Отиди на
Форум "Наука"

"Върховенство на закона", ЕС виждане и прилагане в БГ (отношението на партиите и политиците)


Recommended Posts

  • Потребители

"Върховенство на закона" (и т.н."механиъм за сътрудничество и проверка"); ЕС виждане (Венецианска комисия) и прилагане в БГ (отношението на партиите и политиците)

ЧАСТ1

Темата, както всяка друга в този подфорум, е свързана с политика (тя е политическа) но бих желал ако тя се "политизира" от някои от участниците, това да става по аргументиран начин, които съответства на духа на форума (т.е. на науката) - с посочване на ясни, недвусмислени проверими факти и причинно-следствени връзки,

По същество:

Ще започна отзад напред.Личното ми впечатление е че "върховенството на закона" и "неговото постигане" не присъства в програмата и платформата на никоя партия в България.

От този предполагаем факт могат да следват няколко неща:

политиците не разбират значението му (то е нещо извън тяхната зона на сигурност,"комфорт" и мислене)

политиците разбират значението му, но конюнктурно предпочитат други акценти и опорни точки (напредък има само тогава и само там, където посоките съвпадат)

Забележка: десните лидери, или поне тези които западно възпитание, би трябвало да разбират че "културата" на "върховенство на закона" е и "култура" на богатство и просперитет; че върховенството на закона е фундамент на всяко богато и проспериращо общество - било то в Австрия, Германия, или в Канада и Нова Зеландия.

Или поне би трябвало да осмислят фактите, че западните инвеститори, или изобщо кои да е инвеститори биха избягвали да инвестират:

-ако имат ограничен достъп до правосъдие (типичен случай е България, в която делата се точат с години)

-ако съдът не е независим (това дори се казва в прав текст в епохалното писмо на съдиите от 16 май 2011 до Европейските комисари, ПАСЕ и Венецианската комисия; Цитати от писмото [ref1]:

Историята на съществуването на различните състави на ВСС от 1991 до
момента е ярка илюстрация за системните недостатъци при функционирането
на съдебната власт в България. В този период от общо 5 състава на ВСС, само
2 са завършили пълните си мандати. Спечелилата изборите политическа сила
чрез съответни промени в ЗСВ последователно прекратяваше предсрочно
мандата на формирания от предишната управляваща партия висш кадрови
орган на съдебната власт. При това положение всеки нов Висш съдебен съвет
неминуемо осъществяваше функциите си под сянката на съмнението, че е с
политически приемлив на управляващата политическа сила персонален
състав.
Този подход на изпълнителната власт постепенно доведе до
невъзможност да се утвърди съдебната независимост и обезсили капацитета на
магистратската общност.
Порочният модел за конституиране на ВСС се мултиплицираше при
назначаването на административни ръководители в съдилищата и
прокуратурите. През изминалите двадесет години ролята на административния
ръководител за кадровото развитие на съдиите и прокурорите, както и за
управлението на съответното звено на съдебната власт, имаше решаващо
значение. Този деформиран административно-команден модел за управление
на съдебната система, който и до момента не е напълно преодолян, сериозно
препятстваше утвърждаването на съдебната независимост

.
До 2002 година назначаването на съдийска и прокурорска длъжност се
извършваше без конкурс и по решаващата преценка на административните
ръководители. Подобно бе положението и при израстването в кариерата – при
повишаване в по-горен съд или прокуратура. До 2007 година не съществуваше
изобщо система за оценка за работата на съдиите и прокурорите, която да
служи като обективен критерий за кадровото развитие на магистратите. И до
момента създаването и ефективното действие на обективна система за
атестиране на съдиите и прокурорите е реален проблем, който пряко
рефлектира върху съдебната независимост.
Кадровата дейност на отделните състави на ВСС е белязана от прояви
на непотизъм, политически и лобистки зависимости. В отделни съдебни
райони са наблюдавани фрапиращи случаи на семейни и роднински
назначения.Тези процеси доведоха до състояние на силно изразен дефицит на
култура на независимост сред самата българска магистратска общност.

Обобщено и по-просто казано: . (идеята за) граждански контрол върху съда се изражда и извращава в политически контрол и натиск..

