Отиди на
Форум "Наука"

Къде е естествения геополитически център на бъдещата глобална империя?


Recommended Posts

  • Потребител

"Аз на тоя свят едничък

Румпелщилцхен се наричам."

1

Центърът на една империя зависи и от своето време, но винаги е свързан и с географията. Откакто са се появили националните държави, те постоянно се опитват да се слеят в империя. В една империя!

Тоя процес е дълъг и изглежда, като че ли е достигнал до финалната си фаза именно в наши дни. От древността до днес, имперският център постоянно се е местил. Сегашният (САЩ), може и да е бил удобен за известно време, но вече е изпял песента си. Западна Европа за дълго е била такъв център, защото по суша представлява постепенно стеснение на най-големия материк (Евразия), към който е завързана и Африка. Тая особеност на географията на Западна Европа й дава преимуществото, да бъде колониален център, към който да се прехвърлят плодовете на турда и природната даденост от колониите, а същевременно да възпрепятства миграцията на населението (по суша) от колониите към центъра. Националните граници представляват бариера на правилното място. Това преимущество на Западна Европа е съчетано и със свободата й да корабоплава. Трябва специално да се подчертае абсолютната свобода на Британия да бъде морска държава, която на всичко отгоре е откъсната от материка и по суша. Поради географското си положение тя няма друг път на развитие, а развитието на корабоплаването означава усвояване на недокоснати базови ресурси. Докато е имало обаче недокоснати базови ресурси, защото вече няма такива.

Географското преимущество на Западна Европа включва и разположението й в умерения пояс, както и съседството й със Средиземно море, което е единствено и неповторимо на цялата планета, защото има само два входа (вторият съществува отскоро) и същевременно е много голямо. Поради разчленения релеф, то покрива много голяма брегова ивица, което означава контакт между море и суша. Освен това не замръзва. В тоя ред на мисли обаче, Черно море е още по-вътрешно, Босфорът и Дарданелите - лесно контолируеми, а посредством Дунава корабоплаването има връзка до сърцето на Западна Европа (заключените между Карпатите, Алпите и планините на Балканския полуостров равнини на Унгария, Румъния, Австрия и бивша Югославия и Чехословакия, ). Ще ви обърна внимание, че това е Западна Европа - ако не вярвате, вижте картата!

ЗАЛИВ ВЪВ ЗАЛИВА, ТАКА ДА СЕ КАЖЕ. ПО-ТОЧНО ДЪЛБОК ТИЛ ПО МОРЕ, КОЙТО ОБАЧЕ Е ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН И ДЪЛБОК ТИЛ ПО СУША, ЗАЩОТО Е ОГРАДЕН ОТВСЯКЪДЕ С ПЛАНИНИ!

Същевременно Черно море представлява единствения излаз на континентална Евразия на море, което хем почти не замръзва, хем има бърза връзка с най-важните световни артерии. Русия и без друго не може да бъде морска държава, поради големите разстояния, които трябва да бъдат преодолявани задължително по суша. Черно море обаче е по-важно за нея от Баренцово и Японско. Останалите й морета стават за подводници и ледоразбивачи.

Британия представлява дълбок тил по суша, но не и по море, където е авангард. Доколкото може да се говори за тил по суша, когато се отнася за територия, която е напълно откъсната от сушата. Но все пак е свързана с атлантическото крайбрежие на Западна Европа.

Въпросното сърце на Западна Европа е горе-долу равноотдалечено от морските и административни центрове на Западна Европа (Лондон, Брюксел и др.), континенталнния административен център на Евразия (Москва) и най-важния кръстопът по море и суша (района на Суецкия канал, т.е. Йерусалим и Тел Авив).

Това сърце на Западна Европа представлява нещо като хибрид между морските държави и континенталните.

