Отиди на
Форум "Наука"

Заговорът срещу България епизод 2


Recommended Posts

 • Модератор Военно дело

Преди време си говорихме, че има план за разгрома на България, по точно се спрягаше планът Ран-Ът. Много хора не вярваха че това е възможно защото е абсурден, че на кого му трябва да разбива една държава? Оказва се, че лошите ни предчувствия вече добиват очертания. Ето една изключително интересна статия на която попаднах. http://geopolitica.eu/bulgarsko-geopolitichesko-drujestvo/945-bydeshtite-dylgovi-voini-v-evropa

Оказва се, заговор против България има! Но е доста по елементарен. Зад него не стоят някакви митични тъмни сили, а напълно реални банкери. Сметката е проста, нашата държава е взела заеми, ОГРОМНИ ЗАЕМИ и просто няма как да ги върне. А истината е една, БЕЗПЛАТЕН ОБЯД ИМА !!! Плаща го държавата, по точно плащат го в САЩ и Европа, но ... в България няма, защото парите за здравеопазване, пенсии, армия, инфраструктура отиват за обслужване на въпросния огромен заем. България е попаднала в дългов капан, а как ще се измъкнем... трябва да се мисли.

Проблемът е че тази информация се крие от хората.

Терминът „твърд план”, който използват напоследък МВФ и ЕС, е просто фризиран, технократски жаргонен израз, с който се обозначава един план за действия, водещ на практика до съкращаване продължителността на живот, оказващ убийствено въздействие върху нивото на доходите, социалната сфера, разходите за здравеопазване и болници, за образование и други основни потребности и означаващ разпродаване на държавната инфраструктура с цел превръщането на държавата в „данъчна служба”, където всеки ще трябва да плаща за достъп до пътища, образование, медицинско обслужване и всички необходими за живота и бизнеса неща, които отдавна се субсидират от държавата (чрез прогресивното данъчно облагане) както в Северна Америка, така и в Западна Европа.
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Проблемът не е даже в заемите. Дори и да опростят всички финансови задължения, България пак ще взема заеми. Както има хора и семейства, които не могат да живеят без заеми, така е и България. Тази страна няма икономика. Няма нещо, в което можеш да инвестираш. Нищо не върви и всичко е ден до пладне. Тук трябва да имаш пари и само да харчиш! Просто ние, българите сме такива. Кризата никога не е преставала в тая държава от 681 година насам. Вижте Румъния. Тя е по-голяма и по-богата от нас, но нали са си циганори. Ако бяха шведи, Румъния щеше да бъде съвсем друга история. Просто ние сме си виновни и никакви опрощавания на дългове няма да ни спасят. Трябва хора с ново мислене, но такива България не може да създаде, а и тези със старото няма да се примирят. Рузвелт направил това в Америка, но онези са хора със съвсем друг манталитет и друго мислене. Тук не става!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Преди време си говорихме, че има план за разгрома на България, по точно се спрягаше планът Ран-Ът. Много хора не вярваха че това е възможно защото е абсурден, че на кого му трябва да разбива една държава? Оказва се, че лошите ни предчувствия вече добиват очертания...

Не става въпрос за заговор, а просто България е поставена на отреденото и място след загубата на Студената война завършила с подписа на Горбачов и Буш старши в Малта.

Няма такъв план "Ран-Ът". Нарича се Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България

Ето авторите му (за времето си това е мозъчният тръст, по чиито доклади и проекти се държи цяла Латинска Америка и Африка в застой и бедност чрез инструментите МВФ и дъщерната мъ структура Световна банка:

Д-р Ричард Ран

Д-р Ричард Ран, съпредседател на Българския проект за икономичес¬ки растеж и преход към пазарна икономика, постъпва на работа в Тър¬говската камара на САЩ през м. февруари 1980 г. като вицепрезидент и главен икономически съветник. Той е говорител на Камарата пред Кон¬греса на САЩ, пред националните средства за масово осведомяване и пред други камари, асоциации, граждански, делови и професионални групировки по въпросите на икономическата и данъчната политика. Той работи и като директор и вицепрезидент на Националната Фондация на Търговската Камара и главен редактор на "Списание за икономически растеж". Ръководител е и е участвал в много проекти за икономическо развитие в цял свят. Има стенен бакалавър по икономика от Универси¬тета на Южна Флорида, магистър от Държавния Университет на Фло¬рида и доктор по стопанска икономика от Колумбийския Университет. Д-р Ран е автор на главата за паричната реформа и съавтор на главата за зоните за свободна търговия.

