Отиди на
Форум "Наука"

Посочил ли е родното си място Паисий Хилендарски?


Recommended Posts

 • Потребители

Селища седем спорят за родното място на Омир,

Йос, Колофон, Саламин, Хиос, Смирна, Атина и Родос.

СПОРОВЕТЕ

В Омир древногръцките автори виждат основите на историография и познание за религиозния култ. За българите св. Паисий поставя началото на нашата историография, а неговото съчинение е опора срещу триезичната ерес и на филетизма срещу игуменизма. Ръкописите на историята се пазали в черквите наред с богуслужебните книги.

Родното място на св. Паисий също е обект на спорове. Кандидатурите са основно с легендарна осново - Кралев дол, Радомирско; Рельово, Самоковско; Бельово, Разловци....

Като че ли края на спора настъпи с намирането от проф. Йордан Иванов в Хилендар една бележка в кондиката, която казва: "1765 лето, януари 17 ден, како е дошел кир проигумена Леврентия със поклоници от Банско и са дарили манастиро со серебрени 3 кръстове и сос гроша 153. Е в той ден какво е обрекал ... своята отцова кукя в Банско за Хилендарски метох, за вечно да е така...".

ЗАЩО НЕ Е ВЯРНО ТВЪРДЕНИЕТО ЗА БАНСКО

И това като че решавало всички спорове. Защото щом бащината къща на Леврентий е в Банско, а Леврентий и Паисий са братя, значи там ще да е роден и Паисий. Но така ли е?

Всъщност не. Измежду малкото известни ни неща за Паисий е, че не само, че с Леврентий са братя, а че са едноутробни или казано с думите на св. Паисий : "мой роден брат от една майка и по-стар от мене; тогава той имаше 60 години, а аз 40". Иначе казано те са от различни бащи, с разлика от 20 години.

КЪДЕ Е РОДЕН СПОРЕД САМИЯ ПАИСИЙ

Прието е и се твърди, че св. Паисий не е посочил родното си място. Но дали е така? Всъщност не е.

Паисий посочва бинарно откъде произхожда едно лице - по името на селището и епархията. Има и изключения - когато двете селища съвпадат. Тази особеност може да се види в списъка с бълг. светци, защото там дава сведения от къде са хората:

Гаврил Лесновски: живял в Лесновската пустия, в Щипска епархия

Прохор Пшински: прекарал в Пшинската пустиня, в Скопска епархия

Йоаникий Девички: живял в Девича гора, на ср. и бълг. граница, в Грачанската епархия, в Бело поле

Не така стои въпроса обаче при свети Пимен Зографски - за него казва: Софийска епархия, от там бил родом. А за свети Пимен е добре изнестно, че е роден в София на днешния ден (29 юни) и бил кръстен Павел, като живеел в енорията на храма св. Георги (в двора на сградата на Министерския съвет). Самия Паисий както сам пише завършва своята история в Зограф, така че едва ли не ще да е знаел за родното място на св. Пимен. Просто е счел, че го е посочил.

При този маниер на посочване, следователно е логично да видим в бележката, че е дошъл от Самоковска епархия центъра на митрополията.

В подкрепа на тази теза може да се посочат още 2 неща.

Втория известен препис на историята (след беловата и Софрониевия) е на поп Алекси Велкович Попович от Самоков. Доста спорове поражда защо пап Алекси пропуска да спомене да назове Паисий като Хилендарски монах, като разсъжденията стигат до там, че е направил преписа след смъртта на Паисий. Но пасажа "собраною от различних книг и истории Паисием йеромонахом и по его уреждению, якоже обретох, като и написах" говори по-скоро за личен контакт, защото се казва, че била преписана във вида, в който е била съставена от Паисий (монах Никифор от Рилския манастир, който ползва преписа на Алекси вече отбелязва, че е от "извод поп Алексиев". А за пропускането на Хилендарски или Зографски в бележката на поп Алекси - може би известна светлина хвърля обстоятелството, че той се опитва ясно и недвусмислено да посочи от къде е той самия "в граде и отечествии моем нарицаем Самоков".