2

Според геополитиката, развитието на събитията се разглежда в контекста на сблъсъка между континентални и морски държави, които били двата полюса. Периодът на студената война беше период на сблъсък между континенталния соцлагер и морския западен свят. Тая теория обаче не издържа напълно, защото добре известните факти, са че комунизмът от началото до края беше под контрола на запада. Западът го създаде, западът го демонтира, когато му дойде времето. Причината за тая доминация, може би трябва да се търси в инерцията, която морският запад е получил още докато е усвоявал девстените ресурси от завладяването на новия свят. В последствие, през 20 век, морските сили са запазили преимуществото си още известно време, поради това, че континенталните сили са сериозно ударени посредством двете световни войни, които родиха и комунизма. Може би и това да е станало донякъде причина, най-големите днешни природни богатства, да са се запазили именно там. Което е сериозно основание на световната върхушка да се пребазира. И вероятно да се чувства у дома си, така както се е чувствала у дома си след всяко ново пребазиране.

И така, аз казвам, че двата полюса на обществото са върха на йерархическата система и останалата част на йерархията - центърът срещу периферията. Ако става въпрос за морските сили, те си имат свой йерархически център, континенталните - също, а двата йерархически центъра са под шапката на един. Цялата тая йерархическа система е една, а полюсите й не са море и суша, а са център на йерархията и периферия на йерархията.

Така е при атомите, така е и при планетите, така трябва да е и в човешкото общество. И затова търсим хибридния геополитически център, който стои над чистия център на Евразия (Москва) и чистия център на Левиатана (Лондон). Москва и Лондон са двете противоположности от гледна точка на вода и суша. Сърцето на Западна Европа е противоположност на района на Суецкия канал от гледна точка на трафик - едното е хибриден тилови център, другото най-централен хибриден кръстопът (авангард). Четирите центъра представляват най-важните стратегически позиции на планетата.

Има ли някой от тия четири центъра, който е правилно да бъде номиниран, като най-главен и кой би трябвало да бъде? Или пък няма такъв и те са равностойни? Море или суша, тил или авангард. А къде е централната нервна система на всеки организъм, в тила или авангардните органи? Къде са централните мозъчни щабове на една армия, не са ли в тила? Там ще да е значи и центъра на системата - абсолютния хибриден тил, сърцето на Западна Европа. Другите три географски центъра са му подчинени. Принципно, казахме, че четирите са противоположности, т.е. равностойни. Но координацията над трите идва от интелекта, т.е. от тила. Т.е. те не са равностойни, защото има други съществени признаци според които тиловият център е над останалите. И тия признаци са че само той (едничък), хем има връзка с останалите три центъра, хем е най-добре защитен и поради това представлява най-доброто място за база на интелекта. Негови подгласници са Москва и Лондон. Те са такива, поради това че едностранчиво са повече от тил - 100% без връзка съответно по море(Москва) и суша (Лондон). Районът на Суец е централен проводник (главна митница), но контолът и координацията е сърцето на Западна Европа.

3

Глобалната колониална държава, принципно, представлява същото като националната държава - от периферията на тая обществена йерархическа система се прехвърлят ресурси към нейния център. Центърът не консумира всичко, а преразпределя. Това е част от функцията му да управлява единния обществен организъм. Държавната власт (която днес се е скрила зад частната транснационална корпорация) представлява главния мозък на тоя организъм. Обаче нито хората работещи на това работно място са много по-различни от тия по останалите части на йерархията (останалите органи на организма), нито нуждата от интелект на по-долните йерархически нива е по-малка. За това е необходима координация при управлението, за да се отчита работата и волята на целия обществен интелектуален потенциал. Такава организация обаче няма, а има привилегии и възможност да се злоупотребява с държавната власт (с най-високото йерархическо положение), и колкото възможностите за деградация на елита са по-големи, толкова управлението на държавата е по-некачествено. А възможностите за деградация и злоупотреби на елита на власт на днешната глобална държава са най-големи.

Понеже плодовете на обществения труд в тая полит-икономия се прехвърлят постоянно от периферията към центъра, възниква обществен миграционен натиск, желание на хората да мигрират от периферията към центъра. Това е простата същност на механизма, който произвежда урбанизацията. В рамките на националните държави, това води до миграционен натиск към големите градове за сметка на малките и селата; но в рамките на глобалната държава, тоя процес води до миграционен натиск от периферните колониални държави към имперския център.

