Отиди на
Форум "Наука"

Швейцарска теза за произхода власите


Recommended Posts

 • Потребител

Искамда разгледам тезата за произхода власите като водещи началото си от българския етнос в отделна тема условно наричам Швейцарска и да я подкрепя с наличните факти защото очевидно представена като основна идея и преразказ (без фактологически материал)само не доказва нищо и може би звучи наивно и неубедително.

За мен това,че очевидно влахите се появяват и формират над определена надморска височина в планинските части на територията на България,във всички български планини от Тесалия през Хемус до Карпатите изкона българска територия за времето което разглеждаме и което аз не считам за случайно и ще подкрепя с факти пък нека да я обориме или доразвиеме тази теория.

Нека да очертаем тезата с наличните автентични факти .

Подчертавам темата няма общо с Румъния и по късното самостоятелно формиране,развитие на Влахия и вливане в румънската държавност .

Общите белези са :

1-по местоположение се появяват по планините на територията на България

2- и като време, по времето около и на загубване на суверенитета на България и падането и под Византийска власт,

Трябва ли да ги наречем влахикос буларикос тъй като очевидно влахите се появяват и формират подобно на ...................... /нека все пак няма сравнения с биологията; разбрахме идеята, че според теб са били необходимиспецифични условия за създаването на етноса/ над определена надморска височина в планинските части на територията на България,което аз не считам за случайно и ще подкрепя с факти пък нека да я обориме тази теория,

Отговорът е не не само защото това е част от ботаниката/зоологията ,а защото отговорът се крие и е и причината по късно да възникне и една друа подобна държава -Швейцария.

3- използват защитните функции на планината и подобно на Швейцария са избягали там за да избягат и не плащат данъци на Византия.

Швейцария е показателна в нашия случай.Поради защитните функции които дава планината селяните от Италия,Франция и Германия избяват и използват Алпите като крепост за да избягат от суверенитета и данъчното облагане на техните монарси.Никой не ги нарича пастири и не се опитвада вмени поминъкът като етнос както съвсем сериозно ни се обяснява,че власи значи пастир на ромеите ?!Трябва да има някакъв поминък,Поминъкът им е скотовъдство ,а не земеделие по приемани и днес обясними причини-слаба,ерозирала почва,картофитет не са открити и т.н.

По пресния пример с Швейцария осветлява и историята по рано в планините на България,

Така и тези хора които живеят в планините на България ,

наричани влахи живеят там защото използват защитните функции на планината.Кои са те от наличните факти?

Те се появяват по планините на територията на България като време, по времето около и на загубване на суверенитета на България и падането и под Византийска власт.Византийският император Йоан Цихимски пленява българският цар Борис Втори (970-971)заедно с цялото му семейство ,отвежда го в Константинопол и публично му отнема знаците на императорското достойнство -златната корона и червените ботуши,и след това в църквата "Св. София" тържествено полага короната на бълг, царство и благодари на бога за покоряването на българското царство.И наистина според средновековните закони с пленяването на короната престава да съществува и държавата,което пък от своя страна дава основание на някои да твърдим,че съгласно тези закони България никога не е падала под турско робство и д-та ни не е преставала да съществува тъй като короната на средновековна България никога не е пленена от турците.

След това лирично отклонение да продължа по те;мата.Така б. д-ва престава да същ в 971 г. Огромна б. теритотия пада под в. сувернитет . И оттук започва борбата за възстановяване на б-та държавност, от момента на загубването и в 971 г.

Една част от българския народ не желае да признае византийския

суверенитет и подобно на Швейцария се укрепява в планините използвайки ги като крепост.Т.е. част от българския етнос

отстоява своята независимост високо в планините за което спомага наследената военна организация и умения на войници-латини.

същите добре познати воински умения на симеонова войска

И идва първото по хронологическата последователност на събитията съобщение за влахи .

Т0 принадлежи на Йоан Скилица /автор от края на ХІ век/. В промежутъка между 976 и 980 г.,т.е. не случайно след фаталната 971 г. един от четирите комитопула, възглавяващ възраждането на Първото българско царство, най-големия от братята – Давид, “загина тогава, убит между Кастория и Преспа, в така наречените Прекрасни дъбове, от някакви “влахи – пътници".Виждаме че тук е изпълнено условието да е след загубване на българския суверенитет,

“влахи-пътници” е воинска категория ,така както и самото влахи-категория воинско мъжко население от самото начало на Първото българско царство ,а влахи-пътници” е воинска категория които имат задължение да носят воинска служба по охрана на определен участък от път,да охраняват проходи.

