Отиди на
Форум "Наука"

Египетските пирамиди - едно от чудесата на света


Apofis

Recommended Posts

 • Потребител

Строежът на пирамидите - според Херодот

ВЪЗНИКВАНЕ НА НАЙ-СТАРАТА ЕГИПЕТСКА ДЪРЖАВА

ЕГИПЕТ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА СТАРОТО ЦАРСТВО

ЕГИПЕТСКИТЕ ПИРАМИДИ

Първото чудо на света са египетските пирамиди. Защо?

Заради тяхното могъщество: ”Планини от камък, поставени върху планини от камък”, казва Филон.

Заради тяхното великолепие: ”Безполезна суета на фараоните, която струвала невъобразима сума пари”, казва Плиний.

Заради тяхното величие: ”Най-смайващата архитектонична идея, която не може да бъде победена”, казва Гьоте.

Заради тяхната старост: ”Всичко на този свят се бои от времето, но времето се бои от пирамидите”, казва една арабска поговорка.

И заради качествата, които не притежават: ”Поради местоположението си пирамидите поглъщат своята сянка, така че не я виждаме”, казва Хигин, а по-късно и Касиодор.

Някои от пирамидите са били победени от разрушителното влияние на времето, други са потънали в морето от пустинен пясък. Те се издигат върху гола скалиста височина, която отделя долината на животворния Нил от мъртвата пустиня, и са строени в една редица от почти сто километра от Кайро до Илахун.

Не всички пирамиди обаче притежават правилна форма. Най-древната им разновидност е ”стъпаловидната пирамида” край Саккара, която фараонът Джосер е поръчал да му построят. Размерите й са внушителни: основата е правоъгълна, 125х115 метра, висока е около 60 метра, а възрастта й е на 4600 до 4800 години.

Освен другите стъпаловидни пирамиди, повечето недовършени, има още една необикновена пирамида край Дашур. Стените й образуват чупка и изглежда така, сякаш нейните строители отначало са мислели да я направят много по-висока, но после, едва завършили долната третина, решили да съкратят срока за завършването й с накакви си десетина години. И с това разнообразието в египетските пирамиди се изчерпва, а тези, които се числят към чудесата на света, са правилни четиристранни пирамиди с квадратна основа и си приличат като две капки вода

Филон пише за ”пирамидите край Мемфис”, повечето автори говорят за пирамидите въобще, малцина от тях за трите пирамиди край Гиза, а най-придирчивите признават за световно чудо само ”Гигантската Хеопсова пирамида”. Тя е със стотина години по-млада от Джосеровата, т.е. датира от началото на XXVI в. пр. н. е., но иначе я превъзхожда по всичко. От подножието до върха тази каменна грамада възлиза на 137,3 метра. Първоначално е била с десетина метра по-висока, но неизвестно кога върхът й паднал и днес вместо него има площадка, на която през Втората световна война била разположена британска противосамолетна наблюдателница. Страната на квадратната й основа е дълга 230,4 метра; отначало е била с два метра по-дълга. Обемът на голямата пирамида е приблизително 2 525 000 кубически метра.На 2 август 1799 г. при разкопките на древната крепост Ар-Рашид на около седем километра северозападно от Розета край Нил неизвестен войник се натъкнал на плосък черен къс базалт, голям колкото дъската на писалище. На този камък имало ”триезичен надпис”: горе египетски йероглифи, в средата някакво си друго писмо, а долу древногръцко писмо. Този камък бил превозен до Кайро, където един френски генерал прочел гръцкия текст. Той произхождал от 196 г. пр. н. е. и съдържал благодарствените думи на жреците, отправени към фараона Птоломей Епифан за извършените от него благодеяния.

След много напразни опити, най-накрая се намерил човек, който да разчете така нареченият Розетски камък. След това били разчетени всички надписи, издълбани с длето по гранитните стени на храмовете, и текстовете, написани с тръстикова пръчица върху тънките папирусни свитъци. Този човек бил тогава на 32 години и имал зад гърба си 25 годишно изучаване на мъртвите източни езици и на древните египетски империи. Наричал се Жан Франсоа Шамполион.

