Отиди на
Форум "Наука"

свободно падане


Recommended Posts

 • Потребител

при свободно падане телата са във състояние на безтегловност , но въпреки това те се ускоряват значи нещо им въздейства, тласка ги или ги дърпа все едно , но това не е ли противоречие.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

при свободно падане телата са във състояние на безтегловност

За да имаме падане има притегляне на тяло с определена маса и тегло, като теглото му зависи от притегателната сила на полето.

Може би си се заблудил от филмчета, които показват постигане на "нулева гравитация" при които самолета се снишава рязко по време на което пасажерите изпитват ефекта нулевата гравитация.

Но това не означава, че тялото няма тегло.

Понеже снишавашия се самолет и пътника "падат" с еднаква скорост (понеже пасажера е защитен от съпротивлението и натиска на атмосферния въздух което би им задало различни скорости на падане) те (самолета и пасажера) не променят положението един спрямо друг и се получава ефект на псевдобезтегловност.

Същия ефект може да се получи и при падане на асансьорна кабина - човека в кабината може да види плаващи пред лицето му предмети също като във филмите от космическите апарати, но ... както казах това е само временен ефект на псевдобестегловност.

Но в действителност и кабината и пътника си имат свое тегло и ефекта от досега със дъното на шахтата доказва това.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тегло и сила на тежестта са две различни сили.

Ето тук добре е обяснено:

http://phys.tu-sofia.bg/ef/Phys%201/Lektzii/Mehanika/5%20vupros.pdf

В падащия асансьор и орбиталната космическа станция явленията са едни и същи - свободно падане и безтегловност.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тегло и сила на тежестта са две различни сили.

В падащия асансьор и орбиталната космическа станция явленията са едни и същи - свободно падане и безтегловност.

Сила на тежестта (теглото) е гравитационната сила съгласно закона за всеобщото привличане, упражнявана върху тяло с маса m намиращо се в дадено гравитационно поле.

И не бързай да така лекомислено да поставяш под общ знаменател орбитата и свободното падане на тялото.

Орбита е траекторията която описва обект в движението си около друг обект под действието на поле.

Нарича се елиптична планетарна орбита и не е удачно да я свързваме със свободното падане на телата. Простите наглед неща са сложни за обяснение.

За тях се е отивало на кладата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сила на тежестта (теглото) е гравитационната сила съгласно закона за всеобщото привличане, упражнявана върху тяло с маса m намиращо се в дадено гравитационно поле.

И не бързай да така лекомислено да поставяш под общ знаменател орбитата и свободното падане на тялото.

Орбита е траекторията която описва обект в движението си около друг обект под действието на поле.

Нарича се елиптична планетарна орбита и не е удачно да я свързваме със свободното падане на телата. Простите наглед неща са сложни за обяснение.

За тях се е отивало на кладата.

Тегло е натиска, който тялото упражнява върху опората и може да е различно по големина от силата на тежестта (силата, с която Земята привлича тялото).

За съжаление, лекомислието да се свърже движението на телата в орбита и свободното падане е било проявено вече от Нютон . На мен ми остава само да преразказвам.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

при свободно падане телата са във състояние на безтегловност , но въпреки това те се ускоряват значи нещо им въздейства, тласка ги или ги дърпа все едно , но това не е ли противоречие.

Не, не съществува противоречие, ако избереш правилно координатната система (КС), спрямо която извършваш наблюдението (измерванията).

Вътре в ракета (спътник или кутия -асансьор при свободно падане) ако избереш КС - спрямо нея няма да отчетеш сила от тегло. Това принципно означава, че и върху пробното тяло, и върху кутията (малки размери, хомогенно гравитационно поле) действа едно и също ускорение от привличащата маса (Земята, например)- разлики няма, затова и няма сила от тегло.

Ако "погледнеш" през илюминатор, то цялата наблюдаема външна околност има ускорявания.

Ако избереш КС на Земята, то това тяло, което пада свободно, си има тангенциално ускорение (насочено по моментната линейна скорост на тялото) и нормално ускорение (насочено към центъра на Земята).

Тоест - зависи от КС на наблюдателя; противоречия няма.

