Отиди на
Форум "Наука"

“Принцовете на България” – воеводите от рода Бесараба


Recommended Posts

 • Потребител

"Radano principe di Bulgaria infedelle"

І. УВОД

Ясен е българо-куманския произход на воеводите от рода Бесараба. Повече от ясно е, че същите са в тесни връзки с други български висши родове от царско коляно и с кумански произход – Шишман, Тертер, защо не и възстановителите на ІІ Царство България - Асени.

Интересен е статута на рода Бесараба в пирамидата на българската средновековна аристокрация. А към ХІV век той е вече на “принадлежащи към управляващия в държавата род”, което в европейската аристократична пирамида и терминология се означава като “Принцове” или “Принцепси”.

Явно този си статут са получили през 20-те или 30-те г. на ХІV век, когато подпомогнати от цар Михаил ІІІ Шишман /1323-1330/ се отмятат от подчинеността си към унгарската корона /и тази на Свещената римска империя/ и се връщат в рамките на българската империя /царство/ с предоставена им автономия и титла “велик воевода и самодържец”. В резултат може би и на сродяването с ловешкия деспот и бъдещ цар Йоан Александър /1331-1371 г./, те се вливат в кръга на “управляващия род в държавата България” този на Асени. Оттам и титлата им “принцове” или “принцепси на България”.

Горното е засечено доста добре от сведение на унгарския крал Лайош І Анжуйски Велики, в което той описва своя битка от периода 1365-1369 г. с “Radano principe di Bulgaria infedelle /“Радан принцепса на България”/

ІІ. КОЙ Е ТОЗИ РАДАН?

Унгарска окупация (1365 - 1369)

В началото на 1365 г. унгарският крал Людовик І заплашва с война Влашкото и Молдовското княжество и владенията на Иван Срацимир. Князете на Влахия и Молдова се признават за унгарски васали, но видинският владетел отказва. Начело на голяма войска Людовик І нахлува във Видинското деспотство, завзема някои по-малки крепости, след което се насочва към Видин. Пред града унгарците са пресрешнати от яси (алани) измаелити, но те са разбити и се оттеглят в крепостта. Обсадата започва на 30 май и завършва на 2 юни с превземането на Видин. Иван Срацимир и семейството му са пленени и заточени в крепостта Хумник в Хърватия, като са принудени да приемат католицизма. Завзетата област е превърнатата в банат - унгарска административна област, управлявана от бан, подчинен на краля на Унгария. Населението насилствено е приобщено към западното християнство.

През 1369 г. цар Иван Александър влиза в съюз с влашкия войвода Владислав Влайку и отцепилия се деспот Добротица с цел освобождаването на Видин от унгарците. Влайку завзема Видин и го окупира за 6 месеца, но унгарският крал успява да си го възвърне. Той влиза в преговори с Иван Александър и се съгласява да му върне Видинската област, ако царят му даде дъщерите си за заложнички. Към края на годината Видин отново е в български ръце. Иван Срацимир е освободен и се връща във владенията си. Българското население прогонва францисканските монаси. Има сведения, че някои от тях са убити.

Венгерская оккупация (1365-1369)

В 1365 венгерский король Людовик I захватил Видинское царство. Однако в 1369 оно было восстановлено совместными действиями болгарского (тырновского) царя Ивана Александра, влашского князя Владислава I и Добротицы, правителя Добруджи. На видинский престол вернулся Иван Срацимир.

Ето отговора:

ІІІ. РАДАН - ПРИНЦЕПС НА БЪЛГАРИЯ споменат през 1367 г. е РАДУ І ВОЕВОДА. Radu I was a ruler of the principality of Wallachia, (circa 1377 - circa 1383).

http://en.wikipedia.org/wiki/Radu_I_of_Wallachia

Обосновка

1. Радан е споменат за принцепс на България, защото валашкият воевода е член на управляващия монархически род – този на Асеневци /Страцимири, Шишманите/ . Също така, наред с Видинския и Карвунския владетели валашкия е “пръв сред равни” – т.е. такива са всички васали на Българския император /цар/.

/уикипедия: Принципатът се счита за "пръв сред равни" сред останалите…От слова «принцепс» произошло впоследствии слово «принц», означающее члена правящего монархического рода./

2. Коя е турската армия в съобщението? – алани /яси/ измаелити – мюсюлмани с “турска вяра”, наемници на Иван Александър.

