Отиди на
Форум "Наука"

За високите мита в северната митница на България – Рукар, Карпати /1377 г./


Recommended Posts

 • Потребител

“Второ действие”

Българо-унгарска търговска война по северната карпатска граница /1377 г./, в “навечерието” на османската масирана инвазия северно от Стара планина.

747859d84f0f.gif

Релефна карта на приграничните райони, предмет на темата.

Хронология на търговския конфликт

юли 1377 г. - битка в Северински Банат между унгарския крал Людовик Анжуйски и българския принц Радул І /"Radano principe di Bulgaria infedelle"/. Трябва да се изследва от чие име Радул І воюва. Дали от името на царя си Йоан Страцимир или от името на царя си Йоан Шишман? От това зависи до кого е изпратил месеци по-късно долуспоменатото писмо - грамота. По това време Йоан Шишман е в добри отношения с османците, а тъй като има данни, че в армията на Радул І имало българи и турци, смятам че може да се насочим към търновския български владетел. От друга страна рода Бесараба има традицонно тесни връзки с цар Йоан Страцимир, така че въпросът остава открит за бъдещи изследвания.

19 ноември 1377 г. - писмо на Людовик Анжуйски до “брашовените” /саксонски търговци в Брашов/, в което пише, че се надява воеводата Радул /”Radano”/ да намали митата за търговците минаващи през митническия пункт Бран-Рукър

1377-1378 г. Грамота на Радул, в която уведомява царя си Йоан Шишман за това, че митничаря му в Рукър взема повече мито отколкото има договорка, за което се жалват брашовските търговци, и занапред да му “запрети”, т.е. заповяда, да взема “мито що е по закон”.

Текстът на грамотата е следният:

"Йоан Радул, велик войвода и самодържавен господин на цялата земя угровлахийска. Дава господството ми (в смисъл "наше височество" - б.м., П.П.) това оризмо (писмо) на гражданите Брашовски и на Ръжновците, и на цялата земя Бърсенска, като им издава господството ми хрисовул (грамота със златен печат - б.м., П.П.) според законите (правата, привилегиите - б.м., П.П.), които са имали от прародителите на господство ми, същите да имат и при господство ми. Заради това, царю Александре, този, който e твой вамеш (митничар - б.м., П.П.) в Рукер, да му заповядаш да взема вама (мито), както е според закона. А иначе да не смее да прави. И който и да бъде митничар на моста на Дъбовица [приемаме поправката на Т. Балкански тук трябва да се чете "поду" - "мост на Дъбовица", т.е. крепостта Оратия, а не "под Дъбовица" - б.м., П.П.], той също така да взема. Понеже, който би се поблазнил да взема не по закон, ще получи голямо зло от господство ми. А останалото не е (във властта) на оризмото на господството ми.

† Йоан Радул, по Божия милост господин."

1377 г. – Людовик Анжуйски, унгарски крал, издава акт за построяване на нов замък “от камък” в Бран /укрепен митнически пункт от унгарска страна/ с цел да се засили “ежедневната отчетност” на вноса и износа и начисляването на митата. Актът е издаден в полза на местното население, за строеж с техни средства /вероятно средства на търговците предимно саксонци “брашовени”/, срещу което то е освободено от заплащане на определени данъци за няколко века напред. В акта се говори, че целта му е след построяването /от "унгарска страна" на границата, т.е. билото на планината/, този пункт да "измести" пункта в Рукар /от "българска страна" на границата, т.е. билото на планината/.

Радул І /български принц по статут и воевода по длъжност/ е притиснат от две страни и е в деликатна ситуация. Дали цар Йоан Шишман /респ. Йоан Страцимир/ е откликнал на призива и е заповядал /”запретил”/ на митничаря си в Рукар да “взима мито что е по закон”? Има работа за изследване в тази насока.

1e46239a39e0.gif

коридора Рукар-Бран-Брашов, пътя минава през моста "Дъбовица" и местността "Предял" /Предел/.

Източници:

http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm

ЗА СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО ПРЕЗ ХІІІ-ХІV В. Пламен Павлов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=3858

Къде е северната граница на България при цар Иван Шишман?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%80%D0%B0%D0%BD

Замок Бран

http://www.ici.ro/romania/en/turism/c_dambovicioara.html

DAMBOVICIOARA CAVE

Nehéz ma eldönteni, tényleg vereséget szenvedett-e I. Radu, hisz a Magyar Királyságban kibocsátott okmányok a harcokat követő időkben is arról számoltak be, hogy Nagy Lajos célja még mindig a havasalföldi fejedelem betörése volt. Még ugyanabban az évben november 19-én a magyar király a brassóikhoz írt levelében arról biztosította a kereskedőket, ha „úgy, ahogy reméli” Havasalföld a kezébe kerül, csökkenteni fogja a vámokat.

