Отиди на
Форум "Наука"

Електронни книги за средновековната история на България


Recommended Posts

 • Потребители

Пускам тема, в която да се слагат връзки за книги в нета. Става дума за отделни книги, а не за он-лайн библиотеки. Практиката показва, че някои големи интернет-книгохранилища като например сбирката на Гугъл съдържат толкова голям масив данни, че е почти толкова трудно да се открие нещо, колкото да речем и във библиотеката на Ватикана. И тъй като става дума вече за конкретни книги, то не е лошо да има малко допълнителна информация как да се открие, чете или сваля - дали се иска регистрация, от кои държави е видима и т.н. Не е лошо също да има малка презентация - какво точно представлява книгата. Колкото и известна да звучи за този, дето я слага - е, светът не свършва с нас и винаги ще има такива, които да я чуват за първи път.

Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos / edited for the syndics of the University Press by Spyr. P. Lambros

Това е каталог на ръкописите на атонските манастири. Макар да не е много ясно посочено, става дума за два тома. Предполагам, че за повечето ще е по-интересен първият том, в който са описани ръкописите на нашия Зографски манастир. Разбира се, сред ръкописите в другите манастири също има някои много интересни за бълг. средновековна история. Лошото е, че описа е на гръцки език. Но тъй или иначе описа си е списък от заглавия и дори и на гръцки човек може да добие някаква представа какво има там.

В добавка още един опис - гръцките ръкописи в Bibliotheca Marciana във Венеция:E. Mioni. Codices Graeci Manuscripti. Indices Omnium Codicum Graecorum. Тази книга е на рапидите, тъй че е под въпрос колко дълго ще бъде още там. Тъй че на който му трябва да побърза.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добра идея. Из нета могат да се открият доста неща, свързани малко или много с българската средновековна история. Аз например бях приятно изненадан наскоро от появата на сп.Археология в zamunda.net, ето линк за регистрираните.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

От тук може да се свали част от изданието на БАН "Източници за българската история" - [url="http://kroraina.com/NI/izvori/". Има много латински и гръцки извори - ориг.текст и преведени. :post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето още източници в интернет, но са в превод на руски език /сайта е руски/. Има доста документи касаещи България. Сайта е http://www.vostlit.info/. В "поиск" можете да пуснете "болгар" - ще излязат много източници. Част от тях са преведени на руски изцяло, други частично, трети са само коментирани. Ето някой от тях :

ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ

ОЧЕРК ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ТУРЦИИ

КНИГА ДРАГОЦЕННЫХ ОЖЕРЕЛИЙ

КИТАБ АЛЬ-АЛ-АЛ'АК АЛЬ-НАФИСА

ЯХЪЯ АНТИОХИЙСКИЙ

ЛЕТОПИСЬ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КНИГИ

ЭЛЬ-А'ЛАК ЭН-НАФИСА

АБУ-АЛИ АХМЕДА БЕН-ОМАР ИБН-ДАСТА.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

КОНСТАНТИН МАНАССИЯ

ЛЕТОПИСЬ

ИЗ НОВОГО СПИСКА ГЕОГРАФИИ, ПРИПИСЫВАЕМОЙ МОИСЕЮ ХОРЕНСКОМУ.

КЕКАВМЕН

СОВЕТЫ И РАССКАЗЫ

ВИЗАНТИЙСКОГО БОЯРИНА XI ВЕКА

По неизданной рукописи.

ГЕНЕСИЙ

КНИГИ ЦАРСТВ

АРИСТАКЭС ЛАСТИВЕРЦИ

ПОВЕСТВОВАНИЕ ВАРДАПЕТА АРИСТАКЭСА ЛАСТИВЕРЦИ, О БЕДСТВИЯХ, ПРИНЕСЕННЫХ НАМ ИНОРОДНЫМИ ПЛЕМЕНАМИ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

ВОСТОКА И ЗАПАДА

КЕЛЬНСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ХРОНИКА

ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ

ОЧЕРК ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ТУРЦИИ

КАРАУЛОВ Н. А.

Сведения арабских писателей X и XI веков по Р. Хр. о Кавказе, Армении и Адербейджане.

АНОНИМНЫЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ ХРОНОГРАФ XIV ВЕКА

НОВАЯ ЛЕТОПИСЬ В СОКРАЩЕНИИ

АННАЛЫ КОРОЛЕВСТВА ФРАНКОВ

741-829 гг.

(741-801 ГГ. - В РЕДАКЦИИ ПСЕВДО-ЭЙНХАРДА)

ВАЛАФРИД СТРАБ

ДЕЯНИЯ ИМПЕРАТОРА ЛЮДОВИКА

ЯКОВ РЕЙТЕНФЕЛЬС

СКАЗАНИЯ СВЕТЛЕЙШЕМУ ГЕРЦОГУ ТОСКАНСКОМУ КОЗЬМЕ ТРЕТЬЕМУ О МОСКОВИИ

DE REBUS MOSCHOVITICIS AD SERENISSIMUM MAGNUM DUCEM COSMUM TERTIUM

ИЗВЕСТИЯ ВЕНГЕРСКИХ МИССИОНЕРОВ (1235-1320)

О СУЩЕСТВОВАНИИ ВЕЛИКОЙ ВЕНГРИИ, ОБНАРУЖЕННОМ БРАТОМ РИХАРДОМ

(В рукописи D ошибочно добавлено «ордена братьев проповедников»)

ВО ВРЕМЯ ГОСПОДИНА ПАПЫ ГРИГОРИЯ ДЕВЯТОГО

ШИХАБ АД-ДИН АЛ-КАЛШАКАНДИ

СВЕТОЧ ДЛЯ ПОДСЛЕПОВАТОГО В ИСКУССТВЕ ПИСЦА

СУБХ АЛ-АША ФИ СИНААТ АЛ-ИНША

ВИЛЬГЕЛЬМ (ГИЙОМ) ТИРСКИЙ

ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ В ЗАМОРСКИХ ЗЕМЛЯХ

ЖОФФРУА ДЕ ВИЛЛАРДУЭН

ЗАВОЕВАНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

ДОГОВОР ДОБРУДЖАНСКОГО КНЯЗЯ ИВАНКО С ГЕНУЭЗЦАМИ

(27 мая 1387 г.)

Библиотека сайта XIII век

ГРИГОРОВИЧ В. И.

АБУ СА'ИД ГАРДИЗИ

УКРАШЕНИЕ ИЗВЕСТИЙ

ЗАЙН АЛ-АХБАР

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СОЧИНЕНИЯ ГАРДИЗИ ЗАЙН АЛ-АХБАР>

АННАЛЫ ХИЛЬДЕСХАЙМА

(ГИЛЬДЕСГЕЙМА)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

взято из Исидора, малых Лоршских и Херсфельдских анналов

ГЕОРГИЙ МОНАХ

ВРЕМЕННИК

СИГЕБЕРТ ИЗ ЖАМБЛУ

ХРОНИКА

CHRONICA SIGEBERTI GEMBLACENSIS

Библиотека сайта XIII век

ГРИГОРОВИЧ В. И.

ХРОНИКА 1

ЛИУТПРАНД КРЕМОНСКИЙ

ПОСОЛЬСТВО В КОНСТАНТИНОПОЛЬ К ИМПЕРАТОРУ НИКИФОРУ ФОКЕ1

LIUTPRANDI LEGATIO AD IMPERATOREM CONSTANTINOPOLITANUM NICEFORUM PHOCAM

ФРЕДЕГАР

ХРОНИКА

CHRONICARUM QUAE DICUNTUR FREDEGARII LIBRI QUATTUOR

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Брун Ф. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной России. (1852-1877 г.). Части 1-2. 1879-1880.

http://rapidshare.com/files/170605957/Brun...2_1879_1880.pdf

Васильевский В.Г. Брун Ф. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии южной России. Часть 1. Одесса, 1879. (Критика). 1879.

http://rapidshare.com/files/220399139/Vasi...a_1879_ZMNP.pdf

Васильевский В.Г. Обновление болгарского патриаршества при царе Иоанне Асене II в 1235 году. 1885.

