Отиди на
Форум "Наука"

Бай Захарий за социализЪма, за българската полуинтелигенция и за "още нещо"...


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Захари Стоянов за производствените отношения и производителни сили в следосвобожденска България:

http://e-vestnik.bg/2426

Ще да освободим „труда, ще да сторим и направим, щото богатите синове да не се възпитават на гърба на сиромашките - се провикваха тия нещастници във вестничетата “Демократът” на Белова и Благоева и „Народная воля” на Сакантия и Аджелето.

И смешно, и глупо! Но трябва да се каже, защото така бил писал Чернишевски и Маркс, прочее и за България трябва да се приспособи тяхната дума. Няма що. Момченца, прочели по две-три книжки от изданията на „Руската социална библиотека”, екзалтираха се от фактите и случаите, че в Ирландия хората ядат само картофи наместо хляб; че в Русия един мужик работник изяжда в годината само по две оки месо; че в Петербург живеят в една стая по 50 души сиромаси; че в Лондон пази стража около реката да не дохождат и се хвърлят в реката клетниците, неяли от пет деня; че във Франция има притежатели на земи и имущества само 130 000 души, и пр., и пр. Как? Това е безобразие, скандал и разбойничество „от старата система на управлението“! — викат с ревност нравствените подкладки. Трябва да се подкопаят фалшивите конституционни и парламентарни форми, трябва да се обяви отчаяна борба против богатите, буржоазите, притежателите, владетелите и техните господари монарсите. Трябва да улесним положението на работника, да му покачим заплатата и т. н.

Огън, слама и топъл вятър. Че кой кого експлоатира в България, кой е угнетеният, онеправданият и незаплатеният добре, кой е тежкият владетел, който е узурпирал земите на работника?

Ако тия действително велики хора знаеха как живее българинът, как му е червен вратът като на слугите на английската кралица, как той има по три вида винца: едно дърт пелинаш, второ — пивко, а трето - да реже, то те щяха да стъпят сами на своите теории и икономически трактати. Те щяха да напишат само това: „Всичкият свят да си раздели земите и владенията, както е в България.”

Моля ви се, где на друго място под ясното небе има такова блаженство, каквото съществува в България — особено по селата? Когато нашите сиромаси освободители (простите солдати) преминаха в България, още на Свищов те прехапаха език. Като видяха, че братушките, за които те имаха понятие от по-напред, че са някакви си същества без облекло, без къщи и покъщнини, ходят по улиците да подават ръка на проходящите, като ги видяха, казвам, че на всякого в къщата могат да се поберат по 20 техни семейства; че яхърите им са сто пъти по-добри от техните в Русия хашеви и изби, неволно почнаха да псуват.

Някои български „аристократи” и бюрократи по примера на Европа и на спахиите побързаха да накупят земи, ливади и цели мери. Въбражаваха си те, че като си наредят владението само заповеди и приказания ще дават. Но грозната действителност не закъсня да ги удари през носовете. За да посеят и изорат, можаха криво-ляво. Дойде време и за жътва, храната гори под лятната жега, няма кой да й удари сърп. „Бае Петко, хайде да пожънем нашия ечемик, рубла и половина на ден” — говори чифликсайбията. „От мене, господине, пет рубли, дохождаш ли на моя харман?“ — отговаря бай Петко и намига с окото си. Малко по малко чифлиците запустяха още в своето начало.

В късо казано: кой владее естествените богатства в България? Владее ги населението, целият народ, братски, равномерно, първобитно, комунистически, ако щете. Турското население остави и продаде земи, половината почти България. Всички тия земи минаха в ръцете пак на населението. Във време на Румелия продаваше се изцяло село Еникьой. Отиде да го купува руска баришня, която си въобразила, че и братушката е такова животно, какъвто е руският мужик. Пазарлъкът с турците бил станал вече, когато се явява при баришнята една депутация от околните българи: новоселци, изворци, марковчени и пр. Те заявили на баришнята, че България не е Русия, че ако тя посмее да купи селото, то с балон трябва да влиза в имуществата си. И самите продавачи турци на основание на стари традиции отказали да продават своето имущество на едно лице.

