Отиди на
Форум "Наука"

Мормони


Recommended Posts

  • Потребител

Започнаха като секта а вече са с размерите на религия...

sltempleku0.jpg

Християни ли са мормоните?

Малко история

Мормонското учение възниква на основата на окултизма и масонството. Негов създател е американският иманяр и окултист Джоузеф Смит. Окултните и масонските му занимания са добре познати в научните среди на мормоните, но рядко стават достояние на обикновените мормони.

Джоузеф Смит е роден през 1805 г в град Шарон, щата Вермонт, САЩ. Баща му е иманяр и се занимава с търсене на заровени скъпоценности. Заедно с баща си, Джоузеф Смит се занимава с оклултната практика, наречена "изкопаване на пари". Тя се състои от церемонии и ритуали, които би трябвало да помогнат за откриването на заритите скъпоценности. За целта Джоузеф има специален "магически камък". Той слага камъка в шапката си и покрива с нея лицето си, за да започне да вижда свръхестествено. Самият той признава че се е занимавал с това в своята книга "История на църквата" (History of the Church, V. 3, p. 29), но казва, че не бил изкарал много пари по този начин. По това време в САЩ има закон, който забранява заниманията с гадателство и хиромантия, поради което на 20 март 1826 г Джоузеф Смит е изправен пред съда и обявен за виновен, но не му е наложено наказание (Inventing Mormonism, Marquardt and Walters, SLC: Signature Books, 1994, pp. 74-75).

След делото в съда Джоузеф престава да се занимава с "изкопаване на пари" и решава да насочи усилията си в областта на религията. С помощта на своя "магически камък" той превежда някакви златни листи, за които твърди, че представляват книга за древни жители на Америка, написана на таен код, и я нарича "книга на Мормон". Според разказите на Джоузеф Смит, още през 1823 година му се явил някакъв мъртъв индиански вожд на име Морони, който бил във вид на ангел, и му казал за съществуването на тази книга.

За превеждането с помощта на окултния камък разказва мормонският автор Ричард ван Вагонър:

"Този камък, все още пазен от първото президентство на църквата на светиите от последните дни, беше средството, чрез което златните листи бяха открити, и чрез него се даде и техният превод."

(Sidney Rigdon: A Portrait of Religious Excess, Signature Books, SLC, 1994, p. 57).

Окултизмът на Джоузеф Смит силно повлиява и на ритуалите, които той въвежда в храмовете на мормоните. Характерен за окултизма е начина на "посвещение" на мормоните: подчертава се достойнството на посвещаваните, дава се клетва за пазене на строга тайна, казва им се, че стават богове.

Освен окултизма, силно влияние върху учението на Смит оказва и масонството. През 1842 г самият Смит също става масон, както сам отбелязва в своята книга "История на църквата":

"Тази вечер получих първата си степен на масонство в масонската ложа Науву, която се събра в моя главен бизнес офис.... Бях издигнат до титлата благородник."

(Joseph Smith, History of the Church, volume 4, page 551, 552)

По-подробно разказва за това мормонският апостол Джон Уидзо:

"Много от светиите бяха масони, като например брата на Джоузеф - Хирам, Хебър Кимбъл, Елия Фордъм, Нюъл Уитни, Джеймс Адамс и Джон Бенет. Със съгласието на пророка членовете на църквата, които вече бяха масони, помолиха великия учител на Илинойс за разрешение да се създаде ложа в Науву. На 15 март 1842 г беше дадено разрешение да се създаде ложата и да се приемат нови членове. Джоузеф Смит също стана член."

(Evidences and Reconciliations, 1 volume, pp. 357-358).

От масонството Смит научава множество масонски митове, които използва, за да напише своите книги. Историкът Джон Брук отбелязва:

"Множество епизоди ни дават възможност да открием масонският символизъм, вложен в историята за откриването на златните листи. Очевидно, историята за тяхното откриване под каменен свод на върха на някакъв хълм е отглас от мита за Енох, разпространен в масонската ложа "Кралска арка". Според него пророкът Енох бил насочен чрез видение да изографиса масонските тайнства на златен лист, за да може да се запазят за поколенията, и да го скрие под каменен свод, украсен с колони."

