Отиди на
Форум "Наука"

Преносими зенитно ракетни комплекси


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

ПЗРК "Стингър"

Това е един от най-разпространените и ефективни американски комплекси в света. ПРЗК "Стингър" има голяма далечина на поражение на целта - до 6 км, досегаемост на височина - 3,5 км, 2,2 пъти по-голяма скорост, маса на ракетата - 10,1 кг, бойна част - 1 кг. Комплексът се състои от пускова тръба - контейнер, сваляща се пускова ръкохватка за многократно използване, ракета, стартов ускорител и система на разпознаване "свой - чужд".

Пусковата тръба е отстъкловлакно. Нейният преден край е херметически затворен от капак, който пропуска инфрачервеното излъчване, което позволява съпровождането на целта до пуска. Чрез прицела операторът насочва пусковото устройство към целта, съпровожда я, определя далечината до нея.

Свалящия се пусков механизъм за многократно използване е снабден с електронно оборудване, което осигурява пуска на ракетата. На корпуса му е разположена антенна система за разпознаване.

Ракетата се състои от отсеци на системата за насочване и бойна част, двурежимен двигател, стартов ускорител и опашна част. Пасивната инфрачервена главичка за самонасочване дава сигнали на управлението по време на полета на ракетата. Освен това тя съпровожда целта по нейното топлинно излъчване и дава сигнали за откриване по време на етапа за захвата. Насочването на ЗУР става по метода на пропорционалното сближаване. Източник на захранване е термобатерия.

В отсека на бойната част има собствена бойна част и взривител, чието задействие става на безопасно за оператора разстояние при достигане на съответно ускорение на ракетата. Четирите плоски носещи повърхности, установени в опашната част на корпуса, осигуряват надлъжна устойчивост на ракетата при въртенето на корпуса. Стартовият ускорител, сработващ в пусковата тръба, съобщава на ракетата първоначалната скорост, а наклонът му осигурява въртене на корпуса на ЗУР при пуска. Запалването на двигателя става на безопасно от стрелеца разстояние.

Комплексът "Стингър" има три модификации:

- базов образец с ракета, снабдена с инфрачервена главичка за самонасочване;

- "Стингър ПОСТ" с двудиапазонова (инфрачервена и ултравиолетова) ГСН, осигуряваща надеждност в работата на системата при загуба на ИК-диапазона;

- "Стингър РМП" с препрограмирана главичка за самонасочване, която се комплектува с изработени по-рано комплекси.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

ПЗРК "Джавелин"

Английският "Джавелин" е разработен на основата на ПЗРК "Блоупайп". Той е снабден с полуавтоматизирана система за насочване, което позволява по линията на визиране границата на поражение да стигне до 300 м, съществено да се повиши точността на насочване на пределна далечина, да се опрости и облекчи процесът на вкарването на ракетата в насочващия лъч. Освен това времето за обучение на стрелеца се съкращава почти с 60%. Ракетата на този комплекс е снабдена с осколъчно-фугасна бойна част, която е по-тежка от тази на ракетата на "Блоупайп", а ракетните й двигатели с гориво притежават по-висок по-висок относителен импулс, което според чуждестранните специалисти води до по-голяма средна скорост на полета на ракетата. На безопасно за стрелеца разстояние става запалването на взривителя и пускът на маршевия двигател.

Съпровождането на целта се следи чрез монокулярен прицел с 6-кратно увеличение. Комплексът "Джавелин" няма апаратура за опознаване, но при необходимост може да бъде поставена като допълнително оборудване. Прицелното устройство включва стабилизиран прицел и телевизионна камера с полупроводници, с помощта на която става полуавтоматичното насочване на ракетата по метода на трите точки. Когато целта достигне необходимата далечина, стрелецът привежда в действие пусковото устройство. Включват се две термобатерии, подава се елзахранване на прицелното устройство и ракетата, в резултат на което сработва пирозарядът, под въздействието на чиито газове се развива роторът на жироскопа. След това се пуска стартовият двигател (до изкарването на ракетата от контейнера), а след него - маршевият, който увеличава скоростта на ракетата до скорост, съответваща на 1,6 М.

Максимална далечина на стрелбата на "Джавелин" - 5,5 км, досегаемост по височина - 3 км, маса на ракетата - 12,7 кг, бойна част - 1,8 кг.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

ПЗРК "Старстрик"

Английският комплекс "Старстрик" е произведен в два варянта: Преносим и монтиран в шаси. Той се състои от пусково устройство със статив и прицелно приспособление, ракета в пусков контейнер и система на опознаване "свой - чужд". Прицелното устройство се състои от оптически прицел и лазер. Стартовият двигател осигурява изстрелването на ракетата от пусковата тръба, маршевият - увеличава скоростта на ракетата за части от секундата в първите 300 м - съответваща на 4 М.

