Отиди на
Форум "Наука"

Цар Симеон I - изобразен като цар Давид в Парижкия псалтир


Recommended Posts

 • Потребител

Парижкият псалтир съдържа 14 миниатюри във внушителен античен стил както пише Енциклопедия Британика.Централна роля играят различни изображения свързани с живота на цар Давид.Композиицинно и стилово всички миниатюри са изградени в типичен гръко-римски античен маниер,наподобяващи стенописи от Помпей или от друга римска вила.Подобно нещо до настъпването на западноевропейския ренесанс 500-600 г по-късно е неизвестно за Византия и Европа.Миниатюрите са толкова елинистични в изпълнението и излъчването,че доскоро се считаше и ги отнасяха по време към Юстиниан .

Гледайки миниатюрите пред нас след като успеем да си вземем дъх от нещо безподобно и разбирайки защо един век е наречен златен остава само един въпрос: Самият Симеон ли е авторът на миниатюрите или е поръчал на други да му ги направят?

Защото не е нужен втори поглед и спрaвки със разни авторитети да установим това което казват от Енциклопедия Британика за внушителен античен стил на миниатюрите и което казва Лонгобардският епископ Лиутпранд Кремонски,за авторът, им четиридесет години по-късно,след смъртта му като го нарича"почти равен на древните елински мъдреци".Почти равен на Платон,Сократ,Аристотел. Това безподобно изкуство е излязло изпод ръката на човекът,владетелят наричан и сравняван с героя на тези миниатюри библейският Давид,титулуваният Римски император Симеон Първи-"за този Симеон казвали, че бил "емиаргос", т. е. полугрък, понеже още като малък бил изучил във Византион ораторското изкуство на Демостен и силогизмите на Аристотел".

Подобно нещо няма в историята на Византия.Дотолкова то не принадлежи на византийската школа и нейните най-високи постижения ,че и до днес продължават да го наричат Македонски Ренесанс и да го свързвар с Василий Първи Македонец ,въпреки че безусловно се доказа че това безподобно изкуство родеещо се само с ренесанса и античността е съъздадено в десети век.С риск да бъда обвинен в социалистически пристрастия,така както стана при писанията ми за Боянската църква ще продължа.Защото ако стенописите в нея са след 500 г ,които от авторитети са обявени за социалистиюески напъни да изкарат родно изкуство за предвестъник на ренесанса,а тези на Джото великодушно признати заради тяхната картинност и сюжети свързани с античността , неприсъщи за византийското изкуство и тематика , за Ренесанс ,са едва след 550 г., то какво е това което авторитетите наричат Македонски ренесанс налично в Парижския псалтир.Нямам намерение да ги обявявам за ренесанс или предренесанс или да ги определям към каквато и да е школа в изкуството,защото те не са.

А преди да ги определим какво са да ги разгледаме.От тях лъха такава дълбока духовна култура и образованост,от тях лъха една интелигентност сравнима само с тези на Рафаел и прочутата му Атинска школа.Духовната светлина която излъчват елитарността с която са пропити елегантността и картинноста им ни карат да се пренесем в един свят на антични богове, в света от преди времето на Пандора, в който не са съществували болести и злини и който е нареюен златен век на човечесвото.,преди любопитсвото на споменатата Пандора да отвори кутията на болестите и злините.

Ако погледнеме сюжетите им в тях предимно се разглежда живота на цар Давид.Виждаме го как се бори и побеждава Голиат,нарисуван е като Орфей свирейки на арфа,той е изобразен и като цар миротворец даряващ с щедростта си мира и не може да не забележим и великолепната сцена с коронясването извършено подобно на римски император вдигнат на щитовете на войниците увенчан със царския венац на главата !

Сякаш някой е следвал описанията дадени за Симеон при изобразяването на миниатюрите! Дали можем да речем случайност наричането на Симеон в старите български ръкописи,че "Симеон цар български написа много книги и като цар Давид свиреше на златни струни и повече от всичко обичаше книгите", и изобразяването на Давид да свири на позлатена арфа като Орфей обграден от дивите животни? Или,че според "Шестоднев" той е цар миротворец който дарява мира на другите като благоволение зависещо от него в съотвествие с визнтийската концепция,че мира се дарява и така точно е изобразен и цар Давид ?И не ли той подобно на Давид победи Голиат и се увенча с царския венец ?

И коронясването увенчаването с този венец високо вдигнат на щита на войниците по римски образец какво е ако не изобразяването на коронясването на самия Симеон.

И не ли самият патриарх Никаолай Мистик да го сравнява и нарича зар Давид !

Приликите са повече от случайни !Виждаме,че живота на един цар е предаден с живота на цар Давид.И този цар от всичко което знаем и е известно за Симеон знаем че това е той цар Симеон Велики изобразен като героя с който той самият е олицетворяван и наричан от всички библейският Давид!

Но не само паралелите в стила и в сюжета убеждават.Да се вгледаме в някои от детайлите на миниатюрите.На миниатюрата изобразяваща пророк Езекиа забележете червеното слънце горе вдясно с лъчащи струи светлина ,то е изобразено като,човек,с човешко лице,като в българска народна приказка !Как да не си спомним за Омуртаг и неговото твърдение,че слънцето и луната са негови богове.От учението за богомилите знаеме,че според тях бог е светлина и се изразява също и от от слънцето и луната като светлина. ЗАтова и честото изобразяване на кръг със кръст ,на слънцето със кръст като бог.

Или това което Омуртаг нарича бог е също христичнския бог,а християнина византиец е само византийската представа. Това намира потвърждение и в думите на Теодор Дафнопат който по случай с мира с българите в задочния диалог за(със) цар Симеон(след смъртта на последнияв казва из "Словото за мира с българите" :

"Никога по-нататък и по никакъв начин, братя, да не стане това, обаче ако донякъде се спречкаме с тях - защото сме от същия състав, ако и да не споделяме тяхната измама, то когато отново бъдат приведени към нас, повече да не се разлъчваме. "

Да разгледаме и миниатюрата с молитвата на св. Ана..Не съм сигурен но сякаш вторият ред от надписа се чете ЦМНР САМОУИЛ. Или поне първата буква прилича на Ц,което го няма в гръцкия.Може да приемем като още една случайност наличието на свастики в четирите и ъгъла ,което все пак нищо не доказва .Свастика се използва от дълбока древност. И все пак.Свастиката е знакът на слънцето .Свастиката символизира както движението, така също Слънцето и Огъня, така и Християнството,.кръст.Свастиките, украсяват погребалната дреха на на Калоян (Цар?).Шопска българска носия от 16-ти / 17-ти век/ е изградена от свастики,разбира трябва да добави се родопската шевица ..В църквата "Христос Пантократор" в Несебър,българска църква от 13 век,е вградена същата свастика.И т.н. и т.н.Не знам в колко от Византийските миниатюри или икони или църкви присъства свастика и ако е доказано,че свастиката не присъства в тяхното християнско изкуство ,това е друго потвърждение наред със стила и другите за "българският" характер на тези миниатюри.

Въпреки,че съм убеден,че то не ни е нужно.От всичко което знаеме за Симеон Велики,за любовта му към античността,за образоваността му,за създадената от него Преславска школа, писмеността и книжнината, ядрото на духовната култура ,на школа подобна на въздиганата от него на пиедестал антична култура ,няма съмнение,че пропитите с тази култура миниатюри от 550 г. преди Ренесанса в Западна Европа са дело на на един век наречен Златен,на един владетел наречен Давид.

За мен остава само да отговоря на въпросът : Самият Симеон ли е авторът на миниатюрите или е поръчал на други да му ги направят,дали това е дело на някой от живописците от Преславската школа,оставили незабравими образци на керамични икони от преславска рисувана керамика с най-висока художествена стойност.