Д-р Роналд Ът

Д-р Роналд Ът, съпредседател на Българския проект за икономичес¬ки растеж и преход към пазарна икономика е вицепрезидент на Нацио¬налната Фондация на Търговската Камара на САЩ, където отговаря за изпълнението на дългосрочни изследователски теми, представляващи интерес за американските делови срещи. Преди това д-р Ът е станал носител на Почетната награда "Джон Н. Олин" за политическата иконо¬мия във Фондацията "Наследство", а още по-рапо е работил като директор по приватизацията в Службата за управление и бюджетни въп¬роси. Там д-р Ът е отговарял за разработването и координирането на дейностите по приватизация на правителството на Рейгън. Защитил е докторат в Университета на Индиана и е бакалавър от Държавния Уни¬верситет на Пснсилвания. Д-р Ът е автор на главата за приватизацията.

Д-р Алън Ейбръхамс

Д-р Алън Ейбръхамс е изпълнителен директор на “Southern Agronomics Ync.” Феърхоун, Алабама - фирма, управляваща няколко предприятия за селскостопанска дейност в Югоизточните Щати и предоставяща икономически и консултантски услуга. Предишният му опит включва поста вицепрезидент по изследователска и образователна дей¬ност в “Merkantile Exchange” в Ню Йорк, където е играл важна роля при изработването на договори по капитални вложения, свързани с разработката на петролни находища, които п момента са сърцевина на световната петролна промишленост. Като инженер-химик получава бакалавърска степен в Университета на Мериланд, има магистърска степен по промишлен инженеринг в Технологаческия институт "Стивънс", а докторат по икономика и управление защитава в Университета в Ню Йорк, Бизнес школа "Ленард Н. Стърн". Д-р Ейбръхамс е редак¬тирал настоящия проект и е автор на главата но енергетика, минно де¬ло, минерали и химикали.

Достопочтената Мери Буш

Мери Буш е главен управител във Федералния съвет по финансиране на жилищното строителство - ведомство, което отговаря за 12 банки в САЩ, отпускащи вътрешни заеми с авоари от 150 млрд. долара. Поради това е заемала следните постове: вицепрезидент на Международни финанси, на Националната Асоциация по ипотеките (Фани Мей) и Алтернативен изпълнителен директор за САЩ в Международния валутен фонд. Г-жа Буш получава бакалавърска степен по икономика и политически науки от Финансовия Университет, а магистърска степен - от Университета на Чикаго. Тя е основният автор на главата по банково дело и пазари на капитали.

Марк Фрейзиър

Марк Фрейзиър е основател и председател на Групировката за услуги консултантска организация, специализирана в износа. Тя предоставя широк спектър услуги: експедиране на износни стоки, лека промишле¬ност, обслужване на кораби, чакащи на рейд, разработка на софтуер и компютърна графика, за проекти, финансирани от Агенцията на САЩ за международно развитие, Световната банка и Частната корпорация за инвестиции в чужбина. Той е лектор и широко публикуван автор по свободните зони, пазарно ориентираните политически реформи, превръщането на дългове в имущества и прилагането на нови технологии. Г-н Фрейзиър има бакалавърска степен по обществени науки от Харвардския университет. Той е главен автор на главата по зоните за свободна търговия.

Уилърд Галахър

Уилърд Галахър е вицепрезидент по международните връзки на “Textron Inc.”, водеща международна корпорация с разнообразна дей¬ност. Той представлява Textron в различни международни организации, вкл. на Кръглата маса по бизнес, в Националната асоциация на произво¬дителите и в Съвета по конференциите. Той е бивш председател на Американско-Югославския Икономически Съвет и Председател на банката LBS в Ню Йорк. Професионалното му минало включва работа в СРА в Масачусетс. Г-н Галахър е автор на главата но машиностроене.