Урбанизацията представлява проблем, както за обществото като цяло, така и за имперското властово статукво. Причината за прехвърлянето на големи количества блага, плод на човешкия труд и природни ресурси, от периферията към центъра и последващите крайни дисбаланси е наличието на властово статукво. А причината за наличието на властово статукво е липсата на развито организирано обществено движение нагоре по йерархическата система, което да сменя политичекия елит в реално време. Това организирано обществено движение може да бъде наречено демокрация или свободен пазар. Това е истинското ляво движение в обществото и неговият дефицит по отношение на дясното обществено движение (управлението на елита на власт, при което обществото му се подчинява) поражда дисбаланс, част от който е и урбанизационния натиск. При нарастващо несъответствие между елит на власт и реален елит, ще имаме и нарастващ урбанизационен натиск. Под тоя натиск вратите на двореца и всички крепости около него ще бъдат съборени, а това което е вътре - разграбено. Но тези богатства, дето са в двореца съществуват единствено поради постоянно действащата система на прехвърляне от периферията към центъра.

От гледна точка на цялото общество решението на проблема се състои в премахване на несъответствието между елит на власт и реален елит. Т.е. да си назначи по-добър цар. От гледна точка на елита на власт обаче, който се опитва да остане на власт, решението на проблема е да се защити от обществото, като използва по най-добрия начин географията на планетата. КЪДЕ Е НАЙ-ДОБРОТО ЕСТЕСТВЕНО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪОРЪЖЕНИЕ?

На стратегически правилното място ще бъде основана новата държава-дворец на имперската власт, а около нея - кордон от държави на императорската свита. Самият център е поделен на малки парчета между няколко национални държави - може би така е най-добре, за да не може национална държавна власт да излезе от контрола на имперския център, който организира конспиративно, посредством корупция. Той организира и движението по море и суша, без неговата решаваща воля, целият трафик може лесно да бъде блокиран.

4

Кои са главните територии, населени с човешка маса, силно желаеща да нахлуе в в тая естесвена бъдеща крепост (сърцето на Западна Европа) и кои са подстъпите към тая крепост?

Едната основна територия на население от третия свят е Африка. Между Африка и Западна Европа има две естествени прегради: Сахара (по суша), и Средиземно море.

Значи ако в района на Северна Африка се инсталира подходящ режим на управление, и (или) се отцепят проходите на Сахарското море, ще може относително лесно, да бъде преграден пътя на африканското население към обетованата земя.

Втората основна територия на население от третия свят (вкл. Индия и Китай) е Азия.

Единият подстъп оттам (по суша) към Западна Европа е през територията на Русия и Украйна, която територия е рядко населене и огромна като разстояние (което означава и че са запазени базовите ресурси за развитие на човешката цивилизация). След нея следва естествено стеснение на материка, а след това са проходите през Карпатите и тоя около Дунава към сърцето на Западна Европа, включващ и Северна България.

Другият подстъп е през Мала Азия и Босфора, т.е. през Турция. Едва ли е случаен фактът, че както Русия, така и Турция, представляват значителни военни сили.

Ще рече значи, че според тая логика, центърът на света е сърцето на Западна Европа, а африканският север е естествената периферия на ЕС. Африканският север е отделен от останалата част на Африка посредством Сахара (по суша), а по море е част от много вътрешното средиземноморско крайбрежие.

Дали и Близкият изток с богатите си енергийни залежи и големи територии с високи планини не е част от тая периферия?

Територията на Златния милиард обаче, вероятно ще включи не само Западна Европа, а и система от йерархически по-ниско стоящи географски центрове в други части на света, както и режимите в колониалните държави, които режими са на предна линия, така да се каже.