Гледайки миниатюрите има един единствен възможен отговор,този век е наречен златен не заради богатствата и трона на владетелят му,а заради изкуството,което този владетел ни е оставил.

post-4727-1253487721_thumb.jpg

post-4727-1253487754_thumb.jpg

post-4727-1253487783_thumb.jpg

post-4727-1253487804_thumb.jpg

post-4727-1253487820_thumb.jpg

post-4727-1253487850_thumb.jpg

post-4727-1253487885_thumb.jpg

post-4727-1253487902_thumb.jpg

post-4727-1253487981_thumb.jpg

post-4727-1253487997_thumb.jpg

post-4727-1253488129_thumb.jpg

post-4727-1253488144_thumb.jpg

post-4727-1253488153_thumb.jpg

post-4727-1253488233_thumb.jpg

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

На мен не ми стана ясно от горното изложение, този Парижки псалтир български ли е по произход и ако е българси, кога е изработен.

Иначе чудесни прикрепени снимки, пълнят окото.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител
На мен не ми стана ясно от горното изложение, този Парижки псалтир български ли е по произход и ако е българси, кога е изработен.

Иначе чудесни прикрепени снимки, пълнят окото.

ЦАР СИМЕОН – “НОВ МОЙСЕЙ” ИЛИ “НОВ ДАВИД”

Много хубава статия на покойния Рашо Рашев.

http://old.shu-bg.net/Fakulteti/pres/webs/...07/R.Rashev.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

Преди да изложа поста си позволете първо да благодаря на Tyroglyphos за изясняването на надписа на миниатюрата с Ана ,които следва да се четат

Думите пред името Самуил на миниатюрата с Ана са НМНР, ἡ μή(τη)ρ, т. е. "майката на Самуил" (срв. 1 книга Царства, 1-2)

Целият текст е

ΗΠΡΟΦΗΤΙCΑΝΝΑ - ἡ προφῆτις Ἄννα

ΗΜΗΡCΑΜΟΥΗΛ - ἡ μή(τη)ρ Σαμουὴλ

ΑΝΘΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ - ἀνθομολογουμένη

ΤWΚWΚΑΙΛΕΓΟΥCΑ - τῷ Κ(υρί)ῳ καὶ λέγουσα

"Пророчицата Ана, майката на Самуил, отблагодаряваща се на Господа и говореща

Споменах,че авторитетите бяха стъписани от това изкуство и след като го бяха определили за византийско, а им е малко трудно да определят към кое точно византийско изкуство принадлежи ,измислиха термина "македонски" ренесанс,но бе доказано,че то от десети век.

В разглежданите периоди връх вземат иконоборците и както пише,заличават иконите и на негово място рисуват растения,гълъбчета и т.н.За да добиеме представа и за византийското изкуство ,и това на иконоборците и на почитателите на изображенията да прочетем какво пише в едно произведение на св.Стефан млади, от 808 г. "Живот" .Той разказва за подмяната на образите на Христос,Богородица и светците в Блахернскат църква с изображения на дървета,птици и животни.

"Разрушавайки дълбоко почитаната Църква на Богородица Блахернска,стените на които бяха изписани с различни иконографски сюжета на божественото въплъщение,и Неговите много чудеса до Неговото Възнесение и Спускането на Светия Дух,по този начин възвеличавайки Христовите тайнства,те я превърнаха плодохранилище и място за орнитолози.Те декорираха,да ви кажа истината неприлично,с всякакви видове дървета и птици и диви зверове и други животни ,в медалиони от слонива кост,и жерави и врани и пауни."

След краха на иконоборците в 842 г,какво може да очакваме,че са почнали да рисуват победителите, почитатели на изображенията,рисунки възхваляващи бог и света богородица или голи къпещи се задници и античчни сцени ?

?Казано ни е какво са рисували и приемали- иконографски сюжета на божественото въплъщение,и Неговите много чудеса до Неговото Възнесение и Спускането на Светия Дух,по този начин възвеличавайки Христовите тайнства,а не разни голи сцени.В кое византийско изкуство виждаме тези голи фигури и сцени от античността-в никое.Дори да нямаме очи да видим рисунките не чуваме ли фалшивият звук на тази история,че това е византийско произведение.То няма и история, а скалъпени обяснения .И клакьори които автентичното българско,като това в Боянската църква обявяват за социалистически фантазии !!!Вместо да се наблегне на приемствеността която ярко присъства и откроява това изкуство като самобитно и оригинална школа ,а не част от византийската.Хора които са създали тези миниатюри се вижда че са принадлежали на различна от византийската вяра хриистиянска църква.След като Симеон е наричан мизиец обладан от скитско безумие и дори след смъртта му Дафнопат ясно заявява ,че българите са от друга християнска вяра ,и още в отговорите на папа

Николай е заявено това,трудно ли е да се досетим авторите на тези антични сцени откъде идват!За тази различност пишат и нашите възрожденци Ботев и Каравелов,и те ли не са знаели,че са живели във време в което са им били достъпни множество книги и други произведения безвръзватно изгубени днес.Тези миниатюри категорично показват че не принадлежат на Византия или на друго известно християнски изкуство. Къде са останалите образци на тази антична-християнска живописна школа,защо е прекъснала творчеството,вместо да се развива и остави последователи,странно защо е оставено само едно такова озадачаващо произведение.Липсата на други подобни образци говори за изчезване на източника който ги е създавал. От шестоднева научаваме за разговори пропити с антична философия ,хора които явно не се интересуват от чисто аскетичния аспект на християнството , а водят разговори подобно древните философи .Появата на изкуството в Бояна е продължение на тази школа и доказателството за съществуването и .Но и тя като "македонския ренесанс" от десети век отново стъписа "авторитетите" които се опитват да прилагат политически жаргон в отношението им към изкуството,като за съжаление номерът им минава.Заедно към него са прикачили и тракийското изкуство което не било тяхно дело,на самите траки,а на " високо" образованите гърци,защото те имали писменост и така са написали.Въпреки,че ежедневните археологически доказателства говорят точно обратно.А сега ,като имаме писменост,каква полза,като нямаме очи да гледаме ,а само уши и нищо между тях,и се използват само за слушане на "авторитетите" които да ни обясняват какво е това изкуство.Но както казва Юлий Цезар ,хората вярват в това което искат да повярват.

Link to comment
Share on other sites

На мен не ми стана ясно от горното изложение, този Парижки псалтир български ли е по произход и ако е българси, кога е изработен.

Иначе чудесни прикрепени снимки, пълнят окото.

Нашите специалисти по ръкописи дали знаят за него?

Като какъв по произход е идентифициран и описван?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нашите специалисти по ръкописи дали знаят за него?

Като какъв по произход е идентифициран и описван?

здравейте проф.Добрев,

Не знам. Но е явна приликата с доказани образци на една налична "българска" християнска школа.Различна и уникална от византийското изкуство и не копираща нито от него нито от другото ни известно християнско живописване-сърбия,армения,грузия,италия и то до появата на европейският ренесанс.И като дух,и като живописване, и като трактовки и разглеждани сюжети и като измерения духовни постижения и търсения въплетени в тези картини и чисто технически.Дори само чисто техническата страна на тези изображения от Бояна ,Иваново,Ангела,Парижките е на ниво което няма да се достигне от Европа чак в техния ренесанс,който е плод на едно дълго развитие и приемственост.Ние какво си мислиме ,че Леонардо се е родил и започнал да рисува като Леонарда.Всички такива като него от 4-5 годишни са дадено да чиракуват в някоя пкаола на известен майстор.Ето той самият 18 годишен я завършва и има право на самостоятелност,но той остава като чирак до 26-та си годишнина ! И чак склед това започва творческия си живот.Това е валидно за всички. Така ,че за да се пръкне това в изкуство Парижкият псалтир,то е станало чреа приемственост и натрупване ,а не първоначале взрив ,бум, и светът е готов и започват да рисуват като Рафаел. Но ето ,нямаме други подобни в никое,никое християнско изкуство,ако изклщчим,че сега форумците ще докажат ,че фреските от антияните вили в Помпей са дело на неосъзнати ,скрити християни .И веднъж достигнал един художник такова майсторство изкуството му избуява и се прави и от другите.Ренесанса е достатъчно доказателство.А тук имаме точно обратното.Прекъсната приемствемост,която наред с другите исторически доказателства които знаеме ,ни насочва към авторите на изброените изкуства.

