Отиди на
Форум "Наука"

Икономика на края на света


Recommended Posts

 • Потребител

Целта на тази статия е да окуражи хората, който ще трябва да преживеят и направят промяната.

populationoccupation.jpg

Цифрите в горните две графики (източник – OECD ‘ Organisation for economic co-operation and development’)на пръв поглед какво ви показват? Че хората с течение на времето са се прехвърлили масово от земеделието и индустрията към Услугите.

Пред очите ви е развитието на света за последните 60 г. в картинки. Но ако прилагате логика и правилни разсъждения тези две картинки показват на къде отива света. Безспорно.

Виждате каква част от населението в какъв сектор е работила, съответно през 1956г. и 2009г. (Източник на данните: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=451#.). Защо според вас имат такъв огромен отлив от земеделието и индустрията в ползва на Услугите? Отлив, които е безспорен факт. Защо хората са започнали масово да предлагат труд(под формата на услуги),вместо да произвеждат? Пазарите ли са виновни? Може би цените?Сложни финансови лостове,Банките или правителствата? Или е нещо с наистина елементартно обяснение, толкова логично и просто, че човек просто не си дава сметка. А като осъзнае, мисля, го обзема малко страх.

В опит да си отговоря на въпроса, попаднах на един „Работен документ” на Централната Европейска Банка от Май, 2006 г.( http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp625.pdf). В него се изтъкват няколко основни причини – „Изместване на приходи от еластичността на търсенето, в процес по-късно известен като "йерархия на нуждите" (Appelbaum и Schettkat 2001)”, промяна във вкусовете, както и ниската производителност на сектора (Услуги).

Ако ви се трува сложно за разбиране - не се притеснявайте. Това не се реалните причини. Икономиката е „наука, коята изучава последствията на взетите решения”. Как промяната в едно малко нещо носи след себе си големи, понякога катастрофални, проблеми или съответно - облаги. И кое е това малко нещо, което е накарало хората така драстично да се прехвърлят от Земеделие и Индустрията към Услуги-те? Ако мислите в правилна насока, би трябвало да си зададете и въпроса – как така, през 1956 г. 28 процента от населението са изхранвали останалата част (включително и себе си, разбира се), а сега едва 4-5 процента изхранват Света? Освен това, за този период населението на земята, както знаете е скочило 2 пъти! И излиза, че ако преди 50-60 г. 3-ма души са изхранвали себе си плюс още 7 човека, то през 2009 излиза, че 3 човека изхранват...60. Включително и себе си. Как успяват?

Отговора е един – технологиите!

Ако приемем, че за обработката на единица площ са се изисквали 30 човека, благодарение на технологиитe, сега 1-2 могат да го правят. И очевидно го правят доста по упешно, ще е касае до количетвото.

Логично би било да се запитаме тогава какво да правят хората в селата, докато машините обработват земята? В селата, историческите центрове на земеделието, се оказва, че няма повече работа за тях. За това хората правят най-логичното и просто нещо – местят се там, където могат да изхранват себе си и децата си - големите градове. По това време, всъщност, не са били големи, но сега са. Ситуация, много красноречиво описана от Стайнбек в романа „Гроздовете на гнева”.

urbanruralpopulation.jpg

Не е ли любопитно да се запитаме тогава какво става, когато хората от село отидат в големите градове?

Или когато работниците от фабриките, независимо какви, трябва да отсъпят пред конвейрите и роботите?

И както се вижда по горе, хората се населват по градовете.С какво се занимават и с какво се прехранват?

Гледайки тази графика и графиката на заетостта, става пределно ясно , че всики тези хора работят в сферата на Улугите. Близо 80% от хората работят в сфера на Услугите! И няма как да е различно – технологиите вече са окупирали другите два сектора.Нямаме избор! Истината е, че земеделието и индустрията вече се нуждаят от много по-малко хора за да произвеждат много повече от когато и да е било преди. Логичната мисъл би заключила, че с развитието на технологиите, това съотношение би спаднало още за сметка на хората. Може би не под някакъв минимален минимум.