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Radu_havas...B6ldi_fejedelem

Este greu de spus dacă oştile voievodului valah au fost chiar înfrânte căci din actele interne ale Regatului Maghiar ce au fost emise în perioada imediat următoare rezultă că Ludovic d'Anjou are în continuare intenţia de supune pe infidelul voievod. Astfel la 19 nioembrie, acelaşi an, regele promite negustorilor saşi din Braşov că „[...] dacă, aşa cum speră, Ţara Românească va ajunge în mâinile sale [...]“ va micşora taxele vamale. Ba din contră, într-un ordin dat castelanului de Orşova în 1382, prin care i se poruncea să nu lase nici un negustor străin să intre cu mărfuri în Ţara Românească şi să aibă grijă „zi şi noapte“ la graniţă raportând tot ce se petrecea, surprinzător, nu apare menţionat nici un ban unguresc al Severinului iar Orşova ca punct de graniţă ceea ce ar induce aproape fără dubii ideea că partea de răsărit a banatului, în urma luptelor, fusese anexată de voievodul muntean Radu I.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_I

Relaţiile cu regalitatea maghiară sunt în continuare încordate, ajungându-se la conflicte armate. Detaliile acestor lupte ne sunt neclare. O cronică italiană „Cronaca Carrarese“ povesteşte despre o expediţie a regelui maghiar Ludovic cel Mare d'Anjou în perioada 5 iulie - 14 august 1377 cu intenţia de a supune pe un „Radano prinzipo di Bulgaria infedelle“, identificat cu siguranţă cu Radu I.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_I

Castelul Bran (în germană Törzburg, în maghiară Törcsvár) este un monument istoric şi arhitectonic, situat în Pasul Bran-Rucăr, la 30 de kilometri de Braşov.

Un document emis de regele Ludovic I al Ungariei (1342-1382) la 19 noimebrie 1377 în Zvolen confirmă saşilor din Scaunul Braşovului (totaque communitas Saxonum sedis Brassouiensis) dreptul de a ridica, conform promisiunii, pe cheltuiala şi cu meşterii lor, o nouă cetate de piatră la Bran (promiserunt novum castrum in lapide Tydrici edificare). Cu această ocazie, regele promite braşovenilor că, dacă Ţara Românească va ajunge "în mâinile noastre", atunci vama va fi mutată de la Rucăr (Ruffa Arbor) la Bran. Referinţa din textul documentului din 1377 cu privire la o "nouă cetate de piatră", permite deducţia că fortificaţia de piatră, ce urma să fie edificată pe acest loc, a fost precedată de o întăritură de graniţă mai veche. Această cetate, probabil din lemn, va fi fost ridicată de cavalerii teutoni între 1211-1225. Ea este atribuită magistrului Theodorikus. În secolul al XIII-lea teritoriul cetăţii Bran a fost supus jurisdicţiei comitatului regal de Alba Iulia.

În anul 1395 Sigismund de Luxemburg, împărat german şi rege al Ungariei, a folosit castelul Bran ca bază strategică pentru o incursiune în Ţara Românească, în urma căreia l-a îndepărtat pe voievodul Vlad Uzurpatorul, rivalul lui Mircea cel Bătrân, vasalul său.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Bran

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

" 1377-1378 г. Грамота на Радул, в която уведомява царя си Йоан Шишман за това, че митничаря му в Рукър взема повече мито ..."

"Заради това, царю Александре, този, който e твой вамеш (митничар - б.м., П.П.) в Рукер, да му заповядаш да взема вама (мито), както е според закона. "

До Иван Шишман или Иван Александър,може би печатна грешка ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
" 1377-1378 г. Грамота на Радул, в която уведомява царя си Йоан Шишман за това, че митничаря му в Рукър взема повече мито ..."

"Заради това, царю Александре, този, който e твой вамеш (митничар - б.м., П.П.) в Рукер, да му заповядаш да взема вама (мито), както е според закона. "

До Иван Шишман или Иван Александър,може би печатна грешка ?

