Отиди на
Форум "Наука"

Източната Римска империя (Византия)


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

ВАЖНО!

В тази тема ще бъдат събирани качени онлайн или във вид на файлове цялостни статии, студии и цели монографии, посветени на историята и духовната и материална култура на Византия, Късната римска империя и страните от византийския ареал. Идеята на темата е да служи като корпус от изследвания, които да са достъпни и полезни както на професионални историци, така и на любители, студенти, ученици и изобщо на всички любознателни читатели с интереси от малко по-високо ниво.

Постове, несвързани с темата, ще бъдат премахвани без обяснения от модератора. Това се отнася както за обикновен спам, така и за линкове към информация от типа на Уикипедия, уики въпроси и отговори и изобщо към информация с ниско качество, пусната тук с мотива "дай и аз да се отчета в тази тема".

Последното не важи за илюстративни файлове. Те обаче трябва да бъдат или ъплоуднати от компютъра на потребителя, или подадени като линк към конкретната илюстрация/снимка, която задължително трябва да бъде придружена от кратко текстово пояснение.

Не е желателно качването на карти тук, за тях има специален раздел във форума.

1. Bury, J. B. A history of the Eastern Roman empire from the fall of Irene to the accession of Basil I., A.D. 802-867 (1912)

http://archive.org/details/historyofeastern00buryuoft

2. Bury, J. B. A history of the later Roman Empire from Arcadius to Irene, 395 A.D. to 800 A.D (1889)

http://archive.org/details/historyoflaterro02buryuoft

3. Bury, J. B. The Empire of the Khazars and the Peoples of the North

http://archive.org/details/TheEmpireOfTheKhazarsAndThePeoplesOfTheNorth

4. Bury, J. B. The Invasion of Europe by the Barbarians

http://archive.org/details/TheInvasionOfEuropeByTheBarbarians

5. Etude sur l'administration byzantine de l'exarchat de Ravenne (568-751), par Diehl, 1888

http://archive.org/details/AdministrationByzantineRavenne

6. L'Afrique byzantine : Histoire de la domination byzantine en Afrique (533-709) par Diehl, 1896

http://archive.org/details/AfriqueByzantineDiehl

7. Al-Abrik, Tephrike, the Capital of the Paulicians

http://archive.org/details/Al-abrikTephrikeTheCapitalOfThePaulicians

8. Al-Tabari on the Last Great War of Antiquity

http://archive.org/details/Al-tabariOnTheLastGreatWarOfAntiquity

9. Sir Charles William Chadwick Oman. The Byzantine Empire (1892)

http://archive.org/details/byzantineempire01omangoog

10. Cyril Toumanoff. Caucasia and Byzantium

http://archive.org/details/CaucasiaAndByzantium

11. De Administrando Imperio [On the Governance of the Empire]

http://archive.org/details/DeAdministrandoImperioonTheGovernanceOfTheEmpire

12. Sabatier, J. (Justin), 1792-1870; Cohen, Henry, 1806-1880. Description générale des monnaies byzantines frappées sous les empereurs d'Orient, depuis Arcadius jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet II

http://archive.org/details/descriptiongnra01sabagoog

13. Charles Diehl. From Nicephorus I to the Fall of the Phrygian Dynasty

http://archive.org/details/FromNicephorusIToTheFallOfThePhrygianDynasty

14. Walter E. Kaegi ,Paul M. Cobb. Heraclius, al-Tabari and Shahrbaraz

http://archive.org/details/HeracliusAl-tabariAndShahrbaraz

15. Mortreuil, Jean Anselme Bernard. Histoire du droit byzantin, ou du droit romain dans l'Empire d'Orient, depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453 (1843)

http://archive.org/details/histoiredudroit01mortgoog

16. John Slivka. History Of The Greek Rite Catholics

http://archive.org/details/HistoryOfTheGreekRiteCatholicsByJohnSlivka

17. Bury, J. B. (John Bagnell). The imperial administrative system in the ninth century, with a revised text of Kletorologion of Philotheos (1911)

http://archive.org/details/imperialadminist00buryrich

18. Cosentino, S. Iranian Contingents in Byzantine Army

http://archive.org/details/IranianContingentsInByzantineArmy

19. Charles Diehl. Justinian's Government in the East

http://archive.org/details/JustiniansGovernmentInTheEast

20. Augustin Marrast. La vie byzantine au VIe siècle (1881)

http://archive.org/details/laviebyzantinea00marrgoog

21. Charles Diehl. Leo III and the Isaurian Dynasty (717-802)

http://archive.org/details/LeoIiiAndTheIsaurianDynasty717-802

22. Jules Pargoire. L'église Byzantine de 527 a 847 (1905)

http://archive.org/details/lglisebyzantine00parggoog

23. Guldencrone, Diane de. L'Italie Byzantine; étude sur le haut Moyen-Age (400-1050) (1914)

http://archive.org/details/litaliebyzantine00guld

24. Martroye, Francois. L'Occident à l'époque byzantine; Goths et Vandales (1904)

http://archive.org/details/loccidentlpoque00martgoog

25. Morony, M G. Population Transfers between Sasanian Iran and the Byzantine Empire

http://archive.org/details/PopulationTransfersBetweenSasanianIranAndTheByzantineEmpire

26. Paul Vinogradoff. Social and Economic Conditions of the Roman Empire in the Fourth Century

http://archive.org/details/SocialAndEconomicConditionsOfTheRomanEmpireInTheFourthCentury

27. Studies on the Slav-Byzantine and West-European Middle Ages

http://archive.org/details/StudiesOnTheSlav-byzantineAndWest-europeanMiddleAges

28. E. W. Brooks. The Arabs in Asia Minor (641-750) from Arabic Sources

http://archive.org/details/TheArabsInAsiaMinor641-750FromArabicSources

29. Charles Kadlec. The [byzantine] Empire and Its Northern Neighbours

http://archive.org/details/ThebyzantineEmpireAndItsNorthernNeighbours

30. J. G. C. Anderson. The Campaign of Basil I against the Paulicians in 872 A.D.

http://archive.org/details/TheCampaignOfBasilIAgainstThePauliciansIn872A.d

31. Norman H. Baynes. The Dynasty of Valentinian and Theodosius the Great

http://archive.org/details/TheDynastyOfValentinianAndTheodosiusTheGreat

32. E. W. Brooks. The Eastern Provinces from Arcadius to Anastasius

http://archive.org/details/TheEasternProvincesFromArcadiusToAnastasius

33. W. M. Ramsay. The Historical Geography of Asia Minor

http://archive.org/details/TheHistoricalGeographyOfAsiaMinor

34. Edwin Pears. The Ottoman Turks to the Fall of Constantinople [1453]

http://archive.org/details/TheOttomanTurksToTheFallOfConstantinople1453

35. Nicholas Adontz. The Reform of Justinian in Armenia

http://archive.org/details/TheReformOfJustinianInArmenia

36. The religious factors in Byzantine-Iranian relations

http://archive.org/details/TheReligiousFactorsInByzantine-iranianRelations

37. E. W. Brooks, A. A. Vasil'ev. The Struggle with the Saracens, 717-1057

http://archive.org/details/TheStruggleWithTheSaracens717-1057

38. E. W. Brooks. The Successors of Heraclius to 717

http://archive.org/details/TheSuccessorsOfHeracliusTo717

39. Norman H. Baynes. The Successors of Justinian

http://archive.org/details/TheSuccessorsOfJustinian

40. Diehl, Charles. Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751)

http://archive.org/details/tudessurladmin53diehuoft

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря на Аспандиат за темата! :) А въпреки, че топката е малко височка за мен, ще се опитам да дам своята скромна лепта.

