Отиди на
Форум "Наука"

Произходът на името на реката Вардар"


Recommended Posts

 • Потребител

19.09.2009 14:26 - Произход на името на река Вардар. Лингвстичната връзка на имената Варна, Варанаси, Вана, Банну

Оригинална статия на Димитър Георгиев - Даков

Общият корен на разглежданите топоними е вар или бан. Те присъстват в топонимните имена на градоветеВарна, Варанаси, Вана, Банну. Вар е със значение на пазя и се използва като име за град крепост. Бан е със значение на управител и в историята на Босна и Херцеговина все още е запазена тази титла на местен владетел или управител на район, която по-късно се видоизменя и придобива значимостта на хан. Поради звукомото преливане на звуците в<---->б, бар и вар са изентични по значение, както и корените бан и ван. Така, че можем да направим разлика между тези два типа селища - едните като граждански и цивилни поселища, а другите като военни и военновременни укрепления със стратегическо значение и смесен статут на военни градове с цивилно население.

Трябва да бъдем наясно, че макар литературното назнание Вардар да е по разпространено, двете имена на реката Вардар и Вардара са еднакво застъпени сред населението около реката. За нас разплитайки произхода на името на реката е по-важен вторият вариант на името на реката - Вардара. Именно той ни показва пълната идентичност на това име с азиатските реки Сърдаря и Амударя и защитава концерцията, че българите на Кубер заселвайки се в "Малка България" са оставили върху заетите нови територии своите най-стари топоними, които са заемали още преди да се установят в Скития. Това от своя страна ясно показва от една страна дълбоката приемственост и историческа памет и от друга, че древните Българи не са считали земите на Скития като своя родна земя, а като свое временно номадско завоевание. С други думи не е имало пълно откъсване в териториален план между тези земи и съседните земи около Каспийско море. Думата "даря" е от ирански произход и означава голяма река, море. Топонимът на Вардара в точен превод означава "реката която пази" или в друг смисъл Вардара означава граничеща река. Вероятно по време на своето заселване българите на Кубер са получили земя, която се опира до реката, поради което те първоначално са нарекли реката Вардар, в смисъла на реката, която пази границата или територията. Вероятно това било в самото начало на тяхното заселване като вероятно ограничение от страна на Византия. Възможно е първите дейности от заселването на Кубер да са били строежа на крепостни гладове, както направил и Аспарух - една основна дейност при държавообразуването.

В етимилогичен аспект името на реката Вардара има ираноиндийски произход. няма съмнение, че речния топоним Вардара е донесен и използван от българите на Кубер.

Оказва се, че в своето преселение от Валхика или Бактрия и района на Мадра, прабългарите като номади следват логиката на своята миграция, която точно отговаря на логиката на присъствието на сладководни ресурси. Тази миграция е била бавна и хилядолетна, с оформяне на множество поселения и е израз на политическите процеси в Централна Азия. Така от горното поречие на река Инд, реката която се счита за граница, след която от векове се счита, че започва индийското царство, българите се спускат в северозападна посока към Аралско море, което в миналото е било два пъти по-голямо. Засушаването и затоплянето на климата, както и пресъхването на реките Амударя и Сърдаря, очевидно са причината за миграцията на българите на Запад по северния бряг на Каспийско море. Тази миграция не е случайна. На юг морето има висока соленост и не става за пиене. Докато на север заради огромния сладководен приток на Волга солеността е само 0,5, което позволя употребата на водата за питейни нужди. Тава в известен период Аралско, Каспийско море, Сърдаря и Амударя са били източниците на питейна вода. По-късно равнината и поречието на Волга стават източник на вода. В последствие равнините и поречието на Дон, Днепър и Днестър стават източник на питейно вода и дават началото на новото българско поселение по тези земи.

http://apollon.blog.bg/izkustvo/2009/09/19...ka-na-im.400414

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Б. Ранната българска гопонимика в югозападната част на Балканския полуостров

Но как точно са възникнали новите имена Охрид и Вардар и защо тъкмо българите са били тези, които са ги донесли на Балканите? Има признаци, от които личи, че и в тези названия древните българи са вложили някакъв свой особен смисъл. В Памир и Хиндукуш, където се е намирала тяхната прародина, думата ВАР означава могъщ. А реките там се наричат най-често Дар или Даря – Аму Даря, Сър-Даря, Сурхан-Даря и т.н. Името Вардар следователно не само е било донесено от древните българи, но е произлязло от самия техен език и Цецас се оказва не само прав, но дори два пъти прав, когато се присмива над онези, които не са знаели за неговия български произход. А смисълът, които са вложили някогашните българи в това име, е твърде дълбок. В техния език то е означавало МОГЪЩА РЕКА, ЮНАШКА РЕКА.

http://groznijat.tripod.com/b_lang/bl_west.html

The language of the Asparukh and Kuber Bulgars,

Vocabulary and grammar

by Peter Dobrev

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Това го видях, но... нещо ми бяга логиката. Вардар - пазач, ОК, това е възможно. Но пък Вардара, което е разпространено също име (надявам се да не става дума за обикновено членуване на думата) - това вече отива в друга посока. ??

