Отиди на
Форум "Наука"

2017-та.Сфери, политики и фактори, свързани с икономиката. Опит за анализ и оценка


nik1

Recommended Posts

 • Потребители

2017-та.Сфери, политики и фактори, свързани с икономиката. Опит за анализ и оценка

1. Реформираните сфери, и такива в които са постигнати  в някаква степен заложените цели:

Здравеопазване

Основен фактор остава неразумното разпределение на средства за здравеопазване, което става по начин, който ощетява едни пациенти и лекари за сметка на други, създава не само хаос, лош бизнес климат и непредвидимост, но може да бъде опасно за живота.
Три болници в България (това са три общински болници в Пловдив, София и Варна) взимат "лъвския пай" от болничните средства на касата.

Основен акцент в дискусиите около бъдещето на сектора в края на тази година са  притесненията на пациенти, лекари и бизнеса заради предложените в проектобюджета на здравната каса мораториуми върху заплащането на дейността на нови болници, отделения и нови лекарства.

 

Отбрана (доколкото тя е консуматор на обществени средства)

"Рицар без броня"

Спешната нужда от подготовка и модернизация на занемарената в техническо отношение професионална българска армия, си остава. Опитите на управляващите да фокусират усилията си върху тази нужда, на този етап не са достатъчно задоволителни.
Има съмнения че сделките за закупуване на ново въоръжение ще бъдат непрозрачни , а лобизмът и лобистките интереси ще надделеят над логиката , както в случаите с продуктите на SAAB (известна с корупционните си практики и сделки в в Източна Европа, Азия и Африка, и която през юни тази година понесе голям удар върху моралния си авторитет) и донякъде с тези на Textron.

 

Инфраструктурни проекти

Положителното ев тази сфера е, че проектите за инфструктурна модернизация не се неглижират така, както в миналото. В момента има такива действащи и по тях се работи, за 1,7 милиарда лева.
Средствата са недостатъчни на фона на инфраструктурната изостаналост на България (България е изостанала и спрямо балканските си съседи Сърбия, Гърция и Турция).
Проектите, които биха съживили Северна България, т.е.те са от голямо значение за България, макар и започнати, все още се довършват на "хартия" и чакат своето финансиране отнякъде. Това са: "Четирилентов скоростен път Видин - Ботевград", "Тунел под Шипка", "Скоростен път или магистрала Русе - Велико Търново" и "Автомагистрала "Черно море"

 

2. Сфери в процес на реформиране, и такива в които са постигнати  в незадоволителна степен заложените цели:

Енергетика

Основен проблем на енергетиката е монополът на натрупалата големи дългове държавна НЕК (БЕХ),управлявана от политиците чрез недостатъчно компетентни менаджери, избирани по политическите съображения.на управляващите партии, и изпълняващи техните поръчки . Показателен е случаят с меганарушенията на законите при строежа Белене

Друг проблем е недостатъчната либерализация на сектора (въпреки, че се направиха много стъпки в посока либерализация), което отбслъсва потенциалните инвеститори и играчи,които могат да направят секторът жизнен и конкуренспособен . В тази връзка, през тези дни купвачът на ЧЕЗ се отегли от сделката.

Решението от вчера на кабинета, всички сделки по продажба на електроенергия да се извършват на борсата, може би е нещо положително за оздравяването на сектора.. . 

 

Образование

Системата на делегираните бюждети на училищата беше една голяма стъпка напред към модернизация и решаване на проблемите на образванието, С  нея се премахна хаосът и неопределеността в заплаюащнте на учителите и финансирането на училищата, проблем продължил да бъде такъв  две десетилетия след началото на прехода.

В същото време системата продължава да си носи недостатъците отминалото, от които не се еосвободила - а) нискозаплатени и слабомотивирани учители/преподаватели във ВУЗ, б) остаряли (формални) и/ или недостатъчно адекватни учебни програми, б) слабо представяне и действие на независимия контрол и оценяването на учителите/преподавателите във ВУЗ.

Като цяло броят на учениците/студентите е по-важен от качеството на образованието им

Тревожно за обществеността и разбирането, че не е намерена правилната стратегия за средното образование, събразена с особеностите на икономическото развитие на България, В случая визирам дискусиите около въвеждането на дуалното образование : в един момент  то излиза на преден план и като приоритет, след половин година отшумява или управляващите се отказват от него.

 

Наука

Науката ни страда от същите недостатъци като изброените като на образованието, но през годините на тоталитаризма и в годините след началото на прехода "носи" и един по-голям проблем -т.н. академичен клиентилизъм.
Опит за модернизация и реформиране на науката е закриването на ВАК през 2010 година.
Въпреки това научният (академичният) клиентизъм не е преодолян все още в университетите и най-вече в БАН, където сред имената на член-кореспондентите и академиците (взимащи пожизнени заплати съпоставими с депутатските) се намират имена на политически дейци с неясни или въображаемни научни заслуги (Александър Лилов например), и на учени с провален авторитет и морал заради плагиатство.

 

Прокуратура

Прокуратурата ни е скрит играч в икономиката.
Прокуратурата ни днес е изградена по бивш "съветски" модел , който се доближава най-близко до съвременния "латински" модел. Характерно за "латинския" модел, е че прокуратурата е централизарана, не подлежи на реален контрол, и упражнява прекалена формална и неформалнаа власт.
В Италия, Румъния, а и  в  България, прокуратурата се изполва за пряк натиск политическите опоненти, чрез отваряне на дела и започване на процеси (в Италия тези процеси са всеизвестни, и Италия се дава за пример в учебниците, в България делата се качват на "трупчета"), и за оказване натиск върху конкурентни бизнесмени.

