Отиди на
Форум "Наука"

Новите проекти по: Фонд Научни Изследвания


Recommended Posts

 • Администратор

Резултатите от току-що приключилия конкурс на ФНИ на МОМН за 2012

http://www.bulfund.com/

1. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВРСИТЕТ - СОФИЯ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ

РИЛСКИ”, ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА – БАН, НАЦИОНАЛНА

ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – 400000лв. - СРЕЩУ КРИЗАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО.

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ЧРЕЗ НОВ КОМУНИКАТИВЕН ПОДХОД ЗА

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ

2. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ - 198 000лв. - МОНИТОРИНГ И ПРЕВЕНЦИЯ

ОТ ЕКОЛОГИЧНИ БЕДСТВИЯ ЧРЕЗ ИЗГОТВЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА

ЗЕМНО-НАСИПНИ СЪОРАЖЕНИЯ НА РЕЧНИ КРАЙБРЕЖИЯ И МИКРОЯЗОВИРИ ЧРЕЗ ГЕОРАДАР

3. УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 220000лв.

- АВТОРСКОПРАВНА ПОЛИТИКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

4. УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 360000лв.

- ПОЛИТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО -

КОМУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ

5. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ИНСТИТУТ ЗА

МОДЕРНА ПОЛИТИКА – 460000лв. - ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО СРЕЩУ АНТИЕВРЕЙСКАТА

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1940-44 Г. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИТИКО-ПРАВНИТЕ И СОЦИО-КУЛТУРНИТЕ МОДЕЛИ НА ПРЕСЛЕДВАНЕТО

И СПАСЕНИЕТО

6. ОМДА ЕООД – 160000лв. -СЪБИРАНЕ, СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА

НАРОДНАТА ПАМЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СПОНТАННАТА ПОЛИТИЧЕСКА,

ГРАЖДАНСКА И ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1984-2001 Г.

И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЯ

7. ФОНДАЦИЯ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕСУРС

ЛОРЕН ЕООД – 250000лв. - ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

НАСИЛИЕ И РЕГУЛАЦИЯТА МУ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО. РОЛЯ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО

8. НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ - БАН

ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

БЪЛГАРСКО НАУЧНО

ДРУЖЕСТВО – 480000лв. - НИАР "КАБИЮК": КОМПЛЕКСНО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДНА ОТ ИЗВЪНСТОЛИЧНИТЕ ВЛАДЕТЕЛСКИ РЕЗИДЕНЦИИ (АУЛ) НА

ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

9. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ОФФ МЕДИЯ - 160 000лв. - ТЕЛЕВИЗИЯТА В БЪЛГАРИЯ

1954-2014 Г. ПРОГРАМИ - ЖУРНАЛИСТИКА - РЕГУЛАЦИЯ - НОВИ МЕДИИ

10. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ –

200000лв. - СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ЕНЕРГЕТИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТРАКТОРИ И АГРЕГАТИ

11. АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО" МАРИН ДРИНОВ" – БАН - 320000 лв. - АВТОМАТИЧНО

ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ЕЗИКОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ

12. РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, КРЕСТА ООД - 350000лв. -

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

13. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – 300000лв. - ИЗМЕРВАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ,

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАБОТНИТЕ ЕЛЕКТРОМАГНИТИ ПОЛЕТА

НА МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА

НАСЕЛЕНИЕТО В ГЪСТОНАСЕЛЕНИ РАЙОНИ

14. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – 300000лв. - БРУТНИЯТ

ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (1500 -1870 - 2000 Г.) : СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В

БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

15. АСОЦИАЦИЯ НА ДОКТОРАНТИТЕ - БЪЛГАРИЯ

СДРУЖЕНИЕ "ПОЛИТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР" - 420000лв. - ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО

ПРОУЧВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА НАУКА - БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА НА ДОКТОРАНТИ,

ПОСТ-ДОКТОРАНТИ И УТВЪРДЕНИ УЧЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ, УНГАРИЯ, СЪРБИЯ И СЛОВЕНИЯ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНА И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА

16. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ – 280000лв. - ВИРТУАЛНА

ИЗЛОЖБА : ВЛАДЕТЕЛЯТ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ. МИТОЛОГИЯ, ДОКТРИНА,