/тук излиза на въпрос каква точно е ролята на партиите в България, дали те не са котерийни и кланови организации, желаещи да упражняват контрол върху всичко, с цел обслужване на интересите си,...., и дали не е добре парламентът да е "деполитизиран/департизиран", каквито са например военните и полицаите. Идеята не е нова за България/

------
Десните лидери би трябвало да осмислят също фактите, че че западните инвеститори, или изобщо кои да е инвеститори биха избягвали да инвестират:
-ако правилата се сменят често [ref 2]
-ако правилата и изискванията се "натамъняват" с цел облужване на нечии интерес (често срещана практиката в обществените поръчки)[ref 2],
-ако системата няма потенциал да се справи със сивата икономика и организираната престъпност [ref 2][ref 3]
Всъщност ГЕРБ дойде на власт с обещанието да се справи с организираната престъпност, и имаше успехи (според доклада на ЕС), но за сметка на отстъпление от някои от принципите на Венецианската Комисия (например Цветанов системно упражняваше натиск върху съда да издава осъдителни присъди, т.е независимостта на съда беше още повече дискредитирана)
-ако системата няма потенцила да се справи с корупцията по високите етажи (тук е ролята на на правосъдната система)
-ако законите и решенията се правят/взимат непрозрачно, без обсъждане (според Европейските виждания, на Венецианската комисия - недемократично,т.е по просто казано демокрацията не се изразява в е в това да вземеш властта чрез избори и после да правиш каквото си искаш и каквото си знаеш; Нашите управляващи и изобщо българите имаме дефицит на "култура на демократичност")
-ако няма ефективен и независим съдебен контрол върху административните решения
(в съседната тема дадох пример с Беленската авантюра на тройната коалиция- строежът на АЕЦ Белене започва с неспазване/нарушаване от управляващите на законовата рамка, Нормално е при това положение, както стратегическият инвеститор да се оттегли, така и сделките и проектът да бъдат (да могат да бъдат) "атакувани" като такива в нарушение на законите; Въпросът е къде е бил съда в случая?)
----
Край на ЧАСТ 1

В Част 2 ще пиша за какво е това Върховенство на закона (според Венецианската Комисия), какво е МСП (механизъм за сътрудничество и проверка), връзката му с Върховенство на закона, Кое е наложило МСП да се прилага към България; и как се представя и къде стоят България и българските правителства

[ref1]

http://judgesbg.org/images/doc.doc-16.05.pdf

[ref 2]

DW -поредица от публикации на тази тема

[ref 3]

ЕК мониторингови доклади

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Темата е интересна, дано обаче остане само за излагане на факти. Че напоследък във форума имаме разговори за и против политически актуалните теми и по-скоро ще ги избягваме.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

"Върховенство на закона" (и т.н."механиъм за сътрудничество и проверка"); ЕС виждане (Венецианска комисия) и прилагане в БГ (отношението на партиите и политиците)

ЧАСТ1

Забележка: десните лидери, или поне тези които западно възпитание, би трябвало да разбират че "културата" на "върховенство на закона" е и "култура" на богатство и просперитет; че върховенството на закона е фундамент на всяко богато и проспериращо общество - било то в Австрия, Германия, или в Канада и Нова Зеландия.

Какво разбираш под "десни лидери"? И десни и леви са вече преди всичко либерали.

Всяка дошла на власт политическа сила изпълнява основната линия която са следвали и предхосните им колеги, имат обаче правото да внасят дребни шаренийки като 4 лв. за пенсионерите, замразяване на Закона за соц. осигуряване (до изборите), замразяване цените на ел. енергията (до изборите) и така нататък и така нататък и така нататък.