Жан Франсоа Шамполион се родил на 25.12.1790 г. във Франция. Едва петгодишен той постигнал първият си успех в разчитането на текстове: без помощта на възрастните се научил да чете и пише, като сравнявал научените наизуст молитви с текстовете в молитвеника на майка си. Деветгодишен вече знаел гръцки и латински. На единадесет четял от Библията в староеврейския й оригинал, на тринадесет започнал да се занимава с арабски език, а после с коптски. Петнадесет годишен той изучавал персийски, ”латински език на Ориента”, и най-трудните езици на древния Изток: зендски, пехлевски, пресийски и, разбира се, санскритски. Седемнадесет годишен той станал член на Академията на науките в Гренобъл. Вместо встъпителен реферат прочел увода на книгата си ”Египет през царуването на фараоните”. На 23.09.1822 г., след шестнадесетгодишна съсредоточена работа, Шамполион изнесъл лекция пред членовете на Академията, в която представил разчитането на Розетския камък.

Но защо са строени пирамидите?

За да може древният египтянин да живее и след смъртта си, трябвало да се изпълнят две условия: първо, тялото му трябвало да се запази от гниенето и, второ, неговата душа (или по-точно неговият душевен двойник ”ка”) трябвало да получи от живите всичко необходимо за онзи свят: храна, напитки, оръжие, покъщнина и други потребни и непотребни вещи. В най-стари времена овивали тялото в кожи, рогозки и платна, а по-късно го поставяли в дървени ковчези, които пък слагали в каменни саркофази. Върху гроба със задгробните дарове поставяли глинени (а по-късно каменни) надгробни плочи, които трябвало да запазят мъртвеца (а, разбира се и имуществото му) за вечния покой. Богатите можели да си позволят по-добра осигуровка за тялото си и дори отделни помещения, предназначени за задгробните дарове, а бедните трябвало да се задоволят само с ямата в пясъка и с някой и друг сандък, подхвърлен им като милостиня.

От стремежа да се запази тялото произхожда мумификацията на мъртъвците. Първоначално тялото само се намазвало със смола и масла, постепенно това се превърнало в твърде сложен процес. В стремежа си да запазят мумифицираното тяло от увреждания или от унищожаване (от хиени и врагове на покойника) и задгробните дарове от ограбване древните египтяни започнали да строят наколко вида гробници. Първоначалните обикновени иззидани или облицовани с каменни плочи гробове в пясъчна яма след време се превърнали в така наречените ”мастаби” (това е арабска дума и означава ”скамейка”. Така работниците при разкопките наричали надземната част от гробницата, защото по форма им приличала на тухлените скамейки пред къщите на египетските селяни). Те се състоят от две части: надземна и подземна; в подземната винаги имало погребално помещение за ковчега на мъртвеца и друго помещение (респективно няколко помещения) за гробните дарове и жертвоприношенията.

Колкото по-знатен и по-богат бил египтянинът, толкова по-големи и по-ценни били неговите задгробни дарове, толкова по-просторна и по-щедро украсена била и залата за жертвоприношенията, която постепенно се превърнала в ”заупокойно светилище” или храм. Разбира се най-важни в това отношение били владетелите – потомци на боговете, богове на този свят и след смъртта си. Гробницата на царя трябвало да бъде не само най-голяма, най-добре обзаведена, с най-богати дарове, с най-просторен заупокоен храм, но и по външния си вид трябвало да се различава от гробниците на първенците и чиновниците, а камо ли от по-низшите слоеве на египетското общество. От мастаба гробницата се превърнала в пирамида.

Това, което смайва при пирамидите, е техническото постижение на строителите на пирамидите. ”Умът не го побира по какъв начин са могли да натрупат такова неизмеримо количество каменни блокове”, казва Филон. Най-дребният камък от Хеопсовата пирамида тежи 2000 кг, а най-големият – 40 000 гк!

Ричард Лепсиус е бил първият, който се е опитал да обясни научно как са строени пирамидите. Според неговата теория цялата работа започвала с това, че изкопавали полегат коридор в скалата, която била избрана за основа на пирамидата. После в края на коридора издълбавали помещението, в което трябвало да се постави мумията в дървените ковчези и каменния саркофаг. Точно над погребалната стая трябвало да се издига върхът на пирамидата. Самата пирамида започвали да строят във вид на мастаба, която долу била най-широка, а нагоре се стеснявала стъпаловидно. Така строежът, който започвал, щом фараонът се възкачи на престола, растял на широчина и височина чак до смъртта на фараона. Ако царят умре млад, оставял след себе си малка пирамида, а ако доживее до по-напреднала възраст, погребвали го в по-голяма пирамида.