Откъде идва наименованието влах.Защо са наричани влахи или латинци-те са войници на Източно Римската империя.С влах славяните наричат латиноговорящи.С какви латиноговорящи са си имали работа славяните освен с войници на служба при римския имптратор т.е. латинци . Така напр поляците наричат италианците,примера с уелсците, Кои са останали в уелс след като римляните се оттеглят.Войниците местно населени което не се чувства римляни и е било само на служба си остава известно като власи-латини .В нашите народни песни и предания се говори за латинския крал ,за крал Латин и т.н. това е източно римския император и съответно войниците му са латинци/влахи,А защо са говорели на латински-развален както се научавамо но все пак за чуждото ухо латински ?Огромната войнишка маса набирана от варвари постъпили на военна служба при виз имп се разбира на латински .Това е и езика на общуван в римската армия между хора от различни етноси. Това е наследено и от войската на Първото българско царство и в специално от тази на Симеон сянката на чиято военна машина пази и държи на разстояние гърците за половин век.И когато се явява необходимостта от тези воински умения те се проявяват в т.нар валахи съхранявали Бълария във високите части на планините.

За времето на византийско господство в България във византийската литература името валахи многократно се употребява по отношение на цялото население на Бълария.Традиция е да се наричат българи само обитателите на катепаната БългарияЗащо ,защото валахи е наименование на войници-латини които отново могат да бъдат на служба на императора,така както са били в миналото и се опитва да се подмени етноса бълари им с една социална категория воиници,или пастири .

Да разгледаме какво казва Кевкамен в неговия Стратегикон съставен е в 1075-1078 г, за власите ,за въстанието на власите и българите в Тесалия

.Всички действащи лица са същите като при въсанието на Петър и Асен

Никулица Делфина каза на имп. че се готви бунт в Елада на власите и българите.

Той постъпва хитро и оглавявя бунтовниците и доносничи на императора КонстантинX Дука.

174.Въстаниците се събрали в къщата на Боривой Влаха.Българско име,

175. Той се обтрнал и към власите.

Къде са вашите стада и жените ви ?" Те отвърнали " В планините на България"

За причината на въстанието -увеличението на данъците ето какво казва на императора

177."Прочее благодари се на бога,че аз задържам народа и мога да прекратя този бунт ако ме послушаш и премахнеш увеличенията на техните данъци и постановления.Защото той беше увеличил данъците с много номизми".

Изключителен интерес предетавлява описанието на нравите и история на власите

187."Племето на власите е съвсем невярно и покварено и не спазва истинска вярност нито към бога ,нито към императора,нито към сродник или приятелно се стреми всички да измами:много лъже и много краде ,като всеки дтн дава лесни клетви пртд приятели и лесно се отмята от тях;сключва побратимства и кумства и смята чрез тях да измами наивните. Никога не е спазвал вярност към никого дори към някогашните римски императори.Срещу тях воювал император Траян от когото били напълно надвити и отведени в плен;и царят им на име Децебал бил убит и главата му набучена на копие в Рим "

И ето го неговият съвет !

" И ако някога се вдигне въстание в БЪЛГАРИЯ както се споменава и те заявят и дори се кълнят ,че са ти приятели ,не им вярвай!"

Ето какви са власите които милеят да освободят отечеството си България!

За свидетелството на Анна Комнина 1094 г. Тя нарича “валахите” на Хем като стари местни жители, отлично познаващи пътеките през хребета…Кои са старите местни жители?Един единствен отговор-бъларите.Откога е сведението-след 971 г.

За всеизвестното въстание на Петър и Асен посочихме че Всички действащи лица са същите като при въсанието в Тесалия само ,че доста години по късно

,Причина за въстанието-данъците,местоположение и време също съвпадат,

Никита Хониат:

"Но поради своята дребнава пресметливост той (Исак ІІ Ангел ) решил да отпразнува сватбените тържества с държавни пари и почнал да ги събира от вътрешните области, без да са предвидени като данъци. Поради скъперничеството си, докато ограбвал и останалите градове, които били съседни на Анхиало, той незабелязано въоръжил срещу себе си и срещу ромеите варварите от Хем (Стара планина ), които преди това се наричали мизи, а сега се наричали власи. Те, надявайки се твърде много на своите планински теснини и облягайки се на многобройните си укрепления, които се намирали високо в недостъпните скали, били и по-рано надменни спрямо ромеите, а тогава намерили повод, така да се каже, свой Патрокъл — отвличането на стадата им и насилственото вземане на пари, и дигнали открито въстание. "

С това въстание целта е постината,България е отново суверенна държава.Малко по късно "изчезват" и влахите в титулатурата на българските царе.Влахия се появява отново на сцената когато още веднъж българската държавност е не само заплашена но и изчезва.