Гордън Грейвс

Гордън Грейвс е вицепрезидент на Global Technology Resurses, компания, която търси възможности за бизнес на пазара на съвременни тех¬нологии. Преди да постъпи в тази фирма, г-н Грейвс е заемал отговорни постове в управлението и маркетинга на компании в областта на компютрите и информатиката. Г-н Грейвс е получил бакалавърска степен по промишлено управление в Тексаския технологичен университет. Той е съавтор на главата по електроника.

Д-р Питър Хил

Д-р Питър Хил е професор по икономика в Колежа Уитън, носител на Почетната награда "Джордж Ф. Бенет" и научен сътрудник в Незави¬симия институт. Притежава и управлява животновъдна ферма в Монтана. Автор е на много книги и статии по икономическия растеж, история на икономиката, опазване на околната среда и обществена политика. Той е един от водещите поддръжници на пазарния подход при решаване на проблеми, свързани с природните ресурси и природната среда. Д-р Хил има докторат по икономика от Университета на Чикаго. Той е ав¬тор на главата за политиката по опазване на околната среда и съавтор на главата за селско стопанство.

Клейтън Лейсколийт Младши

Клейтьн Лейсколийт, Младши е главен консултант по телекомуника¬ии, маркетинг и пазарни операции в Teleconsult Inc. - фирма, пре¬доставяща консултации по маркетинг и пазарни операции и препоръки в областта на международните телекомуникации. Доскоро е работил в “Bell Atlantic Corp. и в ‘Chesapeake and Potomak Telephone Co.” във Вирджиния. Г-н Лесколийт е получил степен бакалавър по стопанско управление от колежа Линсбърг. Автор е на главата за телекомуникаци¬ите.

Д-р Чарлс Маклюър Младши

Д-р Чарлс Маклюър Младши е старши научен сътрудник в Институ¬та "Хувър" към Станфордския университет. От 1983 г. до 1985 г. е рабо¬тил като заместник втори секретар в Министерството на финансите по проблемите на анализирането на данъците, където е бил главен отго¬ворник за разработването на доклада на Министерството на финансите, предназначен за Президента Роналд Рейгън, който залегна в основата на предложенията за данъчни реформи, внесени в Конгреса. Специалист по икономика на данъчното облагане, д-р Маклюър е писал предимно за реформите на данъчната политика. Получил е степен бакалавър по икономика от Университета на Канзас, а степените магистър и доктор (също по икономика) от Университета Принстьн. Д-р Маклюър е автор на главата по данъчната политика.

Баудър Мейс

Баудър Мейс е старши вицепрезидент на GIGNA, Worldwide, Inc., водеща международна фирма в областта на застрахователното дело. Международният му опит в GIGNA включва назначения в Брюксел (Белгия) и Атина (Гърция). Г-н Мейс е завършил Университета в Джорджия, къ¬дето е учил чужди езици и международни отношения. Той е автор на главата за застрахователното дело.

Посланик Дж. Уилям Мидъндорф II

Посланик Дж. Уилям Мидъндорф II е президент и директор на Спестовна банка "Джон Хансън" и председател на “Middendorf Ansary & Harrison, Inc.”. Преди това, в забележителната си кариера е заемал мно¬го постове: посланик на САЩ в Европейската общност, председател на президентската работна група по подготовката на "Проект за икономическа справедливост", посланик на САЩ в Организацията на американ¬ските държави, президент и главен отговорник по деловите въпроси във “Financial General Bankshares, Inc.” (сега “First American Bankshares” O.K.), секретар на Военно-морския флот, посланик на САЩ в Холандия. Посланик Мидъндорф е получил степен бакалавър в Харвардския университет и степен магистър от Висшата школа по стопанс¬ко управление към Университета в Ню Йорк. Посланик Мидъвдорф е съавтор на главата по банково дело и пазар на капиталите.

