Отиди на
Форум "Наука"

Вълко /Вълкан/ - последният крал /княз/ на Добруджа /Карвуна/


Recommended Posts

 • Потребители

"...4 Пътуване на Евлия Челеби из българските земи през средата на ХVII в., пре-

веде от турски Д. Г. Гаджанов. – ПСп, LXX, 1909, с. 269-280; Евлия Челеби. Пътепис.

Превод от османотурски, съставителство и редакция Стр. Димитров. София, 1972,

с. 76-77. Евлия Челеби често споменава за крал на Добруджа в навечерието на осман-

ското завоевание. Понякога се споменава и името Вълкан (Вълко) на този крал – княз

(Ив. Божилов, В. Гюзелев. Цит. съч., с. 257-258). Може само да се градят хипотези

дали този Вълкан не е последния владетел на Калиакра, наследник на Иванко и упра-

влявал в началото на ХV в. Не е изключено да става въпрос за контаминация с полуле-

генадариния воевода Вълчан воевода. Изобщо иде реч за проблем, който чака своето

разрешение."

http://www.museumsilistra.net1.cc/index.ph...s&Itemid=55

ст.н.с. д.и.н. Георги Атанасов "Добруджанското деспотство".

Много сериозна книга и се чете приятно, за което поздравления на уважаемия автор. Не, едва ли е контаминация с известния Вълчан войвода от ХІХ в., първо защото е най-лесно и примамливо по този начин да отхвърплим проблема, второ - защото има и други източници за този "последен крал на Добруджа". Вълко Добруджански се споменава и при Паисий Хилендарски, Спиридон Габровски, Георги Раковски и Балчо Нейков - т.е. това са вътрешни източници както се казва събирани "от терен". Ето, че Евлия Челеби също говори за него, за добруджански крал от нач. ХV в, управлявал остатъците на земите на Карвунско деспотство /Добротчиева хора или Добрудж ели/ след Йоанко /Иванко/ Тертер. По-скоро IW Тертер, което значи /"от бога самодържец=йоан" Тертер/. Всъщност Йоанко, бидейки в умалителна форма, по скоро показва, че е "син на от бога самодържеца" или "негов приемник". Но да се върнем на Вълко Добруджански. Тук има максимално за момента събрани материали за него, да се надяваме че ще се попълват:

Османо-савойски удар по южните земи на България /1366-1367/

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=7198

Български боляри в периода ХV-ХІХ век

http://bg-science.info/forum/index.php?showtopic=5712

За произхода на името на град Вилково, Килийски район, Одеска област, Украйна.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=...amp;#entry88228

Момчил в двора на Стефан Душан /1332-1338/, управител на Пирот?

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=...aded&start=

или допълнено

МОМЧИЛ ВОЕВОДА /вер. 1305-1345 г./ – изключително важен агент за влияние на цар Йоан Александър /1331-1371 г./ в конкурентни дворове. Данни за размисъл

http://bghistoryanalysis.blogspot.com/2009...-1331-1371.html

Вълко се пада племенник на Момчил Воевода /поч. 1345г./, а преди смъртта си последния е бил оженен за търновка от висшето болярско съсловие, а защо не и от царско коляно. Момчил по време на сватосването е бил вече независим владетел /в смисъл от Константинопол.../, така че едва ли царят му Йоан Александър ще се е минал с нещо по ниско от царска племенница или далечна роднина на съответна възраст и за женене. В този смисъл, когато след 1369/ 1370 г. Вълко преминава в двора на деспот Добротица, той е заминал я при роднина по сватовство, я просто с легендата, че самият той покрай вуйка му Момчила е от род от сой, със сватовства от сой и е с позиции в средите на аристокрацията на царството. Вярно е и че Сигизмунд след загубата в битката при Никопол /1396г./ е избягал по Дунава, оттам отива и е прекарал месеци в Карвуна /няма как да стане, ако там няма независим от османците владетел, нали?/. Другото е казано в темите, като може на някой да му даде идея или тласък да поразрови повече.