А какво включва сферата Услуги като работа? Да видим с какво се занимават толкова много хора по света. Пак, според документа на Централната Банка, това са:

- около 30% работят в търговия на едро и в търговията на дребно, ресторанти и хотели;

- Транспорт, складиране и съобщения - около 10%;

- Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги - 20%

- Накрая, останалите 40% се намират в работа за Общността, социални и персонални услуги.

Това са хубави професии, които в повечето случаи изискват някаква форма на образование от работещите. И те го правят – учат. Развиват се. Ставаме все по умни.

Въпросът ми е – какво ще правим, когато технологиите навлезат в сферата на Услугите, със силата с която навлязоха в земеделието и индустрията? Когато вместо 10 служители на гишетата, ще имаме 2-ма служители и 8 машини. Когато вместо сервитьорката да ви сервира и да ви взема сметката, ще избирате храната си от компютъра и пак там ще поставяте дебитната си карта за да платите. Бакшиша естествено ще е включен в цената.Когато умни компютърни програми изместят труда на безбройните чиновници? Примерите могат да са много. Те вече са реалност. И това ще стане, основно защото е по-икономически изгодно, рентабилно…а и защо хората да работят като има развити технологии?

Не вярвате? Или не искате да се замисляте? По-добре недейте.

До ,грубо казано, 20 век, технологиите в земеделието и индустрията са били по скоро в помощ на човека. Те не са замествали труда му. Но когато хората напредват достатъчно, виждат възможностите на технологиите и успяват да ги развият и внедрят , става най-логично – те окупират секторите земеделие и индустрия. И така там вече не са необходими тези човешки усилия и труд. И хората отиват да работят в единствения сектор, все още не зает от технологиите.

Поради спецификата на работата в този сектор, не тежките машини и конвейри ще ни заменят, а софтуера.Умният софтуер. Ако технологиите променили земеделието и индустрията са най-вече машини, чиято цел е да произвеждат много, като изискват малко, то в Услугите това ще е умният софтуерен продукт/разработка. Софтуера и сега ни помага безкрайно много да работим, както навремето технологиите са помагали на земеделците( но не са ги отменяли), така и е въпрос на технологично време когато тези софтуери ще бъдат разработени до степен, която няма да изисква хора. Или поне не много хора.

Та, какво ще правим всички тези образовани хора когато ‘машините’ почнат да работят вместо нас? Този въпрос, разбира се не се отнася, към онези, чиито труд изисква въображение и специфични умения и познания. Бройката на които е незначителна в сравнение с базата.

Задава се огромна безработица. Хората просто няма да има къде да работят повече. Не може да се върнат на село да обработват земя, най-малкото за себе си, защото тази земя в повече случай е собственост на големи фирми или корпорации. А те използват машини. Представете си половината, а даже и повече население без работа.

Не мислете.

Но недейте и да изпадате в паника или депресия. Защото технологиите, сами по себе си, са прекрасно нещо. Трябва да ги обичате. Няма как да не ги обичате. Благодарение на тях, може да стигнем от Европа до Америка за няколко часа, да се свързаме с милиони души посредством интернет и мобилните телефони, да си поъчваме храна за вкъщи вместо да готвим. Малко по малко почват да заместват монотнония и досаден труд. Трудът, в който не се изисква креативност и мисъл. Тяхната цел е да направят живота ви по лесен.Те са бъдещето! Но това бъдеще не включва в себе си толкова много хора.

Оттук може да стигнем и до заключението, че за малкото оставащи услуги, извършвани от хора, ще има невероятен наплив от желащи да ги работят. Цената на една услуга е една когато желаещите да я работят са 5-10-50-100 души, и свъвсем друга когато желащите са 1000-5000-10 000. Сами разбирате какво ще стане с ‘цените’ на тези услуги. Това се нарича икономика и нейния основен принци на търсене и предлагане.

Икономиката обаче е безсилна срещу технологиите.Политиците също. Няма да чуете да се говори за това от хората, който управляват днешния свят.

Те не могат да дадат отговор какво ще правят всички тези хора. Най-малкото – ако 10% произвеждат всичко, и 90% нямат работа – как икономиката, в състоянието което е, ще издържи? Как 90% от хората няма да работят, но ще трябва да плащат на останалите 10%. Кои ще бъдат тези 10%? Или да кажем – 20% ще работят, 80% не. Или 30% ще работят, 70% не. Точни цифри са трудни за предвиждане. И няма смисъл.