“Пред града унгарците са пресрешнати от яси (алани) измаелити, но те са разбити и се оттеглят в крепостта.” /цитат от горния текст на уикипедия за Видинското царство/

3. Раду І /Radano/ е командвал обединените войски на васалите на Иван Александър в коалицията на българския цар за прогонване на унгарците от Видин. Коалицията е съставена от всички негови васали, “първите сред равни” воеводата Владислав І Вода /Валахия/, деспот Добротица /Карвуна/ и аланите – измаилтяни. Раду І е брат на действащия тогава войвода на Валахия Владислав І Вода и поради това навярно е бил определен за предводител на армията на “първите сред равни” /на принцепсите/. А, защо води армията валашки, а не карвунски военоначалник. Според мен, защото това е била специализацията им – да са “воеводи” – да водят войската. Царят и деспота са имали и светски и външно-политически задачи и не им е било по ранг да излизат во главе на армията, преди да са изпратили “пешките” или в случая с Радано /Раду/ “офицерите” /термин от шаха/

По-късно Раду І /1377 г./ става воевода на Валахия и е такъв до преврата на Дан І /1383 г./, който явно е бил нещо като “пета колона на унгарците”. В контекста на това идеално намира мястото си мълниеносния “наказателен поход” на Иван Шишман през 1386 г., когато той убива Дан І и поставя за владетел на Валахия близкия си съратник Мирча Стари.

Източници:

Владислав I (1325 - 1377), наричан още Влайку Вода, (на румънски: Vlaicu Vodă) е владетел на Влашко между 1364 и 1377 г. Владислав е васал на българския цар Иван Александър[1]. Син е на владетеля Николае Александру и брат на воеводата Раду I.

Wallachian principality attested in the early 14th century.

Basarab I c. 1310-1352

Basarab son of Thocomerius; first non-legendary ruler of Wallachia; later also called Basarab Întemeietorul (Basarab the Founder);

Nicolae Alexandru 1352-1364

Basarab son of Basarab I

Vladislav I c. 1364-1377

Basarab son of Nicolae Alexandru; also known as Vlaicu-Vodă

Radu I c. 1377-1383 Basarab son of Nicolae Alexandru

Dan I c. 1383-1386 Dăneşti son of Radu I

Mircea cel Bătrân (Mircea the Elder) 1386 - 1418 Basarab son of Radu I

Предвид горното е налице още едно доказателство за българския държавнически характер на Валахия, на нейните воеводи, които са от монархическия род управляващ Българското царство, в което единица е и Валахия. Може би в реда на историческата логика е, че тленните останки на Бесаръ /династията Бесараба/ лежат до тези на цар Калоян в Търново, църквата "Св. 40 мъченици", пантеона на българските държавници. Северната граница на българската държавност си е била най-малко до Карпатите.

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗТОЧНИК

В Хроника на турските султани" (XVII в.) за събитията след разгрома на Муса /1413 г./ пише: "Подари (Мехмед) и на принцепса (принца) на България едно хубаво място да го управлява и да бъде негово, защото той му беше помагал много...". Този “принцепс на България” от източника може би е Мирчо Воевода от рода Бесарабъ, може да е Александър Шишман – първородния син на Йоан Шишман или брат му Фружин, може и да е някой друг член на управляващия в държавата род – принц. В смисъл - да се слага и Мирчо Стари Воевода в сметката, при търсене на отговор и изясняване на конкретната личност от източника.

V. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И най-големия куриоз!:

Оказва се, че това даже е споменато в румънската версия на уикипедия!

O cronică italiană „Cronaca Carrarese“ povesteşte despre o expediţie a regelui maghiar Ludovic cel Mare d'Anjou în perioada 5 iulie - 14 august 1377 cu intenţia de a supune pe un „Radano prinzipo di Bulgaria infedelle“, identificat cu siguranţă cu Radu I.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_I

Уникално просто. Значи поназнайват, че Раду І Воевода е “принцепса на България”, ама си траят и не казват. За нашите историци и изследователи е отделен въпрос…

Източници:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_I

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%B2%D0%BE

http://en.wikipedia.org/wiki/Radu_I_of_Wallachia

Прехвърлям за обсъждане и тук в БГ Наука. Темата е засягана и в друг /"не, не е оня"/ исторически форум. При обсъждането да се има предвид обстоятелството, че северната граница на Българското царство към края на ХІV век продължава да е планинската верига Карпати.