Д-р Чарлс Мърей

Д-р Чарлс Мърей е носител на Почетната награда "Брадли" в Американския институт за изследване на обществената политика и изтъкнат автор на книги и статии върху обществената политика и други теми. В началото на кариерата си е заемал поста главен научен секретар на Американския научно-изследователски институт в Тайланд. Д-р Мърей има степен бакалавър по история в Харвардския университет и доктор по политически науки в Масачусетския технологичен институт. Той е ав¬тор на главата по социално дело.

Карл Пескосолидо Младши

Г-н Пескосолидо Младши е президент на “Sequoia Enterprises”, чието поделение “Sequoia Огаnge” е най-голямата независима интегрирана фирма за отглеждане на цитрусови плодове в Калифорния. Освен с цитрусови плодове, десетте фирми на г-н Пескосолидо се занимават с производство, разпространение и маркетинг на ориз, соя, пшеница, памук, фъстъци, захар, етанол, кестени и бадеми в САЩ, Ямайка, Германия и Япония.

Г-н Пескосолидо има степен бакалавър по икономика от Харвардския колеж и е член на настоятелския комитет на колежа. Г-н Пескосоли¬до е автор на книгите "Закон за пренастройпане на селското стопанство" и "Закон за договориране на маркетинга в селското стопанство" и е един от най-отяплените опоненти на правителствения контрол върху селско¬то стопанство. Той е главният автор на главата но селско стопанство.

Гордън Сийболд

Гордън Сийболд е президент на “Global Technology Resurses”. Пре¬ди основаването на тази компания г-н Сийболд е съучредител на “Supertec Computer, Inc.”, фирма в областта на суперкомпютрите, която в момента е в процес на присъединяване към "С1ау КсяеагсЬ, 1пс.". Г-н Сийболд е получил образованието си но антропология и геология в Уни¬верситета на Питсбърг. Той е съавтор на главата по електроника.

Д-р Бърнард Сийгьн

Д-р Бърнард Сийгън е директор по юридическите и икономически науки в Юридическия факултет на Университета в Сан Диего. Заемал е поста научен сътрудник но право и икономика в Юридическия факултет на Университета на Чикаго и е бил адвокат на свободна практика и пре¬зидент и основен съдружник в различни предприятия. Автор е на много книги в областта на юриспруденцията. Д-р Сийгьн е получил доктората си по право от Юридическия факултет на Университета на Чикаго. Ав¬тор е на главата за конституционната реформа, която включва предло¬жение за конституция на България.

Юджин Стюарт

Юджин Стюарт е старши партньор в юридическата фирма “Stewart and Steward”. Той има забележителна юридическа кариера след получа¬ване на право да практикува през 1951 г. Автор е на много публикации по право и икономическа политика с особено ударение върху областта на международната търговия. Г-н Стюарт е получил степен бакалавър по социални науки и доктор по право в Университета в Джорджия. Ав¬тор е на главите за смесените предприятия, чуждестранните инвестиции и търговския кодекс и за структурите на международната търговия и ту¬изма.

Грасиела Теста

Грасиела Теста е бивша директорка в Търговската Камара на САЩ - на отдел "Икономическа политика" и "Прогнозиране" и редактор на Journal of Economic Growth - списание на Националната Фондация на Търговската Камара. Сега е редактор на International Health and Development, издание на Института за международно здравеопазване и развитие към Католическия университет на Америка. Авторка е на ре¬дица статии в областта на международното развитие и процеса на предприемателство. Г-ца Теста има степен бакалавър по икономика на Католическия университет на Америка. Авторка е на главата за предп-риемателството.

Д-р Джордж Вридвелд

Д-р Джордж Вридвелд е професор по икономика и директор на Центъра за икономическо образование на Синсинати. Автор е на много кни¬ги и статии върху икономическото образование и други икономически въпроси и е консултант на редица организации. Д-р Вридвелд има сте¬пен бакалавър на политическите науки от Колежа "Калвин", магистър по икономика на Университета в Пардю и е доктор по икономика на Университета в Индиана. Автор е на главата за образованието.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не само, че няма план, ами това, което се предлага в програмата не би довело до нищо лошо...

А иначе заговор срещу България има. В главите на българския народ, който получи всички щансове да се спаси и не се възползва. Когда человек идиот, ето надолго.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не само, че няма план, ами това, което се предлага в програмата не би довело до нищо лошо...

