Отиди на
Форум "Наука"

Имало ли е наистина страна с име Балхара?


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Мисля, че в БГ наука отделна тема, посветена на страната/областта Балхара нямаме.

Вижте на какво попаднах неотдавна. Един откъс от арменския историк от Х век Ухтанес, който предполагам, че ще представлява интерес участниците във форума. Няколко думи преди това за самия автор. Биографичните данни за Ухтанес са съвсем оскъдни. Роден е около 935 г., умира около 1000 г. Бил е арменски епископ в град Севастия във византийска Мала Азия в периода 970-985 г., като преди това получава църковно образование в манастира Нарек на брега на езерото Ван. През 980 г. започва работа по своята история, която завършва приблизително 2 години по-късно. Ето го самият откъс:

ИСТОРИЯ НА АРМЕНЦИТЕ

Глава 48

“Отново за Хосров”

В дните на властването на арменския цар Хосров Велики и в годините на царуване на римския император Пилипос (т.е. Филип Арабина) царството на персите било изтръгнато от партяните. И за тях казват, че произлизали от синовете на Авраам, който той имал от Хетура; още приживе Авраам отпратил от [другия си син] Исаак в източната страна Зимран, сина на Хетура, заедно с братята му. Намножилият се от тях народ се нарекъл партяни; в началото Господ им дал царство, потвърждавайки думата си, дадена на Авраам, че в търсенето на мъст царете на [този] народ ще излязат и ще се възцарят над персите и арменците. Тогава над персите взел властта Аршак Храбри, който се разбунтувал срещу македонците и се възцарил в града, наречен Бахлар в страната на кушаните".

(Източник: “Ukhtanesi patmut’iun haiots” – превод мой)

Това сведение според мен заслужава особено внимание. Подобна форма на името на град Балх липсва у предишните или по-късните познати ми арменски автори. Арменският запис на Балх традиционно е Балх, Бахл (Balx, Bahl, Bahł). През 1991 г. в книгата си “Прабългарите. Произход, език, култура” Петър Добрев лансира тезата, че българската прародина бил районът на град Балх, където имало древна “българска държава”, съществувала още през VІІ век пр.Хр. и която се наричала Балхара. Хронологичната несъстоятелност на подобно твърдение не смятам за нужно дори да коментирам. Що се отнася до епизодичното название Балхара, което П.Добрев тиражираше в повечето си следващи книги и което беше безкритично прието от последователите му, той обосновава с пасаж от арабския географ от ХІV век Димашки: “Балхара е на запад от Таджех” (“Прабългарите. Произход, език, култура”, с. 25), което според П. Добрев значи, че е на запад от Таджикистан. Добрев посочва като източник на информацията си издание на арабския текст на Димашки, правено в Копенхаген през 1874 г. Седнах и направих справка и не бях особено учуден от резултата с оглед и на други “точни” “цитирания” и “позовавания” на извори от страна на Петър Добрев. В действителност откъс с такова значение при Димашки няма, поне в петербургското издание на арабския текст от 1866 г., което е направено по ръкописите от Петербург, Лайден и Копенхаген, т.е. и по текста, на който се позовава П.Добрев. Помолих един един от от най-добрите специалисти по арабски език в България да преведе откъса от Димашки. Ето какво гласи арабският текст от петербургското издание след описанието на река Ганг, за която индийците твърдели, че извира от Рая:

Също така река Манхар рур ханш (вар. Манджар рур ханш или Манджур ханш), извира от планините Балхара, близо до земята Наджа и страната ал Хайзаран (вар. ал Хизаран) и се влива в морето, наречено “Голям ал Маабр” и от нея се разделят 40 клона. Всички тези разклонения се големи и по тях плават кораби и там, където се вливат в морето, има морски заек, който е животно с различни цветове, без крака и ръце, тялото му е като на риба, а главата му е като на заек”.

(Източник: Cosmographie de Chems-ed-Din Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui. Texte Arabe, publié d’après l’édition commencée par M.Fraehn et d’après les manuscripts de St.-Pétersbourg, de Paris, de Leyde et de Copenhague par M.A.F. Mehren. Saint-Pétersbourg, 1866, p. 101. В интернет на адрес: http://books.google.com/books?id=CQ0ZAAAAY...r&f=false.)

Въпросните планини Балхара нямат нищо общо според мен с титлата на индийските царе Балхара, за който споменават някои арабски автори от ІХ-ХІ век. Изглежда Балхара, спомената от Димашки, са земите на държавата Болор, днес Балтистан, известни в арменската география “Ашхарацуйц” като земята на “народа булх”. Най-старото споменаване в китайски документ на тази страна (под формата Болуле) е от 545 г. Бахлар при Ухтанес несъмнено е Балх, самата форма според мен е метатеза на Балхар. Дублирането на Бахлар/Балхар при Ухтанес и Балхара при Димашки обаче сочи, че през първите векове след Христа и през Ранното средновековие град Балх е имал успоредно название Балхар и вероятно то е свързано с българския етноним.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 113
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребители

Интересно. Това още веднъж показва, че ако българите са били известни със собствения си етноним в Азия, то той трябва да се търси в Средна Азия, а не примерно в Алтай.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Интересно. Това още веднъж показва, че ако българите са били известни със собствения си етноним в Азия, то той трябва да се търси в Средна Азия, а не примерно в Алтай.

