Отиди на
Форум "Наука"

Причини за покръстването на българския народ


Recommended Posts

 • Потребител

Още със създаването на българската държава през 681 година се оформят два основни етноса – славяни и прабългари. Те обаче не могат да се слеят в един народ, тъй като между тях има съществени различия – племенни, етнически, културно-религиозни, битови. Такова сливане би станало възможно, само ако има единна религия и за двете етнически общности, която да наложи общи норми и ценностна система.

Друга причина е необоходимостта от християнството за обяснение на задълбочилите се социални различия – „божественият произход на всяка земна власт” и „непротивенето на земните владетели”. Християнският монотеизъм, с идеята си за единен Бог, укрепва самодържавието и единовластието, заложени и в религията на българите.

Към средата на 9 век България е могъща държава, но и липсва равнопоставеност по отношение на другите европейски държави, тоест тя се излага на международна и културна изолация. Тя е считана за варварска държава и страна на езичници и варвари. Нуждата от приобщаване към процеса на развитие на европейската духовна и материална култура, изградени върху християнството налагат приемането на новата вяра.

Непосредствено преди покръстването княз Борис I има предложения да приеме юдаизма или исляма, но той предпочита християнството, тъй като той осъзнава неговите предимства.Преди да се покръсти обаче той е имал и битки със съседите-франки,сърби и византийци,които не били с щастлив край за него. Това още повече убедило Борис да приеме християнството. Кан Борис се прекръстил на Михаил.

Предпоставки

Не само външнополитическата ситуация предопределя решението на българския владетел. Както сочат изворите и съвременните изследвания, християнството е отдвана разпространено из българските земи. Тук проповязват Светите апостоли Павел и Андрей Първозвани (52 и 65 година). След налагането на християнството като господстваща религия през 4 век, то прониква и сред траките. Не без значение е и проведеният през 343 година голям събор в Сердика. Важна роля за християнизацията на тракийските племена играе проповедническата дейност на Свети Никита Ремесиански (363-414). Постепенно се изгражда стройна църковна организация като по-голямата част от Балканите е под духовната юрисдикция на константинополския патрирах. До 8 век западните земи (диоцеза Илирик) е под управлението на римските папи. По време на иконоборческия период тези земи са предадени на константинополските патриарси, което става причина за противоборство между Рим и Константинопол.

Процесът на християнизация на местното население в империята е временно спрян от славянските набези и заселвания. С времето новата вяра започва да прониква и сред славяните. Знае се, че през период 766-780 година управлява патриарх Никита I, който има славянски произход.

Християнството не е непознато и на бъгарите. През 528 година българският вожд Грод става християнин в Константинопол, а негов кръстник е император Юстиниан I. В началото на 7 век се покръства и кан Кубрат. Някои историци предполгат, че преди да бъде удостоен с титлата кесар през 705 година е покръстен и кан Тервел. Проникването на християнството сред българите през първата половина на 9 век е засвидетелствано сред византийски и западноевропейски източници и както става ясно не отминава и владетелския род. Енравота – първият син на кан Омуртаг, става първият български мъченик за Христовата вяра. Сестрата на княз Борис I Ана, която е пленена от ромеите, също е покръстена. Появяват се и първите монашески обители в пограничните области.

Разширението на България включва и присъединяване на християнизирано население в Македония и Тракия, което увлечива християните в България.

Така към средата на 9 век в България са налице всички предпоставки тя да бъде приобщена към семейството на християнските държави в Европа. Конкретните политически обстоятелства преди покръстването определят начина, по който става то – от страна на Византия, макар първончално българският владетел да изявил желание да приеме християнството от Рим.