http://rapidshare.com/files/200207589

/Vasiljevskij_V_G_Obnovlenie_bolgarskogo_patriarshestva_pri_Ioanne_Asene_II_1235_

885_ZMNP.pdf

Васильевский В.Г. (Рецензия на) Успенский Ф. "Образование второго Болгарского царства". 1879.

http://rapidshare.com/files/200208384/Vasi...a_1879_ZMNP.pdf

Успенский Ф.И. Образование второго Болгарского царства. 1879.

http://rapidshare.com/files/157235233/Uspe...arstva_1879.pdf

Успенский Ф.И. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из Яхъи Антиохийского. Барона В.Р.Розена. С.-Пб. 1883. (Критика).

http://rapidshare.com/files/212242267/Uspe...a_1884_ZMNP.pdf

Успенский Ф.И. К истории крестьянского землевладения в Византии. 1883.

http://rapidshare.com/files/200295855/Uspe...i_1883_ZMNP.pdf

Успенский Ф.И. Материалы для истории землевладения в XIV в. (Записки Императорского Новороссийского ун-та, том 38. 1883).

http://rapidshare.com/files/201413337/Uspe...IV_1883_ZNU.pdf

Успенский Ф.И. Наблюдения по сельскохозяйственной истории Византии. 1888.

http://rapidshare.com/files/203805638/Uspe...i_1888_ZMNP.pdf

Успенский Ф.И. Неизданные речи и письма Михаила Акомината. 1878.

http://rapidshare.com/files/203403793/Uspe...a_1879_ZMNP.pdf

Успенский Ф.И. О рукописях истории Никиты Акомината в Парижской национальной библиотеке. 1877.

http://rapidshare.com/files/212242270/Uspe...a_1877_ZMNP.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 5 месеца по късно...
 • Потребител

Очень ищу в элекстронном формате следующие книги и статьи:

Пламен Павлов, Георги Владимиров. Златната орда и българите. София, 2009

Павлов, Пл. Татаро-монголи на българска военна служба в началото на ХІV в. // Военноисторически сборник, 1987, кн. 2.

Павлов, Пл. Патриарх Йоаким III, татарският хан Чака и цар Теодор Светослав. // Духовна култура, 1992, кн. 5.

Павлов, Пл. Татарите на Ногай, България и Византия (около 1270-1302 г.). // Българите в Северното Причерноморие. Т. IV. Велико Търново, 1995.

Павлов, Пл. Бил ли е татаринът Чака български цар? // Историческо бъдеще, 1999, кн. 1-2.

Павлов, Пл. Търновските царици. Велико Търново, 2006.

Пламен Павлов (ИЮФ) – „Цар Ивайло и хан Ногай”

Ников, П. Българо–унгарски отношения от 1257 до 1277 г., историко-критическо изследване. – Сб.БАН 11 (1920), 1–200.

Ников, П. Татаробългарските отношения през Средните векове с оглед към царуването на Смилеца. – ГСУ (ИФФ) 15–16 (1921), 1–95.

Ников, П. Бележки за Югоизточната България през епохата на Тертеровци //„Периодическо Списание на Българско -

книжовно дружество"" , т . 69 , 1908, стр . 623) ."

Ников, П. Българи и татари в средните векове . //„Българска историческа библиотека" , год . 2 , кн . 3 . София , 1929, стр . 116—117 .

если у кого-нибудь есть в электронном виде, или кто-то может отсканировать и выслать, буду премного благодарен..

в свою очередь предлагаю практически любую литературу по золотоордынской тематике, а также по археологии раннего средневековья, изданную в России и Казахстане.. список публикаций (несколько тысяч книг и статей) - заинтересовавшимся вышлю по почте..

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
 • Потребител

Спасибо, за ссылки, но эти сайты мне уже давно известны..

нужны именно перечисленные выше статьи и книги.. если у кого есть возможность отсканировать, буду очень благодарен..

вот, кстати, кое-что из того, что могу выслать, или выложить в сети (то что успел включить в базу) - пожалуйста, заказывайте

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

остальные базы выложу чуть позднее.. кроме того, если кому что нужно - спрашивайте напрямую: достать публикацию и отсканировать ее - не такая уж большая проблема..

