Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

Търсих из интернет, използвайки различни ключови думи, но така и не открих какво означава и с какъв произход е фамилното ми име. Ако някой може да помогне, ще съм му благодарен да го направи. :)

Фамилията ми е Камберов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Търсих из интернет, използвайки различни ключови думи, но така и не открих какво означава и с какъв произход е фамилното ми име. Ако някой може да помогне, ще съм му благодарен да го направи. :)

Фамилията ми е Камберов.

Генеология се казва.

Разгледай тук:

http://www.genealogia.hu/magyar10.htm

или при мормоните. Те също имат голяма база за данни на фамилните връзки.

:smokeing: :smokeing: :smokeing:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравей!

Фамилиите Камберов и Камбуров произхождат от турските думи kamber (изпъкналост, изпъкнал) и kambur (гърбица, гърбав) + наставките -ев, -ов.

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не зная дали точно това си очаквал да прочетеш. Но май няма друго обяснение.

Ако в основата на споменатите фамлни имена беше чушката тип камба, фамилията ти би била Камбов.

Но по-скоро тя ще да е от турски произход; явно някой от прадедите ти е имал някаква изпъкналост по тялото си или пък - гърбица. Това е етимологията на тези две фамилини имена.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не зная дали точно това си очаквал да прочетеш. Но май няма друго обяснение.

Това, което сподели, си го чувал от някого или имаш познания по турски, зашото на едно място срещнах това: "It means faitful servant in Turkish"

А като напиша в Гугъл, ми излизат някакви араби. Възможно ли е да не е турка, а арабска дума?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не е невъзможна конотацията с "прегърбен от работа човек", "слуга", "роб". Но тя ми се струва малко по-далечна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Търсих из интернет, използвайки различни ключови думи, но така и не открих какво означава и с какъв произход е фамилното ми име. Ако някой може да помогне, ще съм му благодарен да го направи. :)

Фамилията ми е Камберов.

Ако беше Камбуров, можеше от турски да се преведе като Гърбов (а на руски - Горбачев).

Обаче Камберов/Кемберов пó ми звучи да идва от испански-сефарадски и да е синоним на фамилията Сарафов.

Редактирано от Христо Тамарин

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://liternet.bg/folklor/motivi/ratay-haydutin/strumica.htm

Алай бег войска береше,

не можит да я соберит;

дур' дойде Петре Маджарче,

дробна ми войска пособра,

Камбер кадъна поплена

со дванадесет алайки,

со тринадесет робинки.

Робинки кладе в кочиа,

Камбер кадъна пред коня,

боса по дробни каменя

и гологлава по сънце.

Кадъна му се молеше:

- Де гиди Петре Маджарче!

Ак' не ме кла'иш в кочиа,

баре ме кла'и на коня!

Ти що кабает ми найде,

та мене тераш пред коня,

боса по дробни каменя

и гологлава по сънце.

Петре йе лепо вореше:

- Де гиди Камбер кадъно!

Аль знаиш, аль паметвиш,

кога беф дете мало'о,

я си беф момок у тебе;

мене ме треска тресеше,

ти хлебец не ми даваше;

а кога да ми даваше,

од три недели месено;

ти вода не ми даваше,

а кога да ми даваше,

полу со раски мешана.

За тва те терам пред коня,

боса по дробни каменя

и гологлава по сънце.

http://liternet.bg/folklor/motivi/ratay-haydutin/veles.htm

Попленил Петре, поробил,

я пленил Камбер кадъна,

Камбер кадъна, Камбер Тодора.

Кое на коня качило,

кое на кола фърлило,

Камбер кадъна пред кола,

гола, боса, гологлава

по тия жежки каменя.

- Петре ле, Петре делия,

ели на коня качи ме,

ели на кола фърли ме,

ели папуци купи ми!

- Кадъно, Камбер кадъно,

ни те на коня качуям,

ни те на кола фърлюям,

ни ти папуци купуям!

Дали знаеш, паметуеш,

кога бех момок у тебе,

кога ме треска тресеше,

я ти посаках понуда,

понудица - водица.

И ти ми даде водица,

що си миеше нозете?

И ти посаках сглавица,

ти ми я даде метлата,

що си метеше кенефот?

http://www.scribd.com/doc/32041892/zbornik-miladinovci

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значи, думата камбер/кембер трябва да я има в Българският етимологичен речник. Който има достъп, нека да погледне.

Online се стига до турската kemer и кюрдската кембер, които значели пояс, колан. Кембер е вероятно елемент от старата дамска мода.

Но как се стига до фамилия Камберов/Кемберов оттам?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Научна експедиция в Добруджа, 1917 г.