Обръщението е към някой от наследниците на Йоан Александър, защото той е покойник към посочената година. Вероятно вестта за смъртта на Александър не е била стигнала до въпросния влашки воевода и е писал малко на изуст :biggrin: А може да се е чудел кой е наследил трона и дипломатично е писал Алекс, за да не засегне Срацимир или Шишман.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
1377-1378 г. Грамота на Радул, в която уведомява царя си Йоан Шишман за това, че митничаря му в Рукър взема повече мито ..."

"Заради това, царю Александре, този, който e твой вамеш (митничар - б.м., П.П.) в Рукер, да му заповядаш да взема вама (мито), както е според закона. "

Я покажи оригинала по-добре. Така може да разтягате рахат локуми до утре.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
" 1377-1378 г. Грамота на Радул, в която уведомява царя си Йоан Шишман за това, че митничаря му в Рукър взема повече мито ..."

"Заради това, царю Александре, този, който e твой вамеш (митничар - б.м., П.П.) в Рукер, да му заповядаш да взема вама (мито), както е според закона. "

До Иван Шишман или Иван Александър,може би печатна грешка ?

"...По-скоро второто, както е и според друг документ, пренебрегван от румънската историография - публикувана още в края на ХІХ в. грамота на Раду І (управлявал през 1371 и 1377-1383 г.) в полза на търговците от Брашов, Ръшнов и земята Бърса. В нея има интерполация от писмо на влашкия воевода до българския цар Иван Александър (1331-1371), в който документ се констатират случаи на корупция от страна на българските митнически власти в Карпатите по същото време."

http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm

ЗА СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО ПРЕЗ ХІІІ-ХІV В.

Пламен Павлов

Въпросът е дали до Йоан Шишман или Йоан Страцимир е писмото-грамота на Радул от 1377 г.? За момента "натежава" да е към Йоан Шишман /както и предположил Л. Милетич - преди 115 г./, но при едно "разплитане" на възлите в отношенията по линията Видин - Търново и отвъддунавските им войводи, може да излезе и че е до Йоан Страцимир. Въпросът е кой от двамата - "багрянородния" Йоан Шишман или "небагрянородния" Йоан Страцимир - е приемал за единствен законен наследник и правоприемник на "царя Александра" българския принц и воевода Радул І, към датата на писмото-грамота.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В такъв случай няма съмнение,че е от дядо Иван Шишман.дето народа си го чака да дойде и да си го освободи от поганците. Установи се една пълна и важна легенда I V V A N * D(ei) I(mperator) * Ш АNAS , Иван *от Бога Император * Шишман ,която я намирамр и при "румънските " бани IWA Г DI VAD, Иван Шишман Господар от Бог Император от Воеводите,монетите издавани и от по сетнешните воеводи.

Като се вижда къде е северната имперска граница на Шишман, м/у Рукар и Брашов, а отдолу е "столицата " Търговище ,е ясно защо и най-известния "столичанин" Владислав III Цепеш си спазва човека "пунт в пунт" легендата на Шишман. То си е столицата на България съхранила се на север,както е дадена и на няколко карти от периода .Oткрит стои въпроса дали Шишман е преместил столицата директно там,като е прескочил Никопол,или първо е бил Никопол,и после Търговище. Съдейки от изключително хубавото сребърно Шишманово монетосечене столицата е прехвърлена отвъд Дунав, далеч преди турците да вкопчат здраво България,много преди да падне Търново.Иван Шишман усетил отрано,че една част от "неговите" минават със зурли и гайди на страната на турците,което е ясно от надписа на севаст Огнян овреме е взел мерки и е спасил държавността премествайки я на север,превръщайки се в "джингиби" за историята ни.Досещали са се и неговите наследници,че и днес както и тогава ще има доста които няма да държат на Вярата Шишманова и затова са си бачкали монетите на български и от негово име.Щото Praznaglava(chelul), Празнаглава,Челото. може да го преименуваш ,на The Bold,ама милиони монети не можеш.(виж на една да и напишеш Мирчо става,но и тя стърчи като бяла врана,сред останалите Мирославовци.)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Много точно казано /natan/... "дядо Йоан/ Иван" дето ще дойде от север и ще ни спаси от османско владичество са си били точно нашите царе /"от бога" - "Йоан"/, които в края на ХІV век концентрират ресурса си северно от Дунав. В този ред на мисли прототипа ще да е "дядо Йоан/ Иван" Шишман.

