Отиди на
Форум "Наука"

"Отечествената война"


Recommended Posts

 • Потребител

Вижте какво намерих. С това не желая да умаловажа "Бойна слава" или Парабелум, а източника на тази пародия! Това е една абсолютна фалшификация! Тя просто няма връзка с действителността!

"По настояване на Империал

Когато генерал Иван Маринов пита генерал Владимир Стойчев: „Защо Парашутната дружина бе хвърлена срещу Стражин?”, без да се колебае, командващият Първа армия отговаря: „Защото нямаше кой друг да направи пробива!”.

Боевете за Стражинската укрепена позиция продължават от 6 до 19 октомври 1944 г. През периода 10–17 октомври частите на Първа българска армия под командването на генерал-майор Владимир Стойчев се реорганизират за решително настъпление срещу отбраняващите се на линията с. Петралица–вис. Стражин немски части. На острието на атакуващите по фронта части на Първа армия е поставена Парашутната дружина.

Дружината спешно е прехвърлена от София в разпореждане на Първа армия на 10 октомври, а заема позиции за настъпление вечерта на 17 октомври, без бойците и командирите є да имат какъвто и да е боен опит и без да имат достатъчно време да се запознаят с терена на бойните действия. Въпреки това командването в лицето на генерал-майор Стойчев знае, че това е най-добре подготвеното подразделение в армията. На проведения на 11 октомври в гр. Кюстендил парад на заминаващите за бойното поле части ген. Стойчев се обръща към парашутистите с думите: „Парашутисти, синове мои, вие ще бъдете челикът на моята стоманена армия!”.

Целта е да се пробие отбраната на немците и да се излезе във фланг и тил на силно укрепената Стражинска позиция, като по този начин се разчисти пътят на армията за настъпление към Куманово и Скопие.

Това прегрупиране на частите на армията се налага поради неуспешната реализация на първоначалния замисъл на армейското командване от 6 октомври. Той е предвиждал със силите на 2-ра пех. дивизия, в състава на която са 9-и, 21-ви, 27-и и 36-и пех. полк, да се настъпи в направление Крива паланка–Куманово. Дивизията е трябвало да действа в първия ешелон на армията на фронт с широчина 22 километра. На този фронт тя успява да създаде плътност от половин пехотна дружина и 9 оръдия и минохвъргачки на километър фронт. Това обаче се оказва твърде недостатъчно и към 9 октомври частите на армията са спрени от отбраняващите се подразделения на 11-а немска въздушно-полева дивизия на линията с. Петралица–вис. Стражин. За да увеличи тактическата плътност, командването на армията решава да съсредоточи основните сили и средства на дивизията на най-достъпната част, а именно от двете страни на шосето Крива паланка–Куманово.

Новият замисъл на командването на армията е със силите на 1-ва и 2-ра пех. дивизия да се настъпи в направление с. Стамболийска махала–с. Чифте хан–местността Славинище. В изпълнение на този план двете дивизии сформират по една фронтална, една обхватна и една обходна групировка. Фронталната групировка включва 6-и пех. полк и 1-ва дивизионна тежкокартечна дружина от 1-ва дивизия, 9-и пех. полк и Парашутната дружина от 2-ра дивизия. Подготовката за настъпателните действия е определена да приключи на 17 октомври, а настъплението да започне рано сутринта на 18 октомври.

Сутринта на 17 октомври командирът на Парашутната дружина кап. Любомир Ноев е извикан от командира на 2-ра пех. дивизия генерал-майор Никола Генчев. На проведеното в щаба на дивизията съвещание се уточняват задачите на отделните части и подразделения. Парашутната дружина трябва да настъпи на десния фланг на дивизията, от двете страни на шосето, водещо към Куманово, в направление вис. Стражин–с. Чифте хан. Вляво от нея е 9-и пех. полк, който трябва да настъпи в направление вис. Стражин–с. Псача. На командира на полка е разпоредено да поддържа настъплението на дружината с един минохвъргачен взвод. Вдясно от Парашутната дружина настъпват подразделенията на 6-и пех. полк от 1-ва пех. дивизия. Тежкокартечната дружина на 1-ва дивизия е във втори ешелон, като на командира є е заповядано да отдели един тежкокартечен взвод за поддръжка на парашутистите. Освен това на Парашутната дружина са придадени 6 самоходни щурмови оръдия и 2 миночистачни отделения.