Доклади на университетски и други учени"

http://www.promacedonia.org/dobr1917/dobr1917_2_7.htm

По-големи такива български села са: Касапкьой, Каранасуф, Саръюрт, Саръгьол, Бейдаут, Потур, Хамамджи, Горно Чамурли, Долно Чамурли, Камена, Пашакъшла и Караманкьой - в областта южно от Бабадаг, а на север от Бабадаг: Башкьой, Камбер и Хаджилар. Все така стари български села, чието българско население обаче живее задружно с други народности, са още: Налбант, Аджигьол, Саръгьол и Алибейкьой - в Тулчанско, а южно от Бабадаг: Токсоф, Шеремет, Малки Палаз и др. При това, днешното българско население на последните три села не е същото, което е живяло тук през първата половина на миналия век, тъй като последното в 1854 г., по време на Кримската война, било принудено да се разпръсне. Българи населяли преди това време, покрай други села, също едно несъществуващо днес село Мюфтия, между селата

Хамамджи и Д. Чамурли в Бабадагско. Голяма българска махала имало и в с. Вистерна до Бабадаг, която тепърва по-късно се разтурила.

---

Камбер (ако "камбер" значи "сарафин") изглежда е дума с латински корен (от испанския език е навлезнала в сефарадския?)

Честно казано, не успях да намеря тази дума с такова нейно значение..

Иначе в английкия език думата за сарафин е cambist, и е от същия латински корен..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Търсих из интернет, използвайки различни ключови думи, но така и не открих какво означава и с какъв произход е фамилното ми име. Ако някой може да помогне, ще съм му благодарен да го направи. :)

Фамилията ми е Камберов.

Значи, думата камбер/кембер трябва да я има в Българският етимологичен речник. Който има достъп, нека да погледне.

Online се стига до турската kemer и кюрдската кембер, които значели пояс, колан. Кембер е вероятно елемент от старата дамска мода.

Но как се стига до фамилия Камберов/Кемберов оттам?

Според Българският етимологичен речник:

КАМБЕР било името на любимият верен роб на някой си персонаж от Коранът (май на халифът Али). Значи, това е мюсюлманско име.

Оттам в турски (може би още в арабски) се появила дума КАМБЕР със значение "свой човек, наш човек, приближен".

"Камбер кадъна, Камбер Тодора" значи "Нашата кадъна, наша Тодора".

Думата КЕМБЕР я няма в Българският етимологичен речник. Както писах, това било елемент от старата дамска мода.

Но фамилията КАМБЕРОВ идва от КАМБЕР, не от КЕМБЕР.

Редактирано от Христо Тамарин

Share this post


Link to post
Share on other sites

Името ви е от тур. kamber, по-старо kanber "уреден, оправен, сръчен", което е с арабски произход.

С това си значение прилагателното е особено подходящо за образуването най-напред на прозвища, а от тук и на лични и фамилни имена.

Така в турски има Камбер кадъна, нещо като г-жа Камбер, а в български пък Камбер Тодора, т.е. Тодора Оправната/Сръчната.

Още една теория. Явно ще е трудно да се стигне до консенсус, ако въоще е възможен.

Благодаря на всички, които се включиха в дискусията, опитвайки се да ми помогнат :]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте 

Дали е възможно да ми помогнете?

Не могада намеря нищо за фамилното си име : Длъгманов.

Ще съм ви много благодарен ,ако някой има информация или поне ме насочи къде да търся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Речник на българския език на Найден Геров има думи започващи с „длъг” (дълъг): длъгобрадий, длъгокракий, длъгоръкий и пр. такива. „Длъгманест” няма. Вероятно става дума за потомците на някой, наричан Дългия Мано (Дълъг Мано) или Длъгия Мано (Длъг Мано).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не мога тъй веднага да се съглася с турска/арабска етимология.

Camshaft на англицки значи вал с гърбици /разпределителен вал/.

Кам = ексцентрик, гърбица. Дълбок ИЕ корен? В индийските езици, въпреки екстремното заваляне на ИЕ, се забелязва подобие. Най-силно в тамилски - кун.

Подозирам че камбур не е изначално турска. Букур или нещо подобно? На руски бугор.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

някой може ли да даде инфо за фамилно име Айджар или Айчар? И в двете разновидности го има.

откъде би могло да идва, какво означава и т.н.

Share this post


Link to post
Share on other sites

нямам предположение за езика. Видях го, стана ми любопитно и затова попитах. Народност....Хасковска, отпреди има няма 200 години.

звучи ми като професия, но само толкова. Може и да е адаптирано име от гледна точка на периода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте, 

Много интересна тема! Реших да се включа и аз в нея заради специфичната ми фамилия - Жезанова! Любопитна съм какъв е произходът и, значението и, но нищо никъде не мога да открия! Моля ако някой намери някаква информация да споделя :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Съществува фамилия Zesano, която вероятно има италиански произход и може би се е произнасяла Джезано.

Zesano Family History: Last Name Origin & Meaning;

Zesano Name Meaning & Zesano Family History at Ancestry

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравейте!

От дълго време се ровя из интернет пространството, опитвайки се да открия какво значи фамилията ми - Мазълова. Надявам се някой да сподели информация относно нея. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...