Радул І /български принц по статут и воевода по длъжност/ е притиснат от две страни и е в деликатна ситуация. Дали цар Йоан Шишман /респ. Йоан Страцимир/ е откликнал на призива и е заповядал /”запретил”/ на митничаря си в Рукар да “взима мито что е по закон”?

Хрисовул на воеводата Мирчо Велики, датиран към нач. на ХV век

Мирчо Велики (1386-1418).

† Азъ иже въ Христа Бога благовѣрнии и христѡлюбивии и самодръжавни Іѡ Мирча, великыи воевода и господинь, ѡбладаѫщѹ ми и господствѡщѹ ми въсеи земи Угровлахіи и запланинскым еще же и кѫ татарскым странам и ѡбапол по въсемѹ подѹнавиѹ даже и до великаго морѣ, и милостиѫ божіеѫ и Дръстрѹ градѹ влад(а)лец, благопроизволи господство ми своим благим произволением, чистим и свѣтлым сръдцем, и даровах сии хрїсовѹл господства ми и исплъних прошение пръгарем Брашовскым, понеже просихѫ господство ми, іако да поновим и да оутвръдим закони, що сѫ имали ѿ прѣродители господства ми за кѵрмеркь по тръговох ѹ земи господства ми и на пѫти Брашовском дорі до Браил. Іако да даваѫт а҃ вилар ипри фертѹн, ѿ хѵсолови пер., ѿ колѹни к҃ı҃ дѹк., ѿ чех. р҃ дѹк., а ѿ рѣзан виларъ нищ(о). И хто носит шапкы фрѫшскыѫ, нищо. Ѿ возилницѫ мед кı҃ дѹк., ѿ вино возилницѫ ѕ҃ дѹ́к., ѿ конѣ, кои кѹпит, ѕ҃ дѹк., ѿ мажѫ восѫк кı҃ дѹк., ѿ пипер, ѿ шофран, ѿ бабак, ѿ влънѫ камилевѫ, ѿ агнѧтини, ѿ кожіе и ѿ кѹпиѫ ини, що доходѧт от морѣ, ѿ р҃ пер. г҃ пер. Бравъ свини к҃ дѹк., вол г҃ дѹк., крава г҃ дѹк., ѿ ѡвна дѹк., ѿ елениѫ кожѫ а҃ дѹк.; ако бѫдѫт дрѹгиѫ. кожѫ с неѫ, да не нищо. Ѿ мѣх сирение а҃ дѹк.; коник, кои менет мимо Тѹрчъ, г҃ бани; пѣшец бан, и еще кои поминѹѫт с рибѫ, ѿ кола а҃ рїбѫ, а връхѹ що щет бит, да не нищо. А на Браил маж. а҃ прѣ (?), а на кола ѹ Тръгшор а҃ рибѫ, ѹ Тръговище такождере. Кѡн товарен, бѫдї съ щим либо, г҃ дѹк. И на Дѫбовицѫ, ѹ кола колико коне, толикози и дѹк. и а҃ рибѫ, а ѿ кѡн товарен а҃ бани, а ѿ иних кѹпеи нищо. И кои слободен а҃ дѹк. и пѣшец бан. И еще же, кои си дават добитѫк ѹ дльгь, да си ищет длъжника или емци, аще имат, а ѿ права чл(овѣ)ка да сѧ варѹѫт. А нихто права чл(овѣ)ка да не бантѹет. Еще же кто сѧ щет покѹсит ѿ болѣр господства ми, велицѣх же и малих, бѫди да кѹпен тоизи кѹмеркь, бѫдї да комѹ либо милость дадена, та прїложит, а не стоит, на що сѫм оутвръдил и законил на пръвом законѣ, тѡ такови имат приѫти велико зло и ѡргиѫ ѿ господства ми. И се , еги доиде Фелентин и Мартин и Крѹш ѹ Длъгомполи. И се свѣдетеле: Радѹл бан и жѹпан Андрїаш, жѹпан Радѹл брат, жѹпан Казана, жѹпан Шербан Килчарев, жѹпан Стоика, жѹпан Бадѣ Вамешов. И азъ лѡгоѳет Балдовин писах м(ѣсе)ца авгѹста ѕ҃ день въ лѣто ҂ѕ҃ц҃к҃а҃ (=1413) енд. ѕ҃.