Как ще разпределяме благата „честно” по-между си?

Такъв избор няма как да се направи изкуствено, няма човек, който да взема тези решения. Историята познава такива опити, но също ни показва какво се случва в едно такова общество, където разпределението на благата е наложено от някого, а не естествено разпределено според нуждите и възможностите на хората.

Сега е момента да се опитате да си представите света на бъдещето. Вие имате ли място в него? Имате ли място в свят, в който съвсем малък процент от хората ще произвеждат всичко, от храната и дрехите до всякакви удобства и услуги, благодарение на технологиите?

Логиката на нещата , мисля, води до очевидното – промяна. Трансформация. Наречете го както искате. И не промяна в тъмните,безкрайни и недоразбрани правила на икономиката, вида на водената политика или каквото и да било друго. Те не могат да дадат решение. Идва промяна в баланса.

Промяна на световно ниво. Ако първо не се случи финансов колапс, нова световна война, предсказанието на Маите, на астролозите или който е да било, то ще е заради технологиите. Абсолютно сигурно. Само отказ да се размишлява логично или не трезва мисъл ще отхвърлят това.

А хубавото е , че няма защо да умуваме какво точно ще е. Да изпадаме в спорове, дали Маите са прави, дали долара ще издържи, дали страната X ще напапдне страната Y, въвличайки всички останали или дали масово безработните хора ще тръгнат на протести и бунтове, сривайки познатият икономичен свят. Защото всички тези възможни изходи ще доведат неминуемо до едно и също нещо, просто по различни пътища – намаляване на населението и усвояване на технологиите още повече.

И не се заблуждавайте – за да продължим да съществуваме като вид трябва рязко редуциране на популацията на света. Оттам ще започне промяната. Това е и отговора на въпроса, който си зададох по рано - как да разпределим относително малкото блага измежду много хора? Сега отговора е ясен – не може! Винаги ще е за сметкта на едните. Независимо кои точна са. Някои винаги ще плащат за просперитета на другите. Това представлява икономика и света като цяло в днешни дни. Не се сърдете. Няма смисъл. Но ако това е нормално в днешната икономика, мислите ли. че тези правила ще се запазят, когато 2-ма работят, а 18 почиват?

Да, точно това казвам – много хора ще изчезнат. Безпристрастно погледнато в смъртта няма нищо лошо. Смъртта поставя началото на нещо ново. Старото учи новото, старото умира, за да продължи новото. Природа.

Това не е предложение да тръгнем да избиваме населението на земята с цел икономически растеж и просперитет за останалите.Все пак сме интилигентен вид.

Това, бъдете абсолютно сигурни, ще стане от само себе си. Природата не търпи дисбаланс.

Истинският въпрос, който трябва да си задаваме е – когато това стане, какво ще правят, тези които са на върха на естествения подбор и се приспособят към новото?

Чувам вашето мълчание. Виждам обърканите погледи.

Аз нямам отговор – и може би никой няма. Защото той ще дойде с промяната.

Но имам един съвет – не повтаряйте историята!

Алеко Попов

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това са интересни въпроси и експозе, но мисля, че липсва един момент. Ако се постигне такова високо развитие на технологиите, то ще има нужда от много хора, които да произвеждат, поддържат, усъвършенстват, поправят самите технологии, а оттук заетостта няма да спадне, ще се откриват постоянно нови работни места.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Аз веднага ще ти кажа къде ще отидат, в сферата на културата. Ще пишат книги, ще играят балет, ще рисуват картини. Светът ще се се обърне към духовното... Никое правителство няма да си позволи да остави гладни своите избиратели, защото ще го свалят.

Но до там няма да се стигне.

За смъртта, трябва да си наясно, че бялата раса, която е сърцето на западната цивилизация и носител на почти всичко модерно в света е в колапс. Раждаемостта е толкова малка, че до 20-50 години се очаква да стане малцинство в собствените си държави. Това ще доведе до срив в икономиката и технологиите които познаваме. Защото арабите и черните продължават да са шампиони по раждаемост.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

До alvassareiro:

Що се касае поддръжката съм съгласен с теб. Но ако имаш поглед върху ИТ сектора в момента прави ли ти впечатление 1 администратор колко машини поддържа. Има случай, в които това съотношение е 1 към 100. Не мисля, че в поддръжката могат да отидат толкова мнохо хора.