Без да съм изчерпателен с това очертавам тезата.

Последващото развитие на Влахия нейното по- късно самостоятелно и развитие след падане на България под турско може и да се раздлежда като развитие на българската държавност до вливане в румънската държавност имено с основанието,че Валахия се създава , произхожда и съхранява българското достатъчно дълго,че да запали отново пламъка на свободата в родината .

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това теза за "КУЦОвлахите" /армъните/ ли е или за "влахите"?

Ако е за влахите, ако може да отговориш на въпроса : Какво прави в средата на ХІІІ в. "ромъноезичното /латиноезично" население в района на Средна Азия, Паскатир - откъдето са се преселили в земята на Асен ІІ /източника го знаеш/?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аналогиите с Швейцария би трябвало да се правят внимателно - да, природните условия са същите, но социалните и етническите не са. Швейцарец - това е ясно обособена социална категрия, в тази политическа нация има няколко безспорни народности.

Ако приемем власите за социална категория (войници, скотовъди, и пр.) губим всякаква логика на това откъде латинския е в основата на езика им. И то вулгаризиран латински. Българи не са си сменяли езика в цялата си история, особено пък в онези времена. Сега само да не се отплеснем в това, че оттогава няма данни говора да е латински, че писмото на Нешо и кръста на Мирчо са фалшиви и т.н., защото това е разглеждано вече многократно.

Както и за папския извор - също го разглеждахме, има си теми.

Тази част от българския народ, която не желае да пада под византийска власт и тази част от аристокрацията, която не желае да става византийска такава, отива със Самуил, Кракра, Елемаг и пр. и пр. Нямаме нито едно сведения някой да е воювал с византийците от планините на завладените територии.

Освен това, тази схема се обърква и от това, че имаме Велика Влахия - дн.Тесалия. Какво ще да правят пък там българи-воини, с латинско наречие.

И освен туй всичко живо ясно и точно разделя българи и власи в изворите.

"....Истината, поне тази написана от римляните е, че провинция Дакия се пренаселва от заточени там престъпници от всички краища на империята, които след като се смесват с местните дако-тракийци стават трудни за управление. Релефът на територията им не предупределя естествена географска защитеност от атаки на племената обитаващи източните степи и това в комбинация с неустойчивия етнически състав на провинцията определя решението на римляните да търсят защита зад великата река Дунав. Останалите зад пределите й индивиди, отритнати от цивилизацията, създават едно ново етническо формирование, където единствения начин за общуване между тях е профанизирания латински. Те обаче са още далече от създаването на свой етнос и затова стават лесна плячка на славянското нашествие, а по-късно на аварите и прабългарите.

Да се признае подобен произход и съдба в Австралия може да е нормално, но очевидно още не е в съседна Румъния, където според господстващата "историческа" догма, римският елемент си останал жив и витален. Римляните продължили да обитават големите градове (?) и да се опитват да се свържат с държавата-майка през стихията на заливащия ги океан от варвари...."

http://forum.boinaslava.net/showpost.php?p...amp;postcount=1

От многото споменавания на власи и българи заедно или на връзка на власите с българските територии и топоними не можем да направим никакъв друг извод, освен този, че власите са си живели преимуществено в България. Никакъв друг. Жителите на територията България (защото с това име не само темата България се нарича от византийците) са тези, които живеят там и това не са само българи.

Не се връзва.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Това теза за "КУЦОвлахите" /армъните/ ли е или за "влахите"?

Ако е за влахите, ако може да отговориш на въпроса : Какво прави в средата на ХІІІ в. "ромъноезичното /латиноезично" население в района на Средна Азия, Паскатир - откъдето са се преселили в земята на Асен ІІ /източника го знаеш/?

Иванко, това е базирано на едно сведение, което може и да е грешка на автора. Все пак той, ако и да е Бейкън, живее на 3500 км. оттам в средновековието.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
...може и да е грешка на автора. Все пак той, ако и да е Бейкън, живее на 3500 км. оттам в средновековието.

Ама разбира се, пардон.

Би ли отсял изворите, които да ползваме в темата, за да не стават такива грешки друг път? Пусни списъка на изворите за ползване, за да не стават такива издънки. Благодаря предварително. В интерес на темата е.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
България никога не е падала под турско робство и д-та ни не е преставала да съществува тъй като короната на средновековна България никога не е пленена от турците.

