/BYZANTINE%...m#_Toc204583716

http://www.answers.com/topic/dobruja

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%...%B8%D1%86%D0%B0

http://genealogy.euweb.cz/byzant/byzant8.html#I5

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bu...t.phtml?id=2227

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5396&st=20

http://bgnauka.com/index.php?fnc=pub_page&...t&pid=10455

http://bgrod.org/antropologia/index.php?id=14

http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Celebi4/frametext3.htm

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Matthew_Par/text1.phtml

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Panaret/text.phtml

http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Turk1740/primtext.htm

http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/KratkiWizChronik/chr22.htm

http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/hr29.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 70
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Глобален Модератор

Доста се е потрудил Иванко, няма спор. Ето и от мен 2 контравъзможности. :)

1. Първата е отново географски ограничена в района на някогашната Трапезундска империя и е свързана с преразселване на дошлите в Армения към края на ІІ век българи на Вунд, споменати от Мовсес Хоренаци.

На една стара германска карта средната част от Лазистанския хребет е записана като Balchar (Балхар). На югозапад от западния край на хребета Балхар на въпросната карта е отбелязано селище Balchar (Балхар). Това селище се намира на около 4 км северозападно от Байбурт, както и на около 16 км югоизточно от Трапезунд. През Балхар минавал пътят за Ерзерум (Die Asiatische Türkei. Die Kaukasusländer und West-Persien). На въпросната германска карта обаче е отбелязано и още едно селище с име Balchar (Балхар). То отговаря на днешното турско градче Бархал, намиращо се в югоизточните поли на Лазистанския хребет. То е разположено на около тридесетина километра югозападно от град Артвин. Южно от двете селища Балхар и от планината Балхар протича река Чорох.

В една английска карта от ХІХ век Балхар е отбелязан като Балахора (Balachora) (Map of the Caucasian Provinces Illustrating the Military Tour of Major General A.F. Macintosh).

Ето и една карта на съвременна Турция:

post-4986-1257160931_thumb.jpg

Николай Адонц съобщава някои много интересни неща за този район: “Над Сатала и Байберд се проточват брънките на дълга верига, която върви успоредно на морския бряг откъм Шебин-Караисара към устието на Чорох. Тя се наричала в древността Пархарска или Париадрска планина и частта от нея, преминаваща по течението на Чорох и сега носи древното название Пархал или Болхар... От другата страна на Харт се простирала клисурата в северно направление – тази клисура, която арменците наричали Халдийска, Халдо-дзор и която е долината на Чорох. Тук лежал Барх, чието местоположение е неизвестно: явно Βαρχων се допирал на издигащата се над долината планина Пархар”. (Адонц, Николай. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван, 1971 [фототипно издание на Адонцъ, Николай. Арменiя в эпоху Юстинiана. СПб., 1908], с. 62–63).

Като продължение на топонимичните примери може да се добавят още някои неща. Например към началото на ХХ век на около 20 км северозападно от Ардахан по права линия е съществувало село с името Балвана, на 17–18 км източно от река Чорох (отделяща Халдия от старата арменска област Тайк) и североизточно от град Артвин е имало връх Синдиел, който е почти идентичен по звучене с гара Синдел, както и с името на село Синделци, западно от Крумовград. Пак по това време е съществувала и неголяма река на име Зивин, приток на река Ишхан-чай, вливаща се в река Чорох, чието име почти напълно копира старото българско име Сивин/Сибин. През Средновековието близо до източния бряг на Чорох, който в административно отношение влизал в Тайк, е съществувала и крепостта Тухариси (в грузински запис) или Тухарк в арменски. Като се абстрахираме от грузинския топонимичен суфикс -иси и арменския -к, остава основа Тухар, която очевидно е свързана с етноса тохари от Средна Азия и Таримския басейн.

И като финал към точка 1 ето едно сведение отпреди 200 години. В пътеписа на арменските пътешественици Хугас Инджеджян и Степаннос Кювер Агонц, отнасящ се за тяхното пътешествие в Османската империя (в т.ч. и през България) през 1789–1800 г., се казва дословно следното: “Императорът [Юстиниян І] изпратил част от пленените български нашественици в Армения и Лазигия, където имало отломки от древни български племена, дошли от Азия и се присъединили към тях” (Арменски пътеписи за Балканите ХVІІ–ХІХ век. Прев. и съст. Агоп Орманджиян. С., 1984, с. 144).