Покръстване на българите

През 862 година Великоморавия се възползва от вътрешните междуособици в Немското кралство и постига значителни успехи във войната. Тя укрепва позициите си в земите по средното течение на Дунав, което застрашава позициите на България там. По тези причини през същата година се изгражда военен съюз между Людовик Немски и кан Борис I срещу великоморавския княз Ростислав. Освен това българският владетел се задължава да приеме християнството от Римската църква. През 863 година немският крал, подпомогнат от българите от изток, навлиза във Великоморавия. При това положение княз Ростислав е принуден да търси помощ от Византия. Тя решава да подпомогне съюзника си и се възползва от неблагоприятни за България обстоятелства. През август 863 година на Балканите и в българските земи започва силен земетръс, продължил 40 дни. Освен това годината е неплодородна и българското население страда от природни бедствия, болести и глад. В началото на септември Византия успява да отстрани временно арабската заплаха и цялата армия, по суша и море, се отправя на поход към България. Заети на северозапад, българските войски не могат да окажат отпор.

Още през есента на същата година започват преговори е сключен така нареченият „дълбок” мир между България и Византия. Българският владетел е задължен да разтрогне съюза с немския крал срещу Великоморавия и да се покръсти с целия си народ. В замяна българите получават областта Загоре без Месемврия, Анхиало и Девелт.

Пратениците на кан Борис I, които отиват в Константинопол, за да сключат мирния договор, са покръстени непосредствено след полагането на клетвените обещания. Заедно с тях в България идва внушителна мисия от византийски духовници, начело с епископ, които масово започват да покръстват народа.

Българският владетел по известни верски и вътрешнополитически съображения приема тайно християнството в началото на 864 година (най-вероятно). Той се опасява от бунтове. Той изоставя стария си тюркски титул и приема славянската титла княз, а заедно с това получава името на кръстника си – византийският император Михаил III. Заедно с владетеля са покръстени и много знатни български родове.

По време на покръстването в България се разпалват религиозни страсти. Улеснява се достъпът на други религии и ереси. Наред с византийските духовници идват и други лица, които безразборно покръстват населението. Поради настъпилия хаос по-късно княз Борис I известява папа Николай I, че в бълагрия има християни от разни места, които своеволно разправят много и различни неща. Дори се появяват и арабски проповедници, които предлагат на владетеля да разпространяват исляма. През този период прониква и павликянството.

Покръстването е последвано от подпомагане на започналата християнизация от страна на Византия, като особено значение има „Посланието на патриарх Фотий до княз Борис от 864-865 година”. Удивителен е стремежът на патриарх Фотий за разкрие пред българския владетел идейните корени на християнството и неговата философска същност. Патриархът дава на българския княз уроци как да ръководи държавата и да се отнася към поданиците си. Фотиевото послание е своеобразен наръчник, който трябвало да служи на княз Борис I в бъдещата му дейност.

Скоро обаче се надигат и недоволните боили срещу княза. Те искат да се върнат старите богове и обвиняват владетеля, че „отстъпва от бащината си вяра и чест”. Бунтът скоро е потушен.

Спорове около покръстването

Дълго време за безспорно се счита становището на Васил Златарски относно 865 година като година на покръстването. Той се аргументира с Балшенския надпис – „покръсти се от Бога владетелят на българите Борис, преименуван Михаил, с дадения му от Бога народ в годината 6374 (866)”. Но тъй като горният край на каменната плоча, върху която се намира посоченият надпис, е отчупен, текстът „покръсти се от Бога владетелят на българите” всъщност е въведено от големия български медиевист. Впоследствие някой автори (Г. Цанкова-Петкова) изказват предположение, че може би липсващата част е указвала граничен надпис от типа на Наръшкия надпис на цар Симеон I.

Други изследователи приемат 866 година. Повечето автори считат, че логиката на събитията и сравнителният анализ на различните източници сочат покръстването на българите през 864 година.

