Отиди на
Форум "Наука"

Екологичните катастрофи, пряко причинени от човешката дейност - тенденции


Recommended Posts

 • Потребители

Да дискутираме екологичните катастрофи, които и тенденциите им.

Има различни типове катастрофи (според причините им), но нещо ми направи впечатление

Направи ми впечатление катастрофата на Аралско море , но изглежда тя не е изолиран случай [1], и смятам, че поради нарастването на човешката популация и нуждата от вода и обработваема земя, катастрофите свързани с "обезводяване", и опустошаване на естествените(природните) екосистеми, в близките бъдеще

а) ще зачестяват ; б) ще бъдат с по-големи мащаби

[1]Например: Състоянието с екосистемите в долната част на река Колорадо е лошо; До преди няколко години 100 процента от притока (водния дебит) на река Колорадо се използваше за човешки дейности, така че до естуара (устието) не достигаше каквато и да е вода. Сега този процент е намалял под 100-те процента ( заради законови изисквания) , т.е има някаква вода която достига до океана.

Аралско море през 2015 година изглежда така - запазена е част от т.н. "малко море" (север); Огромното "източно море" (южна посока) е изчезнало, а западната част е отровно (от солите) езеро..

(т.е. грубо казано "Аралско море го няма вече")

Земите около "бившето" Аралско море са отровени от разнасящите се от вятъра солни частици, които са се отложили на дъното на морето.

Забележка:Отравянето на земите и съответно унищожаването на растителността около Аралско море катализира процесите, или може би следва да се разглежда като част верижна реакция - след като няма растителност, то няма какво да задържа водата , и да бъде преграда срещу вятъра, който пък от своя засилва изпарението на водата.

Ето за какво става дума днес:

98277677c7a6d80720bc2abad94c1795.jpg

Та това е засега

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Лично за мен темата за Аралско море е доста интересна, ще се радвам на повече информация конкретно за тази катастрофа, например измененията в местния климат, безвъзвратно изчезване на уникални местни видове, влиянието върху икономиката в региона и здравето на местните и подобни... Все пак мисля, че досега друго геологично събитие от ранга на изчезване на такъв огромен воден басейн не е наблюдавано в човешката история.

Редактирано от kall
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Само да вметна:

Казахстанците се опитват да запазят т.н. "Малко езеро" (което е на тяхната територия), като за целта са построили т.н.Кокаралова стена, която отделя "малкото езеро", в което се влива Сър Даря, от "голямато езеро", в което се влива Аму Даря.

Узбекистанците обаче продължават да използват водата на Аму Даря (дори повече и по-безогледно отколкото при Съветите), така че практически водата на реката не достига до Аралско море. В този смисъл каузата за т.н. "Голямо езеро" изглежда почти напълно загубена (и заради това, че водите на Сър Даря не достигат до "Голямото езеро")

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-a0c4856e-1019-4937-96fd-8714d70a48f7

Нагледно файлче за намаляването на площта (и обема) на Аралско море за периода 1960 - 2010 година:

Aralsee.gif

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Лично за мен темата за Аралско море е доста интересна, ще се радвам на повече информация конкретно за тази катастрофа, например измененията в местния климат, безвъзвратно изчезване на уникални местни видове, влиянието върху икономиката в региона и здравето на местните и подобни... Все пак мисля, че досега друго геологично събитие от ранга на изчезване на такъв огромен воден басейн не е наблюдавано в човешката история.

Така само си мислиш. Езерото вече е пресъхвало. Също както и Чад, както и Виктория.

Не будем спешить винить в этих бедах только человека. Арал уже пересыхал и не единожды. Так, где-то в XIII веке на территории, которую сейчас занимает акватория Аральского моря, была построена мечеть и находилось небольшое кладбище. (К слову, археологи немало открытий «накопали» в 2004—2006 годах на дне высохшего моря).

