Отиди на
Форум "Наука"

Някои взаимодействия не се обясняват с фундаменталните сили


Recommended Posts

 • Потребител

Повод за тези размисли ми даде следното:

Преди 10 часа, scaner said:

Всичко което наблюдаваме наоколо се управлява от четири взаимодействия и силите породени от тях: ядрено, слабо, електромагнитно и гравитационно.

Представих си няколко различни образа:

Иванчо казва на Марийка "Ела" и тя доближава до него. Коя сила е причина за движението й тъкмо към него?

Прекрасна раковината. Коя сила е събрала градивните й частици заедно? Не може да е случайност. Същите мекотели правят същите раковини. Винаги. Ами мекотелите? Коя сила ги кара да се изкачват противно на гравитацията и да плуват срещу потока? Ами едноклетъчните? И чехълчето може да се движи срещу потока? Коя е силата, която го премества в неподвижната среда? Защо точно него, а не падащото му органично изпражнение?

Естествено не предавам точно случката: докторантите, открили ДНК се занимават с "простотии". Вместо да седнат на бюрото и да търсят причини, те търсят дърводелец, който да им направи топки и да ги боядиса- всеки размер с отделен цвят. Когато подредили тия топки, открили как се предава генетичната информация. С такива топки, а може и въображаеми,  друг учен направил модел на атома и обяснил, че от различният им брой, вид и положение стават различни вещества.

Всъщност, поставям въпроса за структурата, подреждането, информацията, които променят нещата. Когато са подредени по някакъв си начин частиците- прах от праха и кал от калта, те могат да променят света и да изместят Земята.

 

 

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И моите пет стотинки по темата.

Преди 1 час, Втори след княза said:

Иванчо казва на Марийка "Ела" и тя доближава до него. Коя сила е причина за движението й тъкмо към него?

Електромагнетизмът, разбира се. Цялата биология в основата си се крепи на електромагнетизма и проявите му. В случая невронната мрежа на Марийка, обработваща стимулите на входовете си, издава сигнал към мускулите на краката, които започват да се съкращават и разтягат под действие пак на електрическите импулси от тази мрежа, и така, това е на най-баналното ниво.

Преди 1 час, Втори след княза said:

Прекрасна раковината. Коя сила е събрала градивните й частици заедно? Не може да е случайност. Същите мекотели правят същите раковини. Винаги. Ами мекотелите? Коя сила ги кара да се изкачват противно на гравитацията и да плуват срещу потока? Ами едноклетъчните? И чехълчето може да се движи срещу потока? Коя е силата, която го премества в неподвижната среда? Защо точно него, а не падащото му органично изпражнение?

И отново електромагнетизма. Раковината се изгражда на основа няколко процеса, кристализация и полимеризация, основани на електромагнетизма. Къде какво да се отлага и кристализира се основава на програмата записана в ДНК-то плюс особеностите на околната среда, които помагат или пречат. Раковината е чисто фуннкционална, животното не я прави да е красива, красотата е само човешка оценка. Симетриите не са чужди на физиката и основните взаимодействия, напротив, вижте снежинките като най-проста проява на процеса на кристализация. При повече компоненти възможностите стават необятни, и те се реализират например чрез раковината.

Медузите работят на база реактивен принцип, там също имаме електромагнетизъм - стомахът им се раздува и спуска под еластичните сили, изхвърляйки струя вода за реактивното движение. А водата може да се проявява чрез налягане пак на база електромагнитните сили. Чехълчето също движи своите пипалца под действие на електромагнитните сили. Огромната част от явленията в обкръжаващата ни среда могат да се демистифицират до електромагнетизъм, основаващи се базово на осмоза, дифузия, повърхностно напрежение, вискозитет, тиксотропия, кристализация, полимеризация, конвекция и тяхната модулация едно с друго, подхранвани от енергия и ландшафт.

Преди 1 час, Втори след княза said:

Естествено не предавам точно случката: докторантите, открили ДНК се занимават с "простотии". Вместо да седнат на бюрото и да търсят причини, те търсят дърводелец, който да им направи топки и да ги боядиса- всеки размер с отделен цвят. Когато подредили тия топки, открили как се предава генетичната информация. С такива топки, а може и въображаеми,  друг учен направил модел на атома и обяснил, че от различният им брой, вид и положение стават различни вещества.