_______________________.xls

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Очень ищу в элекстронном формате следующие книги и статьи:

Пламен Павлов, Георги Владимиров. Златната орда и българите. София, 2009

Павлов, Пл. Татаро-монголи на българска военна служба в началото на ХІV в. // Военноисторически сборник, 1987, кн. 2.

Павлов, Пл. Патриарх Йоаким III, татарският хан Чака и цар Теодор Светослав. // Духовна култура, 1992, кн. 5.

Павлов, Пл. Татарите на Ногай, България и Византия (около 1270-1302 г.). // Българите в Северното Причерноморие. Т. IV. Велико Търново, 1995.

Павлов, Пл. Бил ли е татаринът Чака български цар? // Историческо бъдеще, 1999, кн. 1-2.

Павлов, Пл. Търновските царици. Велико Търново, 2006.

Пламен Павлов (ИЮФ) – „Цар Ивайло и хан Ногай”

Ников, П. Българо–унгарски отношения от 1257 до 1277 г., историко-критическо изследване. – Сб.БАН 11 (1920), 1–200.

Ников, П. Татаробългарските отношения през Средните векове с оглед към царуването на Смилеца. – ГСУ (ИФФ) 15–16 (1921), 1–95.

Ников, П. Бележки за Югоизточната България през епохата на Тертеровци //„Периодическо Списание на Българско -

книжовно дружество"" , т . 69 , 1908, стр . 623) ."

Ников, П. Българи и татари в средните векове . //„Българска историческа библиотека" , год . 2 , кн . 3 . София , 1929, стр . 116—117 .

если у кого-нибудь есть в электронном виде, или кто-то может отсканировать и выслать, буду премного благодарен..

в свою очередь предлагаю практически любую литературу по золотоордынской тематике, а также по археологии раннего средневековья, изданную в России и Казахстане.. список публикаций (несколько тысяч книг и статей) - заинтересовавшимся вышлю по почте..

Вечером посмотрю дома....я думаю что у меня есть два сборника "Българите в Севеното Причерноморие"....

Есть тоже книга " Българо-унгарски отношения през средновековието", но не совсем уверен от кого....Все таки буду сканировать завтра:) Дайте e-mail пожалуйсто!!!:)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Очень ищу в элекстронном формате следующие книги и статьи:

Ников, П. Бележки за Югоизточната България през епохата на Тертеровци //„Периодическо Списание на Българско -

книжовно дружество"" , т . 69 , 1908, стр . 623) ."

если у кого-нибудь есть в электронном виде, или кто-то может отсканировать и выслать, буду премного благодарен..

Ето есть в Гугле. К сожеления больие из то, что есть сделано за рубежом. Сп. "Археология" как выглядит оцифровано в Полше, другие в Германию ... Как выглядит у нас такие дела.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Спасибо большое за ссылку.. да я знаю, что в гугле есть несколько томов "Периодическо Списание на Българско - книжовно дружество" (правда 69-го тома я там не встречал, если не сложно: скиньте прямую ссылку)

однако скачать оттуда я могу далеко не все , потому что многое из того, что лежит на гугле, из России скачать невозможно..(((

сейчас осваиваю программы "анонимных прокси-серверов" и другие способы обойти это ограничение.. надеюсь, со временем удастся..)))

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Спасибо большое за ссылку.. да я знаю, что в гугле есть несколько томов "Периодическо Списание на Българско - книжовно дружество" (правда 69-го тома я там не встречал, если не сложно: скиньте прямую ссылку)

однако скачать оттуда я могу далеко не все , потому что многое из того, что лежит на гугле, из России скачать невозможно..(((

сейчас осваиваю программы "анонимных прокси-серверов" и другие способы обойти это ограничение.. надеюсь, со временем удастся..)))