Това е въпроса:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=3858 - Къде е северната граница на България при цар Иван Шишман?

Това е отговора:

http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm - ЗА СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО ПРЕЗ ХІІІ-ХІV В., Пламен Павлов

А това отлично дава отговор на въпроса на какво основание е владяно Карвунско деспотство, в самия му край, от воеводата Мирчо Стари. Как на какво? На основание на това, че той е български воевода и "принц на България" - принадлежащ към управляващия в държавата род - в широкия смисъл Асени, в тесния Шишмани - Страцимировци -Тертери.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
"Radano principe di Bulgaria infedelle"

3. Раду І /Radano/ е командвал обединените войски на васалите на Иван Александър в коалицията на българския цар за прогонване на унгарците от Видин. Коалицията е съставена от всички негови васали, “първите сред равни” воеводата Владислав І Вода /Валахия/, деспот Добротица /Карвуна/ и аланите – измаилтяни. Раду І е брат на действащия тогава войвода на Валахия Владислав І Вода и поради това навярно е бил определен за предводител на армията на “първите сред равни” /на принцепсите/. А, защо води армията валашки, а не карвунски военоначалник. Според мен, защото това е била специализацията им – да са “воеводи” – да водят войската. Царят и деспота са имали и светски и външно-политически задачи и не им е било по ранг да излизат во главе на армията, преди да са изпратили “пешките” или в случая с Радано /Раду/ “офицерите” /термин от шаха/

По-късно Раду І /1377 г./ става воевода на Валахия и е такъв до преврата на Дан І /1383 г./, който явно е бил нещо като “пета колона на унгарците”. В контекста на това идеално намира мястото си мълниеносния “наказателен поход” на Иван Шишман през 1386 г., когато той убива Дан І и поставя за владетел на Валахия близкия си съратник Мирча Стари.

Иванко, друже, а има ли информация Радан след като е командвал обединените войски на васалите на Иван Александър, в какви отношения е бил със своя сюзерен? Дали той му е дал владенията, земята, или Радан се е признал за васал? Или пък просто е изпратен като търновски наместник?

Има ли повече информация за живота на Радан?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Този ”принцепс на България” от източника може би е Мирчо Воевода от рода Бесарабъ, може да е Александър Шишман – първородния син на Йоан Шишман или брат му Фружин, може и да е някой друг член на управляващия в държавата род – принц.

Макар за някои от днешните ни научни дейци историята на ІІ царство да приключва през 1396г., за авторите от 15 век поне до 30-те години България си съществува, макар и зависима от турците. Та е изброявана редом с зависимите от турците Сърбия, Влашко и някои от държавиците в дн. Гърция. Надеждни сведения за турска власт на север от Балкана дава Брокиер, който вече говори за намиращите се там тур. санджаци. Но за времето между битката при Анкара и битката при Чемурли изворите са категорични, че на север от Балкана са властвали Шишмановци, с елементи на кратковременна независимост от турците.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Когато градове намиращи се в Трансилвания се споменават като български, а в Унгарското кралство има ''схизматична" , направо потвърдена от изворите българска , а не някаква ''влашка'' епископия, човек трябва да се замисли .

Дали към края на XIV в. това отразява дейстителността наистина, не можем да бъдем сигурни, макар ,че ще видим, че и това Иванко, отдавна го обясни.

Свръхтова през XIII в. в Източно Словашко, парици на Спишкия манастир, вдигат въстание ''българи, кумани и други схизматици".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Иванко, друже, а има ли информация Радан след като е командвал обединените войски на васалите на Иван Александър, в какви отношения е бил със своя сюзерен? Дали той му е дал владенията, земята, или Радан се е признал за васал? Или пък просто е изпратен като търновски наместник?

Има ли повече информация за живота на Радан?