Тук вече стигаме до друг тип не-физиччни сили,  "силата на въображението", силата на всенародната любов" и т.н. Можем и тук да елементаризираме тези сили до съответно структура и пълнеж на невронните мрежи на участниците, достигайки пак  до електромагнетизма.

 

Преди 1 час, Втори след княза said:

Всъщност, поставям въпроса за структурата, подреждането, информацията, които променят нещата. Когато са подредени по някакъв си начин частиците- прах от праха и кал от калта, те могат да променят света и да изместят Земята.

Всички структури и подреждания се управляват от силите, продукт на четирите основни взаимодействия, тези структури са резултат, не условие. Информацията няма собствено съществуване, неотделимо от материята. Преди време имахме теми по тоя въпрос някъде из клуба. Но в случая при хората информацията/подредбите може само да се отрази в промяна на връзките на невронните мрежи и да доведе до решения и задействане на други механизми. Електромагнетизъм. Самата подредба в пространството също е проява на известните сили - това са състояния с някаква енергия, устойчивите състояния са такива с минимална енергия, които нямат средствата нужни им за да се разпаднат.

Разбирам идеята че подредбата води до някакви следствия, но самата подредба вече се основава на основните взаимодействия, за да е устойчива.

 

Толкова за петте ми стотинки.

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, scaner said:

Електромагнетизмът, разбира се.

Нали сте наясно, че Иванчо е излъчил акустични вълни. Но не те са задвижили Марийка, а информацията в тях.

Преди 1 час, scaner said:

се основава на програмата записана в ДНК-то

така, отново информация

Преди 1 час, scaner said:

Тук вече стигаме до друг тип не-физиччни сили,

Не може. Всичко се УПРАВЛЯВА от четирите и всички сили се свеждат до тях. Прочее, животът също... с уточнението за една подреденост, да я наречем информация. Образът беше за това- подредеността на топчетата в модела на ДНК и модела на електрона.

Все пак идеята за "не- физични сили" , ако не е метафора е немислима. Моля, разяснете какво имате предвид.

Преди 3 часа, Втори след княза said:
  Преди 14 часа, scaner said:

Всичко което наблюдаваме наоколо се управлява от четири взаимодействия и силите породени от тях: ядрено, слабо, електромагнитно и гравитационно.

Е, не всичко се управлява от тях. Може би "всяко взаимодействие може да се сведе до тях", но товае въпрос на прецизиране.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Втори след княза said:

 

Всъщност, поставям въпроса за структурата, подреждането, информацията, които променят нещата.

Е, всъщност - това е цялата наука за Природата - как става, с какво си служи за обяснение на заобикалящия ни Свят... Търси се!, това е.😜

(Разграничил съм - физическа информация (във фотоните на съответно поле) и психическа - която се опитваме да управляваме посредством мозъка си.)

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
 
Цитирай

 

Преди 15 часа, scaner said:

Всичко което наблюдаваме наоколо се управлява от четири взаимодействия и силите породени от тях: ядрено, слабо, електромагнитно и гравитационно.

 

Въпрос. Как споменатите взаимодействия "управляват" следния процес:

Почива си един човечец на спокойствие в леглото си, но внезапно си спомня някакъв стресиращ инцидент, сполетял го преди години. И хоп! Надбъбречната жлеза се активира, произвеждайки адреналин, сякаш -- макар и в по-приглушен вариант -- човечецът отново преживява онзи някогашен стрес.

А този човечец, или всеки друг, може и умишлено да си припомни някакво стресиращо събитие -- т. е.  само чрез съзнанието си да задейства системата за "производство" на прословутия хормон. Или да си спомни нещо тъжно, като по този начин "произведе" сълзи... И т.н.

Е, в горните примери не се ли оказва, че всъщност съзнанието /мислите, чувствата/ са тези, които управляват "фундаменталните" взаимодействия?