Накъсо - бай Захарий, смеейки се над новоизлюпената бъларска лява квазиинтелигенция, сочи, че няма мегдан за леви работи у нас, защото собствеността върху оснвните фонодове в България е разпределена справедливо и масово сред народа защото е дребна и средна селска. Нарочно ползУвам ся от марксисткий език. :))

Link to comment
Share on other sites

Защо ли не го вярвам това? Захарий Стоянов е силно уважаван от мен, но тук може би преувеличава заради недолюбването си спрямо руснаците. А ако наистина положението е било такова и сме се докарали до сегашната ситуация, където българинът или е продал земята си или притежава по 5-6 декара, които обаче не обработва а ги е дал на богати чорбаджии, то тогава не сме еволюирали, а сме деволюирали...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Преди няколко дни в БС застъпвах подобна теза, отнасяйки я към комитетското десетилетие, тя е застъпена още през 1869 г. при посещението на българските революционери от емиграцията при европейските им събратя, и дори от самия Ботев в "Народът - вчера, днес и утре":

Нашият народ има свой особен живот, особен характер, особна физиономия, коя го отлича като народ — дайте му да се развива по народните си начала, и ще видите каква част от обществения живот ще развие той, дайте му или поне не бъркайте му да се освободи от това варварско племе, с кое той няма нищо общо, и ще видите как ще той да се устрои. Или не видите семето, зародиша в неговите общини без всяка централизация, в неговите еснафи, дружества мъжки, женски и детински?

А Евгений Волков предава думите на Теофан Райнов за обиколката на революционерите в Европа през 1869 г. така:

Той, както казва Т. Райнов, възторжено изслушал заявлението на българските делегати, че българите не мислят за социализъм, тъй като икономическите условия на живота им са добри, че те искат само свобода и прекратяване на турските зверства

Основната ми идея беше, че социалния въпрос въобще не е бил на дневен ред, водещо е било националното освобождение.

http://forum.boinaslava.net/showthread.php?7093-Христо-Ботев&p=330806&viewfull=1#post330806

Разбира се еретичната мисъл, че при Ботев е водеща идеята за национално освобождение, а не лявата - беше посрещната на нож.

Редактирано от boilad
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не е по темата, ама още едно нещо от 'бай' Захари:

Захари Стоянов

Кой въстана срещу нашето свещено дело - съединението на Южна със Северна България?
Кой караше турците да навля­зат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките?
Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата сре­щу неприятеля?
Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле?
Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна?
Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България?
Ами я кажете, кой ни открадна княза от Софийския палат в това време, когато на него­вата глава не бяха изсъхнали още лавровите венци от Слив­ница?
Кой даваше честно и благородно слово, че ако си отиде тоя княз, то и съединението ще бъде пълно, и правата на Бълга­рия ще да си останат непокътнати, и конституцията ще си бъде в сила, с една реч, България ще да цъфти и вирее?

Така ли излезе?
Кой изпрати подир няколко дена подлия Генерал Каулбарс да развращава, подкупва, лъже, бунтува и беснее?

Кой поду­чи пичовите и вагабонтите да вдигат бунтове в Бургас, Сливен, Силистра и Русе, да леят кръв и въвеждат анархия, щото по тоя начин да се отвори път за чужда окупация?

Кой унизи и се поди­гра с България като й препоръчваше за княз един развратен черкезин - Мингрели?
Кой прибра под свое крило всичките чапкъни в България, а законните власти, в това число и В. Н. Събра­ние, за незаконни с единствена цел, да се продължи още в Бълга­рия безредицата, да се отчая и омаломощи българският народ и да каже: „Дойдете и ни спасете" - Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, христи­янската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв!

Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!

Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука... То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!
Право имали ония старци, съвременници на Екатерина, на Александра I и на Никсолая, които ни говореха: „Ще плачете за зеленото парцалче".
Видели тия и патили, на основание на факти и на събития говорели горните думи.
Цял свят, хора, които не ни бяха ни в клин, ни в ръкав, припознаха нашата висока култура и благородните ни борби, само московците стоят настрана и викат: „Стрижено е !" - Необяснимо.
Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти.
От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек. Но и това е недоволно.
Малко ли други държави има, които също така се стремят да владеят над чужди земи и народи.
Между това, ние не виждаме тая подлост в техните стремления, тия адски и гнусни средства, каквито руската дипломация употребява над България.

И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!
Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление!
По-малък грях е да обереш черква и манастир, отколкото да клеветиш пред олтара на историята и на събитията, че руското правителство имало братски, честни и благородни намерения, когато е стъпило в земята ни да ни освобождава.
Ще ни се смеят ташкенците, авганците, черкезите, бухарците и арменците, за които същата Русия не по-малко кръв е проляла. Ще ни кълне
Полша, тая китка на славянството, която руските железни автократи три пъти хайдушки разделиха помежду три царства, с бесилници и с колове окичиха цели градове и села.
Ще ни кълне още нещастна Босна и Херцеговина, която пак руските дипломати харизаха на Австрия, а ние идиотите заедно с много още идиоти славяни псувахме ли, псувахме Австрия, че ги узурпирала!

