Отиди на
Форум "Наука"

Минойската култура и история


Recommended Posts

  • Администратор

Минойската култура и история

Статия от 21 брой на списание "Българска Наука"

Епоха на неолита.

post-1-084185100 1284413350_thumb.jpg

Артър Еванс през 1899 г. започва археологически разкопки на о.Крит

С появата на керамиката и началото на VI и до Края на IV хилядолетие пр. Хр. на територията на юг от Дунава се развиват ярки неолитни култури. Към края на IV хйл. пр. Хр. в най-плодородните области на Балканите и островите на Егейско море населението бързо се увеличава. Някои племена достигат най-високо стъпало на неолитна техника. Постепенното внедряване на медните оръдия подготвя коренен прелом в живота на населението. Тези промени се извършват особено бързо в някои области на Гърция — в Крит и по някои скалисти острови, където населението живее при развит първобитно общинен строй. То се занимава със скотовъдство, земеделие, ръчни занаяти, обитава колиби, изплетени от клони и измазани с глина. В някои селища, жилищата са направени от кирпичени тухли, приготвени от глина с добавка на тор, слама и конски косми. Основите са каменни. III хил. пр. Хр. е преход от първобитно общинния строй към класови общества. При този преходен период от медта към бронза, критските племена достигат значително социално развитие. Историята на тези общества става известна в резултат на археологическите проучвания. Пръв, английският археолог Артър Еванс в 1899 г. започва археологически разкопки на о. Крит. Базирайки се предимно на измененията в керамичното производство и съпоставяйки цялата история на Крит от неолита до XI в. пр. н. е. с традиционната египетска хронология, Еванс разделя критската история на 3 големи периода: (тази периодизация се употребява и до днес) ранноминойски (3000—2200 г. пр. н. е.), средноминойски (2200—1600 г. пр. Хр.) и късноминойски (1600—1100 г. пр. Хр.) — по името на легендарния критски цар Минос.

post-1-047702200 1284413385_thumb.jpg

Фигурна от Амаргос, Цикладите, Около 2500 ф. пр. Хр. Мрамор, височина 30" (76,3 см.). Музей Ашмолийн, Оксфорд, Англия

Ок. 3000—2200 г. пр. н. е.

Ранноминойски период. Около средата на III хил. пр. Хр. в Крит се заселват пришълци от Близкия изток, които завладяват островите в Егейско море и континентална Гърция. По същото време в редица области по крайбрежието и островите възникват нови градове, в които интензивно се развиват нови социални отношения. В Крит общественият напредък се извършва отначало с по-бавни темпове. Едно от важните условия за подема в производството е появата на метални оръдия. Разпространяването и използването на медта извършва преврат в историята на средиземноморската култура и в историята на човечеството изобщо. Настъпва промяна и в родовите общини. Родовите селища отстъпват място на селища, чието население е свързано не само по кръвна линия, но и с общо притежаваната земя и отбраната. Основната обществена единица става отделното семейство. Обособяването на семействата спомага за разпадане на родовата собственост и появата на индивидуалната собственост. Този факт се отразява ясно и в архитектурата. На мястото на големите здания започват да се строят неголеми къщи, предназначени за едно семейство. В сравнение с населението на континентална Гърция и островите в Егейско море жителите на Крит се намират в по-благоприятни условия. Те имат плодородна земя, която обработват; занимават се със земеделие, скотовъдство, лов и риболов. Морето защитава критяните от нашествия отвън, доставя прехрана и служи като удобен път за търговия. Появява се пиратството.

В религиозните си възгледи критяните дълго време запазват представите, свързани с родовото общество. Мъртвите се погребват в естествени пещери, наречени „толоси" (познатите най-стари гробища в Палекастро и долината на Месара са родови гробове). Открити са правоъгълни гробници с няколко помещения (за членовете на един род). С времето родовите гробници са изместени от индивидуалните.

post-1-091477900 1284413385_thumb.jpg

Арфист, така нареченият Орфей, от Аморгос, Цикладите. Втората половина на 3-то хилядолетие пр. Хр. Мраморна статуетка, височина 8,1/2" (21,5 см). Национален археологически музей, Атина

Ок. 2200—1600 г. пр. Хр.

