Отиди на
Форум "Наука"

Алкохолизъм


Recommended Posts

 • Администратор

Алкохолизъм

 

Алкохолизмът е прекомерната консумация на алкохолни напитки. Той може да доведе намаляване на продължителността живота. Във Франция от алкохолизъм страдат около 3млн. души. Що се отнася до глобалната статистика – в световен мащаб консумацията на алкохол спада. Приемането на алкохол в по големи количества и в рамките на кратък период от време оказва влияние най-вече върху нервната система, тъй като алкохолът се превлича предимно от мазнините (тъканта на нервната система е богата на липиди). Клинично изражение на въпросния процес е състояние на замайване, преминаващо през три фрази: Фаза на психомоторна възбуда; фаза на некоординираните движения нечленоразделна реч и неоправдана агресивност и накрая – фаза на кома, при алкохолно съдържание на кръвта от порядъка на 5 грама на литър. При последната фаза е възможно да настъпи смърт.

Състоянието на алкохолно замайване често става причина за неправомерни действия (престъпления), катастрофи и т.н. Карането на кола със съдържание на алкохол над 0,8 промила се счита за тежко провинение във Франция. Според действащия у нас Закон за движението по пътищата зад волана не може да сяда водач на превозно средство, който има в кръвта си повече от 0,5 промила алкохол. Необходимо е да се избягва консумацията на алкохол и лекарства. Съчетанието алкохол – успокоителни може да се окаже смъртоносно.

Хроничен алкохолизъм. Той засяга най вече черния дроб и мозъка. Алкохолът води до бавно унищожаване на черния дроб (цироза). Той предизвиква агресивност, неоправдан страх, треперене и схващане на крайниците (полиневрит). Ако, страдащия от алкохолизъм изведнъж престана да пие, той може да изпадне в състояние на алкохолна недостатъчност („делириум тременс”), което да завърши със смърт поради обезводняване или със самоубийство. Някога алкохолът предизвиква рак на гърлото или хранопровода, особено в съчетание с тютюнопушене. Прекомерната му употреба води до намаляването на защитните сили на организма спрямо някой болести и по-специално спрямо туберкулозата. В случай, че се приеме по време на бременност може да бъде причина за вродени недостатъци на зародиша.

Алкохол: разпределение и консумация

Най-големите консуматори на алкохол си остават високоразвитите, напреднали в икономическо отношение страни. Все пак тенденцията в тях е към консумиране не толкова към спиртни напитки, колкото на по-лек алкохол (бира, вино). В периода 1980-1990 година тази консумация е спаднала с 15% в западна Европа (и по специално във Франция и Италия) и с 8,5% в САЩ. За сметка на това процента на консумация на алкохол е твърде висок в развиващите се страни (26% увеличение на консумацията в Латинска Америка). Трябва да се отбележи факта, че качеството на алкохола в тези страни е по-ниско, което го прави по-вреден за човешкия организъм.

tablica.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Мнения 93
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

Нещо интересно във връзка с алкохола..., от къде таз замаяност, от къде тия забавени реакции, защо мисълта ни се тътре подир бутилката...

Етиловия алкохол ( C2H5OH ) се свързва с рецепторите за гама-аминомаслената киселина (гама-АМК). Последната е инхибиторен невромедиатор. Тя води до хиперополяризация на невроните т.е. потиска активността им, обратното на деполяризация, която води до тяхното активиране.

Механизма на действие на гама-АМК и етиловия алкохол е следния:

1. свързват се с рецепторите за гама-АМК по повърхността на постсинаптичната мембрана на даден неврон -> 2. тия рецептори представляват лиганд-зависими ХЛОРИДНИ йонни каналчета, свързването с тях води до тяхното "отваряне", а то до навлизане на хлоридни аниони в неврона и до неговата хиперполяризация -> 3. хиперполяризацията ( подтисната активност ) на невроните води до замаяност, нарушения на съзнанието, смущения в координацията, повишаване прага на болка, намаляване на сетивността и пр...

Другия интересен въпрос е как хроничната злоупотреба с етилов алкохол води до цироза на ч. дроб...?

Какви са механизмите на развитие на делириум тременс при абстиненция, защо са халюцинаторните прояви по време на делириума и тъй нататък и тъй нататък...:))

Каква е връзката между алкохолизма и понижения имунитет...?

Влияние на алкохола върху плода...?

Канцерогенно действие в съчетание с тютюнопушене...?

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Здравейте!

Бих искал да се включа в тази тема, смятам, че тя е актуална и интересна. Наскоро, прочетох една статия свързана с алкохолните увреждания на черния дроб и мисля да цитирам факти от нея.