Досегашният период от човешката история е бил в условията на изобилие от базови ресурси ( територия на живи екосистеми, именно живата природа е базата върху която израства човешката цивилизация) за растеж и развитие на цивилизацията. При досегашните условия на изобилие, антагонизмът между главните обществени полюси (държавна власт и общество) е бил относително мек. С ограничаването на базовите ресурси, тоя антагонизъм ще бъде втвърден. Това ще усили общественото давление върху глобалния елит на власт. И ако тоя елит не е истинския обществен елит, той ще изгърми. Ще рече, че изобилието от базови ресурси е осигурявало растежа на човешката популация, което пък е осигурявало и комфорт на елита на власт, да злоупотребява с властовото си положение. Но ситуацията се променя и империята се готви за сблъсъка, тя се пребазира и същевременно се глобализира, от многото национални държави се образува само една. Отсреща, са значителни обществени сили. Оглавява ги непрекъснато пораждащият се и натрупващ се в тая опозиция конкурентен реален елит, който отчасти се намира и на по-долните етажи на сегашната властова пирамида.

Сблъсъкът предстои. Сегашната сила, на сегашния елит на власт е до голяма степен напомпана от обществената подкрепа (дясното), която получава незаслужено, поради неправилната (недоразвитата) обществена организация.И никакви естествени географски крепости не могат да отменят нуждата от коригирането на тоя дефект. Нито пък сегашният елит на власт може да противодейства срещу детронираннето си, когато му дойде времето.

Движението на хора от периферията на системата към нейния център компенсира липсата на ляво движение. Това движение е предизвикано от изсмукването на ресурсите към центъра на системата(дясно). А ресурсите се изсмукват от върхушката за да се защити от конкурентния елит или поради разточително, некомпетентно разхищение. Това понижава КПД на обществения двигател. По тоя начин налягането, рано или късно предизвиква експлозия, първоначално в периферията, но после в центъра, където е най-сериозния взрив - поради дефицита в баланса на икономиката, който е породен от дефицита в политиката и на това което е над политиката - обществената система на организация. Която не е съобразена с природния закон.

Същината в баланса на това натрупано и натрупващо се налягане е резултат от последователното действие на ляво и дясно обществено движение, но лявото е дефицитно .

И сега върхушката пребазира колониалния си център на ново място, като се опитва да унищожи конкурентния елит, който я преследва. На новото място и при новата система, тя ще работи за по-ефективно подтискане на лявото движение. Резултатът ще бъде още по-голямо несъответствие между ляво и дясно и още по-остра нужда от радикална и правилна промяна (доразвиване) на обществената организация. Откакто се е зародила човешката цивилизация не е спирала да се развива и усъвършенства до ден днешен. Всяко подобрение на всяко място в тоя механизъм е правено с нечия човешка визия и поради нужда. По тоя начин ние разполагаме с едно грандиозно човешко изобретение. И ето че сега отново (за кой ли път), както е казал и поетът, "у нас животът се обърка. Моторът не работеше добре. Започна подозрително да хърка и... спре."

Проблемът на тоя мотор му е в дефицита на ляво. Ако тоя дефицит се премахне, това ще издуха деградиралата част от сегашната глобална върхушка. Което означава и деградиралата част от сегашните национални върхушки, които са васални на имперската власт - йерархията е сбъркана по всички нива.

Обаче това е работа на обществото, сегашната върхушка мисли за това, как да се задържи на власт.

... И старият център отново трябва да бъде разрушен, но не защото еврейският народ е бил негов пленник, а защото там са се натрупали (и) много хора, които са опасни за властовото статукво - такива, които знаят много за интимните механизми на властта, знаят... те знаят прекалено много, знаят повече отколкото властовото статукво може да понесе. И затова трябва война, като последен и отчаян опит за спасение. Аз така като я гледам конфигурацията на световната шахматна дъска ( с невъоръжено с компютри и мозъчни щабове око), най- ще е добре, ако щатите и Китай взаимно се изпотрепят. Щатите са капан. От там може да се избяга само със самолет. Обаче достъпът до тоя вид транспорт става все по-сложен и в определен момент може да бъде и напълно пресечен. Същото е валидно и за морския транспорт.

5

Ако твърдението ми, че именно сърцето на Западна Европа (между Карпатите, Алпите и планините на Балканския полуостов) е геополитическия център на света, защо и до сега то не е било такъв? Всъщност, то е било до някъде и по-някое време. Но по-важното е че свободните базови ресурси, за сметка на които нараства човешката популация и цивилизация, и благодарение на които елитът на власт разполага с относителен комфорт да управлява, са се намирали в новия свят - Америка. Поради това, както и поради откъснатостта на новия свят, центърът се е установил в Англия и САЩ. Но след като тая експанзия на човечеството е препълнила базовия фундамент от природни ресурси, глобалното властово статукво ще си дойде на правилното място...