Значение на покръстването

С покръстването на българския народ той се приобщава към ценностите на християнската цивилизация. Започва изграждането на собствена християнска култура, за което способства въвеждането на славянската писменост и въвеждането и в страната след 885 година. Започва строителството на църкви и манастири, което показва, че започва да се развива християнската култура. Благодарение на покръстването започва формирането на българския народ, въвежда се ново законодателство, България се утвърждава като високоразвита средновековна държава.

Същевременно обаче в страната прониква византийското влияние, което заплашва устоите на българската държава. България става член на „византийското семейство на народите”, в което българскията владетел е считан за духовен син на византийския василевс. Чрез византийски мисионери прониква чуждото влияние. Но благодарение на създаването на самостоятелна българска църква и въвеждането на славянска писменост, държавата запазва самостоятелността си и в немалка степен подготвя Златният век на българската държава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

"От трънка на глог ,че по висок!".

След като не можа ,да се справиш със задачата да утвърдиш Омуртаг за "равноапостол" ,сега се опитваш да реанимираш и прокомунистическата идея за разни там-

"племенни, етнически, културно-религиозни, битови"
решения.

Стига г-н Щърбов,доста !

1.Няма два народа ,укажи поне един извор за покръстване на 2 народа!!!

Колко народа покръства Борис?

Автор: Никола И. Църцаров

http://www.ivanstamenov.com/?page_id=9

2.Българите отхвърлят вековната си ерес и приемат Православието ,като единствена спасителна вяра!

3.Не може един народ за 50 год. да достигне зенита си ,това малко или много го "изхабява"!

"Златния век" си е поредната българска схоластика ,след нея идват 150год. Теофилактчета...

4.

Той изоставя стария си тюркски титул и приема славянската титла княз, а заедно с това получава името на кръстника си – византийският император Михаил II
След толкова напъни сега и това ти роди умната глава.Няма никави тюркски титули,измислени богчета тенгри и тюркски буламачи и качамаци...

5.В крайна сметка за колко те "купуват и продават"???Вчера си тако ,днеска си вако.

Помни -нито си горещ ,нито си студен ,щете изблювам из устата......

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хм, не виждам Щърбов да е изложил нещо комунистически. За тюркските титли и пр. трябва да се коригира, не са тюрки българите, вече е ясно. (Макар, че ще е спорно и това, но аз мисля, че е така.) Може би и за двата народа е спорно, но откъде българите говорят на славянски??

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Вижте, не съм комунист, нито искам да насаждам мое мнение, защото то е съвсем различно. Не ме разбирайте погрешно. Просто умишлено пуснах статията, мисля, че май това не беше правилният раздел, за да видите как някои автори описват тази епоха, автори на кандидат-студентски теми, които твърдят остарели (да кажем) неща. Още веднъж го казвам - не насаждам никакви мнения. Честно казано и аз не съм съгласен с тези твърдения, ала исках да видя дали има все пак някаква истина в статията.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Има доста. Но за тюрките не е вярно. А си прав, че маса остарели неща още циркулират. Най-яркия пример е за бай Ганьо.

ПП Ясно е, че не си комунист :):):):coolthumb:

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
4.След толкова напъни сега и това ти роди умната глава.Няма никави тюркски титули,измислени богчета тенгри и тюркски буламачи и качамаци...

Като цяло, титулатурата на прабългарите идва от тюрките, в т. ч. и титлата хаган, която Борис І изглежда, че е носел преди покръстването. Поради това, титлата му се приема за тюркска.

А колкото до боговете, единственият прабългарски бог, чието име е било записано и достигнало до нас, е богът Тангра.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ами те и руснаците в някои извори имат "кагани" ,да не би и те да са тюрки???

Въобще няма никакъв български бог "Тангра",всичко си е във фантазииите на Бешевлиев и сие.

По един отломък ,нищо не може да се съди ,освен това българите ,както траките и масагетите са почитали Слънцето и в по малка степен Луната ,въобще религиозните им вярвания са тракийски.

Галахад каза :

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Ами те и руснаците в някои извори имат "кагани" ,да не би и те да са тюрки???