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=23791#.VUnIEfmqpBc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Лично за мен темата за Аралско море е доста интересна, ще се радвам на повече информация конкретно за тази катастрофа, например измененията в местния климат, безвъзвратно изчезване на уникални местни видове, влиянието върху икономиката в региона и здравето на местните и подобни... Все пак мисля, че досега друго геологично събитие от ранга на изчезване на такъв огромен воден басейн не е наблюдавано в човешката история.

Регионът около Южното езеро се описва от наблюдателите като Марсианска пустиня

Може да има някакви руски или казахстански изследвания върху флората и фауната, за узбекистански такива аз лично съм крайно скептичен че има (узбекистанските авторитети, т.е режимът според мен са "отписали" Аралско море - макар и да обвиняват кахастанците за Кокараловата стена).

Единсвеното което аз съм чел е, че в Южното езеро няма риби, а единствените прествители на зоопланктона са някакви рачета...Нормално е при соленост от около 50-100 на 1000 да изчезнат рибите- Аралско море навремето е било т.н. бракично море, а не соленоводно, т.е имало е соленост от около 10 на 1000 (Касписйко море има средна соленост 12 на хиляда,тя варира там де, Черно море - 17 на хиляда, а океаните средно 34 на хиляда) - т.е поминъкът на хората там- риболов и рибопрератвоване, е... "отишъл на кино"

Северното езеро се възстановява (има загубени видове обаче), и нещата там не са черни (напълно черни)..

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Темата е интересна, но за момента други нещаме вълнуват. Ще се включа.

Сега да изпозвам случая - ако искате сами да видите промените с времето, може да си инсталирате Google Earth.

След като отидете на Аралско море, отидете в лентата с инструменти - над снимката. Ако я няма, можете да я покажете като влезете в менюто "Преглед" и чекнете "лента с инструменти". В лентата - щък на иконката (6-та от малките има вид на часовниче), в горния ляв ъгъл ви се появява плъзгач (еквалайзер), та с него назад...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

В историята назад има немалко такива промени и те не се дължат на човека или се дължат не само нему. И то точно там, дето е Аралско море. Хората на Александър Македонски по море са стигали дотам, като само преди 3000 г. нивото на моретата в региона е било с 60 м. ! по-високо.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
В историята назад има немалко такива промени и те не се дължат на човека или се дължат не само нему.

Не ми се дискутират тук промените назад в историята, който не се дължат на човешката дейност.

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Така само си мислиш. Езерото вече е пресъхвало. Също както и Чад, както и Виктория.

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=23791#.VUnIEfmqpBc

Торн, статията е от 2009 и е компрометирана (и от към страна розов оптимизъм за "голямото езеро") , защото в 2014 година, това което е останало от "голямото езеро" е една отровна локва :)

(Измерени са стойности на солите до 211 гр на литър, ако това ви говори нещо?)

Мнението, на журналиста че катастрофата не е причинена само от човека според мен е в стил "Хайд-парк", и е като тор за популистите (които ще твърдят и внувшават видите ли щом като има и други фактори, то човешкия фактор може да не е решаващ, и Аралско море би пресъхнало и без човешката намеса)

Да бе да, източвайте 40 години Аму - Даря и продължавайте да я източвате (как се гледа ориз и памук, това на журналиста и на КГ125 не му е ясно вероятно)- пък после си баите кои ми нацапа гащите ;) , или прородата ми е виновна, та някой като Кг125 може и да ви се върже :)...

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Никой не отрича, че за сегашното пресъхване основна роля играе прекалената мелиорация, използваща водите на Аму Даря и Сър Даря. Посочвам ти само, че на езерото вече му се е случвало да пресъхва и без нея. Както и други големи езера.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Посочвам ти само, че на езерото вече му се е случвало да пресъхва и без нея. Както и други големи езера.

