Отиди на
Форум "Наука"

Пръстенът от Езерово


Recommended Posts

 • Потребител

Правени са опити за прочит,но много неубедителни.Вътрешното ми усещане подсказва следното разчленяване на текста:

ΡΟΛΙΣ ΤΕΝΕ ΑΣ ΝΕΡΕΝΕ ΑΤΙΛ ΤΕΑ ΝΗΣ ΚΟΑΡΑ ΖΕΑ ΔΟΜΕ ΑΝ ΤΙΛΕΖΥΠ ΤΑΜΙ ΗΕΡΑΖ

По превода ще мисля тепърва...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това,което ми се струва доста вероятно е,че в надписа става въпрос за мъж на име ΡΟΛΙΣ и жена на име ΚΟΑΡΑ - логиката ми тук е,че двете думи,както съм ги дал,звучат наистина като имена.В този ред на мисли текстът би могъл да се предаде по следния начин:

"Ролис подари този пръстен на своята съпруга Коара като знак за вярност и обич"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Автохтонски опит за разчитане на надписа върху пръстена от Езерово. Ще ви спестя коментара си, защото повечето реакции, поместени след текста са сами по себе си удивителни.
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За разчитането на текста според мен вариантите са поне 2:

-много зле написан гръцки текст - какъвто има и по други тракийски надписи. Виждам 2 гръцки думи: ΣΤΕΝΕ-: σθένος, ΝΗΣΚΟ: θνήσκω.

-текстът е написан на език, който не е индоевропейски език. Това според мен е и по-вероятният вариант, предвид супер комичните опити за разчитане най-често на смесен албано-гръцки. Има опит за разчитане и от грузински (!) но без успех. Евентуално някакви сравнения с етруския Liber linteus биха могли да бъдат от полза.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Правен ли е химически анализ за "възрастта" на материала от който е направен пръстена? Ако е правен такъв анализ, откога се датира?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За разчитането на текста според мен вариантите са поне 2:

-много зле написан гръцки текст - какъвто има и по други тракийски надписи. Виждам 2 гръцки думи: ΣΤΕΝΕ-: σθένος, ΝΗΣΚΟ: θνήσκω.

-текстът е написан на език, който не е индоевропейски език. Това според мен е и по-вероятният вариант, предвид супер комичните опити за разчитане най-често на смесен албано-гръцки. Има опит за разчитане и от грузински (!) но без успех. Евентуално някакви сравнения с етруския Liber linteus биха могли да бъдат от полза.

Към втория вариант твърде интересен интересен би бил прочитът през тюркските езици,надявам се уважаемият професор Добрев да ни помомогне в тази насока-все пак не са изключени спорадични визити на болгари по тукашните земи още преди новата ера! :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Опасявам се, че ако не се намерят още образци от този език в надписи от региона на Езерово или някъде другаде 297.gif да, може дори да се окаже, че е просто някаква имитация на гръцки текст, без обаче набора на букви да е свързан с формиране на думи или смислен текст.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Дявол го знае какъв е надписът. Ако е на езика на някакви траки, би трябвало поне да е от индоевропейското семейство. Буквите, ОК, гръцки. И аз съм дотук. Още два-три такива надписа сигурно биха били от полза, хеле пък някой хем на тоя език, хем на гръцки; както и възможността да се изолира някаква известна форма - примерно глагол, прилагателно, лично име. Не е трудно да се предположи, че някъде на надписа го има името на собственика (но не е и сигурно, де). Ся, дали името ще е в номинатив и имало ли е изобщо падежи при траките - няма как да знаем. Но ако е имало падежи, което е донякъде вероятно, името може и да не е в именителна форма (а примерно в датив или генитив) и тогава става по-трудно да го открием.

Не знаем посоката на четене (но хайде, с тия букви можем да допуснем, че е отляво надясно, а би могла евентуално и да се сменя с всеки ред). Май не можем и да отделим думите една от друга. Не знаем и как траките са произнасяли буквите...

