Отиди на
Форум "Наука"
Galahad

Посочил ли е родното си място Паисий Хилендарски?

Recommended Posts

Селища седем спорят за родното място на Омир,

Йос, Колофон, Саламин, Хиос, Смирна, Атина и Родос.

СПОРОВЕТЕ

В Омир древногръцките автори виждат основите на историография и познание за религиозния култ. За българите св. Паисий поставя началото на нашата историография, а неговото съчинение е опора срещу триезичната ерес и на филетизма срещу игуменизма. Ръкописите на историята се пазали в черквите наред с богуслужебните книги.

Родното място на св. Паисий също е обект на спорове. Кандидатурите са основно с легендарна осново - Кралев дол, Радомирско; Рельово, Самоковско; Бельово, Разловци....

Като че ли края на спора настъпи с намирането от проф. Йордан Иванов в Хилендар една бележка в кондиката, която казва: "1765 лето, януари 17 ден, како е дошел кир проигумена Леврентия със поклоници от Банско и са дарили манастиро со серебрени 3 кръстове и сос гроша 153. Е в той ден какво е обрекал ... своята отцова кукя в Банско за Хилендарски метох, за вечно да е така...".

ЗАЩО НЕ Е ВЯРНО ТВЪРДЕНИЕТО ЗА БАНСКО

И това като че решавало всички спорове. Защото щом бащината къща на Леврентий е в Банско, а Леврентий и Паисий са братя, значи там ще да е роден и Паисий. Но така ли е?

Всъщност не. Измежду малкото известни ни неща за Паисий е, че не само, че с Леврентий са братя, а че са едноутробни или казано с думите на св. Паисий : "мой роден брат от една майка и по-стар от мене; тогава той имаше 60 години, а аз 40". Иначе казано те са от различни бащи, с разлика от 20 години.

КЪДЕ Е РОДЕН СПОРЕД САМИЯ ПАИСИЙ

Прието е и се твърди, че св. Паисий не е посочил родното си място. Но дали е така? Всъщност не е.

Паисий посочва бинарно откъде произхожда едно лице - по името на селището и епархията. Има и изключения - когато двете селища съвпадат. Тази особеност може да се види в списъка с бълг. светци, защото там дава сведения от къде са хората:

Гаврил Лесновски: живял в Лесновската пустия, в Щипска епархия

Прохор Пшински: прекарал в Пшинската пустиня, в Скопска епархия

Йоаникий Девички: живял в Девича гора, на ср. и бълг. граница, в Грачанската епархия, в Бело поле

Не така стои въпроса обаче при свети Пимен Зографски - за него казва: Софийска епархия, от там бил родом. А за свети Пимен е добре изнестно, че е роден в София на днешния ден (29 юни) и бил кръстен Павел, като живеел в енорията на храма св. Георги (в двора на сградата на Министерския съвет). Самия Паисий както сам пише завършва своята история в Зограф, така че едва ли не ще да е знаел за родното място на св. Пимен. Просто е счел, че го е посочил.

При този маниер на посочване, следователно е логично да видим в бележката, че е дошъл от Самоковска епархия центъра на митрополията.

В подкрепа на тази теза може да се посочат още 2 неща.

Втория известен препис на историята (след беловата и Софрониевия) е на поп Алекси Велкович Попович от Самоков. Доста спорове поражда защо пап Алекси пропуска да спомене да назове Паисий като Хилендарски монах, като разсъжденията стигат до там, че е направил преписа след смъртта на Паисий. Но пасажа "собраною от различних книг и истории Паисием йеромонахом и по его уреждению, якоже обретох, като и написах" говори по-скоро за личен контакт, защото се казва, че била преписана във вида, в който е била съставена от Паисий (монах Никифор от Рилския манастир, който ползва преписа на Алекси вече отбелязва, че е от "извод поп Алексиев". А за пропускането на Хилендарски или Зографски в бележката на поп Алекси - може би известна светлина хвърля обстоятелството, че той се опитва ясно и недвусмислено да посочи от къде е той самия "в граде и отечествии моем нарицаем Самоков".