(John L. Brooke, Refiner's Fire, Cambridge University Press, 1994, pp. 157-158)

За преливането на масонството в ритуалите на мормоните разказва мормонският историк доктор Рийд Дърам, който дълги години е президент на Мормонската асоциация по история:

"Аз съм убеден, че в изучаването на масонството се крие главният ключ за разбиране на Джоузеф Смит и църквата... Няма капка съмнение в това, че мормонската церемония за получаване на дарби, въведена от Джоузеф Смит за мормонските масони, е пряко вдъхновена от масонството... приликите между двете церемонии са толкова очевидни и поразителни... отначало пророкът прегърна масонството, после постепенно го видоизмени, разшири, усили и го прослави."

(Mormon Miscellaneous, October 1975, pp. 11-16)

Книгите на Джоузеф Смит

Книгата на Мормон съдържа редица географски грешки, лъжепророчества, логически неточности и противоречия. Може да се приведат повече от 40 примера за непоследователност. Например, стоманата и стъклото се споменават в книгата на Мормон още по времето на Авраам (около 2000 г. пр. н. е.), въпреки че те са се появили едва хиляда години по-късно. Към този период книгата на Мормон споменава за съществуването на медоносни пчели и слонове в американския континент, въпреки че медоносните пчели в Америка са пренесени от испанците, а слонове там никога не е имало. Според книгата на Мормон Исус се е родил в Ерусалим, а не във Витлеем - "Той ще бъде роден от Мария в Ерусалим, който е земя на нашите предци..." (Алма 7:10)

През 1835 година Джоузеф Смит купува от Майкъл Чандлър няколко египетски мумии и фрагменти от папируси. Смит веднага "разпознава" в тези ръкописи "писания на Авраам". В същата година той започва да ги превежда и през 1842 година публикува "Книгата на Авраам". След смъртта на Смит ръкописите изчезват и са намерени едва на 27 ноември 1967 година, когато Ню-йоркският Музей на изкуствата ги подарява на мормоните. Година по-късно в архивите на офиса на мормоните е намерен оригиналният превод на "Книгата на Авраам", писан собственоръчно от Джоузеф Смит. Скоро е установено, че "Книгата на Авраам" е превод на един от ръкописите.

Най-добрият специалист - египтолог от мормоните, професор Ди Джей Нелсон, не се поколебава да разпознае в ръкописа част от "Книга на диханието" - съкратен вариант на египетската "Книга на мъртвите". Това не е нищо повече от езически окултен погребален текст, написан около 2000 години след Авраам. Редица учени-мормони потвърждават това откритие.

Идеите на Джоузеф Смит за многоженство

Една от основополагащите идеи на мормонското движение е идеята за въвеждане на многоженство. Неин родоначалник, разбира се, е Джоузеф Смит, който има множество сексуални връзки с непълнолетни момичета. По тази тема има изследвания, направени от самите мормони.

През 70-те години на XX век две предани членове на мормонската организация - професорката по история Валийн Авъри и писателката Линда Нюъл - провеждат обширно изследване за живота на съпругата на Джоузеф Смит - Ема. Изследването продължава 9 години, и завършва с публикуването на тяхната книга "Загадката на мормоните - Ема Хейл Смит" (Linda King Newell, Valeen Tippets Avery, Mormon Enigma: Emma Hale Smith, 2nd ed., University of Illinois Press, 1994). Книгата е високо оценена от мормонските учени и през 1985 г Мормонската асоциация по история я обявява за най-добра книга на годината.

В книгата се разказва, че през целия си съпружески живот Ема се е борила срещу идеите на Джоузеф Смит за многоженство, при което е влязла в пряк конфликт с писаното в книгата на Мормон. Заради тази позиция тя си спечелва омразата на мормонския водач Бригам Янг, който я нарича "желязна и опърничава жена".

Въпреки своята категоричност, Ема е простителна жена, разказват авторките на книгата. Ема вижда с очите си как Джоузеф Смит й изневерява с 19-годишната Фани Алгър по време на престоя им в Къртланд, Охайо, и въпреки това му прощава както тази, така и много други изневери, документират авторките. Но тя се бори много категорично срещу проповядваното от съпруга й многоженство. Най-тежко става положението в Науву, където 38-годишният Джоузеф Смит постоянно твърди, че има повтарящи се "небесни откровения" да насилва непълнолетни момичета да му станат жени.

