Отиди на
Форум "Наука"

Монета на областта Влахия с издател цар Йоан Шишман Български /1371-1395 г./


Recommended Posts

 • Потребител

Редица важни сведения от които може да се съди за българската история се съдържат от средновековните монети.На тези малки метални късчета е написана историята на българите.Известно е че епиграфските материали наред със законите са най-сигурната база и представляват най-достоверен източник за градежа и възстановката на историята. Така интересът към средновековните монети на българите излиза извън представата ни само като за някакво хоби,събирачество или колекционерство , а нумизматичните данни изясняват и доказват съществуващото икономическо и политическо развитие на средновековната ни държава.Монетите са неоспорим доказателствен материал служещ за правдивото възстановяване на българската история,така като служат за тази цел и на други държави.Богатия и разнообразен нумизматичен материал все още се пренебрагва .като дори се затварят очите пред явно доказващи и пренареждащи историята на региона ни не в светлината която ни се представя.Още на времето българските възрожденци,които използват средновековни български монети за да повдигнат духа на народа и за доказателство на наличието на българско царство и държавност. и подготвят освобождението му.Монетосеченето е един от белезите за държавност и от най-древни времена е строго регламентирана и контролирана дейност.Така например в византийската Еклога на Лъв и Константин се указва ,че "18. Подправячите на пари да се накажат с отрязване на ръката." Подобни и по-сурови са наказанията и в другите средновековни държави.

Издаването на българските средновековни монети се свързва главно с предварително зададените ни очертания на тази средновековна държава,които трябва да приемаме като даденост -главно с Търновското царство и монетосеченето и ,с държавата на Страцимир и това на Добруджанското деспотсво.Туй като монетите много ясно определят и характеризират очертанията на една средновековна държава съвсем не е чудно,че тази монета която искам да разгледам,въпрки че носи името на суверена на българия Иван Шишман,тъй като излиза от предварително зададените рамки за предтставената ни за единствена територия и обхват на българските държави и държавност сведени единствено до изброенеите три . А тя е повече от доказателство за българския характер и на така нареченото Влашко воеводство и хвърля друга светлина върху някои все още дискусионни въпроси от българската история,а именно докъде се простира българската държавност на т.нар, Второ българско царство..И какво по-голямо доказателство, за част от българската история незаслужено невключвана и пренебрегвана е тази монета на Мирчо Стари. Неговото монетосечене носи както кирилски (езика валахико за който ще стане дума)така и латински надписи.Надписите на различни езици на една и съща територия имаме още от римските провинциални мопнети,когато монети от Дакия са издавани и на гръцки и на латински.Искам да разледам един валашки дукат.На най-великия влашки принц Мирчо Стари/1386 - 1418/.

Монетата фигурира под # 150 в библията на румънската нумизматика Monede şi bancnote româneşti by George Buzdugan, Octavian Luchian and Constantin Oprescu (1976).

Тази е издание на най-великия влашки принц Мирчо Стари/1386 - 1418/. Само,че на легендата на него пише,че е на сюзерена Иван Шишман 1371 до 1395

. Latin legend: +IVVAn SIVISnMI ;Latin legend: +IVVAn ___ SMIV.,който е не някой друг а императора на България.Obverse Орел на шлем Reverse герб като щит в зрънчест кръг ,разделн на две с четири вертикални линии вляво и буквата W вдясно.

На друга монета фигурираща под # 138 в същия каталог легендата чете Реверс+IWan:DI:mvnaz Obverse

+IWAn ___ mvnaz

Монетите на Раду I (~1377 - 1383) също носят надписа IW(an). Такъв е надписа ,кирилси ,на негови монети,,т.нар. валахиян бан,фигуриращи под # 78a and 78b в каталога.

Традицията се запазва и далеч след времето на "признатото" загиване на българската държавност 1396 г.

В монетите на Владислав II (1447 - 1456) имаме кирилски надписи от името на Iω,Йоан Шишман IW ВЛАДНСЛА ВОНВОД .

РЕВ.IW ВЛАДНСЛА BOIBωΔA ΓNb

Като ΓNb означава ΓOCΠOΔHNb

Или това което се разглежда като валашко монетосечене на практика е оторизирано и санкционирано от императора на България,носи и неговото име. Т.е. това което се разглежда като Валахия е част от българската държавност и наред и с изброените три кита на българската държавност през този период трябва заслужено да включим и Валахия, С ЧИЯТО ВИДНО ОТ ТЕЗИ МОНЕТИ С КИРИЛСКИ БУКВИ В ИМЕТО НА ИВАН ШИШМАН,българската държавност продължава и далеч след посочваната 1396 г.

Аналогична е и ситуацията с ВладIII Цепеш ( 1456-1462 ) известен повече като граф Дракула.Iω BΛAΔb BOIBωΔA ΓNb

Как и защо се обяснява,че Iω BΛAΔb BOIBωΔA ΓNb,значело принц Дракула, не стана ясно само на Елизабет Костова,която в бестслъра си ,направи повече за българската истинска история ,отколкото всичкото историци в България,като обяви пред целия свят че той е българин и български владетел ,без да забрави да напише и че България никога не е загубвала своята независимост тъй като вискоките части на планините и никога не са попаднали под турска власт.

.И така тази лгенда +IVVAn SIVISnMI изяснява и обяснява и наличието на надписа Iω ,Йоан във всички други валашки монети в разлгеждания перио,те се осичат в името на сюзерена на Валахия Йоан Шишман (1371 -1395 ),, от оторизираните от него валашки феодали,воеводи,подобно на извършваното във Франция феодално монетосечене наблюдавано за периода 10 -15 век ,когато правото да секат монети ее прехвърлено от кралския двор и Каролингските владетели на графове,висконти,епископи и т.н.При валашки монети виждаме и че те директно са издавани в името на българския император .