Но в София, в столицата на България, гдето живеят най-голямото количество интелигенти и патриоти, един развратен до в черната си душа, калугер излиза дьрзостно пред очите на всички и говори, че народът е признателен на своята освободителка!
Не е крив той.
Криво е онова стадо, което е стояло гологлаво отпреде му.
То трябваше да запита мръсния калугер, да каже добро ли, зло ли е направила тая покровителка на България от две години насам, то трябваше да му предложи горните въпроси, изложени начело на нашата статия.

Време е, трябва вече, щото българските деятели, офицери, учители и пр., когато говорят на своите подчинени и слушатели за вънкашните неприятели на отечеството, официалният московец със своите донски и кубански казаци да стои на първо място.
Това учение трябва да се продължи дотогава, докогато в Петерсбург царствува Александьр III... Защо московците не са десет или петдесет милиона? Колко любезно ще си решим и наредим аладжака!.

Всъщност това е за цяла нова тема, нека модераторите предценят.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Защо ли не го вярвам това? Захарий Стоянов е силно уважаван от мен, но тук може би преувеличава заради недолюбването си спрямо руснаците. А ако наистина положението е било такова и сме се докарали до сегашната ситуация, където българинът или е продал земята си или притежава по 5-6 декара, които обаче не обработва а ги е дал на богати чорбаджии, то тогава не сме еволюирали, а сме деволюирали...

Какво има да не му вярваш? Човекът си го пише. Не руснаците са носители на социализма в България през 19-ти век, така, че това не е антируска статия.

Еми та ти на какво мислиш се дължи силата на българското общество отпреди 1944 г. и слабостта му после? На това, че собствеността едно време е била справедливо разпределена и е имало средна класа масова - макар и не богата след войните, но средна!

На отсъствието на тази "средност" се дължи не само днешната българска, но и всяка друга беда на друг народ. В новите икономически условия на техническия прогрес през 20-ти век, българите престават да бъдат собственици на основните източници на доходи на страната си.

Казано просто - простичката дума "народ" - това е съвкупността от индивиди и когато те, в статистическото си мнозиство, притежават малко от наличния икономически ресурс и това малко не е разпределено сравнително равномерно между тях поради СВОБОДНИ, а не насилствени условия - и е те ти на.

Преди няколко дни в БС застъпвах подобна теза, отнасяйки я към комитетското десетилетие, тя е застъпена още през 1869 г. при посещението на българските революционери от емиграцията при европейските им събратя, и дори от самия Ботев в "Народът - вчера, днес и утре":

А Евгений Волков предава думите на Теофан Райнов за обиколката на революционерите в Европа през 1869 г. така:

Основната ми идея беше, че социалния въпрос въобще не е бил на дневен ред, водещо е било националното освобождение.

http://forum.boinaslava.net/showthread.php?7093-Христо-Ботев&p=330806&viewfull=1#post330806

Разбира се еретичната мисъл, че при Ботев е водеща идеята за национално освобождение, а не лявата - беше посрещната на нож.

Ами че то е аксиоматично това! Лявото при Ботев само през социализЪма го имаше изтъкнато на преден план. Че е радикал, радикал е, ама ако го питаш дали "комунизма" от веруюто му значи да се земат на хората нивите и градините, вероято щеше да те пушне :)))

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По принцип, Димитър Благоев е един от основоположниците на руския марксизъм. Подчертавам дебело, марксизъм, да не се бърка с болшевизма на Ленин. Наборе вземи, че намери раздел на горния ми пост и нова тема, че наистина си струва да дискутираме Рассията след Освобождението и след Съединението!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хм, но все пак не е руско дело българският ранен социализъм. Отвсякъде четат.

Е ама каква тема да отварям сега с поста ти? Отвори я и го пусни пък оттука го махни, ли не знам и аз?

Българо руските отношения през втората половина на 19 век - много е обемна???

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не е по темата, ама още едно нещо от 'бай' Захари:

Захари Стоянов

Кой въстана срещу нашето свещено дело - съединението на Южна със Северна България?

Кой караше турците да навля­зат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките?

Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата сре­щу неприятеля?

Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле?

Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна?

Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България?

Ами я кажете, кой ни открадна княза от Софийския палат в това време, когато на него­вата глава не бяха изсъхнали още лавровите венци от Слив­ница?

Кой даваше честно и благородно слово, че ако си отиде тоя княз, то и съединението ще бъде пълно, и правата на Бълга­рия ще да си останат непокътнати, и конституцията ще си бъде в сила, с една реч, България ще да цъфти и вирее?

Така ли излезе?

Кой изпрати подир няколко дена подлия Генерал Каулбарс да развращава, подкупва, лъже, бунтува и беснее?

