Отиди на
Форум "Наука"

1150 години от Великоморавската мисия на Светите братя Кирил и Методий


Recommended Posts

 • Администратор

През 2013 г. се навършват 1150 години от Великоморавската мисия на Светите братя Кирил и Методий, под патронажа на Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев. Изпращаме Ви програмата на тържествата, както и Ви каним на пресконференция, на която Координационният съвет на Националния инициативен комитет, с председател проф. Кирил Топалов – съветник на Президента по културните въпроси, ще Ви представят подробно всички аспекти от програмата и предвидените събития. Пресконференцията ще се състои на 12 февруари, вторник, от 11.00 час в Конферентната зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Северно крило, вход от ул. „Шипка”, ет. 2)

НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА,

ПОСВЕТЕНИ НА СЪЗДАВАНЕТО

НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

И 1150-ГОДИШНИНАТА

ОТ ВЕЛИКОМОРАВСКАТА МИСИЯ

НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ,

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

І. Прояви в страната.

1. Тържествено национално честване в Аулата на СУ, предшествано от тържествена св. литургия на БПЦ в църквата „Св. София”. Програмата в СУ включва:, поздравителни слова от президента Росен Плевнелиев и ректора проф. Иван Илчев, научни слова от проф. Донка Петканова, чл.-кор. Иван Добрев и доц. Славия Бърлиева, рецитации на знакови старобългарски творби от ученици от НГДЕК и хорови изпълнения на музика, свързана с повода на тържеството, от хор „Средец” и хора на НГДЕК.

Организира: Координационният съвет на Националния инициативен комитет.

Дата: 14 февруари 2013 г., денят на смъртта на Св. Константин-Кирил, от 11.30 ч.

2. Национална кръгла маса в НБКМ, посветена на европейските измерения и европейското значение на делото на Кирил и Методий.

Организира: проф. Боряна Христова, директор на библиотеката.

В рамките на Кръглата маса – откриване на Дигитална библиотека на старобългарската литература.

Организира: проф. Анисава Милтенова, БАН.

Проявите се предшестват от тържествена св. литургия на БПЦ.

Дата на проявите: 6 април 2013 г, денят на смъртта на Св. Методий.

3. Постерна изложба пред Народния театър на старобългарски ръкописи, които се съхраняват в чужбина.

Организират: Фондация „Българска памет” и Институт за литература при БАН.

Време: 1-10 май 2013 г.

4. Кирило-Методиевски четения. Научна конференция по проблематиката на делото на Кирил и Методий.

Организира: Катедрата по кирилометодиевистика при СУ с ръководител проф. А.-М. Тотоманова.

Дата: 10-11 май 2013 г.

5. Изложба в Парламента за делото на Светите братя.

Организират: Кирило-Методиевският научен център при БАН със съдействието на Парламента. (В момента се уточняват условията и датите.)

Време: месец май, 2013 г.

6. Тържество пред Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” за младежката аудитория и гражданството на София с участието на Класическата гимназия (НГДЕК), предшествано от тържествена св. литургия.

Организират: Софийската община, НБКМ, НГДЕК.

Откриване на изложба в НБКМ „Най-старите писмени паметници, съхранени в България и пазещи Кирило-Методиевите традиции”

Организира проф. Боряна Христова, директор на НБКМ.

Дата на проявите: 11 май 2013 г.

7. Постерна изложба на моста пред НДК „В началото бе буквата”.

Организатори: Кирило-Методиевският научен център при БАН и Софийската община.

Време: 19-30 май 2013 г.

8. Тържествено събрание с концерт в Големия салон на БАН, посветено на годишнината от делото на Кирил и Методий. Научни слова от акад. Стефан Воденичаров, акад. Васил Гюзелев и акад. Петър Кендеров. Изложба за делото на Кирил и Методий във фоайето пред Големия салон на БАН.

Организира БАН.

Дата: 23 май 2013 г., 11 ч.

9. Тържествено честване на делото на Солунските братя пред Националната библиотека, предшествано от тържествена св. литургия на БПЦ и традиционно шествие, завършващо пред паметника на Св. Св. Кирил и Методий пред НБКМ. Слова на президента и на представител на Столична община.

Организира Столична община под ръководството на кмета г-жа Йорданка Фандъкова.

Дата: 24 май 2013 г.

10. Тържествено откриване на Международния конгрес по българистика в Аулата на СУ. Слово на президента, под чийто патронаж се провежда конгресът.

Дата: 24 май 2013 г.

В рамките на Конгреса:

- Кръгла маса по проблемите на кирилометодиевистиката. Организира СУ.

- „Изложба на българската книжнина” в Централното фоайе на СУ. Организират: Катедрата по кирилометодиевистика в СУ, Центърът за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, Институтът за литература при БАН, НГДЕК.

12. Изложба от икони с образите на Св. Св. Кирил и Методий в Криптата на Храм-паметник „Св. Александър Невски”. Откриване – с хорова църковна музика.

Организира: д-р Ралица Русева, гл. уредник на Криптата.

Време: октомври 2013 г.