Но вие не може да очаквате от изкуствоведи които като описват Мадарският конник да пишат,че конника с едната си ръка ездачът хванал държал юздите,с другата чаша,и с останалата му свободна държал копието пронизващо лъва в ловна сцена,който трябва да е бил най глупавия лъв ,без зрение и обоняниеи болен от артрит,защото във всичко ловни изображения с котки от Лхаса през Андите та до Япония,бедуини,техните котки скачат и се нахвърлят срещу ловеца,а не се завират под него,та дори под равнината на която той върви.

Най-малкото е взаимствано, или както казват копирали сме от византийски и сръбски представители, които според списание бг-наука били по добри от тези в Боянската църква.Естествено че като византийско изкуство са подобри,защото тези в Бояна не може да ги причислим към византийското изкуство. Християско, да.Същото се отнася и за стенописите в Ивановския манастир. За ангела от Ротондата Св,Георги в София,преславската керамична икона,Четвероевангиелието на Иван Александър и .тн. и т.н. като стигнем и до живопистта на възрожденските ни църкви,личи особения дух и поглед на творците създали ги.

С това не слагам под общ знаменател всички, а само тези които описват МК конник по подобен начин.За съжаление не са малко.

А че има и други ,нормално гледащи ,има.Дали са писали точно за псалтира и мнението им,но някои политически каламбури ,или преписваници от някой западен изкуствовед,които само дето не са определили това изкуство едва ли не за "иконоборческо" или порнография от доказаното от прокопис порнографско жреме на юстиниан и развратнизата теодора и аз искам да видя

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нека да разгледаме едно изображение .Това на Давид с лъва.И да се опитаме да намериме паралел с който и да образец християнско изкуство за периода,и не само,за да видиме откъде е копирал художникът(художниците) на Парижкия псалтир,за да направи това антично-християнско изкуство,какво му служи за образец,и от трактовката която прилага да се опитаме да определим към кое течение.Защото ако съдим по техниката и изграждането на цялостното картинно пространство,композиционните решения,пресъздаденото отношение на собствен вътрешен живот на картините,то това не е достигнато и в 16-17 век.

Виждаме и вниманието ни е привлечено от битката на Давид млатещ с кривак един лъв.Влизаме в картинното пространство с лекота,без да го нарушаваме и се чувстваме само невиини наблюдатели и забравяме,че това е картина за разлика от всички плоски византийски образци,благодарение на великолепното третиране на пространството и предадената му дълбочина,обеми и перспектива.Погледа ни се залепва в центъра на картината привлечен от златната вертикална ивица на туниката в бяло на Давид и моментално осъзнаваме,че е атакуван от лъв и окото ни само се плъзга нагоре към вдигнатия му кривак и тогава се привличаме стояшата фигура отзад .За да прочетем над ореола,че облечения като Ахил от Троянската война е всъщност Исус Христос и помага на Давид в борбата му с лъва!Не стига,че е изобразен като герой от троянската война и с това ще трябва да приключиме да търсим паралели, но и той не е и в основата на композиията и не се подчертава основната му божествена роля ,а той по облеклото ,така облечен ,е само един помощник ,съратник на Давид.Във византийското изкуство няма подобен паралел с такова третиране на Исус.Ако той присъства изобразен в цял ръст в една композиция или ще е основна фигура или всичко ще се върти около него.Дори като бебе да е нарисуван .Сега вече може да погледнем и групата животни разположените на преден план ,излизащи извън рамката на картината,които досега не бяхме забелязали и които така умело служат и за сцена и за преход към екшъна, и между тях и екшъна насреща усещаме и въздуха простанството на картината ! Да ,екшън,защото трябва да признаем такова усещане за движение не може да намерим дори във ренесанса.похват който ще се срещнем .И след като усетиме умелото пресъздаване на пространство и дистанция и чак на време и все се страхуваме да не изпуснеме стоварването на сопата върху гкавата на лъва ,че най-накрая се успокояваме и разглеждаме картината в дълбичина . И едва сега,там ,отзад зад скалата ,която досега преди да си съберем дъха не бяхме забелязали,е надничащата фигура на художника махащ ни с ръка.Казващ ни ку-ку ,ето ме,аз съм тук.Е ,тука вече мисля,че това трябва да е съвремен фалшификат! Следва и отиването ни до сградата в далечината,прехвърляне отляво привлечени от движението на развятото наметало на Исус ,отгоре виждаме дървета и се усещаме .че се връщаме към началото забили погледа си във животните отпред и така напускаме картината и си отдъхваме. Каква история и как само бе разказана от махащият за довиждане художник !

Паралел с нищо християнско от преди ренесанса не може да се направи.Само с това Микеланджело,дето е направил един Кукиш на Сикстинската има паралел.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За да достичнеме до същността на поставения от нас въпрос кой е евентуалният автор(като школа),ще трябва да се поразчоплим и представиме и други критични анализи ,отразяващи и други гледни точки,а не фриволното определяне "македонски ренесанс",след като става въпрос за 10 век.

Да заемем друга изкуствоведска позиция при анализирането на миниатюрата ,да приложиме от трите големи изкуствоведски школи ,френска,британска и съветска ,за улеснение наречени примерна "френска/ромънска/ " критика "и последваща "британска/македонска" и "съветска/българска" такава :

"съветски -българска" критика

Заставайки пред миниатюрата мигновено установяваме паралела между нея и релефа Мадарски конник,построен от българските ханове 30 г. след пристигането им от Азия.(виж официална история на България).Същата ловна сцена на лъв ,като централна композиция около която е изграден разказа.И тук откриваме разликата.Ловецът хан е изоставил своя кон.Това е художествен похват използван от художника,за да изтъкне,че българите вече не са един конен,номадски народ, а са уседнали .И като помощник на хана в лова ,вече не е изобразено кучето, а Исус,с което се подчертава изоставянето на религията на Тангра и приемането от българите на християнството.Което ни помага да датираме творбата след покръстването,станало всички знаеме и извършено от гърците в девети век,и няма как да си помислиме,че българите по-рано са били християни.Затова подчертавайки гръцкото начало на християнството на българите ,ханът и Исус са облечени в гръцки антични дрехи !Зад една скала се подава чорлавата глава на един от покореното местно население.Славянин.Което е направено само за да се подчертае второстепенното положение на славяните на наблюдатели в държавата на хановете.Широко разтворената му ръка с пет разперени пръста сякаш ни подсказва нещо.Мнозина съветски учени считат,че той ни казва ,че племената славянски били пет,а не седем и оногундурите-българи,които гърците броили за две племена та седем,както пише и хрониките.Каква гениалност,откъде ли е знаел как ще напишем историята на българите тоя тип.Не случайно е създал това неповторимо без аналог във византийската школа произведение. Е,като последен изход,винаги можем да го определим сръбско,я ние ,я някой французин.Те българските изкуствоведи като са тъпи и не виждат,че сръбските църкви са на сръбска територия,ама почерка им е български и от търновци са правени,какво да ги учиме. Утре виж ще вземат да си научат и историята и тогава какво ще остане за нас ,съветския народ,че не те ,а ние сме наследници на татарското москалско,московско,от моск де джамия ,княжество.Различните животни допълват картината,за да не си помислиме ,че оногундурите-българи са изоставили конете,но се препитават от ловуване ,а не от земеделие и животновъдство. В далечината се виждат и сгради,което означава ,че те живеят вече не в юрти,а са имали достатъчно овце,необходими им поради известната им тъпота изразяваща се непознаването на парите,нещо известно и на най- примитивни племена,с които да платят на гръцки майстори да им направят сгради.Гръцкият вид на сградите не оставя никакво съмнение за гръцки строители.С гърци строители Българите са в лоното на елинската християнска цивилизация ,единствен наследник на която е Съветският съюз-Русия.