Другото е някои спецефични познания на Паисий за региона - по специално иде реч за Урвич и последния бой на Шишман. Това всъщност е единственото обширно отклонение за историята с легендарна основа. Но тук има още една особеност. Неотдавнашни проучвания на легендите в региона (вж. в сборника "Величието на Търновград") показаха, че в тях има регионални различия. Иначе казано в района на Урвич се споменава цар Ясен, но в района на Самоков вместо името на цар Ясен, стои името на цар Иван Шишман т.е. така, както е описано в историята на Паисий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, но става дума, че Паисий обикновено посочва селището и епархията в която се намира, освен ако съвпадат. Така е постъпил и с Пимен Зографски - той е от София,но Паисий казва само, че бил от Софийска епархия. А "История Славянобългарска" е завършена именно в Зографския манастир, където е бил монах Пимен. Тъй че е явно, че става дума за механизъм на посочване.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аз смятам, че той след като той самият е посочил за свое родно място Самоковската епархия, това означава, че има голяма вероятност да е роден имено в Банско!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Селища седем спорят за родното място на Омир,

Йос, Колофон, Саламин, Хиос, Смирна, Атина и Родос.

СПОРОВЕТЕ

В Омир древногръцките автори виждат основите на историография и познание за религиозния култ. За българите св. Паисий поставя началото на нашата историография, а неговото съчинение е опора срещу триезичната ерес и на филетизма срещу игуменизма. Ръкописите на историята се пазали в черквите наред с богуслужебните книги.

Родното място на св. Паисий също е обект на спорове. Кандидатурите са основно с легендарна осново - Кралев дол, Радомирско; Рельово, Самоковско; Бельово, Разловци....

Като че ли края на спора настъпи с намирането от проф. Йордан Иванов в Хилендар една бележка в кондиката, която казва: "1765 лето, януари 17 ден, како е дошел кир проигумена Леврентия със поклоници от Банско и са дарили манастиро со серебрени 3 кръстове и сос гроша 153. Е в той ден какво е обрекал ... своята отцова кукя в Банско за Хилендарски метох, за вечно да е така...".

ЗАЩО НЕ Е ВЯРНО ТВЪРДЕНИЕТО ЗА БАНСКО

И това като че решавало всички спорове. Защото щом бащината къща на Леврентий е в Банско, а Леврентий и Паисий са братя, значи там ще да е роден и Паисий. Но така ли е?

Всъщност не. Измежду малкото известни ни неща за Паисий е, че не само, че с Леврентий са братя, а че са едноутробни или казано с думите на св. Паисий : "мой роден брат от една майка и по-стар от мене; тогава той имаше 60 години, а аз 40". Иначе казано те са от различни бащи, с разлика от 20 години.

КЪДЕ Е РОДЕН СПОРЕД САМИЯ ПАИСИЙ

Прието е и се твърди, че св. Паисий не е посочил родното си място. Но дали е така? Всъщност не е.

Паисий посочва бинарно откъде произхожда едно лице - по името на селището и епархията. Има и изключения - когато двете селища съвпадат. Тази особеност може да се види в списъка с бълг. светци, защото там дава сведения от къде са хората:

Гаврил Лесновски: живял в Лесновската пустия, в Щипска епархия

Прохор Пшински: прекарал в Пшинската пустиня, в Скопска епархия

Йоаникий Девички: живял в Девича гора, на ср. и бълг. граница, в Грачанската епархия, в Бело поле

Не така стои въпроса обаче при свети Пимен Зографски - за него казва: Софийска епархия, от там бил родом. А за свети Пимен е добре изнестно, че е роден в София на днешния ден (29 юни) и бил кръстен Павел, като живеел в енорията на храма св. Георги (в двора на сградата на Министерския съвет). Самия Паисий както сам пише завършва своята история в Зограф, така че едва ли не ще да е знаел за родното място на св. Пимен. Просто е счел, че го е посочил.