Не бива да отминаваме и фката че владетелите на Валахия,и Молдавия носят титлата воеводи и използват кирилски надписи. Т.е.

монетите на Молдавия ,наред с наред с дизайна и герба си ,носят и много интересна информация касаещ т,нар. език валахико коъто е засвидетелстван за техния владетел Стефан Велики(1457 - 1504) който има титлата воевод.

от папската власт. В една карта на същата папска власт,карта на папа Пиус Втори виждаме и обособената територия Валахия .която кореспондира с т.нар език валахико,картата на папа Пиус Втори ,в която самата Ватикана ни показва къде е тази държава,Pope Pius II (Piccolomini) Opera omnia, Basle, 1551 Това е територия от двете страни на Дунав.

А за това как е изглеждал този език може да съдим от надписите на молдавските воеводи използващи го в надписите на монетите си.Сина на Стефан Богдан(1504 - 1517) използва валахико за своята монета. Надпис на влахико+ Iω БОГДРН

ВОЕВОДР ГОС (Р ОБЪРНАТО) ГОС -господин и рев. + ПОДФ ЗЕМЛИ МОЛДВСКОI

Стефан IV (1517 - 1527) обв.Iω СТЕФАНА ВОЕВОДА ΓOCΠO РЕВ. + ДАР ЗЕМЛИ МОЛДВСКОI

За да стигнеме и до монетата която била носела първия надпис на румънски език . Акче на Йоан Воевода Страшни. С надписна румънски

акче . гхерегие. молдовеi

. з па

ω т е ч . молдовеi

отец на румънски е баща

Или "валахико" е сдуми като земли,дар,отец,воевода,господин . Да не говорим,че този език валахико може да бъде разчетен от всеки един първолак в България. Или и без да ни услужи Полша с грамотата езика "валахико" е езика на който говорим и днес.

И искам да завърша поста с думите,че ако българската държава в лицето на нейното правителство,и съответните оторизирани от нея органи,за което получават народна пара,не е включила тази публикувана от Румънски учени монета с надпис на сюзерена Иван Шишман,за което те имат пълно право тъй като това е в основа на тяхната държавност, но ако тази монета не е включена в официалните издания на официалните органи на Българската държава ,като българско културно наследство,тъй като тя наред и като румънска е част и от българската държавност,то тези органи в лицето на министъра на културата,попадат под ударите на издадения от самия тях закон за културно наследство,ако не е и държавна измяна. Те лишават,ограбват с престъпно безделие(при сбъднато посоченото условие) българския народ от неговото наследства. История славянобългарска бе върната на монашеската република Атон под зьаплаха за осъждане на бъгарската държава,но никой не се е отказвал от българския характер на Историята на Паисий.Ако утре в Охрид намерят монета на Самуил и Македония с право си я пише за част от тяхната държавност тъй като се извеждат от Самуил,и държавата България ако мълчи и не я включи тази хипотетична самуилоява монета в българското културно наследсство,това ще бъде аналогичен случай на престъпление спрямао народа и по законте на държавата.

Във благодетелката на Румъния Франция подобно монетосечене ,на различни техни "воеводи" се разглежда като френско феодално монетосечене. Това на Валахия е също и българско феодално монетосечене,редом с това ,че и Румъния го разглежда като тяхно тъй като и тяхнта държава е в резултат от развитието на Валахия.

post-4727-1259969089_thumb.jpg

post-4727-1259969116_thumb.jpg

post-4727-1259969233_thumb.jpg

post-4727-1259969335_thumb.jpg

post-4727-1259969386_thumb.jpg

post-4727-1259969411_thumb.jpg

post-4727-1259969457_thumb.jpg

post-4727-1259969517_thumb.jpg

post-4727-1259969612_thumb.jpg

post-4727-1259969656_thumb.jpg

post-4727-1259969679_thumb.jpg

post-4727-1259969830_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Може би нашите възрожденци са били последните български историци,които са използвали средновековните монети за доказателствен материл .В защита на българските нумизмати следва и да се отбележи,че те отбелязват и насочват вниманието на българските историци към приликата и близостта на валашкото с българското монетосечене ,като ги оставят може би сами да направят изводите . Така например Костантин Дочев в своята монография "Монети и парично обръщение в Търново" отбелязва,че "Независимо от специфичните си изображения влашките монетосечения носят някои белези на българските монети.Освен надписите на кирилица,ранните влашки дукати и динари имат твърде близко тегло до стандарта на сребърните български монети,сечени в Търново и във Видин в периода 1360-1396 г.

Възприемането на българския тегловен стандарт във Влахия се дължало на широката употреба на българските сребърни и медни монети в нейното парично обращение през 14 в, Трябва да отбележа ,че въпреки появата на оригинално влашко монетосечене през 1365 г, българските монети продължили да се използват във Влахия в твърде големи количества.За това свидетелстват намерените единични и колективни находки с български монети в днешна Румъния..."

Той публикува сребърни динари намерени в Търново с кирилски надпис на Владислав I /1364-1377/ справка George Buzdugan, Octavian Luchian and Constantin Oprescu (1977,р.10,# 15 и п.11.# 32,на Раду I (1377-1383),медни бани п.16,# 78 и от Мирча I (1386-1418) сребърни дукати George Buzdugan, Octavian Luchian and Constantin Oprescu (1977) р 24 # 178 тип 1 с околовръстен надпис на кирилица лице IWANM...NO опако IWAN BO и тип 2 лице IW BO опако +IW BO

За съжаление въпреки ,че и българските нумизмати насочват вниманието към факта,че "влашките монетосечения носят някои белези на българските монети.Освен надписите на кирилица,ранните влашки дукати и динари имат твърде близко тегло до стандарта на сребърните български монети,сечени в Търново и във Видин в периода 1360-1396 г." това изглежда не достатъчно убедително за нашите историци и те единодушно са решили,че Валахия е Румънска държава.