В челната част са разположени три суббоеприпаса. Повече от половината от дължината и масата на всеки от тях съставлява бойно снаряжение. Суббоеприпасите се отделят от ракетата, след като маршевият двигател приключи работата, след това те продължават полета по различни траектории. Насочването им към една или друга цел става чрез лазерен лъч. Прицелното устройство е снабдено с два лазерни диода: единият сканира в хоризонтална, а другият - във вертикална плоскост.

Максимална далечина на поражение - 7 км, маса в бойно положение - 25 кг, дължина - 1397 мм, калибър - 127 мм, разчет - 2 души, стартова маса на ракетата - 12 кг.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

ПЗРК "Мистрал"

Френският преносим ракетен зенитен комплекс "Мистрал" е разработен за борба със самолети и вертолети на далечина 0,5 - 6 км и височини до 4,5 км. Масата на ракетата е 19, 5 кг, диаметърът - 90 мм, дължината - 1,8 м, максималната скорост - 850 м/сек.

Основни елементи на ПЗРК са:

- ракета, разположена в контейнер

- пусково устройство - тринога с прицелно приспособление

- система "свой - чужд"

- ИК - прицел

Ракетата е сглобена по аеродинамическата схема от типа "патица", поради което има висока маневреност и способност да прихваща целите, които маневрират с товар до 8 единици.

Двигателната система е от два двигателя - стартов и маршеви. Стартовият е разположен в изходната част на маршевия, който е предназначен за изстрелване на ракетата от контейнера и да й придаде начална скорост примерно 40 м/сек. За заряд се използва нитроглицеринов прах, който напълно изгаря до изхода на ракетата от контейнера. Зарядът на маршевия двигател се състои от смесено гориво. В конструкцията на този двигател се използва композиционен материал, с което масата на двигателната система се намалява. Включването му се извършва на 15 - 20 м от стрелеца (в момента на отделяне на стартовия двигател). Ракетата достига максимална скорост, съответстваща на 2,6 М, достига далечина 4 км за 6 секунди. Управлението става чрез кръстообразно разположени кормила, а стабилизацията - чрез четири стабилизатора, разположени в маршевия двигател. Тези стабилизатори при изхода на ракетата от контейнера се отварят автоматично.

Комплексът "Мистрал" се пренася от двама души, поради което се разделя на две 20-килограмови части: ракетата в контейнера и останалите елементи на комплекса. За сглобяване на пусковата установка и подготовка на ракетата към пуск се изисква около минута, за презареждане - по-малко от 30 секунди. Времето за реагиране на комплекса от момента на откриване на целта до пуска на ракетата е около 5 секунди.

Ракетата се насочва с прицелно устройство, състоящо се от колиматорен и оптически прицал. Първият от тях осигурява изобразяване на таблото на информация за последователността на операцията на пуска и позволява да се съпровожда целта по азимута и ъгъла на мястото.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

ПЗРК НА ВЪОРАЖЕНИЕ В НАШАТА АРМИЯ

sa-7_col.jpg

История создания

Работы по созданию переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Стрела-2" начались в соответствии с Постановлением СМ СССР от 25 августа 1960 г. о проведении работ по комплексу "Стрела".

К этому времени поступила ограниченная информация о том, что в США еще в 1958 году началась разработка носимого ЗРК с ракетой, оборудованной пассивной тепловой головкой самонаведения. Более того, в конце 50-х годов по американскому телевидению была показана стрельба ракетой по воздушной цели из пусковой трубы с плеча стрелка. Этот факт свидетельствовал о реальной возможности создания носимого зенитного ракетного оружия. Как известно, такое оружие в США было создано в 1965 году под названием "Ред Ай".

Правительственное постановление достаточно широко ставило задачу создания легкого ЗРК "Стрела", что обусловило возможность разработки в дальнейшем двух существенно различных вариантов - самоходного "Стрела-1" и переносного "Стрела-2".

Головным разработчиком комплекса "Стрела-2" (9К32) состоящего из пусковой трубы с источником питания, ЗУР 9М32 и пускового устройства было назначено специальное конструкторское бюро СКБ ГКОТ - единственное из ряда запрошенных КБ, согласившиеся взяться за разработку переносного комплекса.

Главный конструктор СКБ ГКОТ Б.И. Шавырин еще в довоенное время сформировал конструкторский коллектив, обеспечивший разработку большинства минометов, применявшихся в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы расположенная в Коломне организация продолжала работы по различным образцам минометного вооружения, включая колоссальную 406-мм самоходную систему "Ока". С середины пятидесятых годов СКБ приступило к разработке самоходного противотанкового комплекса с управляемой по проводам ракетой "Шмель", успешно завершенной в 1960г.

