Отиди на
Форум "Наука"

Отношението ни към науката


ISTORIK

Отношението ни към науката  

12 потребители са гласували

 1. 1. Кои научни списания четете най-често?

  • Българска наука
   6
  • Наука и техника
   1
  • Наука (Издава се от Съюза на учените в България - СУБ)
   1
  • Космос
   0
  • Осем (8)
   2
  • Обекти
   4
  • National Geographic
   6
  • GEO
   2
  • Друго списание
   4
 2. 2. От кои науки се интересувате най-много?

  • фундаментални (тази група съчетава различни науки - природни, формални, интердисциплинарни, социални, приложни и инженерно-технически)
   6
  • природни
   7
  • приложни и инженерно-технически
   4
  • социални и хуманитарни
   9
  • формални
   1
  • интердисциплинарни
   6
  • лъженауки (псевдонауки)
   1
 3. 3. Кои са най-големите открития в областта на биологията?

  • ДНК и нейната двойно спирална структура
   8
  • Микроорганизите
   5
  • Кръвните групи
   3
  • Имунната система
   1
  • Естествения подбор (теорията на Дарвин)
   4
  • Клетъчното ядро
   3
  • Нервните импулси
   2
  • Хормоните
   0
  • Фотосинтезата
   2
  • Екосистемите
   1
  • Картата на човешкия геном
   7
  • Клонирането на организми
   1
  • Нервната система
   1
  • Кръвоносната система
   1
  • Теорията за генетичната наследственост
   3
  • Друго
   2
 4. 4. Кои са най-големите открития в областта на медицината?

  • Хирургията
   5
  • Анестезията
   3
  • Пеницилинът
   5
  • Ваксините
   4
  • Антибиотиците
   5
  • Оплождането in vitro
   2
  • Масажът
   1
  • Физиотерапията
   1
  • Акупунктурата
   1
  • Пастата за зъби
   1
  • Витамините
   1
  • Противозачатъчното хапче
   1
  • Хининът
   1
  • Друго
   2
 5. 5. Кои са най-големите открития в областта на химията?

  • Кислородът
   1
  • Атомната енергия
   7
  • Съединяването на атомите в молекули
   2
  • Периодичната таблица на химичните елементи (на Менделеев)
   7
  • Влиянието на електричеството върху химичните реакции
   1
  • Електронът
   2
  • Пластмасите
   1
  • Ензимите
   1
  • Катализата
   1
  • Датирането на археологически находки чрез Въглерод-14
   4
  • Изотопите
   0
  • Химическата структура на атома
   2
  • Каучука и вулканизираната гума
   0
  • Барутът
   2
  • Бакелитът
   0
  • Хартията
   4
  • Стъклото
   2
  • Асфалтът
   1
  • Бетонът
   1
  • Алкохолът
   4
  • Друго
   0
 6. 6. Кои са най-големите открития в областта на физиката?

  • Термодинамиката
   1
  • Квантовата физика
   8
  • Гравитацията
   4
  • Общата теория на относителността
   4
  • Радиоактивността
   3
  • Електричеството
   4
  • Магнетизмът
   2
  • Рентгеновите лъчи
   2
  • Струнната теория
   5
  • Друго
   1
 7. 7. Кои са най-големите открития в областта на астрономията?

  • Хелиоцентричната система
   6
  • Теорията за Големия взрив
   6
  • Планетите от Слънчевата система
   2
  • Екзопланетите
   1
  • Тъмната материя
   5
  • Въртенето на Земята около оста й
   2
  • Григорианския календар
   2
  • Елиптичната орбита на планетите
   3
  • Халеевата комета; кометите се въртят ок. Слънцето - също като планетите
   1
  • Формата на нашата Галактика; Млечния път (не, Млечният път НЕ е построен от древните римляни!)
   2
  • Вселената се разширява
   7
  • Космическата микровълнова фонова радиация - "спомен" от Големия взрив
   3
  • Гама-лъчите
   2
  • Съществуването на други слънчеви системи
   4
  • Ускоряването на скоростта на разширение на Вселената
   2
  • Черните дупки са портали към други Вселени
   3
  • Слънчевият часовник
   2
  • Друго
   1
 8. 8. Кои са най-големите открития в областта на математиката