Съществува още един въпрос: колко души са работили за построяването на Хеопсовата пирамида, колко време и с какви средства?

Херодот, който е посетил Египет над две хиляди години след нейното построяване, разказва: ”Та когато Хеопс станал цар, той докарал страната до мизерия във всяко отношение. Най-напред затворил всички храмове и така египтяните нямали възможност да правят жертвоприношения. После принудил всички да работят за него. На едни заповядал да влачат каменни блокове от каменоломната в Арабските планини чак до Нил, на други – да разтоварват пренесените на салове през реката каменни блокове и да ги превозват чак до Либийските планини. И така работели десет мириарда (10 000) души на смени все по три месеца. Десет години работниците строили пътя, по който после влачели каменните блокове. Според мене изграждането на пътя не е по-малка работа, отколкото самата пирамида... Този строеж и построяването на подземните камери в хълма, върху който се издига пирамидата, продължавали цели десетилетия... Двадесет години продължавал строежът на самата пирамида, всяка страна на която е осем плетхрона (1 плетхрон = 29,6 м) дълга и почти толкова висока; построена е от гладки и възможно най-съвършено прилепнали един за друг каменни блокове, никой от които не е по-малък от тридесет педи.”

Въпреки всичко почти всички гробници са били ограбени. Представа за съкровищата, скрити в пирамидите, може да се добие по единствената гробница на египетски фараон, която почти непокътната се е озовала в ръцете на учените. През 1924 г. Хоуърд Картър изнесъл само от предната камера на Тутанкамоновата гробница 34 тежки сандъка със златни съдове, такъми, накити, скъпоценни камъни, украшения, злато и пак злато. Когато по-късно се добрал до погребалната камера, намерил там позлатен ковчег с размери: 5,20х3,35х2,75 метра, а в него втори позлатен ковчег, в него пък трети позлатен ковчег – саркофаг от един-единствен къс най-рядко срещан жълт планински кристал, в саркофага – още три други позлатени ковчега, а в последния от тях, направен от масивно злато, Картър открил мумията на фараона. На лицето си тя имала златна маска, на пръстите – златни напръстници, а на шията – двойна златна верига. Когато развил ивиците платно от мумията, намерил в гънките им толкова много накити, че при описването им трябвало да ги разпредели в 101 групи. Освен това в гробницата имало красиво изработени статуи на стражите на мъртвия и на богините-покровителки, скъпоценни предмети за употреба, като например две колесници, легла, шкафчета с инкрустации и няколко позлатени стола. С една дума, както казал Картър: ”Човек онемява щом погледне тези съкровища”

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Глобален Модератор

А имаше и едно още по-откачено професорче, което разви теория, че пирамидите са си естествени скални образувания получени от вулканична дейност, а йероглифите по тях са били издълбани от някакъв вид скален червей :clap::clap3::coolthumb::058: :banana: :bash:

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор
А имаше и едно още по-откачено професорче, което разви теория, че пирамидите са си естествени скални образувания получени от вулканична дейност, а йероглифите по тях са били издълбани от някакъв вид скален червей :clap::clap3::coolthumb::058: :banana: :bash:

Еее това вече е истинска глупост.

Аз съм гледал документален филм за свинкса и как той бил скала и египтените просто я използвали да изобразят това в което се намира сега. Това по ми изглежда реално, но все още не съм твърде много запознат, за да твърдя каквоти и да било. ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 5 месеца по късно...
 • Потребител

Не исках да отварям нова тема, затова пиша тук. Надявам се, че тук има египтолози, които да ме светнат по един въпрос.

Да уточня първо, че аз не съм египтолог, нито историк, нито археолог. А само любител на историята. Затова ви моля, ако допусна някъде грешка или неточност, да ме поправите.

Става дума за това защо древните египтяни строили пирамиди през определен период от историята си, а след това изведнъж престанали да строят, сякаш са забравили как се строята пирамиди.