41. Онлайн журналът със свободен достъп - Byzantina Symmeikta (Βυζαντινά Σύμμεικτα). Повечето статии са на гръцки език, но има и интересни статии и студии на английски и френски език.

http://byzsym.org/index.php/bz

42. Alexander P. Kazhdan and Michael McCormick 1994 "Social World of the Byzantine Court"; Michael McCormick "Analyzing Imperial Ceremonies"; McCormick 1998 "The Imperial Edge: Italo-Byzantine Identity Movement and Integration A.D. 650-950" и други в PDF формат

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k40117&pageid=icb.page188194

43. Зборник радова Византолоског института (Zbornik radova Vizantoloskog instituta). Статии от различни автори на сръбски, английски и френски език. Налични са изданията от 2001 - 2011 г.

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0584-9888

44. За потребители ползващи предимно руски език - " История Византийской империи" от Шарл Дил

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Diehl_Ist/index.php

45. За сваляне "Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365" Vásáry I.

http://eknigi.org/istorija/161027-cumans-and-tatars-oriental-military-in-the-pre.html

46. Отново, само за download - Warren Treadgold, 1997. "A History of the Byzantine State and Society"

http://depositfiles.com/files/rwi007c3g

Редактирано от Drake
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

47. Dignas, Beate; Winter, Engelbert. Rome and Persia in Late Antiquity. Neighbours and Rivals. Cambridge University Press, 2007 (файл)

ebooksclub-1.org__Rome_and_Persia_in_Late_Antiquity__Neighbours_and_Rivals.pdf

48. Vedran Bileta. Byzantine Histria VI-IX c. (файл)

Byzantine Histria VI-IX c.pdf

49. Franzisca Shlosser. Military and civil administration under the Emperor Maurice 582-602. (файл)

Military and civil administration under the Emperor Maurice 582602 a reassessment.pdf

50. The Roman Eastern frontier and the Persian wars. Edited and compiled by Geoffrey Greatrex and Samuel N.C. Lieux. Part І-II (363–630). London and New York, 2002 (файл)

Roman Eastern Frontier 1.pdf

Roman Eastern Frontier 2.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

51. John Haldon, "Warfare, State And Society In The Byzantine World 565-1204", Routledge, 1999

http://eknigi.org/istorija/124863-warfare-state-and-society-in-the-byzantine-world.html

52. Alexander Van Millingen, "Byzantine Churches In Constantinople Their History And Architecture", Macmillan And Co. London, 1912

http://archive.org/details/byzantinechurche014623mbp

53. Alexander Schmemann, "The Historical Road of Eastern Orthodoxy", 1977

- The Beginning of the Church (28 pages) http://www.ellopos.net/elpenor/schmemann-orthodoxy-1-beginning.asp

- The Triumph Of Christianity (27 pages) http://www.ellopos.net/elpenor/schmemann-orthodoxy-2-triumph.asp

- The Age Of The Ecumenical Councils (50 pages) http://www.ellopos.net/elpenor/schmemann-orthodoxy-3-councils.asp

- Byzantium (22 pages) http://www.ellopos.net/elpenor/schmemann-orthodoxy-4-byzantium.asp

- The Dark Ages (16 pages) http://www.ellopos.net/elpenor/schmemann-orthodoxy-5-dark-ages.asp

- Russian Orthodoxy (41 pages) http://www.ellopos.net/elpenor/schmemann-orthodoxy-6-russian-orthodoxy.asp

- Short Bibliography http://www.ellopos.net/elpenor/schmemann-orthodoxy-7-bibliography.asp

54. Edited by Angeliki E. Laiou, "The Economic History of Byzantium", Dumbarton Oaks Research Library, за download ползвайте връзката от DEPOSITFILES

http://ebookee.org/The-Economic-History-of-Byzantium_1337553.html

55. Irfan Shahid. Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Dumbarton Oaks Research Library, Washington, D.C. 1989. Beginning with pg. 528.

http://coursesa.matrix.msu.edu/~fisher/hst372/readings/shahid.html

56. Nadia Maria El Cheikh, "Byzantium viewed by the Arabs", Harvard CMES, 2004

http://www.mlahanas.de/Books/ByzantiumViewedByTheArabs.html

57. Kaegi Walter E. , "Heraclius, Emperor of Byzantium", Cambridge University Press, 2003, PDF файл (за download, кликнете върху надписа "Скачать")

http://www.twirpx.com/file/708000/

58. Alfred J. Butler, "The Arab Conquest of Egypt and The Last Thirty Years of Roman Dominion", "The Treaty of Misr in Tabari (1913)", "Babylon of Egypt (1914)", Oxford University Press, 1978

http://www.copticchurch.net/topics/thecopticchurch/arab_conquest_of_egypt.pdf

59. Du Cange C [1610-1688], " Historia Byzantina Constantinopolis Christiana seu Descriptio Urbis", Documenta Catholica Omnia

http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/205_Du_Cange/1610-1688,_Du_Cange_C,_Historia_Byzantina_Constantinopolis_Christiana_seu_Descriptio_Urbis,_LT_GR.pdf

60. Oman, Charles William Chadwick, Sir, 1860-1946, "The art of war in the Middle Ages, A.D. 378-1515", Oxford : Blackwell

http://archive.org/details/artofwarinmiddle00omanuoft

Редактирано от Drake
Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Walter Norden ,, Der vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu Byzanz " (1898)

http://archive.org/stream/derviertekreuzz00nordgoog/derviertekreuzz00nordgoog_djvu.txt

Bei dem uns heute für den Vierten Kreuzzug zu Gebote stehenden Quellenmaterial, das zum ersten Mal vom Grafen Biant in ausgiebigster Weise herangezogen und seitdem nicht vermehrt worden ist, lassen sich in vielen Detailfiragen keine sicheren Entscheidungen treffen.

Wohl aber glaube ich auf Grund dieser Quellen und zu-gleich durch eine Untersuchung der Vorgeschichte des Vierten Kreuzzugs ein Gesamtbild der Unternehmung des Abend-Landes gegen das griechische Eeich zeichnen zu können, ein Bild, das verschieden ist von den bisher entworfenen.
Die modernen Forscher kommen so ziemlich darin über-ein, dass sie die Wendung des Kreuzzugs gegen Constantinopel
im wesentlichen als das Werk Einer Nation bezeichnen. Sie weichen von einander ab 1., darin, dass die einen dieser, die
anderen jener Macht die Verantwortung zuschreiben, 2., darin, dass sie, je nachdem ihre Entscheidung ausfällt, eine ver-schiedenartige Einwirkung der betreffenden Macht annehmen.^
Diejenigen, welche in Venedig die treibende Kraft sehen, wie Mas Latrie, Hopf und Streit-, oder in Philipp von Schwaben, wie Winkelmann, Riant, Pears und Bouchet^, glauben an eine Intrigne, sei es Venedigs oder Philipps; der Gelehrte, der den Vierten Ereozzng als ein französisches Unternehmen kennzeichnet, Tesder, betrachtet seine Wendung gegen Gonstantinopel als eine zi&Ilige ITolge der Ankunft des griechischen Prätendenten Alexius im Abendlande, und er greift damit zurück auf die Forschungen von Wilken, La Farina und Wailly^ Die Intriguentheorie, nach der Venedig oder Philipp den Kreuzzug von seinem wahren Ziele abgelenkt und dadurch die Christenheit verraten haben soll, ist, wie ich im zweiten Teile meiner Abhandlung darlegen werde, völlig von der Hand zu weisen, die Zufallstheorie ist zu ober- flächlich.