Има доста хора, които трудно проумяват това. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Ранното средновековие град Балх е имал успоредно название Балхар и вероятно то е свързано с българския етноним.

Има държава България и народ българи само и единствено благодарение на кан Аспарух, който заедно с чичо си Шамбат първоначално се опитва да заеме престола на канството Велика Булгар, но е разбит от Бат Баян с подкрепен от хазарите, и тогава заедно със своят клан оногури (оногондури) се оттегля към град Бащу (Киев) и оттам продължава бягството към Онгъл, където намира убежище с благоволението на Византия, благодарение на службата като федерати на предците му.

(Преминаване на Дунав е станало със съгласието на византийския император, което е определил място за поселението в зоната около устието на Дунав, като възлага на прабългарите охранителни функции.)

Относно "Балгар" и "Балх" - тези названия нямат нищо общо с етнонима на българите.

Τουσ Χριστηανους οι βουλγαρισ πολα αγαθα επυισα[ν]

κ(ε) οι Χριστηανοι ελησμονησαν, αλλα ο θ(εο)ς θεορι.

На християните българите направиха много добрини.

И християните ги забравиха, но Бог вижда.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Има държава България и народ българи само и единствено благодарение на кан Аспарух, който заедно с чичо си Шамбат първоначално се опитва да заеме престола на канството Велика Булгар, но е разбит от Бат Баян с подкрепен от хазарите, и тогава заедно със своят клан оногури (оногондури) се оттегля към град Бащу (Киев) и оттам продължава бягството към Онгъл, където намира убежище с благоволението на Византия, благодарение на службата като федерати на предците му.

(Преминаване на Дунав е станало със съгласието на византийския император, което е определил място за поселението в зоната около устието на Дунав, като възлага на прабългарите охранителни функции.)

И за какво тогава е била битката при Онгъла? Или такава няма - просто Константин се разходил с 40 хил. войска и флота да инспектира бъдещите земи на федератите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
И за какво тогава е била битката при Онгъла? Или такава няма - просто Константин се разходил с 40 хил. войска и флота да инспектира бъдещите земи на федератите.

Ползвайки се от критичното положение на Империята в този период, Аспарух постепенно започнал да разширява владенията си в Малка Скития. Така той по-късно достигнал до най-тясното място между Дунав и Черно море (днешния Канал Дунав - Черно море), където бил спрян от византийско укрепление - земен вал и ров. Това обстоятелствопровокира и похода на император Константин IV Погонат срещу прабългарите през 680 г...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И като добавим това, че брата на митологичния турански цар от Шахнаме е управлявал нещо наречено Балгар, стават три писмените данни за такава страна.

Според тази книга този брат се съюзил с тартарите и се опитал да завладее Балх, което означава, че това име Балгар се е отнасяло за друга страна. Като може хората от Балгар са били изгонени от Балх!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

тук има събрани източници за ползване:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5550

Терминът "Влахи" /Българи/

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6317

Хронология през призмата на идентичност на термините "“Румънци - Даки – Влахи – Валахи – Влоши – Блахос – Блахорум”

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6472

«Haec Inscriptio ex Valachico in Latinam versa est sed Rex Ruthenica Lingua scriptam accepta», варианти на превод?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Има държава България и народ българи само и единствено благодарение на кан Аспарух, който заедно с чичо си Шамбат първоначално се опитва да заеме престола на канството Велика Булгар, но е разбит от Бат Баян с подкрепен от хазарите, и тогава заедно със своят клан оногури (оногондури) се оттегля към град Бащу (Киев) и оттам продължава бягството към Онгъл, където намира убежище с благоволението на Византия, благодарение на службата като федерати на предците му.

(Преминаване на Дунав е станало със съгласието на византийския император, което е определил място за поселението в зоната около устието на Дунав, като възлага на прабългарите охранителни функции.)

Относно "Балгар" и "Балх" - тези названия нямат нищо общо с етнонима на българите.

Τουσ Χριστηανους οι βουλγαρισ πολα αγαθα επυισα[ν]

κ(ε) οι Χριστηανοι ελησμονησαν, αλλα ο θ(εο)ς θεορι.

На християните българите направиха много добрини.

И християните ги забравиха, но Бог вижда.

Да, виждам, че специалистът по нефалшифицирани гръцки и латински извори Еньо иначе съвсем безкритично приема един извор като "Джагфар тарихи".

Та в този контекст, Еньо, би ли цитирал извор (от нефалшифицираните от нашите патриотично настроени историци), в които да се споменава, че Аспарух "намира в Онгъла убежище с благоволението на Византия, благодарение на службата като федерати на предците му", както и че "преминаване на Дунав е станало със съгласието на византийския император, което е определил място за поселението в зоната около устието на Дунав, като възлага на прабългарите охранителни функции".