Знае се, че пред фронта за настъпление на дружината противникът разполага с около рота, която е заела позиция от двете страни на шосето Крива паланка–Куманово, и около батальон, укрепил се по северната част на хребета на вис. Стражин.

След обяд командирът на дружината отдава бойна заповед:

1. Първа лекопарашутна рота да настъпи южно от шосето, да атакува противника, заел позиции на обратната страна на вис. Стражин, наречена „Цицката”, и след като го унищожи, да продължи в направление на с. Чифте хан. На ротата са придадени 4 щурмови оръдия.

2. Втора лекопарашутна рота, усилена с едно миночистачно отделение, да атакува северния край на вис. Стражин, наречена „Терасата”, и след като отхвърли противника, също да продължи настъплението си към с. Чифте хан.

3. Пионерно-щурмовата дружина, усилена с две щурмови оръдия и едно миночистачно отделение, да настъпи по дефилето на Крива река, от двете страни на шосето за Куманово, да прочисти тунелите на новостроящата се жп линия Гюешево–Скопие, да овладее моста над реката и да не позволи разрушаването му.

4. Тежкопарашутната рота да настъпи вдясно от 2-ра рота, като є съдейства с картечен и минохвъргачен огън.

5. Едно щурмово отделение от щабната рота да осигури стика между дружината и деснофланговата дружина на 9-и пехотен полк.

В 6 часа на 18 октомври след кратка артилерийска и авиационна подготовка ротите на дружината тръгват в атака. Малко след напускането на изходните позиции немците ги откриват и засипват с огън.

Първа лекопарашутна рота, поддържана от четирите щурмови оръдия след първоначалното стъписване провежда смела фронтална атака срещу вис. Цицката, принуждава отбраняващите я немци да се оттеглят и я завзема. Малко след това ротата е контраатакувана откъм дефилето от превъзхождащ я противник и командирът є поручик Думанов заповядва оттегляне. Това се дължи на факта, че останалите роти на дружината не успяват да настъпват със същите темпове и немците съсредоточават усилията си върху вклинилата се в отбраната им 1-ва рота.

Втора лекопарашутна рота с командир поручик Станимиров настъпва към вис. Терасата, но е прикована към земята от силен артилерийски и картечен огън. Все пак бойците от ротата продължават да напредват и достигат хребета източно от Суви дол. Тук 2-ра рота изпада в критична ситуация, тъй като е подложена на силен картечен и минохвъргачен обстрел. Най-много убити и ранени обаче парашутистите дават вследствие огъня на скрити по дърветата немски снайперисти. Командирът на дружината изпраща в подкрепа на 2-ра рота по един взвод от щабната и тежкокартечната рота, но и това не променя положението. Настъплението е прекратено и ротата се оттегля на изходни позиции.

Пионерно-щурмовата рота с командир поручик Найденов настъпва срещу силно укрепените немски позиции от двете страни на шосето. Тук теренът е открит и равнинен и вследствие на силния картечен и минохвъргачен огън на противника настъплението на ротата е спряно.

Въпреки усилията и многото жертви атаката на парашутистите е отблъсната. Към обяд всичките подразделения на Парашутната дружина са на изходните си позиции, понесли големи загуби (25 убити и 40 ранени).

Причините за този неуспех са няколко – слабо разузнаване, непознаване на местността и позициите на немците, недостатъчна артилерийска и авиационна подготовка, която не успява да подави противниковите огневи точки, широк фронт за настъпление – около 3 км, липса на достатъчен резерв във втора линия, лоша свръзка. От друга страна, съседите отляво (9-и пех. полк) и отдясно (6-и пех. полк) също не успяват да напреднат, което позволява на немците да прегрупират своите сили и да насочат огъня на артилерията си към застрашените от пробив участъци на своята отбрана.

След неуспеха на сутрешната атака срещу Стражинската укрепена позиция командването на дивизията взема решение настъплението да се поднови в 15,00 ч на същия ден. Отчитайки допуснатите по време на сутрешните боеве слабости, командирът на дивизията заповядва на командира на 9-и пех. полк с две пех. дружини да настъпи плътно до левия фланг на Парашутната дружина в направление на вис. Стражин, като по този начин не позволи на немците да контраатакуват подразделенията на парашутистите, които постигат най-голям напредък от фронтално атакуващите части. Близката задача на дивизията също е променена и се заключава единствено в овладяване на немските позиции по хребета Стражин и дефилето по шосето за Куманово.