После кончины Б.И. Шавырина в 1965 г. главным конструктором стал С.П. Непобедимый. В 1966 году СКБ было переименовано в Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) МОП.

Создание переносного ЗРК вначале представлялось очень проблематичным.

Разработка требований к комплексу "Стрела-2" и его проектирование проходили неординарно: путем проведения глубоких научных исследований (в НИИ-3 ГАУ) и выдвижения смелых технических идей в промышленности. Конструирование переносного ЗРК началось с "мозговой атаки": Б.И. Шавырин и группа специалистов на две недели отрешились от текущих дел и в ходе обмена идеями сформировали облик будущего комплекса "Стрела-2", а также разработали предложения по проекту ТТТ к комплексу.

Позже поступившие из-за рубежа сведения о комплексе "Ред Ай" подтвердили большое сходство технических предложений по созданию переносного ЗРК "Стрела-2" с его зарубежным прототипом. Конструкторы разных стран независимо друг от друга признали наиболее целесообразные одинаковым технические решения.

Важнейшим элементом ЗУР переносимого комплекса была тепловая головка самонаведения (ТГСН), разработка которой была поручена ОКБ-357 Ленинградского совнархоза (в дальнейшем оно вошло в состав Ленинградского оптико-механического объединения - ЛОМО). Главным конструктором головки стал Пиккель, которого впоследствии сменил О.А. Артамонов. В разработке тепловой ГСН участвовал коллектив сотрудников Государственного оптического института (ГОИ), возглавляемый Г.А.Горячкиным.

К тому времени тепловые ГСН уже использовались в отечественной ракетной технике - в авиационных самонаводящихся ракетах класса "воздух-воздух" К-13 и К-8МТ. Примененная в ракете 9М32 система управления была теоретически обоснована профессором Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского А.А. Красовским. Основной трудностью в разработке тепловой ГСН для ЗУР 9М32 было создание устройства гиростабилизации (координатора головки) с малыми массо-габаритными характеристиками. Как стало известно, американские специалисты в процессе разработки тепловой ГСН для ЗРК "Ред Ай" нашли оригинальное решение по совмещению параболического зеркала головки с силовым гироприводом на основе трехстепенного гироскопа, что позволяло избавиться от гироплатформы, используемой в крупногабаритных ракетах, и двухканального управления, которые применялись, в частности, в авиационных ракетах класса "воздух-воздух", и перейти к одноканальному управлению с помощью указанного небольшого гироскопа. Но реализация этой идеи вызывала много сомнений, в частности, в ЦКБ "Геофизика", из-за недостаточно совершенной элементной базы, используемой в то время в отечественных гиростабилизированных ГСН. Однако разработчики комплекса 9К32 сумели преодолеть все трудности. Была создана тепловая ГСН массой не более 1,2 кг в требуемых для ракеты габаритах. Наведение ЗУР производилось по методу пропорциональной навигации, не требующему от ракеты больших поперечных перегрузок.

Сложной представлялась и задача создания двигательных установок ракеты. Старт ЗУР должен был осуществляться из пусковой трубы с плеча стрелка-зенитчика из положений стоя, с колена, из окопа и даже при нахождении заднего среза пусковой трубы в воде. Комплекс должен был также позволять производить пуски ЗУР из люков объектов бронетехники, движущихся со скоростью до 20 км/ч. Нужно было исключить поражение стрелка-зенитчика струёй продуктов сгорания двигателя. Выход был найден в реализации схемы с запуском маршевого двигателя ЗУР на безопасном для стрелка расстоянии (с использованием специально разработанной пиротехнической задержки) после вылета ЗУР из пусковой трубы. Выброс ЗУР из трубы достигался задействованием выбрасывающего заряда, полностью сгорающего в пусковой трубе.

Сложной задачей было и обеспечение продолжительности работы маршевого заряда двигателя, соизмеримой с полетным временем ракеты. Очень легкая ЗУР с притупленным обтекателем тепловой ГСН быстро тормозилась после окончания работы двигателя. С учетом требований по высокой маневренности ЗУР при наведении на цель пассивный участок ее полета мог использоваться только в минимальной мере. Для снижения аэродинамического сопротивления ракету выполнили в большом удлинении и малом диаметре - 76 мм. При существующих скоростях горения топлива требуемая продолжительность работы (порядка 10-15 с) многократно превышала максимально достижимую для традиционных шашек с центральным каналом и малым сводом горения, но, с другой стороны, была в несколько раз меньше соответствующей бесканальному заряду топлива с горением по плоскому торцу. После длительной отработки удалось создать заряд смесевого топлива с увеличенной поверхностью горения за счет применения кратерной формы торца. Необходимая скорость горения (до 40 мм/с) достигалась за счет армирования заряда металлическими проволочками для ускоренного прогрева внутренних слоев топлива, обеспечивающего их быстрое воспламенение.