Що се отнася до позоваването от твоя страна на гръцкия запис "вулгари" на източното по произход име "българи" като единствено правилен стандарт за изучаването на това име и за и търсенето къде то е засвидетелствано, то е несериозно. Не можеш да ме убедиш по никакъв начин, че език и писменост, в които няма Ъ, Ж, Ч, Ш, Щ, Я и от един момент Ю, могат да задават какъвто и да е стандарт за изследване на името "българи".

П.П. Бях те помолил в една друга тема да цитираш текстовете и преводите на нефалшифицираните от нашите историци пасажи (с които ти явно разполагаш или поне такова впечатление правиш) от латински и гръцки автори, в които всъщност не се споменавали българи, а хуни, скити, кутригури и т.н. Кажи колко време ще ти е необходимо и когато си готов, може и специална тема да отворим.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Да, виждам, че специалистът по нефалшифицирани гръцки и латински извори Еньо иначе съвсем безкритично приема един извор като "Джагфар тарихи".

Грешиш. Надписа няма нищо общо със "Джагфар тарихи".

Нарича се "надписът от Филипи", и е средновековен български епиграфски паметник от времето на кан Пресиян.

Philippi_Inscription_1.JPG

Philippi_Inscription_2.JPG

ο]ν πολων Βου(λ)γαρον [ο] εκ θεου αρχον ο Περσιανος

απεστιλενΙ[σ]βουλον τον καυχανον δοσας αθτον φοσα-

τα κ(ε) τοω ητξιργου βοιλαν κ(ε) τον κανα βοιλα κολοβρον

κ(ε) ο καυχανοσ επι τουσ Σμολεανους ο...ν......Η [τησ] την

αληθηαν γυρευη, ο θ(εος) θεορι.κ(ε), η τησ ψευδετε, ο

θ(εος) θεορι. Τουσ Χριστηανους οι βουλγαρισ πολα αγαθα

επυισα[ν] κ(ε) οι Χριστηανοι ελησμονησαν, αλλα ο θ(εο)ς θεορι.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Надписът е на гръцки, пак не може да служи за еталон. А за "Джагфар тарихи" съм сигурен. Ако държиш, и страниците ще ти посоча, от които си черпил информацията за Бат Баян, Бащу, Шамбат и Аспарух.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Надписът е на гръцки, пак не може да служи за еталон. А за "Джагфар тарихи" съм сигурен. Ако държиш, и страниците ще ти посоча, от които си черпил информацията за Бат Баян, Бащу, Шамбат и Аспарух.

Еми нека ги зачертнем тогава. И Бат Баян, и Шамбат и Аспарух.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Еми нека ги зачертнем тогава. И Бат Баян, и Шамбат и Аспарух.

Не съм тръгнал да ги зачерквам, но съм в недоумение от твоите изявления, че: 1) името "българи" и че българи като народ не е имало до VІІ век, защото всички споменавания на българите в ранни гръцки и латински извори било фалшификация на нашите учени и 2) твоето безкритично приемане на всичко от "Джагфар тарихи", извор, на който мнозина гледат меко казано с недоверие.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Да не бързаме да зачеркваме, а да видим внимателно написаното от Аспандиат!

Който твърди, че българите имат нещо общо с град Балх, просто си фантазира. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аз също съм срещал неточни (меко казано) цитирания у П.Добрев. Спомням си, че преди няколко години като луд търсих един текст, в който според него се споменавало за християнизирани българи в Армения през V или VI век, но в източника (български превод, естествено), който той посочваше, въобще не открих подобно нещо.

Смятам, че след данните, които Aspandiat изнесе, е крайно време хипотезите на П.Добрев да бъдат сериозно ревизирани и да се отсее зърното от плявата.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Който твърди, че българите имат нещо общо с град Балх, просто си фантазира. :smokeing:

Маготин, защо смяташ така?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
ИСТОРИЯ НА АРМЕНЦИТЕ

Глава 48

“Отново за Хосров”

В дните на властването на арменския цар Хосров Велики и в годините на царуване на римския император Пилипос (т.е. Филип Арабина) царството на персите било изтръгнато от партяните. И за тях казват, че произлизали от синовете на Авраам, който той имал от Хетура; още приживе Авраам отпратил от [другия си син] Исаак в източната страна Зимран, сина на Хетура, заедно с братята му. Намножилият се от тях народ се нарекъл партяни; в началото Господ им дал царство, потвърждавайки думата си, дадена на Авраам, че в търсенето на мъст царете на [този] народ ще излязат и ще се възцарят над персите и арменците. Тогава над персите взел властта Аршак Храбри, който се разбунтувал срещу македонците и се възцарил в града, наречен Бахлар в страната на кушаните".