Да, те също ползват тюркската титла хаган. Може би я възприемат след разгрома на Хазарския хаганат.

Руснаците имат също и боляри. Но прабългарите имат още редица титли, идващи от тюрките.

Въобще няма никакъв български бог "Тангра",всичко си е във фантазииите на Бешевлиев и сие.

А какво, според теб, пише в надписа от Мадара?

По един отломък ,нищо не може да се съди ,освен това българите ,както траките и масагетите са почитали Слънцето и в по малка степен Луната ,въобще религиозните им вярвания са тракийски.

А обръщането на конски седла, рязането на кучета, изливането на вода, принасянето на хора в жертва все тракийски култове ли са? Впрочем, твоите приятели гетите май извършваха човешки жертвоприношения. :hmmm:

Виж, култовете, свързани с огън и вода може да имат някаква връзка с траките, ама май нямат, защото имат персийски произход.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Tвърдението ”прабългарите вярвали в бог Тангра” е равносилно на мисълта ”прабългарите вярвали в бог Бог.

Но българите не са вярвали в Небето Небе ,а в Слънцето и Луната!

А да си чувал случайно,че и траките имат колобри???

Коловър – Теофилакт Симоката (ИБИ-2, ГИБИ-т.3, стр. 298) дава следното определение на титлата: „Боокорабра (Βοοκολαβα) – ако пък някой иска да узнае съвсем точното значение на думата, веднага ще преведа името на гръцки език; като превърнем езика на скитите в благородния гръцки език, ще получим превода „маг”, сиреч жрец…”. Навярно по време на Първото българско царство титлата се степенувала, защото към нея се срещат различни добавки: „хан-боил коловър”, „коловър-ичергу-коловър”, „боготор-боил-коловър”

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Само пропусна да отбележиш незначителната подробност, че Симоката пише всъщност не за български, а за един аварски жрец, наречен βοοκολοβρας.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Чувал ли си за монашеското правило :"Ora et labora"

Bogo-lobras означава - Бого -лабр- служител,работник ,

За Страбон например , Богодиатарос е синоним на Дииотарос ,латинската дума е DIIO/на гръцки с една ита и една йота/ DEUS-бог/.

Ето какво пише Страбон за трокмите- тронките,тромките ,които и до днес населяват Югоизточна България./Не случайно ,те като наследници на трако-галите/ са забелязани от английското разузнаване и са пратени католически свещенници да ги конверсират.Не бива да те заблуждава ,че англичаните са англикани/имат 3 направления-high,low and wide Church-прокатолици,умерени,протестанти/ .През Кримската война бяха съозници с католическа Франция и Сардиния.

"Трокмите заемат часта от Галия ,която е съседна с Понта и Кападокия и тя беше най-добрата от онези ,които заемаха галатите.Тя имаше три укрепени местности и се намира голяма железна статуя на Дио ,свещенно мяст,което служи за убежище сетне на Митридат,което Помпей отдели от Понта и го даде на Богодиатара,третото място ,доколкото то би могло да се вземе за укрепено ,е Данала ,където стана срещата на Помпея с Лукула ,когато Помпей отиваше да продължи войната /против Митридата/,а Лукул му предаде командата ,за да отиде в Рим на триумф."

на друго място се разбира ,че думата Дейитарос и Боготарос са идентични-това е схващал и издателя на Страбон -Мюлер.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Има доста. Но за тюрките не е вярно. А си прав, че маса остарели неща още циркулират. Най-яркия пример е за бай Ганьо.

ПП Ясно е, че не си комунист smile.gifsmile.gifsmile.gif coolthumb.gif

КГ, този текст беше от едно помагало, по-точно, за среден курс и студентски теми. Там процесите са описани така - по по-остарял начин. Просто исках да ви покажа как днес учим историята и е ясно, че някои факти трябва да бъдат коригирани. Съжалявам, че се получи така с теб, Рицар, но още веднъж го казвам някои факти трябва да се пренапишат. Що се отнася до комунизма - не следя особено сегашната политика, по ми е интересна политиката до пред 60 години.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Там процесите са описани така - по по-остарял начин. Просто исках да ви покажа как днес учим историята и е ясно, че някои факти трябва да бъдат коригирани.

