Отиди на
Форум "Наука"

Създаването на модерна Румъния


Recommended Posts

 • Потребител

Скъпи приятели, предлагам на вашето внимание една извънредно увлекателна тема да разнищим, а именно защо и от какви подбуди е създадена Румъния, защо е Румъния а не примерно Влашко, какви точно са латинските корени на нашите съседи и в какво точно се изразява връзката с древен Рим, има ли фанариотска връзка в тая работа и не на последно място българското влияние там до създаването на държавата им. Да имаме предвид, че в модерния румънски има куп думи с български произход, които нямат латински еквиваленти и то все важни думи. Надявам се да вземете участие, и аз имам какво да добавя но в хода на дискусията.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 73
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

Скъпи приятели, предлагам на вашето внимание една извънредно увлекателна тема да разнищим, а именно защо и от какви подбуди е създадена Румъния, защо е Румъния а не примерно Влашко, какви точно са латинските корени на нашите съседи и в какво точно се изразява връзката с древен Рим, има ли фанариотска връзка в тая работа и не на последно място българското влияние там до създаването на държавата им. Да имаме предвид, че в модерния румънски има куп думи с български произход, които нямат латински еквиваленти и то все важни думи. Надявам се да вземете участие, и аз имам какво да добавя но в хода на дискусията.

Когато Ромъния е съществувала под формата на принсипати (специфична форма на монархия) попадащи в сферите на влияние - немска, полска, унгарска, руска или османска, нашата държава не е съществувала на картата на Европа.

Латинският корен се е запазил чрез езика, който нито Русия, нито Османската империя чрез своя инструмент фанариотите (насаждали славяноофонията в църковните канони) не са успели да изкоренят.

Естествено, когато в опредлени периоди един народ е задължаван да ползва църковен канон и се администрира на чужд език да възприеме отделни думи от църковните служби и описанятa в документите, които му издава администрацията - справка, днешният български в който църковните празненства се наричат с турската дума "курбан", също така авджилък,

яхър

авер

шашав

чутура

чобан

чифте

чизми

чивия

челик

чеверме

хатър

хайдут

фукара

фараш

тюфлек

топурдия

топ

теферич

терзия

терк

тапия

сеир

патардия

назландисвам

кютюк и така нататък...

Също в ромънския след насилствено налагане на църковен език от фанариотите навлезли в употреба славянски думи като vreme (timp)

slugi вместо sclavi

vesnic вместо etern

rastignit вместо crutificat и така нататък...

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какъв е етническият състав на днешните румънци, кога са латинизирани и какъв е интересът на патриаршията да налага славянски там, като в същото време се бори именно срещу това у нас?

други славянски думи в румънския - невеста, болнава, друм, приетен, тайна, баба, тата, грижа, храна. извор, требуе....

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какъв е етническият състав на днешните румънци, кога са латинизирани и какъв е интересът на патриаршията да налага славянски там, като в същото време се бори именно срещу това у нас?

На базата на какви факти съдиш, че ромъните са латинизирани - език, традиции...

Кой и кога е учил ромънскоговорящото население на говоримият език?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

въз основа на изобилието на латински думи в съвременния им език, който е романски.

И какво точно те дразни в "изобилието на латински думи", би ли споделил?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

нищо не ме дразни. питам откога е това.

Твърдиш, че ромънския народ говорел друг език освен ромънски?

На базата на какви факти лансираш тази хипотеза?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Човек винаги може да се обогати и да научи нещо ново в този форум. Досега ми бяха известни три теории за произхода на румънците:

- дако-римска

- миграционна

- комбинация от горните две

И при трите теории имаме латинизирано население. Разликите са, че романизацията се е извършила на различно място и по-различно време. Сега Еньо сервира четвърта. Ще е интересно да видим какво стои в сърцевината и.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

я да видим що за писмена са тея /става дума за църква от 16 век в Тарговище, дн. Румъния/:

487089_10150992796474952_2099176140_n.jp

399389_10150992796614952_1619756629_n.jp

Нещо не ми приличат особено на модерния румънски език.:)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Човек винаги може да се обогати и да научи нещо ново в този форум. Досега ми бяха известни три теории за произхода на румънците:

- дако-римска

- миграционна

- комбинация от горните две

И при трите теории имаме латинизирано население. Разликите са, че романизацията се е извършила на различно място и по-различно време. Сега Еньо сервира четвърта. Ще е интересно да видим какво стои в сърцевината и.