Для снижения массы аэродинамических рулей и рулевых машинок впервые в Советском Союзе была успешно применена одноканальная система управления самонаводящейся ЗУР. Аэродинамические рули на выполненной по схеме "утка" ЗУР были установлены только в одной плоскости, а трехмерное управление достигалось вращением ракеты при соответствующем преобразовании сигналов от тепловой ГСН к рулям. Для размещения ЗУР в пусковой трубе малого диаметра рули утапливались в корпус ракеты, а 4 перьевых стабилизатора укладывались в пространстве за срезом сопла. При старте рули и стабилизаторы раскрывались пружинными устройствами.

Малогабаритная ЗУР оснащалась легкой боевой частью (1,17 кг), способной нанести существенный ущерб цели только при прямом попадании. При использовании тепловой ГСН с малой чувствительностью ракета наводилась "в догон", так что наиболее вероятным случаем становился подход к цели с малыми углами к ее поверхности. При соударении происходило быстрое разрушение ракеты. В этих условиях для эффективного поражения цели во взрывательном устройстве ЗУР впервые был использован импульсный высокочувствительный магнитоэлектрический регенератор, в схеме которого применялись полупроводниковый усилитель и реактивные контакты, обеспечивающие его своевременное действие при ударе по прочным преградам.

Вверх

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Однако боевое применение комплекса показало, что его эффективность недостаточна. Многие поврежденные самолеты возвращались на свои базы и вновь вводились в строй после ремонта, продолжавшегося всего несколько часов. Это происходило потому, что ракеты попадали в хвостовую часть самолета, в которой находилось мало жизненно важных систем и агрегатов, а мощность боевой части ЗУР была недостаточна для создания большой зоны разрушений конструкции цели.

В соответствии с постановлением Правительства от 2 сентября 1968 г. была проведена модернизация комплекса "Стрела-2" теми же разработчиками.

Совместные испытания модернизированного переносного ЗРК, получившего название "Стрела-2М" (9К32М), проводились с октября 1969 г. по февраль 1970 г. на Донгузском полигоне (начальник полигона М.И. Финогенов) под руководством комиссии, возглавляемой Н.М. Орловым. Комплекс "Стрела-2М" был принят на вооружение в 1970 г.

Головки самонаведения, разработанные ПО "ЛОМО". Слева направо ГСН ПЗРК "Стрела-2М", "Стрела-2М2" (проект модернизации экспортных комплексов), "Игла" © Военный Парад

Практически при тех же массо-габаритных характеристиках средств комплекса (масса ракеты -9,6 кг, длина - 1438 мм) были значительно улучшены его боевые и эксплуатационные возможности:

автоматизированы процессы захвата цели ГСН и пуска ракеты по скоростным воздушным целям при стрельбе на догонных курсах, что облегчило боевую работу стрелка

осуществлена селекция подвижной цели на фоне неподвижных естественных помех;

обеспечено исключение ошибки стрелка в определении ближней границы зоны пуска;

стало возможным поражение целей, летящих со скоростью до 260 м/с на догонных курсах;

обеспечена стрельба на встречных курсах по вертолетам и самолетам с поршневыми двигателями, летящим со скоростью до 150 м/с;

увеличена зона поражения на догонных курсах реактивных самолетов (по высоте и по дальности).

Ракета 9М32М эксплуатировалась в пусковой трубе 9П54М. Вновь разработанный пусковой механизм 9П58 имел увеличенное число контактов стыковки с пусковой трубой и, соответственно, не обеспечивал применение ЗУР 9М32.

Помехоустойчивость тепловой ГСН комплекса "Стрела-2М" при работе на облачном фоне улучшилась. Обеспечивалась стрельба при нахождении цели на фоне сплошной (слоистой), легкой (перистой) и кучевой облачности менее трех баллов. Однако при кучевой подсвеченной солнцем облачности более трех баллов, особенно в весенне-летний период, зона действия комплекса значительно ограничивалась.

Минимальный угол на солнце, при котором было возможно отслеживание воздушных целей головкой самонаведения, составлял 22°-43°. Линия горизонта в солнечный день также ограничивала зону действия комплекса углом места, большим 2°. В остальных условиях горизонт влияния на стрельбу не оказывал. Комплекс не был защищен от ложных тепловых помех (отстреливаемых самолетами и вертолетами тепловых ловушек).

