Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Понеже една друга тема тръгна в тази посока, смятам за добре споровете да се пренесат в специална тема.

И тъй, какви са тюрките, какъв е произходът им, езикът, културата и т.н.

За да тръгне дискусията, задавам въпрос пряко към защитника на тюркското потекло на прабългарите проф. Иван Добрев (а и към останалите участници във форума). А той е: тюрк лингвистичен или етнически (и антропологически) термин е? Нека първо да се изясни това.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 147
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребители

За мен е лингвистичен, па нека да бъркам.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Дори и лингвистичен може да не е. Според Гумильов, арабите наричали така освен хаганата, и маса народи от околните, а и те започнали да се наричат така за да ги идентифицират с хаганата..

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аз очаквам с интерес и нетърпение отговора на проф. Добрев на моя въпрос от пост 1.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Някой попита дълбокомислено дали турците знаят разликата м/у тюрки и турци. КГ, ти пък ми сочиш разнопосочни средновековни наименования. А работата винаги е опирала само и единствено до това как учените ще се разберат да етикетират един или друг факт или сбор от факти. Знам, че и на това сега ще изскочи някой да каже, че учените си измишльотват. Ами какво да правим, нито историята, нито езикознанието са занимание за патриотари.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А работата винаги е опирала само и единствено до това как учените ще се разберат да етикетират един или друг факт или сбор от факти. Знам, че и на това сега ще изскочи някой да каже, че учените си измишльотват.

По-точно, не как да "етикират", а как да побаят на "фактите" за да им паснат теориите. Вместо "кана сюбиги" се появява "хан", вместо "шатра" - "юрта", от Аспарух става Йошбери. След това се опитват да докажат, че "турци" и "тюрки" са различни народи, също като градовете Рим и Рома.

Link to comment
Share on other sites

И тъй, какви са тюрките, какъв е произходът им, езикът, културата и т.н.

Тюрките са отделно-самостоятелно етнолингвистично семейство сред всичките стари и нови народи.

По антропология те са европеиди с лек монголоиден примес, а структурно-типологически езикът им е аглутинативен.

Тяхната прародина е в областта на Саяно-Алтай. Оттук прототюрките още преди края на 4-то хил. пр.н.е. се разделят на два основни клона - огуротюрки или от вътрешна гледна точка - българи, и огузотюрки, от които впоследствие ще се обособят огузите, къпчаките и др.

Към края на 3-то хил. пр.н.е. българите се консолидират в Минусинската Котловина. Тук впоследствие те започват да се делят на групи и към началото на 2-то хил. пр.н.е. вече се обособяват такива подгрупи на Българската Група на Тюркското Етнолингвистично Семейство като Аварска Подгрупа, Болгарска Подгрупа и Хазарска Подгрупа. Езикът на българите е запазил и носи характерните черти и белези на тюркския праезик.

Миграцията на запад на българите и излизането им на историческата сцена започва през 1700 г. пр.н.е., когато в източното подножие на Алтай китайците забелязват един нов народ, когото те наричат ху "инородец".

Благодарение не толкова на много ранното си отделяне и обособяване от останалите тюрки, колкото на най-разнообразно-многобройните си контакти и взаимодействия с индоиранци, източни иранци, китайци, гръко-бактрийци, сасанидски перси и др., българите си изграждат уникално-специфична материална и духовна култура. Тази култура стои много по-високо и даже изобщо не може да се сравнява с културата на останалите тюрки, а в някои по-частни отношения също така и с културата на народите, от които те са заимствали дадени нейни елементи.

По религия българите са тенгристи, защото почитат и имат за главен само бог Тенгри. Името му възниква на основата на изтиран. дингир "висок; голям". Това показва, че те започват да почитат бог Тенгри още преди края на 2-то хил. пр.н.е. Поради това Тенгрианството е първата монотеистична религия на Земята.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тюрките са отделно-самостоятелно етнолингвистично семейство сред всичките стари и нови народи.