ОБРАЗНОСТ

17. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ – 400000лв. - ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА

РИСКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ В РАЙОНИ С ХИМИЧНА

ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

18. УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - 200

000лв. - АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ В

УНИВЕРСИТЕТСКИ СТРУКТУРИ

19. МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД – 150000лв. - КОМПЛЕКСНА

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

20. АЗАРОФФ ЕООД – 260000лв. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА ПУБЛИКАТА

КЪМ МУЗЕЙНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЧРЕЗ ТЕРЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - АНКЕТИ И АНАЛИЗ НА

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С РОЛЯТА НА МУЗЕЯ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. ИЗГОТВЯНЕ НА

ПРОГРАМИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ИНТЕРАКТИВЕН САЙТ НА МУЗЕЙНИТЕ КОЛЕКЦИИ.

21. ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ТЪРГОВИЯ

СФБ

КАПИТАЛОВ ПАЗАР – 400000лв. - ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА

ЦЕЛИТЕ НА ЕФЕКТИВНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ

Всички:

REZULTATI-OT-KONKURSNA-SESIA-2012g2.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Mда, и на мен най-необяснимо ми се вижда участитето на фирми.

Отделно, процентното съдържание на спечелили проекти, които да са по приоритетна тематика, е много ниско.

Явно никакво развитие, както си беше фонда преди няколко години, с всичките скандали, рецензенти и класиране,.... както е удобно на приближени кръгове. :head_hurts_kr:

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор
Преди няколко седмици “Труд” публикува интервю на проф. Мирослава Кортенска, член на Изпълнителния съвет на фонда, в която тя публично предупреди за нередности в процедурата и източването на сумата. Сега от 1200 проекта са класирани 95, а почти 50 от тях са на фирми. Според условията на конкурса фирми могат да участват, но задължително трябва да имат научен капацитет, изследователска база и шеф на екипа да е хабилитирано лице. “Дават на колегите по 1000 - 2000 лева и те си дават името, а всеки знае, че в България няма фирми с развойна дейност”, коментираха вчера от ръководството на БАН.

Във фонда са оценили и труда на младите учени. Неизвестно защо обаче те не кандидатстват от името на университетите и научните институти, в които са, а със своя фирма - ВИСЕНСИ ООД. Тя е учредена от Христо Лавчиев и Стилиян Георгиев. Лавчиев придоби по-голяма известност като един от водачите на младежката

организация “Когито”

и с редовните си акции с носене на тикви пред парламента . Сега фирмата им е класирана за проекта “Изследване на възможностите за идентифициране на киберзаплахи и тяхната връзка с поведенческата динамика на потребителите в домовете на бъдещето”.

Преди повече от седмица “Труд” изпрати официално запитване до кабинета на просветния министър Сергей Игнатов с молба за коментар по повод скандалите във фонда. Попитахме също дали проф. Мирослава Кортенска е сезирала ведомството за далавери, които според нея се вихрят във фонда, и дали е отстранена като член на Изпълнителния съвет на фонда, така както пише на сайта му. Медийната съветничка на министъра Евелина Христова обеща отговор, но единственото, което “Труд” получи, е началната и крайната дата на конкурса. Въпреки неколкократните ни напомняния за официална позиция на министерството по случая до този момент такава няма.

Целият материал може да видите тук - http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1643925

Струва си да се прочете!

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Още един интересен материал по темата... - http://www.segabg.com/article.php?id=625034

---------

Това е мнение на много уважаван от мен български учен.

Уважаеми господа,

Прочетох Проекта за "нов" Правилник за ФНИ. Моето менение е, че той е абсолютно НЕГОДЕН да реши съществените въпроси в устройството на ФНИ и

драматичните последици от него за развитието на българската наука, за която ФНИ на МОМН е по-същество ЕДИНСТВЕНИЯТ национален източник на

финансиране.

Отново е възпроизведена, с точност до несъществени детайли, корупционната схема: държавните пари за наука да се разпределят от хора, които са на щат в научни организации и университети, които получават тези пари.

Такова нещо в ЦИВИЛИЗОВАНИЯТ свят не само че няма, но се счита и за недопустимо престъпление, което води до преки и безапелативни юридически и съдебни последствия.