2. И вторият, по-романтичен вариант, който също не трябва да се пренебрегва. Става дума да пряка връзка с древна Месопотамия. Известно е например, че “Именник на българските владетели” е намерен вмъкнат в “Елински и римски летописи” към текста за древна Асирия. Авторът на “Елински и римски летописи” отбелязва: “Преди споменатите асирийски царе (имайки предвид българските, започвайки от Авитохол), царува, както беше казано, цар Навуходоносор”. Навуходоносор обаче не е асирийски цар, а е е най-великият цар на Нововавилонската империя, известна още като Халдейско царство. И тъй, може би трябва да се търси връзка между сведенията на Рихтентал и “Елински и римски летописи”, а не с ромейската провинция Халдия.

Освен това Иванко като цитира ”Императорът на България, който има за пълномощие един представител от ордата и владее също кралство Халдея”, не е предал всички сведения на Рихтентал. Те включват и следното твърдение: за България е посочено като "земя, намираща се някъде в Азия, източно от Дамаск, но западно от Индия". Няма как тази земя да е била в Лазика (Халдия).

И за финал към точка 2 малко биология. По думите на Лучия Кавгазова и Рачо Стоев, работещи в Института по експериментална морфология и антропология в БАН, в България липсват систематични данни за дерматоглификата на отделните териториални, етнографски и етнически групи. Такива изследвания са правени основно за Родопите, Софийско и Централния Предбалкан. На базата на своите проучвания на населението в тези райони на България, Лучия Кавгазова и Рачо Стоев споделят следното:

"Интересно е и сходството между айсорите – съвременните асирийци и двете изследвани извадки. То ни кара да мислим, че идеята за връзки между древните българи и древна Месопотамия не е съвсем безпочвена..." (Кавгазова, Лучия; Стоев, Рачо. Древнобългарско генетично наследство в дерматоглификата на някои съвременни български популации. – Ави-Тохол. Кн. 17, 2002, с. 48–49)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Rex Caldeorum е по скоро Rex сal deorum!

При положение, че Deorum се превежда от латински of the Gods, тоест От Боговете, а cal вероятно идва от caelo - sky, heavens (небе, небеса), то логично се сещаме за Канасубиги - EК TEОY APXON - От бога владетел.

Rex сal deorum - Цар небесен от боговете. :)

От друга страна връзка с черноморската Халдеа може да се търси и в това, че лазите свирят много добре на гайди. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
На една стара германска карта средната част от Лазистанския хребет е записана като Balchar (Балхар). На югозапад от западния край на хребета Балхар на въпросната карта е отбелязано селище Balchar (Балхар). Това селище се намира на около 4 км северозападно от Байбурт, както и на около 16 км югоизточно от Трапезунд. През Балхар минавал пътят за Ерзерум (Die Asiatische Türkei. Die Kaukasusländer und West-Persien). На въпросната германска карта обаче е отбелязано и още едно селище с име Balchar (Балхар). То отговаря на днешното турско градче Бархал, намиращо се в югоизточните поли на Лазистанския хребет. То е разположено на около тридесетина километра югозападно от град Артвин. Южно от двете селища Балхар и от планината Балхар протича река Чорох.

Можем ли да приемем тогава, че титулатурата "Keiser von Bulgarien и Rex Caldeorum" в написаната на старонемски език Констанцка хроника на Рихентал се явява немски еквивалентен превод на титулатурата "Imperator Bulgarorum и Bachorum (Bachtrorum)" изписвана на латински език в латински източници, предимно в кореспонденция с Папството и Свещената римска империя!? При този еквивалентен превод "България е идентично на България", а "Халдеорум е идентично на Блахорум (Бактрорум)? :hmmm:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Едва ли.... Балх, Влах... струва ми е много.

Поздрави и на Aspandiat! Не можах да намеря никакъв логически пробив в текста му :):):)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Rex Caldeorum е по скоро Rex сal deorum!

Rex сal deorum - Цар небесен от боговете. :)

Но дали е изписано така в латинския текст, или по начин, даващ възможност така да се предположи?