 

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Втори след княза said:

Нали сте наясно, че Иванчо е излъчил акустични вълни. Но не те са задвижили Марийка, а информацията в тях.

Разбира се че съм наясно. Аз просто обобщих въздействието. Но ако искате в детайли, моля:

- излъчените акустични вълни от Иванчо представляват сгъстяваане и разреждане на въздуха, модулация в налягането. Тя се осъществава чрез приближаване и раздалечаване на молекулите на въздуха, които взаимодействат еластично чрез електромагнетичма;

- тези акустични вълни въздействат върху ушната мембрана на Марийка, предивиквайки нейното механичнно трептение. Разклащането на мембраната се осъществява от налягането на молекулите от въздуха, а в основата на това взаиммодействие пак стои електромагнетизма;

- тази мембрана чрез подобни процеси предава трептенията навътре в ухото, докато стигнат до кортиевия орган, и се превърнат пряко в нервни електрични сигнали;

- възбудените по този начин неврони са един от входовете на една от многото невронни мрежи в мозъка, където от входни сигнали както в случая се изработват управляващи сигнали. Процесът на работа почива отново на електромагнитен принцип. Върху тази обработка влияние оказват много фатори, като памет, предишен опит и какво ли не, формирали пътищата в невронната мрежа.

- получените управляващи сигнали се насочват към групите мускули за които са предназначени, отново по електромагнитен механизъм;

- последователността от липса (стягане на мускул) и наличие на сигнал (отпускане на мускул) води до задвижване на тялото на Марийка;

Така би трябвало да изглежда по-проследимо. Единственият трудно проследим елемент е невронната мрежа, поведението и там не е пряко детерминирано от входните сигнали а зависи и от предисторията и много други фактори. Но важното в случая е не проследимостта, а това, че всичко почива на основата на едно от фундаменталните взаимодействия, електромагнетизма.

Преди 2 часа, Втори след княза said:

Не може. Всичко се УПРАВЛЯВА от четирите и всички сили се свеждат до тях. Прочее, животът също... с уточнението за една подреденост, да я наречем информация. Образът беше за това- подредеността на топчетата в модела на ДНК и модела на електрона.

Въпросът с подредеността е много обширен. Ако имаме подредена синя щайга върху червена, червената подлежи на смачкване. Ако имаме подредена червена щайга върху синя, синята подлежи на смачкване. И в двата случая имаме подредба, но резултатът е различен, коя върху коя ще бъде, е въпрос на обстоятелства. Тази обстоятелственност управлява и проявата на фундаменталните сили. Самата информация нищо не прави, тя е следствие. Информацията не въздейства, тя е изява на действието, в случая е изява на вече осигурената от обстоятелствата подреденост.

Вече е съвсем друга история това, че определена подредба може да проявява някаква устойчивост във времето. Свързването на кислорода и водорода във молекулата на водата е един от простите примери за такава устойчива подредба. Устойчивостта се определя от енергетическите условия, независимо че има много възможни подредби между водорода и кислорода водата например има само две стабилни форми, и само тези две форми са носител на информация. Същото е и с ДНК, там на практика са възможни неограничено число комбинации, с прост и удобен процес за репликация. Но всичко в крайна сметка се основава на електромагнетизма и изискването за устойчивост като минимална енергия. Процесът на репликация се управлява не от информация, той е естествен за електромагнитната конструкция на такива молекули. Пак да се повторя, възможните подредби са много, кои ще участват в някакви процеси зависи от обстоятелствата, и чак тук някъде се появява жизненият цикъл на информацията.

Преди 2 часа, Втори след княза said:

Все пак идеята за "не- физични сили" , ако не е метафора е немислима. Моля, разяснете какво имате предвид.

Метафора е, разбира се. Аз споменах "силата на въображението", "силата на човешкият дух", "силата на всенародната любов". Още в началото бях споменал, че е добре да обсъждаме силите във физиката, не според литературата (като споменаатите).

 

Преди 2 часа, Втори след княза said:

Е, не всичко се управлява от тях. Може би "всяко взаимодействие може да се сведе до тях", но товае въпрос на прецизиране.

