Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

Фусхата,литературния език и кораничния такъв доста рядко се ползват,диалектите са си най-разпостранени,и няма как :) Друг израз е inshalla - сигурно си го чувал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bismillahir Rahmani Rahim - В името на Аллах, Всемилостивия и Всемилостивия. Тук може да отбележим еднакавия корен при Ramani и Rahim - rhm, който носи значението "милост".

Правилния превод е В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Разликата е в това, че с Всемилостивия се подчертава факта, че милостта на Аллах обхваща всичко, което съществува. С Милосърдния се подчертава, че в Съдния ден само някои хора и джинове ще получат милост.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я разкажи малко повече за джиновете! Това демони ли са, духове ли, добри ли са или зли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я разкажи малко повече за джиновете! Това демони ли са, духове ли, добри ли са или зли?

Ами според исляма това са същества, които са били създадени от огъня, преди хората да бъдат създадени от глина и от вода. Представител на хората бил Адам, а на джиновете Иблис. Иблис бил толкова вярващ и отдаден, че Аллах го поставил на равно с ангелите. Когато Аллах създал Адам, казал на ангелите, че той е наместникът Му на земята и наредил всички да се поклонят пред него. Ангелите се поклонили освен Иблис, който се възгордял и бил изгонен от Рая. Аллах му казал, че го чака Ада, а той се помолил за отсрочка, за да подмамва хората да вършат злини, доказвайки, че човекът е недостоен за наместник на земята.

По принцип джиновете се лоши - следват Иблис, но има и добри такива. Те изповядват различни религии и дори сред тях има мюсюлмани. Те са невидими за хората, но понякога могат да им се показват. Джиновете са буквално навсякъде, дори с всеки човек от раждането до смъртта му върви по един зъл джин, който го подтиква да върши лоши неща. Иначе джиновете се събират по пазарите, мръсните места, гробищата, тоалетните и руините. Хранят се с тор и кости и за това си имат добитък (домашни животни), но не е известно дали тези животни са като нашите или не. Мухаммед ги е разделил в три категории:

1. Джинове с крила

2. Джинове във формата на змии

3. Джинове, които вървят, после спират и почиват, после продължават

Джиновете могат да се влюбят в човек или да се вселят в човек. Те се женят помежду си и имат деца. Джиновете живеят много по-дълго от хората. На хората е забранено да влизат в контакт с джиновете и обратното. Но когато човек влиза в помещение, дори то да е привидно празно, човек трябва да поздрави, защото вътре може да има джинове. А когато се спомене името на Аллах преди човек да се преоблича или ходи до тоалетната, голотата му става невидима за джиновете.

Всичките тези ясновидски и гадателски истории са свързани с джиновете. Понякога човек като отиде при някой "лечител", той му казва за личния му живот неща, които няма как да знае. Човекът си мисли, че "лечителя" има някакви сили, но това е само дяволска лъжа - той влиза в контакт с джина-придружител на човека и така получава знанията. Само евтин трик. Преди низпославането на Корана, джиновете са подслушвали ангелите и са знаели "небесни неща". Но от низпославането му Небесата са затворени и всеки, който се опита да подслушва, го изгаря пламък. Понякога джиновете дочуват нещо и го предават на други джинове преди да ги е засегнал пламъка. В ясновидството има само 2% истина - 1% е от тези изгорени джинове, а другия е налучкване. Останалото е измислица или шарлатанство.

Джиновете, предани на Иблис, правят това с цел да примамват хората по грешния път и често "лечителите" продават душата си на Иблис. Джиновете също така се показват на хората, за да ги плашат и подканват към тъмни ритуали и страхопочитание към Иблис (дявола). 255, 285 и 286 знамение от сура номер 2 (Ал-Бакара) предпазват от джинове, както и сура номер 72 (Ал-Джинн) и последните три сури от Корана.

Това е накратко преразказано от: http://www.islamawareness.net/Jinn/jinn.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

До администратора.

Аз имам много познати мохамедани. Занимавал съм се с изготвянето на доклад за тяхната история. В проучванията си говорих с Мюфтии относно Корана и написаното в него. Когато ги питах какво всъщност представлява Джихад (свещената война за "по-знаещите") те ми обясниха, че това не е война за насилствено приемане на тяхната рилигия. Според Корана въпросната война се води вътре във вярващия и е между доброто и злото. От проучванията ми на тази тема мога да заключа, че Ислямът е по-иролюбива религия от Християнството.