Кой поду­чи пичовите и вагабонтите да вдигат бунтове в Бургас, Сливен, Силистра и Русе, да леят кръв и въвеждат анархия, щото по тоя начин да се отвори път за чужда окупация?

Кой унизи и се поди­гра с България като й препоръчваше за княз един развратен черкезин - Мингрели?

Кой прибра под свое крило всичките чапкъни в България, а законните власти, в това число и В. Н. Събра­ние, за незаконни с единствена цел, да се продължи още в Бълга­рия безредицата, да се отчая и омаломощи българският народ и да каже: „Дойдете и ни спасете" - Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, христи­янската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв!

Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!

Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука... То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!

Право имали ония старци, съвременници на Екатерина, на Александра I и на Никсолая, които ни говореха: „Ще плачете за зеленото парцалче".

Видели тия и патили, на основание на факти и на събития говорели горните думи.

Цял свят, хора, които не ни бяха ни в клин, ни в ръкав, припознаха нашата висока култура и благородните ни борби, само московците стоят настрана и викат: „Стрижено е !" - Необяснимо.

Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти.

От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци, прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек. Но и това е недоволно.

Малко ли други държави има, които също така се стремят да владеят над чужди земи и народи.

Между това, ние не виждаме тая подлост в техните стремления, тия адски и гнусни средства, каквито руската дипломация употребява над България.

И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!

Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу подобно едно престъпление!

По-малък грях е да обереш черква и манастир, отколкото да клеветиш пред олтара на историята и на събитията, че руското правителство имало братски, честни и благородни намерения, когато е стъпило в земята ни да ни освобождава.

Ще ни се смеят ташкенците, авганците, черкезите, бухарците и арменците, за които същата Русия не по-малко кръв е проляла. Ще ни кълне

Полша, тая китка на славянството, която руските железни автократи три пъти хайдушки разделиха помежду три царства, с бесилници и с колове окичиха цели градове и села.

Ще ни кълне още нещастна Босна и Херцеговина, която пак руските дипломати харизаха на Австрия, а ние идиотите заедно с много още идиоти славяни псувахме ли, псувахме Австрия, че ги узурпирала!

Но в София, в столицата на България, гдето живеят най-голямото количество интелигенти и патриоти, един развратен до в черната си душа, калугер излиза дьрзостно пред очите на всички и говори, че народът е признателен на своята освободителка!

Не е крив той.

Криво е онова стадо, което е стояло гологлаво отпреде му.

То трябваше да запита мръсния калугер, да каже добро ли, зло ли е направила тая покровителка на България от две години насам, то трябваше да му предложи горните въпроси, изложени начело на нашата статия.

Време е, трябва вече, щото българските деятели, офицери, учители и пр., когато говорят на своите подчинени и слушатели за вънкашните неприятели на отечеството, официалният московец със своите донски и кубански казаци да стои на първо място.

Това учение трябва да се продължи дотогава, докогато в Петерсбург царствува Александьр III... Защо московците не са десет или петдесет милиона? Колко любезно ще си решим и наредим аладжака!.

Всъщност това е за цяла нова тема, нека модераторите предценят.

Ти кво мислиш, тогава поръчкови статии че не е имало?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Захари Стоянов е отявлен стамболовист и остро реагира на конфликта с Русия. Дори не е поръчкова, това си му е позицията.

Класически сблъсък на буржоазните демократи с имперската политика. Само че спецификата му е, че от едната страна са българите, а от другата - руския император.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Мед ми капе на душата да чета бай Захарий :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Уникалното е, както каза един приятел скоро, че той е тотално самороден! А е може би най-дълбоко в разбирането за българска политика и съдба на България, може би по-дълбоко и от Стамболов!

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител

Захарий описва много точно ситуацията в България . Турците продават , българите купуват и се оземляват . Как обаче стигаме до съвременната ситуация описана от Антон ? Давам личен пример : Пра пра дядо имал 38 дек ниви, 3 дек лозе , 5 дек гюл -маслодайна роза , 16 дек ливади и 27 дек гора , имал и 4 деца . Три момчета и момиче , на сестрата дали лозето , другото разделили братята . Прадядо обаче имал 7 деца и при колективизацията той е бил собственика , така че всичките имат равен дял . Дядо е бил скромен -един син . Но ние сме двама . Ето така българина се е обезземил.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Уникалното е, както каза един приятел скоро, че той е тотално самороден! А е може би най-дълбоко в разбирането за българска политика и съдба на България, може би по-дълбоко и от Стамболов!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Някой чел ли е един негов по-малко известен труд от ,,Записките", но не по-малко стойностен - ,,Превратът" ? Има го в slovo.bg. Доста интересен разказ за установяването на Режима на пълномощията.

Редактирано от Петър Петров
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...