Отиди на
Форум "Наука"

Каква е заплатата в БНА, в БА, в армиите на страните-членки на Варшавския договор?


Recommended Posts

 • Потребител

Здравейте,
Моля, извинете въпроса ми , денежное заплатата армия в БНА, БА.
Интересувам се от заплата българската народна армия и българската армия (~ 1995).
Познавам редник в БНА с 1,50 лева.
как е това за останалите, по звание и длъжност за войници, сержанти и офицери.

Занимавам се със заплатата във варшавския договор.
Имам много към ННА на ГДР, Съветската армия, Унгария, Румъния, ЦССР.

Опитвам се да сравня ако заплатите бяха подобни, какви различия имаше. 
Дали увеличенията на заплатите в сходни моменти. Дали нивото стойностното отношение е подобен, 
И така, какво имаше да се купи. 

Полки в варшавския договор, Така че за армията приликата е ясна
Но какво ще кажете за финансите? Някои данни са достатъчни, за да ги сравним.

Благодаря ви за помощта. Благодарен съм за отговорите.

благодаря

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

офицерите бяха в ГДР така(1980г) в марк:
звание
мл лейтенант - 400
лейтенант - 450
ст лейтенант - 500
капитан - 550
майор - 600
длъжност 1986г
ком на взвода - 925 ( 1981г - 775, - 150 марк )
ком роты - 1000
зам ком бат - 1050
ком бат - 1150
 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Българските военни бяха добре платени.Конкретни цифри не мога да ти посоча.Освен това познаха доста други привилегии.Например получаваха приоритетно жилища. Което преди 1989 година беше особено важно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

в ГДР така(1980г) в марк:
звание 
мл сержант - 275
сержант - 300
+ длъжност 450 или 500

Съветска армия
редник - 7 рубли
ефрейтор - 8  рубли
мл сержант как мех вод танки - 10 рубли
сержант ком на отделени - 13  рубли

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За срочно служещите в България имаше символични заплати.

Редник - 1,50 лв.

Младши сержант - 5 лв.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте,
темата също е интересна. Мога да напиша още данни.

 

БНА ~ 1953 г

капитан, командира на рота 1200 лв,

сержанты за звание:

14, 16, 20, 24 лв
за длъжност, от 400 - 550 лв.
сержант или старшина + 120 лева за длъжност

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Румъния:
1975 - 1984г
солдат 50 лей
ефрейтор 55 лей
корпорал 60 лей
сержант 70 лей

1984 - 1988г
солдат 65 лей
ефрейтор 70 лей
корпорал 75 лей
сержант 85 лей

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте,
темата също е интересна. Мога да напиша още данни.

 

БНА ~ 1953 г

капитан, командира на рота 1200 лв,

сержанты за звание:

14, 16, 20, 24 лв
за длъжност, от 400 - 550 лв.
сержант или старшина + 120 лева за длъжност

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. лейтенант, 2. длъжност командира на взвода ~ 1989г
ГДР 450 марк, 925 марк
ЧССР 900 крон (?), ~ 2900 крон
СССР 120 рубли, 130 рубли
Румъния 1000 лей, 2300 лей

България командира на взвода ~ 1982 280 лв, - на рота ~ 370 лв

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

благодаря Amazonski

 

БНА

Старши лейтенант ВВС ~ 1990г , беше 380 лв

Като завърших ВНВВУ първата ми заплата беше 300 лв

За летци изтребители се даваха летатлени около 50 - 60лв. 2-. и 1-. клас?


За звание и длъжност не знам това.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 5.08.2019 г. at 17:33, Verto said:

1. лейтенант, 2. длъжност командира на взвода ~ 1989г
ГДР 450 марк, 925 марк
ЧССР 900 крон (?), ~ 2900 крон
СССР 120 рубли, 130 рубли
Румъния 1000 лей, 2300 лей

България командира на взвода ~ 1982 280 лв, - на рота ~ 370 лв

Заплатите в БНА бяха структурирани като заплата за длъжност, заплата за звание, заплата за прослужено време, лоши битови, отдалечени гарнизони и други подобни надбавки.

1980 г; Командир на взвод, лейтенант, 1 година служба - 165 лв.+75 лв.= 240 лв.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря granichar,
Вчера намерих нещо за 1989 година:

заплатата на командир на взвод е 195 лева

След 2-3 години командир на взвода става командир на рота, а заплатата му се увеличава до 195-200 лева. След 10-15 години той обикновено става пост командир на батальон, а заплатата му се увеличава от 205 на 230 лева. 

заплати за своя звание. За лейтенант това е 135 лева, а за подполковник - 165 лева

= за звание:

мл сержант - 95 лв ?
сержант - 100 лв ?
ст сержант - 105 лв ?
старшина - 110 лв ?

мл лейтенант - 130 лв ?
лейтенант - 135 лв
ст лейтенант - 140 лв
капитан - 145 лв
майор - 155 лв
подполковник - 165 лв

80. (Изм. - Изв., бр. 51 от 1961 г., ДВ, бр. 53 и 86 от 1984 г.) (1) На генералите, офицерите и сержантите на свръхсрочна служба се изплащат допълнително върху заплатата за звание и длъжност парични добавки за прослужени години: 

а) на прослужилите 3 години - 5%; 

б) на прослужилите 5 години - 10%; 

в) на прослужилите 10 години - 15%; 

г) на прослужилите 15 години - 20%; 

д) на прослужилите над 20 години - 25% . 

http://www.pan.bg/view_article-4-415817-dobrovolnata-voenna-sluzhba-se-nuzhdae-ot-obshtestvena-podkrepa-no-i-ot-pari.html

 

Заплата за длъжности очевидно не са еднообразни
и непрекъснато. Напомня на ЧССР. (Ще го направя да пиша подробно)

 

лоши битови, отдалечени гарнизони и други подобни надбавки.