Съдейки от хрисовула на Мирчо Велики /от нач. ХV век/, в който същия отбелязва искане на "брашовените" да се потвърдят и подновят "законите, които са имали от прародители на господства му" за търговия по пътищата към Брашов /в този смисоъл и през граничния пункт по темата/, можем да изведем извод, че Йоан Шишман /"прародител на господства му"- сюзерен на Мирчо/ все пак е "запретил на вамеша си да взема мито что закон" /към 1377-1378г./, а не повече отколкото "закона казва".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Опасявам се, че влашките владетели се титулуват "самодържавни", което ще рече, че са независими от българските царства.

Ако се погледнат сръбските грамоти, ще се види, че когато някой владетел не е самодържавен, то неговото дарение се утвърждава с грамота на владетеля (да речем Стефан Душан или цар Урош), а след разпада на царството, вече ги издават без някой да ги утвърждава. При утвърждаванет овинаги името на титулярния владетел.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Опасявам се, че влашките владетели се титулуват "самодържавни", което ще рече, че са независими от българските царства.

Ако се погледнат сръбските грамоти, ще се види, че когато някой владетел не е самодържавен, то неговото дарение се утвърждава с грамота на владетеля (да речем Стефан Душан или цар Урош), а след разпада на царството, вече ги издават без някой да ги утвърждава. При утвърждаванет овинаги името на титулярния владетел.

† Азъ иже въ Христа Бога благовѣрнии и христѡлюбивии и самодръжавни Іѡ Мирча, великыи воевода и господинь, ѡбладаѫщѹ ми и господствѡщѹ ми въсеи земи Угровлахіи и запланинскым еще же и кѫ татарскым странам и ѡбапол по въсемѹ подѹнавиѹ даже и до великаго морѣ, и милостиѫ божіеѫ и Дръстрѹ градѹ влад(а)лец ...

1413г.

И всичко това във времена, когато българска държавност изобщо не съществува.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И днес 2010 г ако отидете в Северозападна Стара планина(я сърби,я власи ще да са)

,владетелите на именията в планината ,остоящи на километри едно от друго си ги титулуват

"държави".

И не я признават ,за тях българска държавност изобщо не съществува така ли ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Как да не съществува българската държавност в този период? Мирчо е Дръстру владелец, защото е висш аристократ от кръга на българската държавност и му е признато владението я от Константин ІІ Асен,, я от Фружин, я от само себе си, като наследник на земи на убития му вече сюзерен Йоан Шишман. Още от 1330 г. воеводите Бесараб са въздигнати от Михаил ІІІ Шишман за съвладетели на българския цар по отношение северните земи на България. Самодържавни е тъй като не признава за владетел в Търново никой от претендентите-наследници в междуособицата на Баязид. След 1395 г. Мирчо става османски васал, след 1404 г. вероятно се отмята, заедно с Константин ІІ Асен, за което говори и Сигизмунд. Ето затова до 1420-1422 г., когато отново попадат под османски васалитет, воеводите в Търговище са сравнително независими и самодържавни съвладетели в българското царство..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Как да не съществува българската държавност в този период? Мирчо е Дръстру владелец, защото е висш аристократ от кръга на българската държавност и му е признато владението я от Константин ІІ Асен,, я от Фружин, я от само себе си

По време на събитията които цитираш българска държавност не съществува.

Няма нито Видинско, нито Карвунско десподство.

Земята на юг от Дунав е вече тероитория на Османска империя.

Всички официални документи се пишат на турски.

Влашките принсипати пък са държави на румънско (влашко) говорещо население.

Но те са приели васалитет към султана, а султана налага по свои геостратегически планове - цариградската патриаршия да се разпорежда със църковната дейност в тях.

За султана а и за Фенера е угодно да се налага използва като канцеларски език във Валахиа църковнославянския език - говоримия славянски обогатен със религиозни и социално-обществени термини (две и три компонентни синтетично образувани думи) във връзка със преводите на светите писания) като например бого/словие, все/дръжитель/ствiемъ и т.н. със цел това латиноезично население да се държи изолирано от западноевропейските традиции за да може за по-дълго време да е подвластно на портата - административно-икономически и духовно - на патриаршията ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По време на събитията които цитираш българска държавност не съществува.

Няма нито Видинско, нито Карвунско десподство.

Земята на юг от Дунав е вече тероитория на Османска империя.

Всички официални документи се пишат на турски.

Влашките принсипати пък са държави на румънско (влашко) говорещо население.