Какви са реалните реформи у нас: През 2013 година беше променено мястото на главния прокурор чрез промяна на Закона за съдебната власт. Според тези поправки следователите и прокурорите вече не са подчинени на Главния прокурор , подчинени  са само администратичните ръководители,но той, Главния прокурор, остава методическия ръководител на прокурорите.. Т.е неформалата му власт остава.

Едно пояснение: Според Конституцията на РБ от 1991 година "магистратите,прокурорите и следователите се подчиняват само на закона". Според видни контитуционалисти и бивши членове на Конституциония съд,  действащият до 2013 година Закон за съдебната власт е бил нарушение на Конституцията, заради това че според разпоредбите  му прокурорите и следователите са били подчинени на Главния прокурор. Според тях написаното в Конституцията на РБ не е случайно.
Апропо, има конституции според които прокурорите и следователите не са независими и се подчиняват на Глания Прокурор, като това е написано ясно в техните разпоредби, Такава е днешната Конституция на РФ.

 

Независимост на съдиите

Въпреки че ВСС (Висшия съдебен съвет) беше разделен на две с промени в Закона за съдебната власт, политическата квота във ВСС  е преобладаваща пред професиналната.

 

Електронно управление, електронни администратични услуги и електронно гласуване

Напредъкът не се вижда при електронното управление за което досега са похарчени над 2 милиарда лева, Или е спрян, ако визираме е при електронното гласуване.По скоро това е област и дейности с негативни резултати.

 

3. Сфери и практики, за  чиято необходимост от реформиране се дебатира в обществеността, но управляващите като че ли изключват дебата, реформирането и промяната

 

Порочната и незаконна практика (в нарушение на закона), да се поставят по-ниски от очакваните приходни нива в Закона за Бюджета, и с получените излишъци в Бюджета в края на следващата фискална година, управляващите да си купуват гласоподаватели, медии (медиен комфорт), и влияние.

Този вид "купуване" е проява на клиентилисткия модел.

За тази година излишъците са 2.2 милиарда лева. Вчера бяха раздадени над 700 милиона лева от тях, очакваме да видим и останалите получатели..

 

4. Сфери и практики, за  чиято необходимост от реформиране се дебатира от НПО, но обшествеността като цяло, и управляващите като че ли изключват дебата, реформирането и промяната

Наркополитиката

В 21 век бичът са не спринцовките, марихуната, а легалните дизайнерски  дроги (те десетки), и химическите наркотици, които се продават по интернет , или с доставка по домовете, и които са в 10-ки или стотици пъти по унищожаващи здраве, семейства и по пристрястяващи и вредни от марихуната.

Бич на 21 век са легалните цигари, в пъти пъти по вредни и унищожаващи здравето, и пристарстяващи от марухиуната..Според СЗО се очаква 500 000 000 (500 милиона човека), през 21 век да загубят живота си от тютюнопушене.

Обществото се е хванало здрави за своя страх, предразсудъци и парадигми и не допуска големи дискусии.

Официално наркополитиката на държавата е свързана и се ръководи от гилдийните интереси на полицаи,прокуратура  и клиентилистки учени (70 -годишна жена без познания по английски е водещ учен  и експерт в наркополитиката у нас, все още се набляга на спинцовки, опитаи, опиумни деривати и марихуната), а не от интересите на обществото.

Равносметаката- тепърва ни чака ужасът на тези страни, в които марихуаната се преследва жестоко, скъпа е на пазара, и зависимите се ориентират към смъртоносните и ужасяващи дизанерски дроги и метамфетамин.
Дори в САЩ, пионерите в преследването на марихуната се случва дебат и има пробиви- в два щата употребата на марухуана за "развлечение" е позволено

 

5. Сфери и практики, за чиято необходимост от реформиране почти не се води дебат.

Либерализиране на трудовия пазар

Дискусиите и насоките за реформи са едностранни.

Коренът на този проблем, причината за това е съществуването  и действието на тоталитарния Кодекс на труда, които на практика изключва равнопоставянето и свободното договаряне между страните "работодател" и "човек на наемния труд".
Той дава:
- власти на работадателя : дисциплинарната власт е вид юридическа властаст, кодексът дава и  нормотворческа власт на роботодателите, да творят и прилагат източници на извъндържавно право
-подхвърля "кокал", придава значение и смисъл на синдикатите, като ги прави страна в колективното договаряне, единственото договаряне според кодексът, в което хората на наемния труд могат да търсят по-добри условия от тези в закона (кодексът), който е инструмент на работодателя.

Имаме един порочен кръг, или параграф 22, що се отнася до закон, синдикати и работодател, в който наемните са просто "роби", те са изключени.
Както написах, това всичко е наследено от тоталитарания режим, когато на работодателя се възлагат и функции на държавен орган, за това му се дава и голяма власт,

============================

Това е засега, уморих се малко

Имате думата за корекции, допълвания, дискусии, дебати, ако желаете,но моля нека участието в темата не се превръща в безсмислено и упорито тролене..