Редактирано от Петър Петров
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Эдуард Гиббон - Закат и падение Римской империи


Год: 1997
Автор: Эдуард Гиббон
Жанр: Исторические науки
Издательство: Терра

Гиббон, Эдвард - Закат и падение Римской империи. Том 5.djvu

http://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/1017154/Gibbon_-_Zakat_i_padenie_Rimskoy_imperii_Tom_V.html

Том 5.
В пятом томе труда английского историка предметом его исследования является эпоха наивысшего расцвета и качественных изменений в истории стран Европы и средиземноморского бассейна в VI-VIII в., Правление Юстиниана и оформление свода римского права, завоевание лангобардами Италии и войны Византии с персами, развитие христианской догматики и борьба с ересями, иконоборчество, деятельность Карла Великого по воссозданию огромной империи, появление Мухаммеда и зарождение ислама, мастерски обрисованные автором, демонстрируют читателю все многообразие исторических реалий того времени.

 1. Эдуард Гиббон Закат и падение Римской империи Том V
 2. История упадка и разрушения Римской империи
 3. Глава
  XLIV Очерк римской юриспруденции. – Законы царей. – Двенадцать таблиц
  децемвиров. – Законы, утверждавшиеся народом. – Декреты сената. – Эдикты
  должностных лиц
 4. Глава
  XLV Царствование Юстина Младшего. – Посольство от авар. – Их поселение
  на Дунае. – Завоевание Италии лангобардами. – Усыновление Тиберия и его
  царствование. –
 5. Глава
  XLVI Перевороты в Персии после смерти Хосрова, или Ануширвана. – Его
  сын, тиран Ормузд, свергнут с престола. – Узурпация Бахрама. – Бегство
  Хосрова II и его втори
 6. Глава
  XLVII Богословская история учения о воплощении. – Человеческая и
  божественная натура Христа. – Вражда между патриархами Александрийским и
  Константинопольски
 7. Глава
  XLVIII План остальных частей этого сочинения. – Порядок вступления на
  престол и характер греческих императоров, царствовавших в
  Константинополе со времен Ирак
 8. Глава
  XLIX Введение, почитание и гонение икон. – Восстание Италии и Рима. –
  Светская власть пап. – Завоевание Италии франками. – Поклонение иконам
  восстановлено. – Х
 9. Глава
  L Описание Аравии и ее населения. – Рождение, характер и учение
  Мухаммеда. – Он занимается проповедью в Мекке. – Бежит в Медину. –
  Распространяет свою религию
 10. Примечания

Гиббон, Эдвард - Закат и падение Римской империи. Том 6.djvu

http://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/1017155/Gibbon_-_Zakat_i_padenie_Rimskoy_imperii_Tom_VI.html

Том 6.
В этом томе Э.Гиббон продолжает воссоздание масштабного полотна европейской истории VII-XI вв., показывая те события и исторические тенденции, которые определили дальнейшее развитие международных отношений и внутренней истории европейских государств на ближайшие несколько сот лет, - арабские завоевания, крестовые походы, набеги норманнов на Южную Европу и образование там норманнского королевства, появление на исторической арене турок-сельджуков. Особое внимание он уделяет истории славян и Руси.

 1. Эдуард Гиббон Закат и падение Римской империи Том VI
 2. История упадка и разрушения римской империи
 3. Глава
  LI Завоевание Персии, Сирии, Египта, Африки и Испании арабами или
  сарацинами. – Могущество халифов или преемников Мухаммада. – Положение
  христиан и пр. под их у
 4. Глава
  LII Арабы два раза осаждают Константинополь. – Они вторгаются во
  Францию и разбиты Карлом Мартелом. – Междоусобная война между Омейядами и
  Аббассидами. – Учен
 5. Глава
  LIII Положение восточной империи в десятом столетии. – Объем и
  разделение. – Богатство и государственные доходы. – Константинопольский
  дворец. – Титулы и долж
 6. Глава
  LIV Происхождение павликиан и их учение. – Греческие императоры
  подвергают их гонению. – Восстание в Армении и проч. – Переселение во
  Фракию. – Распространени
 7. Глава
  LV Болгары. – Происхождение венгров, их переселения и водворение на
  постоянном месте жительства. – Их нашествия на Восток и на Запад. –
  Российская монархия. –
 8. Глава
  LVI Сарацины, франки и греки в Италии, – Первые предприятия и поселения
  норманнов. – Характер и завоевания герцога Апулии, Роберта Гвискара. –
  Его брат Роджер о
 9. Глава
  LVII Тюрки сельджуки. – Их восстание против завоевателя Индостана,
  Махмуда. – Тогрул покоряет Персию и покровительствует халифам. –
  Поражение и взятие в плен и
 10. Глава
  LVIII Причины первого Крестового похода и число первых крестоносцев. –
  Характеристические особенности латинских принцев. – Их поход в
  Константинополь. – Поли
 11. Глава
  LIX Греческая империя спасена. – Крестовые походы второй и третий;
  число участвовавших в них крестоносцев; поход в Палестину и исход этого
  предприятия. – Св. Бе
 12. Глава
  LX Раскол между греками и латинами. – Положение Константинополя. –
  Восстание болгар. – Исаак Ангел свергнут с престола своим братом
  Алексеем. – Причины четве
 13. Примечания

Гиббон, Эдвард - Закат и падение Римской империи. Том 7.djvu

http://www.e-reading-lib.com/bookreader.php/1017153/Gibbon_-_Zakat_i_padenie_Rimskoy_imperii_Tom_VII.html

Том 7.
Последний том исторической эпопеи Э. Гиббона посвящен финальному этапу истории Византийской империи, завершившемуся падением Константинополя и завоеванием части Европы турецкими захватчиками. Осмысливая историю Византии и Рима, автор рисует широкую картину трагических событий этого времени - окончание крестовых походов, татаро-монгольское нашествие на земли Восточной Европы, походы великого Тимура, гражданские междоусобицы в Италии - обозначивших конец существования некогда грозного и великого государства.

 1. Эдуард Гиббон Закат и падение Римской империи Том VII
 2. История упадка и разрушения Римской империи
 3. Глава
  LXI Разделение империи между французами и венецианцами. – Пять
  латинских императоров из княжеских домов Фландрии и Куртенэ. – Их войны с
  болгарами и с греками
 4. Отступление касательно рода Куртенэ
 5. Глава
  LXII Греческие императоры, царствовавшие в Никее и в Константинополе. –
  Возвышение и царствование Михаила Палеолога. – Его притворный союз с
  папой и с римской
 6. Глава
  LXIII Междоусобные войны и разрушение Византийской империи.
  Царствование Андроника Старшего, Андроника Младшего и Иоанна Палеолога. –
  Регентство Иоанна Канта
 7. Глава
  LXIV Завоевания Чингис-хана и монголов на пространстве от Китая до
  Польши. – Опасность минует Константинополь и греков. – Происхождение
  оттоманских турок, утв
 8. Глава
  LXV Возведение Тимура, или Тамерлана, на самаркандский престол. – Его
  завоевания в Персии, Грузии, Татарии, России, Индии, Сирии и Анатолии. –
  Его война с турками
 9. Глава
  LXVI Восточные императоры обращаются за помощью к папам. – Поездки
  Палеологов Иоанна Первого, Мануила и Иоанна Второго на Запад. –
  Соединение церквей греческо
 10. Глава
  LXVII Раскол между греками и латинами. – Царствование и характер Мурада
  Второго. – Крестовый поход венгерского короля Владислава. – Его
  поражение и смерть. – Я
 11. Глава
  LXVIII Царствование и характер Мехмеда Второго. – Турки осаждают, берут
  приступом и окончательно завоевывают Константинополь. – Смерть
  Константина Палеолога.
 12. Глава
  LXIX Положение Рима с двенадцатого столетия. – Светское владычество
  пап. – Восстания римлян. – Политическая ересь Арнольда Брешианского. –
  Восстановление рес
 13. Глава
  LXX Характер Петрарки и его венчание, – Трибун Риенци восстанавливает
  свободу Рима и его управление. – Его добродетели и пороки; его изгнание и
  смерть. – Возвр
 14. Глава
  LXXI Внешний вид римских развалин в пятнадцатом столетии. – Четыре
  причины упадка и разрушения. – Пример Колизея. – Обновление города. –
  Заключение.
 15. Лозанна, 27 июня, 1787.
 16. Конец седьмой и последней части.
 17. Примечания