Ами ако всяко взаимодействие може да се сведе до фундаменталните, значи всичко е проява на фундаменталните. Тогава и всичко ще се управлява от тях.

Редактирано от scaner
 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Шпага said:

Е, в горните примери не се ли оказва, че всъщност съзнанието /мислите, чувствата/ са тези, които управляват "фундаменталните" взаимодействия?

А от къде се вземат съзнанието, мислите и чувствата?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 29 минути, scaner said:

А от къде се вземат съзнанието, мислите и чувствата?

Кой знае?🙄 Ти например сигурен ли си, че не се "вземат" от тъмната енергия, за която науката все още не е установила почти нищо друго, освен това, че съставлява около 73 % от  всичко, съществуващо във Вселената?

 

Тъмна енергия – Уикипедия

 • Харесва ми! 2
 • ХаХа 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 38 минути, Шпага said:

Кой знае?🙄 Ти например сигурен ли си, че не се "вземат" от тъмната енергия, за която науката все още не е установила почти нищо друго, освен това, че съставлява около 73 % от  всичко, съществуващо във Вселената?

За сигурен, сигурен съм. Съзнанието доста лесно се повлиява от много химикали от търговската мрежа със специфични молекулни строежи, докато тъмната енергия нещо не откликва изобщо на електромагнитно взаимодействие...

Но защо веднага трябва да се привлича нещо непознато, за да се обяснява друго непознато? Това е проява на магическото мислене.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, scaner said:

Така би трябвало да изглежда по-проследимо. ... Но важното в случая е не проследимостта, а това, че всичко почива на основата на едно от фундаменталните взаимодействия, електромагнетизма.

Благодаря за подробния коментар.

"Ключовият" :)  момент е, че има кодиран сигнал, който оключва/включва :)  силата. При това не неговата акустична сила е от значение, а информацията. Следствието не е от предаване или преобразуване на енергия/сила, изразено чрез съответните закони, а отключването. Чрез маса и височина можем да изчислим енергията в лавината, но не и чрез вика на глупака, който я предизвиква. Дали Иванчо шепне или вика не се отнася до приближаване или отдалечаване. Тук вече има управление, което маже да е на какъвто и да е носител енергия, а да управлява съвсем друга енергия в независещи една от друга стойности. Това не може да се обясни с преобразуването и запазването на енергията. От значение е отключването :) 

 • Харесва ми! 3
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 27 минути, Втори след княза said:

"Ключовият" :)  момент е, че има кодиран сигнал, който оключва/включва :)  силата. При това не неговата акустична сила е от значение, а информацията. Следствието не е от предаване или преобразуване на енергия/сила, изразено чрез съответните закони, а отключването. Чрез маса и височина можем да изчислим енергията в лавината, но не и чрез вика на глупака, който я предизвиква. Дали Иванчо шепне или вика не се отнася до приближаване или отдалечаване. Тук вече има управление, което маже да е на какъвто и да е носител енергия, а да управлява съвсем друга енергия в независещи една от друга стойности. Това не може да се обясни с преобразуването и запазването на енергията. От значение е отключването :) 

Аз не виждам нещо свръхестествено в това "отключване". Това е проява на ефекта на усилвателя, слаб сигнал да управлява големи мощности. Но тук всичко в крайна сметка е електромагнетизъм, няма никаква мистика и неизвестни взаимодействия. Споменах невронната мрежа, в нейният пълнеж се съдържа всичко което да разкодира входните сигнали и управлява сигналите в крайното им проявление. На практика същото в момента се случва и при Alexa, Siri и другите гласови асистенти.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, scaner said:

За сигурен, сигурен съм. Съзнанието доста лесно се повлиява от много химикали от търговската мрежа със специфични молекулни строежи, докато тъмната енергия нещо не откликва изобщо на електромагнитно взаимодействие...

Но защо веднага трябва да се привлича нещо непознато, за да се обяснява друго непознато? Това е проява на магическото мислене.

1. Не знаем колко измерения има Вселената -- 4 или 11 или 20...

2. Познаваме, при това доста повърхностно, само 5 или 6 процента от материята в тази Вселена.

3. Собственото ни съзнание и до ден-днешен продължава да е една от най-големите загадки за учените.