Този път артилерийската и авиационната подготовка на атаката са организирани и проведени основно върху предните немски позиции, като в продължение на 50 минути армейската артилерия стоварва масирания си огън върху тях, а авиацията бомбардира немските батареи, разположени в района на с. Ранковци. В 14,50 ч частите на дивизията, включително и Парашутната дружина, отново преминават в настъпление.

Първа лекопарашутна рота отново с фронтална атака, но със значително по-малки загуби успява да овладее вис. Цицката, като са пленени няколко немски войници и голямо количество оръжие. Ротата се закрепва на височината и въпреки няколкократните немски контраатаки се задържа на нея до падането на нощта.

Основната щурмова група на дружината – Втора лекопарашутна рота, заедно с придадения є взвод от щабната рота и поддържана от тежкокартечната рота, преодолява близката височина, спуска се в Суви дол и се устремява към северната част на билото на вис. Стражин, наречено „Терасата”, където са разположени основните немски позиции по северната част на хребета. Боевете за Терасата и съседната є височина Пачи крак придобиват решаващ характер, тъй като от техния изход зависи целостта на немската отбрана. На Терасата се завързва ръкопашен бой, при който парашутистите с цената на свидни жертви отхвърлят немците. Атаката на вис. Пачи крак не успява, но първият пробив във вражеската отбрана е направен.

Единственото подразделение, което не успява да изпълни поставената му задача, е пионерно-щурмовата рота. Първоначално настъплението се развива добре, но на подстъпите към моста на Крива река бойците от ротата срещат яростна немска съпротива и въпреки многобройните опити да отхвърлят противника до края на бойния ден не успяват.

Твърде трудно се развива и настъплението на подразделенията от 9-и пех. полк, който трябва да овладее централната и южната част на хребета Стражин. Както и сутринта, подразделенията на полка са спрени от силния артилерийски и картечен огън на противника. В района на полка пристига лично командирът на дивизията генерал-майор Никола Генчев и въодушевени от неговото присъствие бойците се вдигат в атака и към 19 ч след упорити ръкопашни боеве отхвърлят немците и заемат техните позиции.

Втората атака, проведена от частите на 2-ра пехотна дивизия, завършва с частичен успех. Овладяването на тези ключови позиции на противника създава реална възможност за пробив в немската отбрана и обкръжение на някои немски позиции, тъй като действащите в обход части на Първа българска армия също успяват да напреднат. Явно немското командване добре преценява обстановката, тъй като през нощта противникът се оттегля към Страцинската отбранителна позиция, оставяйки малки заслони по основните пътища за предвижване на нашите войски.

Нощта на 18 срещу 19 октомври парашутистите прекарват на заетите от тях немски позиции. Рано сутринта настъплението е подновено, но освен кратки сблъсъци с прикриващите немски подразделения сериозни боеве не се водят. Така към края на деня Стражинската укрепена позиция е овладяна окончателно, а частите на Първа българска армия достигат до линията с. Чифте хан–с. Петралица.

Висока е цената, която плащат парашутистите – 36 убити и 69 ранени или близо една четвърт от личния състав, който е бил 429 души.

Опитът, натрупан в тези първи сражения, ще окаже влияние върху цялостния ход на бойните действия, както на Парашутната дружина, така и на Първа българска армия. От този момент настъплението є се развива устремно и дори Страцинската позиция е преодоляна само за 3 дни.

18 октомври, първият боен ден на Парашутната дружина

е обявен за Ден на парашутиста."