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
ЧАСТ 2
Върховенство на закона и Механизъм за сътрудничество и проверка
Смятам, че злият гений в момента на нашата страна се нарича съзнателно поддържане на необразованост и съзнателно поддържана липса на интерес. Това чувство 'ама какво ли зависи от мене', изяде държавата",
М. Кунева
"Някои правителства се опитват да упражнят абсолютен контрол, което е против всички правила, на които се основава нашето общество, правилата на свободата на пресата и свободата за достъп до информация. Но, разбирате ли, не е лесно да се направи прехода от диктатура към демокрация. Това не се учи за седмици или месеци. Необходимо е време".
Вивиан Рединг във връзка с кандидатите за членство в ЕС
Изказването на Рединг е актуално и за България
/В новия НК се предвижда затвор за всеки държавен служител, който разпространи информация, станала му известна по време на работата му. Български медии и експерти коментират, че това на практика ще сложи край на антикорупционните журналистически разследвания, както и цялостното информиране на обществото. Подобен Наказателен кодекс е възможен именно благодарение на липсата на европейска компетентност по този въпрос.
Моя бележка: Европа няма компетентност по този въпрос, защото на старите страни членки не им е нужно някои да им казва и да ги учи на какво е свобода на словото, или какво е върховенство на закона. Европейския принцип е ясен и еднозначен: свободата на словото свърва там, където се сблъсква със свободата на личен живот на гражданите/
Какво е "Върховенство на закона"[Ref1]
[Ref1]
Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия), Доклад за върховенството на закона, приет от Венецианската комисия на нейната 86-та пленарна сесия, Венеция, 25–26 март 2011 г. – http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-e
През 2011 г. Венецианската комисия към СЕ публикува доклад за върховенството на закона в който извежда 6 градивни елемента на това понятие:
● законност, вкл. наличието на един прозрачен, отговорен и демократичен процес за приемане на законите;
(отнемането на правомощия от вътрешния министър и прехвърлянето им кум ДАНС, както и назначението на Пеевски, бяха извършени непрозрачно, а кандидатурата (личността) на Пеевски не беше обсъждана и дискутирана)
● правна сигурност;
● забрана за произвол;
● достъп до правосъдие пред независим и безпристрастен съд, вкл. съдебен контрол върху административните актове и решения;
● зачитане на правата на човека;
● забрана за дискриминация и равенство пред закона.
Образно казано
(1) Върховенството на закона означава осигуряване на достъп до правосъдие на гражданите (забележка: ако в София имаме един районен съд, така е в момента; или за илюстрация - изобщо нямаме, то за какво правосъдие ще говорим и какво зачитане на правата на хората (фирмите) ще има? Правителствата трябва да осигуряват този достъп на гражданите, плащащи данъци, така както им осигуряват полиция, военни, образование и всичко друго, вместо да правят дупки за гьолове с парите им -АЕЦ Белене)
Под върховенство на закона имаме предвид система, при която законите се прилагат и влизат в сила (не само буквата на закона), но също и духа на закона и основните права, които са първичната основа на всички закони
Върховенството на закона означава система, при която никой - нито правителството, нито длъжностно лице, нито компания - е над закона; това означава равенство пред закона;
Върховенството на закона означава осигуряване на достъп до правосъдие
Върховенството на закона означава честен и справедлив процес;
Означава гаранции, че със законите (изобщо, в нашия случай, тези свързани с бизнес и плащания) не може да се злоупотребява за чужди цели или да бъдат променяни с обратна сила;
Върховенството на закона означава, че правосъдието се поддържа от независима (?) съдебна система, действаща безпристрастно;
/Върховенството на закона означава система, при която правосъдието не само се "прави", но се и вижда как се прави, така че на системата да вярват всички граждани, че тя ще им донесе правосъдие/
Какво значи Механизъм за сътрудничество и проверка
Цитирам, защото не мога да го обясня по-просто или по-добре:
България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., но с условие да продължат реформите в сферата на правосъдието и върховенството на закона. Компромисът беше скрепен от специален механизъм за наблюдение, наречен Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП). По него Европейската комисия осъществява наблюдение по няколко точки и набелязва препоръки. Всяка година ЕК представя обобщен доклад през юли и междинен в началото на годината.
Тези точки са наречени бенчмарки[ref 3]. Те не покриват областите на върховенството на закона, но чрез тях и напредъка на България в тези области, може да се оцени сравнително адекватно и какво е състоянието на Върховенството на закона в България.
(Има идея да се създаде и някакъв Механизъм за "Върховенство на Закона" [ref2])
[ref3] Барозу: ЕС не е врагът в националното легло. http://www.euinside.eu/bg/news/barroso-soteu-eu-is-not-the-enemy-in-bed
Няма как Европа да говори с апломб за върховенството на закона по света, а да не е осигурила спазването му в собствения си двор, беше друго послание на Барозу. Върховенството на закона е предизвикателство, с което ЕС се сблъска след голямата вълна на разширяване 2004-2007 г., когато съюзът набъбна с 12 страни-членки, повечето от които заразени с устойчивия вирус на тоталитаризма. Лечението на заболяването с антибиотика на равенството, демокрацията и многобройни заявления се оказа неефективно. След като температура вдигнаха Унгария, Румъния, но също България и Словения, ЕК и страните-членки установиха, че е нужен по-силен антибиотик. Четири държави от северната част на съюза поискаха механизъм, който да следи прилагането на върховенството на закона. И Барозу откликна. Той обяви, че Комисията скоро ще излезе със съобщение по въпроса, защото дебатите по този въпрос са ключови за "нашето разбиране за Европа"

