Отиди на
Форум "Наука"

Предназначението на раздела


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

В този раздел ще се качват текстове на източници за историята на България и българите - преимуществено за средновековния период. Освен издадените в поредиците на "Извори за българската история" (ГИБИ, ЛИБИ, ТИБИ и пр.) източници, съществуват още значителен брой данни, пръснати на различни места, които въобще не са публикувани на български език и които поради това често остават встрани от вниманието на изследователите. Амбицията на БГ Наука е да събере, преведе и публикува в този раздел максимален брой такива данни, за да станат те общодостъпни в един достатъчно модерен и използваем както за науката, така и за любителите вариант.

Всяка отваряна тук тема ще бъде озаглавявана с името на източника, на когото е посветена и ще съдържа:

1.Превод на изворовия текст на български език с пояснителни бележки към него - в първия постинг на темата или като прикачен към него файл.

2.По възможност - пак като прикачен файл сканирания оригинал на паметника.

3.Свободен коментар по направения превод и съдържащата се в него историческа информация - в последващите постинги на темата.

Разбира се, предвид технологията на работата, която се очертава, темите - поне първоначално - няма да бъдат подреждани в хронологичен ред или пък групирани по критерия за произход на източниците (гръцки, арменски, арабски, латински, домашни и пр.), както се постъпва в академичните издания. Но преимуществото на електронната среда в сравнение с класическите издания позволява това да бъде направено във всеки един момент, така че това ще се случи по-късно - тогава, когато ще имаме вече набрани достатъчно материали за подреждане.

Идеята за публикуване на нови данни не изключва в раздела да бъдат качвани и вече преведени, издадени и разпространявани на български език изворови текстове. Но това е по-скоро възможност за един втори етап в работата на екипа, който би превърнал раздела в пълен електронен корпус на изворите за средновековната история, какъвто в България все още не е създаден.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Освен в сайта на Васко Карлуковски, някъде качвали ли са ГИБИ и ЛИБИ

Мисля, че не. Поне не съм срещал друг сайт.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Освен в сайта на Васко Карлуковски, някъде качвали ли са ГИБИ и ЛИБИ

Само като торент, но съвсем същите неща. Няма мераклии да добавят липсващите томове. Братушките са ги сложили също тук-таме, но както се оказа при един срив на Кройрайна, са само като връзка.

На сайта на БАН има само сведение, че са издали тези сборници, но нищо от тях. Тъй че благодарение на "феодалните старчета" ще си четем българските книги с печати на чуждестранни библиотеки.

Редактирано от Galahad
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В поредицата "Архивите говорят" също има интересни неща като:

Том 9. Извори за средновековната история на България (VІІ-ХV в.) в австрийските ръкописни сбирки и архиви. т. ІІ. С. 2000. Представя българското присъствие в информацията на Средна и Западна Европа, от позициите на европейския католически свят, чрез италиански, латински и немски извори, преведени в по-голямата им част на български език.

Том 10. Дубровнишки извори за българската история. С. 2000. Представя документи за слабо проучения начален период на търговските връзки между Република Дубровник (в Средновековието - Рагуза) и българските земи под османско владичество, съхранявани в Държавния архив на Дубровник (Хърватия). Изданието е двуезично - латински и български езици.

Том 13. Турски извори за българската история. С. 2001. Съдържа ценни османо-турски документи от ХVІІ в., съхранявани в Ориенталския отдел на Народната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий". Документите са публикувани в превод на български език и с анотации на френски език.

Том 18. Венециански документи за историята на България и българите от (ХІІ-ХV в.). С. 2001. Съдържа новоиздирени или вече публикувани документи от фондовете на богатия Венециански държавен архив, отнасящи се за историята на Средновековна България и за нейното място в тогавашна Европа. Изданието е двуезично - латински и български езици.

Том 20. България в Първата световна война. Германски дипломатически документи. т. І (1913-1915). С. 2002. Представя голям масив от документи за българо-германските икономически и политически отношения по време на Първата световна война. В превод на български език са публикувани част от най-важните документи по темата, съхранявани в Политическия архив на Германското имперско външно министерство, Военния архив във Фрайбург и други архиви на имперски и кралски министерства и институции.

Том 39. България в Първата световна война. Германски дипломатически документи. Сборник документи в два тома. Том ІІ (1916-1918 г.) В книгата са поместени 512 документа, които позволяват нов поглед върху дипломатическите и военните събития по участието на България с четворния съюз и Антантата в Първата световна война за периода 1913-1918 г. Съставители. 744 с. Български език.