Трудно би се намерил здравомислещ човек, който да твърди със увереност, че България никога не е падала под турско робство.

Първо през 1396 не съществува държава България.

Има само независими Видинско, Търновско и Карвунско деспотства, чиито владетели свършват като провалили се османски и унгарски васали ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Има само независими Видинско, Търновско и Карвунско деспотства, чиито владетели свършват като провалили се османски и унгарски васали ...

Допълвам "ICA - куцовлаха-тюрковлаха". Няма България, а има Видинска, Търновска, Карвунска, Охридска и Бесарабска Българии, в кр. на ХІV в. Те са разпокъсани части от Българското царство, вкл. в две друговерски империи - Свещената римска империя и Османската.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Не става дума за отсяване, а за оценка на извора.

Представи списък на вече "оценени" източници, за не ги вземаме предвид и да няма друг пък такива издънки с позоваването им. Не за друго, да не става офф-топ. "Боеца Славен" ICA-тюрка, може да помогне в случая, ако ти не си подготвен със списъка. Поставете рамки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Допълвам "ICA - куцовлаха-тюрковлаха"...

Айде без обиди и лични нападки ако обичаш.

Та колко бяха Българиите в края на 14 век?

Покажи поне един писмен документ от онова време, в който да пише черно на бяло, че въпросното деспотство се нарича България.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Айде без обиди и лични нападки ако обичаш.

"Аспарух", ти ли си ICA, щом приемаш толкова лично, единствен от многото потребители тук? Как стана от "agustst roman emperor" на "ювиги хан"!? Голяма метаморфоза си претърпял! Какво обидно виждаш в "куцовлах" /армени, армъни/ или "тюрковлах", което са етнически категории от исторически източници?

Темата е произхода на "куцовласите" /смятам, а не на "влахите"/. Задай рамки на източници потази тема, по възможност източници и автори, които да са в радиус до 500 км. от Средна Азия, респ. от Балканите, а не 3500 км. За да не става грешка при обсъждането и да не се излиза от зададената матрицата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Швейцария е показателна в нашия случай.Поради защитните функции които дава планината селяните от Италия,Франция и Германия избяват и използват Алпите като крепост за да избягат от суверенитета и данъчното облагане на техните монарси.

Я раздуй малко като си се завйкал по унгарска свирня, че власите били скотовъди, като кави са оцелели българите през петте века турско робство като поданници на Падишаха - като козари в колибите в балкана нали?

http://www.youtube.com/watch?v=dzAYjVVsgZs

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ще бъде интересно да разгледаме и къде не се споменават власите кога не се споменават и защо не се споменават имено в периода преди загубване на суверенитет г-на 971 като нулева и отправна точка.. Като във всяка наука и тук би трябвало отсъствието на нещо да не е нищо , а да е доказателство. При цар Петър са се появили богомили но не и т.нар. Власи ПРЕЗВИТЕР КОЗМА: “Случи се, че в годините на православния цар Петър в българската земя се появи поп, по име Богомил... Той пръв почна да проповядва ерес по българската земя.” Малко преди това ,

При СИМЕОН І: “Граница мижду българи и ромеи при Симеон, от Бога владетел на българите...”,РОМАН ЛАКАПИН в писмо до Симеон: "До Симеон, владетел на българите... Ако наистина трябваше да се нарича някой цар на ромеите и българите, то трябваше да се наречем по-скоро ние...".

Николай Мистик в писмо до Симеон: “... винаги лежи скръб на сърцето ми, поради общите бедствия, които изтощават Божия народ – ромеите и българите...”

