Отиди на
Форум "Наука"

Крепост


Recommended Posts

 • Потребител

Здравейте първо това е моята първа тема не знам дали тук е точното място за нея.Но искам да споделя.

Така значи аз живея в едно курортно село Кранево.И се интересувам от българското.И се гордея с дедите ни.Та..Имам въпроси към компетентни хора предполагам в този форум има такива.И ако има някои които учи археология или някои които има някакви информации за дадената крепост нека напише.

ЧУдих се да я пускам ли темата понеже все пак всякакви хора четат може има и злонамерени дано да няма..

Търся информация за крепостите Кранеа и Гераниа ?

Моля ви някои ако има книга или знае нещо да каже. Намерих доста малко информация за въпросните крепости дори се чудя да не би да са едни и същи ?

http://bulgariancastles.com/bulgariancastles/bg/node/1018От тук го взех това инфо.

Намерих и на румънски ли е това..

Иначе видях на гугъл ърт къде би трябвало да се намира Кранеа ходих но беше много стръмно и обрасло с дървета но имаше много камъни в подножието на хълма.от Источната страна към морето.

Ето и една снимка.

[img width=400 height=300]http://a.imageshack.us/img806/4192/770q.jpg

Помогнете ако имате инфо..

А и горе на хълма преди имаше поделение което е било на ракетни войски и са копали да правят бункери и ако е имало нещо са го разрушили..Сигурно..А и сега се чува че може мястото да е застроено от ресторант или хотел..Жалко.

Пишете на скайп hunanski или тук в темата.

А оградата на поделението обхваща цели 36 декара

47719299.jpg

47719312.jpg

47719323.jpg

47719299.jpg

47719292.jpg

Тези снимки ги намерих в гугъл ърт не знам кои ги правил..

И това е хипотеза колко е била голяма.

http://wikimapia.org/5917148/bg/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%8F

И би било интересно ако се намери повече информация.

Редактирано от Alexsscho
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

До колкото знам.И съм чел Карвуна не е ли сега където е Балчик ? Дори има и село с такова име ? Иначе на последня линк съм дал картата и този които я правил за Кранея предполагам че е била там но за старобългарския вал ? Да е така разположен спрямо крепоста не знам..

Граничен землен старобългарски вал в село Кранево, прегражда ниската равна тераса между устията на реките Краневска и Батова. Намира се на около 0.83 km от морския бряг. Дължината му е 500 m. Земленият насип е широк 10-15 m и висок до 0.60 m. Ровът му е с фронт на изток, с ширина 12 m и дълбочина 0.60 m. В момента изцяло попада под с. Кранево.

Приблизителни координати: Надморска височина: 25 m GPS координати: 43°20’50” С.Ш. и 28°03’46” И.Д.

Автор: Петър Петров

И това какво ще рече ров ? С камъни ? Впрочем то както е начертан въпросния Вал има до него една могила която не е показана на картата ?

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Най добрият познавач на Добруджанското деспотство - Георги Атанасов като че ли е склонен да приеме че най вероятно става въпрос именно за крепостта над Кранево.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Намерих книгата да има информация за Крепоста но има и едно име Гераниа това името на Кранея ли е ? Или друга крепост ?

Редактирано от Alexsscho
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Пътят, който води за Златни пясаци се нарича "Канль йол" - в буквален превод кървав път. По него са минавали пътници от Добруджа и най-вече хазната към Варна и от там към Цариград, които са били нападани и ограбвани от хайдути, проливала се е кръв и от там носи името си.

Сигурно по него са вървели жителите на Кранея.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ами информацията не е много, защото крепостта е проучена частично, от една страна, от друга информацията в изворите е съвсем малко. В смисъл, че е спомената в два синодални акта на Царигр. патршиаршия от 14в. (Добротица също подчинил владенията си на Цариград и са правени някои корекции на диоцезите). Вероятно е нямала пристанище, защото не е била отбелязвана на морските карти (освен на една от 1408г.).

От късноантичната епоха частично са били проучени през 1951г. останки от голяма сграда и част от кр. стенаа, с дебелина 2.60м., облицована с квадри. Югозападната кръгла кула е била използвана през V-VІв. като работилница (изработвани са били керамични матрици за лампи).

През 1976г. са били проучвани и някои от средновековните сгради, адна от които е с верижен план, изградена от камък със спойка от кал. Открита е сграфитокерамика от времето на ВБЦ.