Защо едва на "Радан" /Йоан Радул/ да се дават земи, владения и почитание от българския цар? Такива са дадени още от нач. на ХІV в. на дядото /Йоан Бесараб/ и бащата /Николай Александър/. А още прадядото Тихомир /Токтомерий/ си има и земи и почитание от българския владетел във Видин Шишман.

http://genealogy.euweb.cz/balkan/basarab.htmlп - Bassaraba family - родословие на “рода Бесаръ” /т.е. Бесар-аба/

Обаче, кога в частност Бесараба се влива пряко династично в "управляващия в държавата им България род - този на Асени"?

Давам следната линия на търсене на отговора:

Към 20-30-те г. ХІV в. с помощта на цар Михаил ІІІ Шишман, местните български боляри в Северин и Олтения - начело с Йоан Бесараб - се отмятат от зависимостта си към Унгария /в този смисъл и към Свещената римска империя/, венец на което е победата в 1330 г. над унгарския крал Карл Роберт Анжуйски при Посада. Задължително не изтърваме от ума и битката при Велбъжд от с.г. 1330. Очевидно имаме общи съгласувани действия на унгарския крал Карл Роберт и сръбския владетел от една страна и на цар Михаил ІІІ Шишман и воеводата Йоан Бесараб от друга страна.

Не забравяме, че към тази 1330 г. Ловечкия деспот и бъдещ цар Йоан Александър е вече зет на Йоан Бесараб. Очевидно доста силен вътрешно-държавен династичен брак по линията Страцимировци – Бесарабовци.

Защо да не помислим по следния вариант: В 1330 г. е наложен за цар Йоан Стефан /1331/. Тогава голяма част от българската аристокрация не одобрява налагането му на престола, независимо че той е имал законни права над него /първороден син на Михаил ІІІ Шишман от първия му брак/. Възможно е тогава воеводата Йоан Бесараб и карвунския деспот Балик да не приемат за сюзерен - цар Йоан Стефан. От тук е възможно да става някакво отдалечаване на подконтролните им земи - Търговище и Карвуна от центъра - столицата Търново. В никакъв случай не говорим за отцепване от българската държавност. Може би Йоан Бесараб и Балик запазват автономността си в рамките на българската държавност със санкция на новия цар /зет на Йоан Бесараб/ Йоан Александър. Бих търсил връзка с това, че явно те са спомогнали на Филип и Раксин за изгонването на цар Йоан Стефан и налагането на ловешкия деспот Йоан Александър за цар на България /1331-1371/. С възкачването на Йоан Александър – женен за дъщеря на Йоан Бесараб Теодора, Бесараби се вливат от този момент пряко към управляващия в държавата им България род – династията на Асени в широкия смисъл, Страцимировци-Шишмани-Тертери в тесен такъв. Статута на Карвуна /земята на Тертерите/ и Търговище /земята на Бесарабите/ - автономен, един вид “апанажно феодално владение”, се запазва в рамките на българската държавност до завладяването на българския престол от османците. Бих казал, че земята на Бесарабите /Влахия/ запазва този си статут до последния воевода от рода на Бесараба - до края на ХVІ век.

Кога са Бесараба са придобили владения по тези земи? Нека започнем с думите на един виден европейски историк, отвъддунавски, а по-точно даже отвъдкарпатски българин – Юрий Венелин. Той в 1840 г. в “Влахо-български или Дако-славянски грамоти” пише, че в 1020 г. византийците завладяли отсамдунавска България. Отвъддунавските българи правили многобройни “покушения” да осводят тези земи, но успели едва при братята Петър и Асен в 1185 г. Значи какво имаме? Очевидно Бесараба са от тези отвъддунавски българи, които не са попаднали под византийско владичество, а са правили в ХІ-ХІІ в. многобройни покушения да освободят земите. При съвместни съгласувани действия на Асеневци с родове подобни на Бесараба /отвъддунавски или кумански/ в 1185 г. старите столични земи на Българското царство са освободени и столица става Търново. Очевидно отвъддунавските българи /кумани/ са в близкото обкръжение на царския двор и даже стават част от него. Ето защо гробът на може би основателя Бесаръ /рода носи името му, Бесар – “аба” в превод е род/ е толкова близо до този на царя му Калоян.

Свръхтова през XIII в. в Източно Словашко, парици на Спишкия манастир, вдигат въстание ''българи, кумани и други схизматици".