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Фёдор Ива́нович Успе́нский (7 (19) февраля 1845, Горки, Галичский уезд Костромской губернии — 10 сентября 1928, Ленинград) — русский византинист, академик АН СССР (1925; академик Российской академии наук с 1917, академик Петербургской академии наук с 1900). В 1894—1914 годы директор Русского археологического института в Константинополе (Османская империя). В 1921—1928 годы председатель Российского Палестинского Общества. Главный труд — «История Византийской империи».

Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том I. (1913).pdf

Период I. (до 527 г.). Элементы образования византинизма.

Период II. (518–610 гг.). От Юстиниана I до Ираклия.

Период III. (610–716 гг.) Ираклий и его преемники.

Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том II. Первая половина (1927).pdf

Отдел IV. Иконоборческий период (717–867 гг.).

Отдел V. Период Македонской династии (867 – 1057 гг.).*

*К сведению читателей:


Первая часть 2 тома «Истории Византийской империи» Федора Ивановича Успенского [которая обрывается на середине VI главы, отдел V (с. 520)], была издана в Ленинграде в 1927 году на средства автора. Вторая часть была сверстана, но по разным причинам не была отпечатана.
Поскольку издательство «Аксион эстин» положило в основу отсканированной электронной версии 2 тома «Истории Византийской империи» Ф.И. Успенского именно прижизненное ленинградское издание 1927 года, то вторая часть 2 тома отсутствует в нашей электронной коллекции.
Учитывая немалый редакционный труд сотрудников издательства «Мысль», затраченный на подготовку указанных изданий, мы не посчитали возможным и уместным помещать в электронную коллекцию отсканированные варианты нового издания (в частности, второй части 2 тома) без согласования с данным издательством. Надеемся, что разрешение на сканирование и распространение наследия великого русского ученого будет в свое время получено.

Кроме 1-го тома (СПб., 1913) в электронном виде нами представлено также посмертное издание 3-го тома (Москва, Ленинград, 1948).

Издательство «Аксион эстин»
Санкт-Петербург, 2006

Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том ІII. (1948).pdf

Отдел VI. Комнины.
Отдел VII. Расчленение империи.
Отдел VIII. Ласкари и Палеологи.

Полностью «История Византийской империи» Ф.И. Успенского (в том числе — вторая часть 2 тома и другие дополнительные материалы) была издана в бумажном виде в новой редакции после перестройки московским издательством «Мысль»:
• История Византийской империи. VI-IX вв. М., 1996. 829 с.
• История Византийской империи. Период Македонской династии (867-1057). М., 1997, 528 с.
• История Византийской империи. XI-XV вв. Восточный вопрос. М., 1997, 832 с.

Успенский Ф.И. История Византийской империи. VI-IX вв. (1996).djvu

Период I. (до 527 г.). Элементы образования византинизма.
Период II. (518–610 гг.). От Юстиниана I до Ираклия.
Период III. (610–716 гг.) Ираклий и его преемники.
Отдел IV. Иконоборческий период (717–867 гг.).

Успенский Ф.И. История Византийской империи. Период Македонской династии (867-1057) (1997).djvu

Отдел V. Период Македонской династии (867 – 1057 гг.).

Успенский Ф.И. История Византийской империи. XI-XV вв. Восточный вопрос (1997).djvu

Отдел VI. Комнины.
Отдел VII. Расчленение империи.
Отдел VIII. Ласкари и Палеологи.

Восточный вопрос.

Издательство «АСТ», «Астрель» (OCR може би на изданието от 2005, а не на това от 2011, предвид на многобройните бележки)

Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 1. Период I (до 527 г.). Период II (518-610 гг.).pdf

Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 2. Период III (610 - 716 гг.). Иконоборческий период (717 – 867 гг.).pdf

Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 3. Период Македонской династии (867 – 1057 гг.).pdf

Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 4. Период VI. Комнины. Период VII. Расчленение империи.pdf

Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 5. Период VIII. Ласкари и Палеологи.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Каждан, А.П., Два дня из жизни константинополя (2002 г.)Два дня из жизни Константинополя.pdf

Одна из лучших научно-популярных книг по истории Византии, написанная великим историком-византистом. Широкая панорама жизни Византии в конце 12 столетия, незадолго до ее крушения в 1204 г. под ударом крестоносцев.
Время действия книги – 11-12 сентября 1185 года. Автор рассказывает об эпохе, когда преследуемый Исаак Ангел сменил на троне Андроника Комнина, и о том, что происходило в те времена в императорском дворце и за его стенами. Труд воинов, пахарей, чиновников, переписчиков и составителей книг, будни императора, его врагов, его любовниц, ослепление соперников, бесконечные интриги, возмущения народных масс, способы их усмирения... Все это подробнейше описано автором, создавшим блестящий портрет византийской цивилизации.
В сущности, это очень яркое погружение в эпоху, с одной стороны написано легко, с другой стороны с научной точностью.
История создания и публикации этой книги довольно любопытна. Известный византинист Александр Каждан написал ее до того, как покинул СССР в 1978 году. Неизданную рукопись нельзя было вывозить, она осталась в нашей стране, и в результате книга вышла только теперь, после кончины автора...

Литаврин, Г.Г., Как жили византийцы (1974 г.)Как жили византийцы.pdf

В книге повествуется об условиях жизни и деятельности представителей разных классов и сословий византийского общества в IX-XII вв. Читатель узнает о видах занятий византийцев, об их общественных и социальных институтах, о формах организации государственной и церковной власти в империи, о характере войн, которые вела Византия, о народных движениях и мятежах знати, а также об особенностях византийского быта, о семейных отношениях, воспитании, праздниках и развлечениях византийцев.

Каждан, А.П., Книга и писатель в Византии (1973 г.)Каждан А.П. - Книга и писатель в Византии - 1973.djvu

А. П. Каждан — доктор исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории АН СССР, автор ряда книг по истории религии и истории Византии. Изда­тельством «Наука» были выпущены его монографии: «Аграрные отношения в Византии XIII—XIV вв.» (1952 г.), «Деревня и город в Византии IX—X вв.» (1960 г.), «Византийская культура (X—XII вв.)» (1968 г.). В новой работе, как бы примыкающей к «Ви­зантийской культуре», автор рассказывает о таком важ­нейшем элементе византийской цивилизации, как кни­га, о том, как делали книгу и как ее хранили, о том, .как учились писать в школе, и о том, как творил ви­зантийский писатель. Чита-тель узнает о византийской средневековой книге, византийской науке и византий­ской литературе.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Медведев И.П. - Византийский гуманизм XIV - XV вв. (1997 г.)