"френска/ромънска/ "

Виждаме чутовна битка на цар Давид въоръжен с карпатска сопа налагащ по карпатски един още по карпатски лъв,и така помагащ на един от своето население да спаси стадото си.Отзад зад скалата е надничащата фигура на овчаря ,махащ ни с ръка,изоставил стадото си нарисувано на преден план .Това доказва ромънския характер на това изкуство. Известно е ,че овчари са били наричани влахи и са доместикирали овците във високите планини на Велика Влахия,символично пресъздадени чрез скалите.от художника .Ромъния се намира на място, където са си пасели стадата и живели власи,т.е. е техен единствен представител,наследник.Помагач на цар Давид е не кой да е ,а Исус.ЗА да се подчертае ромънската принадлежност и двете фигури са с римски дрехи !Какво по голямо доказателство за ромънският им произход!Зад високите върхове на планината ,там в далечината символично е пресъздаден и Константинопол,илюстриращ,че тяхното ромънско изкуство,се родее само с това на съседна Византия,чиито граждани забележете и те са се самонаричали ромеи .Но като знаеме ,че ромеите са говорели гръцки,а власите славянски(рутенски),ромънската държава предвидливо подмени езика с ромънски,за да се подчертае връзката на новата държава с Рим и да не се разсейват изследователите с езици или гражданско правни категории,а да пишат история.Независимо от славянския език който художника влах е говорел тогава ,разказа на изкуството му ни показва,че той се е чувствувал ромънец.Като наследник и продължител на римското,това изкуство се издава от духа на античността ,с която са пропити миниатюрите,поставящо го на отделен и по висок пиедестал от византийското.Само истински ромънец ще помни и ще се появи с това изкуство 600 г след изчезването на стария Рим родния му дом.Така както ромънците никога не забравиха значението на думата дом, от латинското domus, и не го подмениха с апартаменти ,като някои народи без история.,така те не забравиха и изкуството си ,толкова свързано с духа на античността.И как да го забравят когато научаваме от хрониките ,че дори аварските магарета в десети век пърдели все още на ромънски .И само неосъзнаването на високо културните ромънци ,единствените наследници на Рим по тези земи ,защото е известно,че ромънец идва от Рома,Рим,да основат държавата си не в 19 ,а в десети век,забави появата на европейският ренесанс с 500 г.

""британска/македонска "добавка

Подмяната на думата ромънски и асоциираните с нея влашки,карпатски, с македонски,друг античен народ по тези земи,ни открива още един неизвестен извършител.Защото криещият се зад скалата художник,може да е бил "българин",не смеещ да се изяви като македонец и затова е използвал този известен художествен похват,чрез изобразяването си на картината,а като следа за неговия народ ни е оставил античния елински дух на македонците,Филип покорителя на Гърция и Александър покорителя на Азия,дух на македонски елинизъм струящ от картината му.Да се отличава,че когато първоначално миниатюрите бяха определени за "македонски ренесанс" те имаха впредвид византийската школа ,а не истинския античен македонски народ,на Филип покорителя на Гърция и Александър покорителя на Азия.

Ако това не ни удовлетворява винаги има сръбски вариант както казахме

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Идеята за божественото предопределение на Византия и историческата и мисия се развива особено силно през десети век.Навсякъде се подчертава духовното превъзходство на империята, което се основава на тяхната монополизация на християнската вяра.те са единствените оторизирани да предават царствата и титлите,тъй като това право им е дадено на тях от бог.И точно македонската династия в която най-силно започва да проличава и да сеналага тази претенция.,поставянето на другите владетели в синовна подчиненост към техния василевс,духовно братсво се било пръкнало това изкуство.

Византийската държавна идеология много внимава и има обица на ухото с времето на Юлиан Отстъпник.Затова тя се стреми във всикото си изкуство,не само в живописта ,да не се свързва по никакъв начин с еретизма на Древния Рим.Те започват да се наричат Новия Рим и внимават да не се свържат с езическия облик на стария. Затова и още от седми век те са и Новия Йерусалим.И тяхното изкуство е подчинено на строги канонични християнски закони в които няма място за обвиняване в ерес.Ако присъства нещо от античноста то,е шаблонно и за декорация,само за да се докаже и осмее празнотата на елински езичества,като например пророчествата на оракула в Делфи дето му казал на Юлиан ,че ще превземе Азия и той там намерил гибелта си.

И точно в тези времена се появява едно изкуство,което черпи вдъхновение от сюжетите на античноста,където виждаме е и коронясан цар Давид !Какво е това освен легитимацията на една нова църква и нейното право да търси корените си и всички да видят откъде е тя.Това е точно противовес на византийската монополизация на християнството.С това изкуство тази църква се легитимира като директен първоприемник на христовата вяра от времена преди византийската.За какво му е на Симеон да търпи някой да го нарича духовен син или брат и той да очаква подаяния от тях.Той е свидетел на самостоятелното обособяване на Рим и правото му да коронясва владетели.Той е получил титлата която му е необходима и която се дава от бога и е единствена,Римски император,създава си независима Църква ,като Хенри VIII,или по скоро следвайки примера на други федератски императори,като Теодорих Велики.Византия е поставена пред свършен факът.Видял е как императорите си свалят и назначават патриарси.Симеон създава,обособява и легитимира за пръв път под слънцето,федератската държава Константинополска България.Византия дотолкова се страхува дори от сянката на създадената военна машина на българите,че 40 г. не смее да ги дразни,защото знаят,че прекалят ли ,на българите ще им писне и те ще направят същото с Константинопол,на това което направи Аларик с Рим.И до тук с властта им. Отново би се върнала изцяло в Рим.И в новосъздадената държава.И Византия ги оставя ,тях българите да си бъдат неканонични, да си бъдат еретици,както се казва в слово за мира.Това означава признаване на държава и създаване на такава,а не пореден подписан федератски договор,който никой не знае кой е бил първия ,нито пък кога и от кое племе,вляло се във групата на федератските племена -българи.Индентичността на тези хора федерати,тяхна собствена,техен идеал,е вече създаден,благодарение на Симеон,и то не чрез сближаването със Империята и поглъшането им чрез религията ,както искаше Борис I,което би ги обезличило и биха забравили какво са те. Стъпили на традициите на римската империя,неразделна част на която те се имат и се отъждествяват с нея,имайки около век федератите да се индентифицират и осъзнаят силата си поставят началото на една българска нация.Защото тази интелектуала визия зародила се в главата на Симеон бе реализирано по всички закони на религията,политиката, и историята .Като благодарение на тези идеи заложени от Симеон и продължени от две други велики личности съществуват и днес българи.Тези три върха имат много подгласници.Но липсата на който и един от тези три върха в историята на българите,независимо от наличието на много добри подгласници, не би довело до резултата,който имаме днес.Тези три върха благодарение на които днес се изживяваме точно като българи ,а е не нещо друго са Симеон,Паисий и Левски.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нека да видим какво пишат самите българи зас тяхната религия и царство.