По антропология те са европеиди с лек монголоиден примес, а структурно-типологически езикът им е аглутинативен.

Тяхната прародина е в областта на Саяно-Алтай. Оттук прототюрките още преди края на 4-то хил. пр.н.е. се разделят на два основни клона - огуротюрки или от вътрешна гледна точка - българи, и огузотюрки, от които впоследствие ще се обособят огузите, къпчаките и др.

Към края на 3-то хил. пр.н.е. българите се консолидират в Минусинската Котловина. Тук впоследствие те започват да се делят на групи и към началото на 2-то хил. пр.н.е. вече се обособяват такива подгрупи на Българската Група на Тюркското Етнолингвистично Семейство като Аварска Подгрупа, Болгарска Подгрупа и Хазарска Подгрупа. Езикът на българите е запазил и носи характерните черти и белези на тюркския праезик.

Миграцията на запад на българите и излизането им на историческата сцена започва през 1700 г. пр.н.е., когато в източното подножие на Алтай китайците забелязват един нов народ, когото те наричат ху "инородец".

Благодарение не толкова на много ранното си отделяне и обособяване от останалите тюрки, колкото на най-разнообразно-многобройните си контакти и взаимодействия с индоиранци, източни иранци, китайци, гръко-бактрийци, сасанидски перси и др., българите си изграждат уникално-специфична материална и духовна култура. Тази култура стои много по-високо и даже изобщо не може да се сравнява с културата на останалите тюрки, а в някои по-частни отношения също така и с културата на народите, от които те са заимствали дадени нейни елементи.

По религия българите са тенгристи, защото почитат и имат за главен само бог Тенгри. Името му възниква на основата на изтиран. дингир "висок; голям". Това показва, че те започват да почитат бог Тенгри още преди края на 2-то хил. пр.н.е. Поради това Тенгрианството е първата монотеистична религия на Земята.

Стига измислици, моля ви се!Не наливайте вода в туранистките идеи..Ранните тюрки са толкова северни монголоиди, колкото и монголите и тунгусоманджурите!*..Това, че някои от видните "туранисти" (явни или неявни -неявни като Немет, Иван Добрев) е написал че Минусинската котловина е била населена в древността със пратюрки - ВЪОБЩЕ НЕ Е ВЯРНО. Минусинци** (културата афанасиево) са с ясен произход (проследен чрез данните от краниологията), от севекавказките и украинските степи (вкл. показват абсолютни аналогии на населението на Средни Стог 2) , и т.е те произхождат от най-вероятната ИЕ прародина..

Почти навсякъде в Източна Европа и Средна Азия (с едно- две изключения) по времената тюрските завоевания и миграции се наблюдава рязка промяна на антропологичния тип на населението- като монголоидния компонент е преобладаващ! Да, има и тюрки които са европеиди с лек монголоиден примес , но тези хора имат своите корени в европеидното индоевропейско население: серите /пратохари/ се смятат за предци на куманите, "болоджи" (част от юеджи, също тохари) се смята за предци на прабългарите, и вероятно - кангарите са асимилирани и езиково тюркизирани кангюйци (китайски Кангюй)!

http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Hamadani3/frametext.htm

*«Тюрки будут первыми, кто отберет у моего народа то, что было ему даровано». 8 Рассказывают об Абдаллахе [ибн] Аббасе, 9 что сказал он: «Клянусь Аллахом, халифат будет в руках моих потомков, как сломят их могущество люди с лицами, красными, как кованые щиты». Рассказывают со слов Абу Хурайры: 10 «Не наступит [судный] час, пока не появится племя широколицых с маленькими глазами и приплюснутыми носами, чтобы привязать своих лошадей у берега Тигра.» Рассказывают, что говорил Му'авия: 11 «В двух случаях не раздражайте пребывающего в покое, не трогайте его, пока он не трогает вас: когда имеете дело с тюрками и когда с абиссинцами» 12. В одном хадисе, возводимом к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказано: «Не трогайте тюрков, пока они не трогают вас». 13

http://e-lib.gasu.ru/da/archive/2003/10/01.html

МАТЕРИАЛЫ К АНТРОПОЛОГИИ АФАНАСЬЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Link to comment
Share on other sites

Стига измислици, моля ви се!Не наливайте вода в туранистките идеи..Ранните тюрки са толкова северни монголоиди, колкото и монголите и тунгусоманджурите!

