Отиди на
Форум "Наука"
gmladenov

Специалната теория на относителността наистина ли е грешна?

Recommended Posts

Преди 7 минути, Малоум 2 said:

Противоположната на "нулевата" точка от гумата се движи с два пъти по-голяма скорост (периферна скорост), а скоростта на автомобила е равна на скоростта на оста на гумата (спрямо неподвижна земя). 😉

...

Би ли пояснил нагледно с някакъв чертеж, коя е тази неподвижна точка и как се движи колелото спрямо нея. Тя неподвижна ли е спрямо земята. Нали разбираш че става пълна каша с такива повърхностни изложения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 11 минути, Малоум 2 said:

Противоположната на "нулевата" точка от гумата се движи с два пъти по-голяма скорост (периферна скорост), а скоростта на автомобила е равна на скоростта на оста на гумата (спрямо неподвижна земя). 😉

...

това е интерпретация. само много малка част от ве;еството остава относително неподжижна на пътя, а голямата част от веществото, носителя на нетния импулс е поджижна спрямо пътя. това може да стане само при преопладаващи ускорителни джижения в материята на обекта. нетния импулс в този случай жинаги е с някаква ненулева стойност спрямо иос на пътя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 8 минути, Стелян said:

Би ли пояснил нагледно с някакъв чертеж, коя е тази неподвижна точка и как се движи колелото спрямо нея. Тя неподвижна ли е спрямо земята. Нали разбираш че става пълна каша с такива повърхностни изложения.

неподвижна е , има я , не е точка а линия, поредица от точки теоретично разбира се, инак е сравнително малка повърхностна област която е в движение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 37 минути, Стелян said:

Би ли пояснил нагледно с някакъв чертеж, коя е тази неподвижна точка и как се движи колелото спрямо нея. Тя неподвижна ли е спрямо земята. Нали разбираш че става пълна каша с такива повърхностни изложения.

http://fizika.bivaood.com/mehanika/kinematikatialo/full/4.htm

Виж скоростта на точка Р.

...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 37 минути, Малоум 2 said:

http://fizika.bivaood.com/mehanika/kinematikatialo/full/4.htm

Виж скоростта на точка Р.

...

Тази точка не е неподвижна спрямо колелото, защото то изминама път спрямо тази точка.

Редактирано от Стелян

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 5 минути, Стелян said:

Ми на чертежа липсва такава точка  Р

Майтапиш се. Точка Р е допирната - равнина-диск.

Последната формула : Vр=0

...

Редактирано от Малоум 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Малоум 2 said:

Майтапиш се. Точка Р е допирната - равнина-диск.

Последната формула : Vо=0

Ти бъркаш допирна точка със точка от повърхността на земята, допирната точка не е нито точка от повърхността на земята нито точка от повърхността на колелото.  А с тези допирни точки нищо не може да се дефинира, Къде е тогава допирната точка на ракета движеща се в космоса, допирната точка е някаква точка която остава винаги неподвижна спрямо две движещи се тела, но само ако има съприкосновение между тях. Та ракетата няма, къде е тогава тази допирна точка и какво означава тя, нищо не означава не може да се приеме и за начало на отправна система.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всъщност тази допирна точка се движи и спрямо повърхността на земята и спрямо повърхността на колелото, обаче винаги остава неподвижна спрямо колелото и повърхността на земята. та какво искаше да кажеш с тази допирна точка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Стелян said:

До гн Младенов, как смятате че въздуха увлича светлината така че да даде изотропия, и ако това е вярно, то тогава как също така вакуума който не е материален според вас има същите свойства като въздуха. Как ще докажете увлекаемост на светлината от вакуум със чисто физични свойства, айде за въздуха може да се каже че взаимодейства електромагнитно със светлината и затова я увлича но само частично и това е експериментално доказано, но за вакуума??? как взаимодейства той електромагнитно със светлината?

Нали се разбрахме, че увличането е само привидно.
Вакуумът само в затворено пространство "увлича" светлината ... поради простата причина, че изотропията на вакуума вътре
в затвореното пространство не се променя от движението на самото пространство.