На първо място е добре да се знае как се метаболизира алкохола в човешкия организъм. Според въпросната статия:

"Алкохолът се резорбира в стомаха и в тънкото черво и над 90% от него се подлага на окисление. Първият продукт от неговия метаболизъм е ацеталдехида. Той от своя страна се превръща в ацетат и се

отделя водород, който води до намалено окисление на мастните киселини в хепатоцитите, вследствие на което използването им като ,,гориво” намалява и предизвиква акумулирането на ТГ (триглицериди) в чернодробните клетки."

На второ място е редно да се разгледат факторите, определящи развитието на алкохолни чернодробни увреждания:

"1. Пол - Жените развиват алкохолни увреждания при по-ниски дози и за по-кратко времеотколкото мъжете понеже алкохол-дехидрогеназата е в по-малко количество и това води до по-голямо

количество метаболизиран от черния дроб алкохол при единица прието количество.

2. Генетична вариабилност на ензимите участващи в метаболизма на алкохола – повишената алкохол-дехидрогеназа и ацеталдехид-дехидрогеназа води до понижена токсичност на алкохола при някои индивиди и обратното - повишена при други.

3. Хранене. Освен че променя абсорбцията на хранителни вещества, алкохолът води и до намаляване на апетита към неалкохолни източници на калории.

4. Паралелна употреба на лекарства с потенциален хепатотоксичен ефект води до чернодробно увреждане. Това се наблюдава при употреба на парацетамол, изониазид и др.

5. Имунологични промени. Алкохолът води до повишена реактивност на Т и В лимфоцитите, а под действието на ацеталдехида се образуват неоантигени, индуциращи образуването на антитела срещу тях."

Използвана литература:"Алкохолни увреждания на черния дроб д-р Стефан Николов-МА, Клиника по гастроентерология, София"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Как алкохолизма може да доведе до развитие на остър панкреатит?

Първи сценарий:

Алкохолът стимулира секрецията на солна киселина от страна на париеталните клетки в стомашната лигавица -> pH-то на стомашното съдържимо се повишава -> силно киселото pH преминавайки в дуоденума ( т.нар. дванадесетопръстник, или следващото звено от гастро-интестиналния тракт след стомаха ), стимулура секрецията на секретин и холецистокинин от специфични клетки в състава на дуоденалната лигавица -> секретинът и холецистокининът стимулират секрецията на екзокринния панкреас ( сиреч, достигат до клетчиците на задстомашната жлеза - панкреаса, дразнят ги, а те в отговор на тва посегателство отделят огромно количество секрет ) -> едновременно с това обаче, етиловият алкохол повишава тонуса на сфинктера на Оди ( панкреаса излива своя секрет в дуоденума, от панкреаса излиза едно каналче, което извежда секрета до дуоденума и завършва с пръстеновиден мускул - сфинктер, който регулира пасажа на секрета към дуоденума ) -> и така, хем имаме повишена продукция на панкреатичен сок, хем алкохола потиска отварянето на сфинктера, който нормално позволява изливането на секрета в дуоденума -> това води до повишава на налягането в каналната система на панкреаса ( панкреаса е състаен от множество клетчици, които образуват структура наподобяваща грозд, всяко здрънце е състаено от множество клетчици и се нарича ацина, от всяко зрънце започва каналче, което има за цел да изведе отделяния от клетчиците секрет в по-големо по размери каналче и така до най-големия отводящ канал на жлезата, тия множество каналчета образуват въпросната канална система ) -> това повишено налягане води до механични деформации на клетичиците, структурата на междуклетъчните им контакти се нарушава, панкреатичния секрет започва да избива през клетичците в интерстицима на жлезата и в околните тъкани, и става Ч-У-Д-О... -> панкреатичния секрет е пълен с ензими от всякъв порядък, който разграждат всичко по пътя си..., което обяснява логичния летален изход до който лесно би могло да се достигне..., а-а-а...и това се нарича, нали, остър панкреатит..., а панкреатитът по дефиниция е възпаление на задстомашната жлеза...

Друг сценарий:

Алкохолът, погълнат за кратко в големи количества може да доведе до образуването на белтъчни преципитати в каналната система на панкреаса... Етилов алкохол -> нискомолекулна, неполярна, липидноразтворима молекула -> ходи, където си иска -> достига необезпокоявана до панкреаса -> попада на секрет с висок белтъчен състав -> образуват се преципитати, които са своеобразни "запушалки" и по описания в Сценарий 1 механизъм се достига до развитие на остър панкреатит...

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Потребител

Между другото, знам че баклофена (baclofen) помага с алкохолната абстиненция (в случай, че човек реши да се откаже от пиенето).

Но идва и "прекрасния" момент, в който ако пък се привикне към ежеднвената употреба на медкамента за по-дълъг период от време, абстиненцията от него наподобява на бензо и алкохолната.