Не знам дали след представянето на монетата с пълния надпис на Иван Шишман ,като сюзерен на Валахия,наред с използвания български тегловен стандарт ,не трябва да се преразгледа заетата позиция от времената на зрелия социализъм за наследството на Валахия .

Българското море разляло се някога извън сегашните предели на родината ,се е отдръпнало и свило,но следите което е оставило,остават и не бива да бъдат пренебрегвани.Явният български характер на т.нар. валашко монетосечене трябва да се заяви открито и позицията ни спрямо наследството ни да се преразгледа.Защо да се държим като изнасилени и да не смеем да заявим за извършените престъпления от криворазбраното чувство какво ще кажат хоратa?Психологическите травми нанесени на нашия народ от подобен род поведение са нанесли повече вреди от всичките войни на българите взети заедно

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Българското море разляло се някога извън сегашните предели на родината ,се е отдръпнало и свило,но следите което е оставило,остават и не бива да бъдат пренебрегвани.

Много добро и символично сравнение :good:

Монетите на Раду I (~1377 - 1383) също носят надписа IW(an). Такъв е надписа ,кирилси ,на негови монети,,т.нар. валахиян бан,фигуриращи под # 78a and 78b в каталога.

Раду /1377-1383 г./ е с фиксирана титла "принц на България" /"Radano principe di Bulgaria infedelle"/, в издаден от унгарския крал Лайош Велики документ, в който последния обяснява, че е воювал с българите предвождани от принца им Раду /Radano/. Това е в периода на "видинската епопея" 1365-1369 г.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=...amp;mode=linear

“Принцовете на България” – воеводите от рода Бесараба

Отделно, има издаден документ от "българския принц" Раду /1377-1383 г./, в който същия отбелязва, че в Рукър /до Бран/ има митничар /"вамеш"/ на българския цар - 70-те г. ХІV в.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=3858

Къде е северната граница на България при цар Иван Шишман?

Тази е издание на най-великия влашки принц Мирчо Стари/1386 - 1418/. Само,че на легендата на него пише,че е на сюзерена Иван Шишман 1371 до 1395

. Latin legend: +IVVAn SIVISnMI ;Latin legend: +IVVAn ___ SMIV.,който е не някой друг а императора на България.

Несъмнено тук имаме Йоан Шишман /1371-1395г./ и ако монетата е приписана на румънските специалисти за Мирчо, означава че последния сече със санкция на царя си от Търново /респ. Видин, на периоди/, което в качеството на васал чинно е отразил на монетата.

И така тази лгенда +IVVAn SIVISnMI изяснява и обяснява и наличието на надписа Iω ,Йоан във всички други валашки монети в разлгеждания перио,те се осичат в името на сюзерена на Валахия Йоан Шишман (1371 -1395 ), от оторизираните от него валашки феодали,воеводи,подобно на извършваното във Франция феодално монетосечене наблюдавано за периода 10 -15 век ,когато правото да секат монети ее прехвърлено от кралския двор и Каролингските владетели на графове,висконти,епископи и т.н.При валашки монети виждаме и че те директно са издавани в името на българския император.

"Йоан" е титла в титулатурата на българските императори /царе/ и се ползва от владетели от кръга на българската държавност в периода ХІІ-ХVІ в.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5288

Датиране на периода на зависимост на царство България от Златната орда

и

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4281

Защо Шишман е Йоан, а Мирчо Велики не е?, Покръстителството в българската историография

Българския род от кумански произход Бесарабъ се сродява с управляващия в държавата България род Асени /по линията на Шишмани/ чрез брака на ловешкия деспот Александър /Йоан Александър/ и Теодора Бесарабъ. Може би покарй тази свадба и със санкция на Михаил ІІІ Шишман воеводата Бесарабъ получава ранг на съвладетел на царя, за територията на северински Банат, може би и по източно от него до р. Прут и на север до Карпатите.

за размисъл:

"Използвайки кризата в Унгария, през първите две десетилетия на ХІV в., деспот Михаил Шишман Асен, по-късно български цар (1323-1330 г.), подновява военните действия в Мала Влахия/Олтения. Българското царство води тази политика в съюз с местните воеводи, сред които се откроява Иванко /б.от мен "Йоан/ко"/ І Басараба - син на Тихомир (или Токомер), от кумански (българо-кумански) произход, вероятно близък на Тертеровци и Шишмановци. Споменът за унгарската хегемония през втората половина на ХІІІ - първите десетилетия на ХІV в. остава в названието Угровлахия. Воеводството получава от българските царе почти пълна автономия, вкл. правото неговите господари да носят титлата "велик воевода и самодържец". Наред с това влашки отряди участват във военните походи на Михаил ІІІ Шишман Асен и Иван Александър. Сходна е ситуацията и в създаденото в средата на ХІV в. воеводство Молдова, което излиза извън обсега на тази статия".

http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm

ЗА СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО ПРЕЗ ХІІІ-ХІV В.

Пламен Павлов

Качеството съвладетел /принц, представител на управляващия в държавата България род/ в титулатурата се символизира с представката "Йоан" /от бога/. От този момент /1330 г./ насетне, воевдите на Бесарабъ, а по - късно и тези на Богданско, са не само гранични аристократи "воеводи" на българското царство, но и се вливат в управляващия в държавата им България род, този на Асени. Въздига се и ранга им до съвладетелски, по отношение управляваните от тях територии на българското царство. Именно по тази причина същите са с имена титли +IW, + IO, Ioan, Iwan, като на царете им в Търново /респ. Видин/.