Това, че някои от видните "туранисти" (явни или неявни -неявни като Немет, Иван Добрев) е написал че Минусинската котловина е била населена в древността със пратюрки - ВЪОБЩЕ НЕ Е ВЯРНО.

И виж само колко хубаво го е казал човекът, а ти със спечения си мозък ставаш единствено да ръсиш слюнки наоколо си:

Ученые мужи говорят: «Тюрки бывают разные: тюрки-карлуки обитают в окрестностях Самарканда, и это древние тюрки.

Базкиши носят большие бороды. Гуззы, тугузгузы и кимаки — это повелители, они подчинили себе много земель в их стране, это наиболее могущественные из тюрок.

Печенеги же, шагары и тугузгузы — это тюрки-кочевники. У них одно намерение: поселиться, а потом уйти. Тюргеши же имеют дома и деревни.

Link to comment
Share on other sites

http://e-lib.gasu.ru/da/archive/2003/10/01.html

МАТЕРИАЛЫ К АНТРОПОЛОГИИ АФАНАСЬЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И като си толкова наперен-пиперен, я ми изкарай тук абзаца, в който този автор прави етническа атрибуция на Културата, че такова нещо аз не видях, надали само от напредналата ми възраст!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

И виж само колко хубаво го е казал човекът, а ти със спечения си мозък ставаш единствено да ръсиш слюнки наоколо си:

Ученые мужи говорят: «Тюрки бывают разные: тюрки-карлуки обитают в окрестностях Самарканда, и это древние тюрки.

Базкиши носят большие бороды. Гуззы, тугузгузы и кимаки — это повелители, они подчинили себе много земель в их стране, это наиболее могущественные из тюрок.

Печенеги же, шагары и тугузгузы — это тюрки-кочевники. У них одно намерение: поселиться, а потом уйти. Тюргеши же имеют дома и деревни.

Ще има "бан" за теб, май..Показах ти изследване, а ти продължаваш със старческите си глупости и капризи?

Тъпотии ли си решил да ми внушаваш "професоре"? Самакранд бил населен с древни тюрки, т.е древния Самарканд е бил населяван от тюрки? Башкирите имали бради.. е ами и турците имат бради, това значи ли че предците на турците са имали бради? Да си чувал че в Анатолия и във Волжска-България преди тюрските миграции живеят европеиди? Ами какво да кажем за предците на узбеките, на алтайците, казахите, туркмените, киргизите и на останалите средно- и централноазиатски тюрки?

«Тюрки будут первыми, кто отберет у моего народа то, что было ему даровано». 8 Рассказывают об Абдаллахе [ибн] Аббасе, 9 что сказал он: «Клянусь Аллахом, халифат будет в руках моих потомков, как сломят их могущество люди с лицами, красными, как кованые щиты». Рассказывают со слов Абу Хурайры: 10 «Не наступит [судный] час, пока не появится племя широколицых с маленькими глазами и приплюснутыми носами, чтобы привязать своих лошадей у берега Тигра.»

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

И като си толкова наперен-пиперен, я ми изкарай тук абзаца, в който този автор прави етническа атрибуция на Културата, че такова нещо аз не видях, надали само от напредналата ми възраст!