Ама разбира се, че трябва! И не само някои факти, а цялата история трябва да бъде не просто коригирана, а направо пренаписана. От старите учебници, с пожълтели страници, трябва да се оформи една хубава клада, за да се сгреят с нея сърцата на истинските патриоти в чиито вени тече чиста арийска и тракийска кръв, без никакъв монголоиден примес. Крайно време е учебниците да бъдат изчистени от конюнктурните лъжи и заблуди на миналото. Авторите на модерните учебници трябва да са нови лица, проповядващи патриотизъм, избиващ в шовинизъм и расизъм. Трябва да се даде възможност на днешната българска младеж да научи истината за българското минало, излязла изпод перата на Петър Добрев, Георги Бакалов, Божидар Димитров, Пламен Павлов, Н. Овчаров и други модерни учени, както и изпод перата на някои стари, ама златни български книжовници, каквито са Й. Вълчев, Д. Съсълов и разбира се, любимците на нашия преподобен RIZAR - Г. Ценов и Г. Раковски. Всички останали - на боклука! Вън тюрките и славяните от българската история! Да живее тракийското начало! И индо-бактрийското, разбира се! Тежката българска слонница идва! Пазете се, мазни славянски душички и кривокраки хано-тюрки, да не бъдете стъпкани от древнобългарската арийска земеделска конница!

О, свещена простота!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Ама разбира се, че трябва! И не само някои факти, а цялата история трябва да бъде не просто коригирана, а направо пренаписана. От старите учебници, с пожълтели страници, трябва да се оформи една хубава клада, за да се сгреят с нея сърцата на истинските патриоти в чиито вени тече чиста арийска и тракийска кръв, без никакъв монголоиден примес. Крайно време е учебниците да бъдат изчистени от конюнктурните лъжи и заблуди на миналото. Авторите на модерните учебници трябва да са нови лица, проповядващи патриотизъм, избиващ в шовинизъм и расизъм. Трябва да се даде възможност на днешната българска младеж да научи истината за българското минало, излязла изпод перата на Петър Добрев, Георги Бакалов, Божидар Димитров, Пламен Павлов, Н. Овчаров и други модерни учени, както и изпод перата на някои стари, ама златни български книжовници, каквито са Й. Вълчев, Д. Съсълов и разбира се, любимците на нашия преподобен RIZAR - Г. Ценов и Г. Раковски. Всички останали - на боклука! Вън тюрките и славяните от българската история! Да живее тракийското начало! И индо-бактрийското, разбира се! Тежката българска слонница идва! Пазете се, мазни славянски душички и кривокраки хано-тюрки, да не бъдете стъпкани от древнобългарската арийска земеделска конница!

Императоре, нали мога да те наричам така, разбирам думите ти. Но имам предвид наистина авторитетни учени. Не казвам, че цялата история трябва да се пише на базата само на тези учени, които си изброил. Имам предвид само тези факти, които са спорни. Но ние разбира се трябва да се опираме и на старите хроники. Просто според мен трябва да има баланс между сегашните и тогавашните историци. Смятам, че нещата трябва да се решават донякъде и чрез спор, дискусия. Затова има и форуми. Както е казано - "В спора се ражда истината".

Извинявам се за отклонението.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Само не мога да разбера ,защо ИЦА ,когато започнем да провеждаме конструктивен спор ,вадиш някакви ирационални методики с които се опитваш да избегнеш възможността на достигане на качествен диалог на страните.