Не знам какво още да се извади в общественото пространство, за да се престрашат академичните ни авторитети да дадат становището си за българския характер на северните територии на Второто българското царство - Бесарабъ /Влахия/ и Богданско /Молдова/ в периода ХІІ- ХVІ в., ХVІІ в., поне. Спокойно, ако нещо се страхуват, могат да казват на свои колеги от чужбина, нещо от типа: "не сме казали ние, ама едни - /заблудени/ - ентусиасти по наши форуми такива неща изкарват за характера на тези земи, че май вече трябва да ги обсъдим"... За начало, какво да се прави, и това стига...

Link to comment
Share on other sites

Извинявам се, че не е съвсем по темата, но всъщност има връзка и затова си позволявам да попитам: Има ли някой мнение по въпроса, който повдига акад. Фоменко с обърканите средни векове, защото измежду примерите му е и този, че българският цар Йоан Владислав е бил объркан с цар Йоан Шишман и в случая визирам монетата, в която до името на последния фигурира някакъв войвода Владислав ІІ ("В монетите на Владислав II (1447 - 1456) имаме кирилски надписи от името на Iω,Йоан Шишман IW ВЛАДНСЛА ВОНВОД . РЕВ.IW ВЛАДНСЛА BOIBωΔA ΓNb ")? Възможно ли е например тази монета да е изиграла лоша шега на местни и чужди историци?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Latin legend: +IVVAn ___ SMIV: е ИОАН (S) МИРЧО ВОЕВОДА

Latin legend: +IVVAn SIVISnMI: е ИОАН (SIVISn) МИРЧО

Това в скобите явно някой го знае. Вижда се че не си ти, и аз не го знам. Потърси за какво все пак става дума и ги зарежи тия, Иван и Шишман.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Latin legend: +IVVAn ___ SMIV: е ИОАН (S) МИРЧО ВОЕВОДА

Latin legend: +IVVAn SIVISnMI: е ИОАН (SIVISn) МИРЧО

Това в скобите явно някой го знае. Вижда се че не си ти, и аз не го знам. Потърси за какво все пак става дума и ги зарежи тия, Иван и Шишман.

за този надпис становището ти го разбрахме - от типа: "не зная това какво означава, но означава не това, което..."

По другото изложение относно монетосеченето, грамаж, емисии, видове надписи, начален период на монетосечене, основанието му, съпоставка с българското средновековно монетосечене и др., както и взаимосвързаните с него посочени в другите дадени обвързани с темата странични източници, ще дадеш ли становище?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Latin legend: +IVVAn ___ SMIV: е ИОАН (S) МИРЧО ВОЕВОДА

Latin legend: +IVVAn SIVISnMI: е ИОАН (SIVISn) МИРЧО

Това в скобите явно някой го знае. Вижда се че не си ти, и аз не го знам. Потърси за какво все пак става дума и ги зарежи тия, Иван и Шишман.

Този някой знае за наличието на подобна монета и я прочита Йоан Мирчо.Какво знание е това.Дори не може да чете.Просто да сме му благодарни,че не я е разчел Иван Грозни.

Но дори и тогава Фоменко ,по мое мнение(И с това да иизразя мнение по въпроса на армандо) не би използвал мoнетен материал,тъй като точно в него е и опровержението на неговите писания..Всяка римска императорска монета по легендата се датира в зависимост да речем коя титла или власт за кой път я държи .Същото е и за Византийските. При последната монета ,тази с първия на Ромънски език надпис годината е с букви.

Но пък това наблюдение поставя един интересен въпрос,за използването на името Иван Владислав от валахските войводи.Което ме навежда на възможна династична връзка.И двете територии са Wалахии,там дето има Владиславовци.

Много владиславовци там. Че и най известния е Iω BΛAΔb BOIBωΔA ΓNb

господин Дракула

Link to comment
Share on other sites

Latin legend: +IVVAn ___ SMIV: е ИОАН (S) МИРЧО ВОЕВОДА

Latin legend: +IVVAn SIVISnMI: е ИОАН (SIVISn) МИРЧО

Това в скобите явно някой го знае. Вижда се че не си ти, и аз не го знам. Потърси за какво все пак става дума и ги зарежи тия, Иван и Шишман.

Не е съвсем безпредметно подобно търсене без - разбира се! - съответните фоменковщини, Гербов! Румян Славов цитира и по-точно перифразира Йордан Табов, който пък популяризира Фоменко, в следния вид:

"Кой е цар Иван Владислав Шишман?

Основавайки се на хронологията на Фоменко, у нас Йордан Табов открива подобно припокриване при българските царски династии. Според Табов последният владетел на Първата българска държава Иван Владислав (1015-1018) и Иван Шишман (1371-1393), последният владетел на Втората българска държава, са едно и също лице. Този владетел се е казвал Иван Владислав Шишман. Йордан Табов вади на показ Воденския надпис върху камък, обявен за фалшификат от ХV в. Там е упоменат владетел Самуил, внук на Шишман - по приетата хронология това не е възможно, тъй като Самуил царува от 997 до 1014 г., а родът Шишмановци се появява през ХIII в.

Съпоставяйки събитията по времето и след Симеон Велики до покоряването на България от Византия (1018 г.) и от появата в хрониките на болярина Шишман Мокри до падането на България под османско владичество (1396 г.), Табов създава хипотеза, че става дума за един и същи период, разположен в две епохи на отстояние няколко века. С примери от българската история хипотезата на Табов детайлизира хронологията на Фоменко, според която Василий II Българоубиец (Х-ХI в.) и Йоан V Палеолог (ХIV в.) са едно и също лице. Още повече - Табов прави смела крачка напред, като предлага формулата Василий II = Йоан V + Баязид I Светкавицата (превзел столицата на Второто българско царство Търновград)." Въпросът ми е можем ли да извлечем нещо полезно от подобно дирене в подобна насока?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мда, за да разчетеш "SIVISnMI" или " ___ SMIV" като Шишман се иска да имаш доста развинтено въображение.

