Отиди на
Форум "Наука"

Населението на света


Recommended Posts

 • Потребител

Не видях такава тема, а лично мен силно ме вълнува лавинообразното увеличаване на непродуктивната част от населението на света.

КОЛКО празни приказки са изприказвани за демографията …

„Човечеството преживява необуздана раждаемост.“ Не. Защото от няколко десетилетия раждаемостта намалява недву­смислено и навсякъде под въздейст­вието на т. нар. демографски преход (вж. речника на следващите страници), период, през който се наблюдава спад на много високи преди това раждаемост и смъртност.

„Трябва да се страхуваме от демографски взрив.“ Да запазим спокойствие – бомбата няма да избухне. Основната характеристика на XXI век няма да е бързият растеж на населението, а неговото стареене.

„Ще живеем на земя, смазана от тежестта на пренаселеността.“ Пак не, защото вследствие на урбанизацията концентрирането на население на малки територии води до обезлюдяване на други региони.

„Миграционните вълни от Юга към Севера ще ни пометат.“ Да се мисли така, означава да се пренебрегва фактът, че новата миграционна логика поражда мобилност във всички посоки, включително и много важни миграционни движения от Юг към Юг.

С една дума, „световно население“ не съществува: то е величина без значение, сбор от толкова различни действителности, че да се позоваваш на тях, е все едно да бъркаш ябълки с череши. Гвинея и Португалия имат почти еднакъв брой население (съответно 10,8 и 10,7 милиона жители) [1]. Трябва ли от това да се извади заключението, че тези две страни заемат сходно място в световната демография? Всички показатели за тях се различават: прирастът на населението в Гвинея например е в голяма степен положителен (+3%), а в Португалия – отрицателен (- 0.1%).

Да се представят демографски индикатори за световното население, означава да се заличават собствените му динамики: тази в страни с висока раждаемост и ниска продължителност на живота, като Нигерия и Мали, или тази в страни, чиято раждаемост е толкова ниска, че не може да компенсира нивото на смъртност, както в Русия или в Япония. В японския случай чувствителното увеличаване на смъртността през XX век не се дължи на някакъв пагубен начин на живот или на влошаване на системата на здравеопазване, а единствено на застаряването на населението. Различно е положението в Русия (вж. статията на стр. 6-7). Светът е съставен от различни населения, с различни демографски показатели и с разнообразни начини на заселване, както показват необичайните вариации на гъстота на населението (от 1141 жители на квадратен километър в Бангладеш до 5,9 в Габон). При такова разнообразие да се отчита средностатистическо струпване на население, означава обричане на пълно неведение.

продължение...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Вероятно - в подтрудоспособна и в надтрудоспособна възраст (0-16 г. и 65+ г.)

Или се имат предвид и безработните.

Или пък - етноси, които паразитират на гърба на работещите.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Привет!

Какво значи непродуктивна част?

Използвах понятието "непродуктивна", за да не използвам други не толкова благозвучни понятия.

Населението на една Нигерия например, за мен е непродуктивно - те освен да се възпроизвеждат, друго не могат да произведат.

Ето резултатът от денонощния им труд за последните 50 год:

350px-Nigeria-demography.png

Редактирано от rumcaiz
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И какво предлагаш? Мерки за заетост? Образователна политика? Или - друго?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Има опасност от увеличение не толкова на населението, колкото - на консуматорското поведение на хората. Рекламата им внушава, че им трябват все повече и повече всякакви непотребни неща. (Да си спомним думите на един гръцки философ, обикалящ градския пазар: "Колко много неща, от които не се нуждая..."!)

Тук идва проблемът с ограничеността на ресурсите, най-вече - обработваемата земя и питейната вода. Оттеглянето на населението от неблагоприятните земи (например - на северния полюс), които са негодни за селскостопанска дейност, също ще даде своето отражение.