Конкретно този спор започна заради една статия на руския математик Виктор Степанович Доценко:

http://kosmos.pass.as/e107_plugins/content....php?content.30

Във въпросната статия авторът визира образователните системи във Франция и САЩ (имайки предвид обучението по математика), като изразява опасения, че в последните години нивото на образование рязко се е влошило. Но не конкретно за това ви пиша сега. Ще забележите в началото на статията следния пасаж:

>> "Историците до ден днешен спорят: как така мъдрите и образовани египтяни толкова бързо са загубили способността си да строят забележителните си пирамиди? Всичко станало буквално за няколко поколения (на границата на IV и V династии, около XXVI век пр.н.е.). Това е поразителна историческа катастрофа: векове наред се учили, учили, троха по троха усъвършенствали майсторството си, предавали го от поколение на поколение, трупали знания и опит, после построили своите три Велики пирамиди (на Хеопс, Хефрен и Микерин) и изведнаж забравили всичко, загубили навиците, уменията и майсторството, спрели да разбират и най-елементарни неща. Най-удивителното е, че всичко това станало от само-себе си, без всякакви войни и нашествия на варвари. Всичко построено след това изглеждало като жалко подобие на Великите пирамиди и сега представлява купчина развалини."

По повод на заформилата се дискусия относно писаното в тази статия ето тук

http://forum.uni-plovdiv.bg/index.php?topic=3875.0

аналогията с Древен Египет се оспорва (вижте поста на Marta).

Какво бихте казали, вие египтолози, за това?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
А имаше и едно още по-откачено професорче, което разви теория, че пирамидите са си естествени скални образувания получени от вулканична дейност, а йероглифите по тях са били издълбани от някакъв вид скален червей

Пирамидите винаги са били обект на оригинални хрумвания. Всъщност тяхната особеност са размерите и формата. И най-вече, че са в пустинята, отдалечени от селищата, което ги е спасило от това да се превърнат в кариера както напр. Колизеума в Рим.

Иначе гробница има дори сред 7-те чудуса - Хилакарнаския мавзолей.

Mausoleum_of_Halicarnassus.jpg

Други ицведни мавзолеи са напр. Тадж Махал. Замъка Сан Анджело също е преработена бивша гробница.

st-angel-castle.jpg

Развитието на пирамидите започва от съвсем обикновени погребални камери, после малки пирамиди и накрая се стига до големите гробници. Малки пирамиди е имало и в съседното на Египет царство Мерое. meroe.jpg

Интересни са стълбовите гробници на също съденото и също велико царство Аксум - на територията на дн. Етиопия.

Aksum_stelae.jpgETHIOPIE_AXUM_Stele.jpg

Траките също са имали гробници, но след малко погребално помещение следвала на мащабна каменна постройка, а земен насип.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Може би една от основните причини за прекратяването строежи на пирамиди в късен Египете е, че тяхното строителство е свързано с твърде много разходи. Освен това при един такъв строеж бива ангажирано работоспособно население, което вместо да обработва земята или да върши някаква друга стопанска дейност, то строи пирамиди.

Не трябва да се забравя, че владетелите, които са строили пирамиди са оставяли не само величествена гробница след себе си, но и стопанска и демографска разруха.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Навярно също и новите строителни техники са направили таз грандоманщина излишна.. освен това, времената вече са били други и тези неща не са били на почит в обществото... За късната дрвеност, за Римляните че и за Гърция, пирамидите са били нещо като за нас готическите катедрали... остатък от една съвсем-съвсем друга древност.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Извинявам се, но ако не се лъжа няма данни, че някой е бил погребван в големите пирамиди. :117:

Според някои изледователи например Ранд Флем-Ат и Колин Уилсън, те са били част от древна система за оразмеряване на Земята основаваща се на "златното сечение". По-конкретно педполагат, че през пирамидите в Гиза е прминавал тогаващният Гринуички меридиан.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Здравейте. Току-що се регистрирах във форума, където бях препратен от търсачката на Гугъл, тъй като търсех нещо за Пирамидите.

Първо да отбележа, че съм бил в Египет и съм ги виждал наживо. Усещането е неописуемо, но да не ви занимавам сега.

Доста съм изчел за Пирамидите. Доста теории съм чувал, някои от които са откровено казано глупави.

Ето и моето виждане за тях. Първо да коригирам Danny. Ранд и Флем Ат казват в книгата си, че по времето на Пирамидите, меридиана, който е минавал през върха на Голямата пирамида, е разделял земната суша ( на цялата планета ) на 2 еднакви по площ територии. А не че е минавал тогавашния Гринуички меридиан:) Сегашния нулев меридиан си е там по друга причина, но той няма нищо общо със земната география. Наистина, ако някъде трябва да има нулев меридиан, то той трябва да минава през Кайро.