 

 

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 101
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Модератор Военно дело

Ники, разкажи моля те какво се случи с нефта и газта в Черно море. Лятото имаше някакви новини, че са намерили нещо, но новини напоследък няма.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Френската "Тотал" откри нефт в  Черно море през 2016 (информацията изтече от самата Тотал,  от неин доклад ), в участъка Хан Аспарух, но за да се потвърди наличието на находище, беше необходимо да се направят следващи сондажи. И в момента "Тотал" сондират .

http://www.mediapool.bg/vtori-sondazh-za-neft-i-gaz-v-blok-han-asparuh-naesen-news265327.html

Ситуацията е да кажем оптимистична, Ако "Тотал" не бяха открили нищо през лятото, нямаше да искат да продължават със скъпите сондажните дейности, и нямаше да искат разрешение за удължаване на срока на разрешителното им за сондаж и добив, което им изтече на 13 семпември 2017. Молбата им бпше удовелетворена от правителството и срока бепе удължен.

Информацията за това какви са данните от новите сондажи е трудно да се намери (това е фирмена тайна, на този етап) ,но по-скоро резултатът е положителен Министърът на икономиката каза в прав тест - самият той има неофициална информация и ситуацията е "оптимистична".

http://www.mediapool.bg/ima-ili-nyama-neft-i-gaz-v-han-asparuh-shte-e-yasno-sled-4-5-sondazha-news255028.html

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 6 часа, nik1 said:

Здравеопазване

Основен фактор остава неразумното разпределение на средства за здравеопазване, което става по начин, който ощетява едни пациенти и лекари за сметка на други, създава не само хаос, лош бизнес климат и непредвидимост, но може да бъде опасно за живота.
Три болници в България (това са три общински болници в Пловдив, София и Варна) взимат "лъвския пай" от болничните средства на касата.

Основен акцент в дискусиите около бъдещето на сектора в края на тази година са  притесненията на пациенти, лекари и бизнеса заради предложените в проектобюджета на здравната каса мораториуми върху заплащането на дейността на нови болници, отделения и нови лекарства.

Нямам информация каква е системата на събиране и изразходване на здравните осигуровки в другите европейски държави, но резултатите от статистиката при сравнение са отчайващо лоши за България:

23.thumb.jpg.0f5f4dd4445f4d96fd979cac8e17d540.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Europe

От 35 държави в Европа ние сме на 33-то място, пред нас са Албания, Сърбия и Македония, които са с по-ниски доходи и не са членове на ЕС. Значи има "нещо гнило в Дания", и това според мен е начинът, по който се изразходват средствата от "касичката"; заключението че това е точно така, ми подсказва и една друга статистика на Евростат:

22.jpg.8b1de9832bc192c5a004165d06e2575e.jpg

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Healthcare_expenditure_by_financing_scheme,_2014_(%_of_current_healthcare_expenditure)_F2_YB17.png

от където пък недвусмислено се вижда, че България е от страните в ЕС с най-малък дял на медицинска помощ, получавана от държавни данъци за здравно осигуряване, не че са най-ниски, малко се получава като здравна услуга от тях, в същото време единствено Кипър ни бие по "други финансови източници", демек доплащане. Проблемът, според мен, е в касата, където лекарското съсловие бърка в едни "общи пари" на гилдиен принцип и някои са по-равни от други. Нещо подобно на проблема с НЕК и БЕХ, но то е за друг раздел.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Да се изкажа за армията.

Армията ни се състои от ВМС, ВВС и СВ. Най зависими от финансиране са ВВС, след това ВМС. Самолетите са сложни и скъпи за експлоатация и изискват добре обучен персонал, включително и на земята (пилотите са само върхът на айсберга). Бойната авиация на България се състои от 15 изтребителя МиГ-29 от които летят 8. При това на няколко от тях скоро изтича гаранционния срок на различни части и те трябва да преминат регламентирания ремонт. От наличните 14 щурмовака през 2017 летят 4 броя. Там ситуацията е по добра, защото българските специалисти имат право да удължават срока на експлоатация сами (това са по тежки, бавни и не толкова маневрени самолети, така че стандартите не са толкова жестоки както при изтребителите). Отделно българските заводи са усвоили част от ремонтните дейности на Су-25 и можем да си ги ремонтираме сами без Русия. Министър Каракачанов е заявил, че не бърза с покупката на нови самолети, а трябва да се сключи договор с Русия за поддръжката на МиГ-29 и Су-25. Генерал Стойков е заявил, че ако не бъдат дадени пари за ремонт, то Су-25 спират да летят през 2018. Колкото до вертолетите България теоретически разполага с 6 бойни Ми-24В, от които лети само един. Очаква се през декември 2017 в завод Летец Пловдив да бъде завършен ремонта на още един.

През 2017 изтече срока за експлоатация на 3 те ни товарни самолета Спартан. Министър Каракачанов е заявил, че засега пари за регламентирания ремонт няма, поради което те ще бъдат приземени и ще се търси вариант да бъдат ремонтирани през 2019. Същата е съдбата и на единственият ни самолет Ан-30 за когото също няма пари за ремонт. Подобна е съдбата и на 12 те транспортни вертолета Кугър от които през 2017 летяха 4. От морските вертолети Пантер (3 броя) един претърпя авария (пилота загина) и не е ясно дали изобщо ще бъде ремонтиран. Кугарите и Пантерите също се очакво да бъдат "заземени" през 2018 поради липса на пари за регламентиран ремонт. Подобна е ситуацията и с руските Ми-17 от които на разположение са 6 броя, но от тях в края на 2017 остана да лети само един. В края на 2017 е взето решение за ремонт на още един вертолет Ми-17 в ТЕРЕМ. Министър Каракачанов се е изказал, че възстановяването на Ми-17 е по важно от това на Кугърите, тъй като ремонта може да се извърши в България и е по евтин. През 2016 по липса на пари е спрян ремонта на три Ми-17 и не е ясно, дали през 2018 още ще бъдат ремонтирани.