Намаляването на видовете на планетата е друга опасност. Загиването на пчелите и на някои видове птици, като врабчетата (само два примера), ще повлияе на екосистемите.

Населението нараства, но не бива да се забравя, че в момента то застарява почти навсякъде. Все по-малко са развитите държави, в които не преобладават пенсионерите. Преобладаването на пенсионери в дадена държава натоварва пенсионната система. По-малък брой работещи издържат по-голям брой пенсионери. (А понякога - и разни етнически групи непродуктивно население, като циганите - в огромната им част). Днешните пенсионери са децата, родени в бейби-бума след двете световни войни.

От 2 - 3 поколения насам в Япония, Китай и тамилска Индия се раждат все по-малко деца. (Политиките "Двама родители - две деца" и "Едно семейство - едно дете" дават своите плодове.)

От друга страна, една жена трябва да роди 2 деца, за да се сменят поколенията. Вече не е нужно тя да ражда по 5, по 10 или по повече деца, от които да оцелеят едно, две или три. Медицината и фармацевтиката се развиха и благодарение на тях смъртността на новородените, детската смъртност и майчината смъртност намаляха драстично. Пак благодарение на медицината хората живеят до дълбока старост. Затова световното население застарява масово. Нараства и средната възраст на световното население.

Увеличава се урбанзацията. От 2008 г. - насам градското население надвишава селското. Оттук - спад в селскостопанското производство и упадък на селата.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Глобалните проблеми, пред които е изправено човечеството, са:

- демографският ръст на човечеството

- урбанизацията и пренаселеността на градовете

- изхранването на градското население

- намаляващите природни ресурси, намаляването на обработваемата земя

- замърсяването на околната среда

- затоплянето на климата

- измирането на различни видове растения и животни

- засушаването на плодородни области и превръщането им в пустини

- новите болести (СПИН и други)

- натрупаните арсенали с ядрено, химично и биологично оръжие и запазването на световния мир

- природните катаклизми

- бедността, мизерията и гладът

- неграмотността и липсата на образование

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И какво предлагаш?

Розенкройцерите да вземат властта ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И какво предлагаш? Мерки за заетост? Образователна политика? Или - друго?

Може да се помисли върху:

Държавите с отрицателен прираст да бъдат стимулирани по някакъв начин от ООН.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Те идват при нас и се заселват в Европа, където не работят, а живеят на социални помощи.

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

До 2030 г. мюсюлманите в света нарастват с 35%

Мюсюлманското население на Земята се очаква да се нарасне с близо 35% в следващите 20 години - от 1.6 милиарда през 2010 г. до 2.2 милиарда през 2030 г. Данните са от изследване на авторитетната неправителствена организация Pew forum, част от проекта Pew-Templeton Global Religious Futures. Целта му е да анализира и изследва промените в групите, изповядващи различни вероизповедания, и отражението им върху света.

Проектът е финансиран от The Pew Charitable Trusts и John Templeton Foundation. Изследването е публикувано на уебсайта на организацията.

През следващите 20 години мюсюлманското население на Земята ще се увеличи два пъти по-бързо, отколкото немюсюлманското население, когато се очаква мюсюлманите да бъдат повече от една четвърт от световното население. Използвайки данни за раждаемостта, смъртността и миграцията, изследователите от Pew Forum предвиждат 1.5% годишен ръст на мюсюлманското население в света през следващите две десетилетия, и само 0.7% увеличение на година за немюсюлманите.

Ако този тренд се запази, през 2030 г. мюсюлманите ще бъдат 26.4% от световното население, което се очаква до тогава да достигне 8.3 млрд. души, което е съществено увеличение спрямо дела им от 23.4%от населението на земята през 2010, когато е било 6.9 милиарда.

Въпреки че мюсюлманското население се увеличава с по-бързи темпове от не-мюсюлманите, ръстът на нарастване в следващите 2 десетилетия ще е с по-бавни темпове отколкото в предходните 20 години. От 1990 до 2010 мюсюлманското население се е увеличавало годишно с 2.2%, докато очакваният ръст от 2010 до 2030 г. е за 1.5 на година.