Въстанието в източна Словакия от средата на ХІІІ в.. на българи, кумани и рутени, най-вероятно е за защита на тяхната вяра и начина й на изповядване от унгарския папистки военно-орденски натиск. Досега още съществува много малка вече, но стара митрополия по византийско-православен образец в град Прешов, Словакия. Може тези хора са потомците, оределите потомци на онези вдигнали въстанието за защита вярата си. В средата на ХІІІ в. между православните и единоезични българи /блъгаром/ , кумани /блахорум/ и русини /рутенум/ почти не е съществувала разлика или отличие. Мислил съм над информацията ти последно време…

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Към 20-30-те г. ХІV в. с помощта на цар Михаил ІІІ Шишман, местните български боляри в Северин и Олтения - начело с Йоан Бесараб - се отмятат от зависимостта си към Унгария /в този смисъл и към Свещената римска империя/, венец на което е победата в 1330 г. над унгарския крал Карл Роберт Анжуйски при Посада. Задължително не изтърваме от ума и битката при Велбъжд от с.г. 1330. Очевидно имаме общи съгласувани действия на унгарския крал Карл Роберт и сръбския владетел от една страна и на цар Михаил ІІІ Шишман и воеводата Йоан Бесараб от друга страна.

Интересна гледна точка. В нашата историография битката при Велбъжд е обяснена като опит на Михаил Шишман да спре сръбското разширение към Македония. Но ти пропускаш и факта, че Михаил Шишман е в съюз и с византийския император Андроник ІІІ срещу сърбите. Как ще съчетаеш този факт със схемата Сърбия+Унгария срещу България+Влашко?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Свръхтова през XIII в. в Източно Словашко, парици на Спишкия манастир, вдигат въстание ''българи, кумани и други схизматици".

Рицарю, старче, това сведение къде е документирано. Има ли и точна дата?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
В нашата историография битката при Велбъжд е обяснена като опит на Михаил Шишман да спре сръбското разширение към Македония. Но ти пропускаш и факта, че Михаил Шишман е в съюз и с византийския император Андроник ІІІ срещу сърбите. Как ще съчетаеш този факт със схемата Сърбия+Унгария срещу България+Влашко?

Схемата с нищо не противоречи на приетото от нашата историография. Очевидно, че имаме да си връщаме земи от Унгария /Северин и Олтения/ и това е извършено и защитено успешно. Също е очевидно, че имаме да връщаме земи от сръбския владетел, който държи "немалка част от царство България" - самото Косово поле и южно от него. Тилът за офанзивата или контраофанзивата на цар Михаил ІІІ Шишман е подсигурен чрез предварително сключен договор за общи действия с конст. император Андроник. Не забравяме обаче, че в 1330 г. той заема позиция близка до българските войски, но "забравя" да осъществи поход срещу сръбските земи в уреченото време. Дали дипломацията на унгарците или предварително скроен план от самия Андроник го е накарало да "забрави" да реализира задълженията си по договора с цар Михаил ІІІ Шишман?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Схемата с нищо не противоречи на приетото от нашата историография. Очевидно, че имаме да си връщаме земи от Унгария /Северин и Олтения/ и това е извършено и защитено успешно. Също е очевидно, че имаме да връщаме земи от сръбския владетел, който държи "немалка част от царство България" - самото Косово поле и южно от него. Тилът за офанзивата или контраофанзивата на цар Михаил ІІІ Шишман е подсигурен чрез предварително сключен договор за общи действия с конст. император Андроник. Не забравяме обаче, че в 1330 г. той заема позиция близка до българските войски, но "забравя" да осъществи поход срещу сръбските земи в уреченото време. Дали дипломацията на унгарците или предварително скроен план от самия Андроник го е накарало да "забрави" да реализира задълженията си по договора с цар Михаил ІІІ Шишман?

Тази комбинация не е ли прекалено мащабна за издребнялата балканска мярка от началото на ХІV век. Че тази коалиция е подобна на комбинациите на цар Симеон Велики с арабите?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Тази комбинация не е ли прекалено мащабна за издребнялата балканска мярка от началото на ХІV век.