Другото е някои спецефични познания на Паисий за региона - по специално иде реч за Урвич и последния бой на Шишман. Това всъщност е единственото обширно отклонение за историята с легендарна основа. Но тук има още една особеност. Неотдавнашни проучвания на легендите в региона (вж. в сборника "Величието на Търновград") показаха, че в тях има регионални различия. Иначе казано в района на Урвич се споменава цар Ясен, но в района на Самоков вместо името на цар Ясен, стои името на цар Иван Шишман т.е. така, както е описано в историята на Паисий.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители

Да, но става дума, че Паисий обикновено посочва селището и епархията в която се намира, освен ако съвпадат. Така е постъпил и с Пимен Зографски - той е от София,но Паисий казва само, че бил от Софийска епархия. А "История Славянобългарска" е завършена именно в Зографския манастир, където е бил монах Пимен. Тъй че е явно, че става дума за механизъм на посочване.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Аз смятам, че той след като той самият е посочил за свое родно място Самоковската епархия, това означава, че има голяма вероятност да е роден имено в Банско!

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Потребител
Селища седем спорят за родното място на Омир,

Йос, Колофон, Саламин, Хиос, Смирна, Атина и Родос.

СПОРОВЕТЕ

В Омир древногръцките автори виждат основите на историография и познание за религиозния култ. За българите св. Паисий поставя началото на нашата историография, а неговото съчинение е опора срещу триезичната ерес и на филетизма срещу игуменизма. Ръкописите на историята се пазали в черквите наред с богуслужебните книги.

Родното място на св. Паисий също е обект на спорове. Кандидатурите са основно с легендарна осново - Кралев дол, Радомирско; Рельово, Самоковско; Бельово, Разловци....

Като че ли края на спора настъпи с намирането от проф. Йордан Иванов в Хилендар една бележка в кондиката, която казва: "1765 лето, януари 17 ден, како е дошел кир проигумена Леврентия със поклоници от Банско и са дарили манастиро со серебрени 3 кръстове и сос гроша 153. Е в той ден какво е обрекал ... своята отцова кукя в Банско за Хилендарски метох, за вечно да е така...".

ЗАЩО НЕ Е ВЯРНО ТВЪРДЕНИЕТО ЗА БАНСКО

И това като че решавало всички спорове. Защото щом бащината къща на Леврентий е в Банско, а Леврентий и Паисий са братя, значи там ще да е роден и Паисий. Но така ли е?

Всъщност не. Измежду малкото известни ни неща за Паисий е, че не само, че с Леврентий са братя, а че са едноутробни или казано с думите на св. Паисий : "мой роден брат от една майка и по-стар от мене; тогава той имаше 60 години, а аз 40". Иначе казано те са от различни бащи, с разлика от 20 години.

КЪДЕ Е РОДЕН СПОРЕД САМИЯ ПАИСИЙ

Прието е и се твърди, че св. Паисий не е посочил родното си място. Но дали е така? Всъщност не е.

Паисий посочва бинарно откъде произхожда едно лице - по името на селището и епархията. Има и изключения - когато двете селища съвпадат. Тази особеност може да се види в списъка с бълг. светци, защото там дава сведения от къде са хората:

Гаврил Лесновски: живял в Лесновската пустия, в Щипска епархия

Прохор Пшински: прекарал в Пшинската пустиня, в Скопска епархия

Йоаникий Девички: живял в Девича гора, на ср. и бълг. граница, в Грачанската епархия, в Бело поле

Не така стои въпроса обаче при свети Пимен Зографски - за него казва: Софийска епархия, от там бил родом. А за свети Пимен е добре изнестно, че е роден в София на днешния ден (29 юни) и бил кръстен Павел, като живеел в енорията на храма св. Георги (в двора на сградата на Министерския съвет). Самия Паисий както сам пише завършва своята история в Зограф, така че едва ли не ще да е знаел за родното място на св. Пимен. Просто е счел, че го е посочил.