Обаче  тези факти въобще не те спират да твърдиш с абсолютна категоричност, че същата тази Вселена -- вкупом с непознатото ни наше съзнание -- се "управлява" от въпросните четири взаимодействия. Наистина завидна нАучна увереност, особено като се вземе предвид че е подпряна предимно на дефиниции. А както знаем никак не са малко дефинициите, които впоследствие са се оказвали погрешни...

Ами... браво:bigwink:

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 минути, Шпага said:

Обаче  тези факти въобще не те спират да твърдиш с абсолютна категоричност, че същата тази Вселена -- вкупом с непознатото ни наше съзнание -- се "управлява" от въпросните четири взаимодействия. Наистина завидна нАучна увереност, особено като се вземе предвид че е подпряна предимно на дефиниции. А както знаем никак не са малко дефинициите, които впоследствие са се оказвали погрешни...

Ами... браво:bigwink:

Шпага, за сега всички факти сочат, че взаимодействията във вселената са само четири. Би ли дала факти за някакво неизвестно взаимодействие извън тази четворка? Не че не познаваме разни неща (това го има винаги), а че има факти за допълнително взаимодействие.

Или казано по друг начин: защо, докато можем да обясним нещата с четири взаимодействия, трябва да си измисляме допълнително? Точно това стъписване пред непознатото и последващ опит да го обясним как да е въвеждайки някакви нови същности, само и само да има обяснение и да се затапи липсата на кохерентност в представите ни , е в основата на магическото мислене.

 • Тъжен 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Втори след княза said:

Благодаря за подробния коментар.

"Ключовият" :)  момент е, че има кодиран сигнал, който оключва/включва :)  силата. При това не неговата акустична сила е от значение, а информацията. Следствието не е от предаване или преобразуване на енергия/сила, изразено чрез съответните закони, а отключването. Чрез маса и височина можем да изчислим енергията в лавината, но не и чрез вика на глупака, който я предизвиква. Дали Иванчо шепне или вика не се отнася до приближаване или отдалечаване. Тук вече има управление, което маже да е на какъвто и да е носител енергия, а да управлява съвсем друга енергия в независещи една от друга стойности. Това не може да се обясни с преобразуването и запазването на енергията. От значение е отключването :) 

(Първо, да спомена, че всички сили са сили с ентропиен произход - въпрос на подреждане и Второ: с цел достигане минимална енергия на връзка, като информацията за това (кодиран сигнал) се съдържа във фотоните на полетата (електромагнитно и гравитационно). Самото отключване - не е проблем в реакциите - надскача се енергията на активация - химическа, а тя също е електромагнитна и ... готово, това също е действие на електромагнитните сили, съответно - "гола" реакция и някакъв, задържан до този момент процес се "задвижва", пак по известните правила.

Трето - чувствата се проявяват поради Липса на информация за "решаване" (вземане на решение което да е правилно ... много са съмненията) на проблем в човешка глава. Преди се майтапих, че на мозъка му се налага да дели на нула (съзнанието е отношение, а отношенията могат да се изобразяват с "дроб"). И само човек може да управлява, донякъде, процеси - жизнени процеси от позивни на сетивата  и "на инат" да си каже: "Няма, пък!.. да се изпикая на площада!" Това е част от т. нар. "свободна воля".

Четвърто - кодираният сигнал, управляващ при живите се "изработва" от генетичната информация - подредба по минимална енергия на връзките във винтообразна форма-линия - изключително "къси" връзки (единствено възможни с въглеродни вериги), които могат да се повлияят (разрушат) само от много къси ЕМФотони, съизмерими с геометрията на веригата. А самата информация от тях, която да служи за "памет за реакция" на дадено външно смущение, се предизвиква по механичен път-еластична вибрация, формира се ЕМВълна, фотоните на която резонират с елементи на клетките и пак по електричен път, по невроните, се регистрират в мозъчните клетки. Там се отключва реакция - исторически овладян механизъм, който изработва и дава информация за действие-оцеляване и/или решение за поведение. Именно късите вълни при генната информация правят живото устойчиво във времето.