(Източник: “Ukhtanesi patmut’iun haiots” – превод мой)

Това сведение според мен заслужава особено внимание. Подобна форма на името на град Балх липсва у предишните или по-късните познати ми арменски автори. Арменският запис на Балх традиционно е Балх, Бахл (Balx, Bahl, Bahł). През 1991 г. в книгата си “Прабългарите. Произход, език, култура” Петър Добрев лансира тезата, че българската прародина бил районът на град Балх, където имало древна “българска държава”, съществувала още през VІІ век пр.Хр. и която се наричала Балхара. Хронологичната несъстоятелност на подобно твърдение не смятам за нужно дори да коментирам. Що се отнася до епизодичното название Балхара, което П.Добрев тиражираше в повечето си следващи книги и което беше безкритично прието от последователите му, той обосновава с пасаж от арабския географ от ХІV век Димашки: “Балхара е на запад от Таджех” (“Прабългарите. Произход, език, култура”, с. 25), което според П. Добрев значи, че е на запад от Таджикистан. Добрев посочва като източник на информацията си издание на арабския текст на Димашки, правено в Копенхаген през 1874 г. Седнах и направих справка и не бях особено учуден от резултата с оглед и на други “точни” “цитирания” и “позовавания” на извори от страна на Петър Добрев. В действителност откъс с такова значение при Димашки няма, поне в петербургското издание на арабския текст от 1866 г., което е направено по ръкописите от Петербург, Лайден и Копенхаген, т.е. и по текста, на който се позовава П.Добрев. Помолих един един от от най-добрите специалисти по арабски език в България да преведе откъса от Димашки. Ето какво гласи арабският текст от петербургското издание след описанието на река Ганг, за която индийците твърдели, че извира от Рая:

Също така река Манхар рур ханш (вар. Манджар рур ханш или Манджур ханш), извира от планините Балхара, близо до земята Наджа и страната ал Хайзаран (вар. ал Хизаран) и се влива в морето, наречено “Голям ал Маабр” и от нея се разделят 40 клона. Всички тези разклонения се големи и по тях плават кораби и там, където се вливат в морето, има морски заек, който е животно с различни цветове, без крака и ръце, тялото му е като на риба, а главата му е като на заек”.

(Източник: Cosmographie de Chems-ed-Din Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui. Texte Arabe, publié d’après l’édition commencée par M.Fraehn et d’après les manuscripts de St.-Pétersbourg, de Paris, de Leyde et de Copenhague par M.A.F. Mehren. Saint-Pétersbourg, 1866, p. 101. В интернет на адрес: http://books.google.com/books?id=CQ0ZAAAAY...r&f=false.)

Въпросните планини Балхара нямат нищо общо според мен с титлата на индийските царе Балхара, за който споменават някои арабски автори от ІХ-ХІ век. Изглежда Балхара, спомената от Димашки, са земите на държавата Болор, днес Балтистан, известни в арменската география “Ашхарацуйц” като земята на “народа булх”. Най-старото споменаване в китайски документ на тази страна (под формата Болуле) е от 545 г. Бахлар при Ухтанес несъмнено е Балх, самата форма според мен е метатеза на Балхар. Дублирането на Бахлар/Балхар при Ухтанес и Балхара при Димашки обаче сочи, че през първите векове след Христа и през Ранното средновековие град Балх е имал успоредно название Балхар и вероятно то е свързано с българския етноним.

В арабските източници се описва земя/ област, която е наречена "Илак". Това е ни повече, ни по-малко тюркско название на Блах или Балх. "Илак-Балх" се ситуира в Средна Азия - река Сырдаря и Аралско море - където са съвременните юго-западен Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, които са западно от Таджикистан /"/Балхара/ според П. Добрев значи, че е на запад от Таджикистан"/.

Защо "Илак" е "Балх/ Блах" ли?

“…После того как он стал джигитом, Урусы, Олаки, Маджары и Башкурды возмутились [против Огуз-хана].”

/Абу-л-Гази, 1663 г., “Родословие на тюркмените”/ - тюркски източник, название "Илакх-Олакх"/

"…иллак, что значит то же, что блак, но татары не умеют произносить “б”.. “

/Роджър Бейкън, 1267 г., “Opus Majus”/ - латински източник: "илак, значи същото като "блакх", но татарите не умеят да произнасят "б"..."

“..защото гърците нямат буквата "б", но пишат "в" вместо "б"..”

/Паисий Хилендарски, 1762 г., "История словеноболгарская"/ - т.е. за гърците произнасянето на "Блах/ Бахл" е "Влах/Вахл"

"Хотя русские пишут и произносят имя Basilius (Василий) через согласную w, но раз у нас укоренилось писать и произносить его через b, то я не счел нужным писать это слово через w.”

/Сигизмунд Герберщейн, 1556 г., “Записки за Московия”/ - латински източник: Казва, че русите пишат "w" и произнасят "В", в латинския езикпишат "b" и произнасят "В", а когато пишат "w" произнасят "Б". А сега за пример прочетете как се произнася на латински език "Wallachia"

А после може да се потърсят латински източници за това къде в Средна Азия е тази област или области /защото има Малка и Велика Блахия/, миграции, времето им, какъв е езика на населението и др.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
В арабските източници се описва земя/ област, която е наречена "Илак". Това е ни повече, ни по-малко тюркско название на Блах или Балх. "Илак-Балх" се ситуира в Средна Азия - река Сырдаря и Аралско море - където са съвременните юго-западен Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, които са западно от Таджикистан /"/Балхара/ според П. Добрев значи, че е на запад от Таджикистан"/.