Защото един руснак смяташе, че Маламир всъщност бил "Мала Мирче", малкия Мирчо... /отде накъде на български ще се пише така не е ясно/

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Можем ли да приемем тогава, че титулатурата "Keiser von Bulgarien и Rex Caldeorum" в написаната на старонемски език Констанцка хроника на Рихентал се явява немски еквивалентен превод на титулатурата "Imperator Bulgarorum и Bachorum (Bachtrorum)" изписвана на латински език в латински източници, предимно в кореспонденция с Папството и Свещената римска империя!? При този еквивалентен превод "България е идентично на България", а "Халдеорум е идентично на Блахорум (Бактрорум)? :hmmm:

Значи, Лазистанският хребет, отделящ ромейските теми Халдия и Колония, е Париадрес на древните, Пархар на арменците, но истинското му име е било Балхар. Обаче защо реши, че "Keiser von Bulgarien" и "Rex Caldeorum" е "император на България" и "крал на Влахия" - идея си нямам :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Значи, Лазистанският хребет, отделящ ромейските теми Халдия и Колония, е Париадрес на древните, Пархар на арменците, но истинското му име е било Балхар. Обаче защо реши, че "Keiser von Bulgarien" и "Rex Caldeorum" е "император на България" и "крал на Влахия" - идея си нямам :)

Ами просто си помислих дали за Рихентал "Халдея" и "Блахия" не са взаимозаменяеми термини и по този начин в списваната на немски език Констанцка хроника да е указал "Caldeorum" вместо известната втора титла при Калоян, Борил и Йоан Асен ІІ - "Blachorum (Bachtrorum)" и по този начин да фиксираме титлата още от Калоян /1203 г./ и нататък за българските владетели. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Хм, интересно, интерсено. Още по-интерсно е "мешането" на немски с латински в първата картинка. :hmmm:

Проверявайки нЕкои работи, възникна следния въпрос - къде е първата картинка в хрониката на Richental(има скан от 1483)? :post-20645-1121105496:

Аз такава не можаш да видя. Затова пък, първата част "императора на България" я има във Wappenbuch-а на Gruenenberg.

Но следвана от:

1480

post-3779-1257276336_thumb.jpg

(Крал на ... под Султана)

1602 - 1604

post-3779-1257276342_thumb.jpg

Та, ако може, едно линкче към извора на първата картинка.

(Линк към руски сайт, естествено, не се брои за линк)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Малко по-подробна картинка от Констанцката хроника с надписа под гербовете на "Императора на България" и "крал на Халдея":

4d1d852227e3t.jpg

Хроника на Констанцкия събор от Улрих фон Рихентал

- Аулендорфски кодекс, с. 477,

ок.1438-50 г.

[The Spencer Collection of the New York Public Library]

т.е. има екземпляр в Ню Йоркската обществена библиотека, на стр. 477

http://heraldika-bg.org/BG-gerbovnici.htm

Хералдическо дружество-България.

Иначе от последващите гербовници ясно си личи, че и гербовете и титулатурата остават. В Герба на Халдея от 1414-1420 г. на българския владетел се вижда, че лъвското тяло има глава в профил приличаща повече на човешка, отколкото на лъвска. Той удивително прилича на показаните два герба на Халдея от последващите гербовници. Изображението е уедрено /"zoom"/. Тялото е премахнато, като е останала само главата с короната.

Link to comment
Share on other sites

Обръщам ви внимание, че темата за Трапезундската империя я има в раздела "Обща история" и там ИСТОРИК обеща да добави някаква нова информация - превод от френски. Тук темата отиде при лазите, в древна Халдияи къде ли не още, което не ми се струва положително. Ако ще се третира като повод да се дебатира върху произхода на прабългарите е едно, а ако ще анализираме титлата "владетел на Хадия"е съвсем друга опера! Изключително непрофесионално е да обяснавате една хипотеза с друга и така правите само едно - градите кула от пясък! Аспандиат да обясни какво означава лао, лаос - която малоазийско-балканска субстратна лексема е прието да се счита като основа на етнонима и по-късен технически термин и политикон на лазите, за да приключим с терзанията по този аспект на проблема!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Обръщам ви внимание, че темата за Трапезундската империя я има в раздела "Обща история" и там ИСТОРИК обеща да добави някаква нова информация - превод от френски. Тук темата отиде при лазите, в древна Халдияи къде ли не още, което не ми се струва положително. Ако ще се третира като повод да се дебатира върху произхода на прабългарите е едно, а ако ще анализираме титлата "владетел на Хадия"е съвсем друга опера! Изключително непрофесионално е да обяснавате една хипотеза с друга и така правите само едно - градите кула от пясък! Аспандиат да обясни какво означава лао, лаос - която малоазийско-балканска субстратна лексема е прието да се счита като основа на етнонима и по-късен технически термин и политикон на лазите, за да приключим с терзанията по този аспект на проблема!