Пето - има и Пета сила. Показвах статии, които доказваха съществуването й, но с неправилно тълкуване. Петата сила се проявява при еднакви обекти - това е насищане на околността на обект с подобни на собствените си трептения за образуване "балончета" (не са фотони или фонони, а характерна обвивка от обекта) - явно с много ниско енергийно съдържание, но правят вакподложката около обекта структурирана подходящо за безпроблемно по енергия устойчиво съществуване и на друг подобен обект. Получава се Сила с Ентропиен произход - образуване в посока "малък хаос", много слаба, но при уравновесени други сили (ЕМСили), подобно на гравитация, създава привличащи сили между подобните (еднаквите) обекти. Ако балончетата са с друга форма - може да се окажат сили  на отблъскване.)

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 24 минути, Малоум 2 said:

Първо, да спомена, че всички сили са сили с ентропиен произход - въпрос на подреждане

Този постулат от къде се пръкна? Доказателства?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 33 минути, scaner said:
 
Цитирай

 

Преди 54 минути, Малоум 2 said:

Първо, да спомена, че всички сили са сили с ентропиен произход - въпрос на подреждане

 

Този постулат от къде се пръкна? Доказателства?

Пръкнал се е от Big Bang -- т.е. от Големия взрив💣. От тогава вилнее ентропията::boxing:🥶

 • ХаХа 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, scaner said:

Аз не виждам нещо свръхестествено в това "отключване". Това е проява на ефекта на усилвателя, слаб сигнал да управлява големи мощности.

:) Науката не ползва "свръхестестено", така че е нормално да няма. :)  

За "ефекта на усилвателя" имам възражения. При усилването, изходящият сигнал е подобен на входящия. Отключващият процес е различен от основния процес. Енергията на падащата вода в тоалетната зависи от масата и височината й, а силата за натискане/дърпане на отключването си е съвсем друг процес, който като енергия не участва.(ако не ви е удобно да обсъждаме кенефи, приемете, че става дума за шлюз към турбината на ВЕЦ  :) ) Не, че енергията се губи, нито прибавя, но е от съвсем друг кръг и не участва в основния. 

Прочее, моля за подсещане за процес на усилване в природата.  

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Малоум 2 said:

всички сили са сили с ентропиен произход - въпрос на подреждане

Моля за разяснение, подреждане на какво, подреждане по какъв признак?
Ако е подреждане, ранжиране на силите в скала по нещо е едно, а другото е подреждане в последователност при действие. Второто ми е интересно, защото е тъкмо информация. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 26 минути, Втори след княза said:

За "ефекта на усилвателя" имам възражения. При усилването, изходящият сигнал е подобен на входящия.

Не е задължително. Това е само при много тесен клас усилватели, така наречените "без изкривявания". Има много други типове усилватели, които от слаб сигнал произвеждаът силна реакция - магнитни, релейни, хидравлични. При тях е естествено с усилието да натиснеш копче или сензорен екран (електронен сигнал) многотонен чук да се стовари върху нещо (механична реакция). Екзоскелетите също са на база усилватели. В такъв смисъл усилване имам пред вид. При примера с Иванчо и Марийка нещата са в същата плоскост.

Преди 32 минути, Втори след княза said:

Прочее, моля за подсещане за процес на усилване в природата. 

Ами много има, като се огледаш. На прима виста ми идват радиестезистите - там много слаб сигнал, на практика недоловим и от много уреди, е способен да се възприеме от нервната система на човек и да предизвика видима мускулна реакция, изразена в трепването на пръчката. Или падането на гнила ябълка от дървото - там последното гризване от мравката освобождава ябълката да падне, като долу може да счупи и стъклена чаша или да размаже бръмбар - действие, несъпоставимо с усилието на мравката. Всички такива усилватели изискват неустойчиво състояние, т.е. прашката на арбалета да е натегната, и само лек ветрец да освободи спусъка, образно казано.