Немислимо е раздаването (чрез конкурси) на държавните пари за наука в САЩ, чрез NSF, да се върши от хора на щат в каквито и да е научни институции или университети. Преди време имах възможността да слушам мнението на съветника по науката на Президента на САЩ по този въпрос. То беше

еднозначно: Това е корупционна схема и в САЩ член на комисия на NSF, ако е на щат още някъде, дитректно отива в затвора за злоупотреба със служебно положение.

Немислимо е такова нещо и в Комисията за наука на ЕС, което знам отново от лични наблюдения. В Германия не е разрешено това да се върши дори от държавни служутели! (Защо ли?)

Докога ректори и директори на бенефициентите ще посочват кой да им дава парите ???

Последното скандално развитие на конкурсите във ФНИ за 2012 категорично потвърждава недопустимостта на БГ "практиката" и скандализира не само мнението на хората от научните институти и университетите!

С "новия" Правилник се прави пореден опит да се утвърди това многогодишно статукво и корупционната схема, узаконена чрез него и закона.

Не можем да очакваме никакви положителни промени от такъв Правилник, потвърждаващ основният корупционен принцип на държавното финансиране на науката в България. Нима не е ясно, че хората, които ще го изпълняват, отново ще възпроизведат същата порочна практика, която души българската наука от десетилетия, защото проблемът не е в хората, а в ПРАВИЛАТА, които отново си остават същите. Благите намерения вече не могат да заблудят никого!

С надежда, че все някой ден финансирането на науката в България поне малко ще заприлича на това в цивилизованите страни и с истинска болка от това, че се налага да пиша за проблема отново с такава терминология

Пламен Физиев

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Едва ли има някой който да не е наясно вече, че при това правителство няма да се извършат никакви съществени реформи в сферата на науката, тъй като превителството няма никакви идеи още по-малко стратегии за нейното развитие. Единствено дето се промени закона на научните степени.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Я, и ректора на ВТУ се е комбинирал с фирма! И каква тема само! Как ли ще я изследват историята на телевизията?! От Търново е най-лесно това да се стори.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Лъвският пай от парите за наука отиде в обръчи от странни фирми

http://www.segabg.com/article.php?id=625034

Калинки, венетки, рангели

http://www.webcafe.bg/id_1848105315_Kalinki_venetki_rangeli__?utm_source=arena&utm_medium=banner&utm_campaign=webcafe

Одитори проверяват "Млечния път"

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1647007

Нищо хубаво не може да се случва в един фонд оглавяван от "проф." Рангел Гюров. В научните среди този човек е известен като псевдопрофесор, посевдоучен и шарлатанин.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Администратор

Национално Представителство на Студентските Съвети подкрепи министър Сергей Игнатов и ФНИ -

http://www.bulfund.c...студ/

post-6-0-30530100-1355068440_thumb.jpg

post-6-0-80360200-1355068442_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Администратор
Часове, след като стана ясно, че управителят на фонда за научни изследвания е подал оставка заради констатирани нарушения, премиерът Бойко Борисов уволни министъра на образованието Сергей Игнатов. Съобщението за това беше разпространено от пресслужбата на кабинета едновременно с новината, че премиерът иска да бъде освободен и председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев.

Във връзка с извършената от Главния инспекторат на Министерския съвет проверка във Фонд "Научни изследвания" и свързаните с нея констатации и препоръки за подобряване на работата на фонда, премиерът Бойко Борисов поиска оставката на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, съобщи пресслужбата на кабинета.

Игнатов депозира молбата си за напускане на поста и тя беше приета от министър-председателя, уточняват от правителството. За момента не се съобщава кой ще заеме мястото на Сергей Игнатов. Според източници от ГЕРБ новият министър няма да е депутат, нито ще е някой от заместниците на Игнатов.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/28/1992577_borisov_uvolni_ministura_na_obrazovanieto_sergei/

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Няколко статии по темата:

- ФНИ се източва от престъпна група

http://bulgaria.actu...ews_410676.html

- Учени пращали SMS-и на Б. Борисов - да уволни министър С. Игнатов

http://bulgaria.actu...ews_410468.html

- Министър Сергей Игнатов подаде своята оставка

http://politics.actu...ews_413986.html

- Скандално: бръснарница е получила финансиране за развитие на своята научна дейност

http://society.actua...ews_414030.html

- Фирма, произвеждаща кашкавал, и бръснарница са били финансирани от Фонда за научни изследвания (ФНИ)

http://www.dnes.bg/o...za-nauka.178757

- Пари за трактори има, а за лекарства - не!

http://reporterbg.com/index.php?id=55046

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Oх, a поне кашкавалът вкусен ли е?