Вверх Страница обновлена 27.09.2000

9К32 "Стрела-2" 9К32М "Стрела-2М" 9К34 "Стрела-3"

Зенитная ракета 9М32 9М32М 9М36

Зона поражения, км

- по дальности

3,4 4,2 4,1

- по высоте 0,05...1,5 0,05...2,3 0,03...3

Вероятность поражения истребителя одной ЗУР 0,19..0,25 0,22..0,25 0,31..0,33

Максимальная скорость поражаемых целей (навстр/вдогон), м/с -/220 150/260 260/310

Скорость полета ЗУР, м/с 430 430 400

Масса ракеты, кг 9,15 9,15 10,3

Масса боевой части, кг 1,17 1,17 1,17

Год принятия на вооружение 1968 1970 1974

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

комплекс "Стрела-3", который имел улучшенные боевые и технические характеристики, обеспечивал борьбу с самолетами и вертолетами, летящими на встречных курсах со скоростями до 260 м/с иманеврирующими с перегрузками до 3 ед., а также с летящими на догонных курсах со скоростями до 310 м/с и маневрирующими с перегрузками до 5-6 ед.

К числу новых технических решений и более высоких боевых и эксплуатационных характеристик комплекса относились:

принципиально новая тепловая головка самонаведения с глубоким охлаждением, обеспечивающим чувствительность на два порядка выше чувствительности ГСН комплекса "Стрела-2М", что позволило проводить стрельбу на встречных курсах по самолетам и вертолетам, а также значительно расширить зону поражения по высоте и параметру при стрельбе на догонных курсах;

обеспечение работоспособности комплекса при стрельбе на догонных курсах в любых фоновых ситуациях;

разработка пускового механизма, который позволял автоматически провести пуск ракеты по цели, находящейся в зоне пуска, при стрельбе на встречных курсах.

Комплекс "Стрела-3" был максимально унифицирован с комплексом "Стрела-2М", что упрощало постановку его на серийное производство и освоение в войсках.

Разработка переносного ЗРК "Стрела-3" (9К34) с ЗУР 9М36 была задана по тому же Постановлению, по которому были развернуты работы по ЗРК "Стрела-2М". Создание глубокоохлаждаемой головки самонаведения было поручено новому соисполнителю - КБ киевского завода "Арсенал" МОП (главный конструктор головки И.К. Полосин).

ЗУР 9М36 ПЗРК "Стрела-3" © Missile.Index

Совместные испытания этого комплекса в составе ЗУР 9М36 в пусковой трубе 9П59 и пускового механизма 9П58М проходили на Донгузском полигоне с ноября 1972 г. по май 1973 г. (начальник полигона О.К. Дмитриев) под руководством комиссии во главе с Д.А.Смирновым. При испытаниях были выявлены и устранены недостатки, связанные с недостаточной надежностью элементной базы бортовой аппаратуры ЗУР. Постановлением от 18 января 1974 г. комплекс был принят на вооружение. Государственной премии за его создание были удостоены Л.Г. Деев, Е.А. Олейников, А.С. Яблонский, М.Н. Диктов, И.К. Полосин, В.В. Головатенко, Ю.И. Федоровский, Г.В. Изюров, А.М. Чепраков и другие.

В ходе испытаний были подтверждены и выявлены следующие значительные преимущества переносного ЗРК "Стрела-3" по сравнению с комплексом "Стрела-2М":

за счет использования в ракете более чувствительной тепловой ГСН обеспечивалось ведение стрельбы по реактивным и турбовинтовым самолетам на встречных курсах на дальностях до 2500 м и на высотах от 30 до 3000 м;

существенно повышена защищенность тепловой ГСН от фоновых помех при стрельбе на догонных курсах;

расширены возможности стрельбы в сложных метеоусловиях (дождь, снег, туман) и в условиях запыленности воздуха (при визуальной видимости цели).

В комплексе "Стрела-3" обеспечивалась более высокая надежность пуска ракеты по цели с реактивным двигателем на встречном курсе за счет определения автоматом захвата и пуска границы зоны пуска по излучению от цели. Внешними отличиями комплекса стал шар-баллон у блока питания под пусковой трубой.

Ракетная часть комплекса была практически полностью заимствована от ЗУР "Стрела-2М".

Масса ракеты составляла 10,2 кг, длина - 1427 мм.