Само дето Петър Добрев си е измислил този превод за "на запад от Таджех", тоест уж Таджикистан. Недей много да му се връзваш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Само дето Петър Добрев си е измислил този превод за "на запад от Таджех", тоест уж Таджикистан. Недей много да му се връзваш.

Аз въобще не съм го цитирал в тези източнци. Едва ли би се намерил човек да ме върже, защото десет пъти меря... :bigwink:

Това са "мои" източници, в смисъл които съм успял да систематизирам до момента. Ако може да минат проверка за достоверност /от съответните специалисти/ смятам, че е грехота да се потулват и да не се използват за сведение.

Да, ама май съм забравил да дам самите източници. Ето ги:

В арабските източници се описва земя/ област, която е наречена "Илак". Това е ни повече, ни по-малко тюркско название на Блах или Балх. "Илак-Балх" се ситуира в Средна Азия - река Сырдаря и Аралско море - където са съвременните юго-западен Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, които са западно от Таджикистан /"/Балхара/ според П. Добрев значи, че е на запад от Таджикистан"/.

Защо "Илак" е "Балх/ Блах" ли?

“…После того как он стал джигитом, Урусы, Олаки, Маджары и Башкурды возмутились [против Огуз-хана].”

/Абу-л-Гази, 1663 г., “Родословие на тюркмените”/ - тюркски източник, название "Илакх-Олакх"/

"…иллак, что значит то же, что блак, но татары не умеют произносить “б”.. “

/Роджър Бейкън, 1267 г., “Opus Majus”/ - латински източник: "илак, значи същото като "блакх", но татарите не умеят да произнасят "б"..."

“..защото гърците нямат буквата "б", но пишат "в" вместо "б"..”

/Паисий Хилендарски, 1762 г., "История словеноболгарская"/ - т.е. за гърците произнасянето на "Блах/ Бахл" е "Влах/Вахл"

"Хотя русские пишут и произносят имя Basilius (Василий) через согласную w, но раз у нас укоренилось писать и произносить его через b, то я не счел нужным писать это слово через w.”

/Сигизмунд Герберщейн, 1556 г., “Записки за Московия”/ - латински източник: Казва, че русите пишат "w" и произнасят "В", в латинския език пишат "b" и произнасят "В", а когато пишат "w" произнасят "Б". А сега за пример прочетете как се произнася на латински език "Wallachia"

АРАБСКИ ИЗТОЧНИЦИ ІХ-ХVІ век за "Илак" в Средна Азия /oláhok sau vlachok (magh.), "…иллак, что значит то же, что блак, но татары не умеют произносить “б”.. “/Роджър Бейкън, 1267 г., “Opus Majus”/

ИБН ХОРДАДБЕХ

КНИГА ПУТЕЙ И СТРАН - 846/847 г.

КИТАБ АЛ-МАСАЛИК ВА-Л-МАМАЛИК

От аш-Шаша до серебряных копей в Илаке и Баланканаке 210 7 ф. [От аш-Шаша] до железных ворот 211 2 мили; [от аш-Шаша] до Кубала 212 2 ф, затем до Гаркарда 213 6 ф, далее по пустыне до Исбиджаба 214 4 ф. Из аш-Шаша до [Исбиджаба] всего 13 ф 215.

210. Согласно исследованию М. Массона (Ахангеран, 74; на эту вероятную ошибку Ибн Хордадбеха указывал и В. Бартольд; I, 232) следует внести коррективы в текст Ибн Хордадбеха относительно 7 фарсахов расстояния между Шашем и серебряным рудником (ср.: Кудама, 208). Также оценивает этот путь и Ибн ал-Факих (V, 327) называвший место, где добывали серебро — ал-фаджахиром. У ал-Мукаддаси (342) от Бинкаса (Бинкет — главный город Шаша) до серебряных копей —1 переход. Йакут (I, 421) сообщает о 10 фарсахах расстояния между Шашем и городом Илака— Тункатом, который согласно археологическим раскопкам (Массой, Ахенгеран, 70—93) соответствует городищу Имлак у кишлака Сарджайляк (левый берег Ангрена в области впадения в него речки Ургаз; Йакут (I, 421) упоминает и другие села с названием Илак в Нишапуре и Бухаре). Сравнение с источниками показывает, что в нашем тексте перед «Железными воротами», а также перед Кубалом следует поставить слово аш-Шаш, тем более что, судя по тексту, от Шаша до Исфиджаба всего 13 фарсахов (по подсчету, 12 фарсахов = 2+6+4). В таком случае все проясняется: «Железные ворота» (Баб ал-хадид — ср. горные проходы — бабы, отмеченные Ибн Хордадбехом на Кавказе), локализуемые Ибн Хаукалем (384) у северных пределов Шаша, становятся идентичными с одноименным местом, упоминаемым Ибн Хордадбехом (путаный текст Ибн Хордадбеха заставил В. Бартольда (I, 232) усомниться в тожественности названия этой местности у Ибн Хордадбеха и Ибн Хаукаля). Археологические исследования этой местности показали, что следы серебряных рудников, упоминаемых в источниках, «сохранились в виде тысячи заброшенных рудников, сотен мест, где производилась выплавка руд, в виде разралин рудничных колоний и руин городов с мощными шлаковыми отвалами» (Массон. Ахангеран, 122). Йакут (I, 421) кроме серебряных копей в горах Илака упоминает и его золотые рудники.