Ето вакуумните тунели на обсерваторията за гравитационни вълни ЛИГО.
ЛИГО принципно представлява един мащабен интерферометър и неговите измервания потвърждават, че скоростта на светлината
в затворено пространство "пълно" с вакуум остава изотропна. Така че за един наблюдател на Луната, например, вакуумните тунели
на ЛИГО "увличат" светлината. Това е екпериментално доказано, а не е само теория:

ligo.jpg.0a604b9d306664113e307d22c02c7592.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 часа, Стелян said:

Ако въздухът увлича светлина на 100%, то тогава като задуха вятър, образите ще станат подвижни с този вятър, а опита показва че това не е така. Ако въздуха увлича частично светлината както водата в опита на физо, то тогава вятър във лабораторията на ММ би дал анизотропна картина, но при все че има и дори лек полъх във всяко затворено помещение, демек въздуха не е абсолютно неподвижен там, то и опита на ММ трябва да дава шумове по анизотропия, да ама такива липсват, или тези шумове са причина от нещо друго.

Вятърът нарушава изотропията на въздуха, което само ще разкриви образите (по подобие на криви огледала), а няма да ги направи подвижни.
Само че не се знае колко силен трябва да е вятърът за да се получи този ефект; нямаме измервания, които го показват това.

Опитът на Физо е много интересен. Ти замислял ли си се как точно работи "увличането"?
Отговорът е, че движещата се вода в тръбата променя дължината на пътя, който светлината изминава в тръбата.
Движението на водата скъсява пътя на светлината в права посока, а в обратна посока го удължава.
Това е принципът на действие на опита на Физо.

Ако направиш сметките, обаче, излиза че говорим за под-микронна разлика в дължините.
В същото време изотропията на движещата се вода не е гарантирана (поради вихрите/турболенцията вътре в тръбите).
Така че опиътът на Физо е напълно дърварски откъм прецизност.
Единственото заключение, което може да се извади от него,  е че наистина наблюдаваме "увличане".
Но размерът на това увличане в никакъв случай не може да се изчисли точно на базата на този опит.

Ако също се замислиш, опитите на ММ и Физо са еквивалентни.
И двата мерят скоростта на светлината в движеща се материална оптическа среда, но го правят различно.
Физо мери скоростта на светлината докато светлината преминава през движещата се среда.
Майкелсън и Морли пък мерят скоростта вътре в движещата се среда.
Прецизността на опита ММ е на светлинни години разстояние от тази на Физо.

Редактирано от gmladenov

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 37 минути, gmladenov said:

Нали се разбрахме, че увличането е само привидно.

Какво ще рече привидно, или се увлича или не, аз ви казах вашите концепции за увличане на светлината са неправилни, просто в експериментът на ММ имаме изотропия на скоросттта на светлината поради фактът че источника и приемника респективно детектора на електромагнитни вълни, са взаимонеподвижни  а вие се подлъгвате с някаква си увлекаемост на средата причина за изотропността в разпространението на светлината, респективно всякакви електромагнитни вълни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 26 минути, gmladenov said:

Вятърът нарушава изотропията на въздуха, което само ще разкриви образите (по подобие на криви огледала), а няма да ги направи подвижни.
Само че не се знае колко силен трябва да е вятърът за да се получи този ефект; нямаме измервания, които го показват това.

Опитът на Физо е много интересен. Ти замислял ли си се как точно работи "увличането"?
Отговорът е, че движещата се вода в тръбата променя дължината на пътя, който светлината изминава в тръбата.
Движението на водата скъсява пътя на светлината в права посока, а в обратна посока го удължава.
Това е принципът на действие на опита на Физо.

Ако направиш сметките, обаче, излиза че говорим за под-микронна разлика в дължините.
В същото време изотропията на движещата се вода не е гарантирана (поради вихрите/турболенцията вътре в тръбите).
Така че опиътът на Физо е напълно дърварски откъм прецизност.
Единственото заключение, което може да се извади от него,  е че наистина наблюдаваме "увличане".
Но размерът на това увличане в никакъв случай не може да се изчисли точно на базата на този опит.