Не разбрах от това експозе, дали според теб "крал на Халдея" от 1414-1417 г. в титулатурата на българския император е по-скоро реална или по-скоро "митична" титла? За начало, това е централния въпрос по темата. Оттам нататък са въпросите при кой владетел се появява, кога и защо е призната в титулатурата му... Всякакви хипотези са пожелателни, най-малко поради това, че отговор по въпроса няма, то и сериозно обсъждане е нямало поне в последните няколко столетия /ако бъркам ще съм щастлив да бъда опроверган/.

Link to comment
Share on other sites

Не разбрах от това експозе, дали според теб "крал на Халдея" от 1414-1417 г. в титулатурата на българския император е по-скоро реална или по-скоро "митична" титла? За начало, това е централния въпрос по темата. Оттам нататък са въпросите при кой владетел се появява, кога и защо е призната в титулатурата му... Всякакви хипотези са пожелателни, най-малко поради това, че отговор по въпроса няма, то и сериозно обсъждане е нямало поне в последните няколко столетия /ако бъркам ще съм щастлив да бъда опроверган/.

Извинявай, но си мислех, че в личното си обръщение към теб бях пределно ясен! Нали не очакваш да оповестя неща, върху които все още работя и все още не съм публикувал? За първи път титлата е засвидетелствана в препис на документ, който е датиран от 990 г. и е част от пълната титулатура на българските владетели от същия период. Темата я има засегната, загатната преди около 2-3 месеца или повече в нашия форум и там също можеш да намериш нещо от мен и от колега, който не помня по ника, но тогава му изказах гореща благодарност и все още му дължа почерпка за сведението за един източник, който дотогава не ми бе неизвестен. В някои други сайтове и форуми има опция за търсене на дума или фраза по всички постове във всички теми, например за латинското название на някое заболяване, но тук няма и това си е проблем! Нека изчакаме все пак и ИСТОРИК да вземе участие, както обеща!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Нали не очакваш да оповестя неща, върху които все още работя и все още не съм публикувал?

Като види бял свят изследването, бъди така любезен да ми пуснеш ЛС, за да си го набавя.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Армандо, май се сетих. Тази друг колега, който те е светнал за нов източник май бях аз :biggrin: Беше нещо за влъхви, влахуване, халдейство... аз тогава ти казах добре де, има поход на Добротица към Трапезунд, Халдея, направи хипотеза, вържи го по темата... Има и българи там - сума ти български първенци преминали на ромейска служба, но и Ванадови българи. Та и на мен оттогава не ми даде мира и ми отлежава информация и накрая докато те чакам, реших аз да събера парчетата, които са известни на мен или мога да открия. Също бих прочел версията ти, дано по-скоро публикуваш. Информирай за това.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Да допълня че турците наричат Сърбия "земята на Лаз", има възможност под "лази" да се има предвид сърби, а не кавказци.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Да допълня че турците наричат Сърбия "земята на Лаз", има възможност под "лази" да се има предвид сърби, а не кавказци.

Това го знаем. /Лично аз съм го отчел по темата/. Можеш ли да представиш източник, от който да се вижда че османците наричат населението на "земята на Лаз" - лази, населението на "земята на Сарадж" - сараджи, населението на "земята на Добридж" - добриджи, населението на "земята на Кюстендил" - кюстендили, населението от "земята на гнусния неверник Сусманос" - сусмани и т.н.?

А вече след това ще се обсъжда въпроса какво правят т.нар. "сърби" /-"? лази ?"/ във Лвов, Крим, Батуми и Трапезунд и накрая в София при първото й превземане /1385г./ - преселени в Плевенско, заедно с гърците от града и в българския фолклор под име "лази" /в сръбския фолклор има ли самонаричане с термин лази и не само във фолклора им/...

Link to comment
Share on other sites

Това го знаем. /Лично аз съм го отчел по темата/. Можеш ли да представиш източник, от който да се вижда че османците наричат населението на "земята на Лаз" - лази, населението на "земята на Сарадж" - сараджи, населението на "земята на Добридж" - добриджи, населението на "земята на Кюстендил" - кюстендили, населението от "земята на гнусния неверник Сусманос" - сусмани и т.н.?