Да, по въпроса за контаминацията на последния добруджански крал Вълко или Вълкан с Вълкан Воевода. Вярно е, че и двамата са воеводи. В общи линии също е вярно, че между двамата има нещо общо и то е по кръвна родова линия. Да, времевата разлика между тях е от триста и петдесет-четиристотин години. Това сравнение имам предвид за известния под името "Вълкан Воевода" от кр. ХVІІІ-нач. ХІХ в., но с граждански имена Вълко Шейтанпейчов Бинмбелов наследствен Воевода, а не за някои другите "Вълкан Воевод"-и с други граждански имена и местоживеене от това време. Най-важното е, че Балчо Нейков пише подробно и за Вълко Добруджански от кр.ХІV-ХV в. и за Вълкан Воевода от кр.ХVІІІ-ХІХ в., като прави разлика между тях. Отделно от тях двамата пише и за Вълко Шейтанпейчов Бинмелов. В този смисъл няма контаминация между тези личности.

Ще бъда благодарен за връзка към "Пътеписа" на Евлия Челеби /ХVІІв./, но в пълен вариант или поне този по отношение на българските земи. За съжаление съм намирал само съкратени в чуждоезикови сайтове, където липсват пасажите за българските земи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Иванко, допълвам те с основния историографски труд по проблемата - "Очерци в/у историята на Българския североизток и Черноморието (края на XII- нач. на XV в.) , В. Гюзелев ???

А ето най-точно сведение по въпроса -

"Един спогодбен акт за покупко-продажба , сключен на 28 март 1412г. вероятно в Калиакра. От него се узнава ,че Калиакра и подчинената й област били поставени под властта на влашкия логотет Балдуин .Споменати са имената на калиакренските жители Костадин и протопоп Харитон и съставителя на акта кир Теодор граматик и на кръчмаря Драгота и жена му. " с. 85.

като извор е посочен - Documenta Romaniae historica , B. , I. , p. 77-78

Предполага се ,че Добруджа , пада повторно през 1417-1420 г. под османска власт и тогава са възстановени крепостните стени на Исакча , Ени сала и Гюргево.

Все тъки на с. 87 се споменава и за този Вълко Добруджански - изворите за него са Йеромонах Спиридон и

Викторов , Каталог славяно-руских рукописей , приобретенных Московским публичным и Румянцевским музеем в 1861г. после Д. В. Пискарева , М. 1871 , с. 9-10 ;

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
"Един спогодбен акт за покупко-продажба , сключен на 28 март 1412г. вероятно в Калиакра. От него се узнава ,че Калиакра и подчинената й област били поставени под властта на влашкия логотет Балдуин .Споменати са имената на калиакренските жители Костадин и протопоп Харитон и съставителя на акта кир Теодор граматик и на кръчмаря Драгота и жена му. " с. 85.

“Исторiя во кратце о Болгарскомъ народе словенскомъ” на йеросхимонах Спиридон Габровски, съставена в 1792 г., за което писа Аспандиат:

"След Баязедовата смърт на власт в турското царство дойдоха Йозум Муслуман и неговият брат Муса в лето 6916 (1408). И така се разбраха двамата братя, единият да тръгне срещу сърбите, а другият срещу българите. Но после се скараха помежду си, започнаха да се бият и направиха голямо кръвопролитие, и техният зет Ахмет паша застана между тях и постигна мир. И така тръгна султан Мусия срещу сърбите, взимайки със себе си и българските князе, които турците държаха под властта си, добруджанския Вълко и евхитския Лазар в лето 6917 (1409). Също така султан Йозум Муслуман взе със себе си Ахмет паша и тръгна по филипополския път срещу българите в Самоков, а султан Мусиа тръгна по серския път срещу сърбите. След като султан Йозум Муслуман пристигна във Филипопол, раздели войската си на две и изпрати Ахмет паша срещу Златица, а сам тръгна към Самоков. И като стигна до Костенец между големите планини през нощта, българите слязоха от големите планини и го убиха там в лето 6921 (1413). Като разбра това, неговият брат султан Мусиа се разгневи и уби Вълко и Лазар, които бяха при него, изостави сърбите и се върна срещу българите в лето 6921 (1413)."

Според проф. Хр. Матанов – След съвместното нахлуване на Мирчо Стари и цар Константин ІІ Асен в османските територии на юг от Дунав е превзета Силистра, а в 1406 цяла Добруджа. Обхватът на Въстанието на Константин и Фружин е почти върху цялата територия на Търновското и Виидинско царство и въпреки, че в 1408 г. Сюлейман е превзел крепостта Темско край Пирот, която е център на въстанието – то не е потушено. Неговият окончателен край е едва в 1419 г.