Монография известного византиниста И.П.Медведева посвящена изучению гуманизма в Византии XIV-XV веков. В книге исследуются формы интеллектуальной светской жизни (литературно-философские салоны, тайные общества и т.д.), роль платонизма как философской основы византийского гуманизма, попытки критики христианской религии, роль фаталистических доктрин в византийской философии, социально-политические и экономические воззрения византийских гуманистов, выясняется общее и особенное византийского и итальянского гуманизма. Изданная впервые в 70-х годах, книга И.П.Медведева заслужила большой авторитет в среде российских и зарубежных византинистов. В представляемом ныне втором издании книги автором были внесены обширные изменения и дополнения, некоторые научные аспекты даются в новом освещении, с привлечением последних достижений мировой византинистики. Также учтены все замечания, высказанные многочисленными рецензентами первого издания книги. Приведена новая (на 1997 год) библиография по всем разделам книги, написано новое предисловие. В качестве приложения к уже известному трактату византийского философа-неоплатоника XV в. Георгия Гемиста Плифона "Законы", публикуется впервые переведенный на русский язык его же трактат "О добродетелях". Значительно расширены комментарии, дан новый иллюстративный ряд. Для всех интересующихся историей и культурой Византии.

Медведев И.П. - Правовая культура Византийской империи (2001 г.)

В книге развивается концепция византизма как культурной системы, основанной на началах права, причем права цивилизованного, писанного, предполагавшего высокий уровень юридического мышления и общей образованности. Основу книги составляют раннее опубликованные автором в различного рода изданиях материалы, соответствующим образом дополненные, переработанные и объединенные в единую систему. Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей права.

Кучма В.В. - Военная организация Византийской империи (2001 г.)

Автор, который уже более 35 лет занимается темой византийских трактатов о военном деле, собрал в этом издании, уникальном в отечественной историографии, свои статьи по античной и византийской военной теории и практике начиная с 1965 г., включая вновь написанные для этой книги.
Сборник разделен на три части. Первая включает общие обзоры памятников военной мысли античного периода и Византии VI-X вв., а также статьи по сквозным вопросам исследования этих памятников. Вторая часть включает статьи по отдельным трактатам, а третья - статьи, освещающие отдельные вопросы военной практики на материале трактатов или в сопоставлении с ним.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
 • Потребител

Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году (2006 г.) Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году (Византийская библиотека. Источники) - 2006.djvu

Книга, посвященная 550-летию со дня падения Константинополя, подготовлена к изданию группой студентов отделения новогреческой и византийской филологии СПбГУ под руководством профессора Я.Н.Любарского.
Цель издания - предоставить возможность самостоятельно изучить произведения четырех греческих историков XV века и сформировать собственную картину событий осады и падения столицы Византийской империи. В издание включена статья о событиях, предшествовавших захвату Константинополя; биографические сведения о греческих авторах; комментарии.

Шукуров Р.М. Великие Комнины и Восток 1204-1461. (2001 г.) Шукуров Р.М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). 2001.pdf

Монография является первой в византиковедении попыткой дать исчерпывающий свод сведений о взаимоотношениях Трапезундской империи (1204 - 1461), восточного анклава византийской цивилизации в XIII - XV вв., с государствами Востока. Автор синтезирует данные широкого круга изданных греческих, персидских, арабских, тюркских, западноевропейских, армянских, грузинских и других источников, а также привлекает целый ряд неопубликованных восточных рукописей из рукописных собраний Санкт-Петербурга, Лондона и Оксфорда. Автор прослеживает историю Трапезундской империи с момента ее зарождения в 1204 году и до падения под ударами турок в 1461 году на пестром фоне зачастую катастрофических событий, потрясавших в эту эпоху обширный регион Анатолии, Ближнего Востока, Средиземноморья и Причерноморья.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Георгий Острогорски (1902 - 1976) е виден югославски историк от руско потекло, придобил световна слава със своите изследвания, публикации и трудове в областта на византологията.

Острогорски Г.А. История на Византийската държава. С. 2008.pdf - благодарности на Aruta (Team) :)

Георгий Острогорски и неговата "История на Византийската държава" (предговор)
Списък на съкращенията в цитираната литература
Увод: Развитие на византийската историческа наука
1. Характерни черти на византийската наука - държавно развитие (314-610)
2. Борба за съществуването и обновяването на Византийската държава (610-711)
3. Епоха на иконоборската криза (711-843)
4. Период на разцвет на Византийската империя (843-1025)
5. Господство на столичната чиновническа аристокрация (1025-1081)
6. Господство на военната аристокрация (1081-1204)
7. Латинско господство и възстановяване на Византийската империя (1204-1282)
8. Упадък и залез на Византийската империя (1282-1453)
Хронологична таблица
Списък с владетелите
Родословна таблица на византийските династии

Сирил Мангоу: "Най-добрият наръчник по византийска история е "История на Византийската държава" от Георгий Острогорски."

Александр Александрович Васильев: "През 1940 година руският учен Георгий Острогорски публикува на немски език "История на Византийската държава". Това е първокласна работа. Текстът е съпроводен с изключително полезни и добре подбрани бележки. Отпратките дават много вярна представа за историята на Източната империя. Както показва заглавието основната цел на автора е била да представи развитието на византийската държава, както то е повлияно от вътрешните и външните политически процеси. Макар че политическата история преобладава, социалните, икономическите и културните феномени са взети под внимание... Книгата на Острогорски е блестящо научно съчинение и е абсолютно задължителна за изучаващите византийска история."

Ostrogorsky G.A. Geschichte des byzantinischen Staates (1963).djvu
Ostrogorski G.A. Povijest Bizanta 324 – 1453 (2002).pdf

Острогорский Г.А. История Византийского государства (2011).djvu

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Константинополският патриарх Никифор е ярка личност в политическия и духовен живот на Византия в края на VIII и началото на IX век. Блестящо образован писател и полемист, убеден иконопочитател, с делото си той защитава и утвърждава духовното присъствие на Византия в световната култура.
"Кратка история" на патриарх Никифор и "Хронография" на Теофан са двата основни източника на сведения за създаването на българската държава. Откъси от тези съчинения са многократно превеждани и публикувани, но този труд е първият цялостен превод на оригиналния текст.
В библиотека "Времена" издателство "Зограф" ще представя непревеждани на български език антични и средновековни съчинения.

Според мен книгата е важна и приносна, най-вече с това, че поставя дейността на славянските просветители в контекста на цялостнат мисионерска политика на Вселенската патриаршия и Византия

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

В книге С. Рансимена затронуты многие аспекты византийской истории; наибольшее внимание, однако, автор уделяет отношениям Византии с внешним миром, с Западом и с турками. Автор не ставил своей задачей глубоко раскрыть причины, обусловившие внутренний распад, общий упадок в последний период существования государства ромеев. Рансимена интересуют конкретные, непосредственные причины поражения — явления, которые сделали гибель Византии под ударами турок неотвратимой. Как уже говорилось, этот круг проблем подан автором интересно и занимательно. Книга основана на первоисточниках. Автор проделал огромную работу по анализу и систематизации данных... Труд С. Рансимена адресован не только узкому специалисту, но и широкому читателю; это не только научное исследование, но и образный рассказ... с широким охватом событий, принадлежащих мировой истории.

