Отиди на
Форум "Наука"

Бридж - правилата!


mitaca

Recommended Posts

 • Потребител

Спорт, наука или изкуство? По скоро от всичко по.....много!

Бриджа е сложна игра с много прости правила. Мнозина го сравняват с шаха, но според мен няма голяма база за сравнение. Както основната клетка на обществото е семейството, така в бриджа основна клетка е двойката. Да припомним стария виц, какво е общото между брака и бриджа: ако нямаш добър партньор, трябва да имаш добра ръка ;). Но в съвременния бридж, добрата ръка не върши работа, нужно е ако не пълно, то много добро разбирателство с партньора.

И така основните правила. Играта се състои от две части: наддаване (анонсиране) и разиграване. В миналото са казвали "лордовете обявяват, кочияшите разиграват", но отдавна не е така. Сега е често срещано явление да "паркираш" на по-малко вероятния договор, за да извлечеш повече дивиденти от доброто разиграване.

Бриджа се играе с 52 карти, като се раздават по посока на часовниковата стрелка. Силата на картите е А Асо, К Рига (не поп), Q Дама, J вале, Т десетка и т.н. В бриджа има четири цвята (не бои) и безкоз БК, най старшия цвят е пика после купа, каро и трефа (не спатия). Първите два цвята се наричат мажори, другите минори. БК бие всеки цвят.

По-важни термини:

Изток, Запад, Север, Юг. С посоките на света се обозначават позициите на играчите, като И-З са едната двойка на масата, С-Ю другата. Първото раздаване почва винаги от Север, както анонса (обявяването), почва от играча раздал картите (за разлика от белота).

Ръка - това е набора от 13 карти получил всеки играч.

Взятка - изиграните 4 карти от всяка посока и спечелена от най-силната карта в цвета или най-силния коз при цакане (съответства на ръка в белота).

Договор, последната най-висока обява след която са последвали 3 паса. Договорите могат да бъдат контрирани и реконтрирани.

И така картите са раздадени, анонса може да започне ;).

Бриджа е игра на взятки, а не на точки. Задължението, колко взятки трябва да вземе двойката се определя от договора. Затова обявите освен в цвета (или БК) се дават и с числа, примерно 1 Каро (1КР), показва, че двойката се задължава да направи 7 (6+1) взятки при коз каро; 3 Без Коз (3БК), показва, че двойката декларира, че ще направи 9 (3+6) взятки без да има коз. Числата се наричат нива. Всяка обява на по-високо ниво "бие" каквато и да е обява на по-ниско. Както 1 Пика "бие" 1 Купа, Каро или Трефа, така 2ТР, КР или КП бият на свой ред 1 ПК. Примерен анонс:

С И Ю З

1ТР 1ПК 2Кр 3ТР

КТР РКТ пас 3ПК

пас пас пас

Север открива с 1 Трефа, задължавайки двойката С-Ю да спечели 7 от тринадесетте взетки при коз трефа

Изток се намесва показвайки, че двйката И-З ще направят също седем взятки, но при коз пика

Юг показва, че желае неговата двойка да направи 8 взятки при коз каро

Запад пуска трефите си на най-ниско възможно ниво и с това се задължава да направи 9 взятки

Север контрира с което показва, че е готов да играе на трефи и да не позволи повече от 8 взятки на ИЗ

Изток реконтрира, показвайки, че е готов да приеме предизвикателството

Юг пасува

Запад премества на пики, очевидно трефите са били "условни" или пиките са по-привлекателни за игра

Следват 3 паса и разиграването може да започне. Тъй, като Изток е обявил пиките първи, той ще разиграва, а противника от ляво на разиграващия (Юг) ще положи първата карта на масата (ще атакува). След като атаката е направена, партньора на разиграващия (Запад), ще свали своите карти подредени по цветове и сила, като коза трябва да е сложен отдясно. От този момент той е "мор" (от мор-мъртъв на френски) и има много ограничени права в раздаването, като основното му право е да подава картите които разиграващия му казва.