А иначе заговор срещу България има. В главите на българския народ, който получи всички щансове да се спаси и не се възползва. Когда человек идиот, ето надолго.

Аз мисля, че не би трябвало да обвиняваме българския народ че видите ли могъл бил да стартира икономически растеж и просперитет, но не се е бил възползвал.Навсякъде по света, където са емигрирали българите се вписват успешно в социалния и икономически живот на всяка страна. Проблема не е в българина а в условията в които е принуден да живее и да се труди от властта и администрацията на страната.

Как да се възползва? Задвиждане на икономически лостове, пазари, иновации, подготовка на кадри не е еднничен акт на натискане на определен бутон и дето се вика да се възползваш от благините на икономика в ръст и просперираща държава.

Въпреки, че "Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България" е достъпен в частта си за безплатно разпространение, четейки внимателно отделните глави много отчетливо можем да си дадем сметка на какво е обречена държавата България, оставена без покровителството на Москва и която се превръща в поле за социално-икономически експерименти на изброния по-горе мозъчен тръст приближен на американските корпорации и Конгреса (Фондацията на Националната Камара на САЩ ).

"Предизвикателството на приватизацията, пред която е изправена България, е героично по своите размери и ако тази приватизация бъде осъществена, ще представлява без съмнение най-амбициозното начинание, което някоя страна е правила.

Докато успешните приватизационни програми в други страни включваха не повече от две дузини пълни приватизации за един период от няколко години, България трябва да приватизира хиляди предприятия за кратък период от време. Така България е превърната в опитна мишка, за да се провери дали може да понесе "най-амбициозното начинание, което някоя страна е правила."

Докато в развитите държави положението е съвсем друго - държавната собственост се запазва в границите от 35% до 65%.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Да оставим настрана тоя митичен план, въпросът е че едно авторитетно списание пише съвсем открито, че има план българският народ да бъде подложен на геноцид за да бъде изплащан дългът. И държавата вместо да се грижи за гражданите си, се грижи да плаща огромни лихви по огромни дългове. И това става в европа, тая същата европа дето ни я посочваха като някакво вълшебно място дето текът реки от мед и масло. Обаче виждаме, че тях не ги интересуват българските граждани.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Този втори епизод от първия сериал още ли е или от някой следващ сериал?

:post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

Не само, че няма план, ами това, което се предлага в програмата не би довело до нищо лошо...

А иначе заговор срещу България има. В главите на българския народ, който получи всички щансове да се спаси и не се възползва. Когда человек идиот, ето надолго.

:punk:

Не заблуждавай "електората" КГ. Това което се предлага в програмата, далеч не е невинно. Точно там се дават точни указания как "законно" да се извърши геноцида и разграбването. Как да се изключи и омаловажи контрола и парламента да си измие ръчичките с многоцветна светена вода.

Българите в по-голямата си част са необразовани и индивидуалисти. Но далеч не са идиоти. Идиоти стават нашите политици, заради пустия келепир. Никой не може да избира мястото на което се е родил и народа от който произлиза. Етиката и морала, ако има такъв, го задължават поне да уважава Родината, а не да я граби и унищожава. Съвременните наши партии правят ли го и как.!? Кой им търси сметка ? Заговора се изразява във външната "помощ," която получават и готовността за лични облаги да продадат и народа си. Този който им плаща и ги учи, той е в основата на заговора. Обикновените хора ги знаят добре на местна, международна и партиина основа

Фруджин Асен,НЯМА безплатен обяд. Няма хипотетични държави, които плащат вместо хората. Българската трагедия се плаща от обикновените хора, понякога с цената на живота им.:lightbulb:

И на децата вече им стана ясно, че на кредит не бива да се живее, още повече ако нямаш никакъв шанс да го върнеш !!!! Нашите новополитици увеличиха външния дълг многократно за 20 години. Освен лично, персонално облагодетелствуване, нищо ново, градивно и печелившо не е създадено, обратно всичко старо е унищожено. Кой ще плаща - нашите деца и внуци, най- малко със срамът да се нарекат българи.