При този маниер на посочване, следователно е логично да видим в бележката, че е дошъл от Самоковска епархия центъра на митрополията.

В подкрепа на тази теза може да се посочат още 2 неща.

Втория известен препис на историята (след беловата и Софрониевия) е на поп Алекси Велкович Попович от Самоков. Доста спорове поражда защо пап Алекси пропуска да спомене да назове Паисий като Хилендарски монах, като разсъжденията стигат до там, че е направил преписа след смъртта на Паисий. Но пасажа "собраною от различних книг и истории Паисием йеромонахом и по его уреждению, якоже обретох, като и написах" говори по-скоро за личен контакт, защото се казва, че била преписана във вида, в който е била съставена от Паисий (монах Никифор от Рилския манастир, който ползва преписа на Алекси вече отбелязва, че е от "извод поп Алексиев". А за пропускането на Хилендарски или Зографски в бележката на поп Алекси - може би известна светлина хвърля обстоятелството, че той се опитва ясно и недвусмислено да посочи от къде е той самия "в граде и отечествии моем нарицаем Самоков".

Другото е някои спецефични познания на Паисий за региона - по специално иде реч за Урвич и последния бой на Шишман. Това всъщност е единственото обширно отклонение за историята с легендарна основа. Но тук има още една особеност. Неотдавнашни проучвания на легендите в региона (вж. в сборника "Величието на Търновград") показаха, че в тях има регионални различия. Иначе казано в района на Урвич се споменава цар Ясен, но в района на Самоков вместо името на цар Ясен, стои името на цар Иван Шишман т.е. така, както е описано в историята на Паисий.

Да, но за Шишман в Самоковско не се споменава у Паисий. В неговия оригинал са споменати са боевете при Урвич, но не и в Самоковско. Такова споменаване - за Шишмановата смърт при Самоков се открива чак в Рилската преправка о т 1825 г. :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Аз смятам, че той след като той самият е посочил за свое родно място Самоковската епархия, това означава, че има голяма вероятност да е роден имено в Банско!

То по тази логика може да е роден във всяко едно от селищата на Самоковска епархия. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Дали Банско или не е родното място на Паисий Хилендарски, но родът му произлиза от с. Добърско, Разложко.

Ето интересни линкове към статия :

http://liternet.bg/publish20/l_cinzov/dobyrsko/ktitorite.htm

http://liternet.bg/publish20/l_cinzov/doby...i/ktitorite.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Аз смятам, че той след като той самият е посочил за свое родно място Самоковската епархия, това означава, че има голяма вероятност да е роден имено в Банско!

Брат му Лаврентий подарил бащината си къща в Банско. А едно от малкото неща, които Посий казва за себе си, че с Лаврентий са от една майка, т.е. те не са пълнокръвни братя, а само едноутробни. С други думи от различни бащи, което обяснява и разликата във възрастта им - 20г.

Да, но за Шишман в Самоковско не се споменава у Паисий. В неговия оригинал са споменати са боевете при Урвич, но не и в Самоковско. Такова споменаване - за Шишмановата смърт при Самоков се открива чак в Рилската преправка о т 1825 г.

Аз говоря точно за Урвич. Паисий говори, че при Урвич се е сражавал Шишман. Във сборника "Величието ан Търновград" се говори за едно проучване на местните легенди и се е констатирало, че в легендите събрани в района около Кокалянския Урвич се говори за брата на Шишман - Йоан Асен (Йоан се трансформира в Яне - като Йоаким на Яким, а пък Iw Асен - на Ясен). В Самоковско обаче в легендите присъства не името на Иван Асен, а на самия Иван Шишман. Това означава, че Паисий ползва местна легенда научена в района на Самоков, а не на Урвич. В случая е важно и това, че в историята на Паисий местните предания са рядкост, а никое друго не е описано и толкова обширно.

