Отиди на
Форум "Наука"

Кога е създадена славянската азбука?


Recommended Posts

 • Потребител

Четох една книжка, в която се споменаваше за създаването на азбуката ни - но с два варианта. През 855 и 863 година било станало това. Тоест според Константинополската и Александрийската ера. Кой е верният отговор?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Наистина е интересно да се види, кога точно /според писалия книжката/ е създадена българската азбука? Нали за нея става въпрос в темата?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Четох една книжка, в която се споменаваше за създаването на азбуката ни - но с два варианта. През 855 и 863 година било станало това. Тоест според Константинополската и Александрийската ера. Кой е верният отговор?

Така наречената "кирилица" ли визираш?

Както знаем тя е създадена от Климент Охридски чрез добавяне на няколко букви към коптската писменост (копти) - (която е разпространена от гръцки мисионери сред коптите в Египет през 2в. от н. ера.)

coptic1oy.gif

(Коптска писменост послужила като база за изготвяне и замяна на кирилометодиевата азбука глаголица с по-практична писменост)

kirilica11qz.jpg

Какво е общото между двата гръцки деривата - коптска писменост от 2 в. от н. ера и Климентова писменост (кирилица) 9 в. от н. ера?

И двете писмености са разработени по един и същ графичен стил, този на специалистите калиграфи от манастира Св. Полихрон на базата на гръцката писменост.

Там е била базата, от където са тръгвали в „просветителски „ пътешествия византийските мисионери.

Освен с готова писменост те винаги са носели с тях и готови преписи на литургичните книги на местният език на нароченият за християнизиране по Константиниполски тертип народ.

Климент никога не е забравил кой и защо го е откупил от пазара за роби във Венеция.

Фактът че активно работи срещу опитите на архонт Борис Михаил да се откъсне от заробващите клаузи на договора за капитулация наречен "дълбок мир", означава, че той продължава да се държи като истински византийски мисионер и работи активно за това, България да остане културно и духовно изолирана от Западна Европа, в сферата на Византия и Ориента.

Архонт Борис Михаил изпратил в Рим през м. август 865 г. своя сродник, болярина Петър, който се занимавал с външните работи на държавата, а с него още двама боляри Иоан и Мартин.

Пратениците занесли в Рим богати дарове на папата и му поднесли молбата на Михаил-Борис да му бъдат изпратени способни наставници, които да довършат покръстването на българския народ и да научат всички на пътя на спасението.

Папата отговорил подробно на всички въпроси.

Отговорите изпратил по двама свои пратеници — епископите Павел Популонски и Формоза Портуйски.

Михаил-Борис помолил папата да постави Формоза за български архиепископ.

Научил за опитите на архонт Борис Михаил да спре изпълнението на клаузите на договора за капитулация „дълбок мир” като отхвърли задължението да ползва като официална писменост Азбуката Глаголица (йероглифоподобната писменост направена специално за славяните от братята Кирил и Методий), патриарх Фотий дава ход на плана за незабавната замяна на глаголицата със преработена коптска писменост чрез прибавяне на няколко фонетични знака .

За да охлади намеренията на Михаил-Борис да въведе станалата универсална в Европа латиница, Фотий се нахвърля с яростни нападки и заплахи срещу пристигналите в България папски пратеници –

„още щом влезли в България, папските пратеници захванали да разпространяват своите неправилни западни вярвания и обичаи и да изместват православните. Взели да четат Символа на вярата не така, както са ни го завещали св. отци от I и II Вселенски Събори, а със самочинно направената на Запад прибавка Филиокве (букв. "... и от Сина", бел. ред.), което означава, че Дух Свети изхожда от Отца и Сина... "

Фактът че самият Борис-Михаил се е опитвал да отхвърли наложената от Константинопол "славянска" азбука Глаголица на "славянските просветители" отхвърлена от великоморавските славяни като негодна въпреки че е била направена специално за тях от византийските мисионери Кирил и Методий говори, че такава писменост не е била желана, а насилствено наложена с цел затрудняване на общуването със останалата част на Европа и света и оставане завинаги в сферата на влияние на Византия и ориенталщината.

glagokitik6ck.gif

(славянската азбука на братята Кирил и Методий)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Откъде го знаете?

И аз това се запитах,откъде го знаем???Това е просто една от хипотезите,при това крайно неубедителна,нищо повече...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Хипотезата,че Климент Охридски е създал азбуката,която много векове по-късно е наречена "кирилица",се основава единствено върху сведението,което четем в "Кратко житие на Климент Охридски": "...Изобретил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил..." - оттук се прави гениалното прозрение,че щом става въпрос за нещо друго,то това друго със сигурност е "кирилицата" :clap:

Но при малко по-сериозно замисляне върху прословутото сведение се разбира,че всъщност става въпрос не за нова азбука,а за по-опростен и удобен глаголически шрифт-авторът на житието не казва "изобретил нови букви",а казва "други форми на буквите",тоест има се предвид конкретни,вече изобретени и известни букви,тоест оригиналните букви на Константин-Кирил!Ако Хоматиан (авторът на житието) е визирал буквите на "кирилицата",то не би казал никога "други форми на буквите",защото "кирилицата" в най-ранните й варианти е съдържала всички гръцки букви,а те едва ли са били толкова непознати на Хоматиан,че да ги охарактеризира като букви с други форми,а просто щеше да напише "А буквите,изнамерени от мъдрия Кирил,заменил с гръцки букви и добавил още няколко нови".Та такива ми ти работи...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"В. Григорович подчертава, че това е първото писмено известие за съществуването на две славянски азбуки по времето на Климент. Той обаче не твърди, че Климент е създал азбука. Гилфердинг, Голубински, Лескин и някои други смятат това място за агиографска амплификация - преувеличаване на заслугите на Климент. Други учени, между които и мнозина наши, са на мнение, че Климент е създал кирилицата, която погрешно се нарича така вместо климентица. Кирил е автор на глаголицата, която в стар паметник е наречена кирилица."