А за развитието на технологиите се грижат изключително малък брой хора. Тези, който могат да ги развиват.Тези, които имат акъла да го правят, така да се каже :) Те са нищожна бройка в сравнение с масите. А масите консумират.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре, да се концентрираме тогава върху подръжката, не е малко.

Има и още нещо.

Ако машините и технологиите са толкова развити, трябва постоянно да се обучават хора, които да боравят с тях. А обучението генерира заетост.

Отделно, трябва да отчитаме и спецификата на услугите, които доминират в световната икономика.При производството на услуга потреблението съвпада с консумацията, което означава, че потребителят участва в производството, а това е също вид скрита заетост.

и на последно място, никъде не се споменава за размера на фирмите. има тенденция на раздробяване, я си представи всеки 3 или 4 да си направи фирма за услуги, или всеки един да си стане и шеф, без да има нужда от работници, само с машини, ето ти заетост.

аз между другото имам такъв приятел. да речем изгуби работа, защото отделът им се модернизира, и вече неговата функция я прави компютър, ами той сам си направи фирма, няма работници, само с един компютър си изкарва достатъчно добри пари.

това е една напълно реална преспектива - свят, в който всеки е работодател, защото пазарът ще става все по раздробен, а търсенето все по индивидуализирано. един човек спокойно би оцелял ако цял живот има 10-15 постоянни строго индивидуални клиенти.

в моята сфера, а аз съм тур гид, даже вече имаше едни плахи опити за нещо подобно. Вместо да си към агенция, регистрираш се на един сайт. Свързва се с тебе едно семейство от испания, казва ти колко дни, какво го влече, какво яде, и ти правиш една строго индивидуализирана програма. Резервираш хотели, кола, ресторанти, атракции, посрещаш ги, казваш им една обща пакетна цена, и накрая и бакшиш ти дават.

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Алва, Алва, пак летиш в облаците. Тия дето ще се обучават и ще разбират от сложни технологии ще са съвсем малка част от хората. А какво правим с масата, които са прости, с 8 клас или едвам избутано с 300 зора средно?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Дали? структурата на икономиката обуславя образованието и всичко останало. Я виж индийците какви IT специалисти стават. Все още това не е видно, защото емигрантите попълват нежеланите ниши в Запада на санитари и чистачи а за това не се иска образование, но когато тяхната работа се прави от роботи да видим дали няма да се образоват в механика.

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Навремето в Сопот в завода когато за пореден път не даваха заплати, един тупан призова хората работещи там да стават айти специалисти, щото вземали много пари. Едвам отърва боя. От всяко дърво свирка не става, та така и с хората.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ще станат, ако пазарът го изисква. нужно е да се смени едно поколение. а ние понеже говорим за футуризъм, ще се сменят много повече.

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, няма да правят едно и също. Защото търсенето става все по индивидидуализирано и строго специфично. което налага и строго профилирани фирми и н практика всеки един човек би запълнил една строго определена тясна ниша от пазара.

например вече не е достатъчно да има няколко големи туристически фирми на пазара, които предлагат всичко. Става раздробяване и има фирми специализирани само в спа туризъм, или само в адвенчър туризъм, или само в рурал туризъм, или само във винен, или пък ловен, или пък културен, или поклоннически туризъм и тн.

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не мога да се съглася. Примера не е удачен според мен.

И в момента е възможно да се създаде софтуерна платформа, която автоматично да търси из интернет всякакви обяви и оферти за почивки. от спа до сафарите. всияко което хората предлагат. След това тази информация да се представи синтезирано и сегментирано по категории и видове в хубав и достъпен уебсайт. Когато си харесаш дадена обява, сайта запазва билет за самолета, ношувката в хотела и ти праща фактура по email-a.ако няма билети , ти показва датата на следвашия възможон полет и така и така. Край с разнообразието от фирми предлагащи различни почивки.