Комиссия по испытаниям комплекса 9К34 высказала предложения по дальнейшему совершенствованию переносных ЗРК в направлениях:

повышения эффективности стрельбы;

улучшения защищенности от организованных ИК-помех;

повышения защищенности от фоновых помех при стрельбе на встречных курсах;

обеспечения стрельбы в ночных условиях;

уменьшения массы комплекса;

разработки более совершенных средств оповещения, обнаружения, опознавания и управления огнем в части улучшения их характеристик по обеспечению своевременного обстрела целей, удобства работы и уменьшения психофизической нагрузки на стрелка-зенитчика.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

История создания

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 12 февраля 1971 г. с учетом инициативных предложений КБМ МОП была начата разработка нового переносного ЗРК "Игла"

При создании комплекса ставились задачи повышения эффективности в направлениях обеспечения:

* защищенности тепловой ГСН от оптических помех-ловушек, отстреливаемых самолетами и вертолетами противника;

* более эффективного поражения цели при прямом попадании ЗУР в нее;

* больших дальностей и эффективности стрельбы по целям на встречных курсах;

* более достоверного определения государственной принадлежности (опознавания) цели для исключения обстрела своих самолетов;

* предварительного нацеливания стрелков-зенитчиков на приближающиеся самолеты и вертолеты противника пунктами управления ПВО в тактическом звене.

Головным разработчиком переносного ЗРК "Игла" (9К38) в целом, ЗУР 9М39, пусковой трубы 9П39, пускового механизма 9П516 с встроенным наземным радиолокационным запросчиком 1Л14 и подвижного контрольного пункта, как и для всех других принятых на вооружение переносных ЗРК было определено КБМ МОП (главный конструктор - С.П. Непобедимый), а тепловая ГСН создавалась ЛОМО МОП (главный конструктор головки - О.А. Артамонов).

Кооперация разработчиков комплекса, в основном соответствующая той, которая участвовала в создании переносных ЗРК "Стрела-2" и "Стрела-3", была дополнена Научно-исследовательским институтом измерительных приборов МРП в части разработки наземного радиолокационного запросчика (главный конструктор запросчика Ю.В. Моисеев) и Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (ЦКБА) МОП в целях создания переносного электронного планшета (главный конструктор планшета - В.Г. Розенталь).

ПЗРК 9К38 "Игла"

В отличие от модернизационного характера работ при создании комплексов "Стрела-2М" и "Стрела-3", разработка переносного ЗРК "Игла" предусматривала комплексную реализацию новых конструктивно-схемных решений и, соответственно, была сопряжена с повышенным уровнем технического риска. Заданный указанным постановлением 1971 года срок представления переносного ЗРК "Игла" на совместные испытания (IV кв. 1973 г.) не был выдержан - разработка затянулась более чем на десять лет, что определялось, в основном, трудностями с созданием высокочувствительной и помехоустойчивой тепловой ГСН.

ПЗРК 9К310 "Игла-1"

С целью обеспечения ускоренного оснащения Сухопутных войск высокоэффективным оружием в соответствии с решением ВПК от 6 мая 1978 г. № 114 одновременно с продолжением разработки комплекса "Игла" были развернуты работы по созданию упрощенного переносного ЗРК "Игла-1" с применением в ЗУР доработанной тепловой ГСН от ракеты комплекса "Стрела-3".

ПЗРК "Игла-1" в составе ракеты 9М313, пусковой трубы 9П322 и планшета 1Л15-1

Совместные испытания комплекса "Игла-1" 9К310 (в составе ракеты 9М313 в пусковой трубе 9П322, пускового механизма 9П519 с наземным радиолокационным запросчиком 1Л14, переносного электронного планшета 1Л15-1, а также подвижного контрольного пункта и комплекта оборудования для баз и арсеналов) проводились в период с 15 января по 9 июля 1980 г. на Донгузском полигоне (начальник полигона В.И. Кулешов) под руководством комиссии, которую возглавлял Ю.И. Третьяков. Комплекс был принят на вооружение Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 11 марта 1981 г.

Серийное производство боевых средств комплекса 9К310, как и всех других переносных ЗРК, велось на Ковровском заводе им. В.А.Дегтярева МОП, а планшет 1Л15-1 выпускался на Ижевском электромеханическом заводе МРП.

По сравнению с переносным ЗРК "Стрела-3" вероятность поражения одной ракетой истребителя F-4, летящего со скоростью 310 м/с, при стрельбе навстречу увеличилась с 0,09 до 0,59, вдогон (при скорости цели 260 м/с) - с 0,07 до 0,44. Максимальные скорости поражаемых целей увеличились с 310 до 360 м/с при стрельбе навстречу, с 260 до 320 м/с - вдогон. Верхняя граница зоны поражения возросла с 2200 до 2500 м.

Указанные преимущества комплекса "Игла-1" по сравнению с переносным ЗРК "Стрела-3" были достигнуты путем реализации следующих новых технических решений.

Для улучшения динамики наведения ЗУР в упрежденную точку встречи с целью в тепловую ГСН были введены дополнительная схема, формирующая команду для разворота ракеты на начальном участке полета, и электронный переключатель режимов "вдогон "-"навстречу". Для обеспечения послестартового разворота в рулевом отсеке ракеты были установлены миниатюрные импульсные твердотопливные двигатели.