Питаш за етническа атрибуцията на културата Афанасиево, и на културите в Северното Причерноморие и Прикавказие?.. Мария Гимбутене е признат учен археолог, Малори също, такива са и останалите изследователи на проблема (някои от тях цитирани)за етническата атрубуция, а тези хора са написали достатъчно за проблема..

http://en.wikipedia.org/wiki/Afanasevo_culture

http://www.google.bg/search?hl=bg&client=firefox-a&hs=Ieg&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&q=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&start=10&sa=N

http://www.google.bg/search?hl=bg&client=firefox-a&hs=OE1&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&ei=52bVS8y_O5ObOPT_3dYN&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CCYQBSgA&q=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3+2&spell=1

http://en.wikipedia.org/wiki/J._P._Mallory

http://en.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutas

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Тюрките са отделно-самостоятелно етнолингвистично семейство сред всичките стари и нови народи.

По антропология те са европеиди с лек монголоиден примес, а структурно-типологически езикът им е аглутинативен.

Тяхната прародина е в областта на Саяно-Алтай. Оттук прототюрките още преди края на 4-то хил. пр.н.е. се разделят на два основни клона - огуротюрки или от вътрешна гледна точка - българи, и огузотюрки, от които впоследствие ще се обособят огузите, къпчаките и др.

Към края на 3-то хил. пр.н.е. българите се консолидират в Минусинската Котловина. Тук впоследствие те започват да се делят на групи и към началото на 2-то хил. пр.н.е. вече се обособяват такива подгрупи на Българската Група на Тюркското Етнолингвистично Семейство като Аварска Подгрупа, Болгарска Подгрупа и Хазарска Подгрупа. Езикът на българите е запазил и носи характерните черти и белези на тюркския праезик.

Миграцията на запад на българите и излизането им на историческата сцена започва през 1700 г. пр.н.е., когато в източното подножие на Алтай китайците забелязват един нов народ, когото те наричат ху "инородец".

Благодарение не толкова на много ранното си отделяне и обособяване от останалите тюрки, колкото на най-разнообразно-многобройните си контакти и взаимодействия с индоиранци, източни иранци, китайци, гръко-бактрийци, сасанидски перси и др., българите си изграждат уникално-специфична материална и духовна култура. Тази култура стои много по-високо и даже изобщо не може да се сравнява с културата на останалите тюрки, а в някои по-частни отношения също така и с културата на народите, от които те са заимствали дадени нейни елементи.

По религия българите са тенгристи, защото почитат и имат за главен само бог Тенгри. Името му възниква на основата на изтиран. дингир "висок; голям". Това показва, че те започват да почитат бог Тенгри още преди края на 2-то хил. пр.н.е. Поради това Тенгрианството е първата монотеистична религия на Земята.

Да ги оставим засега на мира многострадалните (вече) прабългари. Въпросът ми беше друг, ще бъда малко по-подробен.

1. Дали "тюрки" е етническо и расово понятие. Ако е такова, тогава как бихме обяснили слабите монголоидни черти при днешните турци, казански татари и почти липсата им при азерите? Тоест защо първоначалният монголоиден ген е изчезнал или много отслабнал, а тюркският език се е запазил и дори наложил над субстратното население?

2. Дали "тюрки" е езиково понятие, а не етническо и расово. При това положение вече може да се аргументира липсата на двойката "характерни монголоидни черти - тюркски език" например при турци, казански татари и азери. Обаче тогава възниква въпросът по какъв път и какъв е механизмът на налагане на тюркския език на нетюрския субстрат?

Въпрос № 2 може да се разшири допълнително в посоката: "тюрки" дали е само лингвистично понятие, а всъщност не е (и) политоним?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Вероятно може да бъде и политоним, при това и на народи, които не говорят (само) тюркски език/езици - нали и маджарите са наричани "турки".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Да ги оставим засега на мира многострадалните (вече) прабългари. Въпросът ми беше друг, ще бъда малко по-подробен.

