Отиди на
Форум "Наука"

Износът и вносът "живнаха", икономиката


Recommended Posts

 • Потребител

Износът и вносът "живнаха"

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/201105_s_bop_pub_bg.pdf

Търговският дефицит за май 2011 г. (195.5 млн. евро) намалява със 140.6 млн. евро

спрямо май 2010 г. (дефицит от 336.1 млн. евро). За отчетния период на 2011 г. търговското

салдо е отрицателно, в размер на 318.5 млн. евро (0.8% от БВП), като дефицитът намалява с

880.5 млн. евро спрямо януари – май 2010 г. (дефицит в размер на 1198.9 млн. евро, 3.3% от

БВП).

- За май 2011 г. износът (FOB) възлиза на 1644.5 млн. евро, при 1211.9 млн. евро за

същия месец на 2010 г., като нараства с 432.5 млн. евро (35.7%). За януари – май 2011

г. износът (FOB) е 8025.5 млн. евро, като нараства с 47.2% (2573.3 млн. евро) в

сравнение с този за същия период на 2010 г. (5452.2 млн. евро). Износът за януари –

май 2010 г. нараства на годишна база с 24%.

- Вносът (FOB) за май 2011 г. възлиза на 1840 млн. евро, при 1548 млн. евро за същия

месец на 2010 г., като нараства с 292 млн. евро (18.9%). За януари – май 2011 г. вносът

(FOB) е 8343.9 млн. евро, като нараства с 25.5% (1692.8 млн. евро) спрямо същия

период на 2010 г. (6651.1 млн. евро). Вносът за януари – май 2010 г. нараства на

годишна база с 2.9%.

- Салдото по услугите е положително, в размер на 333 млн. евро, като салдото нараства

с 206.1 млн. евро спрямо януари – май 2010 г. (положително салдо в размер на 126.9 млн. евро).

За май 2011 г. салдото по статията е положително, в размер на 120.8 млн. евро при

положително в размер на 61.3 млн. евро за същия месец на 2010 г.

1 Анализът е подготвен по аналитичната таблица на платежния баланс. Данните за 2010 г. и 2011 г. са предварителни. Данните за април 2011 г. са ревизирани. С отчета за януари – юни 2011 г. ще бъдат представени ревизии на данните за май 2011 г.

3

- Салдото по статия Пътувания е положително, в размер на 240.4 млн. евро (0.6% от

БВП), при положително салдо в размер на 223.1 млн. евро (0.6% от БВП) за януари –

май 2010 г.

- Салдото по статия Доход е отрицателно, в размер на 392 млн. евро (1% от БВП), при

отрицателно салдо в размер на 500.2 млн. евро (1.4% от БВП) за януари – май 2010 г. За май 2011 г. салдото по статията е отрицателно, в размер на 34.5 млн. евро при отрицателно в размер на 62.5 млн. евро за същия месец на 2010 г.

- Текущите трансфери (нето) имат положителна стойност, в размер на 789.8 млн. евро

(2% от БВП), при положителна стойност, в размер на 740.3 млн. евро (2.1% от БВП) за януари –

май 2010 г., като намаляват с 49.5 млн. евро. Постъпленията от Европейския съюз (422.7 млн.евро) намаляват с 6 млн. евро в сравнение с януари – май 2010 г. (416.7 млн. евро). Плащанията по текущи трансфери към ЕС за отчетния период на 2011 г. възлизат на 183.4 млн. евро, при 180.3 млн. евро за същия период на миналата година. За май 2011 г. статията Текущи трансфери, нето е положителна в размер на 318.6 млн. евро при положителна в размер на 231.4 млн. евро за същия месец на 2010 г.

А икономиката?

"Господ е българин" през 2011 г, или така изглежда? (Ше спечелим ли "решаващия мач"?)