Баланканак, названный Ибн Хордадбехом наряду с Илаком, по всей видимости, тожествен с Балайаном ал-Истахри (345), локализуемым им в качестве города Илака в 5 фарсахах от Тунката.

АЛ-ИСТАХРИ

КНИГА ПУТЕЙ И ГОСУДАРСТВ - 930—933 гг

[КИТАБ] МАСАЛИК АЛ-МАМАЛИК

http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Istahri/frametext2.htm

/стр. 244/. И в непосредственной близости от этой горы, [расположенной] возле Бухары, имеется еще одна гора, которую называют Варка. Она выступает между Самаркандом и Кешем, [поворачиваясь], возвращается к шахристану Усрушаны и соединяется с границей Ферганы и с Таразом и [затем] доходит до границы Чина. И с противоположной стороны от основного хребта этих гор [расположена] пустыня: [она лежит] в области Усрушаны на границе Ферганы и Илака и вплоть до хырхызов, и все это находится рядом с [главным] хребтом этих гор 11

Чач и Илак. Площадь обеих областей — два дня [пути] на три дня пути. И во всем Мавераннахре нет области, равной этой по населенности и застроенности 19

И города Илака такие: главный город называют Тункет, и области. Сакакет, Банджехаш, Ну.ккет, Балайан, Арбилах, Немудлиг, Туккет. Хумрек, Бискет, Кух-и Сим, Дахкет, Хаш, Харджанкет 21.

….

И в Илаке есть река, которую также называют Илаком. Она тоже берет начало в Туркестане, и большая часть ее [вод] вливается в реку Чач.

Главным городом Илака является Тункет.

Чач и Илак связаны друг с другом. Строения, сады, бустаны тянутся без перерыва от Илака до долины Чача. В горах Илака имеются месторождения золота и серебра. И гора Илак (тянется] до пределов Ферганы.

А самый большой из городов Илака — Нукет, в то время как Тункет и другие города небольшие. Во всем Мавераннахре нет монетного двора, за исключением Самарканда и Тункета.

Расстояния между городами Чача и Сапиджаба

Бенакет расположен на берегу реки Чач. Оттуда до Харашкета — один фарсанг, и от Харашкета до Худайнкета — один фарсанг, и оттуда до Уштуркета — три фарсанга, /стр. 274/ и от этого места до Денфеганкета — два фарсанга, и оттуда до Залтикета — один фарсанг, и оттуда до Бинкета — два фарсанга Бенакетской дорогой к Бинкету и Тункету, в направлении к Илаку. И от Тункета до Нугкета — один фарсанг, оттуда до Балайана — два фарсанга и оттуда до Ну-кета — один фарсанг.

Расстояния между реками Парак и Илак

Дорога к Илаку в направлении на восток: от Бинкета до Джигукета — два фарсанга, и до Фаралкета — также два фарсанга, а до Анудкета — один фарсанг. И Кедак, Гадранк и Кеберна, Газак, Вердук и Джебузан — все расположены на расстоянии одного дня пути.

Дорога на Илак на запад: между рекой Парак и рекой Илак по области Ашбингу и Келеджик, Арделанкет, Бискет, Самсирек, Хамрак и Ганнадж. Все это расположено на расстоянии одного дневного перехода.

Вот то, что лежит между Бенакетом, Нункетом и рекой Чач от области Илак и от реки Илак: Гардженд, Хаш, Дахкет, Туккет и Кух-и Сим — в двух днях /стр. 275/ пути... 42.

….

Между рекой Илак и рекой Чач в западном направлении [расположены]: Тункет, реки Арбилах и Намудлиг — площадью пять фарсангов на пять фарсангов;

Граница Рашта тянется до границы Илака. Керван расположен между Ахсикетом и Касаном. Ворота Ахсикета выходят на берег реки Чач.

АБУ-Л-КАСЫМ ИБН ХАУКАЛЬ

КНИГА ПУТЕЙ И СТРАН - около 977. г.

http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Haukal/text.phtml?id=1689

Шаш и Илак

Что касается до области Шаша и Илака, то в ширину она имеет 2 дневных перехода, а в длину 3. В Хорасане и Мавераннахре нет страны подобной ей по многочисленности соборных мечетей, возделанных селений, по обширности и обилию построек — вплоть до силы и храбрости жителей. Гранина области простирается с одной стороны до [23] Шашской реки, которая впадает в Хорезмское озеро, с другой — до Железных ворот в степи, между Шашем и Исфиджабом, которая называется Калас и является пастбищем. С третьей стороны пределы области доходят до гор.