и др.

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор
А някой няма ли да си направи труд поне да изкара съдържанията на ГИБИ и ЛИБИ?

Имаш предвид да ги сканира, извади текста и ги публикува. Kaкто е тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=2079

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
А някой няма ли да си направи труд поне да изкара съдържанията на ГИБИ и ЛИБИ?

Довечер ще сложа съдържанията на томовете качени на kroraina.

Един леко страничен въпрос, някой знае ли, в кой том на ЛИБИ е поместено сведението за срещата на Калоян с Рене дьо Три, че ми се ще да прочета какво толко за Троянската война си говорят :post-70473-1124971712: Или пък случката е разказана от Жофроа дьо Вилардуен и ще я им в "Завладяването на Константинопол" ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ще пусна няколко нови теми в раздела с текстове за превод на различни езици. Става дума за подбрани документи или откъси, с които да се стартира с преводите. Така тези, които желоят да превеждат от съответния език ще може да си изберат текст и да му направят превод. Ако част от документа или от откъсите е преведена ще е посочено къде е превода, за да може да се ползва за улеснение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
А някой няма ли да си направи труд поне да изкара съдържанията на ГИБИ и ЛИБИ?

Това си е голяма играчка.

За ИБИ ето някои извадки за съдържание, които бях правил на времето:

І, Гр. 1

Дексип, Евсевий, Филострогий, Сократ, Созомен, Теодорит Кирски, Олимпиадор,Приск, Зосим и др.

ІІ, Лат. 1

Аврелий Викнор, Евтропий, Амиан Марцелин, Енодий, Комес Марцелин, Касиодор и др.

ІІІ Гр.2/1958

1. Юстинианов кодекс, 2.Юст.новели; 3. Пътеводител-Хиерокъл; 4.Йоан Лидийски – За поличбите, За управл. на Рим.д-ва; 5. Прокопий- Ист. войните, Тайна ист., За строежите; Агатий Миринейски- История; Йоан Малала-Хронография; 8. Теофан Византийски-фраг от История; 9.Менандър-откъси в Пратеничества и Сентенции; Йоан Епифански-фр.История; Евгарий Схоластик – Църк. История; 12. Псевдомаврикий- Стратегикон; Теофилакт Симоката-История

ІV Тур

Регистри от Добричко

V Тур

1. Регистър на населението в Добричка кааза от 1874; 2. Регистър на мир. земи в Добр. кааза от 1874г.; 3. Рег. на мюлковете в Добр. Кааза от 1871г.

VІ, Гр.3, 1960

1. Пасхална хроника; 2.Деяния на св. Димитър; Химн Акатист; Константин Апамейски, Теодор Анигност; Агатон, св. Теофан, патр. Никифор, жития на св. Максим, св. Давид, св. Симеон Дивногорец

VІІ Лат.2 1960

1. Лаурисенски лет.; Айнхард, Фулденски анали, Живота но имп. Людовик; Венец. хроника; Страбон; Лотар ІІ; папа Николай І; Адриан ІІ; Йоан VІІІ; Стефан V; Йоан Х; Йоан ХІІІ; Анастасий Библиотекар; Бертин. летописи; Делата на Дагоберт І; Луитпранд; Йоан Дякон; Лабиний; Ведитин. хроника Агност.

VІІІ Гр. 4 1961

1. Псевдокилистен; 2. Ан. Ват. разказ; 3. Скр. инцертус; 4. Житие на Ник. Студит; 5.житие на патр. Никифор;6.Жит. Гр. Декапилит; 7. Послание на Христофор; 8. Георги Монах-История; 9. Посл.патр.Фотий; 10. Петър Сицил.-за манихеите; 11. Съборни актове; 12.Жит.Петър Патриций; 13. Кр.ан.х-ка; 14. Филотей; 14. Никифор Скевофилос; 15. Жит. Игнатий; 16.Жит. Йоаникий; 17. Жит.Теод .Студит; 18.Епарх. списъци Хв.; 19 Лъв VІ Философ-Тактика; 20. Лъв Хиросфакт-Писма; 21. патр. Николай Мистик – Писма;22. Роман Лакапин; 23. Жит. Еварест; 24. Жит. Евтимий 25. Й.Генезий - Царе

ІХ, Гр.5, 1964

1. Книга на епарха; 2. 7-те климата; 3. Жит. Василий Аморейски; 4. Камениат –Превз.Солун; 5.Чудото на св. Георги; 6.