За съжаление няма кой знае колко за добавяне.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Кранево. Идеята за локализацията на Карвуна с крепостта над Кранево

бе формулирана и упорито защитавана от Ив. Сотиров19. Тя се намира на висок,

трудно достъпен плосък хълм над морето до брега на р. Батова. Високата рав-

на част, обрамчена от скални венци е защитена с крепостна стена с неправилна

триъгълна форма (обр. 69). Тя следва конфигурацията на терена обща дължина

над 1000 м, охраняваща площ около 100 дка20. Централният вход е от достъпната

южна страна при тясна шийка, свързваща хълма със съседната височина. Втори

вход, малка потерна с ширина 1,20 м е регисрирана при североизточния ъгъл на

укреплението. Стената с дебелина около 2,60 м. е изградена от ломени камъни

(по външното лице по-едри и по-добре обработени), като е използвана и дървена

сантрачна система. Фортификацията е подсилена от 35 квадратни кули. В севе-

роизточния ъгъл е обособена цитадела, защитена с ров и подзидан с камъни вал

с обща дължина 120 м. На обекта са правени само сондажни проучвания и не е

ясен характерът на постройките и другите стационарни съоръжения. Все пак са

отбелязани масивни зидове в цитаделата и в центъра на крепостта, наричана от

местното население „Гробницата”. На-

вярно там са откривани гробни камери,

което по аналог с други крепости (Про-

вадия, Каварна, Дръстър) предполага

храм с малък некропол. Действително

както през Късната Античност, така и

през ХIII-ХIV в. в центъра на укрепле-

нията погребения се допускат само в

църквите и църковните дворове около

тях. Липсват и достатъчно характерни

находки и монети, които да способ-

стват прецизирането на датите на стро-

ителство и живот. Ако се съди по кера-

миката (ранновизантийска гребенчана

и средновековна-сграфито) крепостта

е строена около VI в., възстановена и

преизползвана през ХIII-ХIV в. в. Спе-

циално внимание заслужава открития

на северния склон на крепостта златен

пръстен-печат (табл. ІІ, 5), върху който

Обр. 69. План на крепостта

над с. Кранево (по Ив. Сотиров)

237

на старобългарски е изписано † СЕВАСТ ХОДР21 (Ходор) илиТ и ХОД22. Какво-

то и да името, този паметник е косвено свидетелство за значителен средновеко-

вен център.

В подножието на укреплението, в м. „Мазалъка” до морския бряг е ре-

гистрана верижна постройка и материали от ХIII-ХIV в., което предполага

средновековно пристанище. Недалеч, в границите на Пионерския лагер е ло-

кализирано селище с керамика от ХIII-ХIV в., (обр. 70) вероятно свързано с

живота в крепостта23.

Археологическите паметници от представените по-горе три черномор-

ски центъра, „кандидати” за името и наследството на Карвуна, не спомагат за

безспорното `

и локализиране. Наистина в Балчик е открит богат подемен ма-

териал от ХIII-ХIV в., но липсва сериозна фортификация, каквата обезателно

изисква една столица като Карвуна. В Каварна на „

Чиракмана” е регистрира-

на отбранителна система, но въпреки системните разкопки липсват следи от

замък и значителна обществена сграда. Тъкмо през ХIV в., когато Карвуна

просперира, подемния материал в Каварна е твърде семпъл, върху руините на

църквата (по размери и начин на строеж по-скоро провинциален селски храм

отколкото катедрала на митрополит) са построени малки къщи, монетното

обръщение е твърде слабо. На този фон като чели локализацията при Кранево

е най-логична, но е и твърде хипотетична, защото археологически разкопки не

са правени (като изключим сондажи за няколко дни) и няма сигурни датира-

щи репери.

Това открих

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Това е написна от Георги Атанасов.Би следвало да му споменеш името като го цитираш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Тъкмо през ХIV в., когато Карвуна просперира, подемния материал в Каварна е твърде семпъл, върху руините на

църквата (по размери и начин на строеж по-скоро провинциален селски храм (отколкото катедрала на митрополит)

Карвуна и Карнея не са епископски центрове, а крепости в диоцеза на Варненската митрополия. Тъй че и да се намери в някоя от тях катедрала, тя не е била на митрополит. Карвуна е по-споменавана не на последно място и защото е по-близо до морето и има по-голямо значение като пристанище. Но като селище през ХІVв. може да са били в съотношение примерно като днешните Каспичан и Каварна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това което съм написал е от Добруджанското Деспотство

Иначе от картата от тази тема

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=11065&pid=155428&st=0&#entry155428

Под името Екрене пише ли Калнай ЙОЛ или нещо такова ?

Защото този път е точно до мястото на Крепоста където би трябвало да е ?

Пътят, който води за Златни пясаци се нарича "Канль йол" - в буквален превод кървав път. По него са минавали пътници от Добруджа и най-вече хазната към Варна и от там към Цариград, които са били нападани и ограбвани от хайдути, проливала се е кръв и от там носи името си.

Сигурно по този път са били ходили и жителите на Кранея.

Редактирано от Alexsscho
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Карнея и Карвуна се споменават в един и същ документ като различни крепости, тъй че няма начин да са едно и също селище. Това поне е сигурно.