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 304
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

Отбраната на най-важното направление Кюстендил-Крива Паланка-Куманово-Скопие е поверено на 11-та луфтвафе фелд дивизион (11-та полева дивизия на ВВС). Генерал-полковник Кьолер, командуващ дивизията е назначен за командуващ всички части по това направление. Стражинската позиция е заета по следния начин - 21 п.п. (2 дружини) на северния участък, 22-ри п.п. (2 дружини) на южния участък. В центъра, от двете страни на шосето 967-ми крепостен полк (2 дружини) от крепостната бригада "Ангер Мюлер". В района на Крива Паланка 11-ти мотопехотен батальон (фюзилири). Общо - 7 дружини! Срещу тях действува 2-ра бълг. пех. див. - четири полка (9-ти, 21-ви, 27-ми и 36-ти) - 13 дружини, (от тях две гвардейски). За каква парашутна дружина говори Стойчев? Българските дружини са по-големи по численост от немските!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Мисля, че пропускаш все пак и частите на дивизията "Скендербег", както и че немците са разположили на позицията над 100 оръдия и минохвъргачки и около 40 танка. Цялата им отбрана е групово свързана с дълбоко ешелонизиране.

Така че силите са били сравнително равностойни, а и на общия фон от почти 9000 души загуби, които дава 1-ва армия в тази операция, загубата на 36 парашутиста някакси не изглежда толкова пагубна. Наистина в такива моменти по някога се налага да се рискува живота на едни за сметка на други или за някаква конкретна цел.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Уорлорд, откъде ги взе тези 40 танка и 100 оръдия - някоя друга шашарма ли си чел? Албанската СС "дивизия" "Скендербег" по това време е при Бояново (Буяновац). Големия генерал - Стойчев иска да каже, че ако България нямаше парашутна дружина, нямаше да спечели войната в тази посока? Не 1-ва и 2-ра бълг. пех. див. (6 полка) 21 пех. дружини + парашутната - 22, а падането на Белград е причина немците да оставят Стражин. Самата позиция отбранява ж.п. линията Велес-Александрово-Куманово-Ниш-Белград. Към 18-ти октомри Ниш е пред падане, следователно удържането на Стражин е повече безсмислено. Още на 17-ти октомври, въпреки че инициативата е изцяло в немски ръце, германското командуване взема решение за отстъпление от Стражин! Упорито държащите се немски ариергарди имат за цел да печелят време за укрепяване на Куманово!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами има ги в състава на немските сили към началото на операцията, възможно е и в онзи момент да са били на по-задни позиции, това не мога да кажа със сигурност.

Стойчев иска да каже, че ако България нямаше парашутна дружина, нямаше да спечели войната в тази посока?

Но това разбира се вече е глупост. Преувеличава зверски с тези твърдения, но явно целта е била повече за четки и надъхвация на войниците отколкото някакъв реален обстоен анализ на ситуацията. А то, че вече немците са в отстъпление си е било пределно ясно на нашето командване, както и това, че ариергардите не след дълго просто сами ще се разкарат. Само че нали се сещаш, че ролята ни в тази война е да се правим на съвоюваща държава допринесла с нещо за рухването на Райха за да имаме по-добри позиции при бъдещите мирни договори след края на войната. Затова и отгоре ни притискат колкото се може по-бързо да настъпваме и да отрежем пътищата за отстъпление на немските войски, именно на тези, които се изтеглят от Гърция по споменатото направление и жп линията на север, както и на изтеглящите се от Ниш. Затова и даваме много наистина безмислени жертви от чисто военна гледна точка в тази война за цел, която общо взето не е оправдана, ама то тва да беше само...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Боевете за Стражин започват не на 6-ти октомври, както пише в тази пародия, а на 8-ми! На 6-ти и 7-ми се бият за Крива Паланка. Крива Паланка се отбранява от 11-та германска мотопехотна дружина (фюзилири)*. Нашия 27-ми п.п. (3 пех. и 1 гвардейска друж.) я превъзхожда 5 пъти в хора - бълг. дружини са по-големи от немските по численност.

* Фюзилири - мотопехота, която вместо на колесни, полуверижни или верижни бронетранспортьори е качена на камиони.

Следва Стражин! Целия план за атака на тези височини е погрешен! Тези, които са го правили са просто любители! Същия план е безуспешен в боя за Крива Паланка, при съотношение 5:1 в наша полза! Въпреки това, експеримента (в които са убити, ранени и безследно изчезнали ок. 16 000 български мъже, а и жени) продължава!