Ами аз какво ти пея до сега, именно опита на физо потвърждава че има само частицно увличане на светлината, ако беше пълно както и във въздух, ти като гледаш един образ той би трябвало да се движи само от полъха на въздуха. Обаче на практика не е така, и да има увличане то е незначително и това го показва опита на физо, какво искаш повече за твоята хипотеза, ми тя издиша още в зародиш, освен това как ще обясниш увличането от вакуума, като той не е материална среда която взаимодейства по някакъв начин със светлината.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гн Младенов, аз приключвам в дебатите ви със Сканер, но едно смятам за важно, а именно че снимките от спътниците, показват анизотропия в скоростта на разпространението на светлината, а това е сериозен факт, за да се постави под съмнение СТО. Както ви споменах, можете сам да си направите експеримент оборващ СТО, със интерферометър качен на балон, вярно че се изискват финансови възможности, но пък ще докажете нещо много важно, а именно заблудата в науката, ако има такава разбира се. Пожелавам ви успехи ако решите да проведете експеримента.🌝

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 14 часа, Стелян said:

но едно смятам за важно, а именно че снимките от спътниците, показват анизотропия в скоростта на разпространението на светлината,

Както обикновено, не сте в час. Снимките на спътниците не показват анизотропия в скоростта на светлината  :)

Ей, всеки се хванал да коментира неща дето не разбира...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, scaner said:

Както обикновено, не сте в час. Снимките на спътниците не показват анизотропия в скоростта на светлината  :)

Ей, всеки се хванал да коментира неща дето не разбира...

Все пак любопитството ми наделя, и се изкуших да надникна какво пише бай сканер, да драги ми сканер за твой ужас спътниковата анизотропия опровергава СТО, и вие в неистов писък да защитите тази теория, ставате смешен :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 минути, Стелян said:

да драги ми сканер за твой ужас спътниковата анизотропия опровергава СТО

Да бе да, нещо опровергава, ама това нещо не е СТО, а наличието на нещо в главата на определени хора. До тука липсва грам доказателства за такова опровержение. А да се повтарят безпочвени глупости, дали това опровергава СТО? Безпочвено тръшкане, с което само доказвате безсилието си.

Като не можете нищо смислено да кажете по темата, що се мъчите да го повтаряте?   :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 6 часа, scaner said:

Да бе да, нещо опровергава, ама това нещо не е СТО, а наличието на нещо в главата на определени хора. До тука липсва грам доказателства за такова опровержение. А да се повтарят безпочвени глупости, дали това опровергава СТО? Безпочвено тръшкане, с което само доказвате безсилието си.

Като не можете нищо смислено да кажете по темата, що се мъчите да го повтаряте?   :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 8 часа, scaner said:

Да бе да, нещо опровергава, ама това нещо не е СТО, а наличието на нещо в главата на определени хора. До тука липсва грам доказателства за такова опровержение. А да се повтарят безпочвени глупости, дали това опровергава СТО? Безпочвено тръшкане, с което само доказвате безсилието си.

Като не можете нищо смислено да кажете по темата, що се мъчите да го повтаряте?   :)

Тъй тъй, едно си баба знае едно си бае😁

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 8 минути, Шпага said:

Господа, след СТО не е ли време да отстреляте и ОТО?

Не мисля, за ОТО са нужни доста повече знания, а както видяхме, те и за СТО са огромен дефицит. Виж, с предразсъдъци и презумпции могат да отстрелят всичко. Друг е въпррос, че това не е част от реалноста :D

Аз не знам, не е ли скучно човек да живее толкова ограничено...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 минути, scaner said:

Аз не знам, не е ли скучно човек да живее толкова ограничено...

Ха-ха-ха

Никога няма да разберем с теб..Ха-ха-ха-ха

От скромност ще кажа само че съм кореняк филибарец 

https://www.marica.bg/samo-v-marica/intervyuta/dragomir-simeonov-ne-sm-sreshal-skuchen-plovdivchanin

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 46 минути, Шпага said:

Господа, след СТО не е ли време да отстреляте и ОТО?🥶

Вече е направено, виж Скоростомера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 35 минути, scaner said:

Не мисля, за ОТО са нужни доста повече знания, а както видяхме, те и за СТО са огромен дефицит. Виж, с предразсъдъци и презумпции могат да отстрелят всичко. Друг е въпррос, че това не е част от реалноста :D

Аз не знам, не е ли скучно човек да живее толкова ограничено...

Как да ти го кажа, ти си стъпил здраво само в един свят , не и на науката, а в себе си.

Добре е един мъж да е подготвен за изненадващи събития от всяко естество, това се отнася с цялата си сила и в научбата област.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...