Коя комбинация да е прекалено мащабна за първата четвърт на ХІV век? :post-20645-1121105496: Не виждам нищо мащабно в това един император /цар Михаил ІІІ Шишман/ да излиза на сблъсък с друг император /на Свещената римска империя/, чиято важна част е Унгарското кралство, като търси съюз с третия император в цивилизования свят - константинополския или поне последния да не му "мъти водата" в тила. И то при положение, че между воюващите империи /България и Свещена римска/ е налице сухопътна граница, а третия участник е също със сухопътна граница с едната от воюващите страни. Към макрорамката трябва да се има предвид и мястото на Златната орда и връзките на всеки от гореописаните три лица с нея и владетелите й.

По-скоро в случая обаче е е налице локалност, отколкото мащабност от рода на Симеон и арабите. Мащабност търси вдовицата на Смилец ли беше или съпруга на Георги Тертер? Тя търси съюз с египетските мамелюки /по същество повечето са кумани/ и предводителя им Бейбарс /Бей Барыс/ петдесетина години преди 1330 г.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Макар за някои от днешните ни научни дейци историята на ІІ царство да приключва през 1396г., за авторите от 15 век поне до 30-те години България си съществува, макар и зависима от турците. Та е изброявана редом с зависимите от турците Сърбия, Влашко и някои от държавиците в дн. Гърция. Надеждни сведения за турска власт на север от Балкана дава Брокиер, който вече говори за намиращите се там тур. санджаци.

Но за времето между битката при Анкара и битката при Чемурли изворите са категорични, че на север от Балкана са властвали Шишмановци, с елементи на кратковременна независимост от турците.

Времето между битката при Анкара и битката при Чемурли т. е. между 1404 г. и 1413 г.? Виж, Галахад, това са несериозни неща.

1. Първо, говорим за един смешно малък период на междуособици.

2. И второ, което е много по-важно. България се споменава именно като държава (царство) чак до началото на 16 век. Това, разбира, по никакъв начин не означава, че тази държава реално съществува. Тя отдавна е била османска провинция с всички произтичащи от това последици - премахване на аристокрацията и дори на спомена за държавност; геноцид на населението и т. н.

Хубаво, де, ама защо тогава западняците споменават България като държава, а и не само България, ами и Сърбия, Унгария, Византия и дори Албания и т. н.?

Отговорът на този въпрос е изключително елементарен и аз се учудвам, че ти като професионален историк не го знаеш. Просто до началото на 16 век западните държави и съответно техните емисари разглеждат България и съседните и балкански държави като "временно окупирани" от османците страни. Забележете - временно и незконно! Това е!

В началото на 16 в. нещата се променят, с турците е постигната договореност и западняците официало признават това, което се е случило 100 години по-рано - България и съседните страни са мъртви, ликвидирани и унищожени и оттогава ЗА ТЯХ турците си ги владеят съвсем законно.

Сравнението, което ще направя не е съвсем коректно, но е много близо до горната ситуация.

Т. нар. Северно Кипърска Турска Република (СКТР). Тази държава, както много от вас вероятно знаят, възниква след агресията и окупация от страна на Турция на част от Република Кипър през 70-те години. До този момент, тя е официално призната единствено от Р Турция.

За всички останали държави СКТР е част от Република Кипър. Съответно те поддържат отношения само с Р Кипър. Това обаче не означава, че в Северен Кипър има и помен от централните власти на Р Кипър.

Вече повече от 40 г. Северен Кипър де факто не е част Р Кипър.

Как един ден ще бъде оформен международния юридически статут на тази територия е въпрос на бъдещето.

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

А иначе средновековна България умира даже не през 1396 г., а три години по-рано (1393 г.), когато пада Велико Търново.

Защо и как се случва това, е въпрос на отделна дискусия.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Хубаво, де, ама защо тогава западняците споменават България като държава, а и не само България, ами и Сърбия, Унгария, Византия и дори Албания и т. н.?

Отговорът на този въпрос е изключително елементарен и аз се учудвам, че ти като професионален историк не го знаеш. Просто до началото на 16 век западните държави и съответно техните емисари разглеждат България и съседните и балкански държави като "временно окупирани" от османците страни. Забележете - временно и незконно! Това е!