Дори и в най-мрачните времена на фанариотски диктат, който на север от Дунав се състоял в налагане на църковния славянски за каноничен език в църквите им (целта на султана е била да държи ромъните изолирани от Рим и запада и да не ги загубят за православието) , те успели да отхвърлят натрапваната им църковно-административна славянофонност и започнали да печатат църковните книги на ромънски, въпреки натиска и тормоза от страна на патриаршеските гръко-фанариотски султански лакеи.

16167515.jpg

70224173.jpg

Политиката на юг от Дунав пък е обратна - налагане на гръцки език в църква и училище - справка - Паисий:

Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О неразумни и юроде ...

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Еньо обаче наистина има доста оригинално обяснение. Ама тея песни сме ги слушали вече. :grin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

е по време на фанариотския диктат в румънския има ок. 30 процента латински думи...сега са 90. тая манджа сме я яли вече у македонско дето се посърбяваха а сега се порумънчват демек усилено и насилствено се латинизират.

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

същият процес имаме и при гърците, където през 19 век започва да се внедрява усилено елински и изведнъж славяноезичното население там се 'връща' към античните си корени. :guitar:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

е по време на фанариотския диктат в румънския има ок. 30 процента латински думи...сега са 90. .

Подхода на Портата спрямо балканските народи е бил следния:

- на българите да се налага гръцки за да се изолирт от Русия, които при руска пропаганда биха могли да надигнат глава и да създадат предпоставки за навлизане на руската армия и евентуално да създадат православна християнска държава

- на ромъните да се налага църковен славянски с което да се държат изолирани от Рим и Запада, да няма културни и икономически контакти които биха способствали за отхвърляне на православната зависимост на тези земи от Патриаршията и излизане от сферата на влияние на ориенталска Турция..

Това се нарича геополитика. Прилага се от древни времена от силните на деня...

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

рСултанът няма политика да налага българския /а не "славянския"!/ във Влапко, по простата причина, че бългрският си е във Влашко отпреди който и да било султан да дойде. За да се схване генезисът на Румъния, трябва да се прилага историческия (sic!) метод..

Данни за власите имаме от около 10-ти век и след това - в тях те са посочени като:

1/ недокрай интегрирани в балканските общности скотовъдци;

2/ населяващи различни области в различно време - от Велика Влахия в Тесаиля доТърново, Душанова Сърбия и др. места - т.ч. Карпатите (имайки предвид географията на планините и очевидно аналогичния бит с каракачаните, хипотезата за движение със стадата по билото на планините се налага от само себе си... )

3/ непритежаващи висока култура и ползващи широки културни заемки от българи, гърци и сърби.

От тази база (как се стига до тази ситуация в средновековието оставяме настрани за друга тема), първото им политическо структуриране е около края на 14-ти век, съвпада със залеза на България и Сърбия и се случва на север от Дунава, с първите воеводи.

То става на българска политическа, културна и религиозна основа! Всичо официално във влашките княжества е българско и това не е натрапено от никого, защото просто няма кой да го натрапи!

Това се дълижи и на изобилния български елемент на север от Дунав, който много се подценява, но той е факт - та вижте изобилната българска топонимия в цяла Румъния, изобилието от българска лексика в румънския и т.н.

достатъчно е да забележим, че няма нито един влашки владетел, който да не носи българско име....

В специфичния геополитически вакуум на Влахия, между Турция, Русия и Западна Европа, имаме разнообразието от влашки княжества, принципати, васални на този или онзи от съседите, но като цяло независими.

На тази база в тях влашкият елемент нараства, а българският намалява, макар до 80-те години на 19-ти век основен стопански и културен елемент в Румъния да са българите.

С пристигането на французите през Наполеоновите войни се ражда Римската идея, пробужда се младата румънска интелигенция, започва се създаването на новата нация, като се забелязва доста активно романизиране на езика и отстраняване на българизмите. Азбуката се сменя с латинска, богослужението - с румънско.

Дотогава те са български.

С други думи, това е то. От втората част на първата половина на 19-ти век докъм 60-тте години на същия се създава новата румънска държава. В основата й е румънската нация, формираща се на основата на влашката народност и на основата на българското политическо и културно наследство, както и на могъщото западноевропейско, главно френско влияние.