Пропуснах да отбележа, в разиграването задължително е само отговарянето, ако има карти в цвета, нито качването, нито цакането са задължителни. Взятката се печели от най-високата карта от играния цвят или от най-високия коз при цакане. След изиграването на взятката, картите не се мешат, а се връщат при посоките, но с гърба нагоре. След приключване на раздаването всичките ръце са слагат обратно в контейнера, за да се изиграят на друга маса. При роберовия бридж (или домашния), това може да не се прави.

За сега толкоз.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Видове" бридж ;).

Няма различни видове играта е една, но по отчитане на резултатите, може да се раздели на 2 вида: турнирен (повече от една маса) и "домашен", само на една маса.

В началото да се запознаем със записа и точките.

Всеко ниво от минорите (трефа и каро) "струва" 20т., от мажорите (купа и пика) 30т., а 1БК е 40т., всяко следващо ниво е по 30. Така 3ТР е 60 (3Х20), 3КП е 90 (3Х30), а 3БК е 100 (40+2Х30). Това са точките без премии. Освен това в бриджа съществуват премии, за обявено и изкарано ниво. Премиите биват 4 вида: частичен запис, манш, малък и голям шлем.

Ще почнем отзад напред: голям шлем значи да обявиш 7 в цвят или без коз и да го изкараш, т.е. да не дадеш взятка на противника; малкия шлем е да обявиш 6 и да дадеш максимум една взятка. При манша е малко по-сложно, манш означава да обявиш договор при който происведението от нивото и точките за цвета дава или надвишава 100 (без премията). Простата сметка показва, че за минори нивото е 5 (5Х20=100), за мажори е 4 (4Х30=120>100), а за БК е 3 (40+2Х30=100).

И така в минор манш се прави само на 5ТР/КР, за мажор е 4 или 5КП/ПК, за без коз е 3/4 или 5 БК. Всичко под тези договори (4 и по-малко минор, 3 и по-малко мажор и 1 или 2 БК е частичен запис).

Сега преди да напишем колко точки се дават за различните премии трябва да дефинираме едно ново понятие: зона. Зоната е роберовия бридж е когато отбора е направил един робер (какво значи това по-късно). З аостаналите има схема:

1 раздаване без зона, раздава С

2-ро СЮ в зона, раздава И

3-то ИЗ в зона, разд. Ю

4-то Двойна зона, разд. З

5-то СЮ (не е пак без зона), разд. С

6-то ИЗ, разд. И

и т.н.

това е направено за да мине всеки един "раздавач" (и съответно имащ право на първи анонс) през всичките възможности, без зона, в зона СЮ, в зона ИЗ, двойна зона, за една "сесия' от 16-сет раздавания.

17-тото е като 1-вото, 18-тото, като второто и т.н.

Како от това, че си в зона? Ами просто премиите са различни, като в зона са по-големи. Както и наказанията за "вкаран", т.е. неизкаран договор. Какво е неизкаран договор: да обявиш 4ПК и да изкараш по-малко от 10 взятки. Когато си изкарал 9 си една вътре, за 8 си две и т.н.

Сега премиите:

За частичен запис 50т. независимо от зоната. Примерно: 3ТР: 3Х20+50= 110т., 3ТР с 2 "добри": (какво е "добра" - изкарана, но необявена взятка) 5Х20+50=150 (но това не е манш!, манша трябва да е обявен), 3КП: 3Х30+50=140, 2БК с 3 добри: 40+4Х30+50= 210.

За манш: без зона - 300, в зона - 500. Пример: 4ПК без зона: 4х30 (>100)+300=420, 4БК с едно добро 40+3Х30+300= 430. В зона съответно тези резултати ще бъдат 620 и 630 (с 200т. повече).

М. шлем (малка каска ;)), 500 без и 750 в зона. Добавят се и премиите за манша!. Съответно 6 минор "жуст" (или точно) 6Х20+500+300=920, в мажор 6Х30+500+300=980 и за БК 990. В зона съответно с 250 (за шлема)+200 (за манша) повече: 1470, 1230, 1440.