Но те са приели васалитет към султана, а султана налага по свои геостратегически планове - цариградската патриаршия да се разпорежда със църковната дейност в тях.

За султана а и за Фенера е угодно да се налага използва като канцеларски език във Валахиа църковнославянския език - говоримия славянски обогатен със религиозни и социално-обществени термини (две и три компонентни синтетично образувани думи) във връзка със преводите на светите писания) като например бого/словие, все/дръжитель/ствiемъ и т.н. със цел това латиноезично население да се държи изолирано от западноевропейските традиции за да може за по-дълго време да е подвластно на портата - административно-икономически и духовно - на патриаршията ...

Еньо,

Ситуацията би била смешна ,ако не беше тъжна. Как ще се налага(егати темините използваш),"като канцеларски език във Валахиа църковнославянския език - говоримия славянски обогатен със религиозни и социално-обществени термини" .

Не се ли вижда,че преди да има "Фенера" Османска империя,Ромъния и т.н. , парите на тези хора , които са предназначени за простото население са написани на български,него кой го е наложил,като тогава османците и румънците ги е нямало.

И какво ,някакъв Владислаш Трети Цепеш ,двеста години след като Шишман е изчезнал,ще продължава да издава монети от негово име и с неговата легенда.Защо ще пише един "бългрски влашки" войвода една легенда на Шишман двеста години след смърта му на езика му,българския. За да обърква историците или да угоди канцеларията на Фенера!? Забиваш към халтура.

Но нормално е след като до вчера не знаеше,че на север от Хемус се използва гръцкия от всички Римски монетарници. Защо не пишат на латински тук римляните? Защото монетите са предназначени за населението и то трябва да разбира езика на който са написани . Затова. По същата причина и монетите на Владислав Трети Цепеш,Господин и войвода са на български, а не защото Фенера им измисли "канцеларски" език.защото са предназначени за населението и то трябва да ги ртазбира,не са предназначени да объркват "историците".

Време е да осъвремениш софтуера си

Чак сега забелязах ,написал си "говоримия славянски ". Трябва да е не канцеларския или църковнославянския език , а този на народа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
парите на тези хора , които са предназначени за простото население са написани на български...

На населението не му пукало какво пише на монетите, а и никой не ги е питал.

Казваш "български" език - по това време на този език се говори и пише и в Русия.

Ако беше "български", както ти казваш, тогава всеки българин щеше да го говори днес, ето го:

32071347.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

natan, не си струва да отделяш толкова внимание на Еньовото творчество. Човека "ИЦА" има работа, върши си я. Дали си вярва сам или не, не е важно. Както други "историци", от югозападното "кьоше" на бълг. землище /ако не е и оттам/. Ние тук сме по хоби. Така, че гледай по същество и бъди уверен, че другите които четат и ще четат след месеци и години, много добре ще отсеят "плявата от сеното". Тя работата е ясна и май от Европа само ние не си знаем историята, докато другите ни я знаят /имат стари архиви и източници хората/, но защо пък да ни я казват, като ние не се интересуваме, а караме по "догми". Само ме е яд, че десетки хиляди грамоти на родния език на воевдите от ХІV-ХVІ в. стоят "арестувани", а се ползва малката част добита от Трансилвания, когато още е била Австро-унгарска до 1919 г. Да се надяваме, че не са унищожени, поне повечето, а след десетилетия, век, два, когато геополитическата и вътрешна нужда от "ареста" им отпадне, за миг от секундата биха разкрили реалната картина за битие, корен и общностната им и държавна принадлежвонст в периода непосредствено към момента и векове след попадане на метрополията им Търново /Видин/ под властта на съответния османски владетел.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

По време на събитията които цитираш българска държавност не съществува.

Няма нито Видинско, нито Карвунско десподство.

Земята на юг от Дунав е вече тероитория на Османска империя.

Всички официални документи се пишат на турски.

Влашките принсипати пък са държави на румънско (влашко) говорещо население.

Но те са приели васалитет към султана, а султана налага по свои геостратегически планове - цариградската патриаршия да се разпорежда със църковната дейност в тях.

Шишмановото царство е обект на международните отношения до началото на XVI в., а "прославения император на България" действа катоактивно политическо лице, чийто статут е признат от "средновековните велики сили" до 20-те години на XV в., посетнешната деградация на титлата и статута на българския владетел не е нещо нетипично за съдбата на останалите балкански владетели - банове и воеводи.