Реших просто да вметна, че се сетих. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Алкохолизмът е най-вредната токсикомания. Засяга редица органи и системи, и е съпроводен с морална деградация. За съжаление човек сам се докарва до това състояние, но влиянието и оформянето му като редовен потребител на СН3СН2ОН е преди всичко заслуга на средата в която се намира. Така че заболяването носи социален характер.

В България ако си мъж, готин тип и изобщо пич от класа трябва да го докажеш на масата. Пие се във всички прослойки - бедни и богати, и интелектуалци, и простаци, и адвокати и лекари, и археолози, и артисти.

Та изграденият алкохолик може да пие, може и да не пие. Затова той пие.

Навремето ми попадна една интересна книжка - "Тайната история на алкохолизма" на Джеймс Греъм. Съветвам на всеки начинаещ и напреднал алкохолик да я прочете. Преди да е стигнал до имплантите с дисулфирам.

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Алкохолизмът е зависимост от алкохол и си е чиста наркомания!

Защо, когато пием ни се вие свят? Любо го описа прекалено научно (от което на мен ми се зави свят), пък и никой не го разбра!

Нашата кръв има способност да разтваря в себе си определено количество кислород, което се приема за нормално. При употреба на алкохол, алкохолните пари, които вдишваме, проникват в кръвта и намаляват нейната способност да се обогатява на (да разтваря) кислород. Колкото повече алкохол поглъщаме, толкова по-малко кислород в нашата кръв. В резултат настъпва кислороден глад на нашият мозък и ни се завива свят. Проста работа!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Като гледам, горе двама специалисти са писали, може би ще я посочат? :good: Какво точно значи "пияница", не е научен, а битов термин това?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Като по-млад ми се виеше свят, може и от това да е, че ментета имаше много по онова време. Пък сега си пия тихо и кротко пред компютъра.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Пред компютъра май е най-вредно. Уж си в компания (щото, нали, скайп, форуми), ама всъщност си е наливане. В компания трябва, за да е с мярка.

За щастие, почти не употребявам концентрати. Обичам джин и уиски, но рядко ми падат, защото - пак за щастие - съм махнаджия и обичам качествен продукт. Същото се отнася и за виното, при все че през лятото изконсумирах безпаметни количества бели вина.

А бирата просто не върви без тайфа и/или хапване.

Пък и не бива да е всеки ден. Хубаво е да се пие за кеф, иначе не. Както и в много други неща, навикът е свинщина.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Няма да намериш моето момче! Няма вече уиски! Аз имам в къщи пълната поредица "Grant's" - разфасовки от 200 мл., 375 мл.(заоблено шише, да пасва на задният джоб), 750 мл., 1л. и 140 мл. и 2л. и 700мл. (с дръжка). Юбилейно издание - 100 години Грантс (1887 - 1987)!

С розови капачки! Изобщо няма връзка със сегащният Грантс. Забрави! Сегашното е омекотители, остарители и пр. На капачката е ясно видимо 00 years Grant's. Двадесет и три годишно!

Имам и пълната поредица разфасовки на 5 годишно уиски Грантс (от резервите), което също е история. Меко, приятно, божественно! Това е купено преди 17 години!

post-4826-038627000 1285949501_thumb.gif

post-4826-009873000 1285949607_thumb.gif

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

хайде да ги почваме музикалните поздравчета, посветени на алкохолните напитки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Честито, МГ, със здраве да си ги употребяваш, по хубави поводи и с хубави хора :) То и по-добре, че качественото е рядко, иначе или няма да го ценим, или ще се освинваме.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Абе много е активна тая тема, много се коментира, вдъхновява явно темата за алкохолизма, ей страшна работа е това пиенето. Че и прогрес на идеята има. Почна се от патологическата страна, а сега гледам бутилки тука се обменят. Браво браво, дерзайте момчета.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А ккво може да бъде шампанското извадено от северно море от армаганите които беше пратил френският крал на Петър I Алексеевич.....

Ама тези ботилки дето ги държите върху шкафовете без да ги изпиете....

Всичко на време и място трябва да се екзекутира. Иначе ще стане на антифриз....

:w00t: :w00t: :w00t:

ПС

Защо ми е забранено да пускам клипчета? Допреди ми беше разрешено????

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Голем зор дорде влезна у тоз форум... :))))))

еМГ-то, теорията за алкохолните пари и кислордното насищане на кръвта е мн "интересантна", в ироничния смисъл на думата ...:))

За да стане по-ясно ше кажа следното:

Невроните са бачкаторите на главния мозък. Интензивността на работата им подлежи на регулация. Възбуждащите невромедиатори ( като познатия адреналин ) им казват: "Работи по-бързо, по-яко!", а потискащите ( като ГАМК ) : "Момчета, давайте го по-излеко!". Всеки бачкатор, сиреч всеки неврон, има мн ушета ( в ролята на клетъчните рецептори ), благодарение на които той може да възприема нарежданията. И така, ГАМК идва до ушото ( рецептора ), казва му ( свързва се с него ): "По-бавно!" - след, кеото неврона чинно изпълнява нарежданията. Да обаче освен ГАМК, има и "други", които могат да дават същите нареждания... Те говорят същото, което говори и ГАМК... И говорят на същите ушенца... Такъв "един" е алкохола.