В края на 2009 г. Pew Forum пак изненада

Pew Forum публикува редовно такива проучвания. Това отпреди година изненада мнозина, тъй като се оказа, че в Германия, например, живеят повече мюсюлмани, отколкото в Ливан, в Китай - повече, отколкото в Сирия, а в Русия - повече, отколкото в Йордания и Либия взети заедно. В Етиопия живеят почти толкова мюсюлмани, колкото в Афганистан.

"Тези данни унищожават цялата представа, че мюсюлманите са араби и арабите са мюсюлмани", коментира в края на 2009 г. Аманей Джамал, гост професор по политология в университета Принстън. Ислямът е втората религия по брой последователи в света след християнството, което изповядват от 2.1 до 2.2 милиарда души.

Докладът предлагаше разбивка на разделението на мюсюлманите на сунити и шиити, но тъй като в много държави не се води точна статистика, броят на шиитите не е особено прецизен. Те представляват между 10 и 13% от всички мюсюлмани. Около 80 на сто от всички шиити по света живеят в четири държави - Иран, Пакистан, Индия и Ирак.

Проучването доказва, че макар "сърцето" на исляма да бие в Близкия Изток, най-много мюсюлмани живеят в останалата част на Азия - над 60 процента от всички последователи на исляма по света. Около 20 на сто живеят в Близкия Изток и Северна Африка, 15 процента в Африка южно от Сахара, 2,4 процента в Европа и 0,3 процента в Северна и Южна Америка. Въпреки че в Северна Африка и Близкия Изток живеят по-малко мюсюлмани, отколкото в останалата част на Азия, в тези райони има най-много държави с преобладаващо мюсюлманско население.

Тези тенденции са уточнени, за разлика от данните за мюсюлманите, които живеят като малцинства в различни държави - по данни отпреди година. Около три четвърти от тях са концентрирани в пет държави - Индия (161 милиона), Етиопия (28 милиона), Китай (22 милиона), Русия (16 милиона) и Танзания (13 милиона). В няколко от тези страни - от Индия до Нигерия и от Китай до Франция, религиозното, класовото и политическото разделение поражда напрежение и кръвопролития между съперничещите групи.

Индия е третата държава в света по брой на мюсюлманите, но те представляват едва 13 процента от цялото й население.

Две трети от всички мюсюлмани по света живеят в 10 държави. Шест от тях се намират в Азия (Индонезия, Пакистан, Индия, Бангладеш, Иран и Турция), три в Северна Африка (Египет, Алжир и Мароко) и една на юг от Сахара (Нигерия).

Индонезия, в която се изповядва сравнително толерантна форма на исляма, приютява най-много мюсюлмани в света - 203 милиона души или 13 процента от всички последователи на пророка Мохамед.

В Европа живеят около 38 милиона мюсюлмани, или около 5 процента от всички по света. Германия подслонява над 4 милиона мохамедани - почти толкова, колкото е общият им брой в Северна и Южна Америка. Във Франция, в която се чувства значително междурелигиозно напрежение заради големия приток на нелегални имигранти, общият брой на мюсюлманите е по-малък, но те съставляват по-голям процент от цялото й население.

От близо 4,6 милиона мюсюлмани в двата американски континента повече от половината живеят в Съединените щати. Те съставляват 0,8 процента от тяхното население. Около 700 000 души в Канада, или 2 процента от населението изповядват исляма.

Предстои проучване и за християните по света.

източник

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Е, и? Проблема е, че нарастват мюсюлманите или изобщо населението на света? Второто е по големия проблем за мен, а не последователите на Мохамед...ООН трябва да обърне по голямо внимание на програми за ограмотяване и семейно планиране, а не да се занимава със сирийските неволи.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...