Share this post


Link to post
Share on other sites

До някъде си прав. Има голям и малък джихад до колкото съм запознат. Единия е за това което обясняваш, но другия се отнася до насилственото налагане на исляма над езичниците( гяури). Това не се отнася за юдеи и християни, които са наричани хора на Книгата или нещо подобно. Извинявам се ако бъркам, но познанията ми за Корана и исляма са повърхностни. Не съм убеден, че е по миролюбива религия. Просто е различна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Според мен не е по-миролюбива ,защото се саздава в условия много по-различни от християнството. Тя има за цел да обедини арабите най-вече. затова исламът е предимно арабска религия. Джихадът е едно от най-неправилно тълкуваните неща от приелите исляма народи. Големият джихад е борбата със себе си,а малкият е свещената война. При нашествията си турците променят за свой нужди тази дума и до днес.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бих искала някой да ми разтълкува следното:

Сура 3, ает 28: Нека вярващите да не изоставят другите вярващи и да не си вземат за приятели неверниците. Този пък, който стори това, да не се надява на Аллах...

За Христос Корана твърди (сура 4, ает 59): Иса (Иисус) пред Аллах е това, което пред Него е и Адем (бел.м. - библейският Адам). Него Аллах го сътвори от пръст...

От същата сура ает 67: Ибрахим (Авраам - бел.м.) не беше нито евреин, нито пък християнин, а беше правоверен мюсюлманин.

Без да се спирам в подробности, за мен е очевидно пренареждането на други текстове.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шам, ти пък! Това е приоритет на една друга нация - да гори книги в центъра на Европа. Аз просто исках тълкувание и обяснение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Карта на мюсюлманите по света

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...n_Pew_Forum.png

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Това само мюсюлмански страни ли са или мюсюлманите по света? Защото има голяма общност в САЩ, която не е дадена, също така и Латинска Америка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Добре,добре -разбрахме. Предлагам публична клада за Корани в България. събота и неделя пред джамията в София.

Опитай, ако искаш да бъдеш линчуван.

Със мюсюлмани работа да си нямаш...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Това само мюсюлмански страни ли са или мюсюлманите по света? Защото има голяма общност в САЩ, която не е дадена, също така и Латинска Америка.

Дадени са като процент от населението, това значи че в САЩ мюсюлманите са под 1%, а в Канада - между 1 и 5%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приемането й означава достоен избор и спасение, защото, според ислямските вярвания това е най-добрата религия пред Аллаха, който не приема друга освен нея.

Не мога да се съглася с това твърдение! В самият Коран е записано в прав текст, че Аллах и християнския Бог са едно и също лице.

Сура 29, аят 46 -

46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.”

Хората на Писанието са християните! За християните в Корана са написани само най-хубави думи и никои християнин не обозначен с арабската дума "Кафир" - Неверник! След като Коранът е преписван в по-голямата си част от Библията, няма как да е написано нещо лошо за християните!

Един от основните постулати на исляма е този за джихад (газават) – "върховно усилие",

Доста спорно е дали е постулат! Думата "Джихат" не е коранична дума, а се намира в Сунната! За това, едва ли Джихат е постулат макар, че някои коранични текстове могат да се тълкуват в тази посока!

...

С всичко останало съм съгласен!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коран..ислям...едно от най-добрите попадения на богоборците.

Как наукия Мохамед измисли всичко това?! :bigwink: Лично за мен,а и за още доста хора е ясно,че исляма е създаден от "онези"който искат да властват над човечеството,така да се каже.Онези,които Иисус ги поучаваше и за благодарност те го разпнаха...

Така че логиката показва,кой е имал най-голям интерес от създаването на противовес на Християнството.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самият аз имам възражения срещу исляма, но форумът е отворен и за мюсюлмани, и за атеисти, и за всякакви, така че по-добре да не говорим гадости за ничии убеждения.