Вот ссылка, но скачать можно только через прокси:

http://books.google.com/books?id=3aAAAAAAYAAJ

А вот и статья "Бележки за Югоизточна България през епохата на Тертеровци":

PSp_69_620.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Вот ссылка, но скачать можно только через прокси:

http://books.google.com/books?id=3aAAAAAAYAAJ

А вот и статья "Бележки за Югоизточна България през епохата на Тертеровци":

PSp_69_620.pdf

огромное спасибо, за статью.. очень нужна, (как весь другой материал по татаро-болгарским отношениям в 13 и 14 вв.)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители

Великая Степь в античных и византийских источниках: Сборник материалов / Составление и редакция Александра Николаевича Гаркавца [Изд. 1-е].– Алматы: Баур, 2005.– 1304 стр.; Изд. 2-е, стереотипное.– Алматы: Алматыкитап, 2006.– 1304 стр.

http://www.qypchaq.unesco.kz/Sources-Russian.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

да.. это издание А.Н. Гаркавца давно доступно в сети, как и некоторые другие его книги. Раньше была выложена и его "Краткая хрестоматия" в 2-х томах

(Античные источники по истории Казахстана. В двух томах. Том І. Древнегреческие авторы о Великой Степи / Составление и редакция Александра Николаевича Гаркавца.– Астана, Фолиант, 2005.– 362 стр; Античные источники по истории Казахстана. В двух томах. Том ІІ. Латинские авторы о Великой Степи / Составление и редакция Александра Николаевича Гаркавца.– Астана: Фолиант, 2006.– 378 стр.)

но потом издательство запретило выкладывать это в сети, как и остальные публикации источников:

История Казахстана в арабских источниках. Т. 1. Алматы, 2005

История Казахстана в арабских источниках. Т. 3. Алматы, 2006

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 1. (Р. Груссе. Империя степей) Алматы, 2005.

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 2. (Р. Груссе. Империя степей) Алматы, 2005.

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 3. (Казахи Китая. Очерки по этническому меньшинству. Сб. ст. ч. 1.; И.Сванберг Казахские беженцы в Турции) Алматы, 2005.

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 4. (Гальперин Ч. Россия и степь: Георгий Вернадский и евразийство; Россия и Золотая орда. Вклад монголов в русскую историю.) Алматы, 2005.

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 5. (Немецкие исследователи в Казахстане. Ч.1.) Алматы, 2006.

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 6. (Немецкие исследователи в Казахстане. Ч.2.) Алматы, 2006

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 7. (Французские исследователи в Казахстане.) Алматы, 2006

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 8. (Первые английские путешественники в казахской степи). Алматы, 2006.

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 9. (Хостлер Ч. Тюркизм и советы. Тюрки мира и их политические цели.) Алматы, 2006.

История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. Т. 10. (Пэйн Мэтью Дж. Сталинская железная дорога. Турксиб и строительство социализма). Алматы, 2006.

История Казахстана в китайских источниках. Т. 1. (Путевые записки и геогр. труды), на казахском языке. Алматы, 2005.

История Казахстана в китайских источниках. Т. 2. (Историко-культурные памятники), на казахском языке. Алматы, 2005.

История Казахстана в китайских источниках. Т. 3. (Из китайских династийных историй. Ч.1. (Документы династии Цин)), на казахском языке. Алматы, 2006.

История Казахстана в китайских источниках. Т. 4. (Из китайских династийных историй. Ч.2. (Вэйшу, Суйшу, Чжоушу, Син-Таншу)), на казахском языке. Алматы, 2006.

История Казахстана в китайских источниках. Т. 5. (Из китайских династийных историй. Ч.3. (Ляоши, Юаньши)), на казахском языке. Алматы, 2006.

История Казахстана в монгольских источниках. Т. 1. (Сокровенное сказание монголов), на казахском языке. Алматы, 2006.

История Казахстана в монгольских источниках. Т. 2. (Алтын тобчи), на казахском языке. Алматы, 2006.

История Казахстана в монгольских источниках. Т. 3., на казахском языке. Алматы, 2006.

История Казахстана в персидских источниках. Т. 1. (Джамал ал Карши). Алматы, 2005.

История Казахстана в персидских источниках. Т. 2. (Абд ал-Кадир ибн Мухаммад-Амин). Алматы, 2005.

История Казахстана в персидских источниках. Т. 3. (Муизз ал-ансаб). Алматы, 2006.

История Казахстана в персидских источниках. Т. 4. (Тизенгаузен т.2.). Алматы, 2006.