Что касается до городов Илака, то главный из них называется Тункет. Там же еще расположены города: Секакет, Банджхаш, Нукет, Балаян, Туккет, Арбилах, Немудлик, Хумрек, Бискет, Кухисим, Дахкет; Хаш и Харганкет.

Илакской области есть река, именуемая Илакской рекой, которая течет из страны тюрков, а излишек вод ее впадает в Шашскую реку напротив Бенакета.

Главным городом Илака является Тункен, который вдвое меньше Бинкета. В нем есть цитадель, шахристан и рабад. Вокруг города обведена стена вдоль Илакской реки. Дворец правителя расположен в цитадели, соборная мечеть и тюрьма — возле нее. Базары частью в шахристане, частью в рабаде. И в том и в другом текут каналы. Шаш и Илак непосредственно примыкают друг к другу своими садами и смежными одна с другой возделанными землями, идущими от конца Илака до Шашской реки сплошь без перерыва. В Илаке есть в тамошних горах золотые и серебряные рудники. Тыловая сторона этих гор непосредственно примыкает к пределам Ферганы. В Илаке есть монетный двор, в котором обращаются большие капиталы в виде чеканной монеты. Вторым по величине городом после Бинкета является Харашкет, а за последним по величине следует Сутуркет. Прочие же города Шаша по размерам ниже их. Самый крупный город в Илаке — Тункет, а прочие города, будучи меньше его, одинаковы по величине. В Мавераннахре после Бухары и Илака нет нигде монетного двора, кроме Самарканда.

АБУ АБДАЛЛАХ АЛ-МУКАДДАСИ

НАИЛУЧШЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЗНАНИЯ СТРАН – 985 г.

АХСАН АТ-ТАКАСИМ ФИ МА'РИФАТ АЛ-АКАЛИМ

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «АХСАН АТ-ТАКАСИМ ФИ-МА'РИФАТ АЛ-АКАЛИМ» АЛ-МАКДИСИ,

|27| Балхан — город за Абивердом. Афрава — рабат Несы.

* Общая характеристика Хорасана

В этой области (ал-Машрике), (Т. е. Хорасане и Мавераннахре.) больше науки и законоведения, чем в |323| других областях; у проповедников ее удивительная слава; у них (жителей ее) большие богатства. В ней много евреев, мало христиан, и есть разные виды магов, но нет больных слоновой болезнью, и они не знают ее. Потомки Али среди них в почете до крайней степени, но ты не увидишь там хашимита, разве только чужестранца.

Толки у них правоверные, за исключением хариджитов, (Хариджиты — сначала политическая партия, потом крайняя религиозная секта, отрицавшая халифат и мусульманское государство вообще.) которые многочисленны в Седжестане, окрестностях Герата, Керухе и Астрабиане, мутазилитов, (Мутазилиты — Направление в исламе, появившееся в VIII в. при возникновении догматических споров о предопределении и свободе воли. Мутазилиты были сторонниками индетерминизма.) которые явно (существуют) в Нишапуре, но не преобладают в нем; и в нем (Нишапуре) значительно число шиитов и керрамитов. Преобладают в этой области сторонники (толка) Абу-Ханифы; в округах же Шаш, Илак, Тус, Неса, Абиверд, Тараз, Сутнах, (В издании Сангадж.) области Бухары, Синдже, Данданкане, Исфараине и Джуяне — всё шафииты, (Шафииты — последователи одного из четырех правоверных толков ислама, основанного имамом аш-Шафи'и (ум. в 204 = 829 г.).) и управление в этих местах того же толка, и у него значительное число (приверженцев) в Герате, Седжестане, в Серахсе и обоих Мервах. Не бывает (там) кадия, кроме как из этих двух толков. Хатибы в упомянутых выше местах и в Нишапуре [202] шафииты, и в одной из двух соборных мечетей Мерва то же, но в ней и в Нишапуре икама (Икама — второй призыв на молитву.) — двойная. А у керрамитов — значительное число сторонников в Герате и Гарч-аш-Шаре, и у них есть ханаки в Фергане, Хуттале, Джузджанане, ханака (По рукописи С: «медресе». Ханака — обитель, скит.) в Мерверуде и другая в Самарканде.

АБУ СА'ИД ГАРДИЗИ

УКРАШЕНИЕ ИЗВЕСТИЙ – около 1049—1053 г.

“Зейн ал-ахбар”

78 Илак — название области, занимавшей долину реки Ангрен (собственно, Ахангаран) и города, расположенного в одном дне пути от Вашгирда. (Бартольд. Туркестан. С. 226 и сл.; Ибн Хордадбех. С. 178, прим. 100).