С помощта на редица християнски воеводи - Муса (1409-1413) елиминирал окончателно към 1409/1410 г. своя брат Сюлейман (1402-1409)-в битката при крепостта Космидия. Той се появява на Балканите като съюзник на влашия владетел Мирчо и сръбския княз Стефан Лазаревич, което значи, че и на въстанието на българите. В неговите отряди освен туркменско опълчение имало българи, власи и сърби. В армията му е и шейх Беддредин Симави – мюсюлмански богослов. Но Муса решил да се освободи от “неправоверните” си съюзници и ги подложил на преследване и сеч, за което си спечелил прозвището Кесиджия, т.е. главорез. След убийството на Сюлейман, дори грехът на братоубийството Муса прехвърля на едно българско село в Тракия – и избива жителите му. Така завършва сътрудничеството му с християните.

1412 - На свой ред се надигнало движение срещу Муса. Въстанали редица селища в Тракия и Македония. Не са ясни нито организацията, нито ареалът, върху който се разпростират въстаническите действия. Единствената информация е от една сръбска приписка от ХV в. В отговор на въстанието Муса разселил в 1413 г принудително българското население.

1413 -Въстаниците подкрепили третия син на покойния Баязид - Мехмед и след като през 1413 г., в битката при село Чамурлии /по-късно - Шишманово, Самоковско/, Муса бил разбит, едноличен султан останал Мехмед І Челеби (1413-1421).

1416 – последвал бунтът на шейх Бедреддин Симави, бележит османски сановник и богослов. Той обединил мнозина християни и негови ученици, мюсюлмани-казълбаши. Б Симави проповядвал равенство между мохамедани и християни и с това спечелил на своя страна голяма част от поддръжниците на Константин и Фружин.

http://www.kaminata.net/post139563.html

Значи можем да достигнем до някакво заключение, че Вълко Добруджански логично е в армията на Муса, тъй като на първо време той е бил подкрепян преобладаващо от българите. В един момент 1409-1410/13 г. Муса се обръща срещу тях, като убива Вълко Добруджански и Лазар Евхантийски. "Добруд ели" се дава за управление на воеводите Бесараба - така известните "принцепси на България", в случая на Мирчо Стари, чрез наместника му логотета Балдуин /в уверение на това е цитирания акт от 1412г. от Карвуна/? Навярно временното управление над Карвуна предоставено от Константин ІІ Асен и Фружин на воеводата и съратник на Йоан Шишман Мирчо Стари е съгласувано със Сигизмунд Люксембургски, който се пада по това време сюзерен на българския цар със столица във Видин, а оттам и на Фружин и Мирчо Стари.

Кой е "Лазар Евхантийски"? Евхантийски идва от "Евксиники понт" /т.е. Черно море/ ли? Сиреч Лазар Черноморски? От коя част на западното черноморие? Щом е в пакет с Вълко Добруджански, то значи е негов съсед по владения в "Добрудж ели" или е негов воевода. Или Евксантийски означава друго? Някой срещал ли е данни за него?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Кой е "Лазар Евхантийски"? Евхантийски идва от "Евксиники понт" /т.е. Черно море/ ли? Сиреч Лазар Черноморски? От коя част на западното черноморие? Щом е в пакет с Вълко Добруджански, то значи е негов съсед по владения в "Добрудж ели" или е негов воевода. Или Евксантийски означава друго? Някой срещал ли е данни за него?

Представям отговора:

Свети великомъченик Теодор Стратилат се почита от православни и католици като светец. Родом е от град Евхаита в Мала Азия и е живял в края на 3 век и началото на 4 век, по времето на императорите Константин и Лициний.

Мощите на светеца са били заграбени през 1257 г. и пренесени през 1267 г. във Венеция от латинските рицари кръстоносци. Преди това са се съхранявали в „Св. София“ — една от църквите на българския град Несебър, където се почитали от векове.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BB%D0%B0%D1%82

Euchaita war eine Kleinstadt (polisma) im nördlichen Kleinasien (Pontus)

превод: Евхаита е в провинция Понтус

http://de.wikipedia.org/wiki/Euchaita

Euchaita was a town (polisma) in the northern Asia minor. Specifically it was in the province of Pontus.