Г. шлем (крачун ;)) 1000 и 1500. В минор 7Х20+300+1000=1440, в мажор 1510, в БК 1520, в зона с 500 (шлема) + 200(манша) повече: 2140, 2240, 2250.

Как стои въпроса с контрите?

контрата удвоява записа от произведението на нивото с точките на цвета. Примерно 2ТР* (* е знака за контра) за жуст е 2Х2Х20 (само 80)+50=130, но 2ПК* 2Х2Х30(вече 120 т.е. манш)+300 (без зона)=420. Тук забравих да спомена, че има премия 50т. за контриран жуст, значи 420+50=470, в зона ще бъде 670.

Т.е. контрата удвоява записа, но само от произведението ниво цвят. Ако превишава 100 за дава и премия за манш, ако не само за частичен запис. Контрата не може да даде премия за шлем (т.е. 3КП* са само 2Х3Х30 (180)+300(или 500)+50 (ако е жуст) или 530 или 730.

С реконтрата ситуацията е същата:удвоява контрата. Така може да се изкара манш на първо ниво в мажор или БК: 1КП**: 2Х2Х30(120)+300(500)+100(реконтрирания жуст "струва" 100)= 520 или 720, за БК 2Х2Х40(160)+300(500)+100= 560 или 760.

Добри.

Добрите без контра са си като по анонс 20, 30, 40 и всяка следваща 30.

С контра обаче е различно:100 без зона, 200 в зона. С реконтра съответно двойно, 200 и 400.

Пример: 3ТР* с една добра: 2Х3Х20( 120, имаме манш)+300(500)+100(200)= 520 или 820, премия за жуст не се дава;

3ТР** с две добри: 2Х2Х3Х20(240 има манш)+ 300(500)+ 2Х100(200)= 740 или 1140 в зона.

Лоши, с лошите е по-лесно ;)

Без зона и без контра е 50 за врага. В зона е 100. С контра обаче без зона първата 100, всяка следваща 200, в зона съответно 200 и всяка следваща е 300 (четвъртата и нататък е 400).

Толкоз за точките и записите ;).