И понеже все някой пита - какво да се прави, пак ще ви кажа отново : Изхода е в забрана на политическите партии и мажоритарни избори по местоживеене.! Съд и присъда за всеки, незаконно забогатял и участник в източването на държавата.!

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Какви мажоритарни избори, нали си даваш сметка, че има местни феодали като братята Галеви примерно. Като скръцнат със зъби и ще се преизбират във всеки парламент. Или Георги Гергов "владетеля" на Пловдив. Тоя като каже "да" и като тръгнат наказателните бригади на мутрите, съчетано с неговата финансова мощ и зависимостта на хората от него и край, докато не го застрелят никой в Пловдив няма да посмее да каже "не".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
И понеже все някой пита - какво да се прави, пак ще ви кажа отново : Изхода е в забрана на политическите партии и мажоритарни избори по местоживеене.! Съд и присъда за всеки, незаконно забогатял и участник в източването на държавата.!

директната демокрация деденце и аз съм и фен ама тя е за едни много богати и много малки държави ... за БГ не става ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какви мажоритарни избори, нали си даваш сметка, че има местни феодали като братята Галеви примерно. Като скръцнат със зъби и ще се преизбират във всеки парламент. Или Георги Гергов "владетеля" на Пловдив. Тоя като каже "да" и като тръгнат наказателните бригади на мутрите, съчетано с неговата финансова мощ и зависимостта на хората от него и край, докато не го застрелят никой в Пловдив няма да посмее да каже "не".

Първо единственото, което би могъл българският гражданин да направи е да се бори за контрол върху централната и местната власт с демократични средства и законови положения.

Но властта в същото време както виждаме премахва един след друг всички текстове, които дават все още някакво право гражданина данъкоплатец да упражни някакъв контрол върху властимащите.

И второ, българина все още не знае как да се държи и да организира демонстрация, митинг, шествие и т.н.

Целта на протестното действие е да стресне и предупреди властта (централна или местна) и за това си има утвърдени международни правила.

Вината е и на профсъюзите, именно те са длъжни да извършват обучение на младите членове (авангарда) за улични схватки, изграждане на барикади, кордони, изработка на коктеил молотов, правила за беопастност при чупене на витрини и обръщане на автомобили, изваждане на павета, както и действия при близък контакт със въоръжени полицейски и жандармерийски части.

С недоумение гледам, как полицията се приближава необеозпокоявана до демонстрантите, хваща един от тях и го изтегля като агне под овчите погледи на незнаещата как да реагира тълпа, която вместо да го пази и защити се задоволява да си дере гърлата с членоразделното Уууу оставайки на място!

Престъпление е, да изкараш хора на протестна акция без да си ги раздал брушури със упътване как да се влиза в стълкновение така, че да се запази демонстранта, как да се пази от специалните средства и как да се използват слабите места ( в стратегически и физически смисъл ) на жандармерийските и полицейски части изпратени да потушат протестната акция.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

тука ми хареса понеже често използвате любимаята ми дума-геноцид

бих искал да отворя една по-свободна тема-Какъв пакет от мерки и закони бихте предложили за да вървят нещата както трябва?Нека всеки от вас сподели-сигурен съм,че имате мнение по въпроса:

според мен едно от важните неща е всички стоки и услуги да се предлагат при максимално качество на разумни цени-примерно печалбата да се фиксира като някакъв процент над производствената цена.

Друго-не може работодател да забогатява безумно на гърба на работниците си.Човек даващ работа на определен брой хора във фирмата си трябва да печели примерно три пъти повече от най-зле платеният си работник и два пъти повече от май-скъпо платеният си такъв

или нещо от рода на десет цента печалба на долар.Така няма да се концентрират капитали в някакви супермалцинства

освен това висши чиновници които със некомпетентността си причиняват сериозни сътресения в соц,живот на хората да бъдат съдени в специална категория съдилища с много голяма строгост.Не е нормално да ядем попарата на някой политик и после да го извиняват че видите ли той бил младеж в тази област и сега се учел...?