Но Джоузеф Смит не разкрива всичко на жена си. В книгата се описва как в нощта преди арестуването му той планира да използва статута си на беглец, за да поживее на спокойствие с няколкото си млади жени, като в същото време пише най-интимни писма на нищо неподозиращата Ема.

Книгата на Нюъл и Авъри предизвиква бурна реакция сред много мормонки. Издателката на списанието "История на мормоните" Лавина Андерсън пише:

"Биографията на Ема Хейл Смит дълбоко ме тревожи поради документите, които представя за Джоузеф Смит и многоженството... Нека бъда по-конкретна. Бях шокирана и отвратена когато разбрах, че Джоузеф Смит се е оженил за 14-годишно момиче, напълно е консумирал този брак, и е скрил това от Ема. Моята представа за "пророк" не може да побере такова поведение."

("The Garden God Hath Planted: Explorations Toward a Maturing Faith," in Sunstone, October 1990, 26-27).

Мормоните започват да изоставят многоженството едва през 1890 г, поради това, че попадат под ударите на американските закони.

Учението на мормоните, сравнено с Библията

Може ли да се нарече учението на мормоните християнско? Този въпрос може да постави в затруднение както много мормони, така и редица християни, които не са запознати с истинската история и идеите на движението. Мормоните отбелязват, че в числото на четирите признати от тях свещени книги влиза и Библията, и че вярата в Исус Христос се явявала основа на вярата им, за което свидетелства и тяхното официално название: "църква на Исус Христос и светиите от последните дни".

Освен това, много християни са чували как храмовия хор на мормоните изпълнява християнски химни, добри впечатления създава и стремежа на мормоните към висок морал и здраво семейство. Забранява се употребата на алкохол, кафе, наркотици. Нима от това не следва, че мормоните са християни?

За да можем честно и правилно да отговорим на този въпрос, ние сме длъжни да съпоставим основните учения на религията на мормоните с Библията.

Много често мормоните заявяват, че не можем авторитетно да говорим за мормонизма по простата причина, че не сме мормони. "Ако искате да знаете какво учи мормонизма, попитайте мормона", продължават те. По тази причина при определяне позициите на мормоните ще се опираме именно на техните най-известни догматически трудове, ще цитираме книги, статии и речи на техните ръководители. Разумно е да се предположи, че ако някой е способен най-вярно да представи тази религия, то това са ръководителите и официалните публикации на мормоните. Най-официалният учебник на мормоните е наречен "Евангелски принципи" и е издаден от Корпорацията на президента на мормоните. В днешно време с него си служат мисионерите, които проповядват тяхното учение.

Нека разгледаме някои принципи на мормонското учение, сравнени с Библията.

1.Библията утвърждава, че има само един Истинен и Жив Бог в Три Лица, и освен Него няма никакъв друг бог (Втор. 6:4, Ис. 43:10, 11, 44:6, 8, 45:21, 22, 46:9).

За разлика от това мормоните учат, че има множество богове и че хората могат да станат богове и богини в небесното царство (History of the Church, том 6, стр. 306; Teachings of Spencer W. Kimball, стр. 28, 51-53). Освен това те проповядват, че хората, които станат богове, ще имат собствени духовни деца, които ще им се покланят и молят точно така, както ние се покланяме и молим на Бог-Отец ("Евангелски принципи", стр. 325).

В своя коментар към Битие 1:1 Джоузеф Смит утвърждава: "Преди това място е звучало така: "Главния от боговете събрал боговете". Какъв дълбок смисъл имат тези думи... Нито един човек не може да ви научи на повече от това, което аз ви казвам. Главата на боговете е събрал боговете на велик съвет".

2. Библията утвърждава, че Бог е Дух (Йоан 4:24, 1 Тим. 6:15, 16), че Той не е човек (Чис. 23:19, Ос. 11:9, Рим. 1:22, 23), и че винаги е бил Бог - всемогъщ, вездесъщ и всесилен (Пс. 89:3, 139:7-10, Откр. 19:6, Мал. 3:6).