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • Потребител

Турнири, видове турнири.
За разлика от домашния бридж, където могат да се съберат 4-ма и да 'цакат', за турнир са нужни поне две маси или 8 бриджора. Нужни са и контейнери в които да се връщат картите. Първия си турнир направих, като бях в казармата. контейнери нямахме, но използвах един голям плик в които сложих 4-ри по-малки с надписите на посоките (нали не сте забравили И, З, С и Ю). Т.е. два комплекта, за по-бързо. Ние играем едното тесте в едната машина (РПК-то), т.е. маса, във второто РПК-а, т.е. маса играе другата 4-ка, новабранците разнасят пликовете ;).
Защо се прави това, каква е целта? Целта е раздадените карти да се играят и на другата маса, така както са раздадени. Или да дадем пример с белота, ако имате 4 валета и 4 деветки ще играеш Всичко коз, но и да не играеш нещо ще пишеш. В турнирния бридж обаче, ако на едната маса играят Всичко коз за Валад, а на другата дадат взятка (ръка в белота), тези последните губят. Т.е. с две думи се сравняват резултатите. Това е най-простия турнир, две маси 8 бриджора, пиша 8 бриджора, а не 4-ри двойки, защото по такава схема се провеждат индивидуалките, т.е. индивидуалните турнири. Когато на двете маси са два отбора с по две двойки това е отборен турнир. Минимума раздавания са 16 както писах по-горе, за да може всеки играч да мине като раздава през всички 'зони'. Стандартния отборен мач се състои от две 'полувремена' т.е. от две 16-сетки. След всяко'полувреме' се сяда и се сравняват записите, като има една IMP (International Match Points) таблица, която показва каква разлика колко 'струва'. 0-10 малки точки 0, 20-40 1 IMP, 50-80 2 и т.н. За точките обясних подробно в предишния пост.
Но най разпространени са двойковите турнири.
Пак само две маси са необходими за двойков турнир. Но могат и да са 50. Нужни са контейнери, за да се изиграят раздаванията на всички маси. Когато обаче са повече от две маси, точкуването се променя. Има т.нар. писане по медиана, ама рядко се използва (за него друг път). Когато е двойков се гледат записите, но се дават точки по друг принцип, за две маси ако има разлика 0-10 т. е 1-1 иначе 2-0. Ако са три съответно 4-0, 2-2 и 0-4, при равни резултати 3-1 3-1 0-4, ако са 50 98-0, 96-2 - т.н. еН маси максималния запис е еН-1 по две т. нар. ТОП и анти ТОП-а е нула. За сега толкоз, че изникна работа ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Бриджа е най интересната игра с карти.Много се играеше в кафенетата,предимно "плафон".За спортния бридж или "контра" е необходимо разбирателство с партньора на по високо ниво.За целта има изработени системи и конвенции.При по известния според мен "плафон",анонсирането става въз основа на точките които всеки играч има.Асо-4....вале-1,при сбор от 13 точки може да се анонсира едно в цвят.Има значение и дали си сек или шкант.При спортния бридж трябва да се стремиш да оползотвориш максимално картите,така се получават и най много точки.При плафона много точки могат да се получат и като се играе на по ниско ниво.Някъде записват при манш и робер 250 и 500 точки,другаде 500 и 1000.Това също много влияе на стила на играта.При втория случай може по безразсъдно да се анонсира защото наградата е по голяма.Докато при анонсирането трябва строго да се спазват определени правила и системи то при разиграването може да се прояви известно творчество.Въпреки че и при него има обикновенно само един правилен начин на разиграване.Важно е във всеки един момент на играта да се знаят точно кои карти са излезли и коя в кого е била преди това.Така може да се предположи останалите карти в кого се намират.Това само изглежда трудно но лесно се свиква.Има начини (и това е целта) при подходящо разпределение на картите и перфектно разиграване(всяко трябва да е такова) да се направят повече ръце.Не трябва обаче да се пие нито една бира защото тогава това не може да се постигне.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Taка, бридж на високо ниво може да се играе на една маса. Тъй, като нямаме друга маса за да се сравнят записите се използва ИМП-ова таблица. Както по-горе колегата спомена силата на ръката (припомням това са 13-те ти раздадени карти) се предценява по количеството 'оньори' и техния вид това са А асо, К рига, Q дама, J вале и T десетка. Асото е оценено на 4 точки, ригата на 3, дамата на 2, валето на 1, десетката няма точки. Така в тестето има 40 точки. Какво представлява имповата т-ца? Там срещу всеки сбор от точки по-голям от 20, 21, 22 и т.н. има някакво задължение което двойката трябва да покрие. Примерно с/у 21 е 50т. с/у 22 е 80т., при 24 вече 350/550, при 25 400/600. Вторите цифри се отнасят, когато двойката е в зона. И така имаш 24т, а си играл и изкарал 2БК за +1 т.е. не за 8, а за 9 взятки. имаме 50 от частичен запис, 40+30 от 2БК и още 30 от добрата, направил си 150, а задължението ти е 350, разликата от 200 точки, което прави 4ИМП-а е за врага. Ако беше обявил манша в БК, т.е. 3БК щеше да си 'заработил' 40+30+30 + 300 от маншовата премия или 400т. Като извадим задължението от 350т, остават 50 или два ИМП-а за двойката. Или накратко, колкото повече оньорна сила има в картите на двойката толкова по-високо трябва да играят. Или примера с белота, ако имате с партньора 4 валета и 4 деветки вие трябва да играете на Всичко коз и да направите врага валад, иначе губите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Стигаме до с-мите на обявяване, моя любима област ;). Както писах, основната клетка на бриджоркото 'о-ство' е двойката даже при индивидуалните турнири партньорите предварително се разбират, каква с-ма ще ползват за двата дона (или раздавания), които ще изиграят. Въпреки, че разиграването е по-важната част, за да се стигне до него е нужно добро разбирателство за да не се играе ....ганкиното ;).