...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

не правя разлика от сила на тежеста и сила на притегляне,моля ако някой може да ми обясни разликата. ако обаче силата се разглежда , не само откъмту падащото тяло, (земята също пада към падащото тяло) тогава нещата ще са различни. Според мен гр. сила зависи от КС. във падащо тяло тя е 0 извън него тя е по голяма от 0 .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

не правя разлика от сила на тежеста и сила на притегляне,моля ако някой може да ми обясни разликата. ако обаче силата се разглежда , не само откъмту падащото тяло, (земята също пада към падащото тяло) тогава нещата ще са различни. Според мен гр. сила зависи от КС. във падащо тяло тя е 0 извън него тя е по голяма от 0 .

Да уточним първо понятията:

Тегло

Силата на тежестта е гравитационната сила съгласно закона за всеобщото привличане, упражнявана върху тяло с маса m намиращо се в дадено гравитационно поле

Свободно падане

Свободно падане е равноускорително движение без начална скорост движещо се под действието на силата на тежестта - падането на тяло в безвъздушно пространство.

- пренебрегва се съпротивлението на въздуха.

-всеки парашутист преди отваряне на парашута, пада свободно. Според втория закон на Нютон, под силата на тежестта тялото се движи с ускорение, което в този случай е земното ускорение и е приблизително равно на 9.81 m/c 2.

Земно ускорение

Ускорението при свободното падане се нарича земно ускорение и се означава с g. Най-голямо е земното ускорение на полюсите (9, 83 m/s2) и най-малко - на екватора (9,78 m/s2)

Планетарна орбита

По време на орбиталното си движение обектът непрекъснато пада към централното тяло, но поради скоростта си постоянно го "подминава" и се задържа на определено разстояние.

Силата на гравитацията подобно на въже задържа обекта в орбита. Без въжето обектът би отлетял по праволинейна траектория.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

-малко - на екватора (9,78 m/s2)

Планетарна орбита

По време на орбиталното си движение обектът непрекъснато пада към централното тяло, но поради скоростта си постоянно го "подминава" и се задържа на определено разстояние.

Силата на гравитацията подобно на въже задържа обекта в орбита. Без въжето обектът би отлетял по праволинейна траектория.

Ми ако въжето се скъса??? :biggrin: шега.

Да го обесня без въжето, от научна гл точка.

Обектът наистина непрекъснато пада към другия обект с по голяма маса,но не го подминава.Траекторията на орбиталното движение на обекта не е към центъра на по големия обект, а паралелно на него.Този обект пада със скорост която е следствие на гравитацията м/у тези обекти.Тъи като обекта се движи по приблизително кръгла траектория,то масата и скороста на движещото се тяло създават инертната (центростремителна)сила.Посоката на инертната сила е противоположна на гравитациона сила.Когато имаме равенството м/у тези две сили ,обектът се движи по този начин.

Обаче,съвремието налага намиране на по различно обяснение на тези принципи на действие на силите.Защото при изучаването на все поголяма част от вселената,става ясно че този принцип,който наложи Нютон,не е достатъчно точен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да уточним първо понятията:

Тегло

Силата на тежестта е гравитационната сила съгласно закона за всеобщото привличане, упражнявана върху тяло с маса m намиращо се в дадено гравитационно поле

Много добър подход е да се уточняват понятията.

Както цитирах преди:

http://phys.tu-sofia.bg/ef/Phys%201/Lektzii/Mehanika/5%20vupros.pdf

Сила на тежеста и тегло са две различни сили в общоприетата механика.

Когато едно тяло стои неподвижно върху някаква повърхност, силата на тежестта се уравновесява с реакцията на опората. Тялото от своя страна оказва натиск върху опората, този натиск се нарича тегло. При свободно падане този натиск става 0 , за това имаме безтегловност.

Тъи като обекта се движи по приблизително кръгла траектория,то масата и скороста на движещото се тяло създават инертната (центростремителна)сила.Посоката на инертната сила е противоположна на гравитациона сила.Когато имаме равенството м/у тези две сили ,обектът се движи по този начин.

Обаче,съвремието налага намиране на по различно обяснение на тези принципи на действие на силите.Защото при изучаването на все поголяма част от вселената,става ясно че този принцип,който наложи Нютон,не е достатъчно точен.