За разлика от това мормоните учат, че Бог Отец някога е бил смъртен човек - такъв, каквито сме и ние, станал е Бог, преминавайки през определен път на развитие, и сега има тяло от плът и кръв.

"Бог сам е бил някога такъв, каквито сме ние сега, и станал възвишен човек, и възседнал на трон, там на небето!", се казва в сборника "Учението на пророка Джоузеф Смит" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 345-347).

"Бог някога е бил човек, а човек може да стане Бог" - това се заявява в свещената книга на мормоните "Учение и завети" 130:22. Мормоните учат, че и самия Бог има отец, праотец и т.н. до безкрайност (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 373; Mormon Doctrine, стр. 577). А на въпроса, кой е Бог и откъде се взимат боговете на мормоните, Смит отговаря: "Някога самият Бог е бил човек, както сме ние сега, а сега е прославен човек" ("История на църквата" 6, 305). Мормоните имат също така и богиня ("Химн на небесната майка").

Мормонският апостол Орсон Прат казва: "Ние сме били заченати от нашия небесен отец, личността на нашия небесен отец е била зачената от неговия отец в предишния духовен свят, а той на свой ред е бил заченат от още по-древен отец, и т.н. от поколение в поколение..."

С учението за вечно развиващия се и променящ се Бог е свързана и вярата в така наречената "небесна майка". Мормонският апостол Брюс Макконки казва: "В християнската догма, че всички хора са духовни деца на небесния Отец, се подразбира обикновено премълчаваната истина, че те също така се явяват и деца на небесната майка... Това учение за съществуването на небесна майка в пълна яснота е било потвърдено от първото председателство".

Джеймс Телмедж: "На нас ясно ни е казано, че Бог е Отец на духовете и за да оценим буквалния смисъл на тази велика истина, ние сме длъжни да знаем, че майката на духовете е реално съществуваща личност."

3. Библията утвърждава, че Исус е Бог (Рим. 9:5, Кол. 2:9) и Творец на всичко (Кол. 1:15, Евр. 1:2). Нито за миг не е преставал да бъде Бог, а в определеното време остави славата, която има при Отца Си (Фил. 2:6-11) и се облече в плът заради нашето спасение. Неговото идване в плът се осъществи по пътя на свръхестествено зачатие от Святия Дух, и е роден от девица (Мат. 1:18-23, Лука 1:34, 25).

За разлика от това мормоните учат, че Исус Христос е само наш "по-голям брат", който е станал Бог, но отначало е бил духовно дете, родило се от Отца и небесната майка, а след това бил физически заченат от Отца и земна майка ("The Restoration of Major Doctrines Through Joseph Smith", January 1989, p. 28-29). Учението на мормоните казва, че Исус и Люцифер са братя ("Евангелски принципи", стр. 15-16; Mormon Doctrine, р. 192, 546-547, 589-590, 742).

Брюс Макконки казва: "Христос е бил заченат от Безсмъртен Отец по същия начин, както и смъртните хора се зачеват от своите смъртни Отци".

Джоузеф Филдинг Смит казва: "Рождението на Спасителя е било естествено явление, лишено от всякакъв мистицизъм, и Отец Бог е бил буквален родител на Исус по плът, както и по дух".

Орсон Хайд, един от първите дванадесет "апостоли" на мормоните, обяснява: "Аз съм открил, че някои източни вестници ме представят като страшен богохулник, защото на нашата последна конференция в своята лекция за брака съм казал, че в Кана Галилейска се е женил Исус, че Мария, Марта и други жени са били негови жени и, че е имал деца. Всичко, което мога да кажа в отговор на това обвинение, се свежда към следното - те се покланят на Спасителя, който е твърде чист и свят, за да изпълнява заповедите на Своя Отец". (Journal of Discourses 2:210).

Орсон Прат се съгласява с него: "...великият Месия - основател на християнската религия - е бил многоженец, подобно на патриарх Яков и пророк Давид, от които той е произлязъл по плът" (The Seer, р. 172).

Бригам Янг казва: "Писанието говори, че Той, Господ, дошъл в храма със своите спътници; аз не знам, кои са тези спътници, дали не са само Неговите жени и деца".