Средноминойски период — епоха на разцвет и възход на Крит. На границата между III/II хил. пр. Хр. се засилва класовото разслоение на критското общество на: земевладелци, търговци, занаятчии и селско население (земеделско население). Развиват се градските селища, които се превръщат в центрове на занаятите и търговията (Кносос, Фестос, Малия, Гурния). Начело застава Кносос, който се превръща в силна държава. За добрата й организация свидетелства изграждането на мрежа от пътища, построени в тази част на острова, които го свързват е най-отдалечените места. Импозантният дворец в Кносос се състои от жилищни помещения, работилници, складове за жито и оръжие, параклиси и е обграден с яка защитна стена.

Дворецът в Кносос:

post-1-035723800 1284414362_thumb.jpg

План на двореца на Минос, Кносос, Крит. Дворецът е организиран в две крила, на изток и на запад от централния двор, и е на няколко нива.

(1) Стълбище и амфитеатрална част

(2) Складови помещения

(3) Централен двор

(4) Преддверие

(5) Коридор на процесиите

(6) Тронна зала

(7) Северна зала с колони

(8) Зала на двойните оси

(10) Мегарон на царицата

(11) Баня на царицата

(12) Входове и предверия

post-1-023990700 1284414363_thumb.jpg

Възстановка на двореца

post-1-073879400 1284414363_thumb.jpg

Възстановка на двореца

post-1-034952300 1284414364_thumb.jpg

Самолетка снимка на двореца

post-1-097591000 1284414364_thumb.jpg

Една стая на жрец в Кносос

post-1-039879700 1284414365_thumb.jpg

Една стая на жрец в Кносос

post-1-002185700 1284414366_thumb.jpg

"Тереодорът" фреска от двореца. Около 1500 г. пр. Хр. (реставриран), тъмнокожият е мъж, а от двете страни са жени. Археологически музей, Ираклион, Крит

post-1-052434100 1284414366_thumb.jpg

Керамични съдове (питос енг. pithoi) от замъка в Кносос

post-1-009151900 1284414367_thumb.jpg

Напоителна система на двореца

post-1-061601000 1284414367_thumb.jpg

Част от реконструцията на двореца в кносос (фреска с бик)

post-1-097554700 1284414453_thumb.jpg

Мегаронът на царицата (възстановка)

post-1-062490900 1284414454_thumb.jpg

Мегаронът на царицата

…състоящ се от няколко етажа, свързани със стълбища и съоръжен с водно-канализационна инсталация. Дворецът бил разпределен на женска и мъжка част, тронна зала и частни покои. Има и светилище, складове (за оръжие и хранителни припаси), занаятчийски работилници. Открит е също и терен, заобиколен със стъпала — на-вярно място за игри и дворцови тържества. По стените на помещенията са изписани фрески с разнородна тематика.

Дворецът в Малия, разположен недалече от морския бряг, също има силна фортификация. Построен на върха на хълма, дворецът във Фестос няма защитна стена. Вътрешността на дворците е украсена с много фрески.

Запазила се е само малка част от този неочакван импулс на мащабно строителство. Трите ранни дворци били разрушени по едно и също време около 1700 г. пр. Хр. И по следите личи, че е от земетресение. След кратко нови дори още по-големи конструкции били издигнати на същите места само за да бъдат сринати от друго земетресение около 1450 г. пр. Хр.

Времето на строежа на първите дворци е същевременно период на интензивни търговски контакти на Крит със съседните острови (Цикладските) със Северна Африка, Арголида, Египет и дори с източното крайбрежие на Средиземно море; период, когато могъщият Крит установява морско господство (таласкократия).