Как беше това? Имаше ли нещо за порцион ?

 

https://accountantbg.com/tablica-za-oblagane-zaplatite-nadnicite-i-vznagrazdeniata-na-rabotnicite-sluzitelite-i-drugi

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. капитан, 2. длъжност командира на рота ~ 1989г
ГДР 550 марк, 1000 марк
ЧССР 1050 крон (?), ~ 3200 крон (?)
СССР 140 рубли, 145 рубли
Румъния 1160 лей, 2480 лей
България  145 лв, ~ 220 лв ?

Редактирано от Verto
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

БНА - ВВС

Старши лейтенант ВВС ~ 1989г , беше 380 лв

Като завърших ВНВВУ първата ми заплата беше 300 лв

сержант техник на самолет 336 лв чисти, 1987г

За летци изтребители се даваха летатлени около 50 - 60лв. 2-. и 1-. клас?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

~ 1986 г.
Командир на взвод, старшина - школник  - 70 лв (звание + длъжност ?)


началник радиостанция
ефрейтор,  с 7 човека , возима на 2 камиона - 12 лв, (2 лв + 10 лв)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ЧССР

funkční platy / FP = длъжност 
ZV pluku = зам ком полка
hodnostní příplatek = звание

 

 
od    funkce    kód FP    rozpětí v Kčs    střed v Kčs     
1. 7. 1976    ZV pluku    34    3.500 – 4.100    3.800       
1. 1. 1981    ZV pluku    34    3.700 – 4.300    4.000       
1. 6. 1982    ZV pluku    34    3.800 – 4.400    4.100       
1. 9. 1983    ZV pluku    34    3.900 – 4.500    4.200       
1. 6. 1985    ZV pluku    34    4.100 – 4.700    4.400  

 

hodnostní příplatek
 
od    hodnost    funkce    částka v Kčs       
1968    major    ZV pluku       650       
1. 1. 1973    major    ZV pluku       800       
1. 7. 1984    major    ZV pluku    1.300     
 

PVL od 1. 1. 1972 do 1. 7. 1984
 

odsloužené léta    procenta (%)       
 3    3       
6    6       
9    9       
12    11       
16    13       
20 a více    15     

PVL = přídavek za výsluhu let se vypočte ze součtu hodnostního a přiznaného funkčního platu

 

 

  

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1984 velitel praporu  4000

1984 командир бат. за длъжност 4000 корун

Съществуващите числа показват
че на 1.1.168 заплатите са се увеличили много (длъжност). От, например, 2250 до 2770.

Следваща промяна настъпи на 1.1.1981 г.
Тук тарифните групи бяха понижени надолу, предимно 3, 2 стъпала надолу

Например:

tankové

Velitel tankove čety , командира на танк взвода - 22. на 19.

velitel tank roty , ком на танк рота - 26. на 23.

náčelnik štábu 3. dělostřeleckeho oddilu 152mmH 362. dělostřel.pluku

нач штаба 3. арт. отд 152мм, 362. арт полк - 22. на 19.

 

Тарифните групи могат да бъдат различни,
не бяха еднакви и очевидно варираха от 1 до 2 групи Например при офицерите в штаба бат

 

 

Заключението ми от промяната през 1981г.

За да няма намаление,
ще има градации на

различен
колективни групи сега са били в размер на 100 крони, преди вероятно 80 крони но от средата на 70-те години вероятно стават степенувани Приложени 50 и 100 корони

 

около 1967г
тази таблица е резултат от зъбите Заплатите се увеличаваха на етапи 1 или 2 пъти годишно.

 

1850

1870

1890

1910

1930

1950

1970

1800

1820

1840

1860

1880

1900

1920

 

pom nac parku techn parku 70. , 1530 , 2000 1.8.66, 2120 1.1.69 , 2170 1.2.70, 2300 1.4.71 , 2400 1.3.73 , 2600 1.7.74 , 2700

 

1. 1. 1981    ZV pluku    34    3.700 – 4.300    4.000

Имаше минимални и максимални суми, може да бъде и заплата тук 3700 или 3800, или между 3600 и 4200
Например за долните функции обикновено е 2100 - 2500.

 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava3-1989/214512.pdf

страница 3,
на 2900 ще трябва да бъде минимална заплата в групата на тарифите 28 или 29,
Velitel motostřelecké čety 19. - 1.1.1981 19.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Юли 1992 г.
Заплатите на войниците, които са се подписали за определен период от служба в армията се очаква да се увеличи с 15 лева.

Какво е това?

Най-ниските заплати на войниците ще бъдат 40 лева на месец. Допълнителни надбавки за военнослужещи
които имат висше образование ще бъде увеличен с 347 лева, докато надбавките за войници със специализирано

средно училище се очаква образованието да се увеличи с 310 лева.

1991г
редник 9 лв, ефрейтор 12 лв

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

БНА ~ 1950г 


лейтенант - 12.000 лв
ст лейтенант - 13.500 лв
капитан - 15.500 лв 
командир на полк лв  - 20.000 лв
командир на дивизия лв - 25.000 лв
с 1.1.1951 заплата * 40%

войници / редник
с над 1 година служба получава 2000 - 3000 лв

Всеки офицер също така в добавка получава
семейна помощ или надбавки от 300 лв на месец за всяко свое дете.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...