По същата логика "mvnaz" се изкарва без проблем на "Мунчо" - предополагаем финансов министър в империята :Oo: на Шишман.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Мда, за да разчетеш "SIVISnMI" или " ___ SMIV" като Шишман се иска да имаш доста развинтено въображение.

По същата логика "mvnaz" се изкарва без проблем на "Мунчо" - предополагаем финансов министър в империята :Oo: на Шишман.

BGVlach войвод, споделете румънска академична разработка на разчитане на "SIVISnMI" или " ___ SMIV". Много ще се радвам да научим истината, а не да гадаем тук.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

BGVlach

Точно това "mvnaz" ,което част от ,или само половината надпис ,

+IWAn ___ mvnaz,доказва,че не е написано Мирчо ,тъй като отпред има още букви,или имаш (sis) mvnaz,(syvs)mvnaz. ШИШМАН

Според "Anonymi Descriptio Europae orientalis ",

Императорите на същата тази империя през средата на която минава реката Дунав се наричат CYSMANI.

Мисля,че има и надпис Сусманус .CYSMANI е за императори,мн.ч. ,ед.ч как е. Имам я книгата трябва да проверя.

А надписът на първата монета ,която фигурира под # 150 ,на опакото,там където в щита се чете W , то надписа не е както е по румънския каталог , а ясно се чете I V V A N S I V I S N M I , опитът за предаване с латиница на името Шишман,където в горния пример е с Y ,

CYSMANI, тук на монетата Y е изписано като I V I ,същото фонетично.

И е I V V A N ,а не е с W,IWAn.В щита се чете W.

Следващата е не "____m v n a z". Вместо а е О . "____m u n o z "

натан

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
BGVlach войвод, споделете румънска академична разработка на разчитане на "SIVISnMI" или " ___ SMIV". Много ще се радвам да научим истината, а не да гадаем тук.

Иванко, моя милост само констатира, че лингвистически погледнато по-скоро "mvnaz" е ковчежникът Мунчо,

отколкото "SIVISnMI" "императора" Шишман.

С румънската "разрабатка" по случая в детайли не съм запознат, но доколкото си спомням от други "разработки",

Мирчо копира/налага венецианската дукатна система. Т.е. по всяка вероятност ключът от юртата се намира отново на Апенините, а не на Балканите.

С монетите врочем е доста сложно - монетни дворове, майстори, матрици, серий и пр.

За румънската "разрабатка", каквато и да е тя, едно нещо е сигурно - оплетения в собствената си немощ Шишман няма как да бъде сложен до, де не говорим за над,

всепризнатия борец за правата ни християнска вяра Мирчо, автократ Угровлашкий(sic). Бог да ги прости и двамата.

P.S.:

Не съм воевод, само "boier mare" :bigwink: .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Императорите на същата тази империя през средата на която минава реката Дунав се наричат CYSMANI.

Мисля,че има и надпис Сусманус .CYSMANI е за императори,мн.ч. ,ед.ч как е. Имам я книгата трябва да проверя.

Нешри изписва Йоан Шишман, като "гнусния неверник СУСМАНОС".

Отделно в двора на Сигизмунд І Унгарски в нач. на ХV век се намира Фружин, синът на Йоан Шишман, но под името "SYSMAN".

Още: "В мирния договор между Людвиг — крал чешки и маджарски, и султан Селим от 1 април 1519 г. наред със сръбските и с босненските крепости са изброени и : Флорентин (при устието на Тимок), Бдин (Бодон) заедно с цялата област, по-нататък „terra cesaris Sysman” c Оряхово, Никопол и Гюргево, освен това долните области с Дръстър, Хърсово и Килия. [43]"

http://www.promacedonia.org/ki/ki_23.htm

История на българите

Константин Иречек

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нешри изписва Йоан Шишман, като "гнусния неверник СУСМАНОС".

Отделно в двора на Сигизмунд І Унгарски в нач. на ХV век се намира Фружин, синът на Йоан Шишман, но под името "SYSMAN".

Още: "В мирния договор между Людвиг — крал чешки и маджарски, и султан Селим от 1 април 1519 г. наред със сръбските и с босненските крепости са изброени и : Флорентин (при устието на Тимок), Бдин (Бодон) заедно с цялата област, по-нататък „terra cesaris Sysman” c Оряхово, Никопол и Гюргево, освен това долните области с Дръстър, Хърсово и Килия. [43]"

http://www.promacedonia.org/ki/ki_23.htm

История на българите

Константин Иречек

Иванко,

Или всичко което казваш съвпада с надписа на тези монети които са си издания на Иван Шишман.

Надписът на първата монета ,така както се чете,а не каквото са написали в каталога,тази ,

първата монета ,която фигурира под # 150 ,на опакото,там където в щита се чете W , то надписа не е както е по румънския каталог , а ясно се четве I V V A N S I V I S N M I , опитът за предаване с латиница на името Шишман,където в горния пример е с Y ,

CYSMANI, тук на монетата Y е изписано като I V I ,същото фонетично . И е I V V A N ,а не е с W. В щита си се чете W-то.

Следващата е не "____m v n a z". Вместо а е О . "____m u n o z "

натан

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Иванко,

Или всичко което казваш съвпада с надписа на тези монети които са си издания на Иван Шишман.

Надписът на първата монета ,така както се чете,а не каквото са написали в каталога,тази ,

първата монета ,която фигурира под # 150 ,на опакото,там където в щита се чете WI V V A N , то надписа не е както е по румънския каталог , а ясно се четве I V V A N S I V I S N M I , опитът за предаване с латиница на името Шишман,където в горния пример е с Y ,

CYSMANI, тук на монетата Y е изписано като I V I ,същото фонетично И е I V V A N ,а не е с W.