Влашката църква е под лоното на Царигардската патриаршия, достра преди османските турци да я поставят под свой контрол. Тия въпросните "румънско" говорещи как един камък не изчукаха за 1000+ години на собствения си език. То да оставим настрана воеводчетата влашки, а да земем например Калоян - първия влашко/румънски рекс/император. И тоя завалията толко е бил на "ти" със собствения си език, че се наложило писмата му до папата да се превеждат на латински :crazy_pilot::head_hurts_kr: Добре че имаше, кой да ги присети тез роумъни през XIX в., че езика им е най-близкия до латинския.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Шишмановото царство е обект на международните отношения до началото на XVI в., а "прославения император на България" действа катоактивно политическо лице, чийто статут е признат от "средновековните велики сили" до 20-те години на XV в., посетнешната деградация на титлата и статута на българския владетел не е нещо нетипично за съдбата на останалите балкански владетели - банове и воеводи.

Влашката църква е под лоното на Царигардската патриаршия, достра преди османските турци да я поставят под свой контрол. Тия въпросните "румънско" говорещи как един камък не изчукаха за 1000+ години на собствения си език. То да оставим настрана воеводчетата влашки, а да земем например Калоян - първия влашко/румънски рекс/император. И тоя завалията толко е бил на "ти" със собствения си език, че се наложило писмата му до папата да се превеждат на латински :crazy_pilot::head_hurts_kr: Добре че имаше, кой да ги присети тез роумъни през XIX в., че езика им е най-близкия до латинския.

Един нюанс - Мирчо Стари преподчинява в нач. на 90-те на ХІV в. в църковно отношение от Цариградската към Охридската /Българска/ архиепископия. Преди това "България с център Видин" /Йоан Страцимир-Бесараб-Добротица/ в пакет късат с Търновската патриаршия, възможно покрай данданиите по развода на Йоан Александър /с майката на Йоан Страцимир и сестра на Бесараб/ и даване разрешение за втори брак, от който ще се пръкне "багрянородния" Йоан Шишман. Воеводството е към Охридската /Българска/ архиепископия до унищожаването й от фанариотите в Цариград-Фенер в ср. ХVІІІ в. Оттам пък налагат свои протежета назначавани князе с не местен, а чужд произход. Подкрепа срещат на периоди от Петербург и Виена, по линия на "романския геополитически проект". А за Великата порта /овладяна от фанариоти в онези времена - ХVІІІ в./ да не споменаваме, те са нейни преки местни наместници по гръко-романския проект мегали идея, като даже в този период за пръв път се появява "робството" /крепостничество, сервус/, появяват се "холопи", какви по-рано са правени в Трансилвания при усвояването й от унгарские крале и папската Свещена римска империя.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

На населението не му пукало какво пише на монетите, а и никой не ги е питал.

Казваш "български" език - по това време на този език се говори и пише и в Русия.

Ако беше "български", както ти казваш, тогава всеки българин щеше да го говори днес, ето го:

