Отиди на
Форум "Наука"

Анкета с пловдивски ученици


Recommended Posts

  • Глобален Модератор

По наша идея и инициатива през декември 2004 година проведохме анкета в Търговска гимназия “Васил Левски” – гр. Пловдив. Тя е едно от най-старите и елитни учебни заведения не само в гр. Пловдив, но - и в страната.

През 2005 г. Търговската гимназия ще отбележи своя 95-годишен юбилей.

В училището се подготвят средни специални кадри от всички сектори на икономиката.

В анкетата се включиха общо 90 ученици.

Движение Български Великден изказва своята благодарност към директора на училището г-жа Юлия Юрдекова, учителския колектив и всички ученици за оказаното съдействие и съпричастност в провеждането на анкетата.

Ето какви са в обобщен вид резултатите от тази анкета:

Въпрос № 1: Доволни ли сте от начина на преподаване във вашето училище? Какво трябва да се промени?

· 91 % са доволни от начина на преподаване в училището

· 9 % не са доволни

Препоръки на учениците:

· Да се преподава на по-достъпно ниво

· Да се обяснява по-добре всеки урок и учебният материал да се поднася по по-интересен и разбираем начин

· Учебната програма да не е натоварена с излишна информация

· Учителите да проявяват повече уважение към учениците

· Учителите да са по-етични, да не са прекалено строги и да се отнасят с повече разбиране към проблемите на учениците

· Учителите да имат еднакво отношение към всички ученици и да не проявяват субективизъм и пристрастие

· Учителите да не изкарват личните си проблеми в час

Въпрос № 2: Считате ли, че в учебната програма трябва да има повече предмети с практическа насоченост? Бихте ли желали да получите повече знания и в кои области?

· 92 % смятат, че в учебната програма трябва да има повече предмети с практическа насоченост

· 8 % считат, че учебната програма е достатъчно натоварена и не желаят включването в нея на още предмети

Препоръки на учениците: В програмата трябва да има повече практически часове по следните предмети:

· компютърни технологии

· информатика

· чужди езици

· математика

· спорт

· специални предмети – стенография, статистика, счетоводство, банково дело, право, търговия, връзка с обществото и други

· ЗИП (задължително избираема подготовка) и СИП (свободно избираема подготовка) по предмети, с които се кандидатства във ВУЗ – история, биология и други. Така ще се избегне ходенето на частни уроци.

· осигуряване на практика във фирми

Въпрос № 3: Какъв, според вас, трябва да бъде начинът на изпитване в час?

· 53 % - чрез тестове

· 21 % - устно и писмено изпитване

· 16 % - писмено

· 10 % - устно изпитване

Препоръки на учениците:

· Да се премахнат задължителните 6 броя оценки за оформянето на крайния успех за срока по всеки предмет

· По време на изпитването да се предразположи ученика

(Не са дадени предложения в тази посока.)

Въпрос № 4: Какво е вашето мнение за матурите?

· 86 % са твърдо против матурите

· 14 % са за матурите, но да съществува възможност за освобождаване при постигнат успех над 5,00 или 5,50

Препоръки на учениците:

· Матурите излишно затормозяват учебния процес

· Няма достатъчно време за подготовка за текущите изпити, държавните изпити по специалните предмети и кандидат-студентските изпити

. Само желаещите да кандидатстват във ВУЗ да полагат матури

· С оценката от матурата да може се кандидатства във ВУЗ - без приемен изпит

Въпрос № 5: Какви стимули трябва да бъдат въведени, за да се повиши качеството на образованието?

· 86 % са за въвеждането на стимули

· 14 % не изразяват мнение по този въпрос

Препоръки на учениците:

· Повишаване размера на стипендиите за отличен успех – поне в троен размер /В момента стипендията е 21 лева/

· Учебниците да са написани на по-достъпен и разбираем за учениците стил

· Осигуряване на по-добра материална база

· Повече практически часове в учебната програма

· По-добри компютри за работа

· Осигуряване на практика във фирми по време на обучението

· Намиране на работа след завършване на обучението за отличниците

· Учениците с успех 6,00 да се освобождават от класни работи

· Възможност за освобождаване от матури

· Осигуряване на излети и екскурзии за класовете с по-висок успех

(Трябва да има дисциплина по време на екскурзиите! Инак, никой учител не би си сложил главата в торбата.)

· Увеличаване на родителския надзор

· По-добро отношение на учителите към учениците

· По-добра компетентност и квалификация на учителите

· Повишаване на учителските заплати

Въпрос № 6: Доволни ли сте от своите учители? Какви са препоръките ви към тях?

