Picture1-220x300.jpg

Нова книга по общоакадемичния проект „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността” с резултатите от двегодишни изследвания беше официално представена от ръководителя на проекта чл.-кор. Васил Николов. Той акцентира на най-важните  изводи  във всяка една от включените в тома 33 статии.

Общо 72 учени от 18 института на Българската академия на науките проведоха интердисциплинни изследвания, резултатите от които са включени в изданието. Богато илюстрираният сборник е с наименование: „Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство“.

Обобщени са най-новите изследвания на хуманитарни, природни и приложни науки, които показват как историята и културата на нашите предшественици са повлияли на съвременния живот, обяви председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той обърна внимание, че това е първият общоакадемичен проект, който изтъква потенциала на БАН като научна организация.

 man_DSC_0049-300x210.jpg

Като примери за многоаспектността на изследванията в сборника проф. Радостина Стоянова, проф. Николай Спасов, проф. Анна Чолева-Димитрова и доц. Валентина Ганева-Райчева представиха накратко резултатите от своите проучвания.

Книгата „Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство“ е посветена на 75-годишнината на Петър Манджуков, осигурил финансирането на проекта. По думите му това е уникален за историята на България научен труд. По време на представянето Петър Манджуков обяви благодарността си към учените от БАН, както и желанието си да подпомогне превода и издаването на книгата на английски език.

man_DSC_0096-300x201.jpg

Проектът „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността” започна през март 2016 г. За първи път тракийската култура и наследство се изследва интердисциплинно, резултати на комплексни научни проучвания по темата се представят в богато илюстриран научен сборник с цветен печат, който без съмнение е явление в българската наука и принос на БАН за осветляването на европейската древност.

http://www.bas.bg/учени-представиха-книгата-тракийск/