Според официалното учение на мормоните, Джоузеф Смит е получил своето първо откровение за многоженството на 12 юли 1843 година. Това откровение и до ден днешен се намира в раздел 132 на "Учение и завети", една от свещените книги на мормоните.

В наши дни многоженството процъфтява в много части на щата Юта. По оценка на социолози, многоженство практикуват около 30 000 мормони (Salt Lake Tribune, 06.08.91). Ръководството на мормоните официално не одобрява и не поддържа този начин на живот, но макар и без официалното му одобрение мормоните очакват, че многоженството ще бъде възстановено в бъдеще.

4. Библията утвърждава, че Святият Дух е Третият Творчески Лик - Вездесъщ Бог (З Цар. 8:27, Пс. 139:7-10, Ерем. 23:24, Деян. 5:3-4).

За разлика от това мормоните учат, че Святият Дух има формата на човек ("Евангелски принципи", стр. 36; Doctrines of Salvation 1, р. 38, 49-50).

5. Библията утвърждава, че Отец, Син и Святият Дух не са три различни Бога, а три самостоятелни Личности в един Триединен Бог. В целия Нов Завет Сина и Святият Дух са равни на Отец, поотделно явяващи се като Бог (Синът: Фил. 2:10, 11, Святият Дух: Деян. 5:3,4, 2Кор. 3:17, 18, 13:14). Те са Троица - един и същ Бог.

За разлика от това мормоните учат, че Отец, Син и Святият Дух са три различни Бога (Teachings of the Prophet Joseph Smith, р. 370; Mormon Doctrine, р. 576, 577).

6. Библията утвърждава, че грехопадението е най-голямото зло и когато е навлязъл в света, грехът е донесъл на всички хора осъждение и смърт. В този смисъл ние се раждаме с грешна природа и ще бъдем съдени за греховете, които всеки от нас е извършил (Ез. 18:1-20, Рим. 5:12-21).

За разлика от това мормоните учат, че грехът на Адам бил "необходима стъпка в жизнения план и велико благословение за цялото човечество" ("Евангелски принципи", стр. 33; Doctrines of Salvation 1, р. 114, 115; 2 Нефий 2:25; "Beauty for Ashes", The Ensign, 04.1990, р. 9).

7. Библията утвърждава, че с жертвата на живота Си на кръста Исус Христос даде цената за изкуплението ни от исковете на греха (Гал. 3:13).

За разлика от това мормоните учат, че изкуплението е станало в Гетсиманската градина. На стр. 60 "Евангелски принципи" четем: "В Гетсиманската градина Христос изкупил греха на цялото човечество". На стр. 67-68 се говори: "В този час Христос преодолял всички ужаси, които Сатана бил способен да причини. Даже Неговото разпятие не предизвиква такава горчива мъка, както понесената от Него в Гетсимания."

8. Библията утвърждава, че спасението става само чрез вяра в изкупителната жертва и кръвта на Господа Исуса Христа (Рим. 5:9, Ефес. 1:7).

За разлика от това мормоните учат, че окончателното спасение, което те наричат "възвишение", се достига като се изпълняват различни заповеди и тайнства на мормоните ("Евангелски принципи", стр. 291, 292; Mormon Doctrine, р. 339, 671; "Comparing LDS Beliefs With First Century Christianity", The Ensign, 03.1988, р. 10).

Причастието при мормоните се взима с хляб и вода. Те вярват, че тъй като жената може да се спаси само чрез мъжа си, то неомъжените жени трябва да сключват брак с умрели мъже. Жената може да има няколко такива умрели "мъже". Освен това, мормоните приемат водно кръщение за умрели, защото вярват, че по този начин ще ги спасят. Затова, те се ровят в архивите по целия свят, за да записват имената на умрели хора. По тези списъци те правят специална церемония, на която "прекръстват" отдавна умрели християни, мюсюлмани, будисти и други, като смятат, че по този начин посмъртно ги правят мормони и ги спасяват.

9. Библията утвърждава, че тя е единственото, окончателно и безгрешно слово Божие (2 Тим. 3:16, Евр. 1:1, 2, 2 Пет. 1:21), което пребъдва вовеки (1 Пет. 1:23-25).