Инерчните сили се появяват, когато движението на телата се разглежда от гледна точка на неинерционни отправни системи, т.е. ситеми, които не се движат равномерно и праволинейно спрямо инерционните отправни системи, а не от това, че тялото има маса и скорост.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сила на тежеста и тегло са две различни сили в общоприетата механика.

Когато едно тяло стои неподвижно върху някаква повърхност, силата на тежестта се уравновесява с реакцията на опората. Тялото от своя страна оказва натиск върху опората, този натиск се нарича тегло. При свободно падане този натиск става 0 , за това имаме безтегловност.

Много уточнения трябва да се правят относно изказванията.Заради относителноста.

Погледнато от гледната точка на масата на земята ,а не от движещото или неподвижно тяло, по горните изказвания не са верни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Много уточнения трябва да се правят относно изказванията.Заради относителноста.

Искам да направя поправка на изказването си.

Наистина теглото и силата на тежеста са различни неща.Но ако се разглеждат в различни системи.Когато се разглежда неинерциална система ,тогава имаме тегло на някакъв обект.Когато разглеждаме инерциална система тогава имаме силата на тежеста,при което теглото на същия обект става много малко.Но това не е верно като го оприличаваме със безтегловност.Понеже това предполага че обектът няма тегло,което не е верно.То има тегло макар и много малко.

От каде черпиш тази информация?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Искам да направя поправка на изказването си.

Наистина теглото и силата на тежеста са различни неща.Но ако се разглеждат в различни системи.Когато се разглежда неинерциална система ,тогава имаме тегло на някакъв обект.Когато разглеждаме инерциална система тогава имаме силата на тежеста,при което теглото на същия обект става много малко.Но това не е верно като го оприличаваме със безтегловност.Понеже това предполага че обектът няма тегло,което не е верно.То има тегло макар и много малко.

От каде черпиш тази информация?

Ако питаш мен, от учебниците. Има и хубави книги за механика .

По образование съм физик, което не значи , че не може да греша понякога.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По образование съм физик, което не значи , че не може да греша понякога.

Супер,това значи ли че можем да си обменим със тебе научения ни опит?

Аз за съжеление не съм физик.

И все пак във безтегловност ли е тялото да кажем от 1кг със свободно падане към земята? ако не е колко му е теглото?

Аз предолагам че някаде под 10 на -10 степен,всъщност знам точното число,но ми е интересно дали се знае във физиката?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ами, кажи първо ти защо това тяло ще тежи 10-10 кг? :)

Да кажем че 1кг при свободно падане има тегло от 10на-10,въпреки че е по малко.

Защото тегло от 1кг,създава гравитациона сила от 10на-10 (по малка всъщност).

Звучи налудничаво? :)

Първо че разделям гравитационите силите на двата обекта,което не е в съответствие със стандартната теория.Коята твърди че силата е една обща.И от това сигурно ще ме питаш ,каде отива силата на земната гравитация.

Тялото на 1кг да кажем има ускорение 9.8 м/с. обаче никой не се запитва за момента при тръгване на това тяло при началото на падение му.Ако вземеш 1кг и 100кг началната им скорост (момент на тръгване или импулс),и на двете тела ще е еднакъв.Та гравитациона сила на земята отива само за да предаде импулс на тялото. Това е моето обяснение.

Сега ти кажи, защо.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Защото тегло от 1кг,създава гравитациона сила от 10на-10 (по малка всъщност).

Звучи налудничаво? :)

Земята е с маса 6.1024 кг, значи тяло с маса 1 кг създава гравитационно поле, което е 1025 пъти по- слабо.

За да има тегло трябва нещо да пречи на свободното падане. В реални условия това е въздуха. Малко условно може да се приеме, че натиска, който тялото оказва на измествания въздух е някакъв вид тегло.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В реални условия това е въздуха.

Мислех че става въпрос за свободно падане на тяло във вакум. Т.е. да се създадат условия при които няма странични фактори като въздух,иначе никога няма да стигнем до едно мнение.