(следва)

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител

Какъв башибозук е била българската армия през "Отечествената" война можете да си извадите заключение от следното:

"Липсваше бдителност! Нашите офицери, подофицери и войници не проявяваха бдителност! Това позволяваше на групи и отделни вражески войници, преоблечени в българска униформа да преминават фронта и да проникват в нашия тил, дори денем, където избиваха наши началници, вършеха съботажи и диверсии"!

"На маскировката не се отделяше никакво внимание! Това позволяваше на германците да определят нашите позиции много точно, без за това да извършват разузнавателни акции! Смях, псувни, подвиквания, разговори на висок глас и подобни, демаскираха нашите позиции! Това позволяваше на противника да установи нашите позиции, дори нощем, поради палене на цигари, палене на огън, пеене, свирене с музикални инструменти и пр. Често върху такива обекти се изсипваше минохвъргачен и картечен огън, при който се понасяха напразни загуби!

"По-важни грешки и слабости на българската народна войска през 1944-та година".

На антикомунистите ще кажа, понеже съм откровен човек - Комунистите в случая са абсолютно невинни! Те сварват този башибозук и щат или не, трябва да работят с него! Кой ги е учил тез на военно дело бе? Ние нямаме домашно възпитание! Там е проблема!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
На антикомунистите ще кажа, понеже съм откровен човек - Комунистите в случая са абсолютно невинни! Те сварват този башибозук и щат или не, трябва да работят с него! Кой ги е учил тез на военно дело бе? Ние нямаме домашно възпитание! Там е проблема!

Тъй, като съм антикомунист и откровен човек, мога ли да ти задам неколко въпроса?

Абе първо малко расъждения ;). " Башибузук" е нередовна армия ;), аре няма да се заяждам, мисля, че зная какво имаш предвид ;). Българската войска е била неподготвена. Не научена ;). Българската войска е била точно кат във филма "Тримата от запаса". Нооо, "башибузука" тръгва и не спира преди Дебрецен (жалко Левски също спря там ;)). Ааааа сравни Вермахта (подготовката де и опита ;)) и БГ Армята ;).

По отношение на комунистите ;). Нема невиновни таквиз ;). В Б-я няма комунизъм, хилавите "комисари" са съветска измислица. Ако комисарите командваха армията (т.е. партизаните де) Вермахта щеше да нанесе удар от Букурещ към Киев (не че щеше да ги спаси де), като преди това щяха да минат Б-я без бой ;).

Сега въпросите:

1. Защо елитната и закалена германска армия не пробиха?

2. Защо, най-великите паризани - Титовите, настъпваха, само след БГ армията?

3. Защо "башибозука" финшира във Виена, Будапеща и Дебрецен?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

МГ-то, башибозук е възможно най-неточната дума, отнесена към българската армия от онова време. Тези критики към отделни действия се отнасят до първоначалното, след смяната на режима падане на духа. Има и по-силни сцени, например бягството през границата на един от царските дипломати. Отива да пие вода от една чешма и го сгащват двама граничари. На въпроса къде отива, казва, че се разхожда. На въпроса му какво ще правят сега вдигат рамене и казват каквото ще това да прави. Пита кой е командира, а те казват, че не ги интересува и си отиват..

Това е при всяка смяна на властта, помним и ние как беше през 89-та..

Но армията си е на ниво, с подговтени офицери. Не друг, ами виделият бая война Конст.Симонов не крие възхищението си от българската армия. а поне двама английски и американски кореспонденти свидетелстват в следния смисъл: "Там, където българската армия е наситена с техника, не се отличава на вид от немската". Това вече след включването на България във войната.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

За Титовите партизани същият този Симонов дава прелюбопитни сведения :)) Придружен в Югославия от висш титов служител, той описва срещата му с българска част. свободен цитат: "Когато минаваха българи, ставаше мрачен и начумерен. Когато разбра, че българите са влезли в Ниш преди титовата армия, се ядоса страшно..." и пр.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ами, двата примера, които дадох по-горе, достатъчно добре илюстрират защо ги нарекох башибозук. Как може да пееш нощем, знаейки, че противника е на 500 м. Няма ли офицери? Май е вярно, че рибата се вмирисва от главата! Колко германци в подобна ситуация пеят?