13. Международен симпозиум „Търновската книжовна школа и делото на Кирил и Методий” в гр. Велики Преслав. Основните панели са посветени на проблемите на книжнината, литургията, музиката, археологията, архитектурата, на реализацията на Преславската и Охридската книжовни школи в България и извън нея – в Русия (особено Първото българско влияние в Русия през Х век), в Сърбия и др. страни.

Организират: Центърът „Константин Преславски” – „Преславска книжовна школа” при Шуменския университет с председател проф. Хр. Трендафилов и почетен председател чл.-кор Иван Добрев.

Дата: 1-2 ноември 2013 г.

14. Климентови четения в СУ. Конференция на млади учени, посветена на делото на учениците на Кирил и Методий.

Организира Катедрата но кирилометодиевистика при СУ с ръководител проф. А.-М. Тотоманова.

Време: В седмицата на празника на СУ.

15. Пътуващи постерни изложби из страната за делото на Светите братя.

Организират: Кирило-Методиевският научен център при БАН, Центърът за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, Институтът за литература при БАН.

Време: През цялата година.

ІІ. Прояви извън страната.

1. Изложба „Съкровище на словото”, пресконференция и конкурс за есе „Приносът на българската култура в историята на Европа и света” в Брюксел.

Организатори: д-р М. Врабевски (Фондация „Българска памет”) и проф. А. Милтенова (Институт за литература при БАН).

Дата: 27 февруари 2013 г.

2. Посещение на българска държавна делегация на най-високо равнище в Рим. Посещение при папа Бенедикт ХVІ, на гроба на Св. Константин-Кирил, в катедралата „Санта Мария Маджоре” и др.

Дата: 24 май 2013 г.

3. Изложба „Молитвата” в Посолството на България в Рим на художничката Дора Николова и италианския скулптор Нунцио Бибо с мултимедия – триптих от филми с гласовете на големите български оперни певци Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, Борис Христов, Никола Гюзелев, Николай Гяуров, Анна Томова-Синтова.

Организира д-р Магдалена Манолова.

Дата: 24 май 2013 г.

4. Научна сесия „Европейски измерения на делото на Св. Кирил и Св. Методий” в Елванген (Баден-Вюртенберг) с изложба, тържествена литургия и др. прояви. Слово на президента.

Организират: Българо-Източноевропейският културен център в Елванген, Община Елванген, Фондация „Баден-Вюртенберг” и Кирило-Методиевският научен център при БАН със съдействието на Кабинета на вицепремиера С. Дянков, Държавна агенция „Архиви”, СУ и др.

Дата: 26 май 2013 г.

5. Евентуално участие на български учени в международна конференция за делото на Кирил и Методий в Солун.

Организират: Солунският университет „Аристотел” и кметствата на София и Солун. Параметрите се уточняват.

Забележка: Програмата е отворена и за нови предложения на лица и институции. Такова предложение напр. вече е постъпило от Националната художествена академия. Очаква се информация за евентуално включване и на проява/прояви и на други висши учебни заведения, културни институти, министерства, НПО и др.

Редактирано от Warlord
Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Днес в 11.00 часа в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе пресконференция по повод 1150 години от Великоморавската мисия на Светите братя Кирил и Методий, честванията на която ще се проведат под патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.

Координационният съвет на Националния инициативен комитет с председател проф. Кирил Топалов – съветник на Президента по културните въпроси, представи подробно всички аспекти от програмата и предвидените събития:

“След два дни в Аулата на СУ ще се състои тържественото честване на годишнината от смъртта на Кирил, на 14 февруари е успение Кирилово. Ще има тържествено събрание с научни доклади, със слово на президента, с музикално-рецитаторски изпълнения на ученици от Класическата гимназия и от хор „Средец“. С това ще се постави началото на голямата поредица прояви.”

Проф. Ана-Мария Тотоманова - ръководител на катедра по кирилометодиевистика към СУ, подчерта приноса на Българската академия на науките с повечето нейни звена, които се занимават с хуманитаристика и кирилометодиевистика, както и приноса на Софийския университет, който ще бъде домакин на откриването и който участва в програмата с няколко значими събития – с Кирило-Методиевските четения на 10 и 11 май, които са посветени специално на делото на Кирил и Методий. “Поканени са видни учени от чужбина, доктор хонорис кауза на Софийския университет. Климентовите четения за млади учени също влизат в програмата. Конгресът по българистика, който Софийският университет организира, е друго голямо събитие в хода на тези чествания. Към него Катедрата по кирилометодиевистика на Софийския университет заедно с Класическата гимназия ще организира изложба на ръкописи, илюстриращи историята на българската книжнина и на българското писмо.”.

Тя изказа благодарност на институциите, които пожелаха да участват в честването на 1150-годишнината от Великоморавската мисия на Светите братя Кирил и Методий: ”Наистина си струва да бъде отбелязана тази годишнина в България като празник на българската и славянска писменост, защото заслугата на България за оцеляването, разпространението и утвърждаването на това голямо дело като част от европейската култура е неоценимо. Далновидността на българските владетели, талантът на Кирил и Методий и на техните ученици правят възможно нашето съществуване днес като част от културата на Европа. През 9-ти век чрез този инструмент, който братята Кирил и Методий създават, България се приобщава към сферата на византийската култура и това е нещото, което дава на Югоизточна Европа. Затова нашите чествания са посветени на славянската писменост, на България като люлка на тази писменост. Благодатната почва, на която попада Кирило-Методиевото слово, преводът на евангелията и други богослужебни книги, е България и това е нещо, което ние трябва да отбележим по достойнство.”