При този маниер на посочване, следователно е логично да видим в бележката, че е дошъл от Самоковска епархия центъра на митрополията.

В подкрепа на тази теза може да се посочат още 2 неща.

Втория известен препис на историята (след беловата и Софрониевия) е на поп Алекси Велкович Попович от Самоков. Доста спорове поражда защо пап Алекси пропуска да спомене да назове Паисий като Хилендарски монах, като разсъжденията стигат до там, че е направил преписа след смъртта на Паисий. Но пасажа "собраною от различних книг и истории Паисием йеромонахом и по его уреждению, якоже обретох, като и написах" говори по-скоро за личен контакт, защото се казва, че била преписана във вида, в който е била съставена от Паисий (монах Никифор от Рилския манастир, който ползва преписа на Алекси вече отбелязва, че е от "извод поп Алексиев". А за пропускането на Хилендарски или Зографски в бележката на поп Алекси - може би известна светлина хвърля обстоятелството, че той се опитва ясно и недвусмислено да посочи от къде е той самия "в граде и отечествии моем нарицаем Самоков".

Другото е някои спецефични познания на Паисий за региона - по специално иде реч за Урвич и последния бой на Шишман. Това всъщност е единственото обширно отклонение за историята с легендарна основа. Но тук има още една особеност. Неотдавнашни проучвания на легендите в региона (вж. в сборника "Величието на Търновград") показаха, че в тях има регионални различия. Иначе казано в района на Урвич се споменава цар Ясен, но в района на Самоков вместо името на цар Ясен, стои името на цар Иван Шишман т.е. така, както е описано в историята на Паисий.

Да, но за Шишман в Самоковско не се споменава у Паисий. В неговия оригинал са споменати са боевете при Урвич, но не и в Самоковско. Такова споменаване - за Шишмановата смърт при Самоков се открива чак в Рилската преправка о т 1825 г. :post-20645-1121105496:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Аз смятам, че той след като той самият е посочил за свое родно място Самоковската епархия, това означава, че има голяма вероятност да е роден имено в Банско!

То по тази логика може да е роден във всяко едно от селищата на Самоковска епархия. :bigwink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дали Банско или не е родното място на Паисий Хилендарски, но родът му произлиза от с. Добърско, Разложко.

Ето интересни линкове към статия :

http://liternet.bg/publish20/l_cinzov/dobyrsko/ktitorite.htm

http://liternet.bg/publish20/l_cinzov/doby...i/ktitorite.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Аз смятам, че той след като той самият е посочил за свое родно място Самоковската епархия, това означава, че има голяма вероятност да е роден имено в Банско!

Брат му Лаврентий подарил бащината си къща в Банско. А едно от малкото неща, които Посий казва за себе си, че с Лаврентий са от една майка, т.е. те не са пълнокръвни братя, а само едноутробни. С други думи от различни бащи, което обяснява и разликата във възрастта им - 20г.

Да, но за Шишман в Самоковско не се споменава у Паисий. В неговия оригинал са споменати са боевете при Урвич, но не и в Самоковско. Такова споменаване - за Шишмановата смърт при Самоков се открива чак в Рилската преправка о т 1825 г.

Аз говоря точно за Урвич. Паисий говори, че при Урвич се е сражавал Шишман. Във сборника "Величието ан Търновград" се говори за едно проучване на местните легенди и се е констатирало, че в легендите събрани в района около Кокалянския Урвич се говори за брата на Шишман - Йоан Асен (Йоан се трансформира в Яне - като Йоаким на Яким, а пък Iw Асен - на Ясен). В Самоковско обаче в легендите присъства не името на Иван Асен, а на самия Иван Шишман. Това означава, че Паисий ползва местна легенда научена в района на Самоков, а не на Урвич. В случая е важно и това, че в историята на Паисий местните предания са рядкост, а никое друго не е описано и толкова обширно.