Тоест в непосредтдвена близост преди появата на власите , Симеон не се блазни да се титулува владетел на т.нар. Власи, Патриарха и той не е чувал за тях ,НИКОЛАЙ МИСТИК в едно писмо пише:"... подготвя се или пък ще се подготви твърде силно раздвижване на русите и заедно с тях на печенегите, пък и на западните турци, които всички са се споразумели да започнат война срещу тебе". и само след петдесетина години изведнъж след 971 г се появяват по цялата територия на Империята - Епир, Тесалия, Македония, Тракия, Мизия, Дакия ,започва се мобилен живот ,трафик на стада - движение на стада по целия Балкански полуостров ,усилено строене на крепости по непристъпни места- Хониат .Как ли е допуснал да не я използва тази сила всезнаещия и премъдрия византийския император или той изобщо както е видно и не подозира за тях “власите” иначе щеше да я вземе на своя страна, или все пак от писмото му личи че все пак има косвена намеса в подкрепа на тезата. Защото всезнаещия и премъдрия византиец в писмото част от което цитирам по горе заявява на Симеон и случайно ли това или това е целта на цялото писмо как двадесет хиляди славянина/българина преминали при него.За какво говори той , за земеделци ,за скотовъдци ?Не.Императорите не си говорят за замеделци, от Август до Наполеон , или когато го правят не говорят в конкретни цифри, Или Роман залага на сантименталността на мизиецът обладан от скитско безумие.Не,той директно заявява на Симеон ,че два легиона от неговите 5-6 е преминал на негова страна и империята му е спасена. 10 000 е бройката на пълен римски легион и не случайно са намесени в този разговор,и точно това му трябва да бъде неуязвим. .Нито на Симеон нито на Роман им пука за народ ,власта в Римската Империя винаги се е крепила на легионите .Роман не може да си позволи да изтегли и един войник от важните малоазиатски теме, Симеон владее запада. И ето 20 000 войника преминават от служба от при него на служба при врага му.Ето тук имаме сведение за наемане на служба при латинския император на хора от България ,от българския етнос които сега стават латински войници . Или латинци ,

По времето на въстанието на Петър и Асен и след това славяни изобщо не се споменават,А въпреки това триста години по-късно езика на т.нар. Власи е определен като славянски . «Haec Inscriptio ex Valachico in Latinam versa est sed Rex Ruthenica Lingua scriptam accepta» "Този текст бе преведен на латински от валахико,обаче кралят го взе на рутенския(славянския) език.

И става още по интересно като четеме Никита Хониат,очевидец на събитията. Какво съобщава Никита Хониат “Двамата еднородни братя, за да освободят своите сънародници от този страх, построили храм на името на великомъченик Димитрий, в който събрали много и различни луди с кръвясали и разкривени очи, с разпуснати коси и проявяващи напълно останалите неща, които правят обхванатите от зли духове, и внушили на тези бесновати люде да викат с висок глас, че бог е решил да подари свобода на българския и влашкия народ и да премахне дългото им робство…”

И също "Затова те не се задоволили да запазят свободата си и да задържат господството си само над Мизия, но постоянно причинявали по възможност повече злини на ромеите и се опитвали да съединят в едно властта на мизите и българите, както е било някога отдавна... " С кой народ българите са били свободни и са съединили властта си някога?И кой народ е бил под робство.И във всички сведения е споменават с двойно име ,та чак и азбуката им ,И при другия очевидец ,Кевкамен, как е ,във Велика Влахия при въстанието на власи и българи,,какво казват власите,че жените им имането им е в планините на България значи територията влашка , а планините български !Е нали се твърдеше обратното !?

Ако запитаме славянските азбукарчета ще ни кажат единствения възможен отговор.Това е отговорът и той си е казан от Хониат.Не ли ясно че се говори за славяно българския етнос каквото и да се крие зад това.

И нас днес в 21 век, ни наричат татари,турци,монголци.Наричането ни с тези имена не ни прави такива .Както сега така и тогава наричането на пример на едно небесно тяло месец,селена,месечина ,луна ,муун и т.н не подменя факта ,обективната действителност , че става въпрос не за пет различни небесни тела ,а за едно единствено.И ако засечеме координатите на тези тела,пространствени и времеви характеристики установяваме, че е едно.Е добре по установените координати от сведенията в този период какво се установява ,фиксираните крепости на т.нар. “Власи “в Хемус и самите те , какво установяват археологическите проучвания и кога този народ който до петдесетина години не съществуваше се научи да строи крепости и ги построи.Изобщо номади ,скитащи със стадата си из Балканите за каквито ни се представят строят ли? Взаимноизключващи се твърдения като онова с българските планини на влашка територия или влашки планини на българска. Споменавайки археология , прочетено в нета,не съм го проверявал,столицата на споменатия от Кевкамен Децебалус се намира в област оръжие планина градище и архитектурата е същата като При Плиска . В своя "Летопис и родословие" възрожденецът Йовчо Тревненски на основата на стари ръкописи твърди следното: "Българите бяха прогонени от Траян Римски и пак се възвърнаха в година 5997 (489) . И тук е много интересно да спомена и нещо което нашия народ пази и до днес като пряк участник .Приказката за цар Траян , че има магарешки уши.разказва за едно малко момче което знаело страшната (срамната) тайна , че цар Траян имал магарешки уши. Известно е, че Траян е най-големия педофил в Римската империя .На какво е символ магарето? На сексуална разюзданост .На магария . Вади си го когато си поиска където си поиска без свян и страх.Ето защо и Траян е показен като магаре именно,не случайно от едно малко момче .Да знаят българските малки деца ,че той е магаре (сексуален маниак). Е не е ли велико народното творчество и не и запазило като пряк участник от събитията истината за Траян?!