Аз нямам представа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Много сме изостанали, много. И още повече ще изоставаме. Вадят разни учени от формалиновите стъкленици и ги правят министри на образованието...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Май твърде малко са одобрените проекти, свързани с чиста наука.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Поправете ме, ако греша, но тези проекти, които са одобрени, те не са научни.

Вярно, няма научни, и за повечето проекти ми е чудно защо им трябват толкова пари!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Май твърде малко са одобрените проекти, свързани с чиста наука.

Май Пастьор беше казал, че няма такова нещо като чиста и приложна наука. Има наука и нейните приложения.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Много сме изостанали, много. И още повече ще изоставаме. Вадят разни учени от формалиновите стъкленици и ги правят министри на образованието...

Така е като не дават котки да стават министри, ще изоставаме :P

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За съжаление една котка пролет не прави ...

Какво може да се промени в българската наука без промяна на финансирането и без промяна на структурата и привличане на нови хора чрез конкурси? А кой ще ги оценява тези конкурси? Извънземните ли?

Ако си представим, че утре обявят конкурси за научни сътрудници, какви заплати трябва да обявят, за да кандидатстват тези млади учени, които не живеят в България, но биха желали да допринесат за българската наука (надявам се, че все пак такива хора съществуват)?

И дали разликата в заплащането не би се отразила на отношенията им с колегите? Защото ако искаме да вдигнем и техните заплати (на колегите им), ще трябва да ... се явят на конкурс и да го спечелят.

Колко от учените, които днес работят в БАН, могат да кажат, че ако утре има конкурс за тяхното място, ще го изкарат? Ако комисията е независима и наистина си свърши работата?

Естествено, много зависи какви условия ще предложат на кандидатите. Ако съобщят, че отпускат финансиране за изцяло нови екипи, с пари за поддържане на лаборатория плюс оборудване на определена стойност, може и някой чак от Щатите да се дотътри, хихи.

Но това трябва държавата да го стори.

Не някой друг.

И ще кажете - ей, и ти комунистче си май, чакаш на държавата?

Не, защото това е от национален интерес. Иначе ако чакаме на бизнеса да финансира нещо, то той и сега финансира, но главно учените в Западна Европа.

Дали не може да се направят няколко нови интитута - примерно 10 института от различни направления с по 50 човека персонал на постоянен договор. И да работят като в Западна Европа - на проектно финансиране - докторанти, специализанти - допълнително до 50 човека допълнително (ако намерят финансиране, но то ако подберете подходящите хора, финансиране ще се намери). Хора със статии и с опит, за да могат да изкарат пари с тия статии и с умението си да пишат. С парите да вземат докторанти и специалисти. И да продължат да работят.

За първите 5 години ще им трябва рамо от държавата, да изкарат първите си резултати на родна почва (щото това не е съвсем лесно) и после - държавата маха патериците.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребители

Защо талантливите млади учени напускат България

От проф. дфзн Николай В. Витанов

Повечето обещаващи млади учени в Румъния и България емигрират, щом

могат, а малцина се връщат. Това пише престижното научно списание

"Нейчър" в коментaр на проблемите на научната общност в

България и Румъния в началото на 2011 г. Има отделни проблясъци, но

множество учени от "старата гвардия" не произвеждат резултати,

съпротивяват се на въвеждането на международните стандарти в научните

изследвания и блокират достъпа на нови хора, пишат още от списанието.

Два абсурдни случая

На 3 април, д-р Андон Рангелов, гл. асистент във Физическия факултет на

Софийския университет "Климент Охридски" (СУ), е извикан във фонда

"Научни изследвания" на министерството на образованието /МОМН/ и му е

съобщено, че трябва да върне всички предоставени средства от 30 хил.