  • Простите числа
   2
  • Сложните числа
   2
  • Числото Пи (3,14...)
   4
  • Последователността на Фибоначи
   2
  • Златното сечение
   2
  • Питагоровата теорема за съотношенията между страните в правоъгълния триъгълник
   5
  • Решението на предположенията на Поанкаре
   1
  • Римските цифри
   2
  • Арабските цифри
   6
  • Друго
   2
 9. 9. Кои са най-големите открития в областта на археологията?

  • Пещерата Ласко
   3
  • Кносос
   2
  • Помпей
   4
  • Розетският камък
   5
  • Гробницата на Тутанкамон (Тут-Анх-Амун)
   4
  • Мачу Пикчу
   3
  • Теракотената армия в Сиан
   2
  • Ур
   1
  • Вавилон
   5
  • Ангкор
   1
  • Петра
   2
  • Свитъците от брега на Мъртво море
   5
  • Троя
   4
  • Друго
   3
 10. 10. Кои са най-големите технологични открития?

  • Интернет
   10
  • Електричеството
   7
  • Микрочипът
   5
  • Изкуственият интелект
   3
  • Управляването на протези чрез сигнали, идващи от мозъка
   4
  • Лазерът
   3
  • Самолетът
   5
  • Велосипедът
   3
  • Подводницата
   1
  • Хладилникът
   1
  • Електрическата крушка
   1
  • Кламерът
   0
  • Безопасната игла
   1
  • Микровълновата фурна
   0
  • Шевната машина
   1
  • Дигиталната говореща книга, предназначена за слепи
   3
  • Парната машина
   2
  • Магнитният компас
   5
  • Винтът
   2
  • Механичният часовник
   3
  • Електронният микроскоп
   4
  • Радиотелескопът
   3
  • Сметалото и абакът
   2
  • Телеграфът
   1
  • Телефонът
   4
  • Кръглото колело
   3
  • Кибритът
   3
  • Водните и вятърните мелници
   2
  • Телескопът
   4
  • Бинокълът
   2
  • Очилата
   3
  • Термометърът
   3
  • Барометърът
   3
  • Батерията
   5
  • Двигателят с вътрешно горене
   4
  • Водолазният костюм
   1
  • Предачната машина
   0
  • Брайловата азбука, предназначена за слепите
   3
  • Нанотехнологиите
   6
  • Друго
   3


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Можете да отговаряте на анкетата, посочвайки един или повече от един отговор.

За да бъда по-конкретен относно втория въпрос, ето как са систематизирани науките:

- фундаментални (тази група съчетава различни науки - природни, формални, интердисциплинарни, социални, приложни и инженерно-технически)

(биология, клетъчна биология, биохимия, химия, биофизика, автоматика, роботика, електроника, електротехника, математика, информатика, механика, физика, науки за земята, медицина, инженерни науки, биоинженерни науки, материалознание, екология, астрономия, нанотехнологии, статистика и др.)

- природни

(астрономия, биология, екология, медицина, микробиология, вирусология, генетика, география, космография, физика, химия, неврология, антропология, анатомия, хистология, цитология, хирургия, патоанатомия, патофизиология, патопсихология, психотерапия, психиатрия, фармакология, ботаника, зоология, науки за земята - геология, вулканология, геодезия, климатология, океанология, спелеология и мн. др.)

- приложни и инженерно-технически:

(авиация, електроника, електротехника, механотехника, информатика, кибернетика, компютърна вирусология, космонавтика, машиностроене, агрономия, картография, механика, нанотехнологии, строителство и архитектура...)

- социални и хуманитарни:

(археология, египтология, византология, история, икономика, лингвистика, логика, статистика, педагогика, дидактика, доцимология, психология, социология, философия, етнология, краезнание, културология, право, теология, филология, социална антропология, ...)