1. Дали "тюрки" е етническо и расово понятие. Ако е такова, тогава как бихме обяснили слабите монголоидни черти при днешните турци, казански татари и почти липсата им при азерите? Тоест защо първоначалният монголоиден ген е изчезнал или много отслабнал, а тюркският език се е запазил и дори наложил над субстратното население?

2. Дали "тюрки" е езиково понятие, а не етническо и расово. При това положение вече може да се аргументира липсата на двойката "характерни монголоидни черти - тюркски език" например при турци, казански татари и азери. Обаче тогава възниква въпросът по какъв път и какъв е механизмът на налагане на тюркския език на нетюрския субстрат?

Въпрос № 2 може да се разшири допълнително в посоката: "тюрки" дали е само лингвистично понятие, а всъщност не е (и) политоним?

Обаче тогава възниква въпросът по какъв път и какъв е механизмът на налагане на тюркския език на нетюрския субстрат?

Механизъмът е първоначално е.. "мъжкият орган" (както казва един казах); Иначе: варианти на налагане на езика - колкото си искаме, различни, с вариации, според зависи..

Името "тюрки" е етноним. Използва се понякога и като общо название на близките по култура номади през тюрското време, и не е расово понятие..

Иначе - не разбирам смисъла и мотивите ти за тази тема, още повече ме учудват с наивността си очакванията ти, и въпросите ти към професора..Той в прав текст ти заяви какво мисли за расовия тип на тюрките, ти явно очакваш, че той си е променил мнението? Не, не си го е променил, той лежи на тези "лаври" (т.е. на тези измишльотини), защото е публикувал такива неща, и те са част от професионалния му напредък и кариера (каквото и да значат тези неща) ..Освен това той като повечето българи е толкова комплексиран, че няма да признае или помисли че прабългарите - като тюрки по произход (според него), /не само по език/ са били монголодни (ТОВА СА ФАКТИ), и следователно излиза според него, че и другите тюрки са били евроипеидни.

Учудвам се, че не забелязваш и очевидното несъответствие: излиза че хуните, тези заради които е строена китайската стена, и които са били предците на древните българи според професора, трябва са европеиди (това е абсолютно невярно предположение, защото хуните са познати она китайските антрополози и археолози много добре!).Е сега професорът е малко предпазлив и използва (също толкова невярно и некоректно като другите му твърдения свързани с историята и анртропологията на тюрките и пратюрките) наименованието "ху", което всъшност е наименованието на китайците за всички чужденци, независимо от техния произход и принадлежност!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Иначе - не разбирам смисъла и мотивите ти за тази тема, още повече ме учудват с наивността си очакванията ти, и въпросите ти към професора..Той в прав текст ти заяви какво мисли за расовия тип на тюрките, ти явно очакваш, че той си е променил мнението? Не, не си го е променил, той лежи на тези "лаври" (т.е. на тези измишльотини), защото е публикувал такива неща, и те са част от професионалния му напредък и кариера (каквото и да значат тези неща) ..Освен това той като повечето българи е толкова комплексиран, че няма да признае или помисли че прабългарите - като тюрки по произход (според него), /не само по език/ са били монголодни (ТОВА СА ФАКТИ), и следователно излиза според него, че и другите тюрки са били евроипеидни.

Учудвам се, че не забелязваш и очевидното несъответствие: излиза че хуните, тези заради които е строена китайската стена, и които са били предците на древните българи според професора, трябва са европеиди (това е абсолютно невярно предположение, защото хуните са познати она китайските антрополози и археолози много добре!).Е сега професорът е малко предпазлив и използва (също толкова невярно и некоректно като другите му твърдения свързани с историята и анртропологията на тюрките и пратюрките) наименованието "ху", което всъшност е наименованието на китайците за всички чужденци, независимо от техния произход и принадлежност!

Защо не оставиш проф. Добрев да отговори сам на въпроса, зададен от мен към него. Адвокат ли си му станал? Или си му наложил бан този следобед и той няма да може сам да отговори?