Изключително ценни документи са ни оставили самите те в своята т.нар. днес апокрифна книжнина,историко-апокалиптичните им съчинения от 10-13 век.Историческата действителност е разказана през библейския модел и съзнанието на средновековния човек.Документи разкриващи света през техните очи,тяхната идеология и светоглед.Наред с инересното в спесификата на техния светоглед,така например представящи народите ,като различни животни,зооморфна характеристика,символично обозначение на племена,библейски представи в Разумника,които няма да разглеждаме тук всичко,искам да се спра на две неща които са свързани с изследвеането на Парижкия псалтир и показват евентуалният му произход.Текстовете отразяват тяхната християнска традиция и светоглед.Тяхната представа откъде идва тяхното християнско царство.Те какво мислят.Нека да разгледаме първо

"Разумник-Указ",XI-XII,първа редакция

"Първото царство е гръцкото;второто царство е българското;третото царство е иверското(грузинското б.а.)В гръцкото царство е отецът,в иверското е синът,в българското царство Светият дух"

Виждаме ,че Българската се различава от Византийската идеология.Отделна и равноправна религия,а не произтичаща от тяхната.Самите българи виждат и разглеждат своята религия с различни корени от гръцката.Тяхното виждане е че тя произтича и е дадена от светия дух.В разглежданата миниатюра Божият син бе показан като редови светец помагащ на Давид,като и самото коронясване на Давид,получаването на царството си не е директно от него,а с корени в античността,откъдето го е получил директно,и е изобразено,че женска фигура го коронясва.

А каква е представата за царствата на земята на тези българи.

Тълкованието Данаилово от XI век

"Защото Бог увенча седем царе и показа сред кои (хора) са местата и царствата:първи- Сенил сред асирийците;втори- Аварак в Рим;трети -Навуходоносор във Вавилон;четвърти -Кирсред персите;пети Александър- сред гърците;шести-Ромул в Рим;седми -Констанрин в Царидград.И когато настъпи началотона злините за целия свят,ще се въздигне Михаил каган сред българите.НО НЕ ИМ Е ДАДЕНО НА БЪЛГАРИТЕ ЦАРСТВО,НО ТЕ С НАСИЛИЕ ГО ПРИДОБИХА.Тогава ще се изправи брат срещу брата и град срещу града,страна срещу страната.СИМЕОН ЩЕ ВЛАДЕЕ ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ,А СЛЕД НЕГО -ПЕТЪР.И ще се надигнат след тях дванадесет царе."Изброени са седемте царства.Но българите не се срамуват,че те не са били там и не им е било дадено царство.Те са си го придобили с насилие!

Но са го придобили и това е един легален начин.Те имат " земно царство" наред със седемте други дотогава..Веднъж царство ,завинаги царство.И българите винаги се извеждат от това царство.

И кога е станало това насилствено придобиване на царство?При Симеон !След кагана Михаил(не царя) започва царството им.Не пишат ,че Петър го е получил законно от "оторизираната " раздавачка на царства Византия и че той е първият им цар!В единатесети век не са знаели това,което днес знаем!?А съвсем безсъвестно твърдят,че си били получили царството с насилие.И се гордеят и се извеждат от това от тук сетне.Докато не разбират ,че трябва да пишат Петър за първия,та и до днес.По същия начин чргобиля Мостич не знаеше и е написал цар Симеон и цар Петър на надгробната си плоча.С това не никой не отрича Петър.

И в това насилствено придобиване виждаме ,че се възприема за легален начин,не виждат нищо нередно.Както казва един български банкер и индустриалец, в големия бизнес се влиза само по три начина;по наследство,женитба,или с взлом. Империя не се става по друг начин.

По същият начин се изразява и Симеон към Роман,като му казва,че това е в обичая на българите да взимат това което им трябва.От къде ли са го усвоили.От Рим.

А не казват ли същото и официозите на Византия.В слово за мира Теодор Дафнопат пише:

12"В мигом корона и трон бяха отведени пленници,короната която свали от престола Европа и запокити главите на мнозина на земята.После следваше метеж или по скоро отстъпничество: че официалното прокламиране дойде (на Симеон за имп.),и другите (титли) с които той богохулно кичеше своите печати,и злината бе родена."

13 "Обаче той(Симеон) скрит под шлем от мрак,извика съучастници свещеници и легализира потвърждението на клаузата на договора.Обаче,той(Николай) изрази своето против и каза правилно,че то е отвратително за ромеите да на правят proskynêsis към ако той не е от ромеите."По скоро носи си временната диадема за малко,и нека твоите да го извършат".

Тук е редно да добавим и едно описание от "Сказание за свети пророк Исайя,за бъдните години и за царете,и за антихриста който ще дойде"

" по(т)мь /47-посем/ вьстане(т)/48-прiде/ црь л0/49-лът/ по мора вь/50-липсва/ корабльi/50-липсва/ именемь/51-емy/ Сумон /52-Сyмеwнъ/ пръмоудри . н ть/53-тон / прiнметь землю/54-/ бльгарскоъ /54- болгарскъю землю / и ть /55-липсва / вьнидеть вь новьi iер(с)лмь . н дондет(с) е до златн(х) вра(т) н/56-липсва/ вьннде(т) н/57-ту х / тоъ/57 ту х/ вдрьжхт се жь/58- оу / златн(х) врать(х) и вьнидеть в хранхлнцу и сметет се всь iер(с)лмь х кр(с0теть дроугь дроуга"

преведено Тръпкова "След това ще се надигне с кораби по моред тридесет и деветият цар Симеон Предмъдри.И той ще превземе българската земя.И ще влезе в Новия Йерусалим,и ще достигне до Златните врати и ще влезе.И тук ще се задържи при Златните врати и ще проникне в хранилницата.И ще разбуни целия Йерусалим и (хората )ще се кръстят един друг."

Номерирано с наклонен шрифт е посочено различното четене на Народна Библиотека Кирил и Методий" НБКМ 1348. При тях кораби ,корабльi/50-липсва/ ,вместо вьстане е 48-прiде и др. Но в частта за името на Симеон,влизането през златните врати и в хранилнизата няма разлика.

Какво е описано.Влизането на Симеон в Цариград.С кораби ли си е помагал на кораби се е върнал тържествено преводите не са категорични.Възстанал ли е срещу римската власт или дошъл също. Но е описано влизането му,така както се потвърждава и от други източници.

И след това гореизложено ,като знаеме ,че "А НЕ ИМ Е ДАДЕНО НА БЪЛГАРИТЕ ЦАРСТВО,НО ТЕ С НАСИЛИЕ ГО ПРИДОБИХА" и "В гръцкото царство е отецът,в иверското е синът,в българското царство Светият дух" и всичко друго издавано и неиздавано,прочетено или чуто,помнено и забравено, може с категоричност да заключим,че това е българско изкуство и то отразява точно идеологоята ,спесификата и светогледа на българите .С него те демонстрират връзката и правото си да се наричат царство и това е тяхната история демонстрирана по великолепен начин.

post-4727-1256590053_thumb.jpg

post-4727-1256590084_thumb.jpg

post-4727-1256590106_thumb.jpg

post-4727-1256590125_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Редно е да се разгледат и някои образци на византийско християнско изкуство от нар. "македонски ренесанс" и по точно македонската династия 10 век с нейните най-добри представители.Засега само ще отбележа,че сирийската и западнатите образци са с различно от гръцкото изписване.Нека не ни заблуждава и да помислим,ако надписите са на гръцки това е византийско.Известно е,че Симеон е наричан високо образован,елински възпитаник,почитател на Рим и античността , войниците му са го поздравявали на гръцки,което подсказва,и че той по примера на римските императори е използвал гръцкия на едно елитарно ниво.Като скоба ще подчертая,че Светоний ни съобщава,че дори последните думи на Юлий Цезар са били на гръцки.Гръцкия е бил езикът на високата класа на Рим.