За мене е това...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Подхода на Портата спрямо балканските народи е бил следния:

- на българите да се налага гръцки за да се изолирт от Русия, които при руска пропаганда биха могли да надигнат глава и да създадат предпоставки за навлизане на руската армия и евентуално да създадат православна християнска държава

- на ромъните да се налага църковен славянски с което да се държат изолирани от Рим и Запада, да няма културни и икономически контакти които биха способствали за отхвърляне на православната зависимост на тези земи от Патриаршията и излизане от сферата на влияние на ориенталска Турция..

Това се нарича геополитика. Прилага се от древни времена от силните на деня...

Глупости Еньо. Портата не е имала тази власт на Влашкко. Просто там Цариградската патриаршия не е стигала с властта си (макар, че има фанариотска линия, но тя е главно политическа), защото Влашко не е завладявано истински от турците!. За разлика от България и Сърбия, където просто султаните оставят гръцката патриаршия да комндва всички.

Какво пречи на влашките контакти със запада, като в продължение на сума време воеводите са немски, унгарски и полски даже васали и няма сила, която да стои между тях и запада?

Влад Дракула кове чалмите на султанските пратенци с пирони, ама и набива на кол немските търговци...

Чисто и просто това си е ваакуум, до който никой не достига истински.

а насилственото латинизиране на румъния след 1858 как се връзва с тава. ами руското НЕ и англотурскотоДА на екзархията.....

Не бх го нарекъл насилствено. Насилие няма, има си просто национално-генериращ процес. Е, разбира се с помощ, но като цяло съвършено естествен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В основата й е румънската нация, формираща се на основата на влашката

народност и на основата на българското политическо и културно

наследство, както и на могъщото западноевропейско, главно френско

влияние...

Няма "влашка народност".

Ромъните никога не са се самоопределяли с този ироничен етноним. И в миналото и днес се наричат ромъни, а "влахи" (валахи) са наричани по принцип от враговете и угнетителите си.

Има казионни организации създадени от службите в зората на демокрацията като "Асоциация на власите", които се опитват да налагат този ироним, но малко са тези, които им се връзват.

Румънскоговорещото население се самоопределя така:

Eu sint roman, eu vorbesc romaneste - аз съм румънец, говоря румънски. Проверено!

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Еньо ето ти нещо от сина на Мирча Стари (специално за теб Mircea cel Bătrân) - воеводата Александър I Басарб (1431-1436 г.), който явно не е чувал за "ромъни", а дори и за Тара Ромъняска.

Александъръ, синъ на Мирча Велики.

13 (№ 303).

† Брашовѣном вьсѣм.

† Іѡ Алеѯандръ воевода и господинь вьсеи земли оугровлахиискои, пишет господство ми много здравїе братїіaм моим, Брашовѣном вьсѣм. И тѹзи ви давам ѹзнати: азы̀ сѧ мѫчѣ, іaко да погасѧ ѡгнь ѿ вас, и не бѣше инако, нѫ хто ѹчиныл, да мѹ плати богъ. Пръво доиде Стан Спатаръ помеждѹ вас. Азь допѹстих моа рѣч до вас, да ми го дасте, а вїе моа рѣч не послѹшасте; по том добѣже Тодоръ, ѹкравши кони влашкои земли. Азь допѹстых пак до вас, да ми го дасте, и ѡ том мѧ не слѹшасте. Азь сѧ мѫчѣ за вас, да имате покои, и ваше робїе, що могох, ѡткѹпих. И колико робїе сѫт вь Никополи, азы̀ порѹчихъ до Никополѣ, да их не ѡтведѫт далеко, до хде ихъ искѹпите. Того рад(и) толико добро ви чиним азь и мѫчѣ сѧ, да погасѧ ѿ вас ѡгнь, а вїе го сами запалѣте на ваших главах. Тѹка помеждѹ вас Станчѹл и Татѹл и Васил и Улан, да сѫжт взели кóни из моега двора, да аще любите миръ и покои ваш, допѹстѣте мы ихъ свѧзани. Аще ли ми их не допѹстите, не имате мира съ мном. Ино не щет быт.

† Іѡ Алеѯандръ воевода и пр.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Няма никакво значение как са се саоопределяли власите - впрочем някой да ми посочи първият източник, най-ранният, в който те се самоопределят като румънци...

Въпросът е, че няма румънска нация до 19 век.Я обърнете внимание на текста горе, който Drake dawa Та той е с битово съдържание, а е на български. Смятайте до каква степен българският се ползва във Влашко в този относително късен исторически момент!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...