Аз искам да чуя какво ще ми каже тюрколог/турколог, за да добия по-ясна представа как той си представя/вижда нещата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Защо не оставиш проф. Добрев да отговори сам на въпроса, зададен от мен към него. Адвокат ли си му станал? Или си му наложил бан този следобед и той няма да може сам да отговори?

Аз искам да чуя какво ще ми каже тюрколог/турколог, за да добия по-ясна представа как той си представя/вижда нещата.

Той ти каза вече как "вижда нещата" за расовия тип, а и го е казвал десетки пъти по други форуми, освен това го е публикувал! Така че очакванията ти във въпроса ти са толкова наивни и неадекватни, че няма накъде повече...Иначе - никой не му забранява да ти отговори (още по-малко аз), и ти явно си самовнувашаваш обратното, не знам по каква причина..

Пак ти повтарям - името "тюрки" е етноним според всички изследватели. Иначе в момента е лингвистична категория, а се е употребвало "както дойде", ама в това няма никакво теле под вола, защото и етноними като "скити" и "хуни" се изпозват "както дойде" .. Мога да ти кажа и откъде идва името и какво означава то според най-разпостранените тези и представи (Баскаков, Пол Пелио, Бичурин,А.Н.Кононов), ама смятам че няма да те интересува..Виждам, че държиш Бай Иван да ти отговори, и само неговото мнение да се чуе, ама тогава те питам аз: защо пускаш теми, ами не му пишеш на лични?

Link to comment
Share on other sites

Питаш за етническа атрибуцията на културата Афанасиево, и на културите в Северното Причерноморие и Прикавказие?..

Не, искам да ми изкараш тук абзаца на посочения от тебе автор, в който той прави етническа атрибуция на Културата - Солодовников К. Н., (г.Барнаул)

МАТЕРИАЛЫ К АНТРОПОЛОГИИ АФАНАСЬЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Понеже една друга тема тръгна в тази посока, смятам за добре споровете да се пренесат в специална тема.

И тъй, какви са тюрките, какъв е произходът им, езикът, културата и т.н.

За да тръгне дискусията, задавам въпрос пряко към защитника на тюркското потекло на прабългарите проф. Иван Добрев (а и към останалите участници във форума). А той е: тюрк лингвистичен или етнически (и антропологически) термин е? Нека първо да се изясни това.

Тюрките: Urheimat, етимология на името, култура и антропология (физическа и социална), кратка история (рранносредновековна).

Кратко и предварително изложение:

1. Urheimat, и разпространение до към втората половина на 6 век:

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4619#

Или - смятам че етногенезата на тюрките се извършва при сместването на южните хуни (тези следва да са баш-предците на тюрките, езиковите такива) със сянбийците. Най-вероятна прародина (култура) на пратюрките: така наречената "Култура на плочестите могили"

Това е една дисертация по този въпрос, но могат да се намерят десетки такива..

http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/16063/

2. Етимология на името.

А) Жужаните наричат хунските мигранти turgut, което на техния старомонголски език означава охраняващ, граничар, пазач, страж, тъй като те са заселени в югозападните гранични територии на Жужанската д-ва, за да пазят границата и „да добиват желязна руда, за изготвянето на оръжия за жужанския каган”. Названието тургут, започва да се предава в китайска транскрипция като - тукю, а за хората на Ашина се превръща в етноним, с последвалата редукция на гърленото монголско „г” в по-мекото „кь”, дало общоизвестното ни тюркут, тюрк, тюрки. И днес в повечето тюркски езици се среща личното име Тургут. В 12-13 в. при монголските племена е съществува своеобразна прослойка – тургути, от войни чиято основна задача е да охраняват пасищата от посегателства на съседите, един вид полски стражари. Според Пол Пелио: „Тюркското turghaq означава „нощен страж”, „часови” и е засвидетелствовано в източника „Кутадгу билиг”. Произлиза от tur - стоя, прав на крака” и qutu – род, категория, съсловие, група. Монголското мн.ч. от turghaq е turghaghut (turgha'ut) и ние вече виждаме, че в действителност названието торгути се пише Turghaghut (и Turghut) в „Саган-Сецен” и Turghaut при Абулгази. Още един пример как съвременното название на монголското племе е възникнало от название на служебни задължения. Такава е най-вероятната етимология на това название...”. В случая Пелио има в предвид ойратското (монголско) племе таргути, торгути, които според генеалогичната си легенда произлизали от личната гвардия от телохранители на Чингис-хан. Родът тургут присъства сред поволжките калмики. Самите калмики са потомци на спасените от Русия ойрати в 1667 г., преселени в Поволжието, когато са подложени на изтребление в Китай от манчжурската династия Мин. В случая виждаме аналогичен начин на възникване на етноним, както при южните хуни, наречени от монголоезичните жужани тургути-туркути.