превод: Евхаита е град в Азия минор /или малка/. В провинция Понтус.

http://en.wikipedia.org/wiki/Euchaita

d4222cbcea74.jpg

Провинция Понтус, между другото другото й име е Халдея, тема Халдея или Caldea!

Кой български град е известен и с името Евхантия:

“Грабежи болгарских городов и насилия над их жителями начались сразу же по окончании боевых действий. Восточная Болгария, оккупированная византийскими войсками, была присоединена к империи. Преслав стал называться Иоаннополем, Доростол – Феодорополем. Царя Бориса отвезли в Константинополь, где заставили участвовать в триумфе Цимисхия, а затем торжественно лишили царского сана. Корону болгарских царей передали в храм Святой Софии.”

превод: След превземането на Източна България в 969-971 г., император Йоан Цимисхи преименувал Преслав на Йоанопол, а Доростол на Теодоропол.

http://www.peremeni.ru/books/rurik/?p=28

продължаваме по връзката за Доростол-Теодоропол:

“Скилица (309) утверждает, что Феодорополем был назван город Евхания (см. примеч. 28, кн. III; Делеайэ. 1923, 129-134; Шулъце. 1930, 121– 123). Но недавно найденные в Болгарии византийские печати доказывают, что там был город, переименованный в Феодорополь, хотя это и не был Преслав (Икономидис. 1986, 330)”.

превод: Скицила утвърждава, че Теодоропол бил назован Евхантия /бел. кн. III; Делеайэ. 1923, 129-134; Шулъце. 1930, 121– 123/

http://www.kodges.ru/library/view/24257/page/44.htm

Значи имаме Доростол-Теодоропол-Евхантия-Силистра!

Но, продължаваме относно светите мощи на св. Теодор Стратилат от понтийската Евхантия::

Преди това /т.е. 1267г./ са се съхранявали в „Св. София“ — една от църквите на българския град Несебър, където се почитали от векове”.

Вариант 1/ Силистра

Вариант 2/ Несебър

И със сигурност не е Преслав

И при двата варианта /Силистра или Несебър/ Лазар Евхантийски се пада съсед на земите на Вълко Добруджански към нач. ХV век. Лично аз залагам на Силистра. Лазар Евханийски е всъщност Лазар Силистренски, владетел или просто управител на земи с център Силистра в нач. ХV век. Вълко Добруджански му е съсед на изток-североизток в причерноморската част от земите на стария Добротица. Затова се движат в "пакет" при походите им, като поддържници на Муса срещу братята му в междуособната война. В началния етап българските първенци подкрепят Муса, но след като той се обръща срещу тях, те прехвърлят подкрепата си към Мехмед І. След възкачването на последния на трона, той им се отблагодарява, като им дарил земи и мир.

Понеже стана дума за Евхантия в провинция Халдея /Понтус/ в Мала Азия и за Евхантия /Силистра/ в България, давам нещо за размисъл. А няма ли това връзка с известната титла "император на България и крал на Халдея" /по линията Евхант-Силистра, земите на Добротица/?

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=...p;mode=threaded

“Rex Caldeorum” реална титла на българския владетел /”Keiser von Bulgarien”/ от 1414-1417 г.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
ЕвхаИтия, не ЕвхаНтия!

Бъдете малко по-внимателни, моля! :smokeing:

Едва ли това разминаване между И и Н е толкова решаващо. Иначе Иванко отново приятно изненадва с находчивост.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Едва ли това разминаване между И и Н е толкова решаващо. Иначе Иванко отново приятно изненадва с находчивост.

За такива случаи се сещам за тези думи от Рицар:

"Виждаш , ли Иванко ???

Склонността да стоиш в тъмнината на слепотата е безкрайно по-желана от мисълта да погледнеш към Слънцето на истината ...

Можеш ли да бъдеш чудотворец , можеш ли да накараш слепите да прогледат , глухите да заслушат ,немите да заговорят и куците да оздравеят???