Да започнем с най-великия от тази династия Васили Втори.За да сравняваме ябълки с ябълки ще разгледаме същата сцена която разглеждах и преди от живота на Давид,тази с борбата на Давид с лъва.Само ,че това изображение е от Псалтира на Василий Втори,късен десети век,т.е. доказан "македонски ренесанс."Виж приложението.Отново в центъра на картината виждаме Давид вдигнал кривака.И това е едонствената човешка фигура.Обезлюден планински пейзаж .Сякаш се изправяме пред пустиня.Покрива представата ми за "Великата Рилска пустиня" Така навярно в 14 век на средновековния човек е изглеждала Рила.Ако не изключиме няколко кози,три бели пиещи вода от ручей в долния десен ъгъл,грижливо пазени от стоящ по нагоре черен козел пустошта е страховита.Такива са и уменията с които е пресъздадена картината.Плоски и еднообразни.с оттегчаваща линеарност.При все че има дадена известна дълбочина ,сковаността е водеща.Разликите в художественото изпълнение на тази миниатюра в сравнение с това от Парижкия псалтир не подлежат на съмнение.Може би за да ни накарат да съсредоточим вниманието си на главните герои.Давид и лъва.Давид изглежда еднорък,дотолкова са му уменията на художника,който така поставя в опасност живота на героя си в битката с лъва.Но,... О.Ужас,забелязвам ,че това животно не било лъв ,ами мечка!?Давид се бие с мечка вместо с лъв!Ами сега.Очевидно е, че става въпрос за различна трактовка на различни школи,обоснована от различни и идеологии ,които трябва да се базират на нещо.Това е доказано "Василий Втори".И не случайно тук се показва,че Давид убива мечка. Лъвът е символът на Византия!Ето защо не могат да изобразят убиването на лъва.За разлика от миниатщрата на Парижкия псалтир,където Давид убива лъва !Само това е достатъчно доказателство,че Парижкия псалтир не е византийско християнско изкуство!Ще добавя и още две миниатщри от Менологията на Василий Втори,също от десети век за да продобием представа за тази "македонска школа".Всичко казано дотук важи и за тях. .Линеарни и плоски изображения.При все,че фигурите на Богородица,с малкия Исус и светците са едни от най-добрите представители на византийското изкуство изработени с присъщата му изящност и в характерния му стил, те си остават скучни,бездушни,или както те са мислели,че ги изобразяват нетленни за да покажат светата им същност.За другата,античната сцена,ако не бе оцветена нямаше да можем да отделим едно от друго изобразеното на нея.Няма нищо общо от духа на античността и светлината ,излъчващи се в изкуството от Парижкия псалтир, което ни пренася ни в някакъв златен век ,някаква друга култура от която се чува дрънчене на оръжие,разговори на философи,времена в които бог е ходел по земята сред хората и е предавал директно знанията си.

post-4727-1256881569_thumb.jpg

post-4727-1256881601_thumb.jpg

post-4727-1256881632_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да оставим Василий и да видим някои други византийски образци.Доказахме,че това което търсим не е византийско но още не сме доказали кое друго християнско изкуство от този век може да бъде.

Да разгледаме и три изображения от т.нар. Библия на Лео.Определена за 935 г.Направената характеризация досега важи и за тях.От тях да разгледаме отново две еднакви сцени.Тази в която Бог предава писанията на Мойсей.Дали са правени по един и същи образец или едната е копирана от другата,тъй като има очевидна прилика мпже да гадаем. Нека предположим логичното спазване на канон при всяко изображение и затова тази организационна и композиционна прилика.Знаеме,че например даден светец се изобразява по точно определен начин, с черна или бяла дълга или къса брада,облече по характерен начин и т.н.Шаблона е извън съмнение еднакъв.Но до тук свършват приликите.Образите и изграждането им нямат нищо общо с реализма на тези от П.П.Да се вгледаме само във фигурата на Мойсей катерещ се по скалата.Безформена ,аморфна,приличаща на призрак от детска книжка,с глава поставена между раменете му,хлътнала дълбоко в гръдния му кош,някъде към сърцето.Напред ли лази назад ли ,не се разбира,крак ли е това ръка ли ,не се разбира. Другите изображения имат съвсем различни трактовки ,свързани с животоописания ,нещо съвсем различно античността и Стария завет от изкуството на П.П.За допълнителна илюстарция на тази насока на византийското изкуство може да разгледаме и няколко други изображения на тяхнта школа от средата на десети век.Не може да сбъркаме чисто византийска школа стил.И все повече да се убедиме ако мечкта не е достатъчна ,че търсим друго християнски,не византийско изкуство.

post-4727-1256881839_thumb.jpg

post-4727-1256881868_thumb.jpg

post-4727-1256881892_thumb.jpg

post-4727-1256881926_thumb.jpg

post-4727-1256881955_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ще спазиме правилото и ще сравняваме ябълки с ябълки. Да разгледаме едно изображение от Парижкия псалтир с Давид ,София и Профктия и го сравниме с Ватиканския псалтир отново от десети век Давид ,София и Пророчица.Виж приложение.Привидни всичко е спазено.Трите фигури са изобразени прилично в чисто византийска школа стил. И все пак тук има огромна разлика! Над главата на Давид не виждаме изображението на Светия дух,символично представян като гълъб в християнското изкуство.А това е вече много. Канона е различен .И за по малко са се разделили други християни,камо ли заради това.И точно изображението на Светия дух над главата на Давид в "парижкото" изображението указва кои са авторите на Парижкия псалтир.Това е по добро и от подпис и печат,за който някои вече заявяват самонаправили са си го.Но от "Разумник-Указ",XIвек,първа редакция ,знаеме ,че самите българи виждат и разглеждат своята религия с различни корени от гръцката.Тяхното виждане е че тя произтича и е дадена от светия дух. И са ни го написали

"В гръцкото царство е отецът,в иверското(грузинското б.а.) е синът,в българското царство Светият дух" !

Това е дело на българите и тяхната Преславска школа !Това изкуство не е нито византийско,нито грузинско.То е българско !С отделна и равноправна религия,а не произтичаща от тяхната,и с това изкуство те го изразяват и подчертават! Дори да пренебрегнеме всички други изложени доводи ,това е единствено и достатъчно основание да бъде определено със стопроцентова категоричност,че това българско дело.

post-4727-1256882026_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сега може да разгледаме и посочим паралела на това изкуство.Едно друго произведение със съдбата на Парижкия псалтир.С неговия класицизъм заедно с Парижкия псалтир те стоят сами по себе си и озадачават изкуствоведи и историци.Терминът " македонски ренесанс " ,този изкуствено измислен "ренесанс"бе за първи път използван във връзка с безподобното изкуство което срещаме в този т.нар. Джошуа свитък от Kurt Weitzmann in The Joshua Roll; a work of the Macedonian Renaissance, Studies in Manuscript Illumunation III (Princeton, 1948).

Да погледнем т.нар. Джошуа свитък.

Това е десет метров свитък! на 31 см широк,като образите се доближават с тези от Стария завет. За него твърдят.че бил изработен от имперската канцелария в Константинопол !?Очевидно е че е подготовка за,ескиз за стая.помещение,църква,тронна зала,или триумфална колона.