 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 40 минути, Шпага said:

Пръкнал се е от Big Bang -- т.е. от Големия взрив💣. От тогава вилнее ентропията::boxing:🥶

Тя ентропията хубаво си вилнее. Но не говорим за нея. А силите на електромагнетизма и гравитацията например по каква причина са ентропийни?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, scaner said:

радиестезистите - там много слаб сигнал, на практика недоловим и от много уреди, е способен да се възприеме от нервната система на човек и да предизвика видима мускулна реакция, изразена в трепването на пръчката.

Смущава ме, че вярвате в достъп на човека до неизмерими стойности на нещо си. Човек не усеща високото напрежение или радиация, от които свети невключена луминисцентна лампа. Не усеща радиовълни, от които свети лампа с нажежаема жичка, не усеща магнитно поле, което индуцира силен ток в проводник, а усещал... потока на водата (ако правилно съм разбрал термина). Често то се свързва с паранауките прим. "Дружеството по радиестезия, биолокация и психотроника" Мен ме удовлетворява обяснението, че обикновено при варовикови скатове с лек наклон водата се лее по наклона и където и да копаеш, все стигаш до водонепропускливия пласт, където ще я има. Ако има сигнал, то ще има и уред, който да го засече-уредите засичат една заредена частица...

За търсене на вода по- подробно https://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing#Scientific_reception

Ако имате предвид детекция на "биотокове" мнението ми е аналогично.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Дали ще можем да променим посоката на философстване в една друга посока? 

"Петата сила" или "Петата стихия", която е човекът, частен случай на живота. Както споменах, камъните падат, а животните се изкачват. Водата тече надолу, а сьомгата нагоре. Животът покрива всяко кътче на земята (някъде по- рядко, но го има). Човекът промени света като стихия по- мощна от земята, въздуха, огъня, водата, укроти и владее ядрените, електрическите и гравитационните сили. 

А?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 6 минути, Втори след княза said:

Смущава ме, че вярвате в достъп на човека до неизмерими стойности на нещо си. Човек не усеща високото напрежение, от което свети невключена луминисцентна лампа. Не усеща радиовълни, от които свети лампа с нажежаема жичка, не усеща магнитно поле, което индуцира силен ток в проводник, а усещал... потока на водата (ако правилно съм разбрал термина). Често то се свързва с паранауките прим. "Дружеството по радиестезия, биолокация и психотроника" 

Има хора с различна чувствителност. А и стойностите не са съвсем неизмерими, те са просто слаби, доскоро това беше много трудно измерване. Но съм чувал за навлизане на магнитометричните методи за подобни измервания в последно време, с добри резултати, Не трябва автоматично такива неща да се хвърлят в паранауките.

Радиовълни човешкото тяло също може да усеща. Разбира се, с достатъчна мощност, и в специфични диапазони. Чел съм за изследвания в гигахерцовият диапазон, когато подопитните ора докладват за тревожност, дори гадене от такова облъчване. Свидетел съм как в радиорелейното поделение, в което някога служех, всички действащи офицери имаха само деца от женски пол. Това някъде към гигахерц и малко, и при нива на облъчването приети за безопасни. А самите офицери които ходеха тогава по Съюза, разправяха че и по тамошните полкове било така.

Радиовълни могат да се приемат и по друг начин, лично съм го изпитал - някогашните живачни пломби в зъбите да създават нещо като широколентов детекторен приемнник и да приемаш няколко станции наведнъж... Особено вечер като си легнеш и е тихо наоколо, могат да се различат предаванията.

Преди 22 минути, Втори след княза said:

Мен ме удовлетворява обяснението, че обикновено при варовикови скатове с лек наклон водата се лее по наклона и където и да копаеш, все стигаш до водонепропускливия пласт, където ще я има.

Ами услугите на радиестезистите се търсят и по вилните зони, дето не са на варовикови скатове, и там също се справят с успех. Нещата не се свеждат само до варовика, а искат по-систематични изследвания, особено сега когато вече има и способни уреди.

 • Харесва ми! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 14 минути, scaner said:

Има хора с различна чувствителност. А и стойностите не са съвсем неизмерими, те са просто слаби, доскоро това беше много трудно измерване. Но съм чувал за навлизане на магнитометричните методи за подобни измервания в последно време, с добри резултати,

Тази година дадох 120 лв. за диагностика на теч по тръба за мръсна вода и ремонт. Датчикът е основан на по- ниска температура на влажното място. Диагностиката се оказа невярна. Язък за парите.