Х, Тур.1, 1964

1. Откъс от рег. за тимари в Търновско Ічетв.Х.в.; 2. Откъс от рег. за доганджиите от Югоизт. Тракия от 1477; 3. Откъс от рег. за доганджиите в Румелия –кр.Х.в. 4. Регистър на доганджиите в Румелия, за задълженията и земевладението им в кр. на ХVв.

ХІ, Гр.6, 1964

1.Житие на Ахил Лариски; 2.Житие на Ат.Атонски; 3.Док. на Ат.ман.; 4-6.Грамоти, месецослов и епитафия на Василий ІІ.7.Монемв. хроника; 8.Ист. схизматиците;9Брюкс.хр.;10. Житие на Йоан Трак.; 11.Мавропус. 12. Преписка; 13. Жит. Лазар; 14. Псел; 15. Прод. Г. Монах; 16. Аталиат 17.Скилица-Кедрин

ХІІ, Лат.3, 1965

Хугон, Екехарт, Сигиберт

ХІІІ, Тур.2, 1966

Документи от ХVв- факсимилиета

ХІV, Гр. 7, 1968

1. Кекавмен 2. Типик на Гр.Бакуриани; 3.Завещание на Самватий и Кали Бакуриани4. Док.ман.”Б-ца Милост.”; 5.Новела Алексий І;6.Епарх. сп. Х—ХІІв.; 7.Н.Вриений-Ист.; 8-9.Типици:Евергет, Пантократор, Арх.Мих., Бца Космосотира; 10. Теод.Продром - Писма; 11.Док. на Вел.лавра Св.Атанасий; 12. Житие Никон Метаноит; 13. Зонора-История и Речник; 14. Кинам-Истроия; 15. Гр. Антиох

ХV, Гр.8,

Акрополит, Т. Скутариот, Ана Комнина

ХVІ, Тур.3, 1972

1.Докемунти от ХVІв

ХVІІ, Тур.4

ХVІІІ, Немски извори

Документи за периода 1876-1877

ХІХ Гръцки 9-1 - Изследване за творчеството на Теофилакт Охридски

ХХ, Тур.5, 1974

1Документи от ХVІ-ХІХв. /за войнуците/

ХХІ, Тур. 6

Наследствени описи и къдийски регистри от София

ХХІІ, Гр.10, 1980

Кантакузин, Пахимер, Послание на патр. Герман, Хрон. бел. за имп. Екатерина, Манасий, Ставромен, Тимарион, Цеца, Валсамон, Глика, Гръмовник, Йоан Стовракий - слова, Преписка от 1243, Марцианов кодекс, Григорий Кипърски, М. Фил.

ХХV, Гр. 11

Никита и Михаил Акоминати, Григора

ХХVІ, Турски

Регистри

ХХІІІ (т.1), ХХVІІ (т.2), ХХVІІІ (т.3) - Чешки извори (те са за ХХвек).

ХХХ Гръцки, 9-2

Теофилакт Охридски

Link to comment
Share on other sites

 • 9 месеца по късно...
 • Модератор История

Gesta hungarorum - пускам я на ползу роду. На латински и български и бонус от мен - карта.

а тук я има на латински, направо качена и е удобна за работа.

Link to comment
Share on other sites

 • 6 месеца по късно...
 • Потребител

Васил Карлуковски е качил ЛИБИ и ГИБИ в .pdf формат на сайта си: www.kroraina.com.

Файловете са доста по-големи като обем от .djvu , но пък е удобно за търсене по конкретна дума.

Редактирано от nikey_vv
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители

Един леко страничен въпрос, някой знае ли, в кой том на ЛИБИ е поместено сведението за срещата на Калоян с Рене дьо Три, че ми се ще да прочета какво толко за Троянската война си говорят

Това го е писал Клари, който го няма в ЛИБИ, но пък в замяна на това му издадоха цялата книжка на български. Лошото е, че не се намира добър човек да я пусне из нета в електронен вариант. За щастие същото вече не важи и за т. 9.2 от ГИБИ, защото се появи. Жалко, че братушките не правят същото и с "Малката история" на Михаил Псел (да не се бърка с Хронографията, която я издадоха и на български изцяло).

Другата поредица, за която се говори е на ГУА, изключая гръцките извори, които ги издаде СУ. Гръцките извори съдържат основно актове на царигр. патриаршия.

На латинските ще прикача съдържанието, макар да е с ужасно качество.

post-549-004731700 1301427745_thumb.jpg

post-549-009731800 1301427753_thumb.jpg

Дубровнишките - началото за да се добие представа:

post-549-079719200 1301427998_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...