Самите Пирамиди в Гиза като архитектурни постижения наистина са уникални, но не са единствени. Пирамиди, не по-малко внушителни има в Централна Америка и Китай. Дори в Китай е най-голямата.

Ще ви систематизирам моята тероия, като искам да отбележа, че нося на критика, обаче конструктивна:)

Въпросните Ранд и Флем Ат издадоха много сериозна книга, която се казва "Атлантида - Когато небето падна". В общи линии, там е застъпена идеята, че великата Атлантида се намира под днешната ледена шапка на Антарктида. Доказателствата са наистина солидни ( бавно ви водя при Пирамидите:))) :

1. Основна грешка на съвременните изследователи е, че търсят Атлантида навсякъде, само не и където трябва. Самия Платон научава за Атлантида от втора ръка, а именно от Солон, който дълги години е бил в Египет, опитвайки се да влезе под кожата на Жреците. Последните са били пазители на велики тайни, и наистина повярвайте ми - на доста интересни неща:) Та, Солон се сдушва с един жрец на име Сонхис. Именно благодарение на Сонхис сега знаем за Атлантида. Сонхис разказва долу-горе следното на Солон:" Великия град на Атлантите се е намирал в центъра на Великото море. Бил е огромен, гледал е с едната си страна към морето, с другата към големи планини. " И разни други неща за политиката, икономиката и т.н. Солон разказва историята на едно събиране и Платон я чува, и впоследствие описва. Сонхис казва и друго на Солон:" Солоне, Солоне...вие гърците сте като децата - нищо не знаете за Земята". И е бил прав. Трябва да знаете, че древните гърци, дето ги водят едва ли не като основоположници на цивилизацията в Европа, са зубрили като обезумели в библиотеките на Египет. Дори и най-великите измежду елините - Питагор и Прокъл са стоели с години в Египет. Защо ли? Защото Египет се е смятал за съкровищница на знания и мъдрост.

Какво е имал предвид Сонхис, като е казал "в центъра на Великото море"? Имал е предвид Световния океан. За жреците не е било тайна, че Земята е кръгла, че се върти около Слънцето и т.н. Как обаче са го тълкували гърците? Решили са, че Атлантида се намира отвъд Херкулесовите стълбове, къдео започва днешния Атлантик. Защото за тях това е било "Великото море". Колосална грешка. Единствения континент, който граничи с всички океани, без Северния е Антарктида.

2. За тези които не знаят ще отбележа, че това което е начертано на днешните карти е ледената шапка на континента. Отдолу има 2 големи острова с пролив между тях. И сега идва веселата част:)

Преди около 100 години в Турския исторически музей някакъв тип намерил стара карта от кожа на антилопа. Предал я на директора на музея, който пък я препратил в САЩ за разшифровка, щото нищо не вдянал :) Там картата си почивала още около 50 години, и накрая попаднала в ръцете на проф. Чарлз Хепгуд, който с група студенти решил да разбере какво има на нея. След няколко години труд, професора издава книгата "Карти на древни морски крале". В нея той разказва, как в Тъмните векове по земята са се разнасяли насам натам едни особени карти, на които е имало странни, направо фантастични за времето си чертежи. Картата, която изследвал, се оказала на единствения турски адмирал ( те друг нямали и никога май не са имали:) Пири Рейс. Той издал през 1513г книгата си "Бахрийе", където картата била като приложение. Две неща за книгата - в нея Рейс отбелязва като бележка, че неверника Колумб "много добре знаепе къде отива, когато откри Америка"; на картата са изобразени почти 100% цялото ИЗТОЧНО! краибрежие на ДВЕТЕ Америки и части от АНТАРКТИДА! Отбелязвам, че през 1513г. никак не е било възможно картографиране, просто защото не е имало достатъчно експедици за целта. А наличието на част от Антарктида направо изумило преф.Хепгуд. Официално, ледения континент е открит от руснаците през 1800 година.

Хепгуд показва и друга странна карта ( в миналото тези карти са се наричали портолани ), на която дори е изобразена Антарктида БЕЗ ледената шапка. Това наистина трябва да го е втрещило, защото съвременната цивилизация успя да направи подобна карта някъде 1960-65г. когато международна експедиция със сонарни уреди е постигнала това, което е начертано на дрвния портолан. Интересно е и друго в картата на Пири Рейс - той твърди, че неговата карта е копие на много стара древна карта, която пък била копие на още по-стара.