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝΕΡΕΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝΗΣΚΟΑΡΑΖΕΑΔΟΜΕΑΝΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕΡΑΖ

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ

ΕΡΕΝΕΑΤΙΛ

ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ

ΡΑΖΕΑΔΟΜ

ΕΑΝΤΙΛΕΖΥ

ΠΤΑΜΙΗΕ

ΡΑΖ

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Току-що ми хрумна и друга хипотеза,че на пръстена може просто да са изредени само лични имена,например ето какви:

ΡΟΛΙ-ΣΤΕΝЕ-ΑΣΝΕ-ΡΕΝΕΑ-ΤΙΛΤΕ-ΑΝΗΣ-ΚΟΑΡΑ-ΖΕΑ-ΔΟΜΕΑΝ-ΤΙΛΕΖ-ΥΠΤΑΜΙ-ΗΕΡΑΖ

или

ΡΟΛΙΣ-ΤΕΝΕ-ΑΣΝΕ-ΡΕΝΕ-ΑΤΙΛ-ΤΕΑΝΗΣ-ΚΟΑΡΑ-ΖΕΑ-ΔΟΜΕ-ΑΝΤΙ-ΛΕΖΥΠ-ΤΑΜΙ-ΗΕΡΑΖ

или

ΡΟΛΙΣ-ΤΕΝΕΑΣ-ΝΕΡΕΝΕ-ΑΤΙΛ-ΤΕΑΝΗΣ-ΚΟΑΡΑ-ΖΕΑΔΟ-ΜΕΑΝΤΙ-ΛΕΖΥΠ-ΤΑΜΙ-ΗΕΡΑΖ

или някакви други вариации,разбира се.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не бе, човек, не може да така да се предполага какво ли не. Аз също мога да предположа, че пише, примерно: "Пръстен на служителя на Великия бог-овен". Но това нищо няма да значи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Глишев, моля те недей така, след като си беден на идеи, нека поне другите, които преливат от идеи, да се изявяват спокойно и без унищожителните ти критики!

Ей, това ми оправи настроението за цял ден! :!!!: "Преливащ от идеи" - опасност от наводнение!

"Бензин ваш — идеи наши" - Остап Бендер http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA

Зитко, поне допълни надписа с последните 4 букви

ΗΛΤΑ

post-6522-12718621738897_thumb.jpg

Написани са отстрани на пръстена, поради липса на място, и тогава преливай от нови идеи.

Единственото, което ми се набива на очи е повторението на съчетанието

ΤΙΛ ΤΕΑΝ ..... ΜΕΑΝ ΤΙΛ (меан, теан, ... - да не би да са притежателни местоимения?)

Текстът, заключен между тези две съчетания (включително и тях) ми звучи като двустишие. Ако се добави и остатъкът от текста, става хайку с ритъм 5-7-5. Това е моят принос към наводнението от идеи :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Зитко, поне допълни надписа с последните 4 букви

ΗΛΤΑ

Тази дума по цокъла на дискчето не виждам защо трябва да се приема за част от надписа.На снимката,с която разполагам, се вижда само лицевата страна на плочката,затова съм коментирал само този текст.Първото,което ми идва наум е,че ΗΛΤΑ е някакво име,например на притежателя - в такъв случай самият текст наистина може да бъде някакъв девиз или стих...

Според мен,подходът към разшифроването на текста не трябва да бъде граматически,понеже нямаме никаква представа за тракийския език и ще се окажем в ситуацията на уважаемият проф.Добрев :)

В случая с този пръстен подходите трябва да са от друго естество-трябва да изпозваме вътрешното си усещане за звучност и ритъм като на люде,в чиито гени вероятно има някакви тракийски следи и на тази база да усетим някаква отправна точка,откъдето да тръгне подреждането на пъзела...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ой. Дали да не взема да предложа четири противоречащи си хипотези за надписа? Брейнстормингът винаги ми се е виждал загуба на време. Аз съм за средновековния педантизъм - стъпка по стъпка, без пропуски.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ой. Дали да не взема да предложа четири противоречащи си хипотези за надписа? Брейнстормингът винаги ми се е виждал загуба на време. Аз съм за средновековния педантизъм - стъпка по стъпка, без пропуски.

Всякакви хипотези са добре дошли в моите теми,може да бъдеш сигурен,че ще им се обърне сериозно внимание,така че заповядай...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Единственото, което ми се набива на очи е повторението на съчетанието

ΤΙΛ ΤΕΑΝ ..... ΜΕΑΝ ΤΙΛ (меан, теан, ... - да не би да са притежателни местоимения?)

Да,определено има някаква закономерност трябва да задълбаем в тази идея.