История Казахстана в персидских источниках. Т. 5. (Извлечения из сочинений XIII-XIX вв.). Алматы, 2007.

История Казахстана в произведениях античных авторов. Т.1. (Древнегреческие авторы о Великой степи). Астана, 2005

История Казахстана в произведениях античных авторов. Т.2. (Латинские авторы о Великой степи). Астана, 2006

Великая Степь в античных и византийских источниках (Сборник материалов). Алматы, 2005

История Казахстана в русских источниках. Т.1. (Посольские материалы российского государства XV-XVIIвв.). Алматы, 2005

История Казахстана в русских источниках. Т.2. (Русские летописи и официальные материалы XVI-XVIII вв.). Алматы, 2005

История Казахстана в русских источниках. Т.3. (Записки Тевкелева.). Алматы, 2005

История Казахстана в русских источниках. Т.4. (Первые историко-этнографические описания казахских земель. XVIII в). Алматы, 2007

История Казахстана в русских источниках. Т.5. (Первые историко-этнографические описания казахских земель. Первая половина XIХ в). Алматы, 2007

История Казахстана в русских источниках. Т.6. (Путевые дневники и служебные записки о поездках по южным степям.). Алматы, 2007

История Казахстана в русских источниках. Т.7. (Г.Н. Потанин. Исследования и материалы.). Алматы, 2006

История Казахстана в русских источниках. Т.8. ч.2. (О почетнейших и влиятельнейших ордынцах.). Алматы, 2006

История Казахстана в русских источниках. Т.9. (Народные предания о исторических событиях и выдающихся людях казахской степи). Алматы, 2007

История Казахстана в русских источниках. Т.10. (Сборник автобиографий 1922-1960 гг.). Алматы, 2005

История Казахстана в тюркских источниках. Т.1. (Утемис Хаджи. Чингиз-наме.), на казахском языке. Алматы, 2005

История Казахстана в русских источниках. Т.2. (Орхонские, Енисейские, Таласские рунические памятники.), на казахском языке. Алматы, 2005

История Казахстана в русских источниках. Т.3. (Чингиз-наме. Словарь и грамматический очерк.). Алматы, 2006

История Казахстана в русских источниках. Т.4. (Мухаммед Садык Кашгари. Тазкира-и Азиза.). Алматы, 2006

История Казахстана в русских источниках. Т.5. (Извлечения из тюркских исторических сочинений.). Алматы, 2006

Впрочем, я успел это скачать. Выложить здесь все это - невозможно, каждая книга весит около 50 мб, поэтому если кого заинтересовал список - обращайтесь в лично..

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Крайне необходимы в электронном виде эти книги:

Латински извори за българската история. – Т. V. - Унгарски латиноезични извори.

Павлов П. Владимиров Г. Златната орда и българите. Военное издательство. 2009.

Если у кого-нибудь есть, вышлите, буду очень благодарен. Если интересует литература и источники по Золотой Орде, могу выслать.

мой емэйл:porsinart@gmail.com

Link to comment
Share on other sites

 • 4 месеца по късно...
 • Потребители

С. Пириватрич. Самуиловата държава. Белград, 1997.

http://ifile.it/6hqrckw/srdjan_pirivatric_samuilova_drzava.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 5 седмици по-късно...
 • Потребител

Степи Европы в эпоху средневековья. том. 5. Донецк. 2006:

Комар А.В.

Перещепинский комплекс в контексте основных проблем истории и культуры кочевников Восточной Европы VII – нач.VIII в.

Комар А.В., Кубышев А.И., Орлов Р.С.

Погребения кочевников VI-VII вв. из Северо-Западного Приазовья

Комар А.В.

Погребение номада сер.VII в. у села Дмитровка в Южном Побужье

Комар А.В., Орлов Р.С.

Погребение кочевника 2-й пол.VII в. у села Черноморское

Комар А.В.

Погребение начала VIII в. у села Октябрьское в Северо-Восточном Приазовье

Комар А.В.

Погребение кочевника нач.VIII в. у села Журавлиха в Среднем Поднепровье

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/seves/2006_5/index_vol_05.htm

в pdf-формате

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...