- формални

(алгебра, геометрия, математически анализ...)

- интердисциплинарни:

(археоастрономия, палеоастрономия, етноастрономия, биохимия, биофизика, космохимия, космофизика, социолингвистика, психолингвистика, радиоастрономия, невропсихология, невролингвистика...)

- лъженауки (псевдонауки):

(астрология, алхимия, хомеопатия, вампирология, демонология, фантомология, магия, парапсихология, уфология, сциентология, френология, нумерология, психокинеза, псевдоархеология, криптозоология, екзобиология и др.)

Ако някой смята, че съм пропуснал някоя важна наука, може да я добавим в този списък.

Надявам се, че въпросите в анкетата са ви интересни и вярвам, че ще отговорите честно на тях. :laugh:

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Защо ми се струва, че атомната енергия няма място в графата Кои са най-големите открития в областта на химията, а трябва да е във физиката?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами, аз не съм сигурен. Кажете бързо кое е вярното, преди хората да са гласували масово!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ако смятате, че трябва да се добави нещо или друго да се промени или премести, казвайте, за да го няправя!

И чак след това ще гласуваме...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Защо ми се струва, че атомната енергия няма място в графата Кои са най-големите открития в областта на химията, а трябва да е във физиката?

Деленето на ядрото е открито от химик - Ото Хан, но е обяснено от физик - Лиза Майтнер. Така че, въпреки че процесът е физически, на практика химията има голяма роля за откриването и усвояването на атомната енергия.

Аз пък не мога да се съглася, че при систематизирането на науките лъженауките имат някакво място. Та те не са наука.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аз пък не мога да се съглася, че при систематизирането на науките лъженауките имат някакво място. Та те не са наука.

Те не са науки в строго научния смисъл, да.

Но някои са били считани за науки в миналото, други се опитват да се наложат днес.

Добавени са дотолкова, доколкото много хора се интересуват (и) от тях.

Наистина е прелюбопитно следното: колко от нашите потребители се интересуват от такива неща.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Много са. Някои дори не осъзнават, че се интересуват от лъженаука, мислят си, че това, което им се върти в главите е наука, например история, а то е лъженаука - напреимер автохтонство.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, или - от псевдоархеология или фоменкология...

Други залитат по астрологията, хомеопатията, уфологията, по отречени от науката идеи или по някакви други щуротии.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Това е доста странна и малко, хм, объркваща анкетка.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Трябваше да има право само на един отговор. Глишев се е отчел след мен почти навсякъде и е станал тюрлюгювеч. :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Деленето на ядрото е открито от химик - Ото Хан, но е обяснено от физик - Лиза Майтнер. Така че, въпреки че процесът е физически, на практика химията има голяма роля за откриването и усвояването на атомната енергия.

Аз пък не мога да се съглася, че при систематизирането на науките лъженауките имат някакво място. Та те не са наука.

Така е, Дорис!

Имаше нещо съмнително в това първенство на Ото Хан... доколкото си спомням. Някои смятат, че ако Лиза Майтнер не беше от еврейски произход би останала на работа в института в Берлин и би довършила работа си. Тогава Хан не би имал възможността да се възползува от разработките и и да ги доведе до успешен край. Пък и той не е бил сигурен какво точно е направил и открил. Тогава за първи път прословутата формула Е = m * c2 е намерила практично приложение.

Редактирано от Б.Богданов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да, тя историята около откриването на деленето на атома е много драматична, цял роман, но и аз не си я спомням сега в подробности.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Намерих статия за ЛИЗЕ МАЙТНЕР

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Хубава статия с доста информация, макар че е леко феминистка.

Има още не един претендент за откривател: Ида Нодак ,Ирен Жолио-Кюри, Лизе Майтнер и Ото Фриш.

По въпроса за анкетата - колкото и да е от значение химията при това откритие, може би все пак е най-важно това, че атомното делене е физичен процес?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...