Забелязва се също и това,че в текста имаме няколко пъти съчетанието EA:

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝΕΡΕΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝΗΣΚΟΑΡΑΖΕΑΔΟΜΕΑΝΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕΡΑΖ

Това определено говори за някаква специфика на използвания език,вероятно всяко "EA" e част от еднотипни думи,твърде вероятно е тези думи да са имена,така че ще се наложи да разгледаме различните вариации на имена,съдържащи ЕА,може да изскочи някаква интересна закономерност!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Колеги,друго нещо,което ме озадачава,е наличието на празно място между бувите(виж картинката).Каква ли е била причината,създателят на надписа да остави празно място след "РA"?Дали да не допуснем,че надписът се състои от две изречения и оставяйки празно място,дълбателят именно по този начин е маркирал краят на първото изречение?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Колеги,друго нещо,което ме озадачава,е наличието на празно място между бувите(виж картинката).Каква ли е била причината,създателят на надписа да остави празно място след "РA"?Дали да не допуснем,че надписът се състои от две изречения и оставяйки празно място,дълбателят именно по този начин е маркирал краят на първото изречение?

Здрасти!

Има още много въпроси. Например начинът на прикрепване. Изглежда ми, че така прикрепен за да може да се върти. Ако е така какво има от другата страна.

Друго. Върху печатни пръстени обикновенно слагат портрети, гербове, лигатури или силно съкратени (изоставяне на гласните) надписи. Този тука е сякаш разполага кой знае колко място...

При разделянето по смисъл думи или изречения обикновенно слагат точки (една или две). Тука и това липсва.

Според мен е някакъв фалшификат или дупликат на оригинал правен от такъв който и хабер е нямал за правилата или е бил неграмотен.

:post-70473-1124971712::post-70473-1124971712::post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Продължаваме с разследванията...Друго нещо,което ме озадачава, е защо дълбателят не е дописал още една буква в края на втория ред,тоест до Λ да издълбае и Τ , очевидно е ,че има достатъчно място(виж първата картинта)!Така пръстенът би добил някакъв такъв вид(виж втората картинка),примерно...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тази дума по цокъла на дискчето не виждам защо трябва да се приема за част от надписа. На снимката, с която разполагам, се вижда само лицевата страна на плочката, затова съм коментирал само този текст.

Зитко, ентусиазмът ти е забележителен и бих казал заразителен, след като ме накара да се поразровя. Това че преливаш от идеи е добре, но в случая не са от голяма полза. Не можеш да пренебрегваш последните 4 букви от надписа. По-простото е да се приеме, че не е стигнало мястото и писача е довършил върху борда.

Общото впечатление от надписа е, че писачът няма голям опит. Може да му е било за пръв път. За надписите от това време - няма общоприети правила, както правописни, така и за реда на изписване. Няма препинателни знаци, нито интервали за отделяне на думите. Недей да пренареждаш надписа както на теб ти харесва. Все пак този надпис не е бустрофедон (ако го четем с редуване на посоката се получава още по-голяма бърканица). Така че приеми следната поредица от букви за съдържание на надписа:

ρολιστενεασνερενεατιλτεανησκοαραζεαδομεαντιλεζυπταμιηεραζηλτα

Какво може да се каже с положителност за надписа? Sorin Olteanu се е постарал да ни сумира положителната информация. Давам приблизителен превод от румънски (моля знаещите да ме поправят):

Името Rolistenæs е съставно от индо-европейски тип, срещано главно на територията на Беси-те, тракийско-(или може би дако-)-гръцки хибрид.

А. Първата форманта Roli-(s) се намира в два източника, като Ῥώλης.

1. Дио Касий споменава такова лице като водач, чиято територия се намира в долна Истрия, 51.24.7: καὶ ὅ τε Ῥώλης (или Rolēs); 51.26.1: ὁ Ῥώλης (Rolēs).

2. В надпис IGB I n.14 ©, от Дионисополис, се среща между 15 имена: Αὐρ. Μερκούριος Ῥωλη (род. пад. от Ῥώλης), което се превежда като Au(elius) Mercurius на Ролис. И двата източника се отнасят следователно за даките от Малка Скития. Tomaschek (Thr. II 2.29) открива името в топонима Ῥολλιγεράς (Proc. DeAed. 122,11) и Дечев в келтския антропоним Roliacus (Holder AC 2,1225).

Б. Втората форманта -stenæs е несъмнено гръцкото -σθενης "твърд, жилав", и се използва широко за създаване на собствени имена: Δημοσθένης, Καλλισθένης и др.