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8137&sectionid=5&id=0001201

На глобалните пазари на стоки всеки ден е световно първенство - кой ще продаде повече, в коя ниша ще пробие, ще изпревари ли конкурентите си. През 2011 г. България ще играе решаващия мач. През тази година ще се разбере дали страната ни ще успее да затвърди позициите си в износа отпреди кризата и най-вече дали ще съумее да надскочи себе си и да пробие в световната класация по конкурентоспособност. Всички анализатори са на мнение, че ако България залага повече на износа, отколкото на кредитирането и вътрешното потребление, ще постигне голям успех. Като се има предвид неочаквано силният скок на износа през м. г., предпоставките за експортно чудо у нас са налице. Или поне така изглежда.

Резултатите през 2010 г. разбиха всички митове, трайно заседнали в представите на обикновените българи, че страната няма работеща икономика, промишленост и стоки, достойни за продан зад граница. По данни на националната статистика родният износ нарасна с цели 32% по предварителни данни и е на път да достигне рекордните нива от върховата 2008 г. Освен това българските стоки все по-уверено намират ниши на пазарите на бъдещето - Китай, Бразилия, Индия, Корея и т. н., като

ръстът на експорта към страните извън ЕС стига 47% към края на ноември 2010 г.

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами не е невъзможно да спечелим някоя и друга точка. Само нещата не бива да прекъсват, а да се доведат докрай и дори още по-радикално.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Износът и вносът "живнаха"

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/201105_s_bop_pub_bg.pdf

Търговският дефицит за май 2011 г. (195.5 млн. евро) намалява със 140.6 млн. евро

спрямо май 2010 г. (дефицит от 336.1 млн. евро). За отчетния период на 2011 г. търговското

салдо е отрицателно, в размер на 318.5 млн. евро (0.8% от БВП), като дефицитът намалява с

880.5 млн. евро спрямо януари – май 2010 г. (дефицит в размер на 1198.9 млн. евро, 3.3% от

БВП).

- За май 2011 г. износът (FOB) възлиза на 1644.5 млн. евро, при 1211.9 млн. евро за

същия месец на 2010 г., като нараства с 432.5 млн. евро (35.7%). За януари – май 2011

г. износът (FOB) е 8025.5 млн. евро, като нараства с 47.2% (2573.3 млн. евро) в

сравнение с този за същия период на 2010 г. (5452.2 млн. евро). Износът за януари –

май 2010 г. нараства на годишна база с 24%.

- Вносът (FOB) за май 2011 г. възлиза на 1840 млн. евро, при 1548 млн. евро за същия

месец на 2010 г., като нараства с 292 млн. евро (18.9%). За януари – май 2011 г. вносът

(FOB) е 8343.9 млн. евро, като нараства с 25.5% (1692.8 млн. евро) спрямо същия

период на 2010 г. (6651.1 млн. евро). Вносът за януари – май 2010 г. нараства на

годишна база с 2.9%.

- Салдото по услугите е положително, в размер на 333 млн. евро, като салдото нараства

с 206.1 млн. евро спрямо януари – май 2010 г. (положително салдо в размер на 126.9 млн. евро).

За май 2011 г. салдото по статията е положително, в размер на 120.8 млн. евро при

положително в размер на 61.3 млн. евро за същия месец на 2010 г....

Би ли поредил най-10-те основни стоки на българският износ?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Трети страни - общо 4235,2 6161,0 45,5 5710,4 7300,3 27,8 -1475,2 -1139,3

Храни и живи животни 209,3 295,2 41,0 237,2 226,2 -4,6 -27,9 69,0

Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 142,5 170,4 19,6 49,6 54,1 9,1 92,9 116,3

Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 461,9 637,2 38,0 842,1 671,3 -20,3 -380,2 -34,1

Минерални горива, масла и подобни продукти 947,0 1805,8 90,7 2487,3 3645,6 46,6 -1540,3 -1839,8

Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 14,6 22,0 50,7 15,5 20,7 33,5 -0,9 1,3