Две неща установява Хепгуд - че или хората, които са копирали картите във времето са го правили 1:1, или Пири Рейс е бил гениален математик и е успял да приложи една доста сложна тригонометрична проекция, подобно на картата на флага на ООН. ( Загубих си мисълта, че едни приятели дойдоха:))...

Ако ви е интересно, пишете да ви доразкажа за Пирамидите.

Оберон Бериман

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Потребител

Здрасти!

Много обичам магюсниците. Защото знам, че има чалъм но ме удивява ловкоста с която ни излъгва...

Така гледам и върху пирамидите. Хилядолетия ги гледат обикалят хиляди хора живеят от тях....Но никой не може 100% да каже кои, кога, защо са ги сътворили. Само знаем че подобни са строени в ютакан, индокитай...Взел един поляк архитект и малко смятал. Познавайки опита от строеж на блоковите сгради (има доста от тези панели в бивщите соцстрани) направил малко смятане. Една пирамида казват се състои от около 1000 000 камъка с доста разна големина. Поставя четири крана на ъглите които да могат до средата да дигат камъните. Всеки кран да слага по камък на 10 минути, затова трябва превоз с устойчиви пътища и и....

И сега даже е невъзможно да се построи пирамида, макар и да имаме толкова машини.....

Все едно...Обичам чудесните приказки. Колкото са по-оригинални толкоз по хубаво...

:))::))::)):

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
А имаше и едно още по-откачено професорче, което разви теория, че пирамидите са си естествени скални образувания получени от вулканична дейност, а йероглифите по тях са били издълбани от някакъв вид скален червей :clap::clap3::coolthumb::058: :banana: :bash:

Само дето в пирамидите, за които говорим няма никакви йероглифи.

Може би една от основните причини за прекратяването строежи на пирамиди в късен Египете е, че тяхното строителство е свързано с твърде много разходи. Освен това при един такъв строеж бива ангажирано работоспособно население, което вместо да обработва земята или да върши някаква друга стопанска дейност, то строи пирамиди.

Не трябва да се забравя, че владетелите, които са строили пирамиди са оставяли не само величествена гробница след себе си, но и стопанска и демографска разруха.

Точно обратното разходите за строж са били най-високи в началото, колкото повече време е минавало по-ниски би трябвало да стават разходите - ноу-хау повишаване на ефективноста и т.н..

Работното население винаги се е увеличавало и както са строили преди така е трябвало да строят по-късно и по-лесно.

Навярно също и новите строителни техники са направили таз грандоманщина излишна.. освен това, времената вече са били други и тези неща не са били на почит в обществото... За късната дрвеност, за Римляните че и за Гърция, пирамидите са били нещо като за нас готическите катедрали... остатък от една съвсем-съвсем друга древност.

Какви са тези нови строителни техники? Да строят керпичени или калени къщи ли? А какви са стройтелните техники за да се издигне монолитен над 400 тонен обелиск само с медни и каменни оръдия на труда?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Новите строителни техники са колони, арки, сводове и пр. Пирамидата към онзи момент е единственият начин да се издигне висока постройка. С появата на гръцкото строителство, както и в двуречието, мисля, за да направиш сграда са нужни много по-малко материали.

Издигането на монолитни блокове ако не се слагат в сгради е друг въпрос, а колоните правят слагането на монолитни блокове в сградите излишно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Новите строителни техники са колони, арки, сводове и пр. Пирамидата към онзи момент е единственият начин да се издигне висока постройка. С появата на гръцкото строителство, както и в двуречието, мисля, за да направиш сграда са нужни много по-малко материали.

Издигането на монолитни блокове ако не се слагат в сгради е друг въпрос, а колоните правят слагането на монолитни блокове в сградите излишно.

Съгласен, но в египет няма преминаване от високи пирамиди, към високи постройки с колони, арки и сводове, а напротив има преминаване към по-малки и несъвършени пирамиди, които в по-голямата си част са вече напълно в руини.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Съгласен, но в египет няма преминаване от високи пирамиди, към високи постройки с колони, арки и сводове, а напротив има преминаване към по-малки и несъвършени пирамиди, които в по-голямата си част са вече напълно в руини.

Момент, преди трите голями пирамиди първоначално фараоните са погребвани в мастаби,

после следва стъпаловидната пирамида на Джосер,

46094817_Egypt.jpg

след това имаме екперимент с 'неправилните' пирамиди на Хуни и сина му Снофру

46094703_800pxMeidum_Pyramide.jpg

46094504_800pxBent_Pyramid_I_love_Naples.jpg

и чак след това са трите гиганта.