Мой коментар: IGB би трябвало да е IGBulg: Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Ed. G. Mihailov, Serdicae. vols. I²- V (1972-1996). Има ли я тази книга качена в нета?

От горните коментари съм по-склонен да мисля, че името е Ролис (ρολισ). Предложението на Олтеану за втора форманта -stenæs ми се струва пресилено (неговото "несъмнено" бих заменил с "може би" - е гръцкото -σθενης). Тоест при всички случаи името е Ролис, с малка вероятност да е Ролистен. Но в такъв случай има възможност и за междинен вариант Ролист.

Толкова с положителната информация. Останалото е в сферата на догатките. Привижда ми се още едно лично име ερενεα. Единствено в подкрепа на това име мога да кажа, че е предполагаем (от мен) праобраз на редица женски имена - Иренея, Ирене, Ирина и т.н.

____________________

Ето и откъсът на ромънски. Целият текст е на http://soltdm.com/sources/inscr/ezerovo_r.htm .

Numele Rolistenæs este un compus de tip indo-european, aşa cum îl vom reîntâlni în secolele următoare, în special în teritoriul bessic, un hibrid traco-(ori poate daco?)-grec.

- Formantul iniţial este Roli(s), pe care îl găsim în două izvoare, în forma Ῥώλης.

1. Dio Cassius spune că astfel se numea o căpetenie dacă al cărei teritoriu se afla pe cursul inferior al Istrului; 51.24.7: καὶ ὅ τε Ῥώλης (iar Rolēs); 51.26.1: ὁ Ῥώλης (Roles).

2.Inscripţia IGB I n.14 ©, de la Dionysopolis, conţine în rândul 15 numele: Αὐρ. Μερκούριος Ῥωλη (genitivul unui Ῥώλης) care se traduce prin Aur(elius) Mercurius al lui Roles. Ambele izvoare se referă aşadar la daci din Scythia Minor. Tomaschek (Thr. II 2,29) apropie numele de toponimul Ῥολλιγεράς (Proc. DeAed. 122.11), iar Decev de antroponimul celtic Roliacus (Holder AC 2,1225).

- Al doilea formant, -stenæs, este fără îndoială grecescul –σθενης "tare, vânjos", şi el larg utilizat la crearea numelor proprii: Δημοσθένης, Καλλισθένης etc.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво може да се каже с положителност за надписа? Sorin Olteanu се е постарал да ни сумира положителната информация. Давам приблизителен превод от румънски (моля знаещите да ме поправят):

Колега,чудесно е,че и ти си се запалил по този наистина загадъчен надпис,ще се радвам да прочета още твои оригинални идеи по темата.Иначе честно да си призная,подход от типа "сравнителна лингвистика" при разчитане на непознати езици за мен е пълна стъкмистика и затова не си губя времето са тикива писаници - за разчитане на подобни надписи са нужни нестандартни,новаторски методи,но точно в това е проблемът на нашите мастити учЕни,които вървят по един стандартен път като коне с капаци и творят уникални глупости :)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Потребител

Във втората част на книгата "Неизвестното в българската история" авторът Доц. Денев излага тезата, че българският език е всъщност "изгубения" тракийски език. В подкрепа на тази теза предлага следния вариант за прочит на надписа на пръстена от с. Езерово (стр. 41):

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕ ΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ Α ΡΑΖΕΑ ΔΟ ΜΕΑΝ ΤΙ ΛΕΖΥ ΠΤΑΜΙ ΗΕ ΡΑΖΙΛΤΑ

РОЛИСТЕНЕ АЗ ТВОЯТА НЕРЕНЕА ТЛЕЯ НИСКО А ОРЪЖИЕТО ТИ ДО МЕН ЛЕЖИ. ПАМЕТТА МИ Е ОРЪЖИЕТО ТИ

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Проверено ли е това нещо да не е някакъв фалшификат? Датирано ли е, ако да как?

Кой го е намерил и при какви обстоятелства? Чета в нета 5-ти век пр.н.е.?

Поне една гръцка дума няма ли?

Много е запазен...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Проверено ли е това нещо да не е някакъв фалшификат? Датирано ли е, ако да как?

Кой го е намерил и при какви обстоятелства? Чета в нета 5-ти век пр.н.е.?

Поне една гръцка дума няма ли?

Много е запазен...

Е как ше е фалшификат,пръстенът е напълно автентичен,а разчитането на инскрипцията е най-голямото предизвикателство за родната наука,пък и не само за нея :!!!:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...