Течовете на водоснабдителните компании са за стотици хиляди, но те не биха наели човек за хиляда да ги открива. Просто не за това са човешките сетива. Да не говорим за диагностиката за заболявания чрез пасажи (ръкомахания). При това те се основават на някакво "биополе", което няма никакви научни основи. Вж. https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_(esotericism) и https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_psychology

Силата на човека (петата ) е в речта, мозъка, промяната на света.

Редактирано от Втори след княза
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 22 часа, Втори след княза said:
On 2.06.2020 г. at 17:27, Малоум 2 said:

всички сили са сили с ентропиен произход - въпрос на подреждане

Моля за разяснение, подреждане на какво, подреждане по какъв признак?
Ако е подреждане, ранжиране на силите в скала по нещо е едно, а другото е подреждане в последователност при действие. Второто ми е интересно, защото е тъкмо информация. 

(Да припомня - в скоби слагам тълкувания от хипотезата за непрестанно образуване на частиците. Казвам, как си представям нещата.

Много пъти съм писал какво се подрежда в "среда" - най-кратко, нагледно(?): при "зрънчев" модел на вакуума има вероятност да се подредят частиците в редица по направление на вектор-момент на импулс. Структурата е пространствена винтова линия, по навивките на която се пренася импулс. Заради неподвижността на зрънцата "по място" във въображаема пространствена решетка и запазване равновесно състояние, околните пък структурират съпътстващ тока обем-като набъбване около редицата. При достигане на не-сфазирано зрънце и заради възстановяване на равновесието - обемната част възвръща и токът все едно, че се движи назад по редицата, цялостната структура е фотон на вакуума. Така се образуват множество фотони на вакуума, които "трептят" на място - подобно стоящи вълни и това е неподвижното ЕМПоле.(все още няма вещеви обекти, които да "разбъркат" полето и да направят вълнов пренос на импулс, като ЕМВълна).

При увеличаване плътността на тока - няколко синхронизирани редички е вероятно от "набъбването" (аналог на магнитно поле) - в една посока самоцентрират към линията на редичките, се получава вероятност повече зрънца челно на тока да сфазират, но под ъгъл, заради малки разлики във фазите. Така плътната линия става начупена пространствено крива и ... ако краят й се върне в началната точка (змията захапа опашката си🙄), имаме затваряне на трептението около някакъв център. Самоподдържа се, защото полето на тока винаги закъснява (то е следствие ток), а така и началният ток вече има готова структурирана подложка, макар и изместена (по време). Новото затваряне ще стане около друг център. Така се образува вещева частица - с вътрешна динамика, собствен моментен(за време) център около който се образува непрестанно и собствен обем - обвивка на множество пулсации на образуване. Поради това, че във всеки един момент притежава вектор-момент на импулс, който се мени при всяка пулсация по направление и посока, то може да "избира" във всички направления от нея си, подредена околна структура върху която да се образува, без да "хаби" своята енергия за образуване. Да, но избор на място за образуване е движение на частицата - премества си центъра на образуване - пулсиращо реализиране на ново място, което "виждаме" като равномерно движение. Подреждането на полето около частицата се движи - заедно с частицата.

Ако има чуждо поле около частицата, от други частици, то тя се "принуждава" на  преместване, дето не е по равномерното й движение. Коефициентът на съпротива е маса, а поради промяна в скоростта й се получава, че й "действа" ускорение...

И така: получи се "маса", получи се "ускорение", значи формулата на Нютон F=m.a  е оправдана - сила наричаме принудително изменение на инерциалното движение. Разбъркването на полетата около взаимодействалите частици е хаос, а ентропията е мяра за хаос, но в макрото е грубо превръщане на видовете енергия. При това Информацията е пропорционална на ентропията, а информацията е "знаене" за подреждане на/върху това, върху което се въдим, примерно.)

...

Редактирано от Малоум 2
 • Харесва ми! 2
Link to comment
Share on other sites

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...