· 46 % са доволни от всички свои учители

· 46 % са доволни, но не от всичките си учители

· 8 % не са доволни от учителите си

Препоръки на учениците:

· Учителите да се отнасят към учениците като към хора и приятели, а не - да имат само формално служебно отношение

· Да проявяват повече търпимост и спокойствие към колегите си и към учениците си

· Да не се държат към учениците си като към по-низши същества

· В отношенията учители – ученици да има повече уважение и взаимно разбирателство

· Да обясняват по-добре учебния материал

· При приемане на работа, учителите да държат задължително психологически тест

· Учителите да имат еднакви критерии към всички ученици и да не правят разлика между тях, т.е да са безпристрастни, а не - да проявяват субективизъм

· Да се засили контрола върху учителите

(От страна на районните инспекторати на МОН, директорите, родителите...)

· Учителите да направят часовете си по-интересни и увлекателни за учениците

Въпрос № 7: Имат ли принос вашите родители в обучението ви?

· 90 % - родителите имат принос в обучението на децата си

· 10 % - родителите нямат принос в обучението на децата си

Приносът на родителите:

· Финансиране на обучението – закупуване на учебници, тетрадки, храна, облекло и други

· Осигуряване на домашен уют и приятна обстановка за учене

· Морална подкрепа и насърчение

· Помощ при усвояване на част от учебния материал

Въпрос № 8: Достатъчни ли са знанията, които получавате, за да се реализирате успешно в живота – продължаване на образованието или намиране на работа?

· 52 % - знанията не са достатъчни

· 48 % - знанията са достатъчни

Ходите ли на частни учители и защо?

· 62 % ходят на частни уроци

· 31 % не ходят на частни уроци

Причини за ходенето на частни уроци. Препоръки на учениците:

· Поправяне на грешки и пропуски в обучението

· Подготовка за текущи изпити през годината и за класни работи

· Знанията в училище не са достатъчни за подготовката за кандидат-студентските изпити

· В учебния материал е включена информация, която е излишна и затормозяваща, а се пропускат съществени неща

· В учебната програма да се включват всички необходими знания за кандидатстване във ВУЗ, защото не е нормално в училище да се преподава едно, а по време на кандидатстудентския изпит да се изисква друго

Въпрос № 9: Имате ли финансови затруднения при снабдяването ви с учебници и как, според вас, трябва да се разреши този проблем?

· 60 % - имат финансови затруднения

· 40 % - нямат финансови затруднения

Препоръки на учениците:

· Учебниците са написани на много висок и неразбираем стил – информацията да е по-опростена

· Да се намали цената на учебниците, защото са много скъпи

· За цялата страна да се определи само един вариант на учебник за всеки отделен предмет, а не както е досега – съществуват над 10 варианта на учебници, издавани от различни издателства, което води до объркване и различия в подготовката на учениците. Имаше 22 варианта за учебник по биология!

· Държавата да осигури безплатни учебници или да поеме поне 50 % от цената им

Въпрос № 10: Какво е вашето отношение към тютюнопушенето и наркоманията?

Тютюнопушене:

· 91 % са противници на тютюнопушенето

· 9 % не отричат тютюнопушенето

Наркомания:

· 100 % са твърдо против употребата на наркотици

Мнения и препоръки на учениците:

· Тютюнопушенето и наркоманията са много вредни за здравето

· Да се забрани пушенето на обществени места, защото пушачите вредят не само на себе си, но - и на всички останали

· Да има повече информация по проблемите на тютюнопушенето и наркоманията

· Да има по-сериозни наказания

· Родителите да не крият децата си наркомани, а да ги подлагат своевременно на лечение

http://www.bgvelikden.org/

Link to comment
Share on other sites

  • Администратор

Въпрос № 1: Доволни ли сте от начина на преподаване във вашето училище? Какво трябва да се промени?

Учениците не обръщат на това внимание даже не знаят на повечето учители имената, а камоли как преподават те ги делят на два вида при едните могат да излизат и влизат, крещат и викат и с една дума какво си поискат, а при другия вид седят мирно и гледат най-удобния момент да дразнят учителя, а това, че има 3-4 двойки по него предмет него не го бърка, защото знае, че ще мине каквото и да стане...

Въпрос № 2: Считате ли, че в учебната програма трябва да има повече предмети с практическа насоченост? Бихте ли желали да получите повече знания и в кои области?

Не! Ако има едно лесно няма да ходи на училище...

Въпрос № 3: Какъв, според вас, трябва да бъде начинът на изпитване в час?

Ами няма значение само да има от кого да се препише...

Въпрос № 4: Какво е вашето мнение за матурите?

Тез да не са откачили...

Ако трябва ще гръмне някого, но да няма матури...човека има избора да каже две думи, които знае за да му пишат четери за годината, но той предпочита:

"Имам ли три имам повече неща!"

Въпрос № 5: Какви стимули трябва да бъдат въведени, за да се повиши качеството на образованието?