Следващата е не "____m v n a z". Вместо а е О . "____m u n o z "

натан

За което съм напълно съгласен и те поздравявам за откриването на този проблем и тема.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Опитът за изписването името на един български император започва да прилича за опитите за изписването на името на самите тях.

БЛГАРИ,БУЛГАРИ,БУГАРИ,БЕЛГАРИ(има такова изписване на средновековна карта на волжските българи,докато там константинополските са булгари), БОЛГАРИ,ВУЛГАРИ,БЪЛГАРИ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Добре, де. Ясно се вижда "+I V V A n S I V I S n M I".

http://romaniancoins.org/mircea1.html

Не ми ства ясно как го правите на "Шишман" с това "V" по средата,

което може да е "В", а може и "У"?

Освен, ако не допуснем, че Мирчо наситина е "наричал" монети на Шишман,

но със своя си герб и нарочно му е сбъркал името, за да покаже на бедния си роднина,

че на книга може да се води цар, ама ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Добре, де. Ясно се вижда "+I V V A n S I V I S n M I".

http://romaniancoins.org/mircea1.html

Не ми ства ясно как го правите на "Шишман" с това "V" по средата,

което може да е "В", а може и "У"?

Освен, ако не допуснем, че Мирчо наситина е "наричал" монети на Шишман,

но със своя си герб и нарочно му е сбъркал името, за да покаже на бедния си роднина,

че на книга може да се води цар, ама ...

BGVlach,

Дори при високо образовните римляни ще срещнеш доста грешни букви в легендите,обърнати букви,словоред и т.н ,направено от гравьора на матрицата по ред причини.Средновековното монетосечене е с пъти по грубо и лишено от стил.

И в този ред на мисли се чудя как високообразованите римляни са издал;и тези груби монети,които нямат нищо общо с Рим.Те запазили всичко друго римско в продъжение на векове като местни римски жители ,а монетите им "български".Как пък мяма написано известаната ни ДАКИЯ, забравя ли се това от местни римляни .За езика да не говориме,чист дакийски. как ли е били на дакийски Дакия щото на "римски" е Дакия и защо не са си го изписали ами ще пишат на валахико.А пък той кое език е си личи и на монетите.Някои до 16 век си се наричат ромеи,тва пък какво ли ,я му оправи правописа да разберем.А пък Даките забравили че това е Дакия и че са дакийци.Или че са римляни или ромеи.И в 19 век им се върнала паметта,че са Дакийци.

Ето и монета евентуално на Мирчо, Надпис на български. Би ли я разчел.И сравнил и като дизайн и като надпис с тази на Иван Шишман.

линк

Мирчо

защото може и да е на Михаил I (Mihail I, coregent al lui Mircea) 1415—31 януари я 1418 . Има и един знак който прилича на българския символ за цар.

А пък Иванко се убеди,че името му на валахико е Иван, а не Йоан

натан

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Може би трябва да се направи съпоставка с монетите на молдавския воевода по същото време, на които пише

SIM PETRI WOIWOD / SI MOLDAVIENSIS

http://romaniancoins.ancients.info/pm.htm :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Може би трябва да се направи съпоставка с монетите на молдавския воевода по същото време, на които пише

SIM PETRI WOIWOD / SI MOLDAVIENSIS

http://romaniancoins.ancients.info/pm.htm :)

Преди да изкажа мнение по представената монета,да благодариме на Тироглифис за този адрес на който като издания на Мирчо цял един тип дукати са с ясен надпис Сисманис,Сисманос ясно се виждат.Например на всички които не са разчетени ясно си личат насдписите и затова не са публикувани напр на # 5 (TRD1a0005) е ясно i v v munoz . на # 6 (TRD1a0006) се виждат двете С на Сисманис ,

( S и I ) и I V V A N и На образец # 11 (TRD1a0011) е ясно (sis) m a n a z въпреки че са написали MVNCZ.

И това са дукати на Шишман,другата монета е бани. Или Шишман си ги издава тези монети и Валахия е негова територия.

С надпис Мирчо IWMIP-ЧOBOV е от Ducдти типссъттъттaţi t Ducaţi tip Ib

ip Ib

дукати тип 1 б (TRD2a0003) Мирчо е и надписа на стенописа.

Обаче има и надпис Мирослави . Дукатите тип 2 б "бизантин" 4 броя са с надпис Мирослави а не Мирчо тази http://monederomanesti.cimec.ro/muntenia/m.../duct2b_012.htm

И на предишния тип с много хубави образци тип 2 б "оксидентал",например TRD4a0011

не е както е написаноо IWM-PbЧAB а е ясно мисрослави

тази http://monederomanesti.cimec.ro/muntenia/m.../duct2b_015.htm

и http://romaniancoins.ancients.info/mircea.htm

И за тази на Петър (1375 - 1392 )

Има нещо сбъркано в тази атрибуция,според мен де.И ще изложа своите мисли.Огромна прилика с монетите на Срацимир.Не приличат на валашките на Мирчо и другите или тези на Шишман Търновските и Валашките.Грамажът е на българските монети ,а като гледам и размера като на Срацимир.Визуално изглеждат че все едно са сечени от една монетарница.Надписите околовръст са във два вътрешни кръга.Присъствието на лилии в молдовската и наличието на лилии при Срацимир.Само че и при Срацимир и при Мирчо има изображение на владетеля.Тук владетеля не е изобразен . Двата герба .На обверса с бичата глава е SIMPETRI*WOIWO на реверса е т.нар." щит на бесараб" , с надпис SIMOLDAVIENSIS и с лилии.Този "щит на Бесараб" се използва от Валашките монети ,като бил герба на Валахия.Иван Шишман използва същия герб за монетата си ,бани,с Надпис Иван Шишман без образ. Тук е герба на Молдавия.Те още не са се обединили като Ромъния.Като тук го разчитат SI(gillum) MOLDAVIENSI(s) печат на Молдавия. Как и защо герба на Шишман е и герб при Валахия и герб на Молдавия.За разчитането на легендите.