ВМС

ВМС са също скъп род войска. Тук както и при ВВС най важна е материалната част без която е невъзможно съществуването на самия род войски. Те също са скъпи за купуване и екплоатация. Конкретно по състава. Фрегатата "Дръзки" (тип Вилинген) е оперативна и участва в учения на НАТО през 2017 в средиземно море. Фрегатата "Верни" (тип Вилинген) е оперативна и през 2017 участва в учения на НАТО в средиземно море. И двете фрегати продължават да са въоражени единствено със 100 мм автоматично морско оръдие, липсва противоподводно, противокорабно и противосамолетно оръжие (оригиналното въоражение на тези фрегати е свалено от поддръжка от производителя). Флагмана на флота фрегатата "Смели" (съветската Делфин) е оперативен и участва в учения на НАТО през 2017 в румънски води. Старите съветски противолодърчи корвети Бодри и Решителни са теоретично оперативни, но са крайно износени и поради това се избягва да излизат в морето. Именно те трябва да бъдат заменени от новите патрулни корвети, които бяха поръчани през 2017. Доколкото разбрах, те ще са по украински проект

Корвета К-90
Дължина - 91,2 м
Ширина - 13,2 м.
Газене - ???
Водоизместимост - 1700 т.
Задвижване - (CODAD) два дизелови двигателя, два винта
Скорост - 24 kn.
Далечина на действие - 4500 м.м. при 14 kn.
Автономност - 20 дни
Екипаж - 65 души
Радиотехнически системи:
1 x Thales Smart-S 3D радар за наблюдение
1 x Thales Sting EO радар за насочване
2 x навигационни радари (вероятно Thales Scout)
1 x Thales Mirador electro-optical сензор (вероятно)
1 x Thales Kingklip сонар (вероятно)
1 x Thales Captas 1 VDS (вероятно)
БИУС - ???
Пасивни средства за защита:
2 x Rheinmetall MASS (Multi Ammunition Softkill System) - разположени побордно
Противоторпедна защита - ???
Въоръжение
Ракетно:
ПКР: 4 x MBDA Exocet MM40
ЗУР: 8 x MBDA VL Mica
Артилерийско:
1 x 76 mm Oto Melara SR (но без Strales система)
1 x 35 mm Rheinmetall GDM-008 Millenium Gun
2 x (вероятно) 12,7 mm картечници без дистанционно управление
Торпедно:
2 x 3-торпедни апарати, калибър 324 mm
запасни торпеда - ???
Площадка и хангар за хеликоптер.

За СВ после.

Сухопътните войски са най евтини за поддръжка, дори само поради елементарния факт, че самолетите падат, корабите потъват, а отказалата бойна машина просто може да бъде отбуксирана. Имаме 70 български БМП-23. По принцип не лоши машини, но се оказаха задънена улица. България разполага с 80 танка Т-72М. Днес България вече не произвежда МТЛБ и Гвоздика и тези машини рано или късно трябва да бъдат снети от въоражение. Разполагаме и с 48 самоходни гаубици Гвоздика. Доволно старо, но доказано оръжие (възрастта му не е проблем, даже американската армия използва "древното" САУ М109 Паладин). МТЛБ е влекач, който ние произвеждахме и у нас се използва като верижен БТР. От него все още имаме 100 бройки. Използването на влекач за БТР е уместно понеже сме си го произвеждали ние, иначе е по скоро посредствена машина. От БМП-1 разполагаме с 90 машини. Машината е призната за неудачна, тъй като е правена за конкретен ТВД с конкретна задача. Държим ги на въоражение най вече защото друго няма. Имаме и 24 противотанкови машини 9П148 което представлява БРДМ-2 с ПТР Конкурс. България разполага и с доволно остарелите БТР-60. По данни от 2016 година само 2 машини! Ако това е вярно, това означава, че машината реално е снета от въоражение в очакване на новата бойна колесна машина.

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Статистика на Евростат, която показва как се харчат парите за здравеопазване в различните страни от ЕС:

2017-12-15_011155.jpg.7798957feb4c3130759fed42435494fb.jpg

След Кипър, в България излизат най-много пари от джобовете на здравноосигурените лица - 44.5 процента или иначе казано осигуряващият си плаща почти половината от лечението, въпреки, че е осигурен

2017-12-15_011743.jpg.b0b08fcf7707c173f43fcf4d555ee56a.jpg

По брой на лекари на осигурени лица България превъзхожда такива държави като Германия и Ирландия, по брой на болнични легла също е над средноевропейското ниво, но не и по качество на здравните услуги, там е на 33-то от 35 места

2017-12-15_012425.jpg.0a43e5fb094bc7295f5370b13519f37a.jpg

40 процента от всички пари в България се харчат за медикаменти и лекарства, това е най-високият процент в ЕС. Обръщам особено внимание на този факт, защото точно там стават най-големите злоупотреби с парите на касата. При това гражданите доплащат от джобовете си допълнително за лекарства и медикаменти, също най-висок след Кипър процент в ЕС.