Съгласно горните оценявания на силата на ръката, когато имаш една ръка веднага можеш да сметне силата и. Но оньорната сила не е всичко важни са и дължините, т.е. Една ръка с AKDxxxxx в цвят и нищо в страни пак е силна, ако наложиж за коз цвета в който имаш дължина. Но най-важното е да обясни на партньора си какво държиш. И така двойката има нужда от система която да се знае добре от нея както се знае например един език. Ще вметна, че в процеса на анонсиране врага може да пита за всяка обява, какво значи (но не и какви изводи си си направил, а само за значението) и трябва да отговорите истината, криенето на информация или предаването на неверна такава може да ви струва изхвърляне от турнира, а и от бриджа, това не е блъф (в бриджа под блъф се разбират други неща, но за това после). И така с-мите от самото си зараждане се делят на натурални и условни. Базирани са в/у оньорните точки с редки изключения (като Кълбертсън, при която се смятат директно взятките). Каква е разликата? Примерно като откриеш 1 КР значи имаш кари (освен сила), в у-ната с-ма 1КР може да значи друго, а не кари, а също може да има кари, но ако има и друга информация пак се смята за условна. Тогава без параван и бидинг боксове, партньора на открилия задължително трябва да почука по масата, за да разберат противниците, че е направена условна обява, с бидингбокс размахваш картончето 'Алерт' или го посочваш, с параван (там масата е разделена по диагонал и партньорите не се виждат до разиграването, и обявилия и партньора му посочват Алерта. Ще добавя, че и смятаните за натурални с-ми не могат без у-ни обяви наречени конвенции. Такива като к.Гербер и Блякууд (питане за Аса), к.Стеймън (питане за мажорни четворки), конвенция Тексас, за трансфер в мажор. Има силноконвенционални с-ми, които почти нямат натурални откривания. Това са полските безпасови с-ми, като "Силен Пас" и "Без назви", но след техния бум малко поотшумяха и ги забраниха на двойкови турнири (защото не се минава през всички зони), а на отборни вече с/у такава двойка се взимат специални мерки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И така първата с-ма е "Полска трефа". Тя не е баш полска, но в БГ идва от Полша и не е първа (имаме вече Кълбъртсън, Неаполитанска трефа, френското Канапе, британския Ейкъл и американския Стандарт Америкън). Повечето с-ми искат като минимум 12 о.т. (оньорни точки) за откриване при ръка без дължини в 1-ва или 2-ра позиция. Позабравил съм я (а и никога не съм я предпочитал, играл съм само, когато партнера не знае друга).

Така, че основните откривания са:

1ТР/1КР - 3+карти и 12-18т

1КП/1ПК - 5+к. 12-18т.

1БК 16-18т. балансиран, без 5-ти мажор

2ТР 20+т. (условно)

2КР/КП/ПК 19-20т. но никой това не го играеше вместо него

2КР 8-11т. 5-5 това значи два 5-ти цвята поне единия мажорен конв. Вилкош

2КП/ПК 8-11т. 6+к. в цвета (т.нар. мини Две)

2БК 19-20т. балансиран без 5-ти мажор, ако използва Вилкош тогата е 8-11т. с 5-5 тр.-кр.

3Х (тоез в цвят) Бараж. нормален 5-10 със 7-ми цвят или американски 7карти но с 4-6т. (много слаб)

3БК изпозваше се 3БК на Ейкъл (конвенция), т.е. АКDxxxx в минор, максимум дама встрани.