За една бабищарска дума, която в целия западнофронски фонетичен смисъл означава ''приемам ,съгласявам се '' , те набутаха в десета глуха и така те корелационираха амбивалентно в пещерата на слепотата ,че сега и с атомна електроцентрала няма да можеш да осветиш проблема..."

http://nauka.bg/forum/index.php?s=&sho...ost&p=51780

Надявам се приноса на Т. Йончев по темата, не се е изчерпало с този епохално допълнение по въпроса, а ще даде някоя и друга собствена оценка за нещата. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Съжалявам, но не се чувствам космически компетентен. Във всеки случай не съм срещал из изворите името Евхаития, свързано с друг град, освен малоазийския.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Във всеки случай не съм срещал из изворите името Евхаития, свързано с друг град, освен малоазийския.

За какво да се поти човека над извори, когато има руски сайтове със прославянска интерпретация на изворите (за всеки вкус по нещо) според всеки порив на фантазията на читателя:

63. Скилица (309) утверждает, что Феодорополем был назван город Евхания (см. примеч. 28, кн. III; Делеайэ. 1923, 129-134; Шулъце. 1930, 121- 123) :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

За какво да се поти човека над извори, когато има руски сайтове със прославянска интерпретация на изворите (за всеки вкус по нещо) според всеки порив на фантазията на читателя:

63. Скилица (309) утверждает, что Феодорополем был назван город Евхания (см. примеч. 28, кн. III; Делеайэ. 1923, 129-134; Шулъце. 1930, 121- 123) :biggrin:

Да, у Скилица е казано така. Но става дума не за Дръстър, а за родния град на светеца. Лъв Дякон пък споменава, че Дръстър бил преименуван на Теодоропол. Според мен не е невъзможно да са преименувани и двата. Но никъде Дръстър не е наричан Евхаития - това имах предвид.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Феодално владение с център Дръстър не е имало нито в 14 нито в 15 век.Търсете на друго място Евхаития.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Феодално владение с център Дръстър не е имало нито в 14 нито в 15 век.Търсете на друго място Евхаития.

ст.н.с. д.и.н. Георги Атанасов "Добруджанското деспотство".

глава 5

"Господин Тертер /Йоан?/ и Дръстърското феодално княжество"

"При тези събития, с достатъчна международна подкрепа и силни съюзници

Тертер вероятно отцепва Дръстър от Добруджанското деспотство и се обява за господин.

Територията на Дръстърското феодално княжество обхваща крайдунавската територия

от Тутракан до Черна вода, Обр. 37. Монети на Добротица с титлата Δ/εσπότου/ (деспот)

и монограма Іω/αν/ Τ/ομπροτίτζα/ сечени в Дръстър след 1370 като включва още крепостите

Ветрен, Пъкуюл луй Соаре, Гарван и околните селища от тип Кокони (обр. 1)10. На юг,

запад, североизток и югоизток следва една обширна необитаема територия,

която отделя и княжеството на Тертер, както от центровете на Търновското

царство (Шумен, Червен, Пиргово и др.), така и от Дунавската делта (Вичина,

Исакча, Килия-Ликостомо, Енисала, които са под генуезка доминация) и най-сетне

, от обитаемата територия на Добруджанското деспотство между Варна, Овеч и

Калиакра11. Тази относителна изолираност подпомага в голяма степен сепаратизма

на Тертер, както спрямо Търновското царство, така и спрямо деспотата на баща му До-

бротица. И все пак да удържи независимостта си при ограничените ресурси, с ко-

ито разполага (по археологически път през втората половина на ХIV в. е дока-

зано обитаване в четири крепости и три селища)12, са му нужни силни покро-

вители. Генуезците, император Андроник IV Палеолог и Османските турци са

важни фактори, но твърде далеч от Дръстър, докато цар Иван Шишман, дес-

потатът Месемврия и деспот Добротица са съвсем наблизо и затварят плътно

границите на Дръстърското княжество. На този фон единствен авторитетен

съюзник, които може да окаже реална военна и морална подкрепа на Тертер

са татарите. Те доминират на север от Делтата на Дунав, т. е. съвсем близо как-

то до Дръстър, така и до столицата на Добротица – Калиакра13. Прочее, това

може да бъде едно от обясненията на контрамарките върху монетите на Тер-

тер (с двуглав орел и Монограм ТРР – Тертер) под форма на бюст на татарски

велможа, с дълга коса, сплетена на плитка от едната страна, и полумесец със

звезда от другата страна14 (обр. 38). Тези контрамаркирани монети,

разпространени в целия регион (обр. 134), редом с останалото се явяват

и един своеобразен афиш на Тертер, с който напомня на опонентите си (специално

на Добруджанското деспотство и Търновското царство), че има могъщ покровител,

с който трябва да се съобразяват и зачитат независимостта му. Кой именно е този

покровител, този татарски доминант в зоната на Делтата? Писмените източници не

са особено словоохотливи по темата, но все пак фиксират присъствието на татарския