2017-12-15_012528.jpg.29d6f4695f97c9b349cee47f80c40a76.jpg

Пак същата статистика, но прецизирана - 42 процента към снабдителите на лекарства отиват, обърнете внимание на процентите при другите държави, тук България няма конкуренция, безспорен лидер е:564da112d749c_wink(1):

2017-12-15_012636.jpg.dcfb57bb7bc85c2f1275a21e5ad34a4f.jpg

И на фона на тези 42 процента, почти 0 за следоперативно и дългосрочно лечение, пак безспорен лидер с обратен знак. важното е да изпишем /продадем/ лекарствата, да вземем парите по пътеката, после да се оправят сами пациентите, пари няма

2017-12-15_012705.jpg.9f56e1e2f87d30c1a935b03d079e3a6d.jpg

Същото, но казано с цифри в Евро - по половин евро, 1 левче на човек, колкото толкова, сравнете с другите държави.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Long-term care в България (изглежда на Балканите положението е подобно) се плаща предимно от джоба на пациентите т.е. или по-скоро от този на роднините им, защото мнозинството от хорат,а нуждаещи от такова лечение не попадат в катерогорията на икономически активни и икономически проспериращи.. Ще го кажа така - това са предимно инвалидизирани хора Забележка:тук не визирам само "легано признатите" инвалидизации, защото най-инвалидизиращите заболявания (според СЗО), в България не се смятат за такива

Коренът на всичко това е в "балканският" манталитетнен дефицит- смятаме (политиците смятат, а те са едни от нас, за съжаление не можем да си изберем скандинавци в НС) че здравето на чуждите хора няма никакъв приоритет пред това си продадем лекарствата и да си напълним джоба, и да си вземем "своето".. 

 

Апропо, интересно е каква част от разходите Long-term care  са средствата от дърважния бюджет, каква част идват от общините , и каква от програмите на ЕС? Полуинформирано допускам, че е напълно възможно най-малък принос в "левчето на човек" да има... скъпата ни татковина със стоте си милиарда лева БНП..

"Колкото толкова".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Антикорупционен закон

Тревожни новини от днес

https://frognews.bg/novini/parlamenta-sad-neviarna-informatsiia-koruptsiia.html

 

Цитирай

 

Пълен обрат в парламента: Съд за ”невярна” информация за корупция

Днес "Обединени патриоти", БСП и ДПС блокираха гласовете на ГЕРБ и защитата падна.

Така управляващите се върнаха в изходна позиция - ще подаде ли някой изобщо сигнал за престъпление, ако знае, че го чака евентуален ответен удар. Още повече, че Комисията няма да работи по анонимни сигнали. На практика лице, подало сигнал, който Комисията не докаже, може да бъде съдено най-малкото за набеждаване.

Очаквано това бе един от най-оспорваните текстове в новия закон, по който народните представители се карат още от самото начало. Предложеният днес за гласуване вариант гласеше, че "лице, което е подало сигнал за корупция или за конфликт на интереси на лице, заемащо висша публична длъжност, не може да носи отговорност и да търпи други неблагоприятни последици само на това основание". От ОП настояха целият този текст да отпадне, а от ДПС предложиха компромисен вариант - да се запише, че подателят на сигнала ще носи отговорност, ако се окаже, че сигналът не е имал основание. "Патриотът" Християн Митев до такава степен настояваше за отпадането на защитата на подателя, че дори обяви безпрецедентното: ако предложението на ОП не мине, то националистите ще подкрепят предложението на ДПС.  

"Вреди могат да произтекат от недобросъвестното действие на сигналоподателя. Няма пречка той да оповести този сигнал и пред медиите и само с това да навреди на лицето", разви тезата на "патриотите" Митев.

Текстът на ОП беше подложен на гласуване и изненадващо мина. Депутатите на ГЕРБ в зала се оказаха едва 40-ина и се въздържаха вместо да гласуват "против".

Цялата постановка на дебатите и гласуването изглеждаше странна, особено с отсъствието на част от депутатите от управляващата партия и "въздържанието" при гласуването на останалите. Според източници на Клуб Z гласуването на текста в приетия му вариант е било предварително гововорено между ГЕРБ и "Обединените патриоти", като просто вторите са влезли в ролята на защитник на тази теза.

Докладчикът по закона - шефът на правната комисия Данаил Кирилов, все пак веднага поиска прегласуване с мотива, че това е най-радикалната промяна, която някой предлага в законопроекта. Резултатът се оказа същият.

Това гласуване обаче веднага породи кулоарния слух, че хората на Бойко Борисов са направили реверанс към тези на Валери Симеонов в опит да смекчат гнева на вицепремиера за отлагането на концесията на ски зоната в Банско.

Парламентът ще упражнява контрол върху работата на Комисията като във всеки един момент може да извика нейни членове да й предоставят информация, решиха още депутатите. Отделно тя ще представя в НС годишен доклад за дейността си, решиха още депутатите.

"Този контрол се обезсмисля. Вчера приехте, че парламентът и назначава, и предсрочно може да освободи член на Комисията. Какъв повече контрол от това искате. Контролът ще бъде упражняван само по политически цели и целесъобразност", заяви Филип Попов от БСП.

 "Това е поредното абсурдно твърдение на колегите от опозицията. По повод основанията за освобождаване на член на комисията - и 1/5 народни представители могат да поискат предсрочното освобождаване. Това означава, че опозицията във всеки момент може да поиска главата на член. Това е пределно демократично и бих казал, че е в полза и на опозицията", репликира докладчикът по закона - Данаил Кирилов.