Химични вещества и продукти 546,9 672,0 22,9 293,5 436,9 48,9 253,4 235,1

Артикули, класифицирани главно според вида на материала 1006,4 1468,9 46,0 819,6 1141,4 39,3 186,8 327,5

Машини, оборудване и превозни средства 495,0 705,8 42,6 724,6 834,0 15,1 -229,6 -128,2

Разнообразни готови продукти, н.д. 401,8 376,9 -6,2 234,8 260,9 11,1 167,0 116,0

Стоки и сделки, н.д. 9,8 6,8 -30,6 6,2 9,2 48,4 3,6 -2,4

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=60&a1=992&a2=993&a3=994&a4=995#cont

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Трети страни - общо 4235,2 6161,0 45,5 5710,4 7300,3 27,8 -1475,2 -1139,3

Храни и живи животни 209,3 295,2 41,0 237,2 226,2 -4,6 -27,9 69,0

Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 142,5 170,4 19,6 49,6 54,1 9,1 92,9 116,3

Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 461,9 637,2 38,0 842,1 671,3 -20,3 -380,2 -34,1

Минерални горива, масла и подобни продукти 947,0 1805,8 90,7 2487,3 3645,6 46,6 -1540,3 -1839,8

Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 14,6 22,0 50,7 15,5 20,7 33,5 -0,9 1,3

Химични вещества и продукти 546,9 672,0 22,9 293,5 436,9 48,9 253,4 235,1

Артикули, класифицирани главно според вида на материала 1006,4 1468,9 46,0 819,6 1141,4 39,3 186,8 327,5

Машини, оборудване и превозни средства 495,0 705,8 42,6 724,6 834,0 15,1 -229,6 -128,2

Разнообразни готови продукти, н.д. 401,8 376,9 -6,2 234,8 260,9 11,1 167,0 116,0

Стоки и сделки, н.д. 9,8 6,8 -30,6 6,2 9,2 48,4 3,6 -2,4

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=60&a1=992&a2=993&a3=994&a4=995#cont

Според тези данни българската икономика ще надмине китайската и бразилската. :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ръста в износа означава ръст в износа, не че сме достигнали нива на икономиката сравними с най-развитите страни, защо някой го интерпретират така?

Кога ще достигнем икономическите показатели от 1975г примерно?

За да ги достигнем трябва в от сега нататък продължение на 20 г. да строим (възстановяваме) промишлени предприятия, разрушени по време на така нареченият "преход",

за глупостите за програмата Ран-Ът има отделна тема.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Промишленост и икономика не се строят, за да стигаме миналото - боже опази. А за да се развиваме в бъдещето. Неможем да си позволим при тези цени на петрола и енергоресурсите - промишлеността от 70те.

Кога ще почнем да се развиваме ли? Когато спре носталгията по миналото. Щото развитие значи напред.

Ето, нас ни учеха, че социализма и комунизма ни е водел в грешна посока и ни накараха чрез ликвидационни съвети и "нови назначени ръководители" на промишлените предприятия да ликвидираме промишлените, земеделски и аграрни единици до зелена поляна.

Братският китайски народ пък, ни показа, че сме били лъгани и мамени от "Новите Господари (задокеанският и този във Брюксел).

Китайците без да свалят байрака със сърпа и чука от сградите вкараха в "лошите социалистически заводи и ферми" нови поточни и транспортни линии и резултата е на лице.

Редактирано от kotev
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Абе май посткомунистическата мафия ни преметна, а не някой в Брюксел или Вашингтон ;)

Естествено, че социализма и комунизма водеха в грешна посока, иначе досега да са победили.

Братския китайски народ направи нещо, което ние не можахме, и то се казва успешен преход към капитализъм.

Как мислиш, дали вндряването на нови технологии в Китай изпадна от изстискване на лоузингите на Мао от дъждовната вода?

Дойде от простичкия факт, че Китай въведе частната собственост и започна в края на 80-те години всекитайско производство на джапанки, дънки и будилници. С този капитал започна новия китайски капитализъм.