Дядо ми казваше: "Какви ли не са минали оттам - германци, усташи, никой не им е взел свинята - ние я взехме, и то съвсем открито! Източихме им и виното! Плачат хората! Зима идва!" В Унгария унгарците си криели колбаси, меса и др. в кладенците, но те били открити и там! Вечно гладни, вечно жадни, все окъсани, все нямат обуща. Бай Митьо "Въшкара" викаше - Колко момчета измряха, да дърпат ботушите на убитите германци. Пък те минирани! Аз мога много да пиша, но има ли смисъл? Абе, вие в казарма не сте ли били и гладни не сте ли стояли и то в мирно време?

Той Симонов е прав! Германските войници сравнени с нашите, изглеждали като офицери! А същите българските войници сравнени със съветските, изглеждали като офицери!

Мародерството било на ниво. От убити, ранени и пленени се вземало всичко - запалки, табакери, часовници, ботуши, храна, манерките - често в тях имало вино или вермут!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Мародерството било на ниво. От убити, ранени и пленени се вземало всичко - запалки, табакери, часовници, ботуши, храна, манерките - често в тях имало вино или вермут!

Ами като на война. ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Ами, двата примера, които дадох по-горе, достатъчно добре илюстрират защо ги нарекох башибозук. Как може да пееш нощем, знаейки, че противника е на 500 м. Няма ли офицери? Май е вярно, че рибата се вмирисва от главата! Колко германци в подобна ситуация пеят?

Дядо ми казваше: "Какви ли не са минали оттам - германци, усташи, никой не им е взел свинята - ние я взехме, и то съвсем открито! Източихме им и виното! Плачат хората! Зима идва!" В Унгария унгарците си криели колбаси, меса и др. в кладенците, но те били открити и там! Вечно гладни, вечно жадни, все окъсани, все нямат обуща. Бай Митьо "Въшкара" викаше - Колко момчета измряха, да дърпат ботушите на убитите германци. Пък те минирани! Аз мога много да пиша, но има ли смисъл? Абе, вие в казарма не сте ли били и гладни не сте ли стояли и то в мирно време?

Той Симонов е прав! Германските войници сравнени с нашите, изглеждали като офицери! А същите българските войници сравнени със съветските, изглеждали като офицери!

Мародерството било на ниво. От убити, ранени и пленени се вземало всичко - запалки, табакери, часовници, ботуши, храна, манерките - често в тях имало вино или вермут!

Е то не може без такива случки, но ще ти кажа, че ботушите и в немската армия са били остро недостигащи. Така, че вместо някой да си играе да минира трупове с ботуши, просто ще им ги свали, бил той от Принц Ойген или от Първа армия.

Ами на убитите за какво им е вермут... а пък на тебе ти трябва.

Като знам високата дисциплина в старата царска армия, чак башибозук е силно казано.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Изложените примери, съответсвуват по-скоро на поведението на башибозук, отколкото на една дисциплинирана армия!

Митак, комунистите не са виновни, че българската армия е в това положение! Те не са обучавали и възпитавали тази армия. Те просто я сварват и трябва (искат или не) да работят с нея. Не, че тяхната от тогава до сега е нещо по-различно.

Има нещо друго. Ти не може да си добър войник, ако нямаш идеал! Добър войник значи дисциплиниран, съзнателен и упорит. За да си това, трябва да имаш идеал! Не да вървиш напред под страха, че комисарите отзад ще те застрелят, а да го правиш съзнателно. Когато воюваш съзнателно, проявяваш и творчество! Аз съм чел (в руски издания) следното определение за германските войски - "Действията на техните войски се отличаваха със страшна упоритост и изключителна инициатива и активност в боя"! Добре, но това не става с хора, които нямат идеал. Кой може да бъде добър войник, ако е постоянно гладен! А това е характерна черта на бълг. армия. Всички участници, с които съм говорил казват едно и също - Глад! Гладен си и никой пет пари не дава за тая работа! В същото време цялата окупационна руска армия е на издръжка на България и храни се изнасят в СССР без той да плаща! Локомотиви, вагони - всичко се реквизира. Никога не са върнати обратно!

Сега ще отговоря на Митака!

1. Защо елитната и закалена германска армия не пробиха?