Независимо дали влах се извежда от значението определение като войници -латинци, пастири-скотовъдци,или религиозни еретици винаги е свързано с българин .Това са трите основни значения на думата . И оттам идва объркването защото ние търсим три различни субекта, а той е един българин . И като заместим влас = българин , всичко си идва на мястото и се обяснява . Като се срещат с български воиници на служба при латинския император те се наричат от севрни славяни поляци, чехи ,латини- влахи , като срещнат тези българи скотовъдци в планината гърците ги наричат власи -пастири , описват ги като религиозни еретици и като по правило е с презрителен оттенък , което води и до един подсмисъл . В подкрепа на тезата тук е и факта ,че религиозния признак от еретик се развива и означава ( По Иречек) в Хърватско — изобщо православен християнин, в Босна — славянин от християнско изповедание т.е. Виждаме как българинът еретик по късно става символ и на славянин и на християнин .Съответно и влах от еретик става символ на славянин , християнин .И тази трансформация е единствено валидна за българите .

Да не забравяме откъде започна и Априлското въстание .Не случайно отново от планинските- "влашки" градове на България .И една българска поговорка ,която баща ми използва да занася майка ми-"Планината ражда хора , полето тикви" . Затова сигурно и Елизабет Костова в своя бестселър твърди , че високите български планини никога не са паднали под турско робство .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Пропуснах да добавя ,че в нашата история , а и в световната няма нито едно сведение за въстание на власите срещу българите при все ,че живеят подтиснически на една териториq от аврелианово време , за сравнение колко въстания има от падането на България под византийска власт срещу Византия ?

И ето какво казва в т.нар. БОРИЛОВ СИНОДИК

38 [45]. Понеже вселукавият наш враг разсея по цялата българска земя манихейската ерес, като я смеси с масалианската, на онези, които са основоположници на тази ерес, анатема .....

42 [49]. [На] онези, които на 24-ия ден от месец юни, на Рождеството на Йоан Кръстителя, извършват влъшвения и вла­чене на плодове и каквито скверни и подобни на езическа служба тайнства се вършат през тази нощ, анатема

Кой прави влъшвения ? Влъхите .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Трудно би се намерил здравомислещ човек, който да твърди със увереност, че България никога не е падала под турско робство.

Първо през 1396 не съществува държава България.

Има само независими Видинско, Търновско и Карвунско деспотства, чиито владетели свършват като провалили се османски и унгарски васали ...

Това което написах е "И наистина според средновековните закони с пленяването на короната престава да съществува и държавата,което пък от своя страна дава основание на някои да твърдим,че съгласно тези закони България никога не е падала под турско робство и д-та ни не е преставала да съществува тъй като короната на средновековна България никога не е пленена от турците."

В Англия днес има хора спечелили дела на основание средновековни закони,които все още са валидни тъй като не са отменени . Пак в Англия и до днес продължават да полагат грижи(специални) за гарваните от лондонската кула тъй като вярват ,че ако умрат и Англия ще се затрие.Преди около 30-40 години най сериозно бяха изпаднали в паника . Същата вяра крепи и турската държава ,която въпреки че е модерна се крепи на вярването,и държи златнта врата зазидана,защото вярва в поверието,че един ден последния византийски император Константин XI ще се върне през нея и ще си възстаниви империята като ги изгони .

За това и аз вярвам,че след като короната ни не е пленена държавата ни не е падала под турско робство.Много добре знам и ме боли за страданията които сме изтърпяли .Ам ти да си видял пленената българска корона ,че да вдигаш ръце(или крака?)?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

natan, много добре! Сближаваме максимално становищата си по този въпрос. Болгари /Балхари/ са българи от държавата си, от ареала си, които не са под чужда юрисдикция, а под собствения си закон. Болги /Балхи/ са такива извън територията на държавата си или адм. единица, под чужд закон. Мизи /виз. терм./, Балхи /лат. терм./ и Болгаре /по вътрш. самоназвание/ са три термина за един и същ народ към периода на възстановяване на ІІ БЦ. А оттам следвайки тази нишка на терминологиите могат да се правят изводи за историята преди и след указания период и тя просто се намества с източниците, като не им противоречи, а напротив - намества ги идеално в хронологията на събитията. А от това, че езикът е "Балхико", може спокойно да се види какъв е бил езика на българската държавност отпреди и след преместване границата на юг от кан Аспарух. В по-голямата си част социалната категория зависимо население "славяни" /склавен, сервус/, особено в европейските владения на Римската империя с център Константинопол, е била съставена от етническо население "балхи", които са подкрепяли не веднъж и два сънародниците си - болгаре /северно от Дунав, имащи свой собствен закон и свободна държава/ при походите срещу Константинопол.

