Отиди на
Форум "Наука"

Съществува ли исторически принос на българите в културата на Европа


Recommended Posts

  • Потребители

Много приказки (според мен) се изговориха в една съседна тема...

В какво се състои културния принос на българите според вас? Има ли такъв и какъв е той?

Трябва ли да се сравняват несравними неща? Естествено е според мен да се очаква че в децентрализираната (през късното средновековието и еропейско "възраждане") и неагаристична* (неаграроценрирана) Европа - замогващата се и замогналалата се градска класа така или иначе ще продобие и силата и съответно статута, на движеща сила икономическото и социалното развитие..

*неаграристична - дотолкова че нарастващото население в нея се ориентира в сектори различни от земеделието, което не е така по обективно географски и природни условия за страните от Южна Европа (не включвам Северна Италия), и в Русия.

Какво да кажем за аграристичните и цезаропапистки (и цезаристки) Балкани..Преди Османското владичество (чиято политическо-управленска доктрина е близка до тази на балканската цезаристична и цезаропапистка такава - битуваща в средновековна Византия и България, по-късно в Сърбия) Балканите според мен са нищо повече, но и нищо по-малко от един източник на религиозност, и държавност (т.е те са един еталон) - какъвто по-късно ще бъдат и укрупнените и цетрализирани Испания и Португалия - като империи..(това е мое мнение). Селското население е основното, а статутът и положението на търговците е несравнено по-слабо в срвнение със статута и положението на аристокрацията и земевладелците, и съответно - църковната икономическо-политическа структура и единици..Османското владичество и постепенната османска коллонизация не променят нито структурите, нито културата на хората (говорим за стопанската такава, и тази която е свързана с вида на икономиката на хората)..Въпросът дали Балканите щяха да бъдат толкова развити колкото Европа без Османскто владичество е спорен (според мен) Например: ако беше паднала архаичната цезаропаписка система, и децентарализацията беше станала факт - може би.. Обаче се вижда че денетрализираните Руски княжества и републики (Новгородската) - стават "жертва" на цезариското (цезаропапистко по доктрина) укрупняване и централизиране в Русия (от един човек които става Цезар) през 16 век. Укрупнява се и се централизира Испания (испанските кралства или там както се казват) , и дори самата Османска Имперя е едно образование, което по същност е такова "укрупнително" и цнтрализиращо в своя произход като тя обединава (завладявайки и съответно централизирайки) държавиците на териротията на в Мала Азия и Западна Персия, а също така и Балканските такива.. Т.е тази тенденция според мен се забелязва (аз я забелявам) при всикчи аграристични и "арграроцентрични" страни - тези в които населението се насочва пак към този сектор..Русия с нейните около 1,5 милиона човека през края на 14-15 век се е разпростряла върху несметна територия, но не е така в страните от Средна и Северна Европа, където и самите условия не са толкова благоприятни за земеделието, то също така, не дава такива доходи на населението (селяните), съответно на князете и гражданите, заети в бизнеса, както другите дейности. Разбира се тази Европа се облагодетелства икономически и от Новия Континент, но все пак се вижда че в аграристичните Испания и Португалия с монарси - владетели, на несметни богаства и територии (както и руския Цезар ) - в 19 и 20 век живеят едни от най-бедните и окаяни европейци..

..Има ли значение колко и какви постройки или какви градове са имали българите през Втората Българска държава? Били са такива каквито е имало в Европа по онова време (не можем разбира се да сравняваме българската архитектура, с тази в Италия), но знаем че София (получила името си през 14 век - според името на едноименната черква) дори и през 16 век е сравнявана с Вормс, също с Тулон, също и с Пиза.

...Като градове в аграристичната и тоталитарна Османска империя градовете ни изостават по развитие спрямо западните такива; Това изоставане става видно чак през края на 17 век, когато западните градове започват да се модернизират, и тесните улици, дървени постройки и липсата на канализация в българските градове (характерни още за Византия и средновековна България ) правят впетление на хората от запада - като "западнали". Хората от Запада започват да наричат и оприличват София като "османски колкониален град, чиито първообраз е Истамбул или Одрин"..