Разпространението на бронза прави възможно развитието на най-различни занаяти. Започва използването на четириколесни коли и на грънчарското колело; специално внимание заслужават съдовете в стил „Камарес" (по името на пещерата, където за първи път са открити). Те се разпространяват и извън границите на Крит. Отличават се с извънредно тънките си стени и богатата многоцветна декорация (растителни и геометрични мотиви, рисувани на черен фон). Овладяно е производството на фаянс.

Критяните погребват умрелите в „патоси" (големи глинени съдове във формата на делви) или в „ларнакси" (глинени саркофази), които поставят в гробници, изсечени в скалите. В началото на средноминойския период за първи път на Крит започва да се използва писменост, отначало пиктографична (образна — фигури на хора, изображения на предмети, животни); около 1700 г. пр. Хр. се появява линеарното, сричково писмо, произхождащо най-вероятно от пиктографичното; наречено е линеарно писмо „А". Досега все още не е разчетено.

post-1-084533200 1284414651_thumb.jpg

Линеар А намерено в Акротири, Тера(Санторини)

Ок. 1600—1200 г. пр. Хр.

Късноминойски период — време на най-великото могъщество на Крит (до XIV в. пр. Хр.), а след това на неговия бавен упадък и залез. По това време в Крит управлява силният цар Минос (за него говорят Омир, Тукидид, Херодот). Той построява силен флот, извършва много завоевания, подчинява съседните острови, създава закони в държавата си. С Минос са свързани много древногръцки легенди, например митът за Тезей (син на атинския владетел Егей), който трябва да убие Минотавъра (излиза от лабиринта с помощта на дъщерята на Минос — Ариадна) и по този начин да освободи своя град от тежкия данък. Според легендата Минотавъра е син на жената на Минос, представлявала получовек, полубик и се храни с човешко месо. По заръка на Минос, Дедал построява за Минотавъра замък-лабиринт, от който той не може да излезе. На девет години атиняните трябва да му изпращат данък — жертвоприношение от 7 момичета и 7 момчета. Тази легенда навярно възниква на фона на временната зависимост на Атина от Крит. В първата половина на II хилядолетие обществото се разделя на класи. Засилва се имущественото разсление. Съществува държавен апарат; появяват се и наченки на робство. Усъвършенстване и развитие на занаятите. С помощта на силния си флот Крит води оживена търговия. Около XV в. пр. Хр. мощта на Крит значително намалява. Повтарят се нашествията от племената, изтласкани от Гърция или преместващи се от Северна Ахея.

post-1-045909900 1284414720_thumb.png

Битката на Тезей с Минотавъра (Лувара)

Ок. 1500 г. пр. Хр.

Критската държава запада. В двореца, завладян от нашествениците, се заселват нови жители (навярно микенските гърци). Те използват линеарното писмо „Б" — произхождащо от линеар „А", но твърде приспособено към гръцкия език. Запазено е на глинени плочки, датирани от 1450—1200 г. пр. Хр. Линеарното писмо „Б" е разчетено през 1953 г. от Майкъл Вентрис и Джон Чедуик.

post-1-013007100 1284414918_thumb.jpg

Линеар Б (Таблица)

post-1-034520500 1284414898_thumb.jpg

"Богинята на змиите" от дворцовия комплекс, Кносос. Около 1650 г. пр. Хр.. Фаянс, височина 11 5/8" (29,5 см). Археологически музей, Ираклион, Крит

post-1-072158300 1284414904_thumb.jpg

Лабрис - характерен ритуален предмен

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Критската държава запада. В двореца, завладян от нашествениците, се заселват нови жители (навярно микенските гърци). Те използват линеарното писмо „Б" — произхождащо от линеар „А", но твърде приспособено към гръцкия език. Запазено е на глинени плочки, датирани от 1450—1200 г. пр. Хр. Линеарното писмо „Б" е разчетено през 1953 г. от Майкъл Вентрис и Джон Чедуик.