В боевой части ЗУР было использовано взрывчатое вещество с повышенным фугасным действием. Взрыватель ЗУР имел индукционный датчик (вихревой генератор), обеспечивающий подрыв БЧ при прохождении ракеты вблизи металлической обшивки цели. При прямом попадании подрыв БЧ осуществлялся дублирующим контактным взрывателем. Во взрыватель была введена трубка с взрывчатым веществом для передачи детонации от заряда БЧ к заряду впервые установленного на ЗУР взрывного генератора для подрыва оставшегося топлива маршевого двигателя ракеты.

Для снижения аэродинамического сопротивления впереди тепловой ГСН был размещен небольшой конический обтекатель, закрепленный на трех наклонных стержнях, образующих своеобразный "треножник". С целью улучшения динамических характеристик на ракете установили дестабилизатор в плоскости, перпендикулярной аэродинамическим рулям. Применение лопастных стабилизаторов, в транспортном положении прилегающих к боковой поверхности хвостовой части корпуса ракеты, позволило более рационально использовать объем пусковой трубы, ранее занимаемый сложенными перьевыми стабилизаторами.

В пусковой механизм был встроен запросчик 1Л14, обеспечивающий опознавание целей и автоблокировку пуска ЗУР по своему самолету. Необходимость комплектации переносных ЗРК малогабаритными наземными радиолокационными запросчиками (НРЗ) была обоснована в 3 НИИ МО подразделением, возглавляемым А.С. Батуриным. Его сотрудники также содействовали созданию в НИИ ИП МРП опытного образца запросчика 1Л14, который при разрешающей способности по азимуту 20°-30° обеспечивал опознавание целей с частостью не менее 0,9, что практически исключало пуски ЗУР по своим объектам. Однако, из-за большой ширины диаграммы направленности антенны (до 30° по азимуту и до 70° по углу места), а также из-за наличия задних лепестков этой диаграммы, запросчик мог сработать от ответчика своего самолета, пролетающего вблизи переносного ЗРК, и заблокировать пуск ракеты по противнику. В таких случаях стрелок мог отключить блокировку пуска.

ПЗРК "Игла-1" на вооружении индийской армии

Внешним отличием переносного ЗРК стала притупленная коническая передняя крышка пусковой трубы, а также расположение блока питания и шар-баллона под углом к продольной оси пусковой трубы.

Комплекс "Игла-1" был дополнен переносным электронным планшетом 1Л15-1 командира отделения стрелков-зенитчиков, также впервые предложенным сотрудниками 3 НИИ МО и предназначенным для оповещения командира отделения о воздушной обстановке в квадрате 25 х 25 км. Наличие цели в этом квадрате, к которому в прямоугольной системе координат привязывались точки стояния источника информации и отделения стрелков-зенитчиков, а также положение цели, отображалось на табло планшета загоранием соответствующего положению цели элемента светового индикатора. Источником информации для планшета могли являться пункты управления ПВО в звене "дивизия-полк" (ПУ-12, ПУ-12М, ППРУ-1, ППРУ-1М), РЛС П-19 или "Купол", используемые на ПУ начальника ПВО дивизии, оборудованные телекодовой аппаратурой съема и передачи данных АСПД-У. Опытный образец планшета обеспечивал устойчивый прием целеуказания от пункта управления ПУ-12М на дальностях не менее 10 км. Привязка планшета к местности производилась командиром отделения стрелков-зенитчиков с помощью компаса по указанной с ПУ-12М реперной точке, что обеспечивало прием координат целей с точностью не хуже 1000 м по дальности и 5°-25° по азимуту. Ошибки целеуказания без планшета (выдаваемого по радиотелефону с ПУ-12М указаниям направлений на цели по странам света относительно точки стояния ПУ-12М) составляли до 5 км по дальности и до 40° по азимуту. На планшете отражалось до четырех целей с отметками об их государственной принадлежности и о курсе полета цели относительно позиции стрелков-зенитчиков.

Командир отделения, обнаружив отображение цели на планшете, по радиостанции Р-147 или голосом передавал целеуказания (сектор поиска и дальность до цели) стрелкам, снабженным радиоприемниками Р-147П, а также рукой указывал направление поиска. При стрельбе навстречу цели визуально обнаруживались стрелками на дальности 4,7 км с частостью 0,9 (без планшета - на дальности 3-4 км с частостью 0,4-0,5). В сложной воздушной обстановке отделение стрелков с использованием планшета пропускало только 3 цели из 50, а без него - 20 целей. При обнаружении своего самолета командир своевременно предупреждал стрелков.

Габариты планшета составляли 345 х 240 х 170 мм, масса - около 7 кг, время перевода из походного положения в боевое - около 3 мин. Электропитание осуществлялось от шести электроэлементов А343.