аха. отиди па го разбери....

Все пак интересно, че от създаването на азбуката изтичат 300-400 години докато Хоматиан 1216-1234 година спомене за такава писменост??? И за авторите....

:whistling::whistling::whistling:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Кирил е автор на глаголицата, която в стар паметник е наречена кирилица

Въпросният паметник е един ръкопис на новгородският свещеник Упирь Лихыи,първият известен преписвач в Киевска Русь.През 1047 той той преписва "Рукопись толковых пророков" за новгородския княз Владимир,а в послеслова написва следното:

"Слава тебѣ ги црю нбсныи. яко сподоби мѧ написати книгы си ис коуриловицѣ кнзю влодимиру новѣ городѣ кнѧжащю..."

Оригиналният ръкопис на Упирь Лихыи не е оцелял до наши дни,има по-късни преписи,тук прикачвам снимка от такъв препис (нач. на XVI век,на 11 ред се чете думата "коуриловицѣ"),самият препис се намира понастоящем в Свято-Троицкая Сергиева Лавра,Русия,сайтът на манастира е :

http://www.stsl.ru/

Ето линк към преписа,послесловът се намира на лист 262 :

http://www.stsl.ru/manuscripts/book.php?co...;manuscript=089

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Азбуката е наречена така от уважение към Кирил

Това какво е,аксиома,постулат,хипотеза или твърдение?Някакви аргументите или доказателства ще изложиш ли?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здрасти!

"§ 2. Переводы Ветхого завета на древнеславянский язык. Переводы ветхозаветных библейских книг на дрсвнеславянский язык были сделаны еще в начальный период развития славянской письменности. Основываясь на свидетельстве древнейшего ”Жития Мефодия” (см. выше, гл. 1, § 1), можно утверждать, что первый библейский перевод был осуществлен под руководством Мефодия его ближайшими учениками в 80-е годы IX в. Однако никаких непосредственных свидетельств или рукописных следов этого первоначального перевода до наших дней не· дошло. Мы не можем утверждать с уверенностью, что именно тогда были переведены все библейские книги.

Изучение рукописной традиции славянских текстов ветхозаветных частей Библии, производившееся учеными в XIX в.,[1] показало, что вплоть до конца XV в. на славянском языке не существовало полного свода ветхозаветных библейских книг."

http://ksana-k.narod.ru/Book/meshj/02/22.htm

Ей за това говоря. каква боза е само по-този въпрос. Макар, че първоначално проблемът се вижда много прост.

Оригинали няма, за житието на Кирил писано от гъркът Хоматиян руснака не знае, Макарр че Хоматиан казва, че са преписани 160 екземпляра.....

Та какво може да бъде с другите светци и житиета.....

:whistling::whistling::whistling:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Факт е, че не пишем на глаголица! Факт е, че в средновековна България таз азбука не се е задържала, докато на "други места" е "устискала" доста повече. Факт е, че буквите който сега набирам (трудно щото съм на БДС, а не на фонетика) не са тези дет се смята, че Кирил и Методи (и брат му :)) са ги измислили. Но също така е факт, че букви като Ъ (сега това де) Ж, Ш, Щ не е имало в гръцката азбука. Дали Климент ги е "измислил" или сам цар Симеон (хахаха кат същи Соломон)? Залагам на Климент ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Четох една книжка, в която се споменаваше за създаването на азбуката ни - но с два варианта. През 855 и 863 година било станало това. Тоест според Константинополската и Александрийската ера. Кой е верният отговор?

863. Става дума за буквите, създадени от Кирил и Методий.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
863. Става дума за буквите, създадени от Кирил и Методий.

Добре, Теди, но бих искал да задам очакван въпрос.:) Двамата братя отиват в Полихрон в 855 година. Тогава не можем ли да кажем, че всъщност тогава започва работата по буквите, а е завършена 8 години по-късно? Защото на мен ми се струва малко вероятно една азбука да е създадена за една година - толкова, колкото те са имали.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Бая специалисти точно това казват, понеже в житията им се споменава, че в манастира "беседвали с книгите". Не споделям това становище. Ако допуснем, че от 855г. нататък все с "изнамиране" (това е предпочитаната в славистиката дума) на азбука са се занимавали, трябва да се отговори на въпроса "защо"? Каква причина са имали да го правят?

А да се състави азбука при прилично познание върху фонетиката на един език за интелигентен човек не коства повече от час - преди година го казах на Фружин и всеки би могъл да опита с една нова българска азбука, ако има съмнения по този въпрос.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Кирилицата не е славянска азбука. Създадена е в Преслав от пра-българи и не е специализирана за фонемите от славянските езици, напротив - Ъ, Щ са не-славянски

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Кирилицата не е славянска азбука. Създадена е в Преслав от пра-българи и не е специализирана за фонемите от славянските езици, напротив - Ъ, Щ са не-славянски

Грешиш колега,точно кирилицата е славянската азбука,наричана е "коуриловицѣ" първоначално(виж предния ми пост),векове след това за тази азбука е въведено названието "глаголица".Българската азбука,създадена най-вероятно в Преслав по времето на Симеон,е пренесена в Киевска Русь,като нямаме данни как е наричана там,а след създаването на Руската империа,по някое време там българската абзука започва да се нарича "кирилица" и под това име е станала известна и в другите европейски страни.

А това,че българската азбука е възприета от някои славянски държави като Сърбия и Русия,не я прави слявянска,сръбска или руска по природа,както английската азбука не е собствено английска,а е латинска по своята природа и произход!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...