Ще уточня:

Аралско море се е отдръпвало в древността (имаме регистрирани регресии) , но не е изчезвало :)

Статията е от 2009 и се базира на данни от 2004 година:

http://csr.spbu.ru/pub/RFBR_publications/articles/geosciences/2006/ekspedicionnie_issledovaniya_Arala_06_geo.pdf

Можеш сам да видиш какво е нивото на морето през 2004 година

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ПС

Причините за регресиите на Аралско море в древността до 17 век според автора са:

-промяна на руслото (посоката) на Аму-Даря - тя перодически се влива в Саракамишката долина http://geoman.ru/geography/item/f00/s04/e0004216/index.shtml (отделно от това има сведения че Аму Даря се е вливала и в Каспийско море)

-човешки дейности :)

(авторът смята цикличните колебания на климата за маловажни на тоя фон)

http://kungrad.com/aral/seahist/atlant/

Интересно отметить, что датировка мазара и некрополя при нем хронологически совпадает с датировкой периода наибольшего обмеления Арала в прошлом. Аральское море является закрытым озером аридной зоны и конечным бассейном впадающих в него рек, прежде всего Амударьи и Сырдарьи. Уровень воды в нем главным образом зависит от объема и режима стока воды этих рек. Но особенностью Амударьи и Сырдарьи является, как известно, свойство их русел изменять свое направление (мигрировать) в различные периоды. И в зависимости от направления основного стока вод этих рек находился уровень береговой линии Аральского моря.

Особенно это свойственно Амударье. В нижней половине течения ее русло как бы приподнято на подушке собственных наносов и возвышается над расположенными слева и справа Сарыкамышской и Аральской впадинами. Из-за этого река имеет опасную способность, в неблагоприятных условиях резко менять направление течения, внезапно "сваливаясь" со своей платформы то в западном, то в восточном направлении. На фоне воздействия этого фактора влияние циклических колебаний климата, например, оказывается малосущественным.

Специалисты выделяют 3-4 периода регрессий и сменявших их трансгрессии Арала за исторически обозримое время. Как известно, В.В. Бартольд в своих историко-географических исследованиях неоднократно касался истории основных водных артерий и бассейнов Центральной Азии. По истории Арала он написал отдельный труд "Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времен до ХVII в."

Кри тический анализ всех доступных письменных источников об Аральском море и р. Амударье приводит исследователя к выводу о том, что вследствие разрушения монголами в ХIII в. плотины на р. Амударье у Гурганджа (г. Куня-Ургенч) основной поток воды направился в Присарыкамышскую впадину. Уже в первой половине ХIV в. появляются сведения о том, что древний Узбой вновь обводнен и вода Амударьи достигает Каспия. Т.е. уровень воды в Сарыкамыше преодолел порог в 56 м над уровнем мирового океана.

В ХIV-ХV вв. отмечается максимальный уровень Каспийского моря. Причиной тому, конечно, было не только поворот стока Амударьи от Аральского к Каспийскому морю через Сарыкамышскую. впадину и Узбой, но и другие природно-климатические и военно-политические факторы. Для жителей низовьев Амударьи поворот основного потока в Сарыкамыш явилось экологической катастрофой. Естественно, сказались и опустошительные походы эмира Тимура в Хорезм, разрушившие ирригационную систему края.

На Арале, прекращение подпитки водами р. Амударьи, также отразилось катастрофически. Озеро сильно обмелело, дно его обнажилось так, что писавший в начале ХV в. Хафиз и- Абру, придворный историк Шахруха, в самых определенных выражениях заявляет, что «теперь... этого озера нет». К тому же и р. Сыр--Дарья, второй основной источник Арала, в это время представляется сильно обмелевшей. Бабур свидетельствует, что ниже г. Туркестана, Сыр-Дарья вся впитывается в пески, и не соединяется ни с какой рекой, ни с морем.