За разлика от това мормоните учат, че Библията била променена, че в нея липсвали много "ясни и ценни части", и тя не съдържала цялата пълнота на евангелията (Doctrines of Salvation 3, р. 190, 191; 1 Нефий 13:26-29).

Освен Библията, мормоните имат още три свещени книги, които според тях съдържат Божии откровения - "Книга на Мормон", почитана като друго "евангелие", "Учения и завети" и "Скъпоценен бисер". При това тези книги се ползват с по-голям авторитет от Библията - те се ръководят от тях, когато има различия и противоречия с Библията.

Мормоните придават най-голямо значение на книгата на Мормон - тяхната основна добавка към Библията. Джоузеф Смит казва: "Аз казах на братята, че книгата на Мормон е най-правилната книга на земята и че следвайки нейните предписания човек се приближава при Бога повече, отколкото с помощта на коя да е друга книга".

Президентът на мормоните У. Ерд Макдоналд казва: "Това е единствената книга на света, от всички милиони книги в библиотеките на целия свят, която е била донесена на земята от ангели и взета от Божия престол. Това я отличава от всички останали книги. Петнадесет пъти ангел се е спускал на земята от Божия престол, за да удостовери, че книгата е преведена и напечатана правилно".

И въпреки това от първото й издание през 1830 г досега, книгата на Мормон е променяна на повече от 4000 места. Ако се включат поправките на печатни и правописни грешки поправките са 11,849.

10. Библията утвърждава, че истинската църква е създадена от Исус и никога няма да изчезне от лицето на земята (1 Кор. 3:11).

За разлика от това, мормоните учат, че в църквата основана от Исус Христос е станало окончателно отстъпление от истината, и това състояние "процъфтява във всички хора, с изключение на тези, които са дошли до познание на възстановеното евангелие" на църквата на мормоните (Mormon Doctrine, р. 44; "Евангелски принципи", стр. 111-112; Doctrines of Salvation 3, р. 265-326).

В "Учение и завети" 1:30 се казва: "Господ е казал, че по лицето на земята това е "единствената истинска и жива църква, от която Аз, Господ, съм твърде доволен".

Бригам Янг, вторият президент на мормоните, казва: "Всеки дух, който изповядва, че Джоузеф Смит е пророк, че той е живял и умрял като пророк, и че книгата на Мормон е истинна - е от Бога, а всеки дух, който не изповядва това - е антихриста."

Цитатите са от на най-авторитетните за мормоните източници - не би стигнало времето и въображението на човек, за да може сам да измисли такова нещо.

Стремеж към обсебване на християните

В последните години мормоните всячески се стремят да се представят като една от християнските деноминации. През 1982 година в доклад на агенция ЮПИ се съобщава: "Църквата на мормоните, стремейки се още един път да подчертае, че се явява християнска религия, е преименувала книгата на Мормон, добавяйки към нейното заглавие подзаглавието "Новите свидетелства за Исуса Христа". "С това подзаглавие - завява Бойд Пакър, член на съвета на дванадесетте апостоли в църквата на мормоните - книгата на Мормон застава на подобаващото й се място редом със Стария и Новия Завет".

Трябва да се отбележи, че зад тези тенденции не стоят никакви изменения в учението им, които биха доближили мормоните до християнството.

Решаващ момент за организацията на мормоните остава нейният външен облик и грижата за този облик произлиза от висшите й кръгове, но по този въпрос работят и отделните мормони, които са посветили живота си за сближаване с християнските общества. Много мормонски "мисионери", като нашумелия Дарл Андерсен, считат за своя задача да завързват дружески отношения с християните. Принципа на Андерсен е: "Завладей пастира и ще повлияеш на хиляди". Андерсън подчертава, че е постигнал успех, като е обърнал няколко протестантски пастори. В какво се състои неговата стратегия? Под заглавието "Възлюби своя съсед - пастора", той предлага осемнадесет способи за завързване на приятелство с тях. Някои от тях са: "посетете всеки пастор в неговата църква; пребивавайте на особените събития в неговата църква; поканете го на обяд; идете в качеството си на приятел или гост на тяхно събрание; изпратете му поздравление или приветствие при всеки удобен случай; предложете да организирате екскурзия за запознанство с благотворителните програми на мормоните; поканете пастора в деня на отворените врати в храма на мормоните; устройте съвместни молитви; организирайте прояви на смесени хорове". Гледната точка на Андерсен най-пълно е отразена в неговата книга "Soft Answers to Hard Questions".