Когато невроните бачкат на 2-ра ( а не на 4-та или 5-та, или барем на 3-та ), резултатите са:

- удълженото рефлексно време

- нарушената членоразделна реч

- нарушената координация

- замъгленото зрение

- смущенията в паметта - "белите петна"

- силно е намалена способността за образуване на условни рефлекси, накърнено е асоциативното мислене

- отпадат юздите на крайния мозък, който нормално ти казва: "Абе, пич... немаш шанс с тая мадама, стой си на дупенцето, за да си спестиш унижението..."

и разни те такива...

КОГАТО, невроните бачкат на 1ва изпадаме у кома... А когато въобще не бачкат, ВЪОБЩЕ изпадаме у мозъчна смърт.

Ако еМГ-то вкара вместо два големи, 2 двойни Грантса, дойдат му в повече, изпадне в безсъзнание ( понеже бачкаторите са седнали на пейката ) и се озове в токсикологията, там ще му влеят ( венозно ) банка с 0.8% р-р на NaCl ( физиологичен р-р, който е изоосмотичен спрямо кръвната плазма ), а в банката ше бацнат КОФЕИН, ФУРОЗЕМИДЕЦ, ВИТ. Ц...

Физиологичния р-р се влива струйно и у много, което има за цел да оводни ( хидратира ) еМГ-то и да вкара алкохола обратно у съдовете, тъй като той в голема степен ги е напущил та да раздава заповеди на нервните клетки и да тормози всички останали, които изграждат тялото на еМГ-то...

Вкарваме ние мн физиологичен р-р, хидратираме еМГ-то, след което вкарваме и Фуроземид, мощен диуретик, който засилва ПИКОЧООБРАЗУВАНЕТО ( мн ма изкефи тая дума ), или диурезата, така, че еМГ-то да изпикава вкарания физиологичен р-р, а заедно с него и алкохола... На практика, може да се каже, че прайме неква своего рода промивка на вътрешната течна среда...

Тураме и кофеин ( МНОГО ВАЖЕН !!! ), който е "функционален антагонист" на алкохола, той отива при бачкаторите в черепната кутия и почва ги насмита да са фащат за работа, че носитела им е сплескал кофата...

И витаминчето може и с калциев глюконат да са напрай..., тъй че да са поддържат съдовете в тонус, да нема кръвоизливи, да нема отоци и пр.

ааа и преди тва му са прай стомашна промивка де, там с хладка вОда, карбо медициналис и сичките му мурафети ...язък си за мезето у тоо ред на мисли...

един интересен въпрос-занимавка: "Защо се дехидратираме след алкохолна интоксикация?"... на заранта ни пали за вОда, а преди туй по предвидливите, баш Майсторите един вид, си турат шишето с водата до леглото..;)

Иначе сте дОгодили темата... сеа секой да си каже, кво тура у джезвето с ракията зимаска ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Абе много е активна тая тема, много се коментира, вдъхновява явно темата за алкохолизма, ей страшна работа е това пиенето. Че и прогрес на идеята има. Почна се от патологическата страна, а сега гледам бутилки тука се обменят. Браво браво, дерзайте момчета.

абе нали знаеш: 'крадецът пръв вика - дръжте крадеца'.

Айде поздрав:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

един интересен въпрос-занимавка: "Защо се дехидратираме след алкохолна интоксикация?"... на заранта ни пали за вОда, а преди туй по предвидливите, баш Майсторите един вид, си турат шишето с водата до леглото..;)

Иначе сте дОгодили темата... сеа секой да си каже, кво тура у джезвето с ракията зимаска ;)

Здрасти!

Ами предпочитам бира до леглото. Преди още да си отворил очите теглиш едно голяма глътка. Ако имаш разтройство на стомаха, ще ти олекне бърже. Ако си в ред със стомаха, водата и лекият алкохол ще ти дигне кръвната захар и ще се оправиш по-бърже. Иначе те набива на вода. Пиеш, пиеш и после пък ти става лошо от многото вода. Глава обикновенно от многото цигари го боли човекът. Най-евтино се спасяват тези които от една чаша бира им се преспива....

Малко прекалил

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Нещо намекваш ли?

Намеквам, че пиеш бири в промишлени количества:

big+beer+big+rich.JPG

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...