Според мен няма как да продължим по съшия начин оше дълго. Природата ще покаже :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ами да. Зад този сайт трябва да стои поне един човек.

Не бъркай сайтовете за колективно пазаруване с това което говоря. Например ако имам своя он лайн фирма, може да не си публикувам нещата там, а на моя си сайт.

За продължаването. Ами няма да продължим по същия начин, нали говорим за евентуална промяна на начина. Иначе човешката човешката цивилизация и икономика са оцелели над 6 хиляди години и то при много по-тежки изпитания от сегашното - усъвършенстване на технологията.

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Много точен подход на статията! Факт е, че производството благодарение на технологичния бум, се развива в посока концентрация на производителните сили, което е в голяма степен опасно! Това, че относителният дял на заетите в производството хора трайно намалява ще означава няколко неща:

- увеличаване на услугите (и увеличаване на "балоните", защото услугите могат да генерират добавна или принадена или както там ще се нарече стойност само ако отнякъде тя идва при платците на тези услуги).

- при криза обаче услугите заминават на кино (ето вчера научих за фалита на един добър, но скъп ресторант и не е само той - сума ти магазини и свързани с по-масовия лукс бизнеси намаляха), т.е. в такава структура на заетостта имаме потенциална опасност от един икономически маховик в посока задълбочаване на кризата, от дисбаланс, който при първоначален кризисен импулс лесно може да засили нещата в дадената посока.

Ако няма постъпления при потребителите на услиуги, няма да има и работа при предложителите им, следователно, предвид големия относителен дял на услугите имаме опасност от бърз срив.

Има и друг ефект обаче технологизацията на икономиката - тя води до концентрация на собствеността или до картелизация на сектори и мисля, че точно това наблюдаваме. Кой днес например прави самолети? На пръстите на едната ръка се броят държавите, в които може да се произведе самолет. Сложността на технологиите прави началото на бизнесите трудно, а оттук - конкуренцията - по-сложна, в резултат на което имаме относително падане на качеството в някои важни сфери и то целенасочесно, с оглед повишаване на оборота (т.е. да ви работи пералнята 5 г. и да трябва да я сменяте; а може да работи 20 и да я смените само ако видите по-добро и по-лесно работещо нещо). Имаме поради същата причина и относително високо ниво на цените (чух, че производителите на мобилни телефони печелели по 300% от апарат...), което не пада.

При това положение, все повече пари ще отиват във все по-малко ръце и това е огромна латентна опаснот за демокрацията в напредналите общества.

Изходите са в нови хоризонти, които да ангажират хората.

Оптимистичният вариант е избухването на културата, т.е. на хората, ангажирани в културната комуникация в едно общество, в обмена на културна информация, в търсенето и предлагането й. Тук голяма пречка биха били опитите за узурпиране на интелектуалната собственост, чрез АКТА и пр. рекети, а голям плюс - интернета и свободния информационен обмен и проджабата на творческите продукти. В плюс би било и създаването на позитивна атмосфера в обществото, така, че то по силата на инерцията на културните импулси да генерира позитивна и градивна, а не деградационна култура. Голямата пречка е обраотния процес - генерирането на негативна ценностна система (социален песизмизъм, криминогенност, деструктивност, пропагандиране на сексуални или социални отклонения, привилигироване на маргиналните общности за сметка на трудещия се и т.н., продуцирането на пошла култура), което пак по силата на инерционните културни процеси може да доведе до относително трайно лумпенизиране на големи кръгове от обществото или дори на доминантното мнозинство и така - до трайна деградация или дори гибел на съответната общност.

Това е песимистичният вариант.

Ако обаче към горното се добави нов фактор (а с динамиката на историческия ход той е неизбежен), тогава промяната може да е още по-голяма и да се превърне в нещо много ново и много добро.

Засега условно бих го нарекъл "нов хоризонт".

после ще продължа

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

пп за да сме наясно с някои неща, ще помоля авторът на темата или друг да даде данни за структурата на тази заетост в Китай, Виетнам, Турция и Чили (нямам кога и не знам как да ги търся), ако може :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
генерирането на негативна ценностна система (социален песизмизъм, криминогенност, деструктивност, пропагандиране на сексуални или социални отклонения, привилигироване на маргиналните общности за сметка на трудещия се и т.н., продуцирането на пошла култура),

няма такова понятие. ценностната система е винаги позитивна, защото е споделена от мнозинството хора, и е обективно наложена. Всякакви други оценки са чисто субективни.