Весной 1453 года огромная армия турок-османов двинулась на столицу Византии.
Началась легендарная осада Константинополя, операция, не имевшая себе равных по масштабу за всю историю позднего Средневековья.
Почему историки считают эту осаду прежде всего противостоянием двух выдающихся людей - императора Константина XI и султана Мехмеда II?
Правда ли, что обе стороны действовали в обстановке страха перед близким "концом света"?
И какие обстоятельства решили исход осады Константинополя в течение всего нескольких часов 29 мая 1453 года?
На эти и другие вопросы отвечает в своей увлекательной книге английский ученый Роджер Кроули.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Общинная собственность. Крупная земельная собственность и феодальная зависимость. Роль византийского государства в процессе феодализации. Некоторые особенности развития византийского ремесла. Товарное производство в Византии IX—X вв. Социальная структура византийского ремесла и торговли. Социальные противоречия в византийском обществе в IX—Х вв.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"В истории мировой культуры византийской цивилизации принадлежит особое, выдающееся место. В художественном творчестве Византия дала средневековому миру высокие образцы литературы и искусства, которые отличали благородное изящество форм, образное видение мира, утонченность эстетического мышления, глубина философской мысли. По уровню образованности, по напряженности духовной жизни, по силе выразительности и глубокой одухотворенности изобразительного искусства Византия многие столетия стояла впереди всех стран средневековой Европы. Прямая наследница греко-римского мира и эллинистического Востока, Византийская империя всегда оставалась центром своеобразной и поистине блестящей культуры. Но, изучая характер этой культуры и определяя ее место в культурном развитии средневекового общества, исследователи сталкиваются с рядом сложных и весьма спорных проблем, в том числе и общетеоретического характера.
Прежде всего, как ни парадоксально на первый взгляд, в современной науке ведутся оживленные дискуссии о том, что такое культура, какой смысл надо вкладывать в это понятие. Многозначность термина порождает немало дефиниций самого различного характера, от предельно «широких», «всеобъемлющих» до самых «узких». Так, некоторые ученые рассматривают культуру как «способ человеческой деятельности», как «все сделанное человеком, а не данное природой», как «совокупность надбиологических средств и механизмов адаптации общественного человека к окружающей среде». Эти определения культуры представляют высшую ступень абстракции 1. Однако при всей их широте и философской значимости они таят в себе опасность растворить в понятии «культура» всю историю человечества. Между тем культура — лишь часть общеисторического процесса, один из аспектов жизни общества. /.../ авторы коллективного труда «Культура Византии» стремятся осветить в своей работе единый процесс культурного развития Византии, включив в него как духовную, так и материальную культуру. Поэтому предметом их анализа становятся не только философия и развитие философско-богословской мысли, политическая теория, историография, литература, риторика, не только эстетические воззрения и все виды искусства (живопись, архитектура, прикладное искусство, музыка, цирковые и театральные представления), но и широкий спектр наук, связанных с реальными, материальными потребностями общества,— юриспруденция, естественные науки (математика, физика, астрономия, механика, медицина, географические представления), военное искусство, дипломатия. /.../ Авторы «Культуры Византии» ... стремятся показать, как в историко-культурном процессе раскрываются общие закономерности развития человечества, являющиеся, в свою очередь, и выражением в специфической форме общеисторических законов."
(З. В. Удальцова из Введения)Данная книга посвящена развитию культуры Византийской империи в следующую историческую эпоху, охватывающую центральный период истории Византии.

Данная книга является третьей, заключительной частью труда по истории византийской культуры. Впервые в истории советского и зарубежного византиноведения дается относительно полная характеристика всех областей культурной жизни Византийской империи в период ее экономического и политического упадка (XIII — первая половина XV в.), отмеченного тем не менее взлетом культуры, имеющей гуманистическую окраску.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да, boilad-e, да - забравих ... Длъжници сме в тази тема. Хубаво, че ме подсети за Стивън Рънсиман. Пускам на пистата това, което имам от него :)

Рънсиман, Стивън - Падането на Константинопол (1984).djvu - благодарности на кесаря Stanimir2 :)

Книгата представлява задълбочено изследване на известния английски историк Стивън Рънсиман върху последните дни на Константинопол като византийска столица и превземането му от османските турци.

Рънсиман, Стивън - Византийската теокрация (2006).djvu - благодарности на кесаря Stanimir2 :)

Смело можем да кажем, че студията "Византийската теокрация" на британския византолог и медиевист Стивън Рънсиман е сред фундаменталните разработки в сферата на византинистиката. Рънсиман е познат като автор, чужд на "студения академизъм" и отвлечената реторика. Верен на подобен подход, той създава поредното увлекателно четиво, проследяващо възхода и падението на византийската политическа идея, разгледана и анализирана през призмата на вечното съперничество между Държава и Църква. Тази особена изследователска гледна точка неизбежно води до оригинални решения на редица проблеми в сложното и противоречиво историко-културно битие на ромейската държавност през Средновековието.
"Византийската теокрация" представлява ценно помагало както за историци, богослови, културолози и специалисти в сферата на средновековната история и култура на Византия, така и за широката читателска аудитория.

Runciman, Steven - The Byzantine Theocracy (2003).djvu

The constitution of the Byzantine Empire was based on the conviction that it was the earthly copy of the Kingdom of Heaven. Just as God ruled in Heaven, so the Emperor, made in his image, should rule on earth and carry out his commandments. This was the theory, but in practice the state was never free from its Roman past, particularly the Roman law, and its heritage of Greek culture. Sir Steven Runciman's Weil lectures trace the various ways in which the Emperor tried to put the theory into practice - and thus the changing relationship between church and state - from the days of the first Constantine to those of the eleventh. The theocratic constitution remained virtually unchanged during those eleven centuries. No other constitution in the Christian era has endured for so long.

Runciman, Steven - Lost Capital of Byzantium. The History of Mistra and the Peloponnese (2010).pdf

Clinging to a rugged hillside in the lush valley of Sparta lies Mistra, one of the most dramatically beautiful Byzantine cities in Greece, a place steeped in history, myth, and romance. Following the Frankish conquest of the Peloponnese in the thirteenth century, William II of Villehardouin built a great castle on a hill near Sparta that later came to be known as Mistra. Ten years later, in a battle in northern Greece, Villehardouin was defeated and captured by the Byzantine emperor. The terms for his release included giving Mistra to the Byzantine Greeks. Under their rule, the city flourished and developed into a center of learning and the arts and was a focal point for the cultural development of Europe. Sir Steven Runciman, one of the most distinguished historians of the Byzantine period, traveled to Mistra on numerous occasions and became enchanted with the place. Now published in paperback for the first time, Lost Capital of Byzantium tells the story of this once-great city—its rise and fall and its place in the history of the Peloponnese and the Byzantine empire.

Runciman, Steven - The Last Byzantine Renaissance (1970).pdf

During the last two centuries of its existence the Byzantine Empire was politically in a state of utter decadence, but, in contrast, its intellectual life has never before shone so brilliantly. In these four lectures the author discusses the leading scholars of the period, their erudition, their intense individualism, their controversies and their achievements.

Runciman, Steven - The Medieval Manichee. A Study of the Christian Dualist Heresy (1999).djvu

A reissue of Sir Steven Runciman's classic account of the Dualist heretic tradition in Christianity from its Gnostic origins, through Armenia, Byzantium, and the Balkans to its final flowering in Italy and Southern France. The chief danger that early Christianity had to face came from the heretical Dualist sect founded in the mid-third century A.D. by the prophet Mani. Within a century of his death Manichaean churches were established from western Mediterranean lands to eastern Turkestan. Though Manichaeism failed in the end to supplant orthodox Christianity, the Church had been badly frightened; and henceforth it gave the hated epithet of 'Manichaean' to the churches of Dualist doctrines that survived into the late Middle Ages.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител

Александр Александрович Васильев (4 октября 1867, Санкт-Петербург — 30 мая 1953, Вашингтон) — русский востоковед, арабист, византинист, член Императорского Православного Палестинского Общества. В 1925 году выехал в заграничную командировку сначала в Берлин, потом в Париж и далее в США. 2 июня 1925 года решением общего собрания его исключают из АН СССР. После того, как 1 июля 1928 года было признано окончательным сроком его командировки, принял решение не возвращаться. Стал родоначальником византологии в США. На Византийском конгрессе в Салониках в 1953 году был избран почётным президентом конгресса.