Чистата легенда е

лице. SIMPETRI*WOIWO

опако SIMOLDAVIENSIS

Като лицето го разчитат или SI(gnum) M(onetae) PETRI WOIWO(dae) или Печат Монета Петър Войвода !? хем печат хем монета ,войвода е отделено със цвете или звезда.Или за да отделят Петри правят странни съкращения и нехарактерна тафтология печат монета.

За опакото и то било печат на Молдавия ,обаче с герба на Шишман и Валахия.SI(gillum) MOLDAVIENSI(s) печат на Молдавия.

От ясния надпис SIMPETRI*WOIWO аз виждам S да стои за SACRED свещени и после е IMPETRI императори и войводи .

Издание от името на свещенната римска империя и НА МОЛДАВСКИТЕ ВОЙВОДИ.

post-4727-1261077994_thumb.jpg

post-4727-1261078013_thumb.jpg

post-4727-1261078039_thumb.jpg

post-4727-1261078061.gif

post-4727-1261078071.gif

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
... издания на Мирчо цял един тип дукати са с ясен надпис Сисманис,Сисманос ясно се виждат ...

Може би съм сляп, но покрай многото MOLDAVINSIS(и подобни) не виждам никъде Сисманис.

Освен ... MOLDAVINSIS да е Молдавска Шишмания!? :head_hurts_kr:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Може би съм сляп, но покрай многото MOLDAVINSIS(и подобни) не виждам никъде Сисманис.

Освен ... MOLDAVINSIS да е Молдавска Шишмания!? :head_hurts_kr:

BGVlach

Много ясно си е написано, Сисманис,я го виж и го сравни с това как пишат Мирчо.М Н Р Y O , И на другите си е Сисманас, Сисмунас (... ) м у на з или ( ... ) манас . Много добре се четат,за какво са наслагали тези удивителни че не се ,чете или че е Мирчо.

Ами тази другата приписвана на Петър Мусат!? Тя си е издание под сюзерена на Свещените Римски Императори от българските воеводи на Молдавия. И си го пише. И са сложени и лилиите в герба точно както има и в тези на Стразимир.

post-4727-1261187302_thumb.jpg

post-4727-1261187320_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Накратко да проследим този източник:

В периода до ХІ век - въобще не се обсъжда наличие на монети на съвременната румънска територия. Защо? Няма намерени ли?

В периода ХІ-ХІІІ в. са намирани "романски = византийски" - константинополски /ХІ в./, а за ХІІІ в. сръбски, венециански, ногайски, славонски /от Свещената римска империя/ и никакво обсъждане за поне една българска монетка. Защо? Не е намирана такава ли?

В периода от ХІV в. - пръв от воеводите започва да сече монети Владислав І Влайко /1364-1377/, като паричната система на воеводството има корелация както с българската парична система /по език и грамаж/, така и унгарската /по език/ - вероятно в зависимост от сюзерена му емитент - българския цар или унгарския крал /респ. император на Свещената римска империя/. Сребърните монети на Владислав І Влайко са с тегло средно 1,05 грама, което е еквивалентно на теглото на монетите емитирани през 1365 г. от цар Йоан Страцимир във Видин. Тук вече доста коректно и точно се отбелязва тази особеност.

http://www.cimec.ro/numismatica/B_Moneda%2...dex_med_mod.htm

Monede medievale şi moderne

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

На този адрес също има имперски издания на Шишман, един цял трети тип дукати с ясен надпис на иператора Ивван Шишман,

I V V A N * D I * Ш АNAS . Където ясно си личи изписаната буква Ш .

Също буквата Ш е написано и в щита. Това не е М за да го четат Манос или W в щита за да го четат Валахия. Това е ръкописната буква Ш ,знака на Шишман който стои и в Търновското сребро (и мед) и която ясно се отличава от М и W и личи че е Ш .Имаме ясен надпис в името на император Шишман-I V V A N * D I * Ш АNАS. Ш(иш) АNАS .Това Ш между другото е единственото, което определя "среброто от Търново" за такова на Шишман при цялата му грубост и имитативност.Търновското сребро на Шишман е един тип разлят и неясен печат на абстрактни фигури. Тези масови груби имитативни издания(т,нар.търновските) копират официалните ,всичките са от един типаж,неясни и груби и качество в никакъв случай не може да се нарекат официални издания на Шишман.Само в този нетадрес виждаме налични три различни превъзходни издания на Шишман,с пълен надпис на император,което е три пъти повече от това което е налично от т,нар. "търновско сребърно" монетосечене.Среброто на Шишман от Валахия ,дотолкова се отличават от среброто на Шишман от Търновските ,че е видно от изработката и дизайна ,на последните т,нар. "български",че те са само груба имитация извършвана при полеви условия а не имперското монетосечене на Шишман. Ако дори само сравним "търновското сребро" на Шишман с Валашките-среброто, и с тези на по малкия му брат Срацимир ,които би трябвало да се отнасят за един и същи период се открива разлика от небето до земята в изработката.Срацимировите и Валашките на Шишман са ясни и чисти ,с дълбок печат ,пълни надписи,превъзходен дизайн,образи и т.н.За същото подсказават и изданията на васала Мирчо и другите господини и войводи .Не е възможно изданията на подчинения васал да са с пъти по добри от императора му.Да не говорим и че Видинското царство е било второстепенно до Търновското.И само сюзерена им Шишман издава неразгадаеми люспички с абстрактни драсканици по тях които ни се предтавят като имперското Шишманово търновско сребро благодарение на ясно изписаната буква Ш на тях. Същата буква на север вместо да означава Ш като Шамар било М като Муназ !? или W като Влахия !? Довежда се до абсурд буквата Ш в околовръстния надпис да се чете като М за да е Муназ, а същата булва в щита да означава W за да е Валахия и то без да са обърнати а да е една и съща графиката им !? Изписаната буква Ш е ясна и е една и съща и в щита и в надписа,това е Ш-то на Шишман.