А вече след това ще се обсъжда въпроса какво правят т.нар. "сърби" /-"? лази ?"/ във Лвов, Крим, Батуми и Трапезунд и накрая в София при първото й превземане /1385г./ - преселени в Плевенско, заедно с гърците от града и в българския фолклор под име "лази" /в сръбския фолклор има ли самонаричане с термин лази и не само във фолклора им/...

Много, ама много ще ви помоля да не ме вкарвате в разправии с грузинските колеги! Оставете лазите настрана и изобщо не ги споменавайте. Точно затова помолих Аспандиат да ви обясни какво означава този днешен етноним и политикон, който никога в миналото не е бил етноним. Лао, лаос е племе, народ, потомък, мъж, мъжко дете и е остатък от балканско-малоазийски езиков съюз, в който са участвали пелазги и други познати и непознати етноси! Римляните, когато стъпили в Мала Азия питали тоя и оня "Абе, ти какъв си?" и те им отговаряли: "лао" или "лаос"! Сиреч казвали "аз съм от своите, от нашите си"! Съвсем друго нещо са лазите и техният лакски език в Грузия. Нямам ни най-малка представа за техните претенции върху арменските земи и малоазийските лази, но нека поне се разберат със сърбите, защото иначе ще стане малко пренаселено - петърголийсковите ванандови прабългари вече нали са там?! Ще поканим и влахите! Кюрдите - и те са тамка! Ще настъпи една голяма веселба!

:crazy_pilot::smokeing::crazy_pilot:

Добре Иванко, ще ти върна жеста - започвай със "Седмината срещу Тива" на Есхил, щом работиш по темата! Минаваш през Ксенофонт и Страбон. Намираш статията "Iron prehistoric and ancient" на Richardson в сп. "American Journal of Archeology", № 38, 1934, page 566 и после отскачаш до Продължителя на Теофан, но останалите източници са много по-трудно достъпни, пък и нека запазя нещо и аз, нали така!?!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
...но останалите източници са много по-трудно достъпни, пък и нека запазя нещо и аз, нали така!?!

Точно така. Само последен въпрос - сигурен ли си, че има писмени източници /документи, гербовници/, от които да се вижда двойна титулатура на "император ина България и крал на Халдея" отпреди 1414-1417 г., и в частност ІІ БЦ или даже І БЦ? Въпросът предполага отговор само с "да има" или "не, няма или не знам да има", затова смятам ще отговориш. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

Точно така. Само последен въпрос - сигурен ли си, че има писмени източници /документи, гербовници/, от които да се вижда двойна титулатура на "император ина България и крал на Халдея" отпреди 1414-1417 г., и в частност ІІ БЦ или даже І БЦ? Въпросът предполага отговор само с "да има" или "не, няма или не знам да има", затова смятам ще отговориш. :bigwink:

Не и в този вид и смисъл! Все пак ти и останалите имате превратната представа, че ще публикувам нещо за прабългарите и България изобщо! Издирвам един род и неговата история - нищо повече! Донякъде е свързано с българската история, но съм се стремял да нямам предпоставени тези и да доказвам каквото и да било! Халдия е римска, а след това византийска тема, но няма нищо общо с месопотамската. Това означава, че има синонимични синхронни названия. Едно от тях, което вероятно ще те заинтерсува и ще ти отговори на въпроса защо титлата в този вид е невъзможна е малоазийска Скития. Това не са точно скити, а скито-кимерийците, които унищожават Фригия! Иначе това си е Армения и няма значение кои папуаси са я описвали и какви названия са си измисляли за имена на нейните области. Ако те затруднява пътят, който ти очертах да извървиш в изследването си, ако искаш тръгни по обратния път - в Архелогическия музей в Сплит сред кореспонденцията на д-р Фр. Караре с монсеньор Павлович от Макарска се намира таблица с генеалогичното дърво на рода Гауденция-Комитопулос, запазена в препис на Д. Фарлати. Обърни внимание на титулатурата им и я съпостави със сведенията на Луциус Протоспатарий! Успех!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря за последната подсказка. Ще видя какво мога да проуча по това.

За Халдея и вероятна месопотамска връзка не съм навеждал мисли. Такива могат да се правят едва след събиране на достатъчно данни, които да се анализират и съпоставят. Засега е рано за всякакви връзки.