принц Димитър в тази зона".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Във всеки случай не съм срещал из изворите името Евхаития, свързано с друг град, освен малоазийския.

Малоазийския е в провинция Понтус, сиреч тема Халдея или областта Лазика. Сталицата е Трапезунд, като по-късно възниква т.нар. Трапезундска империя.

Според мен не е невъзможно да са преименувани и двата.

През ХІІІ-ХІV в. неотменима част от тема Халдея /Лазика или Понтус/ или т.нар. Трапезундска империя е южната част на Кримския полуостров. Самият Кримски полуостров е в подчинение на Златната орда от кр. ХІІІ-до нач. ХV в., т.е. във времевия диапазон на темата ни. По тази линия може да излезе някакво допълнително обяснение по въпроса за именуването на отделни градове с няколко известни имена. В смисъл пренасяне на имена от една област в друга, на едновременно назоваване за сравнение на тези градове. Цар Йоан Александър започва една доктрина за Търново - "Втори Рим", сиреч Царевец или Царград в България. Нищо чудно Дръстър в този ред на мисли да е станал "Втори Евхания" в България, сиреч да е бил известен и така. Още повече, че знаем за сродяванията още от кр. ХІІІ и нач. ХІV в. на българските владетели от рода Тертер с владетелите на Халдея /Понтус, Трапезунд/ Комнини и Палеолози, където е малоазийската Евхания. Най-добър пример за това е цар Теодор Светослав, който и при двата си поредни брака се сродява по тази линия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Иванко,

до болка си прав и за известната титла "император на България и крал на Халдея" и за другото.С едно допълнение Лазар Евханийски и Вълко Добруджански не са съседи и не нужно да са съседи за да са васали и едновременно да помагат на турцитеш,а са си владетели на своите царства-Трапезундското и Добруджанското.( Имаме и независими бейлици(турски?) в Анадола до 16-17 век) Само,че тези са с български владетели. По монетите които издават е 100% сигурно. Най-вероятно татарите са сложили български и българска власт и в Трапезсунд ,така както Токту дава земите от Днепър до Дунав на Теодор Светослав.

Така както лъвчето на Ногай идва в България идва и показва дружбата между татарите и българите,затвърдена и със земите дадени на Светослав ,така личи и нещо друго. Една особена монетна система,еднакви тегла и технически характеристики и изображения и специално изображението на Царя конник и неговите еднакви иконографски ,стилистични и чисто техническа изработка и параметри при асприте на Чака,Михаил Шишман,асприте на Трапезунд,Мануил Втори Йоан Осми и Стефан Душан,все татарско български васали. Или общия знаменател тук са татарите,те командват парада в Европа до Полша.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Иванко няма такова животно "Дръстърско княжество".Както и Дръстър никога не е влизало към земите на Добротица и Иванко.През 1393 г. Баязид си го иска от Иван Шшиман и от никой друг.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
До болка си прав и за известната титла "император на България и крал на Халдея" и за другото.С едно допълнение Лазар Евханийски и Вълко Добруджански не са съседи и не нужно да са съседи за да са васали и едновременно да помагат на турцитеш,а са си владетели на своите царства-Трапезундското и Добруджанското.( Имаме и независими бейлици(турски?) в Анадола до 16-17 век) Само,че тези са с български владетели. По монетите които издават е 100% сигурно. Най-вероятно татарите са сложили български и българска власт и в Трапезсунд ,така както Токту дава земите от Днепър до Дунав на Теодор Светослав.

Има логика и в такава хипотеза... А дали има някаква връзка това с т.нар. малоазийски българи на кралица Екатерина и др. владетели, които падат под османска власт едва в средата на ХVІ век?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...