Какво означава "приспособено към гръцкия език"?

Има ли намерени старогръцки текстове от този период в някоя от териториите на днешна Гърция или близо до нея?

Ако има - кои са те и откъде са? Ако няма! - гръцкия език тогава произхожда от....???

Може ли да се посочат някои линкове за тези текстове, евентуално и някои опити за преводи на български език

(доколкото си спомням някакъв академик беше корифеят в тази област)

Link to comment
Share on other sites

  • Администратор

Какво означава "приспособено към гръцкия език"?

Има ли намерени старогръцки текстове от този период в някоя от териториите на днешна Гърция или близо до нея?

Ако има - кои са те и откъде са? Ако няма! - гръцкия език тогава произхожда от....???

Може ли да се посочат някои линкове за тези текстове, евентуално и някои опити за преводи на български език

(доколкото си спомням някакъв академик беше корифеят в тази област)

Можем да кажем, че това е гръцка адаптация на Линеар А.

От тук може да прочетеш също за Линеар А и Б:

http://books.google.com/books?id=CSZwMTrJO0kC&lpg=PP1&dq=greek%20civilization&hl=bg&pg=PA3#v=onepage&q&f=true

Повече за Минойската и Микенската цивилизация:

http://books.google.com/books?id=MMYHuvhWBH4C&lpg=PA1&dq=history%20of%20art&hl=bg&pg=PT94#v=onepage&q&f=false

Ще цитирам Ф. Шаму "Гръцката Цивилизация" стр. 27

През последните години ние станахме свидетели на едно събитие, което имаше голямо значение за изучаването на гръцката история: писмеността, наречена линеар Б, която до този момент си оставаше загадка, бе разчетена през 1953 г. от англичаните Вентрис и Чадуик, а успехите, постигнати оттогава насам, потвърдиха онова, което двамата английски учени бяха установили от самото начало: че транскрибираният на тази писменост език е гръцки. Това откритие има огромно значение може би не толкова поради съдържанието на текстовете, които вече разбираме, колкото поради новите перспективи, които то ни разкрива върху наченките на гръцката цивилизация. Наистина добре известно бе от легендарните предания, събрани в Омировите поеми, от историци и митографи, че индоевропейските народи, предшественици и близки родственици на гърците от героическите времена, са проникнали на полуострова през II хилядолетие пр.н.ера. Според Омир те се наричали ахейци и се предполага, че тяхното име фигурира в някои египетски и хетитски документи. Приписваше им се определяща роля в развитието на т. нар. микенска култура, разкрита при разкопки в континентална Гърция и на много други места в средиземноморския басейн. Но твърде често се изтъкваше сродството на тази цивилизация с онази критска цивилизация, която сър Артър Еванс разкри в началото на века от руините на Кносос в Крит, и се бе наложило убеждението, че между разцвета на микенската култура към XIV—XIII в. и наченките на архаична Гърция през VIII в. е имало рязко и продължително прекъсване. Смяташе се, че тъмният период, който някои наричат „гръцко средновековие", с недостатъчно познатите, но дълбоки сътресения, които прозират в него, разделя два свята — пределинския свят от II хилядолетие, изчезнал през XII в. в последователните вълни на дорийското нахлуване, и гръцкия свят в същинския смисъл на думата, който започва с Омир. Наистина от двадесетина години насам благодарение на многобройните вази, намерени предимно в некрополите на Атика, проучванията на археолозите позволиха да се нюансират тези гледища, като разкриха приемственост между микенското и геометричното изкуство от XII - VII в. пр. н. е. За да се обозначат етапите на този преход, бяха създадени термините "субмикенски" и "протогеометричен" и се установи постепенно една относителна хронология на керамиката. Но учените все още се колебаеха да направят категорични изводи в исторически план и микенците продължаваха да бъдат считани за прагърци....