Не ме съдете твърде ако звуча наивно.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Какво да се прави е ясно, въпросът е че няма кой да го направи. Тука е нужен човек с големи топки (както казват по американските филми).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Четири са условията за успех:

1/ интеграция с определено икономическо и неизбежно политическо пространство /заради пазарите/;

2/ свободна икономика и свободни граждани; (за да може да се засили инициативата)

3/ твърд правов ред в държавата;

4/ консолидирано около определена консенсусна и ефикасна ценностна система общество (тук само и единствено националната традиция върши работа);

За държави като нашата трябва и някакъв първоначален тласък - като плана Маршал да речем.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

тука ми хареса понеже често използвате любимаята ми дума-геноцид

бих искал да отворя една по-свободна тема-Какъв пакет от мерки и закони бихте предложили за да вървят нещата както трябва?Нека всеки от вас сподели-сигурен съм,че имате мнение по въпроса:

според мен едно от важните неща е всички стоки и услуги да се предлагат при максимално качество на разумни цени-примерно печалбата да се фиксира като някакъв процент над производствената цена.

Друго-не може работодател да забогатява безумно на гърба на работниците си.Човек даващ работа на определен брой хора във фирмата си трябва да печели примерно три пъти повече от най-зле платеният си работник и два пъти повече от май-скъпо платеният си такъв

или нещо от рода на десет цента печалба на долар.Така няма да се концентрират капитали в някакви супермалцинства

освен това висши чиновници които със некомпетентността си причиняват сериозни сътресения в соц,живот на хората да бъдат съдени в специална категория съдилища с много голяма строгост.Не е нормално да ядем попарата на някой политик и после да го извиняват че видите ли той бил младеж в тази област и сега се учел...?

Не ме съдете твърде ако звуча наивно.

А така, другарю! Даже много им отпускате на тия капиталисти! Трябва да са на минималната работна заплата! И всяка събота и неделя - обществено полезен труд, за да изкупят частично пред обществото вредата от гнусната си дейност! :tooth: :tooth: :tooth:

Дилетанте, като ти видях поста, отначало си помислих, че го е писало 15-16 годишно момче. После видях, че си ми батко. :)

Би ли ми дефинирал понятието "безумно"?

И изобщо, ти как така си я представяш тая работа - предприемачът оперира със значителни средства, носи огромни отговорности, дава работни места, взема кредити, търси пазари и накрая взема три пъти колкото, да речем чистачката? :tooth:

А пък даже и определяш и колко спрямо най-добре платения работник - два пъти. Т.е. от написаното от теб излиза, че един добър работник има право да взема само с 1/3 повече от най-лошия!?! :doh: Че има служители и работници, които вършат 10 пъти повече работа от някои други, или пък са на много по-отговорна позиция, пък ти им изравняваш заплатите.

Тоя филм май сме го гледали някъде?

Не звучиш наивно, звучиш като анахронизъм.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Мчи кой тогава ще става предприемач, ако ще взима колкото чистачката? Той просто ще чисти два пъти повече от чистачката тогава и така ще ги изкарва тези пари. Ех... АБВ на икономиката ли ще дъвчем сега, Дилетанте?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какви мажоритарни избори, нали си даваш сметка, че има местни феодали като братята Галеви примерно. Като скръцнат със зъби и ще се преизбират във всеки парламент. Или Георги Гергов "владетеля" на Пловдив. Тоя като каже "да" и като тръгнат наказателните бригади на мутрите, съчетано с неговата финансова мощ и зависимостта на хората от него и край, докато не го застрелят никой в Пловдив няма да посмее да каже "не".

Даа!тука Фружин-Асен е нъплълно и убийствено ПРАВ!

Аз съм родом от Дупница, там живеят родителите ми и знам как се гласува в града и, В КАКВО СЕ ПРЕВЪРНА ГРАДА ОТ 2007Г. ДО ДНЕС!

ЗАТЪНАЛ В ДЪЛГОВЕ, ГАЗИФИЦИРАЩ СЕ, РАЗКОПАН, С БЯГАЩИ МЛАДИ ХОРА НА ВЪН!Но с един прекрасен ,,парк Дупница", в който се изляха милиони левове.....