Вероятно говориш за Драва. "Дравската епопея" - една смешна комунистическа измислица! Срещу нас действуват две германски "дивизии" - 11-та полева на Луфтвафе и 104-та егерска. Цялата операция се командува от генерал Фишер. Двете дивизии са равни на една и то по щатове от есента на 44-та. Срещу тях е цялата българска армия + съветски части и титови партизани. При това положение, аз разбирам защо не могат да пробият - има логика! Няма логика обаче, защо на цялата българска армия + съветските части + титовите партизани са нужни цели две седмици.

2. Защо, най-великите паризани - Титовите, настъпваха, само след БГ армията?

Партизаните на Тито, т.н. титовисти, наречени гръмко ЮНОВ (Югославска народо-освободителна войска) са били буквално един пунт и пластика! Въоръжени само със стрелково оръжие от разни марки и калибри, лошо снабдявани и малобройни, те не са били в състояние сами да се справят с немците. Това е доказано в много битки. Заради тях е обкръжен нашия 1-ви пех. полк (при Стражин). За да предприемат удара през Драва, германците трябва първо да ликвидират предмостието, държано от титовистите южно от реката, при Барч. То е ликвидирано за няколко дена от доста слаби немски части! Слаби немски части извършват десант през Драва при с. Валпово. Налага се 16-та пех. див да се намеси за да бъде противника изтикан южно от реката!

3. Защо "башибозука" финшира във Виена, Будапеща и Дебрецен?

Много паплач! Няма друго!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

МГ, българския войник тогава просто не е на този хал, на който го описваш. Пример за мародерство може да извадиш от всяка армия. Например от немската част, която е била разположена в моето село, един немец изнасилил малолетно момиче. Сещата се какво е станало с него. Само че са да се генерализира твърдение, трябва това поведение да доминира, така да се държи мнозинството от войската. А такова нещо няма.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

КГ125, всяко стадо си има мърши! Ако са му светили маслото, не е зле! Но в българската армия хала е бил много зле. Той във всички войни е бил такъв. Казаното е от това, което съм чул от участници, книги, филми. Нищо не съм добавил от себе си, понеже нямам интерес! Не виждаш ли, аз им постнах информация за КВ от каталог, който купих, а от "Бойна слава" ме питат от кой интернет сайт е(!?). Като че ли съм постнал информация за о. Сейбъл. Да, тя е от сайтове! Това обаче, е производствена номерация, кой ще ти я изложи за нищо?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За съжаление, аз не съм чел такива! Кажи кои са? Ако са след 9-ти септември не ми ги казвай, няма да им повярвам!

Спомням си един български филм - "Непримиримите", където за първи път участвува Григор Вачков. Той е за един епизод от "Отечествената" война. Офицер поставя заповеди на свойте подчинени. Няма кузируване! Няма "Тъй вярно"! Поклащат с глава и казват "Добре"! Тя такава ли е била българската царска армия?

Участници във форума всичко в живота е пред вас, дали можете да го видите зависи от интелектуалното нивото на което сте! Това важи за всичко - да ти прави впечетление, да го запомняш, да разсъждаваш по него, да го сравняваш и да си правиш изводи!

Тези, които имат интерес и предпочитат да се правят на умрели гугутки - не говоря за тях!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
КГ125, всяко стадо си има мърши! Ако са му светили маслото, не е зле! Но в българската армия хала е бил много зле. Той във всички войни е бил такъв. Казаното е от това, което съм чул от участници, книги, филми. Нищо не съм добавил от себе си, понеже нямам интерес! Не виждаш ли, аз им постнах информация за КВ от каталог, който купих, а от "Бойна слава" ме питат от кой интернет сайт е(!?). Като че ли съм постнал информация за о. Сейбъл. Да, тя е от сайтове! Това обаче, е производствена номерация, кой ще ти я изложи за нищо?

Че има мърша, има. Но не съм съгласен с това, че в БА мършата е била повече. Особено за войните в началото на века, но това е друга тема. Книги и филми бол. Всякакви и за всеки вкус ;). Дядо ми (лека му пръст) е бил участник в тази война. Първо в Солун (или там някъде в окупационния корпус), после на Драва. Не ми е разказвал такива неща (то и не трябва да се разказват на дете де ;)). Просто казваше, че войната е много мръсна работа.