Мормоните вярват, че християните сега следват извратено учение. Но в същото време те отчаяно се опитват да представят себе си за една от християнските деноминации, за да си осигурят добро име и обществено признание и да поддържат своята обширна "мисионерска" дейност. Важна причина за активната дейност на мормоните е стремежът към разширяване на огромния капитал на организацията.

Защо напуснах мормонската община

Юлия Диденко, бивша мормонка от град Петрозаводск, Русия, разказва за нейните преживявания сред мормоните. Ето откъси от нейния разказ, публикуван на руския сайт Ex-mormon:

"Веднъж, през април 1997 г, в дома ми отново дойдоха неочаквани гости. Този път бяха американски мисионери. На моите въпроси те отговаряха, че всичко е точно така, както си го представям, и че могат да ми съобщят нови сведения за Исус Христос. Те предразполагаха към себе си и с външното си поведение: държаха се скромно, интересуваха се от семейството ми, говореха за своите семейства, показвайки снимки... Подариха ми книгата на Мормон и ми обясниха, че тя била допълнение към Библията...

За кратко време те проведоха с мен шест беседи, според програмата им за работа с "интересуващите се". В тях мормоните не разказват нищо за особеностите на тяхното учение... В края на последната беседа ме попитаха дали съм готова да се кръстя в мормонската вяра. Аз се изненадах - толкова бързо ли? Но новите ми познати продължиха да идват в дома ми и четяха откъси от книгата на Мормон и Библията, като с интерес ме питаха дали съм съгласна с това, което чувам по време на беседите... Най-накрая се реших. Кръстиха ме в езеро в бял комбинезон, чрез потапяне във вода...

Мина една година. Броят на хората в мормонската организация постепенно се увеличаваше. Започнаха да създават общества ("общество за милосърдие" за жените и "общество на младите жени" за девойките)... Станах президент на "обществото за милосърдие"... Трябваше веднъж в месеца да посещавам всяка сестра и да нанасям информация за посещението в една таблица. Тези данни се изпращаха в мормонското управление на северозападния окръг в Санкт-Петербург, за да се води статистика и да може да ни се държи сметка.

Много старателно се планира и личния живот на мормона. Всеки понеделник вечер семействата са длъжни да се събират, за да четат заедно книгата на Мормон, която те предпочитат пред Библията. Всъщност, мормоните само се прикриват зад свещеното писание, за да примамят хората в тяхната организация. На практика те не приемат напълно Библията, като я считат за остаряла, неточна и непълна...

Веднъж в месеца ни събираха на излети, а при по-студено време - на вечеринки и дискотеки... На тези вечери бяхме длъжни да каним свои познати, защото те играеха роля на реклама за привличане на хора в мормонската църква... Веднъж на такава вечеринка в наета за целта квартира, един руски мормонски мисионер намери православната книга "Съвременни секти и ереси в Русия". Като я поразлисти, той прочете сведенията за мормоните, засмя се и ги обяви за лъжа и клевета. Но аз все пак се поинтересувах какво пишат за нас. Така за пръв път разбрах за многоженството на мормоните, за това, че семейството на основателя на организацията Джоузеф Смит се е занимавало с окултизъм, и че родоначалникът на мормонската църква е преминал обред на посвещение в масонска ложа...

Тогава започнах да задавам въпроси на американските мисионерки и те ми отговориха, че многоженството при мормоните било само по време на войната, когато били загинали много мъже и трябвало да се раждат повече деца, за да се спаси мормонския народ и за да можело всяка жена да си има мъж. В същото време мормонското свещено писание говори за "откровение" (1,3 п. 132), дадено на Джоузеф Смит, според което "всички, които не приемат многоженството, разгневяват Бога, нарушават Неговия закон и ще бъдат унищожени". Но когато започнали гонения срещу сектата заради нейните явно анти-християнски закони, нарушаващи законите на Америка, и започнали да вкарват нейните ръководители в затвора, "пророкът" веднага получил ново "откровение", предлагащо да се отмени тази практика и всеки мъж да си остави само по една жена, която е първа от всичките. Жените, които последвали първото "откровение на пророка", си платили за своето послушание на лъжепророка - били изгонени от прелюбодейните семейства заедно с децата си...