...микенците са гърци или поне са говорили гръцки, което е съществено за нас, понеже принадлеността към гръцкия свят се проявява преди всичко в езика.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Можем да кажем, че това е гръцка адаптация на Линеар А.

Това пък още по-малко трябва да се казва.

Защото дори първия приложен линк ни насочва към съвремененна (2004 г.) книга по темата,

и още в началото има една кратка, но важна обща хронология от онова време.

Веднага се набива в очите ни, че от 3000 до 2200 г. (всички години по-нататък са преди н.е.)

има само микенска (т.е.критска) култура, която към края строи дори големи сгради-дворци.

Едва 2100 г. ни в клин, ни в ръкав, от нищото се вмъкват от автора някакви си гръцко говорящи.

Гърци по това време няма никъде по света. От същата хронология първите сведения за писмен гръцки

език са от 780 г., докато хиляда! години преди това - 1800 г., имаме Линеар А, а малко по-късно

- 1600 вече има линеар В, която писменост днес е разгадана, и се оказва древен "старогръцки".

Около 1200 г. за съжаление тази великолепна критска цивилизация прекъсва, но

остават следите от богатата култура, нейния език и най-важното-писменост!

Оттук нататък според всяка, дори елементарна човешка логика, става очевидно следното:

Понятието старогръцки език е невярно. То трябва да бъде сменено, поне засега, със

по-точното за момента понятие старокритски език, който древните гърци са откраднали или най-малкото

взаимствали, но никога, даже и най-древните старогръцки автори, не споменават за това.

(за днешните автори пък да не говорим).

Тази логика трябва да важи поне дотогава, докато не се установи, т.е. с логически свързани факти докаже,

че старокритския език, (доказано майката на старогръцкия език), няма някакъв друг, по-древен и от него

предшественик - баща. Или най-малкото подобна култура, която по време задължително трябва да предхожда

поне разцвета на критската - около 1450 г. пр.н.е.

Нарочно не казвам микенска цивилизация, защото това е едно също коварно и много подвеждащо понятие,

но не знам защо наложено и вкоренено от официалната световна археологическа наука.

Град Микена е на територията на Гърция - на остров Крит такова животно няма.

Оттук нататък вече може се търси навсякъде - да се правят аналогии, но да се свързват и с факти.

п.п. Ако човек търси в Интернет например, все още трябва да пише "микенска", а не старокритска

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Микенската култура не е критска. Минойската е критска. Микенските ахейци ползват версия на критското линеарно писмо, за да пишат на нещо като гръцки. Минойските критяни преди тях са ползвали тази писменост, за да пишат на език, който засега е неразбираем, но няма нищо общо с гръцкия (моето предположение е, че е бил от семитски произход).

Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...
  • Потребител

Професор Révész Péter, от nebraskа Lincoln Egyetem университет твърди, че е успял да разшифрова Линейното А писане.

Взел пред вид тези азбуки и езици на които досега са пробвали и опитът от разшифроването на линейното Б.

Намерил един кхар азбуката която е била използвана в западна анатолия от преди 200-400 годино преди Хр. Много подхожда на унгарското ровашко писане.

С помоща на тези де успял да дешифрова надписът на дискът, който е една молитва към слънцето...

https://index.hu/i2/#http://szemlelek.blog.hu/2019/08/21/magyar_tudos_allitja_megfejtette_az_evezredes_irast_ami_eddig_senkinek_sem_sikerult

На английски досега не можах да намеря публикации....Така, че......Лято е.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Няма начин разгадаването на Линеар А да не минава през маджарски превод.

Етруският и той така.

п.с. поне пусни един превод на български на тая молитва към Слънцето.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 2 часа, ДеДо Либен said:

Няма начин разгадаването на Линеар А да не минава през маджарски превод.

Етруският и той така.

п.с. поне пусни един превод на български на тая молитва към Слънцето.

Чакай, че и на унгарски ненамирам...На английски случайно?

Ексюз. Линеар Б имали го на български?🤔

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...