Дали Банско или не е родното място на Паисий Хилендарски, но родът му произлиза от с. Добърско, Разложко

Струва ми се, че няма сериозна опора за едно такова твърдение. Твърдението, че хаджи Вълчо е брат на Паисий и Лаврентий май няма никаква сериозна опора.

Аз смятам, че той след като той самият е посочил за свое родно място Самоковската епархия

Паисий сочи обикновено родното място и епархията, в която се намира освен в случаите, когато се касае за епархийския център. Тогава сочи или само епархията или само селището. В случая ще рече, че по неговата методика всъщност е посочил родното си място.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И Банско, и Самоков в това време са твърде напредничави места (както и през същинското Възраждане). От тази гл.т. би могъл да е и от двете места. Изворите не сочат Банско със степен на вероятност, достатъчна за да се твърди това. Лаврентий може и да е от Банско, но неговият баща и този на Паисий не са едини и същи. А тази бащина къща в Банско т.е. нЕ Е на Паисий.

Като се има предвид и аналогията, която Галахад прави в начина на посочване на населените места, т.е. че ако селище и епархия съвпадат, значи вероятността да е от Самоков е много, много голяма.

Споровете ще останат, и няма да са 7 градовете, а два но и това е достатъчно българският първопроходец да има съдбата на древния :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всъщност претендентите са повече от два, но те се аргументират само с легенди. От всички останали най-възможна е версията за Трън, но според нея всъщност семейството се премества по-късно там, т.е. е възможно да не е родно място, но място, в което семейството е живяло. Казвам, че е най-вероятна защото когато говори за св. Терапонтий, Паисий също включва местен елемент - той разкава, че ня мастото където светецът е бил посечен имало израсъл дъб и там ходели много хора за да получат изцеление. Но сведението за св. Терапонтий е съвсем кратко и далеч не може да се мери с описанието за Урвич. Пък и поне към 16в. черковните сгради на Урвич престават да се употребяват, което ще рече, че по времето на Паисий там просто е имало руини като на много други места. Въпреки това именно тази далеч не от най-споменаваните през средновековието крепости е спомената от Паисий с най-голямо внимание. Ако е бил от Банско би било логично да се появи нещо от региона, дори да не е свързано точно със самото селище. Друг косвен елемент е преписването на историята - съвсем логично е да я занесе за преписване в родното си място, където има познати. Все пак намирането на преписвачи в непознато място е по-трудно. А Самоковския препис е един от най-ранните известни, като по него пък е направен Рилският.

Share this post


Link to post
Share on other sites

06.19_sv_Paisij_pechat.gif

Печата на Паисий

Пенко Баанов беше име, измислено от Димитър Талев, или има някакви исторически основания?

Ами да Петко:

1. По предание - в една от легендите е така.

2. При избора на монашеско име често се запазва първата буква от светското.

За Баанов:

1. От хаджи Вълчо, който е обявен за роден брат на Паисий. Наистина с негови строежи са извършвани строежи последователно в Хилендар и Зограф, вкл. и кулата, в която се счита, че е живял Паисий. В подобни случаи обаче практиката е да се изобраразят и роднините и в случая, ако Вълчо беше брат на Паисий и леврентий, би трябвало поне на втори план да са и техните портрети в ктиторската фреска. А това тук е вече пълна измишльотина. по тази логика всеки с фамилия "Асенов" може да се обяви за издънка на династията Асеновци, респ. всеки Шишманов е от царския род Шишмановци. :tooth: Единственото стойностно нещо са снимките на ктиторски портрети:

i100102.jpg

Хаджи Вълчо - ктиторски портрет в параклиса "Св. Иван Рилски" - Хилендар

i100103.jpg

Ктиторски портрети от Зограф - обикновено се сочи, че са на неизвестни ктитори. При всички случаи няма логика в едина такъва "семейна композиция" каквато е това по статията да липсва Паисий, като мотах от този манастир. Пък и визуално Хилендарския Вълчо доста се различава от Зографския "Вълчо"