И то било македонски ренесанс,въпреки явния паралел с Парижкия псалтир и от което само по дрънченето на оръжие ще го познаеш кой му е създателя и поръчителя.Не ние е нужен втори поглед да разберем,че този който заръча да се преведат Юдейските войни на Йосиф Флавий,изобразеният като цар Давид получаващ короната и царството цар Симеон Велики е и неговият създател.

post-4727-1256882084_thumb.jpg

post-4727-1256882095_thumb.jpg

post-4727-1256882170_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

След всичко казано до тук,доказаното българско авторство на Парижкич псалтир се подчертава и от нещо друго което може би западните изкуствоведи не знаят.Но ние като го видиме на изображението му в една от миниатюрите ще го познаем само от описанието му.Има един мистичен предмет в българската и римската история. Не,не е кивота. Става дума за т.нареченото медно гумно.Ако искате спрете да четете и прегледайте внимателно миниатюрите и ще го видите ! За тези които не знаят медното гумно е споменато в една история за Лъв Пети на който му предрекли ,че във войната си с Крум,ако е последователен иконоборец,ще успее да навлезе в България и да забие меча си в медното гумно на техния аул!Българите говорят за него във "Видение Данаилово" и " Сказание Исаево" където във "Видение Данаилово" пишат че царя Михаил ,като стигне до едно мяясто в Рим и " и wнь вьдатрнть вь капхще мъдъноiе н скоушнть се iako прах"

В гръцкия текст на видението е казано,че ако стигне в големия Рим до едно определено място където се намира това нещо и като го удари с камшика си това нещо ще се пръсне като прах на лятно гумно.Изследователите считат че се касае за колона на която има някаква скулптура или някакъв постамент със фигура .Изразяват и становището,че това място визира центъра на християнския Рим!?Неудомение се буди у мен ,че щом ако е в Рим ще е християнско ,то и при Крум трябва да е християнско.Още повече,че знаеме как Никифор празнувал великден с него(теофан).

Нека сега да го видиме какво представлява "медното гумно" на българите.То е на сакрално място,на капище и то самото е сакрален обект.

Да погледнеме миниатюрата изобразяваща цар Давид/Симеон изобразен .като Орфей ,свирещ на арфа.Вляво от него има ,една ,колона ,по точно пиедестал ,с червена панделка и на него има поставен един предмет,съд,приличащ,на делва или кратер! Вижда се ,че този предмет е изработен от мед,нарисуван е бакърен котел!Меден съд,меден котел! Това е медното гумно на българите!Символ на властта,която е дадена от Рим,след като и там се среща! Там трябва да е глинена делва,урна която ще се пръсне на прах като я ударят.

post-4727-1256882223_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво се установява от сюжетите на Парижкия псалтир и Свитъка на Джошуа.Сцени от Стария завет.Историята на Абрахам,Йаков,Мойсей,Джошуа,Давид,на които Бог е обещал велика и силна нация.Исус е от линията на Давид.Това е историята на Абрахам комуто Бог е обещал обетована земя и велика нация.Мойсей който освобождава хората от робството и Джошуа който ще ги заведе в Обетованата земя.Това византийско изкуство ли е?. Не е.Това не е само църковно изкуство,а изкуство на една млада и търсеща утвърждаване църква и държава към която тя принадлежи.Това е изкуството на царството на Симеон.То няма аналог във Византия.

И сега да продължиме търсенето на медното гумно в Рим.В България го видяхме как изглежда. От Тълкование Данаилово знаеме че е съд " И като го превзенме ще влезе в Рим,и ще достигне до мястото където има скрит(таен)съсъд,и като удару с меча си по медното капище в което е скритият съд..."

От гръцкия текст знаеме,че това място е център на християнството.Знаеме и какво е изкуството от Църквата и царството на Симеон. Историята на Стария завет.Сега вече знаем какво да търсим.Това изкуство няма аналог във византия.

Но има аналог в Рим.Църквата Санкта Мария Магиоре е единствената от четирите патриаршески басилики в Рим със запазена раннохристиянска структура.

Още по ценни са уникалните мозайки в нея поръчани от основателя и Секстус Трети в 430 г.Мозайките на криптата Рождество Христово и Триумфалната арка.Сцените от криптата са тези които виждаме и в Парижкия псалтир и Свитъка на Джошуа ,историята на Аврам,Мойсей,Джошуа,Давид.На криптата са сцени от Стария завет на Арката от Новия. Искам да насочим поглед към това което ги свързва и реализира прехода от едното към другото. Това е една сцена Това е историята на Мелчиеседек варварски цар и първосвещенник на най могъщия Бог.Ръкоположен лично от Бог.Без род и родословие.Той е първият свещник споменат в светите писания,преди да има свещеници от които да получи сана си и родоначалник на свещениците .

От най мистичните фигури в библията.Ролята му е апокалиптична и интригуваща.Той се появява физически само веднъж ,неочаквано,неповикан и среща Абрахам който се връща след като е победил враговете. И вместо жертвоприношение принаса на господ четири хляба и вино и произнася благословията на Всемогъщия Бог над Абрахам и благославя Всемогъщия Бог който е донесъл победата над врага на Абрахам,който приема благословията и му дава на вараварина крал пръв свещеник една десета част от плячката си. И Мелчиезар изчезва.Това е всичко. Генезис 14:18-20

И това което прави впечатление е този съд в който е донесено виното.Същия ,подобен,само че не от мед ,а глинен. И той е в центъра на Рим изобразен. И символизира християнския център.И връзката с Бог и между Стария и Новия завет. Този съд е бил сакрален и почитан. Това е медното гумно в Рим.Този съд е почитан и е бил скрит и пазен в Рим,като връзка с тази първа благословия от първия свещеник без род и родословие.Кой е благословил първия патриарх или папа? Някой друг свещеник,който е бил благословен от предишния ,и така докато се стигне до Мелчиеседек !Не бог директно.И в Рим са почитали този съд като директно доказателство за ръкополагането и произтичането на власта им от Бог.Това е и при българите.

Има ли в история на религиите почитане на съдове. Много по късно в християнството ще се появи легендата за Светия Граал. Този съд е първообраза на чашата Граал и е бил почитан от Българите и от Римляните.Византийците не са го почитали,въпреки,че считат че е центъра на християнския свят.Този християнски свят от Рим четвърти век е във връзка с българите и църквата на Симеон.От изкуството в Санкта Мария Магиоре и това на Парижкия псалтир и Джошуа свитъка разбираме за връзката им.Историята на българите е по дълбока отколкото се описва.Всички тези писания за приемане на християнството от Рим,отговорите на папа Николай до българите,твърденията на Блайнер ,че Симеон е католик,отиването на Петър в Рим където починал според апокрифа,наличието на две фрески с Борис в бенедектински манастири в Италия и сега тези изображения на изкуство от десети век което не е друго а дело на българския Симеон ,са твърде много случайности за да ги оределим за случайност.Те очертават една друга история,изличена и забравена ,но благодарение на изкуството тези български корени се откриха.

post-4727-1257264515_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Че Парижкия псалтир е чисто българско произведение личи от всички писмени български произведения от периода чиято единствена цел е да покажат предаването на политическа власт и правото на българите да я притежават ,изразяваща се в божественото право,единственото законно основание да имаш царство,извеждащо се директно от Стария завет.Всички текстове имат една цел да установят теологическата основа на царството им.

И докато тези текстове са абстрактни,писана реч, то Парижкия псалтир е визуална реализация на създаването на българската индентичност.Тази традиция ще продължи и в българските църкви във Възравдането,където картинно ще бъде обчснен всеки текст и където всяко село,при все християнско, си има свои светци за нивчта ,добитъка и т.н.