Проф. Топалов допълни, че благодатната почва е това, което превръща Великоморавската мисия в българска мисия и в много важен етап от цялостния развой на делото на Кирил и Методий, което намира своята най-пълноценна реализация в България. „Честваме и създаването на славянската писменост, и Моравската мисия като много важен етап, без който не би съществувала дейността на Кирил и Методий и на техните ученици и разбира се България като финален етап на тази мисия и като едно ново начало, защото от България тази писменост и култура става писменост и култура и на редица други славянски народи – на Сърбия, на Русия. Русия се покръства през десети век с български книги, с книгите на Преславската и Охридските книжовни школи и поставя началото на руската култура, литургия, книжнина. Това е първото голямо българско влияние в Русия, второто е през 15 век на Евтимиевите ученици.”

Членове на координационния съвет:

1. Проф. Кирил Топалов - Секретар на президента на републиката по духовност, култура и национална идентичност, председател на Инициативния комитет.

2. Ирина Гъркова - Съветник на президента на републиката по култура, национална идентичност и комуникации.

3. Проф. Ана-Мария Тотоманова - ръководител на катедра по кирилометодиевистика, СУ

4. Проф. Боряна Христова - директор на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий"

5. Доц. Славия Бърлиева - директор на Кирило-Методиевския научен център към БАН

6. Проф. Анисава Милтенова - Институт за литература, ръководител направление Стара българска литература, БАН

7. Доц. Вася Велинова - директор на Център за славяно-византийски изследвания „Иван Дуйчев".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В Словакия също яко се готвят, очакваха Папата да дойде, ся не знам какво ще стане?

В Словакия да не би подготвят културна реформа - преминаване към глаголица?

Редактирано от Зитко
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не, просто св. св. Методий, Сава и Горазд там минават за покръстители и светци-покровители.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Понеже нещо съм на фотографска вълна, ето да ви пусна една снимчица от мястото на събитието -

замъкът Девин, в който отседнали Кирил и Методий - намира се на няколко километра от Братислава по Дунава.

За това място може много да се говори, понеже по времето на желязната завеса е било мястото, през което се е бягало в Австрия.

6953136694_c819e705b2_c.jpg

Виждате Дунава, виждате и кулата. Ако бяхте вътре в кулата, бихте видяли, че и вдясно има река - река Морава.Малко допълнение - защо са преминавали реката тук?
Защото не се е налагало да прецапват Дунава - просто от другата страна на Морава, която е няколко метра широка, се намира Австрия.

За по-заможните е имало друга опция - полетът от Берлин за Хавана с междинно зареждане в Нюфаундленд. Що народ се обърка из тоалетните, не е истина.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
В Словакия да не би подготвят културна реформа - преминаване към глаголица?
Пан Глишевич вече отговори ;). Лъскат Велехрад като за световно, ама не знаят дали ще дойде папата за последно. Интересното е, че и чехите ги почитат, без да са техни покръстители (впрочем не зная, може да ги смятат, но никой чех не може да ми обясни защо, включително и учениците с които контактувам). Празника им е на 5-6 юли (или август не помня вече). Т.е. единия ден е на тях другия е на Ян Хус (кой на кой е пак не помня). Национални са за Чехия, празници де.
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Празника им е на 5-6 юли (или август не помня вече).

Може да е свързано със смъртта на единия ,може би на Методий.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, това го проверих още преди. Единия февруари, другия април, но сега проверих Хус кога е изгорен. Оказва се на 6-ти юли, значи празника на братята в Чехия е на 5-ти юли.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, това го проверих още преди. Единия февруари, другия април, но сега проверих Хус кога е изгорен. Оказва се на 6-ти юли, значи празника на братята в Чехия е на 5-ти юли.

Католическият празник обаче е свързан със смъртта на Кирил

The brothers are known as the "Apostles of the Slavs" and are still

highly regarded by both Roman Catholic and Orthodox Christians. Sts

Cyril and Methodius' feast day is currently celebrated on 14 February in the Roman Catholic Church (to coincide with the date of St Cyril's death);

Това за замъка Девин са легенди и местен патриотизъм и нищо повече.

Единственото,което си спомням за Девин е ,че там са живели жени-войни

Link to comment
Share on other sites

 • 4 years later...
 • Потребител

Защо на повечето изображения Кирил и Методий държат свитък с кирилица, а не с глаголица? Това важи и за нови и за стари източници, в България и чужбина.

kiril_i_merodii.jpg

2110159250.jpg2110159250.jpg2110159250.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Защото изображенията са от късно време - когато кирилицата вече е в обща употреба. И ако ги зографисат с глаголица, публиката няма да ги познае или най-малкото ще бъде озадачена. Включително и днес.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...