Отиди на
Форум "Наука"

Корекции на македонската "граматика"


Recommended Posts

1. Не винаги родителния падеж се образува от "од" + именителен падеж

има многУ случи и с "на" + именителен падеж

но и в ИНБ (източноновобългарски) има генитивни или генитивоидни изрази с "от" + именителен падеж

например "част от къщата"

2. множествената форма на "нация" би требУВало да е "нацИЙИ" а не "нацИИ" (което е ужасен българизъм), срб. "нацИЙЕ" а не "нацИЕ"

"населенИЙЕ" ("население" е унизителен българизъм)

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Ти от коя държава си? И какъв си по етнически произход и самоопределение? Моля!

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Лингвист ли си по професия?

Защо имаш различни никове и регистрации, аз съм убеден по езика и стила ти, че си стойче и другите там?

Инкредибиле! Ту пробутваш крайни македонистки тези, ту напълно обратни?

Интересно ми е от коя миграция ти е българският произход? Сегашна България или сегашна Македония?

Link to comment
Share on other sites

Лингвист ли си по професия?

Защо имаш различни никове и регистрации, аз съм убеден по езика и стила ти, че си стойче и другите там?

Инкредибиле! Ту пробутваш крайни македонистки тези, ту напълно обратни?

Интересно ми е от коя миграция ти е българският произход? Сегашна България или сегашна Македония?

Не съм лингвист, просто ми "аресува"

Да, аз съм стойчестойчески

Налагало се е да направя повече ник-ове защото преди съм се самоопределил като румънец (поради това че родният ми език е румънският) и имах няколко проблема с чист румънец по този сайт, страхувах се да не бъда "донесен" от него на други румънци като румънски предател.

Крайни македонистки тези никога не съм пробутил, може би понякога да съм бил убеден в някои от србъските "аргументи" за БЮРМ но после съм достигнал до истината. Истината е че първоначалното име на българите беше просто славяни, има стари ексоними за българи и в албански, и в мегленовлашки език. По-скоро сърбият етнос не съществува и са само словенци (словенци=славяни етимологично казано) отколкото македонците да бъдат сърби или самостоятелен етнос. Има диалектен континуум между сръбски и словенски, сръбин и хърват са по-нови етноними (първоначално имаше само обстхия ендоним "славянин", специалните: сърби, хървати, цехи, поляци, са се появили по-късно). Няма обаче диалект континуум между българи (включително македонци) и словенци.

Това е и мнението на лингвиста Стефан Младенов

Славяните са асимилирали тюркските/иранските (няма значение, важно е че "прабългарите" са били неславйни) българи и са вземали името му, оттука и объркането (днешните египтяни са араби, нямат почти нищо общо с древните египтяни). Никой руснак не претендира да не е славянин а скандинавин, никой французин не претендира да е немец и т.н.). Изчезването на "прабългари" + заимстването името им от славяни е довел до това голямо объркане.

Следователно и "старославянскиат" език от Македония е старобългарски и не е общ за всички славяни, словенците имат своя старословенски в писменост. Защо на словенци да им се позволи да си нарекат старословенския старословенски а на българи да им се наложи да нарекат старобългарския старославянски. Кой е този славянски народ днес? Словенски народ го има и днес но къде е този славянски народ? И защо само в стандартен, литературен ИНБ, тоест само в официалния език на България има "щ" и "жд" за общославянски/праславянски "ть" и "дь"? Не говорим за диалекти сега, а за литературни езици.

alb. shkaj = meglenovlashki slaMNeste (<slaVNeste) = българин, български (архаични синоними).

Бележка 1. Мегленовласите са били обкръжени само от гърци и македонски българи. Няма никакъв ексоним подобен на ИНБ и ЗНБ дума "македонец", значи те никога не са познали етнически славянски македонци.

2. Това че няколко византийски историци споменават сърби в Македония няма никакво значение. И румънците са нарекли българите сърби до сравнително скорошно време, "булгар" е сравнително нова дума в румънски. Имаше обаче и името "шкьау", мн. число "шкей" от латински склавус = славянин за българи.

Може и да е станало дума за сръбски инфилтрации между другите славяни = българите, които по онова време нямаха специално име за себе си, за разлика от сърбите, а само общото "славяни" (срв. с днешните словенци, словаци).

Защо да наречеш град Сервия/Српчище ако не останалите, обкръжващи този град славяни не бяха сърби. Това е само за да се избегне объркането на гърци и други между различните групи славяни.

Редактирано от дсмп
Link to comment
Share on other sites

Ти от коя държава си? И какъв си по етнически произход и самоопределение? Моля!

А ти-ка отдека си? Заяви произхождение и самоопределение! Моля не, ами направо изисквам.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

А ти-ка отдека си? Заяви произхождение и самоопределение! Моля не, ами направо изисквам.