Васильев А.А. История Византийской империи (2000).pdf

«История Византийской империи» А. А. Васильева относится к числу уникальных явлений в истории исторической мысли. Общих историй Византии, написанных одним исследователем, крайне мало. «История Византийской империи» – это прекрасный образец работы общего плана, где кратко, ясно, с большим количеством ссылок на основные источники и исследования дана характеристика всех периодов истории Византии. Внешнеполитическая история изложена А. А. Васильевым полностью. Проблемы внутренней истории рассмотрены неравномерно, хотя основные проблемы внутренней жизни каждого периода затронуты или упомянуты.
В первом томе рассмотрена история Византийской империи от времен Константина Великого до начала эпохи крестовых походов.
Во втором томе рассмотренна история Византийской империи от начала крестовых походов, до падения Константинополя.

Друг, много успешен OCR вариант (явно на изданието от 1998), при което библиографията ще ви удави само с едно "цъкване" :)

Васильев А.А. История Византийской империи. Том I. Время до крестовых походов до 1081 г..pdf

Васильев А.А. История Византийской империи. Том II. От крестовых походов до падения Константинополя.pdf

А тук пък онлайн:

Васильев А.А. История Византийской империи. Том 1. Время до крестовых походов до 1081 г.

http://gumilevica.kulichki.net/VAA/vaa1.htm

Васильев А.А. История Византийской империи. Том 2. От крестовых походов до падения Константинополя

http://gumilevica.kulichki.net/VAA/vaa2.htm

Васильев А.А. История Византийской империи. Том I. Время до крестовых походов до 1081 г.

http://azbyka.ru/otechnik/?Istorija_Tserkvi/istorija-vizantijskoj-imperii-tom1

Васильев А.А. История Византийской империи. Том II. От крестовых походов до падения Константинополя

http://azbyka.ru/otechnik/?Istorija_Tserkvi/istorija-vizantijskoj-imperii-tom2

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ahrweiler, Hélène - Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe siècles (1966).pdf

Issue d'une famille grecque chassée d'Asie Mineure, fille de Nicolas Glykatzi et de Kalliroé Psaltides, Hélène Glykatzi fait ses études à Athènes au Gymnase classique, puis à l'Institut français et à l'Institut anglais, avant de suivre les cours de la Faculté des lettres d'où elle sort diplômée de philosophie. À Paris, elle suit ensuite les cours de l'École pratique des hautes études et obtient un doctorat d'histoire. Elle obtient en 1966 un doctorat ès lettres, consacré à Byzance et la mer, édité par les Presses universitaires de France.
Византия как морская держава является предметом исследования проф. Елены Арвейлер, посвятившей этой теме обширную монографию (502 стр.). Книга состоит из трех частей. 1-я часть из четырех глав озаглавлена „От Исаврийцев до Комнинов. Византия против арабов", 2-я часть из трех глав названа „От Комнинов до падения Константинополя в 1204 г. Византия между турками и латинянами". 3-я часть — „Ласкариды и Палеологи. Восток и Запад против Византии" состоит из трех глав. Выводы (стр. 389-395) и приложения, состоящие из специальных экскурсов и текстов, приведенных в подлиннике, дополнены индексами и картой.

Pryor, John H. & Jeffreys, Elisabeth M. The Age of the DROMON. The Byzantine Navy ca 500-1204 (2006).pdf

This volume examines the development and evolution of the war galley known as the Dromon, and its relative, the Chelandion, from first appearance in the sixth century until its supercession in the twelfth century by the Galea developed in the Latin West. Beginning as a small, fully-decked, monoreme galley, by the tenth century the Dromon had become a bireme, the pre-eminent war galley of the Mediterranean. The salient features of these ships were their two-banked oarage system, the spurs at their bows which replaced the ram of classical antiquity, their lateen sails, and their primary weapon: Greek Fire. The book contextualizes the technical characteristics of the ships within the operational history of Byzantine fleets, logistical problems of medieval naval warfare, and strategic objectives. Surviving Byzantine sources, especially tactical manuals, are subjected to close literary and phiological analysis.

Редактирано от monte christo
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Тази студия на Анастасиос Филипидес датира от 1994 г. В нея са поставени много точни акценти върху голямата част от спорните въпроси, някога вълнували и все още вълнуващи западната историография. Ще прочетете как варварите след V век приватизирали римската идея на Запад и се превърнали в римляни и европейци, а за римляните на Изток не останало нищо друго, освен да бъдат обвинени, че са лукави гърци или... византийци.

The real story of the Eastern Roman Empire. THE HISTORICAL PROBLEMS OF THE ROMAN EMPIRE, HELLENISM AND THE WEST

Philippides, Anastasios - Romanity, or Barbarity.Pdf

Before moving on to tracing the elements of the “Roman national conscience”, we need to clear up one more misapprehension that Western bibliography has instituted, regarding the name of our mediaeval ancestors.
As we are told, this era is called “Byzantine”, and our ancestors are certain mysterious “Byzantines” who came from nowhere and who vanished magically, even though “we” seem to have preserved ourselves during the 400 years of slavery.
It has also been told by the sources that there never existed in history a people who called themselves “Byzantines”, or their nation “Byzantium”. The term was coined, after the dissolution of the so-called “Byzantine” empire in 1562, by Hieronymus Wolf, who began to collect historical sources in a work that he titled “Corpus Historiae Byzantinae”.

The reasons for coining a new name were purely political. In every way possible, the Romans’ remembrance of their past had to be erased from their national conscience. Most of all, their land had to cease being identified with the Roman Empire. From there on, both western Europeans and neo-Romans would be informed that “there used to be a certain Byzantine Empire”. In this way, the western Europeans would have succeeded in imposing that which they had been coveting ever since the 8th century, i.e., to be acknowledged as the true heirs of the Hellenic-Roman civilization and State. The invention of the word “Byzantines” was, in other words, a violent falsification of History that was dictated by our adversaries. The fact that neo-Hellenes accepted the term “Byzantines” and that we are being taught it at school, is indicative of the blind, complex-ridden emulation that pervaded post-liberation Hellas. This counterfeiting of History has, however, created an unsolvable problem for western historians: when did “Byzantine” History begin?


Anastasios Philippides

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Още една онлайн книга :

Чекалова А.А. ,,Константинополь в VI веке, Восстание Ника"

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава I. Особенности экономического развития Константинополя в начале VI в.

Глава II. Социальная структура населения Константинополя в VI в

Глава III. Социальные связи. Партии ипподрома

Глава IV. Роль народных масс в ранней Византии

Глава V. Внутренняя политика Юстиниана накануне восстания Ника

Глава VI. Ход восстания Ника

Глава VII. Народ и сенаторская оппозиция в восстании Ника

Глава VIII. Последствия восстания Ника

Глава IX. Восстание Ника и социально-политическая борьба в Константинополе

в конце V - первой половине VI в.