Абу-л-Му'аййад Балхи

ЧУДЕСА МИРА - XIII в

АДЖА’ИБ АД-ДУНЙА

http://www.vostlit.narod.ru/Texts/rus11/Cu.../frametext1.htm

“201”

Есть река, называют ее Илаки. В ее воде водится рыба. Тот, кто поест ее, будет парализован целую неделю, а затем все пройдет. Если же кто-нибудь подмоется той водой, в ту ночь у него случится поллюция 178.

178. В 'Аджа'иб ал-махлукат [218, с. 105] рассказ начинается словами: "Река Илак — огромная, в ней водится рыба... ".

Источники под названием Илак упоминают две реки: одна является притоком Сырдарьи (ее современное название Ангрен или Ахангаран), другая относится к Каратегину, возле нее расположен центр города Файзабада (сохранила свое название по сей день).

В нашем источнике речь, по-видимому, идет о притоке Сырдарьи, а возможно, и о самой Сырдарье.

О р. Илак см. [18, с. 212, 226 и др. ; 157, с. 476-477; 141, с. 215 и примеч. 1].

Ср. аналогичный рассказ с отсыпкой к Х. Казвини в Бахр ал-асрар [67, с. 94].

МУХАММАД ИБН НАДЖИБ БЕКРАН

ОПИСАНИЕ МИРА - 15 июля 1265 г.

ДЖАХАН-НАМЕ

http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Bekran/frametext.htm

/10б/ О некоторых джейхунах 11 и реках

/л. 11б/ Джейхун-и Джадж 12. В книгах этот джейхун называют Нахр-и Шаш, или Джу-йи Джадж 13. Он берет начало со стороны [48] Туркестана, вблизи от Чигиля 14, доходит до пределов Узгенда, и русло Илак 15 с ним соединяется, идет до пределов Ахсикета, затем до Ходженда, затем до пределов Бараба, затем доходит до тюркских и туркменских племен и там вливается в озеро Джендсвое 16.

15 Илак — местность на р. Ангрен по течению Сырдарьи, ниже Ахсикета и района Ходженда (прим. ред.).

……….

ЗАХИР АД-ДИН МУХАММЕД БАБУР

БАБУР-НАМЕ- 1504-1505 гг.

События года девятьсот десятого

http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Babur/frametext5.htm

В месяце мухарраме 253 я выступил из ферганской земли, направляясь в Хорасан, прибыл на летовку Илак — одну из летовок в области Хисара — и остановился там.

Из Илака мы в три-четыре перехода достигли местности Ходжа-Хаммад, в окрестностях Хисара, и остановились.

…а один из его сборщиков по имени Хасан Барлас, старый человечишко, грубо, как и подобает сборщику налогов, гонял нас с места на место от Илака до Уваджа.

А после може да се потърсят латински източници за това къде в Средна Азия е тази област или области /защото има Малка и Велика Блахия/, миграции, времето им, какъв е езика на населението и др.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Маготин, защо смяташ така?

Защото, скъпи приятелю, аз познавам културата на град Балх. И в нея няма нито грам "прабългарщина" ако разбираш какво имам предвид. А това, вашето, на тема "балх" ми прилича на изобретяването на Тенгризма от един полузаличен надпис. Няма данни, няма доказателства - обаче някои цели статии написаха. Как им викаха - пясъчни кули ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
И в нея няма нито грам "прабългарщина" ако разбираш какво имам предвид.

Какво означава "прабългарщина"? В културата на Симеонова България имало ли е "прабългарщина" или е "провизнатийщина"? Има ли връзка между Плиска и Велики Преслав, ако разбираш какво имам предвид?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Защото, скъпи приятелю, аз познавам културата на град Балх. И в нея няма нито грам "прабългарщина" ако разбираш какво имам предвид. А това, вашето, на тема "балх" ми прилича на изобретяването на Тенгризма от един полузаличен надпис. Няма данни, няма доказателства - обаче някои цели статии написаха. Как им викаха - пясъчни кули ?

Там един от вашите хора, Димитър Димитров, не беше ли открил сходни с прабългарските погребения около Кафирниган? Дето е на една крачка от Балх.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Българите са европейски народ и имат точно толкова сходство с Бактрия , колкото например траките с персите . Да, всички са от ''арийски'' произход и до там.

СТИГА СТЕ ГИ ИЗПРАЩАЛИ БЪЛГАРИТЕ В СРЕДНА, ЧУКУНДУРСКА ИЛИ ИЗТОЧНА АЗИЯ !!!!!!!!!!!!!!!

200 години азиатщина не ви ли стига и нищо !!!!!

До идването на тюрките през VIв. сл. не. е. нямаме никакви ''жълти'' в Европа.

ХУНИТЕ ,ГОТИТЕ , САРМАТИТЕ разните племена завършващи на -гури , дори и да ги свързваме по някакъв начин с угро-фински племена , което е съмнително , но не невъзможно, са източно европейски племена , ако приемем днешната граница на Европа до Урал или крайно западни -причерноморски азиатски народи , ако може да се изрази с такъв термин.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...