Одновременно быи высказаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию комплекса. К таким рекомендациям относились:

* обеспечение защищенности переносных ЗРК от всех видов тепловых помех;

* увеличение дальности стрельбы по целям на встречных курсах;

* обеспечение стрельбы в ночных условиях.

Переносной ЗРК "Игла-1" экспортировался за рубеж, применялся в локальных боевых действиях.

По опубликованным данным, большинство потерь авиации многонациональных сил в войне 1991 года связано с применением иракцами переносных ЗРК. Ими, в частности, было сбито четыре самолета вертикального взлета и посадки AV-8B "Хариер".

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Комплекс

9К310 "Игла-1"

9К38 "Игла"

Ракета

9М313

9М39

Зона поражения, км

- по дальности (в догон/навстречу)

1..5,2/0,5..3

1..5,2/0,5..3,3

- по высоте (в догон/навстречу)

0,01..2,5/0,01..2

0,01..2,5/0,01..2

- по параметру

до 2,5

до 2,5

Вероятность поражения истребителя одной ЗУР

0,44..0,59

0,45..0,63

Максимальная скорость поражаемых целей (навстр/вдогон), м/с

320/360

320/360

Скорость полета ЗУР, м/с

600

600

Масса ракеты, кг

10,8

10,8

Масса боевой части, кг

1,17

1,17

Год принятия на вооружение

1981

1983pzrk_family.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Фружин, благодаря за снимките и текста, но занапред пускай информация само на български език, когато е на чужд език давай само линкове примерно.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Фружин, благодаря за снимките и текста, но занапред пускай информация само на български език, когато е на чужд език давай само линкове примерно.

о-кей

Link to comment
Share on other sites

 • 9 месеца по късно...
 • Потребител
strela2esm.JPG

sa-7_paki.jpg

Браво най сетне една тема която ми навява спомени от казармата!!! :crazy_pilot:

Аз бях старши стрелец-зенитчик на Стрела-2М в Елхово!Но съм стрелял само един път! :whistling:

Ракетите бяха много скъпи!!!Ех спомени!!! :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

По летяща или въображаема цел? :) Разкажи повече за ученията.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
По летяща или въображаема цел? :) Разкажи повече за ученията.

Eдин радиоуправляем самолет,може би на годините на баща ми беше този самолет!

Така че целта беше реална,а ако не улучиш!!! :frusty2: Господ да ти е на помощ!!!

Досещате се какво би станало! :whistling: А учението беше на Шабла.

И се носиха фантастични слухове че една ракета струва 10000 долара!!!

Е все пак,аз улучих и в последствие имаше награда плаж на Шабла!!! :)):

Та това мое учение беше през месец юни на 1997 г.!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Темата е доста интересна. От една страна, такъв тип ракети произвеждахме (сглобявахме) по лиценз в България (Стрела-2М, Стрела-3 и Игла-1), а от друга - има доста митове и неточности за този тип ракети, които би трябвало да се разсеят.

Описанието на "Стингер" е подобен пример:

"Това е един от най-разпространените ... " - Не е ! Американците са се изпуснали само веднъж за Афганистан срещу СССР. Контролът над разпространението на определени образци американско оръжие по Света обикновено е железен и с право. Руснаците и ние продавахме на кого ли не. Според руски данни, по Света има над 50000 бр. само от Стрела-2М, в което има голяма доза истина. Игла-1 е още по-популярна. Да не говорим за Игла.

"Пусковата тръба е отстъкловлакно. Нейният преден край е херметически затворен от капак, който пропуска инфрачервеното излъчване, ..." - Не капака е оптически прозрачен в IR диапазона, а фолиото, което защитава обтекателя на IR/UV глава (а не "главичка") за саманасочване от атмосферни влияния, например капки вода. При руските такова животно нема и затова се налага да се бърше. Справка - колегата, което е стрелял със Стрела-2М.

"Стингър ПОСТ" с двудиапазонова (инфрачервена и ултравиолетова) ГСН, осигуряваща надеждност в работата на системата при загуба на ИК-диапазона" - това е направо смешно!

OK! Не се регистрирах в този форум за да се правя на интересен или да критикувам постингите.

Просто виждам интерес към този тип системи и искрено ми се иска да помогна за изясняване на интересни (според мен) подробности.

Жалко, че в сайта на Нашата фабрика липсват зенитните, но все пак: www.vmz.bg - направо ми се плаче .... (btw какво е мнението за нова тема - Преносими противотанкови ракетни комплекси)

-------------------------------------------------

А аз съм Гладиатор, защото останах сам!

Базата за Развитие и Внедряване на Управляеми Ракетни Системи (БРВ-УРС) не съществува!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...