46093309_800pxAll_Gizah_Pyramids3.jpg

А когато направата им била вече нецелесъобразна, фараоните преминали към скални гробници.

Относно колоните - ами в храмовия комплекс Луксор е пълно с такива.

Luxor,_Luxor_Temple,_south_west_view_2,_Egypt,_Oct_2004.jpg

Арките и сводовете са по-късно архитектурно постижение на етруските и римляните. Но най-устойчивата форма на култовите сгради в ранната античност е пирамидалната, затова такива постройки възникват в Египет, Вавилония, Юж. Америка и.. Китай.

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Колоните не са ли от по-късно време, от след Александровия период, от гърците, Птолемеите и пр.?

Съгласен, но в египет няма преминаване от високи пирамиди, към високи постройки с колони, арки и сводове, а напротив има преминаване към по-малки и несъвършени пирамиди, които в по-голямата си част са вече напълно в руини.

Аз имах предвид строителството въобще, не само в Египет, а в следващите го времена и нарди.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Last Roman, ставаше въпрос защо са спрели да ги строят или са ги строили "по-некадърно" следващите и вероятно скрития въпрос изгубила ли се е технологията на строежа, а не дали са строени пирамиди преди това.

Колкото до храмовете с колоните си те не са гробници, и не са по-големи от пирамидите в Гиза и не обясняват по никакъв начин прекратяването строежите на монументи, като тези в гиза. До колкото знам има колонни храмове с по ранна датировка от пирамидите в Гиза.

По нищо не личи, между другото, пирамидите в гиза да са гробници. Няма никакви текстове които да подкрепят твърдението.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

КБпетров, имаш алтернатива да предложиш или просто си споменаваш нещо, ей така по-между другото... да върви разговора?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Last Roman, ставаше въпрос защо са спрели да ги строят или са ги строили "по-некадърно" следващите и вероятно скрития въпрос изгубила ли се е технологията на строежа, а не дали са строени пирамиди преди това.

Колкото до храмовете с колоните си те не са гробници, и не са по-големи от пирамидите в Гиза и не обясняват по никакъв начин прекратяването строежите на монументи, като тези в гиза. До колкото знам има колонни храмове с по ранна датировка от пирамидите в Гиза.

По нищо не личи, между другото, пирамидите в гиза да са гробници. Няма никакви текстове които да подкрепят твърдението.

Причините могат да са много - от упадък на властта на фараонаи упадък на самата държавност... до заклеймяването на постройките като икономически нецелесъобразни и прекратяването на по-нататъчните опити да се направи по-по-най пирамида.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Last Roman, ставаше въпрос защо са спрели да ги строят или са ги строили "по-некадърно" следващите и вероятно скрития въпрос изгубила ли се е технологията на строежа, а не дали са строени пирамиди преди това.

Колкото до храмовете с колоните си те не са гробници, и не са по-големи от пирамидите в Гиза и не обясняват по никакъв начин прекратяването строежите на монументи, като тези в гиза. До колкото знам има колонни храмове с по ранна датировка от пирамидите в Гиза.

По нищо не личи, между другото, пирамидите в гиза да са гробници. Няма никакви текстове които да подкрепят твърдението.

Значи аз имах предвид, че пирамидите не са се наложили в по-късните култури, защото новите строителни техники са позволявали монументално строителство без ангажиране на такъв ресурс. Пирамидите са доста.. да не кажа примитивни но явно "първоначални" като строителни обекти. Мащабите им са това, което ги прави велики. Иначе до откриването на сводовете и колоните това е единствения начин да направиш висок строеж. После става ненужно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не съм съгласен, сводове и колони съществуват преди и по-време на строителството на големите пирамиди. Колоните са били ползвани и в самия Египет, докато арката е съществувала в шумерската цивилизация.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Не съм съгласен, сводове и колони съществуват преди и по-време на строителството на големите пирамиди. Колоните са били ползвани и в самия Египет, докато арката е съществувала в шумерската цивилизация.

Може ли изображение на шумерска арка или свод?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
КБпетров, имаш алтернатива да предложиш или просто си споменаваш нещо, ей така по-между другото... да върви разговора?

Нямам за съжаление, търся отговорите за себе си, тъй като традиционните не ме задоволяват и има много въпросителни около постровяането им.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...