Информацията за скито-кимерийците, които унищожават Фригия /"която си е Армения"/ е много интересна, като също в самата тема съм дал такава информация. Също и за "ламтежи" на Бактрия към областта. Специално за наличие на кимри в тази част на Черноморието има доста запазена топонимия, даже и досега. Някой беше споменал и за това, че "лазите" доста умело свирят на гайди. Досущ, като в Scotland и на Балканите. А за топоними "болгар" - Аспандиат също даде достатъчно. Рано е да обобщаваме сега някакви изводи за някакви исторически права за "титлата - Халдея" у българския владетел към 1414-1417 г., ако има такива.

Да допълня нещо за евентуално юридическо право у един Йоан Александър /1331-1371г., дядо на Константин ІІ Асен, когото смятам за описания български владетел в Констанцка хроника/. В едно доста интересно систематизиране за "династията Стратемировичи", попаднах на следното по отношение на Йоан Страцимир:

В един документ от епохата се споменавало, че Йоан Александър произхождал "от две страни от царско коляно", т.е. освен че по майка Кераца Петрица е царски потомък /тя е сестра на Шишман І - български владетел във Видин/, но и по баща - деспот Страцимир. Какъв по-точно се виждало от три факта: 1/ Чичо на Йоан Александър бил византийския аристократ Теодор Синадин; 2/ Брата на Йоан Александър, валонския деспот, си прикачва императорската фамилия Комнин и е известен като Йоан Комнин Асен; 3/ родословното дърво на сестра им Елена от с. Матейче, показвало че тя има произход и от фамилията на Комнините. Може да се предположи от това, че родителите на деспот Страцимир /баща им/, по някакъв начин са сродени с фамилията Синадин, която пък е сродена с Комнини и други императорски династии. В този смисъл към средата на ХІV век фамилията Страцимирови има представители, които стоят на царските престоли в Константинопол, Царевград Търнов, Видин и Скопие, и управляват и имат права също и над земи в Трансилвания, Албания и Мала Азия.

Комнини управляват в Трапезунд, като императори. Там са земите им. Можем ли да търсим в политическия ребус от средата на ХІV век вариант, цар Йоан Александър в хода на гражданската война в Константинопол не само да търси присъединяване и укрепване на южнобългарските земи - Пловдивско и Родопите /Мора, Меропа, Беломорието/, но и да се "сеща", че по наследство има права /по линията на Комнини/ и над "тема Халдея" със столица Трапезунд? Вече към 1376 г. цар Йоан Страцимир да праща командващия флотата на царството му и български деспот Добротица, заедно с узурпатора кандидат римски император Мануил Палеолог да му върнат полагащата му се по "второто царско коляно" /по линията Синадин-Комнини/ титла и владение на Халдея?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Някой беше споменал и за това, че "лазите" доста умело свирят на гайди. Досущ, като в Scotland и на Балканите.

На това 100% не може да се разчита, защото някога (не знам дали още) на гайди са свирили и в Германия. Виждал съм немска гравюра от ХVІ век със селянин гайдар. Дали свиренето на гайда е било разпространено в цялата тогавашна Германска империя (т.е. Германия, Швейцария, Австрия, Бохемия, Померания, Силезия и Източна Прусия) не знам.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

На това 100% не може да се разчита, защото някога (не знам дали още) на гайди са свирили и в Германия. Виждал съм немска гравюра от ХVІ век със селянин гайдар. Дали свиренето на гайда е било разпространено в цялата тогавашна Германска империя (т.е. Германия, Швейцария, Австрия, Бохемия, Померания, Силезия и Източна Прусия) не знам.

Като на единичен факт, не може да се разчита на това. Този селянин гайдар от ХVІ век да не е от Бавария?? :biggrin: Баварците имат предание, че старите им земи са тъкмо от ... югоизточното черноморие, току "около Армения", към нашата "тема/кралство Халдея" и Трапезица/Трапезунд.

http://www.sarakt.org/bavaria.html

ОБЩ ПРОИЗХОД НА БАВАРЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ

от проф. Фрицлер, Франкфурт

/изцяло е относима статията към темата тук, затова няма да давам само отделни пасажи/

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тия теории базирани само на една рисунка и надпис, са подобни на ония автохтонните при които се цитира картата от 4 век на която пише България в Мизия.

За да се докаже това, че герба е свързан с Халдея първо трябва:

1. Да се намери рисунката от която евентуално е прерисувана въпросната и са се види и там ли пише Caldeorum или пише

сal

deorum

2. Да се цитират 2, 3 или повече източника от този период в които се споменава въпросната Халдея изписана по същия начин - Caldeorum

Рисунката умишлено или не е написана неграмотно и вероятно от някой необразован индивид. Deorum - the Gods

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...