Незнам!

Да можете да пушим в училище? - това така или имаче го правим!

Да се другирате? - Ами и това правим...!

Да ви дават пари като отивате? - Ами ние си вземаме от по малките...

А какво тогава не можете да направите? - Ами като направя над 300 неизвинени оцъствия ми се кара класния и ме заплашва, че ще извика родителите ми...е това може да се премахне...

Въпрос № 6: Доволни ли сте от своите учители? Какви са препоръките ви към тях?

Супер са тъпи всички и даже при три двейки и една тройка и една четворка не иска да ми пише 4 за срока...

Въпрос № 7: Имат ли принос вашите родители в обучението ви?

Да! Ако не бяха те досега 100-о пъти да бях се отказал да уча...

Въпрос № 8: Достатъчни ли са знанията, които получавате, за да се реализирате успешно в живота – продължаване на образованието или намиране на работа?

ХА! Та какво научаваме там бе...ние затапяваме не да се образоваме там. В живота аз съм влязал отдавана не ми трябва тъпото даскало, за да ми помага в нещо само ми губи времето...

Въпрос № 9: Имате ли финансови затруднения при снабдяването ви с учебници и как, според вас, трябва да се разреши този проблем?

НЕ! Аз никога не съм си купувал учебник...еее ади в 6 клас откраднах един и един си купих...Те учителите не искат, а и да искат на кой му пука...

Въпрос № 10: Какво е вашето отношение към тютюнопушенето и наркоманията?

Ами супер е! Само да можеше да се и лигализира тревата ще бъде още по яко...

Това са отговори на въпросите от някои училища в България които ученици повече от това да си вземат някаква диплама за да покажат на родителите си, че не са малоумници,а са учени хора.

Как може да се сравняват и дават под един критерии всички ученици на страната. Нивото на тези отговори в анкетата и оригиналните са на такова светлинно разтояние, че даже може да се каже, че хората са на различни планети...И как един ученик от едното може да се равнява с един от другото? С много учене и настояване. За жалост системата в момента е такава, че тя задържа "насила" подобен род индивиди в училищата само да не се шматкат по улиците...

Link to comment
Share on other sites

  • Администратор
Това мяза на фейлетон ......... Да не е някоя уйдурма?

Това е реалноста!

Голяма част от българските ученици мислят (ако може да се каже мислене) по този начин. Ирония е, че ученици от подобна обстановка трябва да се подготвят наравно с тези от елитното училище ;) Т.е. ние от обстановка противоположно на стимулиране и помагане за учене трябва да се подготвим за изпити наравно с тези, които имат обстановка предразполагаща и стимулираща за учение. ;)

По никакъв начин не се оплаквам просто изказвам моето становище и разяснявам ситуацията такава каквата е, защото в моя случей проблеми като неразбираеми учебници и малко практически часове са просто едно нищо. :head_hurts_kr:

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

То, да ти кажа, човек като си е читав, и учебниците ще си изчете, и още източници ще има и така или иначе ще си се подготви. От друга страна, и в 10 елитни училища да попадне някой, като е роден идиот, такъв ще да си и остане.

Тая атмосфера на всеобщо оглупяване е своеобразен плюс за тези, които научават нещо. ;)

Тъй че, за тебе проблеми няма да има, като гледам ;);):v:

Link to comment
Share on other sites

  • Администратор
Тая атмосфера на всеобщо оглупяване е своеобразен плюс за тези, които научават нещо. ;)

Тъй че, за тебе проблеми няма да има, като гледам  ;)  ;)  :v:

Аз не виждам никакъв плюс... :Oo:

Прочети този пост и изтегли филмчетата да видиш какъв плюс е това...

http://bg-science.info/forum/index.php?sho...findpost&p=5876

Link to comment
Share on other sites

  • 1 месец по късно...
  • Потребител

Дори и да искат учителите да внедрят на практика тези пожелания от страна на учениците,те не биха могли!Съществуват толкова нормативни документи,спънки и бюрокрация,че на човек в края на краищата му писва! :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

  • Модератор Военно дело

Дали училището е елитно или не,не е много ,по важно е кой е анкетиращият и как задава въпросите,а после и как ги тълкува.С такива трикове анкетиращият може да получи каквито си иска /или са му поискали/ отговори,така че не вярвайте на анкети.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
С такива трикове анкетиращият може да получи каквито си иска /или са му поискали/ отговори,така че не вярвайте на анкети.

С първото съм съгласен (особено след една година изучаване статистика), ама за второто - какво, трябва да вярваме само каквото ти ни кажеш ли? ;)

При анкети просто трябва да се има едно наум - статистиката не е абсолютно точна наука и винаги е обект на множество интерпретации. Доста напомня на историята в това отношение... :hmmm:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...