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители
Топонимът на Вардара в точен превод означава "реката която пази" или в друг смисъл Вардара означава граничеща река. Вероятно по време на своето заселване българите на Кубер са получили земя, която се опира до реката, поради което те първоначално са нарекли реката Вардар, в смисъла на реката, която пази границата или територията. Вероятно това било в самото начало на тяхното заселване като вероятно ограничение от страна на Византия. Възможно е първите дейности от заселването на Кубер да са били строежа на крепостни гладове, както направил и Аспарух - една основна дейност при държавообразуването.

В етимилогичен аспект името на реката Вардара има ираноиндийски произход. няма съмнение, че речния топоним Вардара е донесен и използван от българите на Кубер.

Оказва се, че в своето преселение от Валхика или Бактрия и района на Мадра, прабългарите като номади следват логиката на своята миграция, която точно отговаря на логиката на присъствието на сладководни ресурси. Тази миграция е била бавна и хилядолетна, с оформяне на множество поселения и е израз на политическите процеси в Централна Азия. Така от горното поречие на река Инд, реката която се счита за граница, след която от векове се счита, че започва индийското царство, българите се спускат в северозападна посока към Аралско море, което в миналото е било два пъти по-голямо. Засушаването и затоплянето на климата, както и пресъхването на реките Амударя и Сърдаря, очевидно са причината за миграцията на българите на Запад по северния бряг на Каспийско море. Тази миграция не е случайна. На юг морето има висока соленост и не става за пиене. Докато на север заради огромния сладководен приток на Волга солеността е само 0,5, което позволя употребата на водата за питейни нужди. Тава в известен период Аралско, Каспийско море, Сърдаря и Амударя са били източниците на питейна вода. По-късно равнината и поречието на Волга стават източник на вода. В последствие равнините и поречието на Дон, Днепър и Днестър стават източник на питейно вода и дават началото на новото българско поселение по тези земи.

http://apollon.blog.bg/izkustvo/2009/09/19...ka-na-im.400414

Опасявам се, че това са глупости. Даря, наистина означава река на персийски и с това смисленото съдържание на тази статия се изчерпва.

Останалото не си струва да се чете.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

През 837 г. император Теофил заселва по долното течение на Аксиос (Вардар) 14 000 перси, дезертьори от арабската армия, водени от някой си Теофоб. Ромеите им слагат прозвището "вардариоти", т.е. вардарци. Което ме кара да мисля, че името Вардар е съществувало преди 837 г.

Впрочем Птолемей е записал река Кубан като Вардан(ес) (Ουαρδάνες, може и да греша в точния запис на гръцки), като във втората част -дан личи отчетливо и.е. дума danu - "река", залегнала и в Дунав (Danubius).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
През 837 г. император Теофил заселва по долното течение на Аксиос (Вардар) 14 000 перси, дезертьори от арабската армия, водени от някой си Теофоб. Ромеите им слагат прозвището "вардариоти", т.е. вардарци. Което ме кара да мисля, че името Вардар е съществувало преди 837 г.

Впрочем Птолемей е записал река Кубан като Вардан(ес) (Ουαρδάνες, може и да греша в точния запис на гръцки), като във втората част -дан личи отчетливо и.е. дума danu - "река", залегнала и в Дунав (Danubius).

Да бе , защо по-рано и тях ги бяха прекръстили на ''турци-вардариоти'' ???

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Имаше версия че Варда Склир правил там крепост и на негово име реката била наречена Вардар. Не ви ли се струва че ВардарА е просто членувана форма като Марицата или Струмата.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да бе , защо по-рано и тях ги бяха прекръстили на ''турци-вардариоти'' ???

Щото по-късно към тази колония са добавени маджари, а тях през Х-ХІ век византийските автори наричат "турки".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Щото по-късно към тази колония са добавени маджари, а тях през Х-ХІ век византийските автори наричат "турки".

А , да бе вярно .

Благодаря ти !

Ама тия ''тюрки'' са се изпарили яко дим.

А пък колониите изпратени от Византия в Унгария , (великите влашки пастири, които участвали в съюзните ромейски отреди изпратени в помощ на унгарците ) дадоха начало на Великата Ръмънска държава :crazy_pilot:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
А , да бе вярно .

Благодаря ти !