След като има романизирани "влахи-балхи", налице е и факта, че са останали в преобладаващата си част нероманизирани такива. Тук и ролята за добиване на права за собствения език, църква и книжнина в ІХ век. Нероманизираните наричат романизираните "влахи, ама куцо" - от наш корен, ама им куца езика. Ако според академичната съвременна наука "романизираното местно население влахи" /по народному куцовлахи/ са романизирани даки, траки, илири, тогава "НЕроманизираното местно население влахи", като какви трябва да се квалифицират"? Езикът "балхико" /valachico/ ясно показва, ако се придържаме към тази теория, че езикът на траки, даки, илири е...? Е, май не е много изчезнал през вековете? А тези, които са го говорили и са го развили чрез книжовната си школа как го наричат този език, официалния в държавността си през вековете?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Можеш да добавиш и сведението от добавките към Манасиевата летопис:

"При този цар Константин българите преминаха през Дунава и отнеха от гърците тази земя, в която живеят и досега, след като ги разбиха. Тази земя преди това се наричаше Мизия. Тъй като бяха многочислени, те изпълниха и тая и оная страна на Дунава, чак до Драч и по-далече, защото и власи, и сърби, и прочие, всички са едно."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
В България съществува сдружение на власите и, ако не бъдем прецизни, то би означавало, че просто искаме да ги обидим.

Айде да оставим политиканстването и съвремието настрана, а да се съсредоточим само върху изворите от средновековието и да се обсъждат в тяхната пълнота. Нека бъдем глобалисти и европейци и да се изучи въпроса необременено от комплекси и странични фактори. По-голям комплимент от това, че се оказва че и българите са valachi и признатия език на България по времето на Борис І и насетне е "valachico" и диалекти са му останалите т.нар. славянски езици включая руския, няма. Разбира се, това е папска терминология. Това, че в същото време вътрешното самоназвание на българите е "болгаре" и език са си наричали "словенский болгарский" е страничен ефект. По голям комплимент от това, че Калоян наистина е "влах" /blachus/ няма, разбира се по папска терминология. По произход от областта "Балхия" /Влахия/ в папска - съответстваща на Горна и Долна Мизия по византийска терминология и за последните пък е "мизиец". Ако бе наричан от византийците "българин", тогава произхода му щеше да е от адм. единица България, която по византийска терминология е от Охрид до Видин и до р. Искър. Това, че Калоян се нарича бидейки "влах" и "мизиец" цар на българите и води произхода си от старите царе, възприемайки се като българин от две страни, възможно от една страна по баща от местните стари дунавски българи, а по майка от новодошлите кумани - отвъддунавски българи, е страничен ефект.

Абстрахирайте се от съвремие, политиканстване и комплекси и бъдете глобалисти и европейци. Това е европейска история и решавайте въпросите по темата глобално и в съответствие с наличните извори от средновековието, житейската логика и вътрешно убеждение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
natan, много добре! Сближаваме максимално становищата си по този въпрос. Болгари /Балхари/ са българи от държавата си, от ареала си, които не са под чужда юрисдикция, а под собствения си закон. Болги /Балхи/ са такива извън територията на държавата си или адм. единица, под чужд закон. Мизи /виз. терм./, Балхи /лат. терм./ и Болгаре /по вътрш. самоназвание/ са три термина за един и същ народ към периода на възстановяване на ІІ БЦ. А оттам следвайки тази нишка на терминологиите могат да се правят изводи за историята преди и след указания период и тя просто се намества с източниците, като не им противоречи, а напротив - намества ги идеално в хронологията на събитията. А от това, че езикът е "Балхико", може спокойно да се види какъв е бил езика на българската държавност отпреди и след преместване границата на юг от кан Аспарух. В по-голямата си част социалната категория зависимо население "славяни" /склавен, сервус/, особено в европейските владения на Римската империя с център Константинопол, е била съставена от етническо население "балхи", които са подкрепяли не веднъж и два сънародниците си - болгаре /северно от Дунав, имащи свой собствен закон и свободна държава/ при походите срещу Константинопол.