Нека да споменеме само някои от тези текстове които нямат аналог с Византийските и които показват откъде произхиожда Парижкия псалтир .

Йоан Екзарх използва примера с Давид за да покаже как се предава царството при българите.Той посочва,че правилата са същите тези каквито са и по времето на Давид.

В Закон съдене люди правото на плячка се извежда от Давид.

И какво по голямо доказателство от признанието на самите ромеи указано "В слово за мира" където Симеон е наречен "Йесеевото чедо+ (Давид б.а. ) и отново признават за неговата коронация и помазване,като изтъкват,че не нему му било позволено да положи основата на дома,заради кървавата му ръка,обаче на неговия син се рарешило това който бил неопетнен от кърви.(Аналогия със Соломон,сина Давидив на който било позволено)

И завършват този параграф с " Ето точно така смятам,той,който от младост бе привикнал с тези кърви,не бе допуснат към така свещеното дело.Поради това(бог) благоизволи по скоро чрез сина да се изпълни неговата воля."

И царството което ромеите уж признават на Петър не може да скрие факта за извоюването на царство за българите от Симеон,седмото на земята,които те самите не се стесняват,че било постигнато със сила,както самите никазват в техните хроники.

Изкуството на Парижкия псалтир ,с неговата централна фигура Давид -Симеон,е изгубеният апотеоз на едно време,но не ни трябва втори поглед да го назовем това време-Златният век.Произведение без аналог в световното изкуство,едно от върховите достижения на българската цивилизация,пропито с идеи и визия,за която на Европа ще и трябват 500 г да достигне нещо подобно.

(Аз съм и благодарен все пак,че го е съхранила.Дали България ще се откаже от него,дали ще го приписват на други ,дали пак ще се самонарочиме в позицията на Симеон,самонаправил си титлата ,никой не му я е признал,това е Византийско изкуство,аз намерих отговора си и съм сигурен в него.Това е Симеон,това е Златния век,не в останки и развалини ,наричан златен не заради трон или дворец ,а показващ пълното великолепие, което дори думата златен не е в сътояние да опише това което виждаме в безподобното нямащо аналог изкуство и поставило "аворитетите" в поредните празнословия и словоблудства имащи една цел ,обслужване на нечии политически доктрини.)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Това, че цар Симеон Велики се е изживявал като библейски персонаж, е известно. Още преди време проф. Анчо Калоянов изказа мисълта, че дори преместването на столицата от Плиска в Преслав е следвало примера на библейските сюжети и аналогии (град в подножието на хълм, съответно в подножието на планина).

От държавно-политическа гледна точка, обаче, прекаленото вживяване в някакви далечни и неясни образи, в случая библейски персонажи, е доста опасно и не води до нищо добро. Имам предвид не води до нищо добро за народа и страната.

Действия, мотивирани от подобно душевно състояние, са често налудничави и неадекватни. Те подхождат повече на един шантавелник (извинявам се за думата), а не на отговорен владетел.

С това в никакъв случай не умаловажавам заслугите на цар Симеон за българската държава и култура, които са съществени.

Link to comment
Share on other sites

Че Парижкия псалтир е чисто българско произведение личи от всички писмени български произведения от периода чиято единствена цел е да покажат предаването на политическа власт и правото на българите да я притежават ,изразяваща се в божественото право,единственото законно основание да имаш царство,извеждащо се директно от Стария завет.Всички текстове имат една цел да установят теологическата основа на царството им.

Изкуството на Парижкия псалтир ,с неговата централна фигура Давид -Симеон,е изгубеният апотеоз на едно време,но не ни трябва втори поглед да го назовем това време-Златният век.Произведение без аналог в световното изкуство,едно от върховите достижения на българската цивилизация,пропито с идеи и визия,за която на Европа ще и трябват 500 г да достигне нещо подобно.

Благодаря Ви най-сърдечно за всички материали тук!

Мога ли да ви помоля да пействате тук текста на цялата статия от Британика, а така също и на други научни публикации по въпроса, ако разполагате с такива.

Link to comment
Share on other sites

Това, че цар Симеон Велики се е изживявал като библейски персонаж, е известно. Още преди време проф. Анчо Калоянов изказа мисълта, че дори преместването на столицата от Плиска в Преслав е следвало примера на библейските сюжети и аналогии (град в подножието на хълм, съответно в подножието на планина).

От държавно-политическа гледна точка, обаче, прекаленото вживяване в някакви далечни и неясни образи, в случая библейски персонажи, е доста опасно и не води до нищо добро. Имам предвид не води до нищо добро за народа и страната.

Действия, мотивирани от подобно душевно състояние, са често налудничави и неадекватни. Те подхождат повече на един шантавелник (извинявам се за думата), а не на отговорен владетел.

С това в никакъв случай не умаловажавам заслугите на цар Симеон за българската държава и култура, които са съществени.

По това време в Българското Християнство, наред със собствено римокатолическата по произход съставка, е особено силна идващата и прокарана още от Светите Братя вехтозаветна линия.

Тази линия Симеон напълно съзнателно-преднамерено поддържа и развива като контрапункт на Гръцкото Християнство, което действие си има и съответните, много добре известни корелации и консеквенции в политикоидеологически и практически план.

Благодарение на това "вживяване" на Симеон сега ние българите сме това, което сме за себе си, пред Света и по Света и той е не само най-високоотговорният, но и най-културно-просветеният и най-успешният ни владетел!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Благодарение на това "вживяване" на Симеон сега ние българите сме това, което сме за себе си, пред Света и по Света и той е не само най-високоотговорният, но и най-културно-просветеният и най-успешният ни владетел!

Лично аз имам силни резерви, че Симеон е най-успешният владетел и дали е успешен въобще. Поне в политически план.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Лично аз имам силни резерви, че Симеон е най-успешният владетел и дали е успешен въобще. Поне в политически план.

Хммммм, кат чуя НАЙ (и кат прочета де), се сещам за критерии ;). А какви са критериите, сега и тогаз?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Хммммм, кат чуя НАЙ (и кат прочета де), се сещам за критерии ;). А какви са критериите, сега и тогаз?

Пак хубаво че не е завладял Константинопол. Щото щеше да стане цезар на Романия и комай щеще да се елинизира в поколението си, а ние днеска можеше да не се казваме булгарорум-човци, ами само ромчовци..;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Този Парижки псалтир има ли нещо общо с нареченото в долната статия Реймски псалтир? Ако са едно и също да се включи, съответно и по темата за "произхода на Олга", че си е българка жената, от царски род. Ако не са, може да се съпоставят.

Княгиня Олга и Реймският псалтир

Гина Джиджева

http://pismena.hit.bg/olga.htm

"Но грях е да разделиш двама влюбени, затова най-скъпото, което има цар Симеон - Евангелието на баща му Борис, - отива заедно с нея в Киев. То дава сили и слава на Олга в новия й дом и новата й Родина. И когато съпругът й - Киевският княз Игор - умира и тюрки нападат Киевска Рус, Олга - амазонката, повежда войската и дава такъв отпор на врага, че повече тюркски крак не стъпва на Киевска земя. За благодарност народът приема вярата й, а след смъртта й я канонизира като Св. Олга Българска. Най-славната жена в Европа в Х век е тя."

"...В Реймс се строи огромна катедрала, в която векове наред четири династии френски крале полагат клетва при коронясването си ...над Борисовото Евангелие... Прието в онази далечна епоха като “Киевско Евангелие”, днес то се нарича “Реймски псалтир”.

...

Бивш заместник-министър на външните работи преди 1989 година отказа контакт с френския кардинал за установяване произхода на Реймския псалтир от страх “да не развали България отношенията си със СССР”, но науката е в дълг пред истината.

....

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...