За разлика от Китай, ние нямаме 1 милиард човека и вместо на производство на джапанки се отдадохме на разграбване на държавната собственост. Защото тя лежеше на улицата и чакаше някой да я прибере, поради това, че беше социалистическа. С насилие и терор в ранните години на социализма българският народ беше отчужден от чувството си за собственост, от земята, от позициите си на гражданин. И, когато насилническата система падна, националното богатство остана на улицата, къде беше бързо грабнато от единствената тогава добре организирана сила, а именно - бившата компартия и структури на ДС, бързо прерзстнали в мафия и още по-бързо сюзили се с международният спекулативен капитал.

(който има малко общо с Брюксел)

Това, че износът е увеличен е добър знак, но разбира се, че не е достатъчен. Никой не твърди обратното Обаче пък това е първата добра икономическа новина от много време насам!

:punk:

Кога ще достигнем икономическите показатели от 1975г примерно?

За да ги достигнем трябва в от сега нататък продължение на 20 г. да строим (възстановяваме) промишлени предприятия, разрушени по време на така нареченият "преход",

Ако днес възстановим старите си предприятия по някакво чудо, те ще доведат точно до това, до което доведоха.

Разрушението на социализма беше дело на самия социализъм. Вместо да продължим курса на либерализация, започнал през 60-тте години и завършил пак тогава, да въведем частната собственост, вместо речта на Тодор Живков за капиталите, на която сега всички се смеят, да прозвучи не на 10.11.1989 г., а на 10.11.1969 или още по-добре на 10.11.1959-та година, ние 30 години строяхме предприятия, които после се декапитализираха, вместо да се обновяват.

Така социализма изостана от капитализма, а после Брюксел ни бил виновен.

Промишленост и икономика не се строят, за да стигаме миналото - боже опази. А за да се развиваме в бъдещето. Неможем да си позволим при тези цени на петрола и енергоресурсите - промишлеността от 70те.

Кога ще почнем да се развиваме ли? Когато спре носталгията по миналото. Щото развитие значи напред.

Именно! Онова време беше златно и България, водена от БКП, го пропусна. Руснаците имат друга хубава дума, но е нецензурна.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И, когато насилническата система падна, националното богатство остана на улицата, къде беше бързо грабнато от единствената тогава добре организирана сила, а именно - бившата компартия и структури на ДС, бързо прерзстнали в мафия и още по-бързо сюзили се с международният спекулативен капитал.

(който има малко общо с Брюксел)

Под чие давление тогава "демократичното ни народно събрние" гласува Закона за ликвидирането на ТКЗС и връщането на земята в реални граници?

Под чие давление бяха натрапени ликвидационни съвети против волята на законните собственици?

Под давлението на стартирането на прилагане в България на неолибералната евро-атлантическа политика

В нейният дух бяха гласувани закони, чрез които бяха приватизирани и разграбени стотиците предприятия, които само трябваше да бъдат модерниизирани.

Редактирано от kotev
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Kotev, отклонявате се от темата. Темата не за грешките, разграбването и грешния преход в миналото - тях всички ги знаем. Стига сме се взирали в това, какво било и какво можело да бъде. Сега реалностите са други. Обнадеждаващо е, че БВП макар и бавно расте, както и износа за разлика от годините преди кризата. На мен лично ми омръзна да чета само негативни изказвания и как правителството ни е най- мафиотското ( без значение коя партия е на власт) и как всичко е безнадежно.

Преди дни Moody`s вдигна кредитния рейтинг на България, а това колкото и незначително да изглежда за някои е важно, особено в този период, когато се опитваме да излезем от кризата.