32071347.jpg

Или дори римляните,господарите на тези земи(когато са им господари) въпреки че са напълнили колониите с безимотни италийци,говорещи някакъв латински издават монетите си на гръцки,а не на езика на господаря завоевател! .Защо?.Защото 99.9 % от населението по тези земи е разбирало ,чело,знаело използвало гръцкия . И това е ситуацията не само до края на трети век,или четвърти при Кимерийското царство ( последни издания Лициний) ,а също съдейки и от всички ,около сто на брой,български надписи ,до един написани на гръцки и език и реч .В девети век настъпва промяна и наслението на тези земи започва да използва азбука отговаряща на фонетичните особености на езика им,въпреки че официалната кореспонденция на българите като част от империята остава на гръцки.Или тук Византия прави това което използваше преди Рим. Латинския Рим използваше местния за тук гръцки,сега гръцката Византия използва местния тук български И тогава откъде след края на близо сто годишната руска окупация изникват "латинско" говорящи след като тук НИКОГА не се е говорело предоминантно на латински от огромните маси населени, а това е било само официален език,затова е и мъртъв днес.Но по следите които е оставил върху българския,не върху другите славянски езици,разбираме за миналото на нашия народ.Само българите и римляните имат тези роднинства старателно описвани от римляните,вуйчо,чичо,лелч,стринка и т.н. и т.н. Дори гърци и руснаци ги нямат.Да не говориме за турците.Само от това, от тази подчертано детайлирана роднинска структура съществуваща единствено при българи и римляни разбираме кой е римския народ.Думите могат да се променят но структура издава.Може да казваме на коткта мачка,но като го видиш животното да (дори само да го чуеш) и ще го познаеш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Един нюанс - Мирчо Стари преподчинява в нач. на 90-те на ХІV в. в църковно отношение от Цариградската към Охридската /Българска/ архиепископия. Преди това "България с център Видин" /Йоан Страцимир-Бесараб-Добротица/ в пакет късат с Търновската патриаршия, възможно покрай данданиите по развода на Йоан Александър /с майката на Йоан Страцимир и сестра на Бесараб/ и даване разрешение за втори брак, от който ще се пръкне "багрянородния" Йоан Шишман. Воеводството е към Охридската /Българска/ архиепископия до унищожаването й от фанариотите в Цариград-Фенер в ср. ХVІІІ в. Оттам пък налагат свои протежета назначавани князе с не местен, а чужд произход. Подкрепа срещат на периоди от Петербург и Виена, по линия на "романския геополитически проект". А за Великата порта /овладяна от фанариоти в онези времена - ХVІІІ в./ да не споменаваме, те са нейни преки местни наместници по гръко-романския проект мегали идея, като даже в този период за пръв път се появява "робството" /крепостничество, сервус/, появяват се "холопи", какви по-рано са правени в Трансилвания при усвояването й от унгарские крале и папската Свещена римска империя.

С две ръце се подписвам за написаното от Тертер. Към ''ан блока'' ще прибавим и Добруджанското деспотство.

Фактически може да се каже ,че това е една формалност, защото въпреки, че не са били под Търновска юрисдикция , за духовни въпроси са се обръщали отново към Търновскич патриарх Евтимий.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
И тогава откъде след края на близо сто годишната руска окупация изникват "латинско" говорящи след като тук НИКОГА не се е говорело предоминантно на латински ...

Ето ти библия на румънски език, векове преди създаването

на българската държава като резултат от руско-турската война.bibliap1a.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето ти библия на румънски език, векове преди създаването

на българската държава като резултат от руско-турската война.bibliap1a.jpg

Еньо.

Ти си златен !

Виж какво пише и от името на кой е !

I W a н а Ш § Б а на * КАТАКОЗИКО БАСАРАБЬ ВОЕВОДЬ

Иван Шишман Бан . Катакозин. войвода на Бесарабия .

С такова хуваво Ш . Същото като на монетите от преди двеста години. (не като графика ,а Ш като Шишман,не Минчо или Валахия)

Призрака на Шишман какво прави тука !?

Не само монетите ами и цялата държавност продължава да се извежда от Шишман.

Каква е тази държава. Ромънска ?Османска? Правят го да впечатлят ако не историците ,то унгарските девойчета,че знаят чужди езици ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Ти си златен !

Виж какво пише и от името на кой е !

I W a н а Ш § Б а на * КАТАКОЗИКО БАСАРАБЬ ВОЕВОДЬ

Иван Шишман Бан . Катакозин. войвода на Бесарабия. Правят го да впечатлят ако не историците ,то унгарските девойчета,че знаят чужди езици ?

И друг път съм отбелязвал, че ако не беше ICA, още да бяхме на ниво знания за БС, а не на ниво знания за ЕС /EU/.

С разчитането и тълкуването /от natan/ на надписите по монети и книги, иначе "нечетливи или позацапани" според някои европейски капацитети, се наместват и последните така важни парчета от счупената мозайка на средновековната и не само българска история.

rizar, да, в пакета "ан блок" съм сложил и Добротица от Карвуна. Пакета е т.нар. "небагрянородна" партия в България /Видин-Търговище-Карвуна/. На по-късен етап нещата им с другата партия, "багрянородната" /Търново/, лека полека се регулират, след двадесет-тридесет годишно търкане във в ъ т р е ш н и я политически живот в България..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Малка корекция,не е КАТАКОЗИКО , а е КАТАКОЗИНО.

Иванко,рицар е прав ,моля издай книга ,защото тези неща са пред очите ни,и това гаврене не бива да продължава. Не сме в средновекивието ,не става вече така,да цитираме "авторитета" от Бъкурещското правно факултето(това е от Ботева) ,че Радуйл бил Рад . Пък някой ако иска и Константи Велики да си го нарича Кон Първи и да си прави официална история ,

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...