Отговорите:

1/1 7/8+ т. форсинг (т.е. не можеш да пасуваш) 4+к в обявения цвят не е ясно дали има фит (подкрепа или 8к. общо в двете ръце в цвета на партньора)

1БК, до 10т. липса на фит в цвета на партньора, липса на по-висока 4-ка до 1БК (примерно 1КР-1БК, показва, че не може да има 4 купи или 4 пики), нонфорсинг

2/1 отговор без скок примерно 1КП-2КР, 11+т. 4+к., но може да е и по слаб с 6-на дължина (това си проличава на следващия рунд), също форсинф

Покачване (т.е. 1КР-2КР или 1КП-2КП), фитиране, показва наличие на мин 8 к. в цвета общо, т.е. отговарящия трябва да държи мин. 5к. в минор или 3к. в мажор. Ограничена сила до 10т. не е форсинг.

Покачване със скок, пак задължителен фит, сила 11-12т. не е форсинг, но е покана за манш (особено при мажорите) при нещо повече от страна на откриващия.

Цвят със ском - манш форсинг (т.е. не може да пасува, докато не се обяви манш, натурално 5+к, не носи информация за фит, но поне 13/14т.

2БК, различно най-често нямам 5-ти цвят, нямам и фит имам точки обаче някои го играят манш форсинг, за други може да не е форсинг.

Директен ман, сайн-офф, не е категоричен стоп, но указва, че е по-добре да се спре

4ТР, обикновенно Гербер питане за аса със шлемови намерения 4БК е същото, но за тези които играят Блякууд, тогава 4ТР не е питане за аса. Обикновенно играещите Блякууд използват двойния скок за показване на силна ръка, фит и късина в обявения цвят (сек - една карта или шикан - липса на карти) т.нар. кю-бид и се стартира кю-бидиране, където се показват вече и оньорните контроли Аса или риги (какво е контрол, фигурата която контролира цвета на първирунд, това е първи контрол - това са асото или шикана, на втори рунд това са ригата или сека).

Отговорите на конвенциите, отделно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Следващата с-ма е "Синя трефа". тя се води конвенционална или условна. Създадена е от италианците (Гароцо, Ялуз) и е в о-вата на великия италиански тим през 70-те. Тя дава началото на много 'трефи'. Даже Омар Шариф я играе. Създадена е на базата на Неаполитанската и Римската трефа.

Накратко:

Откривания:

1ТР 17+о.т. (алертира се)

1КР 12-16т. 2+к (има и вариант 1+к, който се играе много по-често), алертира се. Това е т.нар. обиращ анонс, който се използва при слаб БК

1КП/ПК 12-16т. 4+к

1БК 12-17 без 4-ти мажор, (и без разни специални разпределения), без секове, без 5-ти цветове освен 5233 (т.е. 5-та трефа, 2 каро и 3-3 в мажорите). Алертира се, защото безкоза може и да е слаб (слабия безкоз винаго се алертира).

2ТР - 12-16 5-та трефа с 4-ти мажор в горната граница 15-16 или 6-та трефа

2КР 18-24 в стандартната с-ма с р-ние 4441, ама това никой не го играеше (затова 1КР може да е 1+к., а не 2+). Обикновенно се играеше к. Вилкош.

2КП/ПК - мини две

2БК - 18-20о.т. балансирано без 5-ти мажори

3Х - някакъв бараж

3БК - Ейкъл БК

И така стигаме до отговорите. Защо 'Синя трефа' е толкоз специална?

Защото силната ръка с 17+т. се дава с най-ниската обява - 1ТР и след нея има условни отговори показващи оньорни контроли. Какво беше оньорен контрол? Асо или рига. Асото 'струва' 2К, щото е контрол на 1-ви рунд, ригата 1К.

След откриване 1ТР, отговарящия дава информация относно контролите в ръката му.

-1КР 0-2К

-1КП 3К

-1ПК 4К

-1БК 5К

-2ТР 6К

-2КР 7+К, но това са три аса и рика, два аса и три риги!