По ми прилича на стъкмистика. Няма яснота поне кои са десетте най-големи промишлени предприятия в момента.
Това не е вярно, има яснота- преди около две седмици излезе притурка към в. Капитал ( Най- големите български компании 2011), в която на над 100 стр. има подробни данни и за внос и за износ и за самите компании и то по сектори. Ето малка част http://www.capital.bg/klasacii/kapital_top_100/2011/07/04/1114010_nai-golemite_bulgarski_kompanii_-_vnosen_rastej/

Що се отнася до инвестициите надявам се това да се сбъдне.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Под чие давление тогава "демократичното ни народно събрние" гласува Закона за ликвидирането на ТКЗС и връщането на земята в реални граници?

Под чие давление бяха натрапени ликвидационни съвети против волята на законните собственици?

Под давлението на стартирането на прилагане в България на неолибералната евро-атлантическа политика

В нейният дух бяха гласувани закони, чрез които бяха приватизирани и разграбени стотиците предприятия, които само трябваше да бъдат модерниизирани.

И как да се модернизират? Кой? С какво пари? На БКП, дето ги изнесе навън със задграничните дружества и ги върна обратно като "чуждестранни инвестиции на видни български емигранити" или на фирми от Кипър и остров Ман?

Нали знаеш какво представлява кооперацията? Дори и ТКЗС да беше останало без държавен контрол, то щеше да бъде разграбено и да фалира точно както фалираха повечето от създадените след 1990 г. земеделски кооперации.

Под давлението на икономическата необходимост и пред лицето на пълния фалит на държавата. Ти забравяш, че тя фалира преди 1989 г., а не след това.

Но това наистина измества темата. Да се гледа назад в момент, когато се преценяват бъдещи събития е най-малкото неадекватно. Оттук нататък - напред.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Според тези данни българската икономика ще надмине китайската и бразилската. :biggrin:

Това е идеята :)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_GDP_%28PPP%29_per_capita_estimates

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Шегата настрана, седя и слушам, че износът се е увеличил със 47% за последната половин година! За Китай се е удвоил...

Светлинка в тунела??? :read:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Търговският дефицит за май 2011 г. (195.5 млн. евро) намалява със 140.6 млн. евро

спрямо май 2010 г. (дефицит от 336.1 млн. евро). За отчетния период на 2011 г. търговското

салдо е отрицателно, в размер на 318.5 млн. евро (0.8% от БВП), като дефицитът намалява с

880.5 млн. евро спрямо януари – май 2010 г. (дефицит в размер на 1198.9 млн. евро, 3.3% от

БВП).

Това казано с други думи е: държавата е на червено, ама има спад, защото вътре в страната оборота и потреблението отчайващо са се свили. Човек да се чуди, кое от двете е по-лошото. Защото в пазарната икономика нарастването на потреблението на вътрешния пазар е моторът за формиране на излишък, който да се реализира навън и да доведе до положително салдо. Иначе казано ситуацията е: зле сме и в момента нямаме никакъв шанс да почнем да се оправяме.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Търговският дефицит за май 2011 г. (195.5 млн. евро) намалява със 140.6 млн. евро

спрямо май 2010 г. (дефицит от 336.1 млн. евро). За отчетния период на 2011 г. търговското

салдо е отрицателно, в размер на 318.5 млн. евро (0.8% от БВП), като дефицитът намалява с

880.5 млн. евро спрямо януари – май 2010 г. (дефицит в размер на 1198.9 млн. евро, 3.3% от

БВП).

Информацията, така изнесена е положителна. Страната е на червено от както се помня и дефицитът по външнотърговската сметка се е увеличавал постоянно. Това са положителни данни - т.е. износът за цитирания период се увеличава спрямо предходния, а вносът намалява спрямо предходния. На кратко Излишъкът се формира в бюджета( ако е възможен) и е от спестяване на пр. разходи и свръхсъбираемост( стоки, услуги ) на данъци. Т.е. в действителност има ръст в износа. Както в една друга тема писах - важното е да не се кривне от пътя в средно и дългосрочен план. За 800 дни само на приказки е възможно да се напусне блатото или в най-добрия случай да се зададе правилния курс на управление.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Така, кое по-точно не е вярно?