Ама тия ''тюрки'' са се изпарили яко дим.

А пък колониите изпратени от Византия в Унгария , (великите влашки пастири, които участвали в съюзните ромейски отреди изпратени в помощ на унгарците ) дадоха начало на Великата Ръмънска държава :crazy_pilot:

Значи, някъде може да се срещне, че имало селджукски турци, но според мен някой пишман историк не е загрял, че става дума за маджари, а не за селджуци най-малкото защото се чудя как тази колония се е запазила до ХІІ век, че да добавят към нея и селджуци.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Топонимът на Вардара в точен превод означава "реката която пази" или в друг смисъл Вардара означава граничеща река. Вероятно по време на своето заселване българите на Кубер са получили земя, която се опира до реката, поради което те първоначално са нарекли реката Вардар, в смисъла на реката, която пази границата или територията.

Това са 100%-ви глупости. вардя "пазя", както и тур. varda "варда! пази се!" са заети от итал. guarda!, guardare (диал. varda!). вардя няма нищо общо с Вардар.

Опасявам се, че това са глупости. Даря, наистина означава река на персийски и с това смисленото съдържание на тази статия се изчерпва.

Останалото не си струва да се чете.

Споделям горното мнение.

Нека не се бърка перс. دريا [daryā] "море" (староперс. draya, авест. zrayah "море", санскрит jrayas "равнина, шир" - праиран. zr > староперс. dr) с перс. دره (dara) "дере, долина" (=тур. dere). Не знам дали в персийски daryā означава и "река", или има смесване на понятия в чужда среда (узб. daryo означава "море" и "река", тур. derya "море"). Стандартната перс. дума за "река" е май رود [rud]. Освен това не знам по какъв фонетично правило праиран. zrayah би станало на -дар във Вардар извън персоезична среда, каквато около Солун едва ли е възможна. За мен daryā и Вардар нямат нищо общо.

Един въпрос - кога за първи път и в какъв контекст е споменато името Вардар?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Един въпрос - кога за първи път и в какъв контекст е споменато името Вардар?

Със сигурност за Вардар пише Йоан Цецас през ХІІ век, който се подиграва с невежите, които си мислят, че Вардар е нещо различно от Аксиос. Но едва ли Цецас е първият автор, споменал Вардар. Трябва да се уточни според мен кога за първи път е записано названието "вардариоти" за заселените перси на Теофоб.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Със сигурност за Вардар пише Йоан Цецас през ХІІ век, който се подиграва с невежите, които си мислят, че Вардар е нещо различно от Аксиос. Но едва ли Цецас е първият автор, споменал Вардар. Трябва да се уточни според мен кога за първи път е записано названието "вардариоти" за заселените перси на Теофоб.

Името Вардар е било утвърдено от по-рано - грамотите на Василий ІІ, Михаил Аталиат, Скилица, Теофилакт Охридски...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Името Вардар е било утвърдено от по-рано - грамотите на Василий ІІ, Михаил Аталиат, Скилица, Теофилакт Охридски...

А преди 1020 г. споменава ли се?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Седя и мисля.... Някога бабите, когато упрекваха някого, че бърза, казваха "вара-кара, вара-кара, никаква не я свърши". Може да е игра на думи, ако не беше диалектното "варка" - бърза.

Като имаме предвид "- дар" - вода, река, разгледано по-горе, от една страна, течението на Вардар, което не е от най-бавните, би ли могло да е Вар-дар(а), Бързата вода, /река/?

Какво пречи Куберовците да са я кръстили например?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Още малко инфо по темата.

Източно от Телецкото езеро (Алтайски край на Руската федерация) се влива ручейчето Барчик, умалителна форма от бар. Вдясно от река Аргут (пак в Алтайския край) се влива река Бара. Предполага се, че бар означава “река”. В Иран се намира река Бар, ляв приток на река Калшур, а в басейна на Дон - река Кучук-пар, с прозрачна тюркска етимология - “малка река”. В балкарския език в Кавказ и до днес съществува думата баргъан - “река”. Чувашкото вар означава “ручей”.

Почти повсеместно обаче лексемата вар/бар се среща и в индоиранските езици.

пушту - вар - ручейче

древноиндийски - вар -вода

авестийски - varo - дъжд

дигорски (в Кавказ) - waryn - дъжд

иронски (в Кавказ) - warun - дъжд

пехлеви - waran - дъжд

новоперсийски - Ьaran - дъжд

язгулямски - war - пускам вода [в канал]

Според А. Малолетко лексемата пар/бар/вар е много древен индоевропейски термин, навлязъл по-сетне и в тюркските р-езици (А.М. Малолетко. Палеотопонимика. Томск, 1992, с. 139-140). Според Отто Менхен-Хелфен хунското (?) име на Днепър е било Вар. (Maenchen-Helfen, Otto. The World of the Huns. Los Angeles - London, 1973, р.423)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Пак опираме до произволни сравнения: вар-бар-дар и най-вече с индо-иранските езици, без да сме специалисти в тая област. Защо вар или дар не се среща в други имена на реки примерно. Ами ако името е от албански произход?