Ако говорим във въздуха трябва да се уточнява плътноста на този 1кг.Или с други думи от каква материя този 1кг.И каква е плътноста на въздуха и т.н.

Аз имах вредвид че тяло от 1 кг във вакум има такава стойност.

Силата на гравитация на маса от 1кг който действа на земята е някаде двойно по малко отколкото си написала (според мен).

Как се обеснява физически факта че при началото на движение на дадена маса от 1кг,преди да стигне ускорението от 9.8 м/с,силата която му придава импулс е пъти по голяма от силата с която се движи с ускорение от 9.8 м/с?

Защото ако силите бяха равни при тръгване на дадено тяло и при движение ,тогава това тяло трябваше или да се изстрелва като снаряд из оръдие,или да ускорява от 0 до ускорение 9.8м/с със някаква пропорция,и след това да продължи да ускорява със 9.8 м/с ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Силата на гравитация на маса от 1кг който действа на земята е някаде двойно по малко отколкото си написала (според мен).

Имах впредвид по голяма и всъщност не е двойно, а равно на около 10на-10.

С тези нули,назад-напред..... :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мислех че става въпрос за свободно падане на тяло във вакум. Т.е. да се създадат условия при които няма странични фактори като въздух,иначе никога няма да стигнем до едно мнение.

Ако говорим във въздуха трябва да се уточнява плътноста на този 1кг.Или с други думи от каква материя този 1кг.И каква е плътноста на въздуха и т.н.

Аз имах вредвид че тяло от 1 кг във вакум има такава стойност.

Силата на гравитация на маса от 1кг който действа на земята е някаде двойно по малко отколкото си написала (според мен).

Как се обеснява физически факта че при началото на движение на дадена маса от 1кг,преди да стигне ускорението от 9.8 м/с,силата която му придава импулс е пъти по голяма от силата с която се движи с ускорение от 9.8 м/с?

Защото ако силите бяха равни при тръгване на дадено тяло и при движение ,тогава това тяло трябваше или да се изстрелва като снаряд из оръдие,или да ускорява от 0 до ускорение 9.8м/с със някаква пропорция,и след това да продължи да ускорява със 9.8 м/с ?

Има разлика между скорост и ускорение. Ускорението показва изменението на скоростта за единица време. Ускорението в случая е постоянно /когато изменението на разстоянията не е твърде голямо/. Скоростта се променя.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да, това го знам.

Искам да те питам нещо друго.Може би сте го учили.

Понеже Нютон е намерил масата на луната чрез приливите и отливите,дали има друг начин за намиране на масата на луната?

Някаква формула доказваща това.

Защото формулите на Нютон,за гравитационо превличане на луната,и за зентробежната сила на луната,които се равни.Дори и да се сложи при тях 100кг пак дават равенство.Та дали знаеш нешто по въпроса?

Мерси предварително.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За сега не ми е било интересно да се занимавам с история на физиката, но мисля, че Нютон не е намирал масата на Луната, само е използвал известните данни за нейното движение за потвърждение на закона за гравитацията. И е дал обяснение за причината за приливите и отливите.

Ето ти един начин за намиране на масата на луната:

http://spacemath.gsfc.nasa.gov/weekly/5Page19.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

:biggrin:

Не разбрах само каде да търся опорна точка при този начин за пресмятане.

Да не би да е апаратурата на космическия апарат от 1969 година,която при различна сила на гравитация отчита различни данни?

Ок , благодаря все пак.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не, трябва да се знае само скоростта, с която се движат телата на определена орбита около Луната. От равенството на центробежната сила и силата на гравитацията се намира масата на Луната.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Струва ми се че не четеш внимателно постовете ми.

Няма начин да изчислиш масата на движещото се тяло по някаква орбита чрез равенство на тези две сили.Понеже каквото число и да сложиш за маса ,винаги получаваш равенство.

Съгласен съм със теб че ако знаеш скороста с която се движи някакво тяло по орбита около друго тяло,то може да се изчисли масата на централното тяло,но трябва да знаеш и разстоянието между тях.Скороста и време дават това разстояние,само че за същото време тялото може да се движи с по голяма скорост на по голямо разстояние.А мен много ме съмнява че са сложили километраж във космическия кораб :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...