Само на този адрес се намират три различни превизходни като изпълнение сребърни монети на Шишман.Цялото "търновско "сребро представлящо един и същи неясен типаж със силно редуцирано тегло без никакво качество.Това са оригинални анонимни издания чието монетосечене е било организирано и извършвано в пределите от южната част на Империята на Шишман ,намираща се на юг от Дунав,след попадането и под турска зависимост за периода поне до 1448 -1453 г.Издавани са от името на Шишман и са имитации на българските официални издания и тези на последните византийски владетели .Външно не се различават от тези на последния византийски император Константин XI 1425-1448 или от тези на Йоан VII или Мануел II Палеолог 1391-1423 при силно редуцирано тегло.

Наред с тях в България са откривани и огромни количества безмислени имитации,копиращи по стари образци,намирани из цялата страна,което говори за произвеждането и в огромно им количество. Факта че те не носят различими атрибути на някой феодал или имперското монетосечене на Шишман или Срацимир и др,говори за липсата и разпадналата се държавна организация която не е могла вече да смогне да издава монети въпреки оторизирането и от турците.Поради разрушена организация и производствени капацитети на юг , нуждите на паричния обмен в покорените от турците български територии е довела до появяването на тези примитивни издания с цел обслужването на силно развития стоково паричен пазар. Имитациите са издавани в милиони екземпляри. При наличието на една централна власт то би било контролирано и организирано със спазване на определени монетни модели и съответен финансов контрол.Или който и да е мощен феодал би оставил знака си ,както например прави Иванко или т.нар. 'СРЪБСКИ' феодали.И те както и господините и войводите на север ,неизложени на постоянния турски тормоз,работещи в относително сигурна и спокойна обстановка,гарантирана от наличието на незасегнатта отвъд Дунав българска дървавност издават и продължават с хубави приличащи на монети издания.На юг от Дунав, в условията на разрушена и децентрализирана българска държава,при все че монетосеченето продължава и в условията на турската зависимост то е със силно влошено каюество и не носи следите на централната власт.от При имитативните монети виждаме безмислени имитации копиращи по стари издания и групи с безмислена украса. Всичко това говори за хаоса настъпил след падането на южните земи отразил се и в монетосеченето.Това огромно по своя размер имитативно монетосечене показва не че липсата на метал е довела допоявяването му.Защо и как местните феодали са имали количествата метал за издаването на милионите имитации а пък в столицата бил недостигал метала?Или защо на запад и на север,там където има сигурна и спокойна обстановка, ще се продължава с нормални издания, а само на територията окупирана от турците ще се е увеличила нуждата от засилено търсене на пари !? поради силно развитите стоково пазарни отношения !?,което предполага бурно развитие на икономиката точно там, и централната имперска монетарница няма да смогне да издава пари и ще се издават тези имитации и то от други "безлични" феодали!?.При археологиюески разкопки в Царевец са открити от Лидия Квинто слитъци подготвени за изработка на имитативни монети от тези с безмислените украси. Изработката на тези имитации е ставала от предварително изкован меден лист от който чрез изрязване с ножици или отсичане със замба са изготвяни монетите. Намерените в Търново имитации не са израбитвани чрез отливане.Възможно ли е столицата да издава такива монети и какво показва това освен изгубена държавност и издаването им в условия на чужда подчиненост.

Дори за неспециалист и човек никога не виждал монета е ясно че Търновските Шишманоши сребърни издания са имитационно монетосечене извършвано не от редовна имперска монетарница , а в един много по късен период когато само са издавани от името на Шишман и са извъшени от неспециалисти гравьори.Размазани и абстрактни фигури,разлят и плитък и неясен печат,един и същи тип, са всичкото търновско сребро. Като дизайн и изпълнение са еднакви с последните византийски представители от средата на 15 век или 50-60 г сред предполагаемото загубване на българската държавност.Но няма как Константин 11 последният византийски император да е гледал от тези на Шишман от 1390 г и да ги е използвал за модел. Цялото това Търновско сребърно монетосечене е извършвано доста след 1396 г и издавано до към и 1448 битката при Косово и падането на Константинопол в 1453 г от името на Шишман.То няма нищо общо с имперското оригинално на Срацимир и Шишман от времето преди попадането под турска зависимост. В условията на загубен суверинитет е издавано търновското сребро оторизирано от новия сюзерен турските владетели.За това свидетелства и "търновска" монета от името на Баязид и фигурата на Шишман.

От което трябва да се премести и датата на загубването на българската държавност на юг от Дунав поне до битката на Косово 1448 г.Огромното имитационно монетосечене налично само на юг,продълвава да обслужва силно развитите стоково парични отношения на една икономика която независимо от смяната на държавния глава на юг продължава да работи и е доказателство наред с имитационните търновски сребърни издания от името на Шишман за наличието на българската държава и към края на 15 век.

post-4727-1262480955_thumb.jpg

post-4727-1262480995_thumb.jpg

post-4727-1262481024_thumb.jpg

post-4727-1262481049_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето на тази монета на Раду I , може и да и пише,че е воевода на българи. Ясен надпис Х ВЕЛИКА ВОЕ БОЛГР, Щит

и I W Р А Д О Y Б Г(л) Р Х , Орел . Чист надпис БОЛГР и Б Г(л) Р

Има и такива с великаi воевад /iwрадоyла ,но на тази гравьора може и да е написал бг(л)р

Radu I

post-4727-1262499313_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...