От левицата възразиха и срещу текста, който освобождава от имуществена отговорност инспекторите за причинени вреди при упражняване на дейността им, освен ако не става въпрос за престъпление от общ характер. Данаил Кирилов обаче настоява, че те ще са подвластни на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Дебатът се разведри заради текста, който дава право на служителите на Комисията да пътуват безплатно в градския транспорт "при изпълнение на служебните си задължения". Попов предложи последното да отпадне с аргумента: "Как ще разделите кога пътуват по личен повод и кога по работа. Да няма контрольорът в тролея да ги пита "Вие на работа ли отивате?"", посочи Попов, но текстът бе гласуван, както и бе предложен.

Депутатите поспориха и върху текстовете, който предвиждат Комисията да дава становища по законодателната дейност на Министерския съвет с цел да се избегнат предпоставки за корупция и конфликт на интереси, или явни такива, записани в съответния законопроект. Сега подобна работа върши БОРКОР.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 3 часа, nik1 said:

Long-term care в България (изглежда на Балканите положението е подобно) се плаща предимно от джоба на пациентите т.е. или по-скоро от този на роднините им, защото мнозинството от хорат,а нуждаещи от такова лечение не попадат в катерогорията на икономически активни и икономически проспериращи.. Ще го кажа така - това са предимно инвалидизирани хора Забележка:тук не визирам само "легано признатите" инвалидизации, защото най-инвалидизиращите заболявания (според СЗО), в България не се смятат за такива

Коренът на всичко това е в "балканският" манталитетнен дефицит- смятаме (политиците смятат, а те са едни от нас, за съжаление не можем да си изберем скандинавци в НС) че здравето на чуждите хора няма никакъв приоритет пред това си продадем лекарствата и да си напълним джоба, и да си вземем "своето".. 

 

Апропо, интересно е каква част от разходите Long-term care  са средствата от дърважния бюджет, каква част идват от общините , и каква от програмите на ЕС? Полуинформирано допускам, че е напълно възможно най-малък принос в "левчето на човек" да има... скъпата ни татковина със стоте си милиарда лева БНП..

"Колкото толкова".

Не мога да намеря информация каква част от тези 8 млн. лева са от държавния бюджет, каква от общините и каква от ЕС, но дори да се установи, че са повечето от държавния бюджет, това не променя съществено общия процент 0.2 процента, колкото за бог да прости. Всеки имал случай да се сблъска с тежка операция знае как се искат пари допълнително, това е правило от схемата. По закон за тежка травма /имах такъв случай с близък/ се полагат 10 процедури физиотерапия годишно от касата, но те не стигат, доплащаш си останалите, платихме си и т.н. "пирони" за счупена тазобедрена кост /над 800 лева/, терапевта в болницата беше смешко, който твърдеше, че човекът 6 месеца след операцията не трябва да докосва с крак земята, ако го бяхме послушали, този човек щеше досега /след 3 години/ да е траен инвалид, платихме си на частен терапевт, който го раздвижи за месец и се ужаси, когато чу какво му е казал колегата му; опериращият доктор на първия контролен преглед обърка ренгеновата снимка на счупения таз с тази на друг пациент, после се оказа че не той е извършил операцията, а негов колега и т.н. и т.н. ходене по мъките. Плюс кешене навсякъде - лекарят от ТЕЛКА в прав текст обяви каква марка водка пие, преди да напише болничните.

Ако вземем две държави за сравнение - Италия и България, ще видим, че на човек от населението в Италия се падат по-малко пари за здравеопазване, по-малко доктори, по-малко болнични легла, но Италия е на 22-ра позиция в класирането, докато България е на 33-та. Нещата не опират само до пари, краде се прекалено много по схема, при това оформена законно и това става безотговорно, защото е узаконено. "Органите" или ги няма или са в схемата. Да им имам терминологията.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 15.12.2017 г. at 14:28, nik1 said:

Коренът на всичко това е в "балканският" манталитетнен дефицит- смятаме (политиците смятат, а те са едни от нас, за съжаление не можем да си изберем скандинавци в НС) че здравето на чуждите хора няма никакъв приоритет пред това си продадем лекарствата и да си напълним джоба, и да си вземем "своето".. 

http://www.mediapool.bg/lekarstveniyat-moratorium-otprishti-sblasak-mezhdu-onkobolni-polititsi-news273040.html

 Ето това конкретно е причина Българската държава да бъде съдена в Страсбург, както и да бъде сериозно санкционирана от ЕС за човешки права, защото това е легализирано убийство на множество хора пореди липса на грижа, регламентирано от закона. Тоеа защото Цв. Цветанов освен полиай, е и онколог и може да прави твърдения относно ефективността на химиотерапията....

За всеки вид рак има отделен химиотерапевтичен коктейл от лекарства. Нерядко може да се установи, че конкретният медикамет не оказва въздействие на тумора или влияе лошо на пациента. Това са "токсични" смески (защото убиват не само раковите, но и здрави клетки) с множество неприятни и понякога опасни странични ефекти. Тогава той се сменя с друг. Понякога се налага многократна смяна, докато се открие действащият медикамент или този, който се понася добре.

Българският закон прави тази смяна на един медикамент с друг невъзможна, с което обрича онкоболните на смърт. Това са и толкова скъпи медикаменти, които обаче трябва да се доставят и прилагат по точна схема (иначе престават да действат, туморът печели битката), че повечето хора навсякъде по света биха се разорили, ако ги плащат от джоба си.