Връзката тургут-туркут-тюрк, показва как едно длъжностно название може да прерастне до етноним.

Б) Според Н.А.Баскаков, тюркския етноним произлиза от монголското törxöm~türxem (родители и роднина на съпругата, сродници), също в бурятски türxem, мн.ч. türxemüüd (родственици на съпругата), или това е названието на близкородственото племе, от което древните монголи (сянбите) са вземали съпругите си. Понятието съществува и в тюркските езици, в среднотюркски törkün~türgün /дом на тъста и тъщата или родът на съпругата/, törküla~türküla – гостуване при родителите на съпругата. Въз основа на това понятие törk~türk, се е развил етнонима на тюркските племена (türk), сродници с древните сянби.

В) Широко разпространено, но не така убедително, е мнението на А.Н.Кононов, популяризирано от Л.Гумильов, че тюрк означава силен човек. Според Н.Бичурин, формата на Алтайските планини, наподобява шлем, затова Ашина приел названието „шлем”, което на монголски звучи като tukjue (сходно с осет.taka – шлем), превърнало се в наименование на неговия Дом, респ.династия, род. Разбира се не може да се приеме за вярно, защото няма как Ашина да знае каква е географската форма на Алтай, още повече че привързването към Алтай е грешка. Все пак Н.Бичурин живее и пише в началото на 19 в.

Така че в крайна сметка съществуват различни мнения.

3. Култура и антропология :Ранните тюрки са типични номади - животновъди. Според източниците и описанията, както и от антропологичните изследвания на населението в тюрските периоди в Централна и Цредна азия, и в Източна Европа (усл. по времето на т.н. хазарския период - има се впредвид периода на създаване на хазарския каганат, и малко преди него ) става ясно че принадлежат към монголоидната раса, Този факт обяснява широко им разпространие - доколкото социобилогично тази раса има своите условни предимства за това (например много ниско ниво на тестостерон - което предполага априорно високи нива на самоконтрол, също съответно по-голяма интелигентност спрямо другитте раси) пред другите раси.

4. Държавността или държавнотворческите им способности, както и културата им са силно повлияни най-вече от китайските традиции (чрез посредничеството,или не, на протомонголските/тунгусоманждурските такива) , а също така са повлияни и от тези на завояваните от тях народи или протодържави, държави (на тохароезичните, на ираноезините или на угрите, на палеоазиатите - вижте якутите), и в крайна сметка дооформени от традицийте на уседналите иранци (согдийските, хоремзийските и персийските традиции). Ранните тюрки след разпада на тюрския каганат създават множество държави (прото-държави)..

Следва в дискусията..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не, искам да ми изкараш тук абзаца на посочения от тебе автор, в който той прави етническа атрибуция на Културата - Солодовников К. Н., (г.Барнаул)

МАТЕРИАЛЫ К АНТРОПОЛОГИИ АФАНАСЬЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ!!!

Авторът не прави такава аналогия, но по-долу в цитатитраните публикации има такива.