6

Та представете си значи, че влизате в правилното място по море. Минавате през Гибралтар или Суецкия канал. После през Босфора. После навлизате по Дунава. После стигате до Белене. А там се строи някаква централа, която била много важна. И някаква протължителна афера около нея, едно постоянно говорене, едно забатачване. И понеже никой вече нищо не може да разбере, какво става и защо става, дайте си барем сметка, къде отивате и може би ще се доближите поне в някаква степен до "мястото, на което е заровено кучето". Може би ще става все по-топло, а може да ви стане и жега. Да не би мисля си, на Белене да е проектирана бариерата?

И да не би забатачването на общественото мнение (ха, те па даже заговориха тъкмо сега и за референдум) да е съвсем умишлено, примерно спроред тоя протокол:

"За да формираме обществено мнение в наша полза, ние трябва да ги доведем до състояние на обърканост, като им дадем много противоположни мнения за много кратко време. Това ще накара гоите да се побъркват в лабиринта от идеи"

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Много пост , много нещо...

Важното е , че накрая всичко си идва на мястото - Китай и Щатите се анихилират , Индия и ислямският свят също и в сърцето на Европа , с наше участие , но под вещото ръководство и водачество на Матушка Рус се появява новата-стара , Вечна Империя -за да се сбъднат думите - Трети Рим и четвърни няма да има.

и като стана тая хубава работа , станах и гледам - то било сън :tooth::tooth:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Има правописна грешка още в самото заглавие. Да не говорим как е формулирано заглавието.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 седмици по-късно...
  • Потребител

Има правописна грешка още в самото заглавие. Да не говорим как е формулирано заглавието.

Искаш ли да редактираш първо заглавието ми, а след това и текста под него така, както ти смяташ, че е правилно? Само не казвай, че темата е маловажна или че същината на това, което казвам е напълно сбъркана, защото да си пълен игнорант е по-лошо, от това да си неграмотен!

Още повече, че на всеки може да се случи да направи някоя неволна правописна грешка. Имаше някакъв професор, дето редовно изправяше неграмотното говорене и писане на нашите държавници. За капак, съвсем наскоро, специалистите заговориха и за отмяна на пълния член. Ако на специалистите по български език, не им е ясно, дали трябва или не трябва да има пълен член, как да им е ясно на останалите. На които им се налага да разбират И от граматика, а не САМО от граматика.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Или е гениално, или абсолютно налудно...Не фдянах много, но накрая нещо пак за еврейчетата иде реч, офффф коърс! Ама аз съм си прос гой...

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Много важно е всеки млад и амбициозен абориген да се набута на глобалната империя централно.Защото тя преразпределя за сметка на центъра.Там е най -сладко.Затова загиват и големите империи.Те просто не успяват да преработят аборигените/РИМ/,или аборигените да преработят нея.По тази причина САЩ е мястото,където се натрупват достатъчно излишъци,за да се използват за наука ,развитие на технологии и привличане на читави мозъци т.е растежа е донякъде за сметка на останалата част на света.Друга причина за смъртта на империите е алчността на част от гражданите - износ на технологии в периферни страни водещи до зависимост на центъра от индустриалното производство на колониите или периферните страни,приватизация на стратегически ресурси , производства,търговски пътища от частни лица и организации водещи до финансова немощ на централната власт.Така че след САЩ ни чака известен период на многоцентрие,след него логичният отговор е комунистически Китай като център на света.Впрочем смятам ,че структурата която описваме не е класическа империя,а по скоро е някакво шантаво импероидно подобие.

Редактирано от maymuniak
Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

гео-то нямая нищо общо с политиката. Където им е кеф на управляващите - там ще си го направят /ако щат и в Антарктида/. Но така или иначе западната цивилизация ще се разпадне преди това;)

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...