Химиотерапия се предписва по две причини. Първата е да смали тумора, за да бъде той по-оперативен. Втората е следоперативна, за да убие евентуални ракови клетки в кръвоносната и лимфната система, както и евентуални микрометастази, които не могат да бъдат уловени с образно изследване, за да бъдат хирургически отстранени.

За някои тумори комбинираната химио- с радиотерапия е единственото лечение. Което значи, че пак се пробва кой медикамент ще влия на тумора.

Това пациентът да може да използва само едно лекарство означава убийство.

Редактирано от dora
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 43 минути, dora said:

Българският закон прави тази смяна на един медикамент с друг невъзможна, с което обрича онкоболните на смърт.

Вметка: Ако бях пациент вероятно бих писал до народния си избранник за този проблем

Което значи че вероятно има системен проблем с НЗОК: пациентите нямат думата,  и НЗОК  трябва да се денационализира (не да се приватизира, а да се денационализира) и пациентите , т,е тези които плащаме от джоба си, да можем да влияем върху политиките на НЗОК .От едната страна да бъдат пациентите (пациентските организациия), а от другата лекарите..

 

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 минути, nik1 said:

има системен проблем с НЗОК

Системният проблем е в източването й, вкл. през лекарствата за онкоболните. Но вместо да се преследват от закона извършващите злоупотреби, се наказват болните.... И още повече близките им, на които ше се наложи освен да живеят в кошмара на това някой близък да е болен, и с невъзможността да им помогнат поради липсата на достъп до лекарства... Говорим за 262 000 човека....

Редактирано от dora
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 1 минута, dora said:

Системният проблем е в източването й, вкл. през лекарствата за онкоболните. Но вместо да се преследват от закона извършващите злоупотреби, се наказват болните....

Проблемът е че ги няма пациентските организации в цялата схема, които да пречат на източването и изкривяването и..

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ПС

Знаех за този системен проблем и "Здравеопазването" трябваше да е към 2

Цитирай

2. Сфери в процес на реформиране, и такива в които са постигнати  в незадоволителна степен заложените цели:

 

Реших да го оставя към "едно", защото иначе трябваше да пиша и илюстрирам неща, които според мен малко форумци биха разбрали, а и аз самият не съм много добър писател..(мога да пиша свободно в няколко области, иначе, общото писане ме затруднява)

Замисълът на създаването на касата е бил такъв първоначално,но както повечето неща "работата" е свършена до средата (видяхте и какво стана с антикорупциония закон)

 

Толкова ни е акъла на народа , няма на кого да се сърдим,  системата ни е много демократична,и въпреки всико ние се дъним като народ..

И още по-зле залитаме да я направим по-малко демократична, искаме някой друг да мисли, да решава и носи отговорност за нашите действия, по скоро бездействия и бехаберия, защото така уж е по-лесно.

==========================

Седете си в Холандия, Чехия или там където сте и забравете за България, само мъка ще ви носи,,(това го казвам от братска любов)

 

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Открих статистика за това какви средства се изразходват в ЕС за лечение на онкоболни, за съжаление числата са от 2008, но едва ли пропорциите са се променили драстично оттогава:

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70442-X/fulltext

1.thumb.jpg.d14eab618b708dd0ab2aa8ddba1e60b6.jpg

И разбивка по основни групи онкозаболявания:

2.thumb.jpg.88593f8574c9810ab6bdafe8756b4dfd.jpg

Общата сума преди 9 години е била около 120 млн. евро или около 240 млн. лева, от които както се вижда около 20 процента са за лекарства, тоест към 50 млн. Вероятно е имало огромно увеличение, за да могат да се натрупат откраднати лекарства за 200 млн. лева. Но се краде, доколкото разбрах по много проста схема - изписват се фиктивно от касата лекарства, които после се изнасят на пазара и се продават.

Независимо от течовете /кражби/ сумата за онкоболни в България на човек от населението е определено най-малка, 6 пъти под средната за ЕС, поне такава е била според тази статистика преди 9 години.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
On 12/15/2017 at 15:56, nik1 said:

Антикорупционен закон

Тревожни новини от днес

https://frognews.bg/novini/parlamenta-sad-neviarna-informatsiia-koruptsiia.html

 

 

PS

Органите и комисиите в РБ не са ли за това -  да проверяват сигнали, да разследват, да доказват? Гражданите ли трябва да доказват наличие на корупция или конфликт на интереси?? Те следствен орган ли са? ...За какво изобщо се създават тези нови антикорупционни органи, и какъв е смисълът от закона тогава?

Аз лично - ако имам съмнения а корупция или конфликт на интереси,няма да се занимавам с тези органи, а ще пиша да действащата полиция или до действащата комисията за раследване на конфлискти на интереси, Ще бъда сигурен, че няма да ме осъдят, ако не могат да докажат нищо..

=======================================

Създава се един недействащ закон, и една нова  недействаща и раздута администрация и структура..

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, nik1 said:

PS

Органите и комисиите в РБ не са ли за това -  да проверяват сигнали, да разследват, да доказват? Гражданите ли трябва да доказват наличие на корупция или конфликт на интереси?? Те следствен орган ли са? ...За какво изобщо се създават тези нови антикорупционни органи, и какъв е смисълът от закона тогава?

Аз лично - ако имам съмнения а корупция или конфликт на интереси,няма да се занимавам с тези органи, а ще пиша да действащата полиция или до действащата комисията за раследване на конфлискти на интереси, Ще бъда сигурен, че няма да ме осъдят, ако не могат да докажат нищо..