Пак се налага сравнение :). По отношение на "морала" (каквото и да означава това на война) БА въобще не може да се мери с това което са вършили РККА при "освобождаването" на западните покрайнини (техните, не нашите) и в Германия по-късно. Както и с Вермахта при "усвояването" на изтока. Баба ми (лека и пръст), заклета сталинистка (и като такава си умря през....1998-ма) от твърдите ;), разправяше, че когато влязъл Вермахта в Б-я, са си плащали всичко, което са взимали. Т.е. купували са го (верно добавяше, че всеки полк си е имал печатница за пари в обоза ;)). Но РККА, като са влезли кокошки не са останали. Свинете са били изядени доста по-рано :).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
За съжаление, аз не съм чел такива! Кажи кои са? Ако са след 9-ти септември не ми ги казвай, няма да им повярвам!

Спомням си един български филм - "Непримиримите", където за първи път участвува Григор Вачков. Той е за един епизод от "Отечествената" война. Офицер поставя заповеди на свойте подчинени. Няма козируване! Няма "Тъй вярно"! Поклащат с глава и казват "Добре"! Тя такава ли е била българската царска армия?

Участници във форума всичко в живота е пред вас, дали можете да го видите зависи от интелектуалното нивото на което сте! Това важи за всичко - да ти прави впечетление, да го запомняш, да разсъждаваш по него, да го сравняваш и да си правиш изводи!

Няма начин за ОВ книгите и филмите да са издадени преди нея ;). За войните в началото на века има много (обърни се към Николай и Дибо от БС, те знаят много и не са "патриотари"). По отношение на филма, отричаш и после даваш за пример ;). Не си спомням този филм, но предполагам, че се отнасе за партизани, а не за кадровата царска армия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аз имах предвид книги за предните войни.

Знаеш ли от елита на "Бойна слава" обичам единствено Николай и Дибо. Даже бях пратил е-мейл на Николай за неговите книги, да ми ги изпраща една по една за да им копирам картите. Но като знам бълг. пощи...просто не желая да го наранявам, пък и аз няма да си простя! Ще вземат да затрият някой том - и ще е безвъзвратно! Отказах се, не му се обадих повече.

Те обаче, просто не могат да отрекат, че това, което казвам не е вярно!

Филма не е за партизани, а за една снабдителна част. Немците бяха оставили един камион - миниран (макар, че им трябват камиони, не само ботуши). Докато реагират, един новак влезе в камиона, завъртя ключа и хвръкна във въздуха!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Митак, майка ми е по-върла комунистка от баба ти!

- Кой те направи такъв? Така ми казваше! Тя е жива, но от както избягах в Канада, преразгледа свойте виждания!

Виках и - Ти знаеш, че не съм бил в школа на ЦРУ! Следователно ще да е вашата партия! Тя беше активна комунистка. Занимаваше се с комунистическа пропаганда. Пишеше отлично. Като четях глупостите, които пишеше (те се публикуваха без поправки от цензурата) и казвах - Ти ще ме направиш антикомунист! Но тя не го приемаше сериозно. Тя произлиза от марксистка среда. Дядо и (забравих му името), но ще го постна със снимката му е убит от фашистите през 23-та. Бил марксист. Като професионален военен е използувал положението си и е снабдявал колаборационистите с медикаменти и санитарни материали. След разгрома на Септемврийското възстание, неговата дейност излиза на яве - вероятно са го натопили пленени комуняги! Както са били на позиция, го извикват в тила, където е екзекутиран без съд и присъда. Но тези, за които той даде своя живот се оказаха по-опасни от тези, които го отнеха!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами спомените от онова време - на пръв поглед слагам Преди, преди.

"Строителите на съвременна България"; великите "Брегалница" и "Един от първа дивизия", "Оръдията през декември", спомените на Димитър Илиев "Моят живот", както на полк.Стоян Илиев (последните два доста цветисто показват някои подробности). Дисциплината е била висока, макар Д.Илиев да описва как яко са го майтапели войниците като подпоручик - новобранец. Това с неотдаването на чест и пр. - нормално е - българинът не обича формалностите, а и на война се държи на важните неща - може да се случи в определена ситуация и с определен началник.. Има и други, разбира се.

Не и този филм. Армията си е била добре, макар, да е преживяла деморализация в началото. То в преходни периоди така става. Вижте разказите на тия, които са служили през 90-тте в темата за армейските спомени.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...