И така - какъв е историческия принос на българите според вас? Тук ще си позволя да цитирам едно простичко чуждо мнение, което споделям без значителни резерви:

"Bсъщност с хода си Борис Първи легитимира пълзящото от долу нагоре християнство и избягва верските проблеми с Рим и Константинопол.Постига хомогенност в религиозен план сред всичките компоненти ,които образуват в онзи момент българския народ и постига нещо което никoй народ няма в онзи момент в Европа ,а именно собствена държава собствена азбука,собствена църква,които стават стандарт за православните християни и с неголеми корекции и днес са разпространени сред над 250 млн човека .Мисля че това е най-значимото нещо създадено от нас българите в световната история."

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Дето има едно популярно даскалско цитатче - на вси словени книга да четат. Не е малко. И пак не баш на вси, но поне на сърбите и русите.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

I ne само. Сърбия, власите, особено последните, реципират азбука, език, религия и институции именно от България. Че и хърватите.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Дето има едно популярно даскалско цитатче - на вси словени книга да четат. Не е малко. И пак не баш на вси, но поне на сърбите и русите.

Както и на монголците.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

И на украинците и болорусите :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Територията на която се използва първоначално тази азбука напълно съвпада с провициите в които Константин Велики разполага своята новосъздадената армейска единица т.нар. ауксилия,попълвана от "варварите" с които напълнил империята и които даже правил консули, територия достигаща на запад до двете Дакии и Валерия а наизток от там до Северното черноморие.Днес отново точно в същата територия се разкриха стотици църкви разрушени от "православните византийци" по необясними причини.Когато едни славяни ,Полша, изпращали писмо до тази територия то трябвало да бъде преведено на "словенския" някъде наричан "илирийски" и също "гетски", който обслужвал тази област.

И още нещо IX от век .Павел Йовий

"Moscovitж Illyrica lingua, Illyricisque literis utuntur, sicuti et Sclavi, Dalmatж, Bohemi, Poloni, et Lituani."

Московитите ползват илирийския език и илирийски букви, подобно на склавите, далматинците, бохемите, поляците и литовците

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
Много приказки (според мен) се изговориха в една съседна тема...

В какво се състои културния принос на българите според вас? Има ли такъв и какъв е той?

Трябва ли да се сравняват несравними неща? Естествено е според мен да се очаква че в децентрализираната (през късното средновековието и еропейско "възраждане") и неагаристична* (неаграроценрирана) Европа - замогващата се и замогналалата се градска класа така или иначе ще продобие и силата и съответно статута, на движеща сила икономическото и социалното развитие..

*неаграристична - дотолкова че нарастващото население в нея се ориентира в сектори различни от земеделието, което не е така по обективно географски и природни условия за страните от Южна Европа (не включвам Северна Италия), и в Русия.