лева по спечелен от него проект до три дни, защото научната дейност по

проекта е оценена отрицателно. Същата научна дейност включва девет

статии в реномирани световни научни списания за 18 месеца при заложена

цел от три статии в проекта му. Една от тези статии е в най-реномираното

списание по физика, Physical Review Letters, а две други са в

най-реномираното списание по оптика, Optics Letters. Едновременно с

това, Андон има одобрен световен патент за безжично пренасяне на

енергия. В резултат той е избран за млад учен на 2011 г. на Физическия

факултет на СУ.

В същата ситуация е и гл. ас. д-р Венелин Кожухаров, но неговият проект

за сумата от 70 хил. лв. е оценен като незадоволителен при пет

публикации, одобрен и завършен дизайн на детектор за експеримент в ЦЕРН и

повече от десет доклада на международни форуми.

Процедурата на

фонда не предвижда обжалване на решението. Прилича на първоаприлска

шега, само че не е. Следва скандал, а абсурдът, в който двамата са

поставени, илюстрира много точно някои от основните проблеми на

българската наука.

Някои от нередностите във фонд "Научни

изследвания" /ФНИ/ на МОМН станаха достояние на широката общественост

благодарение на скандалните разкрития на бившия му управител проф. Емил

Хорозов. През фонда минават десетки милиони левове, отделяни целево от

бюджета за наука, а сред основните му цели е въвеждането на конкурсно и

конкурентно начало във финансирането на науката.

Всеки от двамата

млади учени е написал проект, който е одобрен от ФНИ, като

финансирането е разделено на две части, втората от които се изплаща след

одобрение на постигнатото за първия етап на проекта. Андон Рангелов

предава отчета си в края на август 2011 година, а решение няма повече от

седем месеца, въпреки че втората част на проекта му трябва да започне

след шест месеца. Отчетът му е даден за разглеждане на двама рецензенти,

а цялостната му оценка се прави от Комисията по природни науки към ФНИ.

Междувременно, на два пъти се изискват допълнителни разяснения, но

Андон няма информация нито за съдържанието на рецензиите, нито за

оценката накКомисията. Хронологията е много подобна и при Венелин

Кожухаров.

След абсурдната ситуация, в която са поставени двамата

млади учени, новото ръководство на ФНИ им позволява да подадат

възражения срещу анонимните рецензии, след които правдата се надяваме да

възтържествува, макар ситуацията да остава неясна. Въпреки че този

случай вероятно ще намери решение, е наложително да се решат

Системните проблеми

На първо място, липсват каквито и да е критерии за оценка на изпълнението

на проектите. Всеки проект има заложени цели и работна програма, но ФНИ

няма ясни критерии какво означава те да са изпълнени. В конкретния

случай изпълнението на тези цели и тази програма обаче нямат никакво

значение за рецензентите (или рецензента) на горните два проекта. Те

признават, че целите и програмата са изпълнени, но независимо от това

дават незадоволителна оценка.

На второ място, липсва прозрачност

- самият състав на Комисията по природни науки е най-дълбоко пазената

тайна в наблюдаемата част на вселената. Съставът й не може да бъде

намерен в интернет по никакъв начин, а от ФНИ отказват да дадат тази

информация.

На трето място, не са ясни критериите за избор на членове

на комисията. Според неофициални данни (официални липсват) някои от тях

нямат научни публикации в реномирани списания от 2004 г., но независимо

от това дават отрицателна оценка на млади учени с девет публикации в

последните 18 месеца. Също така съгласно утвърдените международни

практики в природните науки за експерт в дадена област се счита човек,

който има научни публикации в съответната област през последните 5

години (а в някои развити държави се иска за последните 2 години). Част

от членовете на тази комисия нямат нищо общо с това всеизвестно условие

за научна компетентност. Андон Рангелов е специалист по квантова оптика,

а Венелин Кожухаров - по физика на елементарните частици. В Комисията

по природни науки липсват експерти в тези области на физиката, но

независимо от това има индикации, че част от рецензентите са именно

измежду членовете на комисията. Изглежда не е без значение фактът, че

рецензирането на проекти се заплаща нелошо за българските стандарти. В

тази връзка естествено възниква въпросът дали не е редно да се

преразгледа съставът на тази комисия.

На четвърто място, в процедурите на ФНИ не е заложена възможност за възражение.