Когато аз се появих на форум "БГ Наука" не ми креснаха марш оттук автохтонен идиот ,а ето какво ми писа Фружин Асен-

На мен ми е трудно да повярвам че готи и гети са едно и също, но виж далечното минало е тотално неясно. Но си прав че има много неизяснени въпроси. За добро ще е ако ги изясним вместо както по други форуми единия да вика "Ти си за психиятрията щом си автохтонец"- а другия да отговаря "Мръсна подлога на юдео-масонския заговор". Лично аз съм с доста десни възгледи (що се отнася до масони, евреи, комунисти и т.н.), но поне в този форум се стремя да не влизам в конфликти на политическа основа.

Нито пък ,аз съм писал ,че трябва да повдигат клади ,че трябва да минава някаква тежка слонница.

Трябва да излезем на пътя на истината,а не на интернационала.Интернационала умря ,а истината е една и вечна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
... когато започнем да провеждаме конструктивен спор...

Конструктивен спор?! Ъъъ, къде е това?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Когато аз се появих на форум "БГ Наука" не ми креснаха марш оттук автохтонен идиот ,

Трябва да излезем на пътя на истината,а не на интернационала.Интернационала умря ,а истината е една и вечна.

Няма и да ти креснат;) Но какво общо има интернационала? Никой тук не разсъждава с предубеждения, написаното явно сочи, че се гледат фактите (каквито и доколкото ги има).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Понеже понякога схемите на модерните просветитеслко-атеистични историци , появили се в достатъчно количество след Освобождението /1878год./ се пукат по шевовите след някои критични бележки ,то ще поставя някои необясними за тях въпроси ,които възникват във връзка с погрешните им хипотези:

1.През 705 год. император Юстиниан Безносия отстъпва земи населени с християни,конкретно областта Загора ,на една езическа България и не възниква никакъв проблем от това???"Фанатичните" християни въобще не реагират на този факт,дааа и компактно в България попадат 3-4епископии с хриситянско население.Да и България се била покръстила 865год.....

2.Ако българските князе бяха езичници, то нямаше да имат печати с Богородица

3.Как казват ,че хуните дошли 376год. от степите на Азия ,като се споменават от 2-ри век от Клавдий Птоломей на Карпатите разположени между бастарните и роксоаланите???

4.Ако хуните са учели псалтира на готски език или бески/респективно азбуката на Урфила и Никита Ремесиански/ ,какви са те по народност ,може би монголски кривокраки китайскидръпнатиочички??

5.Ако патриарх Фотий ,казва,че през времето на Ираклий/610-641/ все още е имало хора, които да са ползвали тракийски книги ,то кои са тези книги???

Това са въпроси ,които излизат от компилативната позитивистична схема на българските историци ,неуспяли да създадат една стройна философска теза.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Може би и за двата народа е спорно, но откъде българите говорят на славянски?

1. А какъв език са говорили славяните? /това е уловка, много да се внимава с отговора/

2. Защо пък всички славяни да са говорили език по-различен от този на "нетюрките", а индоевропейци българи?

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

"Новопросветените люде от единокръвния свой народ утвърждавайте във вярата и ги наставлявайте да изоставят непристойните езически обичаи и злите нрави, които дори и след приемането на светата вяра поддържат. Но те вършат това поради простота и заради това се нуждаят от вразумение."

Цитата е от завета на св.Иван Рилски писан около 940 г.Явно е че българите скоро са се покръстили / едва от няколко поколения/ - няма съмнение че по този въпрос св.Иван Рилски е далеч по осведомен от нас.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Завета на св. Иван Рилски не е запазен в оригинал,малко е манипулиран от византийските профатрически мекерета.

А езически народът си е и до днес,само онези ,които съблюдават Църковните правила са християни.