2. Другото се свързва с къщата в Банско, но тя от 18в. е метох, докато в нач. на 20в. била подпалена от гръцка войскова част. Тъй че в случая трудно може да е била известна като Баановата къща.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм, дали е било канонично да се изобразява монах като дарител? Може би просто е са го включили?

Името Баанов с тия две гласни една до друга е навярно наистина от Банско. Прилича на тамошния говор.

Редактирано от КГ125

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хм, дали е било канонично да се изобразява монах като дарител? Може би просто е са го включили?

Монаси често са изобразявани на ктиторски портрети - напр. в Станичене, в Долна Каменица, на фасадата на игуменарницата на Бач. манастир е изоразен автопортрет на Захарий Зограф с монаси; митр. Калевит е изобразен на ктитор. фреска от Крем. манастир (1493), в ктиторската група от Добърско - там е работил и споменатия св. Пичмен Зографски (1614).

ktitor_Radovoj_A.Vacheva.jpg

stenopisi_Dobyrsko.jpg

Името Баанов с тия две гласни една до друга е навярно наистина от Банско. Прилича на тамошния говор.
Преданието за Баанов е от Банско, но това не означава, че Паисий е от този род. Ивма и други предания за него, където не е Баанов. Това че в местното предание има местно име не доказва нищо друго, освен че преданието си е местно, а не е привнесено от друго място.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересна тема. Но позволете още един въпрос. Той възникна наскоро в университета. Добре, спорно е къде е роден Паисий, но къде е починал и кога? Има ли някакви предположения освен това за 1773 година.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Интересна тема. Но позволете още един въпрос. Той възникна наскоро в университета. Добре, спорно е къде е роден Паисий, но къде е починал и кога? Има ли някакви предположения освен това за 1773 година.

Ами и тук претендентите не са по-малко, нито пък легендите. Но само за едно място имаме и писмено сведение и находка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Нямаше ли такова сведение и за един от кварталите на Станимака?

Има :

Със проучването на кондиката на Хилендарският манастир от XVIII век от академик Божидар Райков става ясно мястото на смъртта на отеца, въз основа на следните места в кондиката: " Лето господне 1773 . . . прииде отец Антим от Амбелино (квартал на Станимака-Асеновград) по смерти проигумена Паисия и предаде нам готови аспри гроша . . . и прочее вещи . . . ".

На друго място пък има медалион. Но само на едно място има и бележка и медалион. Вярно, че в тази бележка се говори а проигумен, но самият Паисий пише, че заради смутовете в манастира заради борчове той го напуснал. Тъй че това, че е останал проигумен е малко съмнително.

Иначе метох има и в Самоков, макар след смъртта му да е станал девически манастир. Там има частица от мощите на св. Сава Сръбски (освен пръста е оцеляла и ръката от която е той, а останалото турците изгорили). Те обаче са отнесени там след смъртта на Паисий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте. В село Средно Градище, Чирпанско, съществува легенда, че Паисий е имал сестра, омъжена в същото село, и че при едно негово посещение там той е починал и е бил погребан.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Към настоящия момент шансовете Паисий да е роден в село Доспей до Самоков изглеждат най големи.Хипотезата за Банско се появява при криминални обстоятелства през 30 те години на 20 век.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте. В село Средно Градище, Чирпанско, съществува легенда, че Паисий е имал сестра, омъжена в същото село, и че при едно негово посещение там той е починал и е бил погребан.

Добър ден!

От кога датира тая легенда и записвана ли е някъде?

Редактирано от КГ125

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.

baner_event_marco

За контакти:

×
×
  • Create New...