След като има романизирани "влахи-балхи", налице е и факта, че са останали в преобладаващата си част нероманизирани такива. Тук и ролята за добиване на права за собствения език, църква и книжнина в ІХ век. Нероманизираните наричат романизираните "влахи, ама куцо" - от наш корен, ама им куца езика. Ако според академичната съвременна наука "романизираното местно население влахи" /по народному куцовлахи/ са романизирани даки, траки, илири, тогава "НЕроманизираното местно население влахи", като какви трябва да се квалифицират"? Езикът "балхико" /valachico/ ясно показва, ако се придържаме към тази теория, че езикът на траки, даки, илири е...? Е, май не е много изчезнал през вековете? А тези, които са го говорили и са го развили чрез книжовната си школа как го наричат този език, официалния в държавността си през вековете?

Иванко Тертер,ако славяни означава особена категория зависимо, несвободно население в късната античност при т.нар. федерати на империята това ,население на Атиловата държава или тези варвари за които се говори в Латински похвални слова Panegyrici Latini ,LIBI I ,XII.32."Най-после н варварските народи ,които обещават да ти служат доброволно,ти предоставяш правото да извършват съвместна военна служба с нас , за да се отстанят от лимеса тези подозрителни пълчища и да се превърнат те в помощници на нашата войска.Привлечени от тая твоя благосклонност ,всички скитски племена се стичаха в такова голямо множество та изглеждаше ,че си пратил заповед за събиране военен набор измежду своите варвари. След римските вождове и знамена вървеше някогашният римски враг и следваше знамената срещу които бе воювал.И вече като римски войник той пълнеше градовете на Панония които неотдавна беше обезлюдил с вражеските си опустошения .И готът и хунът и аланът се отзоваваха на повикване и се редуваха да стоят на стража и се бояха да не бъдат забелязани,че отсъствуват."(И часовете по латински е било така .Едно неизвинено един пръст ,затова са научили и латински.)

то то и сътветно ще кореспондира с друга категория от това население която е свободна и която трябва да издирим коя е и как се нарича.

Или имаме славяни ( несвободни ) към ............................. ? ( свободни )

Това е ситуацията в късната античност .

Какво имаме в раното средновековие ?

Както логично обосноваваш и доказваш тук ситуацията е , че българи означава свободни , а влахи(власи) несвободни . И както установихме от Хониат,.Кевкамен и др. двойката славяни -българи, българи-славяни известна от ПБЦ (почти няма случай,или източник да не са в комплект,заедно) вече при ВБЦ е сменена от българи- влахи,"че бог е решил да подари свобода на българския и влашкия народ и да премахне дългото им робство…”"

"се опитвали да съединят в едно властта на мизите и българите, както е било някога отдавна... "

т.е славяните от българославянския етнос са наречени влахи . Така е наречен и езикът им след 350 години,славянски.

Ето това е ключът нашият розета плочка за решаване на ребуса .Влахи (несвободни) към българи (свободни ), но влахи е равнозначно със славяни , т.е. имаме и отговорът в къснаата античносткъдето става.че е славяни/влахи/ (несвободни) към българи (свободни).

Според мен българи е външно наименование за нашия народ,ние не сме се сомоназовавали така,и като се замисля на нашия език как ние бихме се самоназовали като свободни хора.Известно е че българите са нямали роби т.е. те са се считали за свободни и на техния език това би звучало като , белихора ,свободни,или свободен човек белхор,бялхор,,болхар ,блъхор което пречупено през чужд език идва като блъгар ,българин.

За езика балахико защо да не считаме ,че имено това истинския ни език (от това време,късната античност,с латински примеси логично и естествено) който се е капсулирал и остнал непроменен в Карпатите поради затвореносттаи изолираността на това общество там , а впоследващото развитие на езикът на юг от Дунав е впоследствие различните природо -демографски условия и отвореността на тази България.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Балхико" /Valachico -лат.терм./ е индоевропейско скитско койне за употреба в бълтгарската държавнност. Едва ли има нещо общо с латински примеси... Обртно - Павел Дякон се тюхка, че откак дошли българите развалили хубавия латински език, булгаризиране /вулгаризиране на латинския, т.е. има в латинския български /балхико/ заемки, а не обратно. Ето това е "вулатиус латинум".

Езикът на населението в района на Карпатите е късно "латинизиран" - ХV-ХVІІ в. /С.Бернштейн и др./, така че въобще не следва да се имат предвид при изучаване на въпроса съвременните говорни системи на Балканите, особено отвъддунавската, която е на около век-век и половина.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...