Копаят , за да газифицират, амам масата хора нямат по 10 000 свободни да ги дадат д0а си пуснат газ и да си купят и конверсират уредите да работят с такава.....

Дупница е ГРАД СЪС ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ(лично мнение).

Много работи мога да напиша, ама .......

Link to comment
Share on other sites

Където командва мафията, става това.

Да КГ прав си . Къде в България не командва мафията - особено партийната, ако отворим тема , сигурно ще блокира сайта от примери ?

На местна почва се възможни и Галеви и Чалеви. Те не са толкова страшни колкото партийната, парламентарна мафия със структури в цялата страна.

Така, че не бързайте да отхвърляте пълните мажоритарни избори, общото национално благо е по-важно от регионалното и личното ! Особено когато няма друга алтернатива.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Стига да са рецепта за оправяне на нещата. И при тях лесно може да се прави популизхъм. Латинсма америка цялата е мажоритарна, ама ей на - пак са зле.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Дупница е ГРАД СЪС ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ(лично мнение).

Де да беше само Дупница, то цялата държава ни е вече със затихващи функции...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

добре де пошегувахте се на мой гръб-но като сте толкова "капацитетни" кажете ми защо аз като производител бих имал нужда от десетки посредници и предприемачи между мен и крайният купувач?Получава се така,че истинските двигатели на икономиката са в почти робска позиция спрямо други паразити имали шанс да докопат една торба пари и да си подпрат на някого гърба....

Ако ви е толкова хуманно и напредничаво обществото защо световните резерви примерно на зърно възлизат на стотици милиони тонове а в същото време по Света има умиращи от глад?Не мислите ли,че този свят има нужда от генерална ревизия?По-скоро за да диктуват цените на пазара.Когато годината е силна цените ниски понеже количествата са над търсенето.Ако годината е слаба цените са ниски понеже каеството е ниско...?Добра философия за находчивите предприемачи дето "РИСКУВАТ"

Днес сутринта в тая новата тв. рубрика "Закуска" Миленчо вика че бил много работлив и от сутринта се лепвал на компа....а дали е обърнал "една две лопати" през живота си?Нашият свят е пълен с паразитни професии които само захранват системата...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво да се прави е ясно, въпросът е че няма кой да го направи. Тука е нужен човек с големи топки (както казват по американските филми).

за "топките"си прав но една птичка пролет не прави!!!Утре ,вдруги ден ще бъде твърде късно.Ама тоя народ е робски и овчедушен!Останала е само генетичната утайка на Бг.То без друго елита е бил изкореняван поколения наред от братята турци по време на извинете за силните думи "така нареченото робство"Нямало е Баташко клане и поп Кръстю случайно е присъствал на залавянето на Левски.

1989г.един човечец-за мен висш офицер на КГБ се появи по телевизията с обещание за масово изцеление.Народа го погледа известно време и после се извърши първата в света безкръвна революция!Успешна при това,само дето пропуснаха да ни кажат,че в нея беше победен целият бг.народ от една масова хипноза и предаде безропотно властта на децата на тогавашните управляващи.

Следете клюките-след доста години тишина той отново се появи само,че в една бивша руска република-времето ще покаже дали и там сценарият няма да се повтори....

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

за "топките"си прав но една птичка пролет не прави!!!Утре ,вдруги ден ще бъде твърде късно.Ама тоя народ е робски и овчедушен!Останала е само генетичната утайка на Бг.То без друго елита е бил изкореняван поколения наред от братята турци по време на извинете за силните думи "така нареченото робство"Нямало е Баташко клане и поп Кръстю случайно е присъствал на залавянето на Левски.

1989г.един човечец-за мен висш офицер на КГБ се появи по телевизията с обещание за масово изцеление.Народа го погледа известно време и после се извърши първата в света безкръвна революция!Успешна при това,само дето пропуснаха да ни кажат,че в нея беше победен целият бг.народ от една масова хипноза и предаде безропотно властта на децата на тогавашните управляващи.

Следете клюките-след доста години тишина той отново се появи само,че в една бивша руска република-времето ще покаже дали и там сценарият няма да се повтори....

Кой е тоя човечец????

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...