=======================================

Създава се един недействащ закон, и една нова  недействаща и раздута администрация и структура..

 

 

Не бъди толкова сигурен...Защото ако анонимно го правиш няма да се занимават властите с въпросът. Ако с име и лице, тогава първо Ти трябва да докажеш, че доложеното е обосновано и покрива истината...

И да. Ако все така има проверка и не намерят нищо, тогава доложеният може да те даде под съд за разваляне на добрият му имидж и да ти свали и гащите....:af:

Редактирано от Skubi
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, Skubi said:

Ако все такаси има проверка и не намерят нищо

То затова борбата с корупцията е толкова трудна. И комисия и закони да има в съда се иска конкретна информация за пари и документи, а такива трудно се намират.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, Пандора said:

То затова борбата с корупцията е толкова трудна. И комисия и закони да има в съда се иска конкретна информация за пари и документи, а такива трудно се намират.

Стига да чукнеш та гуглето микрософт унгария и веднага ще видиш най прясната новина/която навярно не достига нивото на общият шум от информации за да впечатли/, скъсва всички официални контракти с властите на РУ, като незабавно изритва главният шеф ма микрософт унгария....поводът е корупция. Но мръсното бельо и те не са го прострели за да знаем кой, кога, кого, как е правил далаверата. А да. Мамелусите на Орбан не знаят нищо официално. Не комментират.:animatedwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, Skubi said:

микрософт унгария

Там е работата, че никой не ни предоставя подробната информация кой кога и на кого в крайна сметка да вярваш - на пострадалия или на развелия бойното знаме "корупция". Това за големите етажи. Разчистването на конкуренцията е позволено по всякакви начини.

За мен проблема в България не е корупцията по високите етажи /на първо време/, а това че е обхванала всички сфери на живота и вече не я наричам "корупция", а "рекет".

А иначе корупция има навсякъде, просто някои народи са по-богати и са минали през един етап на наистина свободна пазарна икономика и корупцията не е обхванала така драстично целия им живот.

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 30 минути, Skubi said:

Не бъди толкова сигурен...Защото ако анонимно го правиш няма да се занимават властите с въпросът. Ако с име и лице, тогава първо Ти трябва да докажеш, че доложеното е обосновано и покрива истината...

И да. Ако все така има проверка и не намерят нищо, тогава доложеният може да те даде под съд за разваляне на добрият му имидж и да ти свали и гащите....:af:

Шкумба на всяко гърне мерудия си , и най-обичаш да тролиш, за друго те няма ама за това си първи (душката не виждаме).

Давал ли си сигнали? Аз съм давал, и мога да ти кажа как стават нещата..Къде и кога съм писал че сигналът ми ще е анонимен?

Преди 28 минути, Пандора said:

То затова борбата с корупцията е толкова трудна. И комисия и закони да има в съда се иска конкретна информация за пари и документи, а такива трудно се намират.

Не говоря за съда

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 5 часа, nik1 said:

Проблемът е че ги няма пациентските организации в цялата схема, които да пречат на източването и изкривяването и..

 

За да попречат трябва да имат точна информация от кухнята. Корупцията е трудно видима "отвън", само най наглите случаи и то при системна злоупотреба стават видни. Доста сериозна реформа за която ме съмнява да има воля. За съжаление.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, nik1 said:

Не говоря за съда

Така или иначе в една правова държава, съдът е този който отсъжда. Комисията не разследва ли само? 

Цитирай

Ще бъда сигурен, че няма да ме осъдят, ако не могат да докажат нищо..

Потърпевшия срещу когото е сигнала може да реши друго.

Какъв е ефекта, ако няма доказателство и съответно наказание. И цялата ни съдебна система боксува, защото няма ефект от нея, нито изяснява истината, нито раздава справедливост. Само се подмятат едни дела по сто години. 

 

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 минути, nik1 said:

Шкумба на всяко гърне мерудия си , и най-обичаш да тролиш, за друго те няма ама за това си първи (душката не виждаме).

Давал ли си сигнали? Аз съм давал, и мога да ти кажа как стават нещата..Къде и кога съм писал че сигналът ми ще е анонимен?

Не говоря за съда

 

 

Никога не съм сигнализирал, в никой един режим...Но мнение мога да имам, нали?

Да се надяваме, че с успешнати ти антикорупционна дейнос ще фигурираме/БГ/ от година на година все по-добре в докладът на ЕУ.

ПС. За тролването? докладвай на някой модератор.:ag:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Комисията излиза с решение,. да

Цитирай

Потърпевшия срещу когото е сигнала може да реши друго.

Дайте ми пример, когато разследван или проверяван да е осъдил този който е подал сигнала? Евентуално разследаният и проверявания може да осъди държавата (органът) ,  ако тя си е превилил правата, иначе какво?

Ако подалият сигналът е подал неверни  данни, това е наказуемо поред НК, и аз говоря за подаване на сигнал с вярно излагане на данните.

 

Цитирай

Какъв е ефекта, ако няма доказателство и съответно наказание

Има ефект  който във всички случаи е по-голям от този нередните и незаконни действия да се толерират/пропукат.  
Представете си че сте шеф на отдел или кмет и вашият отдел е разследван за  корупция на ваш служител.. Вие ще махнете с ръка, или ще извикате човека и ще го интрвюирате? Едно петно от разследване в трудовата книжка или в препоръките е нещо за всеки.. 

.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...