Че е елементарно - елементарно е!

Най-положителното, е че и двете растът и износа и вноса. Което означава повече БВП, т.е. производство и доходи.

Кое е по-благоприятно: да имаш по-големи разходи от приходите или да имаш по-големи приходи от разходите - това също е елементарно.

И без пожелания износът и вносът растат, но има значение кое е в повече.

Преводите на българите зад граница са също чуждестранни инвестиции.

Системата не е в баланс - правителството се опитва да я балансира, кото създава условия на бизнеса.

По-големия износ означава повече валута и е точно обратното - такива страни изнасят продукция срещу валута и изнасят по-малко валута за чуждестранни стоки и услуги.

няма нищо страшно от търговският дефицит - просто и елементарно е да не расте. В противен случай трябват повече и все повече чуждестранни инвестиции.

.....или заеми.

Редактирано от БатеВаньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Вътршното потребление е спаднало заради кризата, което автоматично означава и по-малко потребление на вносни стоки. Увеличението на износа може да има положителна страна, ако е свързано с разкриване на повече работни места в страната, а не означава просто че стоката се продава навън на по-висока цена. Мен лично ме изненадва какво толкова изнасяме за Китай... (не че там не могат да се внасят потребителски стоки, ако са рекламирани подходящо). Дано не е скрап за претопяване...

Редактирано от Perkūnas
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не съм сигурен, че те разбирам, Затова ще опростя още повече примера:

твърдиш, ( с такова впечатление оставам ) че е "по-приятно" да внасяме чужди стоки и услуги ( зеленчуци, плодове, машини, части, текстил, ноу-хау, енергия и др. ), отколкото да произвеждаме такива и да изнасяме на чужди пазари срещу валута ( която е жизненоважна за валутния борд )!?

И тези " удоволствия " трябва да се компенсират от туризъм? Приходите на който са малко над 2млрд. лева.?

Потреблението на вътрешният пазар ще се увеличи с увеличаването на паричната маса( вътрешното потребление ще нарасне, когато хората разполагат с повече пари )

Влизането на парична маса от износ, също така инвестиции увеличава ликвидността на БГ икономика.

Редактирано от БатеВаньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Големият дисбаланс във външната търговия е лош - независимо дали е положителен или отрицателен.

Ръст и на вноса и износа означава повече производство - това е добре. Докато има вливане на пари в страната от други източници казани по-горе е нормално вноса да е по-голям.

С това мисля, че сме на едно мнение - не съм казал, че трябва да се трупа излишък. По-големият внос определя по-богати граждани, с пари готови за харчене. Цитираш богати държави с богати граждани - разликата с нас, и че не сме от богатите, а дефицитът по външнотърговската сметка е около 15 млрд( съжалявам не мога да цитирам с точност в момента ). Това, че намалява( разликата ) е добре, но не е добър показател намалението като обем разбира се.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Момчета, успокойта топксата и гледайте по-реално............

Нищо положително няма.............

Потреблението в българия считано от началото на 2010г. се е свило и се свива.

Това стагниране е най-живото и убедително доказателство за състоянието на държавата.

Българинът просто няма пари, а който има някой лев настарани го е страх ...............

така.понеже тука се радвете, че сме отлепяли от дъното...

Нека вески от вас(по-конкретно от тук пишещите) да каже има ли кола, и ако има(в което съм повече от сигуреен) как я кара и как му се отразява цената на горивата в България?

Пиша зе горивата, защото за правъ път от 2008г. България има рекордно високи цени на горивата..............За разлика от 2008г. обаче сега са задържаха така над 12 месеца..........

А високите цени на горивата, водят до по-висока сабестойност на произвежданите стоки и реализирани услуги в България!

Съпоставяйки нещата със ситуацията от пролетта на 2009г. аз лично не живея по-добре и не усещам с нищо положителна промяна!

А сега си свалете розовите очила, защото един резервоа със 60 литра бензин, струва 160 лева в момента! :help:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...