-2КП/ПК са натурални 0-2К и 6-ти цвят

-3Х са американски баражи 7-ми цвят и 0-4т. без зона 4-7т. в зона

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Митак,

Не е проста тази система. Вярно, че е ефективна /поне така казват/, но изисква опит в анонсирането на двама партньори.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Хмм де съм казал, че е проста?Проста ефективна с-ма няма! Факт е обаче, че сега даже италианците не я играят. Гароцо май беше казал (когато италианците пребиваха американците и всички други на всички нива), че 'колкото и да е форсиран, един Форд никога няма да бие едно Ферари' ;). И е прав .........за колите ;). Но не и за с-мите. По нататък ще обясня, защо "Синя трефа" е тромава. Играл съм я с двама партньори поне. И сега ми трябва малко припомняне и съм готов. Но това не е моята с-ма, която е....Прецизна или Без Назви (обожавам полските безпасови с-ми, ама така и не намерих партньор за тях :(). От поне 5 години не играя на .....залено (в смисъл сукно т.е. маса, не на долари:)), а само в НетЯ ;). Там играя SAYC или Стандарт Америкън Йелоу Карт (или Сайки). Но за другите с-ми по-късно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Опитвам се да давам нещата хронологически, поне за БГ бриджа, е има и лична преценка. Рънинг с-мите (мислех да ги оставя накрая, щото не са баш системи ;)) основани само на точки са глупави. Ние им викахме с-ма 'Кучка', даже имам едно книжле 'Прецизна Кучка', с-ма написана специално за жена ми (30стр.) ;). Да не се прави релация между Кучка и жена ми (тогаз ми беше само гадже ;)).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Синя трефа играехме на времето. Като свикнеш си е много хубава. На мен ми харесва, чисто субективно. :grin::grin::grin::grin::grin:

В нета не съм играл много. Преди доста години в ББО малко. Май най много хора знаят sayc.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Синя трефа остаря още при влизането в БГ (книжлето), знаех я перфектно но никога не съм я ползвал на турнири, минах направо на прецизна. Отдавна не я играят даже италианците. Сега тече младежкото световно (или май европейско) във Вроцлав. Наблюдавам повечето мачове. В момента Франция разбива Италия. На едната маса французойките обявиха стоящ шлем в купи, на другата Coudert даде на италианките хазартна контра на същия контракт, те преместиха на 6БК, който също бе контриран и втънаха с две в зоната -500, общо 18 импа за французойките и 59-27, след това идва една ръка с 31т. AKQT9 AKQ AKQ5 A с/у Jxx xxx QJxx xxx. И двата отбора се справиха на 7ПК ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Бяхме ученици като излезе. Преди това бяха излезли две полски. Едната като учебник по бридж, а другата беше "Техника на разиграването". Във Варна имаше един стар бриджор Дядото. Той казваше така:

– Най вкарващата атака срещу 3 безкоз е каро. Ако имаш дама каро вкарването е сигурно. :grin::grin::grin:А, сбърках. "Техника на разиграването" май беше от Терънс Рийз

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ми значи сме на подобна възраст ;). Полската беше точно 'учебник' там освен с-мата с която съм започнал тук имаше и о-ни правила на разиграването. Да "Техника на разиграването" е от Терънз Рийз. Основно книжле! Но вече имаше 'самииздат' различни прецизни трефи, като примерно "Мощна прецизна" беше повече от 400стр. Имаше и самииздатски копия за вече прецизните разигравания, като различните видове скуиз. Имаше и Полски център в София, където всеки месец си купувахме полското списание "Бридж", аз полски не знаех (и сега не знам), ама станах главен преводач там поради интереса ми към полските с-ми като "Полска трефа", "Без Назви", "Силен Пас", "Всполний Йежик" ме накара бързо да науча бриджьорски полски. "Синя трефа" научих в казармата, щото там не може да вземеш всичко и то перфектноп, ама партнера се страхуваше да излезе на турнир и рядко съм я ползвал.

Иначе с бриджьорски 'премъдрости' съм пълен, ама те са малко, като химическите, само спецове ги разбират ;).

Като например, "Ригата е винаги покрива Дамата, независимо дали е на импас или експас". А Георги Граматиков (Голямата Ламя) казваше: "Всички маншове минават през 3БК и повечето остават там" ;).

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...