Как се справят правителствата по МСП от 2007 насам

Докладът за 2007 е "унищожителен". Станишев и неговото правителство отричат съществуването на организирана престъпност, на поръчкови убийства и на корупция във високите нива на управлението. България в доклада е приравнена с латиноамериканска страна [ref 2].Позицията на правителството на Станишев е като на правителствo на бананова република - отричане; Станишев знае че в най-лошият вариант ще се включат защитните клаузи, но това е практически невъзможно да се случи - изисква се съгласието на всички членки, но не предвижда това което всъщност става. Естествено, ЕС действа като всеки инвеститор и субсидиращ - спира "кранчето" за "Ганчо" ;)[ref 2].

ГЕРБ идват на власт с обещанията да се справят с организирана престъпност и мафията (което всъщност е условие кранчето да се отвори наново). Следващите доклади отчитат напредъка на България в тази област

В действителност по време на управлението на ГЕРБ има напредък и в опрозрачяването на работата на МВР, и на Главния прокурор, но фундаменталните въпроси свързани с ВСС, и с независимостта на съдебната власт, с кадровата политика (не е създадена система за атестация и оценка на професионалните качества на съдиите), с натовареността на някои съдилища и магистрати , остават нерешени; В края на управлението на ГЕРБ започва влошаване на статуквото.

(Цветанов се държи като "дуче" спрямо магистратите [ref4])

[ref4] http://judgesbg.org/images/doc.doc-16.05.pdf

Вижда се че тази конституционна и законова рамка (касаеща правосъдието и правораздаването) е изчерпала възможностите си (2012 година не е 1995-та, или 2000-та)

Докладът за 2014

http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2014_36_bg.pdf

Това е засега, лек ден

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
ГЕРБ идват на власт с обещанията да се справят с организирана престъпност и мафията (което всъщност е условие кранчето да се отвори наново). Следващите доклади отчитат напредъка на България

В действителност по време на управлението на ГЕРБ има напредък и в опрозрачяването на работата на МВР, и на Главния прокурор, но фундаменталните въпроси свързани с ВСС, и с независимостта на съдебната власт, с кадровата политика (не е създадена система за атестация и оценка на професионалните качества на съдиите), с натовареността на някои съдилища и магистрати , остават нерешени; В края на управлението на ГЕРБ започва влошаване на статуквото ...

Дори и едно дете да попиташ днес, 25г. след девето-ноемврийският преход от планово към "пазарно стопанство" ще ти каже, че няма значение коя полит. сила е на власт.

Но има много параметри, които трябва да се спазват. ето някой от тях, които са очевидни дори за външен наблюдвтел"

1. спазване определения размер на външен дълг и нови заеми от определени банки

2. приватизиране на останали неприватизирани активи

3. все по-нататъчно намаляване средства и услуги в здравеопазването

4. нови по-високи цени на водоснабдяването

5. поддържане в необходимите граници на емиграцията

6. поддържане на схемите за стопиране на проекти финансирани от съюза

7. обявяване на престъпления като грабеж, обир за "битови престъпления" и приравнявани със ударен шамар в семейна свада или спречкване между съпрузите заради изневяра.

8. прокарване в наказателния закон на алинея, която позволява на човек, който се нуждае от една минимална заплата да влезе в чужд дом и да заграби имущество от продажбата на което да да изкара стойността на една минимална заплата, без това да се санкционира от българските закони

9. поправките за на законите през последните десетина години вече доведоха нещата до там, човек да заключи къщата си, да замине за няколко дни и да завари гола поляна вместо къща.

А от 2006-та ни лъжат, че уж са хармонизирали законите ни с тези на Европата. ...