В началото на 16 в. нещата се променят, с турците е постигната договореност и западняците официало признават това, което се е случило 100 години по-рано - България и съседните страни са мъртви, ликвидирани и унищожени и оттогава ЗА ТЯХ турците си ги владеят съвсем законно.

Интересна гледна точка.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

412addd8096dt.jpg

http://info-valahia.blogspot.com/ - ето един румънски колега, буквално тия седмици е сложил на историческия си сайт много точна и конкретна карта съставена на основание цитирания в нашата тема източник "Cronaca carrarese" от Andrea Gatari, където е споменат Раду Бесарабъ - принца на България. Разбира се картата е на румънските земи и никак не пречи на автора, че те са с име България. Така както в една съседна страна не пречи, че народа и цар Самуил са били наричани българи, а държавата им българия, но това е било защото ... как беше в учебника на "македонския народ" /!?/, защото ... това е било модерно за епохата. Само затова така се били наричали и са ги наричали... Иначе се чувствали ... и т.н.

Та, всъщност картата е много точна и липсва въобще в нашата историография, а трябва. Значи Раду е принц на България и тази България е горе-долу в тези граници по времето на принца Раду Бесарабъ. Само, че този принц си имал цар. И царят Български на принца български Раду се е казвал Йоан Александър, а после синовете му Йоан Страцимир и Йоан Шишман. А Бесарабъ са принадлежащи към управяващия в държавата род Асени /по сватовство, поне от времето на Михаил ІІІ Шишман, ако не и по-рано при основателя на рода Бесаръ, Калоянов воевода от ХІІІ в./. А тези, които принадлежат към управляващия род са "принцепси" /принцове/. А след като са принцове на България, смятам за излишен въпроса в коя именно държава са били принадлежащи към управляващия й род?

На картата виждаме обстановката, в общи линии, към 1380-те г. "Угро-Влахия" - завладяната от унгарците /затова унгарска Блахия/ част. "Молдо-Влахия" е частта включена във васалното на Полша и Унгария княжество Молдова. Северната граница е стабилно Карпатите /с Рукар, Бран и даже Сибиу и Брашов - от север/, което се потвърждава и от Брюжкия итинерарий от 1380-те г. На юг границата е Стара планина стабилно, след като османците към това време /1380-те г. / са овладели Адрианопол, Пловдив, Факия. Вътре в самата България е очертано символично владението на цар Йоан Страцимир, тъй като се води нещо като "гражданска война" за надмощие между двете партии за престолонаследие на властта - "багрянородната" /поддържащи Йоан Шишман/ и "небагрянородната" /поддържащи Йоан Страцимир - тази партия има силна поддръжка от страна на принцовете Бесарабъ/. Може би тук е и разковничето на убийството на воеводата Дан Бесарабъ по заповед на цар Йоан Шишман и налагането на нов воевода близкия до българския цар воеводата Мирчо Стари. Към 1390-те г. обаче Йоан Шишман отстъпва скиптъра и става "господин" /херцог, уджбей/, а синът му Александър "господинчик". Другият му син Фружин ще е също само "господин" на Загора. За сметка на това синът на Йоан Страцимир Константин ІІ Асен е "цар" /"прославеният император на България".

Благодаря на колегата направил картата и сложил я на сайта си, който популяризирам тук. Няма значение, ако той засега не разбира защо точно му благодаря. Някога и това ще стане. :book:

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Унгарския крал Лайош І Анжуйски Велики, който упоменава че един воевода е принцепс на България “Radano principe di Bulgaria infedelle /“Радан принцепса на България”/ дава транскрипция през неговия език.

А този владетел си се нарича Радуйл 1377 - 1383

,което отлично си личи от надписите неговите български монети.

http://monederomanesti.cimec.ro/muntenia/radu1/dint1_023.htm

Y с черта за Й .

Самуйл не Сам.

Негови монети тук http://romaniancoins.ancients.info/radu1.htm

Галахад някъде споменаваше че в югозападните народни песни се пее за седем крале. Същото казва и Стефан Душан,че е победил седем крале(излишно е да споменавам,че това е след битката му с България) Кои ли са тези седем български крале.

Далече е от времето на каган Михаил,който бил много голям и под него е имало девет княза (още толкова жупана според БГ Еклогата ,сигурно и няколко таркана)

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...