Човекът очевидно не е от България! Затова попитах, когато е писъл от други никове изразяваше македонистки тези, масово в постовете си сравнява с румънският език. Затова ми бе интересно да знам от къде е. Не съм насилвал никой да ми отговаря, чак толкова като нежелае.

Произхождение странджанско-тракийско (дори униатско преди няколко века) самоопределение жут косоок татарин!

Няма никакво объркване между българин - съвременният етнос и прабългарин. От хиляда години българин означава този сегашният етнос, говорещ славянски език. Изкуственото объркване е наложено от сръбската националистическа историография. За сръбската националистическа доктрина всичко, което е славянско (днес който говори славянски езици) на Балканите е сръбско. Затова всички трябва да са сърби и затова те почнаха да пропагандират че българин е жълт монголоид татарин. В бивша Югославия имат такова "объркване" нарочно.

Редактирано от stinka (Rom)
Link to comment
Share on other sites

Няма никакво объркване между българин - съвременният етнос и прабългарин. От хиляда години българин означава този сегашният етнос, говорещ славянски език. Изкуственото объркване е наложено от сръбската националистическа историография. За сръбската националистическа доктрина всичко, което е славянско (днес който говори славянски езици) на Балканите е сръбско. Затова всички трябва да са сърби и затова те почнаха да пропагандират че българин е жълт монголоид татарин. В бивша Югославия имат такова "объркване" нарочно.

Нали за това говоря и аз?

Освен че българите не са и монголоиди, жълти като тюрки, па не изглеждат и като иранците има и други възражения за това сръбско "объркане": и сърби и хървати са ирански имена.

А за тюркските "прабългари" трудно е да се каже дали са били също като чувашите, гагаузите, татарстанските татари или кабардинобалхарските балхари.

Славяните са били много повече от прабългарите, само така може да се обясни асимилирането на шефовете, водачите им, прабългари.

За старобългарски език: Никой не оспорва че има среднобългарски и новобългарски, тогава трябва да има и старобългарски.

Старославянски обаче е друго название на общославянски.

Няма праславянски, праславянски би означавало езика на праславяните, тоест на индоевропейците преди да се появяват славяни, келти и т.н. Тоест праславянски = индоевропейски, затова няма праславянски а само старославянски = общославянски с 2 писмени варианта: старобългарски и старословенски (от Фрайзингенските/Брижинските листи/откъси/ръкописи/молитви). Не знам дали има сравително проучване на тези 2 "старославянски диалекти" но би било интересно.

Редактирано от дсмп
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

А ти-ка отдека си? Заяви произхождение и самоопределение! Моля не, ами направо изисквам.

Фала ти за атеншъна! Ти от кай си браче? Я сум чист српин и русин православец? Давай да връщаме падежите и да направиме сърбо-български език. Тогава ши биндисаш ли?

Link to comment
Share on other sites

Фала ти за атеншъна! Ти от кай си браче? Я сум чист српин и русин православец? Давай да връщаме падежите и да направиме сърбо-български език. Тогава ши биндисаш ли?

Повративши падежите, ще продължим да изправляме обезобразени глаголски облици и изпразднени от съдържание словеса, натрапени нам от езикознайковци и вкусовщенци. Щуждиците ще гоним како среднощни нарушителе. Работа за целият китайски народ, Стинко, и за целият български тожде. Е, и тогда-ка не ще съм се кротнал, а ще съм умрял от десетина годин.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Повративши падежите, ще продължим да изправляме обезобразени глаголски облици и изпразднени от съдържание словеса, натрапени нам от езикознайковци и вкусовщенци. Щуждиците ще гоним како среднощни нарушителе. Работа за целият китайски народ, Стинко, и за целият български тожде. Е, и тогда-ка не ще съм се кротнал, а ще съм умрял от десетина годин.

Бой до дупка на всякакви панславянски девиации и русификации. Дури латинизация за догонване на т.нар. македонски език! Толкоз!

Link to comment
Share on other sites

"Логиката" на македонския кривопис:

лисичьи, овчи, волчи (не овчьи, волчьи!!!), козьи (няма и кози), кравьи (крави няма), пес(ь)и, бож(ь)и.

рибьи, жабьи, зайчи, птичьи.

Би трябвало да е "Фтори" а не "Втори"

(на?)правиФме, (на?)правиФте а не с "-в-"

Дори и при "(на)правиВме" "в" се произнася "ф"

http://www.slavorum.com/forum/index.php?topic=5581.0

http://www.slavorum.com/forum/index.php?action=profile;u=10638

http://www.slavorum.com/forum/index.php?action=profile;u=11043

Ник-овете на моите ъкаунт-а, изтрити от някой си сръбски или БЮРМски "модератор"

wantsche_todorow

todorow_wantsche

vance_todorov

todorov_vance

Редактирано от дсмп
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...