Комисията по природни науки приема оценките на Андон Рангелов през

октомври 2011 г., а на Венелин Кожухаров през март 2012 г. Младите

учени нито са поканени да отговорят на критиките в рецензиите, нито дори

са уведомени. В началото на април 2012 г. те просто биват извикани във

ФНИ, за да им се съобщи, че трябва да върнат въпросните суми. При отказ

от тяхна страна се задействат механизмите за събиране на държавни

вземания.

Отговорността

Не на последно място, не е ясна професионалната и етичната отговорност

на рецензентите. Всеки поне малко компетентен човек в природните науки

веднага би преценил, че въпросните два проекта при нормални

обстоятелства и при компетентна и обективна комисия биха били кандидати

за най-добър проект на годината. Според слухове, Комисията неформално е

решила положителна оценка да се дава на проект, който отчита поне две

статии в импактни списания. Очевидно, в случая тя не е спазила дори

своите собствени критерии, което поставя въпроса за отговорността на

рецензентите, които могат да злоупотребяват с положението си, криейки се

зад анонимността. При доказана злоупотреба в нормалните държави,

учените биха загубили както възможността да участват в подобни комисии,

така и академичните си длъжности и дори научни степени.

Накрая, оценките не са независими. Дори

бегъл прочит на рецензиите установява веднага, освен тяхната очевидна

злонамереност и некомпетентност, също и поразяващия факт, че си приличат

като две капки вода. Набива се на очи изводът, че изглежда едно и също

лице е писало и четирите рецензии, или поне е повлияло на другия/те

рецензент/и. Необходимо е процедурите на ФНИ да осигуряват както

формална, така и реална независимост на експертните оценки, иначе отново

ще стигаме до подобни ситуации.

От активността на академичната

общност и политиката на новото ръководство на ФНИ зависи дали тези два

скандални случаи с едни от най-обещаващите млади български физици ще

бъдат забравени или ще бъдат взети решителни и категорични мерки. Не

трябва да се позволява на един или няколко души, които се крият зад

анонимността на рецензиите, да продължат да тровят българската наука и

да убиват в зародиш плахите опити на една шепа способни млади хора да

надскочат родната посредственост. В противен случай, тези учени вероятно

ще последват написаното в списание "Нейчър" и ще емигрират там, където

трудът им ще бъде оценен обективно от компетентни и добронамерени учени.

Авторът

е професор по физика и заместник декан на Физическия факултет на СУ

"Св. Климент Охридски" по научна и проектна дейност. Носител е на наградата "Питагор" за 2008 г. за

най-добър ръководител на докторанти в България.

http://www.dnevnik.bg/analizi/2012/04/18/1809513_zashto_talantlivite_mladi_ucheni_napuskat_bulgariia/

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Глобален Модератор
Днес живеем в общество, което става все по-зависимо от науките и технологиите. Много е трудно за хората да живеят в това общество, ако поне малко не разбират от наука и от технологии. Не е необходимо всеки човек да стане учен, но е хубаво хората да не се притесняват от големия напредък на науките и на технологиите. От друга страна е важно все повече хора да започнат да се занимават с науки и технологии, защото новата валута днес вече е знанието! И ако някоя държава не създава свое собствено знание, в недалечно бъдеще тя неизбежно ще се сблъска с тежки икономически проблеми. Затова навсякъде по света това става все по-важно.
Знанието стои в основата на икономическата, социалната и политическата сила в днешния свят, а битката за интелектуално надмощие допълва традиционните геополитически борби. "Знанието е живот, сила и власт." Така пише още в Библията.
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Историк,

Призивът ти прилича на повелята на Мао Цзе Дун да се достигнат империалистите по производство на желязо,

след което китайците заградиха улиците, направиха пещи и започнаха да топят метал :grin:

Не знам какво им каза Дън Сяо Пин, но китайците се оправиха, обаче преди да започнат да се занимават с наука,

започнаха да работят съвестно и яко. Науката и технологиите сами дойдоха при тях.

Има ли почва за наука и технологии? Почвата е комплексно понятие - тя включва държавен строй, манталитет на

населението, стартова позиция, а също и дали другите държави ще оставят въпросната държава на мира.

За да отдадат максимална полезност, науката и технологиите трябва да достигнат високо ниво на концентрация,

интеграция и качество. А също трябва да има и фокус на усилията, защото фронтът на науката е огромен.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 месеца по късно...

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...