Продължавах да посещавам организацията, когато започнаха да ни подготвят за пътуване до храма, за да се извършат тайнствата по запечатване на семейството за вечността и други тайнства. Едва сега разбрах, че в храма посвещават мормоните по подобие на масонските ложи (престилки, пелерини, клетва за мълчание до края на живота си и пожизнено носене на ритуално долно бельо с определени символи)...

Видях, че дебелото ръководство за мормонски мисионери е направо един ключ към човешката душа и е пълно с тънки психологически прийоми, предназначени за доверчиви простаци като мен... По инструкция, трябва да се осигури тишина, да се показват на "интересуващия" се от мормонската вяра свои снимки с многобройни роднини, сияещи с широки усмивки, и като се показва неподправена любов и радост, да се споделят със слушателите "новите" знания за Исус Христос, да се подари книгата на Мормон и да им се предложи да я четат и се молят да разберат, че написаното в нея е истина... Не се разрешава да се говори нищо отрицателно за църквата на мормоните.

Най-важното на тези беседи е: да не се разрушава вярата на събеседника независимо каква е тя, отношенията да се градят на основата на общите възгледи и за нищо да не се противоречи. Например, ако кажат на мисионера: "Ние вярваме, че всички трябва да бъдат кръстени, затова кръщаваме и децата", правилният отговор на мисионера трябва да бъде (според страница 64 на ръководството): "Радваме се да говорим с хора, които вярват, че кръщението е толкова важно..."

"Значи в началото не е необходимо да се казва истината?" - попитах обучаващите ме сестри. Те се усмихнаха и кимнаха утвърдително...

Преди последното ми посещение на мормонско събрание гледах едно православно предаване, и докато седях на събранието, в главата ми все още звучеше звъна на камбаните. Мормонските речи не стигаха до мен. И изведнъж разбрах, че не съм длъжна да уча никого на това, което сама не съм разбрала, и не искам да бъда мормонски президент, а Божия рабиня. На обаждащите ми се от мормонската община обяснявах, че вече не съм президент и съм напуснала организацията. Опитвах се да им обясня, че в мормонската организация не съм намерила истината. Никой не се опита да ме убеди в обратното, защото на мормоните е забранено да спорят..."

Вместо заключение

Обикновените мормони, които срещаме в живота, не знаят нищо за истинската история на мормонската "църква". Това са искрено вярващи хора, които много обичат семействата си и вярват, че тяхната "църква" винаги е била такава, каквато им се представя. Но това, което им е казано, е само една красива опаковка, зад която са скрити празни думи и - в крайна сметка - една голяма лъжа.

Статията е от duh-i-istina.net

Link to comment
Share on other sites

  • 3 седмици по-късно...
  • Администратор
Е нали вярват в Исус Христос? Защо да не са християни?

Виж горната статия

Учението на мормоните, сравнено с Библията - прочети всичко от това и ще разбереш каква е разликата...и в исляма присъства Исус Христос...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 месеца по късно...
  • Потребител

До колкото знам :) Мармоните вярват, че жертвата на Христос е недостатъчна за някои грехове и за това се налага да се пролее и кръв на грешника :eek_yello:

Сами разбирате колко глупаво е това :)

Кръвта на непознаващият грях Христос е недостатъчна, но вашата грешна кръв ще ви спаси :D:D:D

ttrtt Христос не е просто някакво име, като при назоваването му ставаш вярващ :)

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Те и мюсюлманите "вярват" в Христос ( пророк Иса за тях), ама не са християни, нали ;)

Християни се наричат последователите на Христос и учението Му.

Мюсулмани - думата в превод от арабски означава вярващ в Бог/Аллах.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 месец по късно...
  • Потребител

И кой каза ,че вярват в Христос..той е просто човек, с мисия.А мормоните за мен лично са секта, която няма място в християнската църква...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...