Дали Банско или не е родното място на Паисий Хилендарски, но родът му произлиза от с. Добърско, Разложко

Струва ми се, че няма сериозна опора за едно такова твърдение. Твърдението, че хаджи Вълчо е брат на Паисий и Лаврентий май няма никаква сериозна опора.

Аз смятам, че той след като той самият е посочил за свое родно място Самоковската епархия

Паисий сочи обикновено родното място и епархията, в която се намира освен в случаите, когато се касае за епархийския център. Тогава сочи или само епархията или само селището. В случая ще рече, че по неговата методика всъщност е посочил родното си място.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И Банско, и Самоков в това време са твърде напредничави места (както и през същинското Възраждане). От тази гл.т. би могъл да е и от двете места. Изворите не сочат Банско със степен на вероятност, достатъчна за да се твърди това. Лаврентий може и да е от Банско, но неговият баща и този на Паисий не са едини и същи. А тази бащина къща в Банско т.е. нЕ Е на Паисий.

Като се има предвид и аналогията, която Галахад прави в начина на посочване на населените места, т.е. че ако селище и епархия съвпадат, значи вероятността да е от Самоков е много, много голяма.

Споровете ще останат, и няма да са 7 градовете, а два но и това е достатъчно българският първопроходец да има съдбата на древния :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Всъщност претендентите са повече от два, но те се аргументират само с легенди. От всички останали най-възможна е версията за Трън, но според нея всъщност семейството се премества по-късно там, т.е. е възможно да не е родно място, но място, в което семейството е живяло. Казвам, че е най-вероятна защото когато говори за св. Терапонтий, Паисий също включва местен елемент - той разкава, че ня мастото където светецът е бил посечен имало израсъл дъб и там ходели много хора за да получат изцеление. Но сведението за св. Терапонтий е съвсем кратко и далеч не може да се мери с описанието за Урвич. Пък и поне към 16в. черковните сгради на Урвич престават да се употребяват, което ще рече, че по времето на Паисий там просто е имало руини като на много други места. Въпреки това именно тази далеч не от най-споменаваните през средновековието крепости е спомената от Паисий с най-голямо внимание. Ако е бил от Банско би било логично да се появи нещо от региона, дори да не е свързано точно със самото селище. Друг косвен елемент е преписването на историята - съвсем логично е да я занесе за преписване в родното си място, където има познати. Все пак намирането на преписвачи в непознато място е по-трудно. А Самоковския препис е един от най-ранните известни, като по него пък е направен Рилският.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

06.19_sv_Paisij_pechat.gif

Печата на Паисий

Пенко Баанов беше име, измислено от Димитър Талев, или има някакви исторически основания?

Ами да Петко:

1. По предание - в една от легендите е така.

2. При избора на монашеско име често се запазва първата буква от светското.

За Баанов:

1. От хаджи Вълчо, който е обявен за роден брат на Паисий. Наистина с негови строежи са извършвани строежи последователно в Хилендар и Зограф, вкл. и кулата, в която се счита, че е живял Паисий. В подобни случаи обаче практиката е да се изобраразят и роднините и в случая, ако Вълчо беше брат на Паисий и леврентий, би трябвало поне на втори план да са и техните портрети в ктиторската фреска. А това тук е вече пълна измишльотина. по тази логика всеки с фамилия "Асенов" може да се обяви за издънка на династията Асеновци, респ. всеки Шишманов е от царския род Шишмановци. :tooth: Единственото стойностно нещо са снимките на ктиторски портрети:

i100102.jpg

Хаджи Вълчо - ктиторски портрет в параклиса "Св. Иван Рилски" - Хилендар

i100103.jpg

Ктиторски портрети от Зограф - обикновено се сочи, че са на неизвестни ктитори. При всички случаи няма логика в едина такъва "семейна композиция" каквато е това по статията да липсва Паисий, като мотах от този манастир. Пък и визуално Хилендарския Вълчо доста се различава от Зографския "Вълчо"

2. Другото се свързва с къщата в Банско, но тя от 18в. е метох, докато в нач. на 20в. била подпалена от гръцка войскова част. Тъй че в случая трудно може да е била известна като Баановата къща.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хм, дали е било канонично да се изобразява монах като дарител? Може би просто е са го включили?