Новопросветени ,тук може да се има впредвид и "конверсирани".Освен това св.Иван Рилски е бил много добре запознат ,че преди него на тази християнска земя са били св.ап .Павел ,не забравяй и Тивериопоските мъченици ,така,че няма какво да го учим Него.А в Средец до 809год. е имало и епископ,не забравяй,да не отиваме по нататък и да кажем ,че няма никаква причина и след 809год. да го има ,както и ма например Моравски епископ през средата на 9век.Което не пасва на късното християнизиране на "тюркоханското кривокрако население".

разбираш поколенията се менят ,остават тези ,които се придържат към християнстовото и тези които наред с християнството си остават тайни езичници с всички негови форми-баене,врачуване,магьосничество,езически обреди-Герман,пеперуда,кукери,нестинари и т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Нормално е да остната старите вярвания - християнството не е революционно нова религия а компилация от езическите вярвания.Специално за покръстването - през 870 г.кавкан Петър изрично заявява че "българите отскоро са християни".Какво означава "отскоро" - ами верояятно няколко години.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Не виждам защо пък да не сме арийци. Комунягите искаха да ни изкарат дребни кривокраки вмирисани тюрки, а славяните (руснаците) бяха високи, руси, чисти, красиви и стройни. Не виждам нищо лошо и ние да бъдем красиви руси и синеоки арийци. След като няма доказателства какви сме били що да не защитаваме тезата която ни изнася?.

Невиждам защо историята да не се пренапише според изследванията на съвременните учени. Ако историята ще тъпче на едно място да затворим историческия факултет при БАН, да напишем едни свещенни скрижали и да закрием науката история.

Сега за покръстването. Причините били .... и все материалистични. Ами ако наистина Борис е станал убеден християнин не заради мира с Византия, сливаното на незнам си колко народа, а просто защото е осъзнал че християнството е истинната вяра? Но не, за марксическия материализъм това е невъзможно, защото религията е опиум за народа, и не може да бъде истинска.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
IMPERATOR CÆSAR AVGVSTVS: Като цяло, титулатурата на прабългарите идва от тюрките, в т. ч. и титлата хаган, която Борис І изглежда, че е носел преди покръстването.

Еквивалент на подобно изказване би било твърдението, че титлата IMPERATOR CÆSAR AVGVSTVS е чисто древногерманска титла. “Логиката” – носили са я и владетели на германски народи, значи е изконно германска.

Бих бил благодарен на IMPERATOR CÆSAR AVGVSTVS, ако тук ни цитира домашен тюркски източник, в който владетел на доказано тюркски народ се назовава сам “каган” или “хаган”. От който период си поиска, като ни съобщи и откога бива датиран източника.

Ако не може да ни цитира такъв източник, значи напразно е щракал по клавиатурата и ни е губил времето. Не мога да приема нещо в българската история за доказано, чрез използването на такъв "високо научен метод" като: "Тука има - тука нема!" Или: "ама това го каза проф. Еди кой си."

Какво пише в домашните тюркски източници? Има ли домашен български източник - поне един единствен, от която и да е епоха, в който Борис I е наречен "каган или хаган"?!

Фружин Асен: След като няма доказателства какви сме били що да не защитаваме тезата която ни изнася?.

Невиждам защо историята да не се пренапише според изследванията на съвременните учени. Ако историята ще тъпче на едно място да затворим историческия факултет при БАН, да напишем едни свещенни скрижали и да закрием науката история.

Подкрепям напълно!

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
IMPERATOR CÆSAR AVGVSTVS: Като цяло, титулатурата на прабългарите идва от тюрките, в т. ч. и титлата хаган, която Борис І изглежда, че е носел преди покръстването.

Каган може и да не идва от "кривокрака и дръпниочичкова" Азия, може да е просто метанеза от "КОНУНГ"-КНЪНЕНГ-КЪНЕНДЗ- просто всички са яфетити -индоевропейци,макар ,че индийците са Хамити ,а персите са Семити ,то много ми е чудно това индоевропейци или ариици,просто пак игра на думи,които служат на определени политически въжделения.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...