Какво да кажем за аграристичните и цезаропапистки (и цезаристки) Балкани..Преди Османското владичество (чиято политическо-управленска доктрина е близка до тази на балканската цезаристична и цезаропапистка такава - битуваща в средновековна Византия и България, по-късно в Сърбия) Балканите според мен са нищо повече, но и нищо по-малко от един източник на религиозност, и държавност (т.е те са един еталон) - какъвто по-късно ще бъдат и укрупнените и цетрализирани Испания и Португалия - като империи..(това е мое мнение). Селското население е основното, а статутът и положението на търговците е несравнено по-слабо в срвнение със статута и положението на аристокрацията и земевладелците, и съответно - църковната икономическо-политическа структура и единици..Османското владичество и постепенната османска коллонизация не променят нито структурите, нито културата на хората (говорим за стопанската такава, и тази която е свързана с вида на икономиката на хората)..Въпросът дали Балканите щяха да бъдат толкова развити колкото Европа без Османскто владичество е спорен (според мен) Например: ако беше паднала архаичната цезаропаписка система, и децентарализацията беше станала факт - може би.. Обаче се вижда че денетрализираните Руски княжества и републики (Новгородската) - стават "жертва" на цезариското (цезаропапистко по доктрина) укрупняване и централизиране в Русия (от един човек които става Цезар) през 16 век. Укрупнява се и се централизира Испания (испанските кралства или там както се казват) , и дори самата Османска Имперя е едно образование, което по същност е такова "укрупнително" и цнтрализиращо в своя произход като тя обединава (завладявайки и съответно централизирайки) държавиците на териротията на в Мала Азия и Западна Персия, а също така и Балканските такива.. Т.е тази тенденция според мен се забелязва (аз я забелявам) при всикчи аграристични и "арграроцентрични" страни - тези в които населението се насочва пак към този сектор..Русия с нейните около 1,5 милиона човека през края на 14-15 век се е разпростряла върху несметна територия, но не е така в страните от Средна и Северна Европа, където и самите условия не са толкова благоприятни за земеделието, то също така, не дава такива доходи на населението (селяните), съответно на князете и гражданите, заети в бизнеса, както другите дейности. Разбира се тази Европа се облагодетелства икономически и от Новия Континент, но все пак се вижда че в аграристичните Испания и Португалия с монарси - владетели, на несметни богаства и територии (както и руския Цезар ) - в 19 и 20 век живеят едни от най-бедните и окаяни европейци..

..Има ли значение колко и какви постройки или какви градове са имали българите през Втората Българска държава? Били са такива каквито е имало в Европа по онова време (не можем разбира се да сравняваме българската архитектура, с тази в Италия), но знаем че София (получила името си през 14 век - според името на едноименната черква) дори и през 16 век е сравнявана с Вормс, също с Тулон, също и с Пиза.

...Като градове в аграристичната и тоталитарна Османска империя градовете ни изостават по развитие спрямо западните такива; Това изоставане става видно чак през края на 17 век, когато западните градове започват да се модернизират, и тесните улици, дървени постройки и липсата на канализация в българските градове (характерни още за Византия и средновековна България ) правят впетление на хората от запада - като "западнали". Хората от Запада започват да наричат и оприличват София като "османски колкониален град, чиито първообраз е Истамбул или Одрин"..

И така - какъв е историческия принос на българите според вас? Тук ще си позволя да цитирам едно простичко чуждо мнение, което споделям без значителни резерви:

"Bсъщност с хода си Борис Първи легитимира пълзящото от долу нагоре християнство и избягва верските проблеми с Рим и Константинопол.Постига хомогенност в религиозен план сред всичките компоненти ,които образуват в онзи момент българския народ и постига нещо което никoй народ няма в онзи момент в Европа ,а именно собствена държава собствена азбука,собствена църква,които стават стандарт за православните християни и с неголеми корекции и днес са разпространени сред над 250 млн човека .Мисля че това е най-значимото нещо създадено от нас българите в световната история."

Влиянието пряко и косвено засяга народите на изтока - славяните от изтока; а чрез държавата на славяните и ославянчените угри, чийто главен град заема мястото и ролята на Констанопол и Търново за православните - влиянието при писмеността (и някои заемки) е опосредствено предадено при ирони и дигори; при "чаваши"; при "точики" (включително "планинските" на терориторията наТаджистан); при монголдурите (хахахаха Батбаян, Баян и Токту, Богорис..какви монголдурски именца имат тези прабългари) от Монголия и от Руската федерация (халхи, буряти, евенки, туванци, урянхяйци и едни хора които имат държава север от Кавказ в степите и полупостините, сетих се - това са калмиките),.. при "татарлари", при "казашка", при киргизите, при алтайци (наименование на тюрките), при саха-тюрките (якутите) и други тюрки; и при разните уралоезични народи: коми (първоначално имат азбука, която произлиза от гръцката и кириличката), при удмурти, мари, при мордови..; при ингуши и чеченци,..и при азиатските ескимоси от далечния изток и североизток..

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...