Сериозно: ако името е наистина старо (преди 9 век), то не разбирам защо не е подложено на ликвидна метатеза в български и да звучи примерно *Врадар < *Vardar. Освен ако не е било *Vārudār > Вардар без редукция на кратко а в о.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Пак опираме до произволни сравнения: вар-бар-дар и най-вече с индо-иранските езици, без да сме специалисти в тая област. Защо вар или дар не се среща в други имена на реки примерно. Ами ако името е от албански произход?

Сериозно: ако името е наистина старо (преди 9 век), то не разбирам защо не е подложено на ликвидна метатеза в български и да звучи примерно *Врадар < *Vardar. Освен ако не е било *Vārudār > Вардар без редукция на кратко а в о.

Привържениците на извеждането на името на река Вардар от корена, който виждаме в индоиранското вар-, обикновено правят паралел с името Варна (първоначално име на река или езеро), за което вече стана дума в една съседна тема. Впрочем и във Варна не е настъпила метатеза.

Забавна подробност: една от тракийските етимологии на името Вардар също вижда този корен, само че като втори елемент на името - Вард-ари- означавало "Черна вода", т. е. същото като Аксиос. :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Забавна подробност: една от тракийските етимологии на името Вардар също вижда този корен, само че като втори елемент на името - Вард-ари- означавало "Черна вода", т. е. същото като Аксиос. :biggrin:

В това Вард-ари второто ари ли значи "вода", сродно с и.е. *iuro "вода, течност"?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

КГ, какво да правим, членуване си е :) Като при Искъра, Дунава. Явно Вардар е в мъжки род.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В това Вард-ари второто ари ли значи "вода", сродно с и.е. *iuro "вода, течност"?

Вард- било от suord- "черен" (нем. schwarz), а второто -ари било от и.е. wer-, като ст.инд. vari "вода", защото името било засвидетелствано и под форма Вардуариос. :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Вард- било от suord- "черен" (нем. schwarz), а второто -ари било от и.е. wer-, като ст.инд. vari "вода", защото името било засвидетелствано и под форма Вардуариос. :biggrin:

Аслъ бог и етимолог могат да докажат всичко. :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

"Бара" си е река на български. И то не само малка рекичка. Когато търнчани спрели на Дунава при Тутракан, обсъждали каква ще е следващата заповед: "Че газимо бару/нема да газимо бару." (С.Стоянович, "Оръдията през декември").

ама - дар??

Същам се и за едно село Бърдарски геран..???

Вардара в крайна сметка бързо ли тече? Че е широчка видяхме (имаше и такава версия за етимологията на Вар-) но съм я виждал само на ТВ - дали е достатъчно бърза?

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Привържениците на извеждането на името на река Вардар от корена, който виждаме в индоиранското вар-, обикновено правят паралел с името Варна (първоначално име на река или езеро), за което вече стана дума в една съседна тема. Впрочем и във Варна не е настъпила метатеза.

Забавна подробност: една от тракийските етимологии на името Вардар също вижда този корен, само че като втори елемент на името - Вард-ари- означавало "Черна вода", т. е. същото като Аксиос. :biggrin:

Ммм, точно такива "тракийски етимологии" (*suart-uar-) смятам за най-съмнителни. Срещат ли се тия съставки в други тракийски МИ?

Проблемът с името варна е, че слав. vornъ/лит. varnas се отнася до черния цвят на конски косъм или оперение, а не до черния цвят на вода. Така че не знам дали тая етимология е сериозна, или просто се повтаря "от век на век", щот ни мързи да измислим нещо по-добро. Ми то по старата логика половината траки са се казвали "син на бога" или "син на племето" - каква скука...

Тълкуването на Axios като "черен" (и оттук горната "коренна етимология" *suart-uar- "schwarzes Wasser") според мен е един от основните проблеми на Вл. Георгиев и Д. Дечев при изследването на тракийските езикови остатъци. Формата *akšaina < *n-dhgwhei-nos "негорящ" e формиранa на индо-иранска почва и в този си фонетичен вид е нехарактерна за други ИЕ езици (ИЕ *dhgwh > dhgh > kš само в индо-ирански) - така че наличието й в тракийски като име на река в ЮЗ част на Балканите е повече от съмнително. Фонетична промяна cонантно N > тракийско A е недостоверна. Така че това тълкуване според мен е недостоверно.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...