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Общо взеро нелош анализ, но се опитва да наложи тезата че левите са мафията а десните се опитват за сега неуспешно да се борят с нея. И че само десните са хората искащи просперитет и върховенство на закона. Което пък е меко казано далеч от обективната действителност. В родната картинка представящите се за леви и десни са дефакто представители на различни бизнес интереси и престъпни кръгове. Това е и основната причина главните ни партии да не налагат нищо повече от санитарния минимум мерки по отношение върховенството на закона. Примерно споменатите по-горе действия на герб срещу мафията не бяха общо срещу престъпността а разчистваха място за техните си канали. Сега се наблюдава обратното. Каналите на герб се разбиват. Но намалява ли контрабандата? Не няма такова нещо. Очевидния извод е че разбитите конкурентни канали се заменят с "наши".

Според мен докато партийната институция заема толкова голям дял от политическия живот все ще е така. Не пиша против партиите, но трябва малко повече да се наблегне на личността. Дано последните поправки с преференциалния вот да са нужната критична стъпка в нужната посока. Иначе ще продължим да празнословим кой бил мафиот и кой не без никакъв ефект.

Общо взеро нелош анализ, но се опитва да наложи тезата че левите са мафията а десните се опитват за сега неуспешно да се борят с нея. И че само десните са хората искащи просперитет и върховенство на закона.

Глупости, разбира се...Аз за мафии, и връзката им с десни и леви не пиша, а ти както често правиш, се опитваш да популизираш и си пишеш активи (на мой гръб).

Ясно е и на малките деца че мафията няма цвят (това съм го написал и го пиша в тоя форум многократно, много преди ти да си отвориш тука устата, а мафия има, защото върховенството на закона не е каквото трябва да бъде), така че не ми съобщаваш (и на никого смятам) нещо информативно..

Пак ще обясня какво пиша дотук (за да не го извращаваш)

Няма леви и десни, има определени партии (и лидери) и вижданията им за това какво е върховенство на закона, и колко трябва да се спазва..

При БСП и ДПС няма голямо развитие по въпроса от 2007 до 2013-та..

/Случая Пеевски, скорошни изцепки на Местан към магистрати [ref] (каква трява да бъде присъдата на някого), и други; В последната година има опредлено развитие в положителна посока с атестирането и оценката на магистратите, не е е ясна чия е заслугата/

[ref]

http://www.judgesbg.org/images/Mestan.pdf

При управлението ГЕРБ има подем и развитие до 2011 както с борбата с организираната престъпност, с опрозрачяването на работата на МВР и прокуратурата, така и общо с върховенството на закона (това го казват докладите и фактите, какво казваш ти, или аз, няма значение); В 2011-2012 стауквото започна да се разваля (поради действията на Цветанов, ,поради липсата на структурни реформи)

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

...По същество:

Ще започна отзад напред.Личното ми впечатление е че "върховенството на закона" и "неговото постигане" не присъства в програмата и платформата на никоя партия в България.

От този предполагаем факт могат да следват няколко неща:

политиците не разбират значението му (то е нещо извън тяхната зона на сигурност,"комфорт" и мислене)

политиците разбират значението му, но конюнктурно предпочитат други акценти и опорни точки (напредък има само тогава и само там, където посоките съвпадат)...

Ник,

плюстче и от мен!

Само една отметка с оглед на горния цитат: според мен, политиците много добре разбират значението на върховенството на закона, но не им отърва да спазват този принцип, защото силно ще ореже възможностите им за злоупотреби и с власт, и с влияние, и с държавни средства (показателно е, че всички партии в днешното НС са лобистки, но нито една не иска закон за лобизма, който да постави нещата на законна и регламентира основа).

И защото и от ЕС непрекъснато ни натискат да спазваме това върховенство на закона, днес забелязвам, че се налага една ужасяваща практика - въз основа на възможностите по новия ГПК, ВКС започна да бълва (буквално, а не преностно) ТР, които нямат почти нищо общо с правото, но за сметка на това идеално обслужват когото трябва. И тй като тази практика е задължителна за съдилищата, изводът е ясен. Т.е, формално се заобикаля основен принцип на нашата правна система като се заменя от съдебния прецедент под формата на задължителни ТР.

Редактирано от DendroaspisP
Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Темата наистина изглежда информативна и няма да бъде оспамена, за това ще имаме грижата. Ник, благодаря за качественото съдържание.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...