При превземането на Йерусалим ислямската армия се отнася много човечно с населението и патриарха. Разбира се, в историята има какво ли не.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И тук ли ще има подобни мнения, че ислямът е създаден, за да трови живота на християните и, че евреите имат пръст И тук? Не мисля,че този точно форум е подходящ за подобни мнения...По-добре в някой националистически.Ако някой не е осъзнал, че това е религия, създадена по съвсем различни причини от това да унищожи християнството, значи има още доста да чете. Историята е толкова филтрирана през историческите периоди, че до нас стигат много неща, които най-малкото трябва да проверяваме. Съзнавам, че ислямът бърка в здравето на доста хора, но има места по света,където не те питат каква религия си.

Росене, думата газават не мисля,че е точна,защото е турска и възниква много късно,като термин. Под "джихад" се има предвид друго и върховното усилие не е свързано със сечене на глави, а с подчинение на духа. Този смисъл е много изкривен от османските походи и още повече след тълкуванията и написването на цяла доктрина от Ибн Таймия, която позволява убийството на мюсюлмани от мюсюлмани и започването на свещена война в смисъла, който османците дават.Не искам да поучавам, споделих мнение за газавата :)

Редактирано от Sham

Share this post


Link to post
Share on other sites
тук ли ще има подобни мнения, че ислямът е създаден, за да трови живота на християните и, че евреите имат пръст И тук? Не мисля,че този точно форум е подходящ за подобни мнения...По-добре в някой националистически.Ако някой не е осъзнал, че това е религия, създадена по съвсем различни причини от това да унищожи християнството, значи има още доста да чете.

амив общи линии е така. разбира се, трябва термините да се коригират малко. примерно замени "унищожи" с "прогони" и тн. и "християнство" с по-широкия термин "елинизъм".

Редактирано от alvassareiro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Това за газавата аз го бях написал, така че ако е грешка - моя е :)

Учението за "големия" и "малкия" джихад го беше описал Цветан Теофанов в една публична лекция в Червената къща и беше впечатляващо. Изглежда, че и в исляма текат различни процеси като в християнството - на затваряне на вярата вътре в човека и на изнасянето й навън с всякакви средства. Няма как да не забележим обаче, че "изнасящата" тенденция е много по-видима и понякога направо страшна. Бих се радвал, ако някой ми докаже, че не това е истинският ислям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Исляма е агресивна религия. Такава е била и християнството в началото. За съжаление, знам не е хубаво за говоря агресивно, но има твърде много мюсюлмани които прекаляват с нетолерантността. Не може в София да има джамия, а в Лондон да са базирани купища мюсюлмански организации, а в много мюсюлмански държави да убиват християните.

И нека умерените мюсюлмани да решат какво искат, мир и съвстен живот с всички, или заедно със своите хардлайнери да започнат трета световна война вой на унищожение против цял свят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Исляма е агресивна религия. Такава е била и християнството в началото. За съжаление, знам не е хубаво за говоря агресивно, но има твърде много мюсюлмани които прекаляват с нетолерантността. Не може в София да има джамия, а в Лондон да са базирани купища мюсюлмански организации, а в много мюсюлмански държави да убиват християните.

И нека умерените мюсюлмани да решат какво искат, мир и съвстен живот с всички, или заедно със своите хардлайнери да започнат трета световна война вой на унищожение против цял свят.

След 500 години и мюсюлманите ще се кротнат, също както се е кротнало Християнството в наши дни:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

След 500 години и мюсюлманите ще се кротнат, също както се е кротнало Християнството в наши дни:)

Сиреч, агресивният период на монотеистичните религии е някъде около 2000 години ли? :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сиреч, агресивният период на монотеистичните религии е някъде около 2000 години ли? :unsure:

По-скоро 1000 години. Агресивността на Християнството се 'изчерпва' с Кръстоносните походи, Колонизацията в Третия Свят и Контрареформацията. Ислямът вече е преживял първоначалното си разпространение по време на арабската експанзия /както и Християнството 500 години преди него във времената на Рим/. Минал е и периодът на 'Кръстоносните' походи /или походите на полумесеца/ - визирам Османската империя и Златната Орда и сега му е време за Колонизация /това, което в момента става в Зап. Европа/. За Контрареформация - ще видим в края на краищата дали шиизмът или сунизмът ще се разберат, след което ще настъпи златният век - всички ще пушат високотехнологични наргилета, ще хапват марсиански локум и всичко ще е галактически рахат.

И кой знае може би тогава на сцената ще се появи последната издънка /засега/ на авраамистките религии - Мормонството. :bigwink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...