Името Баанов с тия две гласни една до друга е навярно наистина от Банско. Прилича на тамошния говор.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители
Хм, дали е било канонично да се изобразява монах като дарител? Може би просто е са го включили?

Монаси често са изобразявани на ктиторски портрети - напр. в Станичене, в Долна Каменица, на фасадата на игуменарницата на Бач. манастир е изоразен автопортрет на Захарий Зограф с монаси; митр. Калевит е изобразен на ктитор. фреска от Крем. манастир (1493), в ктиторската група от Добърско - там е работил и споменатия св. Пичмен Зографски (1614).

ktitor_Radovoj_A.Vacheva.jpg

stenopisi_Dobyrsko.jpg

Името Баанов с тия две гласни една до друга е навярно наистина от Банско. Прилича на тамошния говор.
Преданието за Баанов е от Банско, но това не означава, че Паисий е от този род. Ивма и други предания за него, където не е Баанов. Това че в местното предание има местно име не доказва нищо друго, освен че преданието си е местно, а не е привнесено от друго място.
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Потребител

Интересна тема. Но позволете още един въпрос. Той възникна наскоро в университета. Добре, спорно е къде е роден Паисий, но къде е починал и кога? Има ли някакви предположения освен това за 1773 година.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Интересна тема. Но позволете още един въпрос. Той възникна наскоро в университета. Добре, спорно е къде е роден Паисий, но къде е починал и кога? Има ли някакви предположения освен това за 1773 година.

Ами и тук претендентите не са по-малко, нито пък легендите. Но само за едно място имаме и писмено сведение и находка.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Нямаше ли такова сведение и за един от кварталите на Станимака?

Има :

Със проучването на кондиката на Хилендарският манастир от XVIII век от академик Божидар Райков става ясно мястото на смъртта на отеца, въз основа на следните места в кондиката: " Лето господне 1773 . . . прииде отец Антим от Амбелино (квартал на Станимака-Асеновград) по смерти проигумена Паисия и предаде нам готови аспри гроша . . . и прочее вещи . . . ".

На друго място пък има медалион. Но само на едно място има и бележка и медалион. Вярно, че в тази бележка се говори а проигумен, но самият Паисий пише, че заради смутовете в манастира заради борчове той го напуснал. Тъй че това, че е останал проигумен е малко съмнително.

Иначе метох има и в Самоков, макар след смъртта му да е станал девически манастир. Там има частица от мощите на св. Сава Сръбски (освен пръста е оцеляла и ръката от която е той, а останалото турците изгорили). Те обаче са отнесени там след смъртта на Паисий.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 месеца по късно...
 • Потребител

Здравейте. В село Средно Градище, Чирпанско, съществува легенда, че Паисий е имал сестра, омъжена в същото село, и че при едно негово посещение там той е починал и е бил погребан.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 years later...
 • Модератор История

Към настоящия момент шансовете Паисий да е роден в село Доспей до Самоков изглеждат най големи.Хипотезата за Банско се появява при криминални обстоятелства през 30 те години на 20 век.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Здравейте. В село Средно Градище, Чирпанско, съществува легенда, че Паисий е имал сестра, омъжена в същото село, и че при едно негово посещение там той е починал и е бил погребан.

Добър ден!

От кога датира тая легенда и записвана ли е някъде?

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...