Вижте професоре, мнозинството от археолозите (в Русия*, в Европа, в САЩ) смятат афанасиевската култура за прототохарска, осталите нямат съмнения за ИЕ и характер..Нали не очаквате да бъдете приет като археолог?

*В Русия са :Даниленко (1974: 137, 234 – 235) и Сафронов (1983: 84); подробно тезата е обоснована от Вл. Семенов (1987; 1993), и от Посредников (1990).

За прародината на древните тюрки - като "културата на плочестите могили"- посочих една дисертация, но могат да се намерят десетки публикации в тази насока

Link to comment
Share on other sites

Пак ти повтарям - името "тюрки" е етноним според всички изследватели. Иначе в момента е лингвистична категория, а се е употребвало "както дойде", ама в това няма никакво теле под вола, защото и етноними като "скити" и "хуни" се изпозват "както дойде"..

Само в пушилката на езотерико-паранормалната ви счетоводителска дребнобълхаристика всичко се прави "както дойде"!

Ега ти простотията!

И за да се поуспокоиш малко, я си направи една терапия върху това, действа много добре на такива като тебе: http://bolgnames.com/text/Cross.html

А може да ползваш и японския метод - бой с юмруци по статията!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Само в пушилката на езотерико-паранормалната ви счетоводителска дребнобълхаристика всичко се прави "както дойде"!

Ега ти простотията!

И за да се поуспокоиш малко, я си направи една терапия върху това, действа много добре на такива като тебе: http://bolgnames.com/text/Cross.html

А може да ползваш и японския метод - бой с юмруци по статията!

Не разбирам?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Авторът не прави такава аналогия, но по-долу в цитатитраните публикации има такива.

Вижте професоре, мнозинството от археолозите (в Русия*, в Европа, в САЩ) смятат афанасиевската култура за прототохарска, осталите нямат съмнения за ИЕ и характер..Нали не очаквате да бъдете приет като археолог?

*В Русия са :Даниленко (1974: 137, 234 – 235) и Сафронов (1983: 84); подробно тезата е обоснована от Вл. Семенов (1987; 1993), и от Посредников (1990).

За прародината на древните тюрки - като "културата на плочестите могили"- посочих една дисертация, но могат да се намерят десетки публикации в тази насока

И ето нещо интересно, не от кой да е от Н. Егоров - Николай Иванович Егоров — доктор филологических наук, ведущий научный сочрудник отдела языкознания Чувашского государственного института гуманитарных наук)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MjW7GFVJVakJ:www.human.cap.ru/otdel/yazikoznan/Nashipublik2006.pdf+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8&cd=8&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-a

"Обращаясь непосредственно к чувашско-монгольским лексическим

параллелям, число которых, по еще далеко не полным подсчетам, достигает

3000 единиц"

Хм-хм-хм аз от кога разправям че чувашите и прабългарите може и да са били прамонголи по произход, ама кой да ме чуе, все скачате като ущипани моми, особено онзи германски бараба?..

Но добре, да кажем, че чувашите са наследници по произхода си на онези пратюрки, то ето какво пише Егоров:

"Историко-археологические материалы однозначно указывают, что

скотоводческие традиции в древности в степной полосе Евразии распрост-

ранялись с запада на восток. Становление кочевничества в централь-

ноазиатском регионе происходило под влиянием ираноязычных скифо-сакско-

усуньских племен на рубеже II—I тысячелетий до н.э.14 Надо полагать, что к

этому времени интересующие нас названия быка, а также ряда других

домашних животных были занесены скифо-сакскими племенами восточно-

иранского круга в степи Восточной и Центральной Монголии (в ареал

распространения так называемой «культуры херсксуров») и, вероятно, многие

из них уже успели проникнуть в прототюркский язык, ареал носителей которых

мы склонны связывать с территорией культуры плиточных могил15."

Е.. не кой да е, а самите чувашки филолози смятат че "културата на плочестите могили" представлява арела на носителите на пратюркския език..

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...