Редактирано от Galahad
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Значи аз живея в Кранево в горната част на селото.Тоест старата част и в градината има едно място където има на половин метър много камъни..Възможно ли е тук да е било преди селището на жителите по бедните ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ами укрепленията са в по-защитените места - напр. хълмове и т.н., а по-бедните са живеели наоколо. През средновековието има една особеност - нямало е градски автобус. Тъй че селищата са били по-малки, но по-гъсто разположени и по-многобройни. А може да е имало някакъв градеж и от по-късно време - хан, манастир, заградена площ за добитък ... Все пак не зная къде живеееш и къде ви е градината, пък и какво има там. Тъй че ако имаш снимка, по-добре пусни нея.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не знам дали е от Крепоста Кранея..

Намерих я в сайта - http://visit.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Balchik/Kranevo/_id=294

Интересно от скоро ли е снимката..Защото се вижда че е копано ..

И как да се редактира мнение ? Че не виждам..Бутон редакция?

post-4808-037286600 1299764948_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Значи ходих.Днес горе но точно където е Kраневското кале най - високата точка има тунели бункери..То целия хълм е в тунели и бункери..А това горе на снимката не намерих просто имаше супер много камъни..

1468k.jpg

Значи това е точно в поделението където свършва асвалтовия път и се отива вече към гората така де към най-високата точка.Забелязах че е от дребни камъчета е имаше и по големи .

1468k.jpg

1440.jpg

1441p.jpg

1440.jpg

1439t.jpg

Това не знам какво е беше до този път

1467r.jpg

1466b.jpg

А така изглежда празното място на най високото място.

1457.jpg

Има много но много такива камъни средни големи малки..Точно на ръба

1456v.jpg

Имаше някакви такива дупки с каменна облицовка така да се изразя но до стълбичките имаше тухли. Не знам за какво са били.

1453x.jpg

1446.jpg

1447z.jpg

1451.jpg

И вече това е на края.

1448.jpg

1449ba.jpg

1444q.jpg

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Иначе в недостъпните места където бяха обрасли с дървета и храсти се виждаха камъни то като цяло в северната част беше само с камани.Но просто си мисля че когато са копали тунелите ето ги .

1464.jpg

Каквото е имало са го прибрали или не знам.

1445i.jpg

Това е точно където би трябвало да е крепоста според книгите Дорбруджанско Деспотство.

И ето още някои други снимки :)

1436w.jpg

1437s.jpg

1465.jpg

1470.jpg

1469h.jpg

1435o.jpg

И това е входа.

Това е.

Е може би да има някъде но сега просто е обрасло всичко с много гъста гора и храсти..

И само това открих.От днес.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Доколкото разбирам си снимал поделението. Ако беще фотнал и бункерите, щеше да се получи северния паралел на темата ми за бункерите по южното Черноморие. :biggrin:

Това, вкопаното с кръглата форма е съвременно съоръжение. Мисля че се водеше нещо във връзка с химиците - за правене на завервания. В момента не се сещам думичката - има си термин.

Явно съвсем скоро преди снимките сградния фонд е бил опустоиаван от мародери, защото захвърленото съчинение на Вожда и Учителя не би останало в това състояние с години, а би се разложило. Ей на, докъде води материализма - дори напътствията на вожда след като не се котират добре на пазара биват захвърляни. :tooth:

Редактирано от Galahad
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Еми просто самото поделение и тунелите са върху всичко ..

Иначе поделението е било на Ракетни войски не знам има слухове от хората в селото че имало ракетни установки но не знам дали е вярно.А повремето на комунизма всяка вечер се чували танковете и верижните машини.. По улиците

Редактирано от Alexsscho
Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Радвам се открих .

8арненс"ото Археологичесно Д-ство

1910.

http://catalog.libvar.bg/view/show_pdf.pl?id=727&year=1911&month=1&day=&issue=1

От тук може да си го свалите отваряте с адобе акробат рейдър и пишете в търсенето ЕКРЕНЕ или каквото искате и ще ви намери .Много е интересно

Как сме имали тук пристанище и как Русите са направили десант тук и са тръгнали да особождават Варна.

http://catalog.libvar.bg/view/show_pdf.pl?id=867&year=1907&month=1&day=&issue=1

Тук също се споменава но информацията е много малка много интересно ми стана като прочетох :

Плений ( не знам как се пише) Споеменува , че вь Герания сж Живяли джужета пигмеи""

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
http://get.adobe.com/reader/ С тази програма ги отварям. Ако някои знае какво значи думата "Хачука" така се е казвала гората в тази местност какво значи ако е турска думата ?

post-4808-013320800 1308217990_thumb.jpg

Редактирано от Alexsscho
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...