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За китай и Виетнам данни няма. Или поне не там къде търся :)

Чили: има данни от най-рано 1996: Процент на заети в земеделие:15.2. през 2009 са 13.2

Процент на заети в индустрията: 1996 - 26.7%. През 2009 - 23.6

Процент на заети в услугите: 1996 - 58.1%. През 2009 - 66.1%

Турция: През 1956 процент заети в земеделие: 79.5. През 2009 - 24.7!

Индустрия: през 1956 - 9.5%. През 2009 - 25.3%

Услуги: през 1956 - 11.0%. През 2009 - 50%

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мисля, че трябва да се гледа глобално на този проблем, а не отделните страни.

Защото ако примерно Турция има развита индустрия, тяхната продукция отива не само на техния пазар, но и на много заобикалящи страни. Това не пречи ли на тези страни да имат развит сектор Индустрия? Защото това , което им трябва е вече произведено. А тези, които държат бизнеса със сигуност не искат всички да произвеждат, защото падат цените. Същото, мисля, важи и за земеделието. Скоро сигурно и за услугите.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Много благодаря за данните:)

Трябва да се опитаме да намерим за Китай и Виетнам, те са водещи с прогресиращо развитие днес ;)

Интересно нещо показва структурата на наличните данни - в страни, в които наблюдаваме несъмнен икономически възход (не най-голямото богатство в света, а възход, прогрес) делът на заетите в промишленост и селско стопанство е или сравнително голям и бавно намаляващ, или дори расте!! в Турция.

Така си и мислех;)

Тъй като "класическото" производство е "заето", спасението е в търсене на нови ниши. Това хич не е лесно, за това ви трябват годни производители. Такива има при мащабна реформа, и то истинска - с ефективно и силно намаляне на държавната намеса, минимална данъчна тежест, и, което е много важно - тенденциозна законодателна, изпълнителна и съдебна политика в полза на гражданина и фирмите, особено на малките такива и в ущърб на държавата и на големите субекти (sic! точно това).

Следващото обаче е да се ангажират хората в големи проекти, които ще им носят доходи. И то така, че тези доходи да се "разпръскват" между максимален брой хора, а не просто да се връчат на няколко приближени или неприближени фирми. Страни като България например, може да бъдат сериозно ангажирани в нещо много просто- градовете са в ужасни състояние, може да се правят големи благоустройствени проекти - паркове, градини, почистване, тротоари, улици.. само това колко пари може да превърти.

Другото е евентуалното превъоръжаване на армията, нови ж.п. структури (от това само какъв огромен проект може да излезе!).

Другото е някакъв траен, стратегически ангажимент .

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Никакво намаляване на данъци и държавна намеса, а точно обратното. Защото именно страните, в които държавната намеса и данъците са най-големи, просперират - Германия, Китай, Виетнам, Скандинавия, не САЩ, където има силна рецесия и криза.

Решението не е и да се ангажират хора в големи проекти, а всеки човек да си правя своя малък частен проект за много ама много ограничената си пазарна ниша. Защото бъдещето е тясна индивидуализация на търсенето, което ще провокира раздробяване и множене на предлагането.

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Само че във всички тези страни има силна държавност. Тя позволява ефективното управление и адекватните разходи на тия същите данъци. У нас няма, обратното е. Повече данъци ще значи само едно - да хрантутим мафията.

За втория абзац - еми да, но то едното не пречи на другото. Няма цял народ да се ангажира в строителството на магистрали, но колкото може повече хора би могло.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И в САЩ има силна държавност, ама няма намеса. Не силната държавност е водещ фактор.

Мафията и корупцията се борят именно със силна държавност, защото ако няма държава, става тотален хаос.

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е та да де. Само че ако си централно правителство в страна като България, където чиновниците и особено кметовете за свързани с мафията по правило или са потенциално корумпирани, единствения начин да се раздвижи икономиката е тежестите върху нея да са малки.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...