Заключение

Примечания

Список сокращений

Библиография

Указатель имен

ВВЕДЕНИЕ

(историография вопроса,

характеристика источников)

Восстание Ника - крупнейшее народное движение ранней Византии. В любом труде, посвященном эпохе Юстиниана, будь то обширная монография или небольшая статья в энциклопедии, имеется описание этого события либо, по крайней мере, упоминание о нем. Характерно, однако, что в основу многих современных представлений о великом мятеже 532 г. легли специальные исследования, увидевшие свет в середине XIX - начале XX в., в которых основное внимание уделялось ходу восстания, его хронологии, топографии, характеристике источников, в то время как причины восстания, социальный состав его участников и их роль в этом движении исследовались явно недостаточно и изучение их практически не выходило за рамки отдельных, нередко умозрительных, а порою и просто весьма общих и случайных суждений.

Первая специальная работа о восстании Ника вышла в свет в 1854 г. Автором ее являлся профессор Цюрихского университета В. А. Шмидт. По словам исследователя, его интерес к восстанию был вызван той ролью, которую оно сыграло в политической, правовой и нравственной истории Византии. Вместе с тем его привлекало и то, что, несмотря на свою очевидную значительность, восстание не было как следует изучено. Отметив скудость сведений о нем и их разбросанность, автор решил создать целостную картину восстания, чтобы после него "никому не понадобилось проделывать этот нелегкий труд" [293, с. 1]. В. А. Шмидт и не предполагал, вероятно, что его работа явится лишь началом, отправным пунктом для многих исследований в будущем.

Приступив впервые к детальному изучению восстания Ника, В. А. Шмидт достиг весьма существенных результатов. Он собрал весь основной материал источников и привел в систему, хотя и с некоторыми неточностями, их противоречивые данные 1. В работе с источниками В. А. Шмидт показал незаурядное мастерство. Наиболее ярко оно проявилось в анализе диалога между прасинами и императором - так называемых "Актов по поводу Калоподия". Исследуя их, автор сопоставил известные ему факты из византийской истории с короткими фразами спора на ипподроме и тем самым раскрыл смысл его многих неясных мест. Он первым раскрыл и религиозный смысл диалога [293, с. 47-50].

Несмотря на бесспорные достоинства работы В. А. Шмидта, его труд не свободен от недостатков. Говоря о причинах восстания, автор останавливается, причем весьма кратко и поверхностно, лишь на династической, церковной и цирковой оппозиции [293, с. 24- 26]. Уже ближайший последователь В. А. Шмидта - В. К. Надлер считал это недостаточным и писал в своей книге: "Интриги и заговоры, от кого бы ни исходили они, какими бы средствами ни располагали они, могут произвести переворот внутри двора, но они не в силах вызвать движение масс. Великое восстание 532 г. было вызвано всем предыдущим развитием, всею правительственною системою Юстиниана" [75, с. 60-61] 2.

У В. А. Шмидта имеется и ряд неточностей в изложении хода восстания. Так, описывая события, происходившие накануне восстания, он чрезмерно сближает их во времени [293, с. 47, 52], невольно создавая у читателя впечатление о преднамеренной подготовке этого на деле стихийного и рождавшегося постепенно грозного бунта.

В своем стремлении нарисовать стройную картину восстания В. А. Шмидт допускает порой либо искажение хода событий (например, перенос провозглашения императором племянника Анастасия Ипатия с 18 на 19 января [293, с. 70]), либо вольное толкование источников (согласно "Пасхальной хронике", 17 января одни димоты избивали других, в изложении же В. А. Шмидта, солдаты убивали димотов [293, с. 64-66]).

Через несколько лет после публикации В. А. Шмидта и совершенно независимо от него о восстании Ника написал греческий ученый профессор Афинского университета К. Папарригопулос в третьем томе своей "Истории греческой нации". Его изложение значительно уступает работе В. А. Шмидта. Здесь нет того понимания "Актов по поводу Калоподия", которое проявил немецкий ученый, и текст диалога дается в основном в том виде, в каком сохранил его Феофан [339, с. 116-133]. Кроме того, К. Папарригопулос отказался от комплексного изучения источников и следовал по большей части двум авторам - Прокопию и Феофану.

http://readr.ru/a-chekalova-konstantinopol-v-vi-veke-vosstanie-nika.html#ixzz2gaE72T8j

Редактирано от Петър Петров
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Люттвак Э.H. Стратегия Византийской империи (2010).pdf

Книга Эдварда Н. Люттвака «Стратегия Византийской империи» представляет собою попытку ответить на вопрос о том, почему Византийская — Восточная Римская империя просуществовала почти вдвое дольше Западной. Этот вопрос уже не раз привлекал внимание историков. Ведь у Византии не было каких-либо особых географических или военных преимуществ по сравнению с Римом, а окружавшие ее народы и племена были не менее могущественны и коварны, чем те, что в течение пятого века нашей эры окончательно разорили Западную империю. Позиция Люттвака интересна тем, что он исследует череду событий византийской истории, используя не только традиционный инструментарий историков-теоретиков, но методологию и набор средств, освоенные им в процессе работы в качестве специалиста по изучению устройства и функционирования современных нам государственных образований.
По Люттваку, секрет устойчивости Византии заключался в том, что ее властной и военной элите удалось разработать более гибкую и комплексную стратегию управления империей, нежели та, которая применялась на западе. Автор показывает, что Константинополь опирался не только и не столько на свою военную мощь, сколько на тактику дипломатических и политических интриг, стравливая своих реальных и потенциальных врагов между собой, своевременно заключая политические и военные союзы и в нужное время их разрывая. Даже в тех случаях, когда Византия воевала (а ей приходилось это делать часто), она не стремилась к окончательному уничтожению своих соперников: нынешний враг завтра может стать твоим союзником в борьбе с другим, неожиданно окрепшим соседом.
Книга Люттвака «Стратегия Византийской империи» — это история формирования и развития комплексной стратегии Византии, включавшей в себя множество аспектов: военное дело, дипломатию, разведку, управление экономикой и финансами. Книга изобилует цитатами из византийских и иных источников и полна красочных подробностей, благодаря чему читается с неослабевающим интересом.

Luttwak E.N. The Grand Strategy of the Byzantine Empire (2009).pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

The_Economic_History_of_Byzantium.pdf

По желание на Aspandiat изтипосвам тука класическия труд по византийска икономика под редакцията на Ангелики Лаю.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

1. JOHN L. TEALL. The Byzantine Agricultural Tradition.

Byz_Trade_Agricultural_Tradition.pdf

2. JOHN L. TEALL. The Grain Supply of the Byzantine Empire, 330–1025.

Byz_Trade_Grain_4-11th.pdf

3.Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19) – Food and Wine in Byzantium. Edited by Leslie Brubaker and Kallirroe Linardou, 2007.

Food and Wine in Byzantium.pdf

4. Louis Bréhier. Vie et mort de Byzance. Paris, 1946.

Louis BrГ©hier — Vie et mort de Byzance.pdf

5. L’EMPEREUR HAGIOGRAPHE. Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine. 2001.

Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine.pdf

6. Ernest Oberländer-Târnoveanu. LA MONNAIE DANS L’ESPACE RURAL BYZANTIN DES BALKANS ORIENTAUX – UN ESSAI DE SYNTHÈSE AU COMMENCEMENT DU XXIe SIÈCLE.

LA MONNAIE DANS L'ESPACE RURAL BYZANTIN DES BALKAN.pdf

7. Jean Durliat. De la ville antique à la ville byzantine. Le problème des subsistances. Rome, 1990.

De la ville antique Г  la ville byzantine.pdf

8. Nicolas Oikominides. Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.). Athènes, 1996.

Oikominides-FiscalitГ© et exemption fiscale Г  Byzance IXe - XIe s.pdf

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...