По мнению специалистов, в период этой очередной регрессии уровень воды Арала падает до абсолютной отметки 40-42 м (5). И только с середины ХVI в. вновь происходит постепенный подъем уровня воды. В этих условиях вполне естественно, что высохшее Аральское дно в конце ХIII-ХIV вв. стало частью пустыни. По нему пролегли маршруты торговых караванов, кое-где стали появляться некрополи и памятники архитектуры.

Трансгрессия Арала усилилась во второй половине ХIV в., когда своенравная Амударья вновь изменила свое русло, и основной сток ее направился в Аральское море, которое после этого начало устойчиво заполняться, затапливая пологие берега. В ХVI в. Сарыкамышское озеро стало мелеть, и сток амударьинских вод через Сарыкамыш и Узбой в Каспий прекратился. Капитан А. Дженкинсон в описании к карте, изданной в 1562 г., отметил: «Надо отметить, что в прошлые времена великая река Оксус (Амударья — С.Е.) впадала в этот залив (Култук?) Каспийского моря... Теперь она не доходит так далеко, но впадает в «другую реку по имени Ардок...». Это пояснение ему нужно было сделать потому, что прото-оригиналом его карты являлся более ранний русский чертеж. на котором было показан обводненный Узбой. Как доказал в своем исследовании Б.Л. Рыбаков, этот чертеж — «прото-оригинал» может быть датирован 1497 г. и естественно на нем отражена ситуация ХV в., когда еще существовал сток амударьинской воды в Каспий через Узбой.

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Така само си мислиш. Езерото вече е пресъхвало. Също както и Чад, както и Виктория.

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=23791#.VUnIEfmqpBc

Бях написал, че не е наблюдавано такова пресъхване през човешката история, а не геологичната история като цяло, но както и да е... Плюс това къде е Арал, къде са Чад и Виктория като размер, само погледни Google Maps. А статията е манипулативна...

Редактирано от kall
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Човешкият фактор при аралската катастрофа за последните 25 години може да се опише така:

Узбекистан (най-големият консуматор на поливна вода в региона) и Туркменистан си останаха преобладаващо аграрни страни, и дори увеличиха поливните си площи в периода веднага след и след разпадането на СССР..

В същото време те не инвестираха в поддръжката и управлението на водите (това се правеше по време на соца), в резулта на което ефективността при поливането и изполването на водите спадна от грубо 90 процента от началото на деведесетте години, до 25- максимум 50 процента (т.е само 25-50 процента от предначначената за поливане вода отива за поливане, останалите 75 -50 процента се губят като течове).

Какъв е резултатът - години наред се изполва повече вода отколкото може да се възстанови естествено, в разултат - сега, това което остава от водата Аму-Даря, пресъхва преди да достигне Аралско море, визирам Голямото езеро (а Малкото езеро, в което се влива Сър-даря, е изолирано от Голямото чрез Кокараловия бент),

(доколкото може да се говори за захранване- то се извършва от подпочвените води само)

Т.е практически можем да говорим за "изчезналото Аралско море"..

За да е възможно да се планира и говори за възстановяване на Аралско море- то страните от региона следва да извършат някаква "революция" в икономиките си (дори за мегапроектите като докарване на вода от Об/Сибир например, са необходими много ресурси и желание за участие от всички страни в региона , а също така и съгласие за участие на "трети" страни)

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Може да има някакви руски или казахстански изследвания върху флората и фауната, за узбекистански такива аз лично съм крайно скептичен че има (узбекистанските авторитети, т.е режимът според мен са "отписали" Аралско море - макар и да обвиняват кахастанците за Кокараловата стена).

А няма ли някакви изследвания от чуждестранни, западни екипи, защото според мен се изпуска уникална възможност за полева изследователска работа...

Единсвеното което аз съм чел е, че в Южното езеро няма риби, а единствените прествители на зоопланктона са някакви рачета...

Рачетата са ей тези: http://en.wikipedia.org/wiki/Artemia_salina Ползват се доста от акваристите като храна за аквариумните рибки.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...